open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.02.2019  № 11

Про Аудиторський комітет Пенсійного фонду України

Відповідно до пункту 15-1 Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001 (із змінами), пункту 13 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280 (із змінами), з метою підтримки та розвитку діяльності з внутрішнього аудиту в Пенсійному фонді України НАКАЗУЮ:

1. Утворити Аудиторський комітет Пенсійного фонду України у кількості 6 осіб та затвердити його персональний склад, що додається.

2. Затвердити Положення про Аудиторський комітет Пенсійного фонду України, що додається.

3. Начальнику Управління організаційної роботи, зв'язків із громадськістю та засобами масової інформації Адміністративно-кадрового департаменту Швець А.П. у двохденний термін оприлюднити цей наказ на інформаційній сторінці веб-порталу Пенсійного фонду України.

4. Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю (Шуляк А.П.) проінформувати Міністерство фінансів України про створення Аудиторського комітету Пенсійного фонду України.

Голова правління

Є. Капінус


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Пенсійного фонду України
11 лютого 2019 року № 11

СКЛАД
Аудиторського комітету Пенсійного фонду України


Канцуров
Олег Олександрович

-

Радник Голови правління Пенсійного фонду України на громадських засадах, голова Аудиторського комітету;


Костюченко
Оксана Дмитрівна

-

Слухач Національної академії державного управління при Президентові України, експерт з питань аудиту, член Аудиторського комітету (за згодою);


Король
Тетяна Іллівна

-

директор Фінансово-економічного департаменту, член Аудиторського комітету;


Лука
Оксана Федорівна

-

заступник Керівника Секретаріату Голови правління, секретар Аудиторського комітету;


Малецький
Олександр Миколайович

-

директор Департаменту інформаційних систем та електронних реєстрів, член Аудиторського комітету;


Рябцева
Тетяна Борисівна

-

директор Юридичного департаменту, член Аудиторського комітету.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Пенсійного фонду України
11 лютого 2019 року № 11

ПОЛОЖЕННЯ
про Аудиторський комітет Пенсійного фонду України

1. Це Положення визначає загальні засади діяльності Аудиторського комітету Пенсійного фонду України (далі - Аудиторський комітет).

2. Аудиторський комітет створюється як консультативно-дорадчий орган для проведення фахових консультацій та розгляду питань, пов'язаних із здійсненням в Пенсійному фонді України діяльності з внутрішнього аудиту, підготовки рекомендацій щодо її удосконалення.

Діяльність Аудиторського комітету спрямовується на підтримку та сприяння розвитку діяльності з внутрішнього аудиту в Пенсійному фонді України.

3. Аудиторський комітет в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Бюджетним кодексом України, постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001 "Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту" (із змінами), Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280 (із змінами), іншими нормативно-правовими актами, постановами правління та наказами Пенсійного фонду України, цим Положенням.

4. Кількісний і персональний склад Аудиторського комітету затверджується наказом Пенсійного фонду України.

До складу Аудиторського комітету можуть входити посадові особи Пенсійного фонду України та за згодою - незалежні експерти, які мають стаж роботи у сфері аудиту, бухгалтерського обліку, інших галузях економіки, фінансів або права не менше десяти років та бездоганну ділову репутацію.

До складу Аудиторського комітету не може входити керівник та/або працівники підрозділів внутрішнього аудиту Пенсійного фонду України та його органів.

5. Основними завданнями Аудиторського комітету є:

1) сприяння організаційній і функціональній незалежності підрозділів внутрішнього аудиту, подання пропозицій Голові правління Пенсійного фонду України щодо необхідності вжиття заходів для забезпечення незалежності підрозділів внутрішнього аудиту;

2) сприяння створенню належних умов для здійснення внутрішнього аудиту, у тому числі забезпечення достатньої кількості ресурсів для провадження діяльності з внутрішнього аудиту, та недопущення обмежень для організації роботи підрозділів внутрішнього аудиту, усуненню умов щодо перешкоджання виконанню підрозділами внутрішнього аудиту їх обов'язків та втручання в їх діяльність посадових або інших осіб;

3) обговорення результатів діяльності підрозділів внутрішнього аудиту та розгляд стану вжиття Головою правління, начальниками головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та м. Києві заходів за результатами здійснення внутрішнього аудиту;

4) обговорення результатів внутрішньої та зовнішньої оцінки якості внутрішнього аудиту, ініціювання заходів щодо вдосконалення діяльності з внутрішнього аудиту в Пенсійному фонді України;

5) надання пропозицій щодо:

визначення стратегічних цілей та завдань внутрішнього аудиту в Пенсійному фонді України;

стратегічного планування діяльності з внутрішнього аудиту в Пенсійному фонді України;

6) обговорення інших питань, пов'язаних із провадженням діяльності з внутрішнього аудиту в Пенсійному фонді України, в тому числі за ініціативою Голови правління або керівника підрозділу внутрішнього аудиту.

6. Аудиторський комітет для виконання покладених на нього завдань має право:

1) одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів Пенсійного фонду України, його територіальних органів необхідну інформацію;

2) залучати до участі у своїй роботі представників структурних підрозділів Пенсійного фонду України, його територіальних органів, а також незалежних експертів (за згодою);

3) використовувати для забезпечення своєї діяльності необхідні матеріально-технічні ресурси Пенсійного фонду України.

7. Члени Аудиторського комітету мають право:

1) ознайомлюватися з матеріалами з питань, що належать до повноважень Аудиторського комітету;

2) висловлювати свою позицію під час засідання Аудиторського комітету та брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування;

3) ініціювати в разі потреби скликання засідання Аудиторського комітету;

4) здійснювати інші повноваження, пов'язані із забезпеченням діяльності Аудиторського комітету.

8. Керівництво роботою Аудиторського комітету здійснює його голова. Голова та секретар Аудиторського комітету призначаються наказом Пенсійного фонду України.

Голова Аудиторського комітету забезпечує його роботу, приймає рішення щодо скликання засідань, визначає перелік питань для розгляду.

Секретар Аудиторського комітету організовує скликання засідань Аудиторського комітету, готує документи, необхідні для забезпечення роботи Аудиторського комітету, проводить моніторинг стану реалізації пропозицій та рекомендацій Аудиторського комітету і готує звіт про їх виконання, забезпечує зберігання матеріалів щодо організації та проведення засідань.

9. Організаційного формою роботи Аудиторського комітету є засідання, які проводяться не рідше двох разів на рік. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

На засідання Аудиторського комітету запрошується керівник та/або представники підрозділу внутрішнього аудиту Пенсійного фонду України.

10. Рішення Аудиторського комітету фіксуються у протоколі засідання Аудиторського комітету. Рішення Аудиторського комітету вважається прийнятим за умови його схвалення простою більшістю голосів членів комітету, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Аудиторського комітету.

11. Звіти або інша інформація про результати діяльності Аудиторського комітету оприлюднюються на інформаційній сторінці веб-порталу Пенсійного фонду України.

Директор департаменту
внутрішнього аудиту
та фінансового контролю

А. Шуляк

{Текст взято з сайту Пенсійного фонду України http://www.pfu.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: