open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
Н А К А З
21.01.2004 N 11
( Наказ скасовано на підставі Наказу Державного

департаменту автомобільного транспорту

N 55 ( v0055551-05 ) від 14.04.2005 )
Про затвердження Інструкції про порядок підготовки

документів для видачі ліцензій та з надання

їх до Державного департаменту

автомобільного транспорту

На виконання наказу Міністерства транспорту України від
20.01.2004 N 19 ( v0019361-04 ) "Про запровадження ліцензування
господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів
і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім
надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) та
ліцензування господарської діяльності з надання послуг з
перевезення пасажирів та їх багажу на таксі" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок підготовки документів
для видачі ліцензій та з надання їх до Державного департаменту
автомобільного транспорту (додається) та ввести її з 01.02.2004.
2. Керівникам автотранспортних управлінь в Автономній
Республіці Крим, областях і місті Севастополі та Українському бюро
по ліцензуванню автомобільних перевезень забезпечити виконання
вимог цієї Інструкції.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
директора Державного департаменту автомобільного транспорту
С.В. Меркулова.
Директор Є.О.Закіров

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного

департаменту

автомобільного транспорту

21.01.2004 N 11

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок підготовки документів для видачі

ліцензій та з надання їх до Державного департаменту

автомобільного транспорту

1. Загальні положення
1.1 Інструкція про порядок підготовки документів для видачі
ліцензій і з надання їх до Державного департаменту автомобільного
транспорту (надалі - Інструкція) розроблена відповідно до вимог
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), постанов Кабінету Міністрів України, які
видані на підставі цього Закону, наказу Міністерства транспорту
України від 20.01.2004 N 19 ( v0019361-04 ) "Про запровадження
ліцензування господарської діяльності з надання послуг з
перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом
загального користування (крім надання послуг з перевезення
пасажирів та їх багажу на таксі) та ліцензування господарської
діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу
на таксі".
1.2 Інструкція визначає порядок прийому документів, які
подаються суб'єктами господарювання для отримання чи
переоформлення ліцензій, видачі їх копій та дублікатів, анулювання
ліцензій; підготовки та подання відповідних документів до
Державного департаменту автомобільного транспорту для оформлення
ліцензій; формування відомостей ліцензійного реєстру.
1.3 Функції по підготовці документів для видачі ліцензій та
оформленню ліцензійних карток і по наданню їх до Державного
департаменту автомобільного транспорту покладається на: 1.3.1 територіальні органи Міністерства транспорту України -
автотранспортні управління в Автономній Республіці Крим, областях
і місті Севастополі - для видачі ліцензій з надання послуг з
перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом
загального користування (крім надання послуг з перевезення
пасажирів та їх багажу на таксі) та ліцензій з надання послуг з
перевезення пасажирів та їх багажу на таксі перевізникам,
зареєстрованим у відповідних регіонах (внутрішні перевезення). 1.3.2 Українське бюро по ліцензуванню автомобільних
перевезень - для видачі ліцензій з надання послуг з перевезення
пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального
користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх
багажу на таксі) та ліцензій з надання послуг з перевезення
пасажирів та їх багажу на таксі перевізникам, зареєстрованим в
місті Києві та Київській області (внутрішні перевезення), та
перевізникам, резидентам України (міжнародні перевезення).
1.4 Рішення про видачу та переоформлення ліцензій, видачу їх
копій та дублікатів, а також анулювання ліцензій приймає
Укравтотранс, який відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 02.10.2003 р. N 1548 ( 1548-2003-п ) "Про внесення
змін до переліку органів ліцензування та переліку документів, які
додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду
господарської діяльності" визначено органом ліцензування
господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів
і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім
надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) та
господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів
та їх багажу на таксі.
2. Порядок подання заяв суб'єктами господарської

діяльності на отримання ліцензії
2.1 Ліцензії видаються: на господарську діяльність з надання послуг з перевезення
пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального
користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх
багажу на таксі).
У межах цього виду діяльності здійснюються такі види робіт: надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів
автомобільним транспортом загального користування (крім надання
послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі); надання послуг з внутрішніх перевезень вантажів автомобільним
транспортом загального користування (крім надання послуг з
перевезення пасажирів та їх багажу на таксі); надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів
автомобільним транспортом загального користування (крім надання
послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі); надання послуг з міжнародних перевезень вантажів
автомобільним транспортом загального користування (крім надання
послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі); на господарську діяльність з надання послуг з перевезення
пасажирів та їх багажу на таксі.
У межах цього виду діяльності здійснюються такі види робіт: надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів та їх багажу
на таксі; надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів та їх
багажу на таксі.
2.2 При оформленні ліцензії з надання послуг з перевезення
пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального
користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх
багажу на таксі) та ліцензії з надання послуг з перевезення
пасажирів та їх багажу на таксі з видами робіт, що дозволяють
надання вищевказаних послуг у міжнародному сполученні, додатково
зазначаються види робіт з надання відповідних послуг з внутрішніх
перевезень.
2.3 Порядок подання заяв суб'єктами господарської діяльності
на отримання ліцензії та документів, що надаються до органу
ліцензування для одержання ліцензії, визначені статтею 10 Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ) та постановою Кабінету Міністрів України N 1548
( 1548-2003-п ) від 02.10.2003 р. "Про внесення змін до переліку
органів ліцензування та переліку документів, які додаються до
заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської
діяльності". 2.3.1 Суб'єкт господарювання особисто або через уповноважений
ним орган чи особу звертається із заявою встановленого зразка
(додатки 1, 2) про видачу Укравтотрансом ліцензії: 2.3.2 з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом загального користування (крім надання
послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) та
з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі
перевізникам, зареєстрованим у відповідних регіонах (внутрішні
перевезення), - до територіальних органів Мінтрансу -
автотранспортних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях
і місті Севастополі; 2.3.3 з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом загального користування (крім надання
послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) та з надання
послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі перевізникам,
зареєстрованим в місті Києві та Київській області (внутрішні
перевезення), та перевізникам, резидентам України (міжнародні
перевезення) - до Українського бюро по ліцензуванню автомобільних
перевезень.
2.4 До заяви про видачу ліцензії додається копія свідоцтва
про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або
копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або
органом, який видав оригінал документа, а також документи, перелік
яких встановлено відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 02.10.2003 р. N 1548 ( 1548-2003-п ) "Про внесення
змін до переліку органів ліцензування та переліку документів, які
додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду
господарської діяльності" (додатки 3, 4).
2.5 Заява про видачу ліцензії та документи до неї приймаються
за описом (додатки 5, 6), копія якого видається заявнику з
відміткою про дату прийняття документа.
2.6 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо: - вона підписана особою, яка не має на це повноважень; - документи оформлені з порушенням вимог пункту 2.4 цієї
Інструкції.
2.7 Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду
заявник повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав
для такого рішення у строки, передбачені для видачі ліцензії.
2.8 Після усунення причин, що були підставою для винесення
рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду,
заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії, яка
розглядається в порядку, що встановлений цією Інструкцією.
3. Рішення про видачу або відмову у

видачі ліцензії
3.1 Порядок та строки прийняття рішення про видачу ліцензії
або про відмову у її видачі, підстави для прийняття рішення про
відмову у видачі ліцензії визначені статтею 11 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).
3.2 Державний департамент автомобільного транспорту приймає
рішення про видачу ліцензії у строк не пізніше ніж десять робочих
днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів,
що додаються до заяви. Рішення оформляється відповідно до
протоколу засідання Ліцензійної комісії Укравтотрансу.
3.3 Повідомлення у письмовій формі (додаток 7) про прийняття
рішення Укравтотрансом про видачу ліцензії або про відмову у
видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові Українським
бюро по ліцензуванню автомобільних перевезень, обласними
автотранспортними управліннями, автотранспортним управлінням в
Автономній Республіці Крим та міста Севастополя протягом трьох
робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.
4. Порядок підготовки документів та подання

відомостей Укравтотрансу для видачі ліцензій
4.1 Автотранспортні управління Автономної Республіки Крим та
областей, Севастопольське міське автотранспортне управління після
прийняття заяв від суб'єктів господарювання та документів, що
надаються для одержання ліцензії, переоформлення ліцензії, видачі
дубліката, копії ліцензії на здійснення господарської діяльності з
надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом загального користування (крім надання
послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) та ліцензій
на здійснення господарської діяльності з надання послуг з
перевезення пасажирів та їх багажу на таксі перевізникам: 4.1.1 передають дані в електронному вигляді щодо наданих заяв
на оформлення ліцензій до робочого органу Укравтотрансу -
Українського бюро по ліцензуванню автомобільних перевезень до 16
години щоденно у дні роботи бюро; 4.1.2 пересилають до Українського бюро по ліцензуванню
автомобільних перевезень за один робочий день до засідання
Ліцензійної комісії копію листа (з подальшим наданням оригіналу)
(додаток 8), підписаного уповноваженою особою управління, з
переліком суб'єктів господарювання, які подали заяви на отримання
внутрішніх ліцензій. Даний лист є підставою для подання відповідно
підготовлених документів на розгляд Ліцензійної комісії; 4.1.3 направляють, відповідно до термінів, що передбачені
законодавством щодо видачі ліцензій, відповідального працівника
для одержання оформлених ліцензій, відповідно до наданих
відомостей на підставі доручення на одержання матеріальних
цінностей. За погодженням з Українським бюро по ліцензуванню
автотранспортних перевезень організується отримання спецпоштою
оформлених документів.
4.2 Українське бюро по ліцензуванню автомобільних перевезень: 4.2.1 перевіряє дані, що надійшли від автоуправлінь. Якщо в
надісланих даних виявляються помилки, надсилає інформацію до
автоуправлінь для виправлення помилок; 4.2.2 приймає дані, які пройшли перевірку, до комп'ютерного
обліку; 4.2.3 готує відповідні відомості по Автономній Республіці
Крим, областях та місту Севастополю на щотижневе засідання
Ліцензійної комісії для прийняття відповідних рішень на підставі
прийнятих даних та листів автотранспортних управлінь; 4.2.4 забезпечує друкування ліцензії, дублікатів та копій
ліцензій, їх підпис та завірення печаткою в Укравтотрансі після
прийняття Ліцензійною комісією відповідних рішень; 4.2.5 надсилає автоуправлінням інформацію щодо присвоєння
номера ліцензії, дати початку і закінчення дії ліцензії, номера та
дати рішення про видачу ліцензії суб'єктам господарювання; 4.2.6 веде журнал обліку виданих автоуправлінням ліцензій,
передає їх по акту передачі ліцензій на підставі доручень на
одержання матеріальних цінностей (форма журналу обліку та акта
передачі ліцензій наведені в додатках 9, 10).
5. Ліцензія, дублікат ліцензії, копії

ліцензії, порядок їх видачі
5.1 Орган ліцензування - Укравтотранс, відповідно до
статті 13 Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), при видачі ліцензій з
надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом загального користування (крім надання послуг з
перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) та ліцензій з надання
послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі використовує
бланки єдиного на території України зразка ліцензії, який
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від
20.11.2000 р. N 1719 ( 1719-2000-п ) "Про ліцензії єдиного зразка
для певних видів господарської діяльності".
5.2 Бланк ліцензії єдиного зразка оформляється згідно з
Інструкцією про порядок заповнення бланка ліцензії єдиного зразка,
затвердженою наказом Державного комітету з питань регуляторної
політики та підприємництва від 04.12.2000 р. N 67 ( z0963-00 ).
5.3 Порядок замовлення, постачання, зберігання, обліку і
звітності витрачання бланків ліцензій визначається Інструкцією про
порядок замовлення, постачання, зберігання, обліку і звітності
витрачання бланків єдиного зразка, затвердженою наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
від 18.12.2000 N 78 ( z0003-01 ).
5.4 Термін дії ліцензії на провадження господарської
діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом загального користування (крім надання
послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) та з надання
послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі становить три
роки, а плата за її видачу справляється у розмірі 20
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн.), що
визначено постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 р.
N 1755 ( 1755-2000-п ) "Про термін дії ліцензії на провадження
певних видів господарської діяльності, розміри і порядок
зарахування плати за її видачу".
5.5 Ліцензія видається уповноваженим органом: юридичній особі
при наявності доручення встановленого зразка та паспорта
представника юридичної особи, фізичній особі особисто при
наявності паспорта; документа, що підтверджує внесення оплати до
Державного бюджету України згідно статті 14 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ). При видачі ліцензії у журналі обліку заяв та виданих ліцензій
(додаток 11) зазначається дата видачі ліцензії, прізвище заявника,
якого ознайомлено з ліцензійними умовами провадження певного виду
господарської діяльності, що засвідчується його підписом.
5.6 Для кожної філії, кожного відокремленого підрозділу
суб'єкта господарської діяльності на підставі отриманої ним
ліцензії орган ліцензування Укравтотранс видає засвідчені ним
копії ліцензій, які реєструються в журналі обліку заяв та виданих
ліцензій.
5.7 Орган ліцензування Укравтотранс переоформлює ліцензію у
разі: 5.7.1 зміни найменування юридичної особи (якщо зміна
найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або
прізвища, імені, по батькові фізичної особи - суб'єкта
підприємницької діяльності; 5.7.2 зміни місцезнаходження юридичної особи або місця
проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності; 5.7.3 зміни, пов'язані з намірами суб'єкта господарської
діяльності змінити чи розширити свою діяльність в межах робіт,
передбачених пунктом 1.6 Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів
і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім
надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) та
п. 1.6 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі
(наприклад, здійснювати крім одного виду перевезень, наприклад
пасажирів, ще перевезення вантажів або навпаки).
5.8 У разі виникнення зміни даних, зазначених у документах,
що додавались до заяви про видачу ліцензії, суб'єкт господарювання
зобов'язаний протягом десяти робочих днів надати до органу
ліцензування - Укравтотрансу, в порядку, що встановлено п. 2.3
цієї Інструкції, відповідне повідомлення у письмовій формі разом з
документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які
підтверджують зазначені зміни.
5.9 Орган ліцензування - Укравтотранс видає дублікат ліцензії
у разі її втрати або пошкодження.
5.10 Порядок видачі ліцензій та їх копій, переоформлення
ліцензій, в разі зміни даних, зазначених в документах, що
додавались до заяви про видачу ліцензії та видачі дублікатів
ліцензії, визначається статтями 14, 16, 17 та 18 Закону України
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ).
6. Ліцензійні справи та ліцензійний реєстр
6.1 Порядок формування ліцензійних справ, а також порядок
формування, ведення та користування ліцензійним реєстром
визначаються статтею 19 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) та постановою Кабінету
Міністрів України від 08.11.2000 р. N 1658 ( 1658-2000-п ) "Про
затвердження Порядку формування, ведення і користування
відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного
ліцензійного реєстру".
6.2 Територіальні органи Міністерства транспорту України в
областях, місті Севастополі та Українське бюро по ліцензуванню
автомобільних перевезень: 6.2.1 формують ліцензійну справу щодо кожного суб'єкта
господарської діяльності по кожному виду господарської діяльності,
що підлягає ліцензуванню, в якій зберігаються заяви про видачу
ліцензії, документи, що подаються суб'єктом господарювання для
видачі, переоформлення ліцензії та ліцензійних карток, видачі
дублікатів ліцензій, документи, пов'язані із зміною даних в
документах, що додаються до заяви про видачу ліцензії, а також
копії рішень органу ліцензування про переоформлення та анулювання
ліцензії, про видачу дублікатів ліцензії, розпорядження про
усунення порушень ліцензійних умов; 6.2.2 ведуть журнал обліку заяв та виданих ліцензій, який
ведеться на кожний вид господарської діяльності, що підлягає
ліцензуванню, і містить відомості про заявника, дату надходження
заяви на видачу ліцензії, номер та дату прийняття рішення про
видачу ліцензії або про відмову у її видачі, відомості про видачу
копій ліцензії, дату видачі ліцензії, прізвище заявника, якого
ознайомлено з ліцензійними умовами провадження певного виду
господарської діяльності, що засвідчується його підписом; 6.2.3 формують і ведуть ліцензійний реєстр з певного виду
господарської діяльності.
6.3 До ліцензійного реєстру заносяться: - відомості про суб'єкта господарювання - ліцензіата; - відомості про орган ліцензування, який видав ліцензію; - вид господарської діяльності згідно з виданою ліцензією; - вид робіт в межах господарської діяльності згідно з виданою
ліцензією; - дата прийняття рішення про видачу ліцензії та номер
рішення; - серія та номер ліцензії; - строк дії ліцензії; - відомості про переоформлення ліцензії, видачу дубліката
ліцензії, видачу копії ліцензії; - підстави, дата і номер розпорядження про необхідність
усунення порушень ліцензійних умов; - підстави, дата і номер рішення про анулювання ліцензії; - підстави, дата і номер рішення про визнання ліцензії
недійсною.
6.4 Робота по формуванню бази даних ліцензійного реєстру
Укравтотрансу - узагальненого обліку суб'єктів господарювання, які
отримали ліцензії з надання послуг як з внутрішніх, так і
міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом, здійснюється Українським бюро по ліцензуванню
автомобільних перевезень на основі взаємно укладених договорів з
керівниками територіальних органів Міністерства транспорту України
(автотранспортного управління Автономної Республіки Крим, обласних
управлінь автомобільного транспорту, автотранспортного управління
в місті Севастополь) про порядок та умови надання відомостей про
суб'єктів господарювання, яким видані ліцензії.
7. Анулювання ліцензії
7.1 Підставами для анулювання ліцензії є: - заява ліцензіата про анулювання ліцензії; - акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов; - рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта
господарювання; - нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної
особи - суб'єкта підприємницької діяльності; - акт про виявлення недостовірних відомостей у документах,
поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; - акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії
іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської
діяльності; - акт про встановлення факту неподання в установлений строк
повідомлення про зміну даних, зазначених в документах, що
додаються до заяви про видачу ліцензії; - акт про невиконання розпорядження про усунення порушень
ліцензійних умов; - неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних
умов, встановлених для певного виду господарської діяльності.
7.2 В разі виникнення підстав для анулювання ліцензії
суб'єкту господарської діяльності, робочі органи Укравтотрансу
готують відповідні письмові подання на розгляд ліцензійної комісії
з наданням копій документів, що є підставою для анулювання
ліцензії.
7.3 Розгляд та прийняття рішень про анулювання ліцензій
здійснюється відповідно до вимог статті 21 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).
7.4 Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через
десять днів з дня його прийняття, але якщо суб'єкт господарювання
протягом цього часу подає скаргу до експертно-апеляційної ради, що
створюється при спеціально уповноваженому органі ліцензування, дія
даного рішення органу ліцензування Мінтрансу зупиняється до
прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженим органом з
питань ліцензування.
7.5 Запис про дату та номер рішення про анулювання ліцензії
вноситься до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого
дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.
7.6 Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено у
судовому порядку.
8. Ліцензійні умови
8.1 Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, положення
якого встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та
інші вимоги для провадження господарської діяльності з надання
послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом загального користування (крім надання послуг з
перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) та господарської
діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу
на таксі.
8.2 Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з
надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом загального користування (крім надання послуг з
перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) та Ліцензійні умови
провадження господарської з надання послуг з перевезення пасажирів
та їх багажу на таксі затверджені наказом Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва і
Міністерства транспорту України N 136/985 ( z1259-03, z1260-03 )
від 18.12.2003 р. та зареєстровані в Міністерстві юстиції України
30.12.2003 р. за N N 1259/8580, 1260/8581.
8.3 Ліцензійні умови є обов'язковими для виконання суб'єктами
господарювання незалежно від організаційно-правових форм та форм
власності, які надають послуги з перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом загального користування (крім надання
послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) та послуги з
перевезення пасажирів та їх багажу на таксі і отримали ліцензії на
ці види господарської діяльності.
9. Ліцензійна комісія
9.1 Ліцензійна комісія створюється при Державному
департаменті автомобільного транспорту. У своїй діяльності
Ліцензійна комісія керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ),
актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами
Міністерства транспорту України, Державного департаменту
автомобільного транспорту.
9.2 До компетенції Ліцензійної комісії входить: - розгляд матеріалів і прийняття рішень про видачу суб'єктам
господарювання ліцензій на право надання послуг з внутрішніх та
міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом загального користування (крім надання послуг з
перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) та ліцензій з надання
послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі згідно
повноважень, які визначені п. 3 цього Положення, з оформленням
відповідних протоколів; - розгляд матеріалів і прийняття рішень щодо анулювання
виданих ліцензій при наявності відповідних підстав;
- розгляд випадків порушень суб'єктами господарювання
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання
послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом загального користування (крім надання послуг з
перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) ( z1259-03 ) та
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання
послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі ( z1260-03 )
і прийняття рішень про усунення виявлених порушень або анулювання
ліцензії на право здійснення автоперевезень.
9.3 Склад ліцензійної комісії затверджується наказом
Укравтотрансу.
Начальник відділу
нормативно-правової
та кадрової роботи Г.М.Друкар

Додаток 1

до п. 2.3 Інструкції

про порядок підготовки

документів для видачі

ліцензій та з надання їх

до Державного департаменту

автомобільного транспорту

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Державний департамент автомобільного транспорту
ЗАЯВА
Заявник __________________________________________________________

найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по _________________________________________________________________

батькові громадянина-підприємця), _________________________________________________________________

місцезнаходження юридичної особи (адреса проживання _________________________________________________________________

громадянина-підприємця, _________________________________________________________________
паспортні дані: серія, номер паспорта, ким і коли виданий) _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові керівника _________________________________________________________________

юридичної особи, телефон, факс)
організаційно-правова
форма ____________________________
ідентифікаційний код
(юридичної особи) ____________________________
ідентифікаційний номер
(фізичної особи) ____________________________
банківські реквізити:
розрахунковий рахунок N __________________________
в ________________________________________________________________

(назва банку)
просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
надання послуг з ______________________________________ перевезень

(внутрішніх або міжнародних) _________________________________________________________________

(пасажирів, вантажів, пасажирів і вантажів)
автомобільним транспортом загального користування (крім надання
послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі)
та ___________ ліцензійних карток до неї.
(кількість)
Термін дії ліцензії - три роки.
Одночасно просить видати копію
ліцензії для _____________________________________________________

(назва філії, інших відокремлених підрозділів, _________________________________________________________________

які будуть провадити господарську діяльність _________________________________________________________________

на підставі отриманої ліцензії)
З порядком отримання ліцензії, Ліцензійними умовами провадження
господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів
і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім
надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі)
ознайомлений, один екземпляр зазначених умов отримав і
зобов'язуюсь їх виконувати.
Документи згідно затвердженого переліку додаються.
Заява подана "___" ____________ 20__ р. _______________________ _________________________________
(підпис заявника) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.

Додаток 2

до п. 2.3 Інструкції про

порядок підготовки

документів для видачі

ліцензій та з надання їх

до Державного департаменту

автомобільного транспорту

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Державний департамент автомобільного транспорту
ЗАЯВА
Заявник __________________________________________________________

найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по _________________________________________________________________

батькові громадянина-підприємця), _________________________________________________________________

місцезнаходження юридичної особи (адреса проживання _________________________________________________________________

громадянина-підприємця, _________________________________________________________________
паспортні дані: серія, номер паспорта, ким і коли виданий) _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові керівника _________________________________________________________________

юридичної особи, телефон, факс)
організаційно-правова
форма ____________________________
ідентифікаційний код
(юридичної особи) ____________________________
ідентифікаційний номер
(фізичної особи) ____________________________
банківські реквізити:
розрахунковий рахунок N __________________________
в ________________________________________________________________

(назва банку)
просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
надання послуг з ______________________________________ перевезень

(внутрішніх або міжнародних) _________________________________________________________________

(пасажирів, вантажів, пасажирів і вантажів) а таксі та ____________ ліцензійних карток до неї

(кількість)
Термін дії ліцензії - три роки.
Одночасно просить видати копію
ліцензії для _____________________________________________________

(назва філії, інших відокремлених підрозділів, _________________________________________________________________

які будуть провадити господарську діяльність _________________________________________________________________

на підставі отриманої ліцензії)
З порядком отримання ліцензії, Ліцензійними умовами провадження
господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів
та їх багажу на таксі ознайомлений, один екземпляр зазначених умов
отримав і зобов'язуюсь їх виконувати. Документи згідно
затвердженого переліку додаються.
Заява подана "___" ____________ 20__ р. _______________________ _________________________________
(підпис заявника) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.

Додаток 3

до п. 2.4 Інструкції

про порядок підготовки

документів для видачі

ліцензій та з надання їх

до Державного департаменту

автомобільного транспорту

ПЕРЕЛІК

документів, які подаються юридичними особами

для отримання ліцензії з надання послуг з внутрішніх

та міжнародних перевезень пасажирів і вантажів

автомобільним транспортом загального користування

(крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх

багажу на таксі) та ліцензії з надання послуг з

перевезення пасажирів та їх багажу на таксі
(підстава: Закон України "Про ліцензування певних

видів господарської діяльності" ( 1775-14 ),

постанова Кабінету Міністрів України

від 2 жовтня 2003 р. N 1548 ( 1548-2003-п )

"Про внесення змін до переліку органів

ліцензування та переліку документів, які

додаються до заяви про видачу ліцензії для

окремого виду господарської діяльності")

1. Заява встановленого зразка.
2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта
підприємницької діяльності або копія довідки про внесення до
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
(засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал
документа).
3. Відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської
діяльності про відповідність матеріально-технічної бази,
необхідної для підтримання належного технічного стану транспортних
засобів та проходження технічного огляду автомобілів, забезпечення
проведення медичного огляду водіїв або копії договорів на
проведення цих робіт у разі відсутності власної бази та
спеціалістів.
4. Засвідчена в установленому порядку копія документа, що
підтверджує відповідний рівень освіти посадової особи, яка
відповідає за експлуатацію та технічний стан транспортних засобів
(для юридичних осіб з кількістю автомобілів 10 і більше). Копія наказу про призначення особи, яка відповідає за
експлуатацію та технічний стан транспортних засобів та виконання
ліцензійних умов.
5. Список власних або орендованих транспортних засобів із
зазначенням типу, марки, моделі, державного номера, повної маси
(пасажиромісткості), року випуску, номера свідоцтва про реєстрацію
транспортного засобу або тимчасового реєстраційного талона,
оформленого ДАІ, які можуть бути допущені до надання послуг з
перевезення пасажирів і вантажів у межах України та відповідних
міжнародних перевезень.
6. Засвідчені заявником - суб'єктом господарської діяльності
копії документів водіїв, які працюють за наймом з юридичними (з
кількістю автомобілів до 10 одиниць) особами, про наявність
необхідної кваліфікації, своєчасність проходження медичного
обстеження, а саме:
6.1. список водіїв, закріплених за автомобілями;
6.2. копії посвідчень водіїв необхідної категорії;
6.3. копії медичних довідок.
7. Засвідчені заявником - суб'єктом господарської діяльності
копії свідоцтв про реєстрацію власних транспортних засобів і
тимчасових реєстраційних талонів на орендні автомобілі, оформлені
ДАІ для юридичних (з кількістю автомобілів до 10 одиниць) осіб.
8. Засвідчені в установленому порядку копії страхових
документів, що підтверджують наявність у перевізників обов'язкових
видів страхування, а саме копії страхових полісів (договорів):
8.1. цивільної відповідальності власників транспортних
засобів;
8.2. водіїв від нещасних випадків.
9. Засвідчена в установленому порядку копія документа, що
підтверджує закінчення водіями спеціальних курсів міжнародних
перевізників у закладах, перелік яких встановлено Мінтрансом (для
надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і вантажів), та
курсів водіїв, допущених до перевезення небезпечних вантажів, у
разі використання спеціалізованого рухомого складу.
Примітки: 1. Документи подаються в папках-швидкозшивачах. 2. При необхідності перевірки достовірності даних в поданих
копіях документів посадові особи, що приймають документи, вправі
проводити звірку копій (в присутності заявника) з оригіналами
документів, які повертаються заявнику. 3. Заявник несе відповідальність згідно з чинним
законодавством за достовірність відомостей, викладених у заяві та
доданих до неї документах.

Додаток 4

до п. 2.4 Інструкції

про порядок підготовки

документів для видачі

ліцензій та з надання їх

до Державного департаменту

автомобільного транспорту

ПЕРЕЛІК

документів, які подаються фізичними особами

для отримання ліцензії з надання послуг з

внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів

і вантажів автомобільним транспортом загального

користування (крім надання послуг з перевезення

пасажирів та їх багажу на таксі) та ліцензії з

надання послуг з перевезення пасажирів

та їх багажу на таксі
(підстава: Закон України "Про ліцензування певних

видів господарської діяльності" ( 1775-14 ),

постанова Кабінету Міністрів України

від 2 жовтня 2003 р. N 1548 ( 1548-2003-п )

"Про внесення змін до переліку органів

ліцензування та переліку документів, які

додаються до заяви про видачу ліцензії для

окремого виду господарської діяльності")

1. Заява встановленого зразка.
2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта
підприємницької діяльності (завірена нотаріально або органом, який
видав оригінал документа).
3. Відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської
діяльності про відповідність матеріально-технічної бази,
необхідної для підтримання належного технічного стану транспортних
засобів та проходження технічного огляду автомобілів, забезпечення
проведення медичного огляду водіїв або копії договорів на
проведення цих робіт у разі відсутності власної бази та
спеціалістів.
4. Список власних або орендованих транспортних засобів із
зазначенням типу, марки, моделі, державного номера, повної маси
(пасажироміскості), року випуску, номера свідоцтва про реєстрацію
транспортного засобу або тимчасового реєстраційного талона,
оформленого ДАІ, які можуть бути допущені до надання послуг з
перевезення пасажирів і вантажів в межах України та відповідно
міжнародних перевезень.
5. Засвідчені заявником - суб'єктом господарської діяльності
копії документів водіїв, які працюють за наймом з фізичними
особами, про наявність необхідної кваліфікації, своєчасність
проходження медичного обстеження, а саме:
5.1. копія посвідчення водія необхідної категорії;
5.2. копія медичної довідки;
5.3. копія довідки податкової адміністрації про трудові
відносини або копія трудової угоди (укладена в установленому
порядку) в разі використання найманих водіїв.
6. Засвідчені заявником - суб'єктом господарської діяльності
копії свідоцтв про реєстрацію власних транспортних засобів і
тимчасових реєстраційних талонів на орендні автомобілі, оформлені
в ДАІ для фізичних осіб.
7. Засвідчені в установленому порядку копії страхових
документів, що підтверджують наявність у перевізників обов'язкових
видів страхування, а саме копії страхових полісів (договорів):
7.1. цивільної відповідальності власників транспортних
засобів;
7.2. водіїв від нещасних випадків.
8. Засвідчена в установленому порядку копія документа, що
підтверджує закінчення водіями курсів міжнародних перевізників у
закладах, перелік яких встановлено Мінтрансом (для надання послуг
з міжнародних перевезень пасажирів і вантажів), та курсів водіїв,
допущених до перевезення небезпечних вантажів, у разі використання
спеціалізованого рухомого складу.
Примітки: 1. Документи подаються в папках-швидкозшивачах. 2. Суб'єкт підприємницької діяльності при поданні документів
представляє особистий паспорт громадянина України, по якому
звіряються паспортні дані, що містяться у заяві. 3. При необхідності перевірки достовірності даних в наданих
копіях документів посадові особи, що приймають документи, вправі
проводити звірку копій (в присутності заявника) з оригіналами
документів, які повертаються заявнику. 4. Заявник несе відповідальність згідно з чинним
законодавством за достовірність даних, викладених у заяві та
доданих до неї документах.

Додаток 5

до п. 2.5 Інструкції

про порядок підготовки

документів для видачі

ліцензій та з надання їх

до Державного департаменту

автомобільного транспорту

ОПИС

документів, що представлені Державному

департаменту автомобільного транспорту
__________________________________________________________________
найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові _________________________________________________________________

громадянина-підприємця) _________________________________________________________________

місцезнаходження юридичної особи _________________________________________________________________

(адреса проживання громадянина-підприємця)
на отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з
надання послуг з ______________________________________ перевезень

(внутрішніх або міжнародних)
____________________________________________________ автомобільним

(пасажирів, вантажів, пасажирів і вантажів)
транспортом загального користування (крім надання послуг з
перевезення пасажирів та їх багажу на таксі).
------------------------------------------------------------------ N | НАЙМЕНУВАННЯ ДОКУМЕНТА |Аркушів| п/п| | | ---+----------------------------------------------------+-------| 1. |Заява | | ---+----------------------------------------------------+-------| 2. |Копії довідки про внесення до Єдиного державного | | |реєстру підприємств та організацій України | | ---+----------------------------------------------------+-------| 3. |Копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта | | |підприємницької діяльності | | ---+----------------------------------------------------+-------| 4. |Довідка про матеріально-технічну базу або копії | | |договорів, в разі відсутності власної бази та | | |спеціалістів | | ---+----------------------------------------------------+-------| 5. |Список транспортних засобів, що представлені для | | |ліцензування і на які потрібно видати документ, що | | |засвідчує наявність у суб'єкта господарювання | | |відповідної ліцензії | | ---+----------------------------------------------------+-------| 6. |Копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів в| | |органах ДАІ і тимчасових реєстраційних талонів на | | |ТЗ, на які потрібно видати документ, що засвідчує | | |наявність у суб'єкта господарювання відповідної | | |ліцензії (з кількістю автомобілів до 10 од.) | | ---+----------------------------------------------------+-------| 7. |Копія наказу про призначення особи та копія | | |документа, що засвідчує відповідний рівень освіти | | |та кваліфікації керівника або уповноваженої ним | | |особи (для юридичних осіб) | | ---+----------------------------------------------------+-------| 8. |Копії документів водіїв, що засвідчують | | |відповідність кваліфікації, необхідний досвід | | |роботи, своєчасність проходження медичного | | |обстеження та проходження навчання для здійснення | | |заявлених автоперевезень (для фізичних осіб та | | |для юридичних осіб з кількістю автомобілів | | |до 10 од.) | | ---+----------------------------------------------------+-------| 9. |Довідка податкової адміністрації про трудові | | |відносини або трудову угоду в разі використання | | |праці найманих працівників (для фізичних осіб) | | ---+----------------------------------------------------+-------| 10.|Копії страхових документів, що підтверджують | | |наявність у перевізника обов'язкових видів | | |страхування для здійснення заявлених перевезень | | -----------------------------------------------------------------
Дата прийняття документів "___" ____________ 200_ р.
Посадова особа органу,
що прийняла заяву ____________ /________________________/

(підпис) (П.І.Б.)
Копію опису отримав ____________ /________________________/

(підпис) (П.І.Б. особи, що здала

документи)

Додаток 6

до п. 2.5 Інструкції

про порядок підготовки

документів для видачі

ліцензій та з надання їх

до Державного департаменту

автомобільного транспорту

ОПИС

документів, що представлені Державному

департаменту автомобільного транспорту
__________________________________________________________________
найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові _________________________________________________________________

громадянина-підприємця) _________________________________________________________________

місцезнаходження юридичної особи _________________________________________________________________

(адреса проживання громадянина-підприємця)
на отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з
надання послуг з ______________________________________ перевезень

(внутрішніх або міжнародних)
________________________________________________________ на таксі.

(пасажирів, вантажів, пасажирів і вантажів)
------------------------------------------------------------------ N | НАЙМЕНУВАННЯ ДОКУМЕНТА |Аркушів| п/п| | | ---+----------------------------------------------------+-------| 1. |Заява | | ---+----------------------------------------------------+-------| 2. |Копії довідки про внесення до Єдиного державного | | |реєстру підприємств та організацій України | | ---+----------------------------------------------------+-------| 3. |Копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта | | |підприємницької діяльності | | ---+----------------------------------------------------+-------| 4. |Довідка про матеріально-технічну базу або копії | | |договорів, в разі відсутності власної бази та | | |спеціалістів | | ---+----------------------------------------------------+-------| 5. |Список транспортних засобів, що представлені для | | |ліцензування і на які потрібно видати документ, що | | |засвідчує наявність у суб'єкта господарювання | | |відповідної ліцензії | | ---+----------------------------------------------------+-------| 6. |Копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів в| | |органах ДАІ і тимчасових реєстраційних талонів на | | |ТЗ, на які потрібно видати документ, що засвідчує | | |наявність у суб'єкта господарювання відповідної | | |ліцензії (з кількістю автомобілів до 10 од.) | | ---+----------------------------------------------------+-------| 7. |Копія наказу про призначення особи та копія | | |документа, що засвідчує відповідний рівень освіти | | |та кваліфікації керівника або уповноваженої ним | | |особи (для юридичних осіб) | | ---+----------------------------------------------------+-------| 8. |Копії документів водіїв, що засвідчують | | |відповідність кваліфікації, необхідний досвід | | |роботи, своєчасність проходження медичного | | |обстеження та проходження навчання для здійснення | | |заявлених автоперевезень (для фізичних осіб та | | |для юридичних осіб з кількістю автомобілів | | |до 10 од.) | | ---+----------------------------------------------------+-------| 9. |Довідка податкової адміністрації про трудові | | |відносини або трудову угоду в разі використання | | |праці найманих працівників (для фізичних осіб) | | ---+----------------------------------------------------+-------| 10.|Копії страхових документів, що підтверджують | | |наявність у перевізника обов'язкових видів | | |страхування для здійснення заявлених перевезень | | -----------------------------------------------------------------
Дата прийняття документів "___" ____________ 200_ р.
Посадова особа органу,
що прийняла заяву ____________ /________________________/

(підпис) (П.І.Б.)
Копію опису отримав ____________ /________________________/

(підпис) (П.І.Б. особи, що здала

документи)

Додаток 7

до п. 3.3 Інструкції

про порядок підготовки

документів для видачі

ліцензій та з надання їх

до Державного департаменту

автомобільного транспорту

ПОВІДОМЛЕННЯ

суб'єкту господарювання
__________________________________________________________________
найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові _________________________________________________________________

громадянина-підприємця) _________________________________________________________________

місцезнаходження юридичної особи _________________________________________________________________

(адреса проживання громадянина-підприємця)
Повідомляємо, що Ваша заява та додані до неї документи будуть
розглянуті на засіданні Ліцензійної комісії "___" __________ р.
Про прийняте рішення можна дізнатися після вказаного строку за
телефоном: ________________________________

(номери телефонів автоуправлінь)
Ліцензія може бути оформлена протягом 3 днів після прийняття
позитивного рішення та представлення документа, що підтверджує
внесення плати за видачу ліцензії.
В разі неподання зазначеного документа та незвернення Вами за
отриманням оформленої ліцензії протягом 30 днів, рішення про
видачу ліцензії буде скасовано, а ліцензію визнано недійсною.
Ліцензія видається безпосередньо заявнику (керівнику підприємства
або особі, відповідальній за виконання умов і правил здійснення
ліцензованої діяльності за дорученням юридичних осіб, особисто
заявнику - для фізичних осіб).
Керівник органу ліцензування ____________________________

(підпис)
"___" ____________ 200_ р.
Повідомлення отримав ____________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Додаток 8

до п. 4.1 Інструкції

про порядок підготовки

документів для видачі

ліцензій та з надання їх

до Державного департаменту

автомобільного транспорту
Директору Українського бюро

по ліцензуванню

автомобільних перевезень

Трохименку В.І.

________________________________ управління подає відомості про
заявників, які подали документи відповідно до вимог Закону України
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від
01.06.2000 р. N 1775-III, та умов і правил здійснення ліцензійної
діяльності по здійсненню внутрішніх перевезень пасажирів і
вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім
надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) та
по здійсненню внутрішніх перевезень пасажирів та їх багажу на
таксі, для оформлення ліцензій і ліцензійних карток до них на
право здійснення автоперевезень в межах території України:
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------ N |Реєстрація | Код та найменування | Адреса |Вид |Примітка| з/п|-----------|суб'єкта господарювання| |перев.| | | N | дата | | | | | ----------------------------------------------------------------| 1. надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів | автомобільним транспортом загального користування | (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх | багажу на таксі) | ----------------------------------------------------------------| ---+----+------+-----------------------+--------+------+--------| ----------------------------------------------------------------| 2. надання послуг з перевезення пасажирів та їх | багажу на таксі | ----------------------------------------------------------------| ---+----+------+-----------------------+--------+------+--------| -----------------------------------------------------------------
(підпис посадової особи)

Додаток 9

до п. 4.2 Інструкції

про порядок підготовки

документів для видачі

ліцензій та з надання їх

до Державного департаменту

автомобільного транспорту

ЖУРНАЛ

обліку виданих ліцензій

автотранспортним управлінням
--------------------------------------------------------------------- N | Дата | N акта |Найменування| Кількість|Посадова |Посадова | з/п|передачі|приймання-| автотранс- | переданих|особа, що|особа, що| | | передачі | портного |оформлених|передала |прийняла | | | |управління | бланків | бланки | бланки | | | | | ліцензій | | | ---+--------+----------+------------+----------+---------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---+--------+----------+------------+----------+---------+---------| ---+--------+----------+------------+----------+---------+---------| --------------------------------------------------------------------

Додаток 10

до п. 4.2 Інструкції

про порядок підготовки

документів для видачі

ліцензій та з надання їх

до Державного департаменту

автомобільного транспорту

АКТ N /

ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ОФОРМЛЕНИХ ЛІЦЕНЗІЙ

ЄДИНОГО ЗРАЗКА

"___" ____________ 200_ р. м. Київ
На виконання наказу Державного департаменту автомобільного
транспорту від ____________ р. N ____ "Про забезпечення виконання
наказу Мінтрансу від __.__.200_ р. N _____" та відповідно до
договору N ____ від __.__.200_ р. складено цей акт про те, що:
"___" ____________ 200_ р. Українське бюро по ліцензуванню
автомобільних перевезень в особі _________ передало: __________________ управлінню _________, код ЄДРПОУ ___________,
в особі ______________________
довіреність, серія _____ N _____, видана "___" ___________ 200_ р.
паспорт, серія __ N ______, виданий "___" _____________
оформлені бланки ліцензій єдиного зразка:
у кількості: __ (______) шт. (перелік додається)
на суму: __ (_______) грн. __ коп.
ПЕРЕЛІК

суб'єктів господарювання та

номери переданих бланків
------------------------------------------------------------------ N |Реєстрація | Код та найменування | Адреса |Вид | Номер | з/п|-----------|суб'єкта господарювання| |перев.| ліцен. | | N | дата | | | | | ---+----+------+-----------------------+--------+------+--------| ---+----+------+-----------------------+--------+------+--------| -----------------------------------------------------------------
При передачі проведена перевірка відповідності наданої до бюро
інформації з інформацією на оформлених ліцензіях. Дефектних
бланків немає, серії та номери бланків відповідають акту.
Бланки передав: Бланки прийняв: осадова особа Українського бюро посадова особа територіального
по ліцензуванню автоперевезень органу Мінтрансу

Додаток 11

до п. 5.5 Інструкції

про порядок підготовки

документів для видачі

ліцензій та з надання їх

до Державного департаменту

автомобільного транспорту

ЖУРНАЛ

обліку заяв та виданих ліцензій
------------------------------------------------------------------------------------------------- N та |Найме- |Адреса |N та |Серія,|Дозво-|Тер-|Відо- |Відмітка про |Прізвище |Підпис | дата |нування |суб'єкта|дата |номер |лений |мін |мості |переоформлення, |заявника,|заявника, | реєст-|юри- |госпо- |прий-|вида- |вид |дії |про |видачу дубліката,|ознайом- |що отрима | рації |дичної |дарської|няття|ної |пере- |лі- |видачу|анулювання |леного з |ліцензію, | заяви |особи |діяль- |рі- |ліцен-|везень|цен-|копій |ліцензії |ліцен- |дата отри-| |або |ності |шення|зії | |зій |ліцен-|-----------------|зійними |мання | |пріз- | | | | | |зії |Пе- |Ви- |Ану- |умовами | | |вище, | | | | | | |рео- |дача |лю- |здійс- | | |ім'я | | | | | | |форм-|дуб- |ван- |нення | | |та по- | | | | | | |лення|ліка-|ня |діяль- | | |батькові| | | | | | | |та | |ності | | |грома- | | | | | | | | | | | | |дянина- | | | | | | | | | | | | |підп- | | | | | | | | | | | | |риємця | | | | | | | | | | | | |та їх | | | | | | | | | | | | |іденти- | | | | | | | | | | | | |фікацій-| | | | | | | | | | | | |ний код | | | | | | | | | | | | |та | | | | | | | | | | | | |його | | | | | | | | | | | | |номер | | | | | | | | | | | | ------+--------+--------+-----+------+------+----+------+-----+-----+-----+---------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ------+--------+--------+-----+------+------+----+------+-----+-----+-----+---------+----------| ------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Журнал ведеться на кожен окремий вид господарської

діяльності.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: