open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
14.01.2009 N 11

Про науково-технічні проблеми поводження

з радіоактивними відходами в Україні

Заслухавши та обговоривши доповідь академіка НАН України
Е.В.Соботовича "Науково-технічні проблеми поводження з
радіоактивними відходами в Україні", Президія НАН України
відзначає, що поводження з радіоактивними відходами (РАВ) є
винятково важливою сферою наукової та економічної діяльності
держави, що безпосередньо пов'язана з її національною безпекою.
Повне та своєчасне розв'язання проблем поводження з РАВ
забезпечить сталий розвиток ядерної енергетики та розширення
можливостей застосування радіоактивних речовин у науці, медицині,
промисловості та інших галузях, а також сприятиме мінімізації
екологічних наслідків Чорнобильської катастрофи. В установах НАН України проведено комплексний аналіз
сучасного стану поводження з РАВ ЧАЕС, розроблено інтегровану
програму поводження з РАВ на етапі припинення експлуатації ЧАЕС і
перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему;
створено базу даних про РАВ, локалізовані в зоні відчуження;
розроблено мінералоподібні композиційні матеріали для надійної
ізоляції високоактивних та інших довгоіснуючих РАВ; здійснено
еколого-геологічне районування зони відчуження та розроблено
рекомендації щодо вибору в її межах перспективних ділянок для
спорудження центрального (національного) геологічного сховища РАВ. Спеціалісти НАН України брали участь у розробці
Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з РАВ,
яку затверджено Законом України від 17.09.08 N 516-VI ( 516-17 ),
Закону України від 17.09.08 N 515-VI ( 515-17 ) "Про внесення змін
до деяких законів України щодо поводження з радіоактивними
відходами", проекту "Стратегії поводження з радіоактивними
відходами в Україні" та інших нормативно-правових актів у галузі
ядерної енергетики. Разом з тим обсяги науково-дослідних робіт з проблем
поводження з РАВ останнім часом значно скоротились. Кількість
наукових розробок, які виконуються в рамках Комплексної
(Державної) програми поводження з РАВ ( 480-96-п ), зменшилась у
8-10 разів порівняно з часом початку дії програми (1998 рік)
внаслідок хронічного недофінансування передбачених нею заходів
(5-8% від запланованих показників). Розв'язання нагальних проблем поводження з радіоактивними
відходами потребує удосконалення державної системи поводження з
РАВ, створення відповідної інфраструктури, організаційного
забезпечення, централізації, концентрації та оптимізації
використання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів.
Президія НАН України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Доповідь академіка НАН України Е.В.Соботовича взяти до
відома.
2. Вважати найважливішими завданнями наукових установ НАН
України у вирішенні науково-технічних проблем поводження з РАВ на
основі науково обґрунтованого вдосконалення нормативно-правових
документів у сфері: - виробництва ядерної енергії - наукове обґрунтування і
створення технологій, технічних засобів і систем контролю
первинної обробки та глибокої переробки РАВ у процесі експлуатації
та зняття з експлуатації ядерних установок; створення єдиної
автоматизованої системи обліку та контролю РАВ АЕС України; - видобування та переробки уранових руд - аналіз та оцінка
впливу на довкілля місць розташування відходів, визначення ступеня
їх екологічної небезпеки, розробка наукових засад і технологій
мінімізації впливу на довкілля; - використання радіоактивних матеріалів поза
ядерно-енергетичним комплексом - створення технологій, технічних
засобів і систем контролю поводження з РАВ на підприємствах
Державного об'єднання "Радон" та їх перепрофілювання на
підприємства з переробки та тимчасового зберігання РАВ; - ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи - наукове
обґрунтування та розробка технологій і технічних засобів
поводження з РАВ у процесі перетворення об'єкта "Укриття" на
екологічно безпечну систему; розробка стратегії мінімізації впливу
радіаційно забруднених природних та техногенних систем зони
відчуження на довкілля прилеглих територій; - централізованої переробки, зберігання і захоронення РАВ -
розробка технологій та технічних засобів переробки РАВ; розробка
нових матеріалів і технологій для створення інженерних бар'єрів
сховищ РАВ; розробка та виконання комплексу спеціалізованих
науково-методичних, пошукових і проектувальних геологічних
досліджень для обґрунтування вибору ділянки спорудження
центрального геологічного сховища.
3. Відділенню ядерної фізики та енергетики НАН України
(академік НАН України І.М.Неклюдов):
3.1. Вжити необхідних заходів щодо посилення координації
діяльності установ НАН України у напрямах, визначених
пунктом 2 цієї постанови.
3.2. Разом з Інститутом геохімії навколишнього середовища НАН
України та МНС України (академік НАН України Е.В.Соботович) та
Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій НАН України
(член-кореспондент НАН України О.О.Ключников) у місячний термін
підготувати та подати до Президії НАН України проекти звернень до
Кабінету Міністрів України з питань: - утворення на основі Міжвідомчої комісії з питань виконання
Комплексної програми поводження з радіоактивними відходами органу
централізованого управління - Міжвідомчої комісії з проблем
поводження з радіоактивними відходами та підготовки відповідних
кадрів, на яку має бути покладено координацію діяльності
міністерств і відомств з реалізації науково-технічного
забезпечення загальної стратегії діяльності у сфері поводження з
РАВ, а також виконання Загальнодержавної цільової екологічної
програми поводження з радіоактивними відходами ( 516-17 ); - прискорення інституційного розвитку УкрДО "РАДОН" як
спеціалізованої державної корпорації поводження з РАВ, яка б мала
виключне право захоронення РАВ, надане Урядом України, та
прискорення формування Державного фонду поводження з РАВ, який би
забезпечував діяльність УкрДО "РАДОН" та всю діяльність у сфері
безпечного поводження з РАВ; - розробки Державної програми фундаментальних і прикладних
досліджень з проблем поводження з РАВ, визначивши НАН України
головним розробником та виконавцем.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Секцію
фізико-технічних і математичних наук НАН України.
Президент Національної
академії наук України
академік НАН України Б.Є.Патон
Перший віце-президент -
головний учений секретар
Національної академії
наук України
академік НАН України А.П.Шпак

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: