open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Р І Ш Е Н Н Я
25.07.2005 N 11

Про необхідність усунення порушень Головним

контрольно-ревізійним управлінням України принципів

державної регуляторної політики згідно з вимогами

Закону України від 11.09.2003 N 1160-IV

"Про засади державної регуляторної політики

у сфері господарської діяльності"

На виконання вимог Закону України від 11.09.2003 N 1160-IV
( 1160-15 ) "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності", а також статті 3 Указу Президента
України від 01.06.2005 N 901/2005 ( 901/2005 ) "Про деякі заходи
щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики",
здійснюючи аналіз нормативно-правових актів центральних органів
виконавчої влади щодо їх відповідності принципам державної
регуляторної політики Державний комітет України з питань
регуляторної політики та підприємництва В С Т А Н О В И В:
Головним контрольно-ревізійним управлінням України було
прийнято наказ від 26.11.99 N 107 ( z0906-99 ) "Про затвердження
Інструкції про організацію проведення ревізій і перевірок органами
державної контрольно-ревізійної служби в Україні за зверненнями
правоохоронних органів" (далі - Наказ N 107).
В преамбулі Наказу зазначається, що він розроблений на
виконання Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу
в Україні" ( 2939-12 ). А пункт 1.2 Інструкції про організацію
проведення ревізій і перевірок органами державної
контрольно-ревізійної служби в Україні за зверненнями
правоохоронних органів ( z0906-99 ) (далі - Інструкція) зазначає,
що організація контрольно-ревізійної роботи за зверненнями
правоохоронних органів здійснюється на підставі Закону України
"Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні", Указу
Президента України "Про деякі заходи з дерегулювання
підприємницької діяльності" ( 817/98 ) і цієї Інструкції.
Необхідно зазначити, що Законом України від 12.01.2005
N 2322-IV ( 2322-15 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України (щодо посилення правового захисту громадян та
запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян
на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку,
повагу до гідності особи, правову допомогу, захист)" (далі - Закон
N 2322) в новій редакції викладена стаття 11 Закону України від
26.01.93 N 2939-XII ( 2939-12 ) "Про державну контрольно-ревізійну
службу в Україні", яка визначає порядок проведення ревізій та
перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби.
Зокрема, відповідно до нової редакції статті 11 Закону
України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні"
( 2939-12 ) у разі надходження доручення щодо проведення ревізій
та перевірок у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів
України, органів прокуратури, державної податкової служби,
Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, в
якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними
установами законів України, перевірку додержання яких віднесено
законом до компетенції органів державної контрольно-ревізійної
служби, державною контрольно-ревізійною службою проводиться
позапланова виїзна ревізія або перевірка.
Позапланові виїзні ревізії та перевірки суб'єктів
господарської діяльності незалежно від форми власності, які не
віднесені цим Законом ( 2939-12 ) до підконтрольних установ,
проводяться органами державної контрольно-ревізійної служби за
рішенням суду, винесеним на підставі подання прокурора або
слідчого для забезпечення розслідування кримінальної справи.
Орган державної контрольно-ревізійної служби, прокурор або
слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії або
перевірки, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої
ревізії або перевірки та дати її початку і закінчення, документи,
які відповідно до частин п'ятої і сьомої цієї статті свідчать про
виникнення підстав для проведення такої ревізії або перевірки, а
також на вимогу суду - інші відомості.
До того ж, стаття 14 Закону України "Про державну
контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ), відповідно до
якої визначаються взаємовідносини державної контрольно-ревізійної
служби з правоохоронними органами, була також змінена згідно із
Законом N 2322 ( 2322-15 ).
Нова редакція частини першої статті 14 Закону України "Про
державну контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 )
зазначає, що органи державної контрольно-ревізійної служби
проводять ревізії та перевірки суб'єктів господарської діяльності
незалежно від форми власності за рішенням суду, винесеним на
підставі подання прокурора або слідчого для забезпечення
розслідування кримінальної справи, із наданням прав, встановлених
пунктами 1 - 3, 6 частини першої статті 10 цього Закону та з
урахуванням вимог, встановлених частинами першою і другою
статті 11 цього Закону та іншими законами України.
Тобто, положення Наказу N 107 ( z0906-99 ) та Інструкції не
відповідають новим положенням статей 11 та 14 Закону України "Про
державну контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ) щодо
проведення ревізій та перевірок органами державної
контрольно-ревізійної служби за зверненнями правоохоронних
органів. Оскільки новими нормами Закону України "Про державну
контрольно-ревізійну службу в Україні" чітко визначено загальну
процедуру та підстави проведення ревізій та перевірок, у тому
числі за поданням інших органів, і вони не містять вимог щодо
встановлення окремого порядку, який би визначав особливості
проведення ревізій та перевірок за зверненнями відповідних
органів.
У зв'язку з викладеним, за позицією Держпідприємництва
України, Інструкція про організацію проведення ревізій і перевірок
органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні за
зверненнями правоохоронних органів, затверджена наказом Головного
контрольно-ревізійного управління від 26.11.99 N 107 ( z0906-99 ),
не відповідає нормам статей 11 та 14 Закону України "Про державну
контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ) (із змінами,
внесеними Законом України від 12.01.2005 N 2322-IV ( 2322-15 )
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо
посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів
реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку
діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності
особи, правову допомогу, захист)").
Окрім того, така невідповідність положень Інструкції про
організацію проведення ревізій і перевірок органами державної
контрольно-ревізійної служби в Україні за зверненнями
правоохоронних органів ( z0906-99 ) нормам вищого законодавчого
акта суперечить вимогам статті 5 Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) в частині недопущення прийняття регуляторних актів,
які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі
регуляторні акти.
Враховуючи вищевикладене, на виконання статті 3 Указу
Президента України від 01.06.2005 N 901/2005 ( 901/2005 ) "Про
деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної
політики" та керуючись частиною третьою статті 27 Закону України
"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 ) Державний комітет України з питань
регуляторної політики та підприємництва В И Р І Ш И В:
Запропонувати Головному контрольно-ревізійному управлінню
України: - скасувати наказ від 26.11.99 N 107 ( z0906-99 ) "Про
затвердження Інструкції про організацію проведення ревізій і
перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в
Україні за зверненнями правоохоронних органів".
Рішення Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва про необхідність усунення порушень
принципів державної регуляторної політики підлягає виконанню у
порядку, визначеному статтею 28 Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ).
Голова А.В.Дашкевич

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: