open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ

І ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ
Н А К А З
15.02.2006 N 11
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної

інспекції з контролю за використанням

і охороною земель

N 86 ( v0086489-08 ) від 02.07.2008 }
Про розподіл обов'язків між начальником,

першим заступником та заступником начальника

Держземінспекції

Відповідно до Закону України "Про державний контроль за
використанням та охороною земель" ( 963-15 ), Положення про
Державну інспекцію з контролю за використанням і охороною земель,
яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від
25.12.2002 N 1958 ( 1958-2002-п ) (із змінами), наказу Держкомзему
України від 26.09.2005 N 285 ( z1172-05 ) "Про підвищення
ефективності здійснення державного контролю за використанням та
охороною земель" (із змінами) та з метою забезпечення виконання
функцій Держземінспекції, координації діяльності її територіальних
органів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити розподіл обов'язків між начальником, першим
заступником та заступником начальника Держземінспекції
(додаток 1), розподіл повноважень щодо координації діяльності
територіальних органів Держземінспекції (додаток 2), заміщення
повноважень між керівництвом Держземінспекції за відсутності
начальника, першого заступника та заступника (додаток 3).
2. Довести даний наказ до відома працівників центрального
апарату Держземінспекції, її територіальних органів.
3. Наказ Держземінспекції від 17.05.2004 N 42 "Про розподіл
обов'язків між начальником, першим заступником та заступником
начальника Держземінспекції" скасувати.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Начальник інспекції О.М.Нечипоренко

Додаток 1

до наказу Держземінспекції

України

15.02.2006 N 11

РОЗПОДІЛ ОБОВ'ЯЗКІВ

між начальником, першим заступником

та заступником начальника Держземінспекції

Начальник інспекції - Нечипоренко О.М.
Відповідно до вимог Конституції України ( 254к/96-ВР ),
Земельного кодексу ( 2768-14 ), законодавства України, актів
Президента України і Кабінету Міністрів України, Положення про
Держземінспекцію ( 1958-2002-п ), наказів Держкомзему України
здійснює свої повноваження безпосередньо та через єдину систему
органів державного контролю за використанням і охороною земель
(Держземінспекцію та її територіальні органи).
Приймає участь у межах своєї компетенції в реалізації
державної політики у сфері земельних відносин, забезпечує
організацію та здійснення державного контролю за використанням і
охороною земель, координує узагальнення практики застосування
законодавства та розробки пропозицій щодо його вдосконалення.
Несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів
України і Головою Держкомзему за виконання покладених на
Держземінспекцію завдань.
Взаємодіє з центральними та територіальними органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, судовими
органами, органами прокуратури, засобами масової інформації.
Координує питання кадрової роботи і державної служби,
планування та аналізу інспекторської діяльності, методичного та
нормативно-правового забезпечення.
Визначає ступінь відповідальності своїх заступників,
керівників структурних підрозділів Держземінспекції та її
територіальних органів.
Організовує та координує контроль за діяльністю
територіальних органів Держземінспекції.
Підписує, видані у межах компетенції Держземінспекції,
накази, організовує перевірку їх виконання.
Призначає на посади та звільняє з посад: - працівників центрального апарату Держземінспекції (крім
своїх заступників); - заступників начальників територіальних органів
Держземінспекції.
Затверджує: - положення про управління і самостійні відділи центрального
апарату Держземінспекції; - структуру центрального апарату Держземінспекції за
погодженням з Головою Держкомзему України; - штатний розпис і кошторис Держземінспекції за погодженням з
Головою Держкомзему України та Міністерством фінансів України; - положення, штатні розписи і кошториси видатків на утримання
територіальних органів Держземінспекції; - нормативну і методичну документацію з питань, віднесених до
компетенції Держземінспекції; - посадові інструкції працівників центрального апарату
Держземінспекції.
Погоджує структуру територіальних органів Держземінспекції.
Подає пропозиції Голові Держкомзему України щодо: - затвердження граничної чисельності працівників
Держземінспекції та її територіальних органів; - призначення та звільнення своїх заступників; - призначення та звільнення керівників територіальних органів
Держземінспекції; - притягнення до дисциплінарної відповідальності своїх
заступників та керівників територіальних органів Держземінспекції.
Вирішує питання щодо направлення у відрядження своїх
заступників, керівників структурних підрозділів та спеціалістів
центрального апарату Держземінспекції.
Організовує роботу колегії Держземінспекції та головує на її
засіданнях.
Координує та контролює інші питання, які визначені в
положенні про Держземінспекцію.
Безпосередньо координує та контролює діяльність: - управління здійснення державного контролю за використанням
і охороною земель; - відділу бухгалтерського обліку та звітності; - головного спеціаліста з кадрових питань; - провідного спеціаліста з режимно-секретної роботи; - територіальних органів Держземінспекції згідно з
додатком 2.
Перший заступник начальника інспекції - Бредіхін О.О.
Здійснює свої повноваження безпосередньо та через єдину
систему органів державного контролю за використанням і охороною
земель (Держземінспекцію та її територіальні органи).
Приймає участь у межах своєї компетенції в реалізації
державної політики у сфері земельних відносин, забезпечує
організацію та здійснення державного контролю за використанням і
охороною земель.
Несе персональну відповідальність перед начальником
Держземінспекції за виконання покладених на Держземінспекцію
завдань.
Взаємодіє з центральними та територіальними органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, судовими
органами, органами прокуратури.
Здійснює координацію та аналіз роботи інспекторської
діяльності.
Організовує розробку планів роботи Держземінспекції,
підготовку матеріалів та засідань колегії.
Проводить та приймає участь у нарадах, конференціях,
семінарах з питань, що належать до компетенції Держземінспекції.
Погоджує: - структуру, штатний розпис і кошторис центрального апарату
Держземінспекції; - Типове положення, структуру, штатні розписи і кошториси
видатків на утримання територіальних органів Держземінспекції; - призначення та звільнення з посад працівників центрального
апарату Держземінспекції, керівників та заступників керівників
територіальних органів Держземінспекції; - положення про управління і самостійні відділи центрального
апарату Держземінспекції; - посадові інструкції працівників центрального апарату
Держземінспекції; - нормативну і методичну документацію з питань, віднесених до
компетенції Держземінспекції.
Погоджує питання відрядження керівників структурних
підрозділів та спеціалістів центрального апарату Держземінспекції.
Відає іншими питаннями, визначеними положеннями про
підпорядковані структурні підрозділи.
Безпосередньо координує та контролює діяльність: - управління координації та аналізу інспекторської
діяльності; - територіальних органів Держземінспекції згідно з
додатком 2.
У разі залучення до виконання завдань інших структурних
підрозділів Держземінспекції (крім управління координації та
аналізу інспекторської діяльності), вони залучаються як
співвиконавці.
Заступник начальника інспекції - Мамчур М.І.
Здійснює свої повноваження безпосередньо та через єдину
систему органів з контролю за використанням та охороною земель.
Приймає участь у межах своєї компетенції в реалізації
державної політики у сфері земельних відносин, здійснює державний
контроль за використанням і охороною земель.
Несе персональну відповідальність перед начальником за
виконання покладених на Держземінспекцію завдань.
Взаємодіє з центральними та територіальними органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, судовими
органами, органами прокуратури.
Організовує розробку навчально-тематичних планів та
проведення підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів
територіальних органів Держземінспекції.
Приймає участь в організації розробки планів роботи
Держземінспекції, підготовці матеріалів та засідань колегії
Держземінспекції.
Організовує, проводить та бере участь у нарадах,
конференціях, семінарах з питань, що належать до компетенції
Держземінспекції.
Здійснює координацію роботи конкурсної комісії
Держземінспекції, як її голова, несе відповідальність за
організацію та проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
державних службовців.
Організовує роботу тендерного комітету Держземінспекції, як
його голова, несе відповідальність за організацію та проведення
тендерів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.
Погоджує: - структуру, штатний розпис і кошторис центрального апарату
Держземінспекції; - Типове положення, структуру, штатні розписи і кошториси
видатків на утримання територіальних органів Держземінспекції; - призначення та звільнення з посад працівників центрального
апарату Держземінспекції, керівників та заступників керівників
територіальних органів Держземінспекції; - положення про управління і самостійні відділи центрального
апарату Держземінспекції; - посадові інструкції працівників центрального апарату
Держземінспекції; - нормативну і методичну документацію з питань, віднесених до
компетенції Держземінспекції.
Погоджує питання відрядження керівників структурних
підрозділів та спеціалістів центрального апарату Держземінспекції.
Відає іншими питаннями, визначеними положеннями про
підпорядковані структурні підрозділи.
Безпосередньо координує та контролює діяльність: - управління методичного та нормативно-правового
забезпечення; - заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та
звітності, відповідального за діловодство; - територіальних органів Держземінспекції згідно з
додатком 2.
У разі залучення до виконання завдань інших структурних
підрозділів Держземінспекції (крім управління методичного та
нормативно-правового забезпечення та заступника начальника відділу
бухгалтерського обліку та звітності, відповідального за
діловодство), вони залучаються як співвиконавці.

Додаток 2

до наказу Держземінспекції

України

15.02.2006 N 11

РОЗПОДІЛ ПОВНОВАЖЕНЬ

щодо координації діяльності

територіальних органів Держземінспекції

Начальник інспекції - Нечипоренко О.М.
Управління з контролю за використанням та охороною земель у:
Автономній Республіці Крим;

м. Києві;

м. Севастополі;

Житомирській області;

Дніпропетровській області;

Київській області;

Черкаській області;

Чернігівській області;

Одеській області.
Перший заступник начальника інспекції - Бредіхін О.О.
Управління з контролю за використанням та охороною земель у:
Донецькій області;

Запорізькій області;

Кіровоградській області;

Луганській області;

Миколаївській області;

Полтавській області;

Сумській області;

Харківській області;

Херсонській області.
Заступник начальника інспекції - Мамчур М.І.
Управління з контролю за використанням та охороною земель у:
Вінницькій області;

Волинській області;

Закарпатській області;

Івано-Франківській області;

Львівській області;

Рівненській області;

Тернопільській області;

Хмельницькій області;

Чернівецькій області.

Додаток 3

до наказу Держземінспекції

України

15.02.2006 N 11

ЗАМІЩЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ

між керівництвом Держземінспекції

за відсутності начальника, першого

заступника та заступника начальника

інспекції

------------------------------------------------------------------ Посада, прізвище та ініціали | Хто заміщає | -------------------------------+--------------------------------| Начальник інспекції | Перший заступник начальника | Нечипоренко О.М. | інспекції | | Бредіхін О.О. | -------------------------------+--------------------------------| Перший заступник начальника | Заступник начальника інспекції | інспекції | Мамчур М.І. | Бредіхін О.О. | | -------------------------------+--------------------------------| Заступник начальника інспекції | Перший заступник начальника | Мамчур М.І. | інспекції | | Бредіхін О.О. | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: