open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 11 від 10.01.2002
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної

податкової адміністрації

N 344 ( v0344225-05 ) від 17.08.2005 )
Про затвердження форм нового (уточненого) розрахунку

з рентної плати за нафту і природний газ

( Щодо відмови в державній реєстрації додатково див.

Лист Мін'юсту

N 35-36-17 ( v6-17323-02 ) від 28.01.2002 )

Відповідно до пункту 5.1 статті 5 Закону України "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму нового (уточненого) розрахунку з рентної
плати за нафту і природний газ, що видобуваються на території
України, згідно з додатком 1.
2. Затвердити форму нового (уточненого) розрахунку з рентної
плати за нафту і природний газ, що видобуваються на родовищах з
важковидобувними і виснаженими запасами, згідно з додатком 2.

Голова ДПА України М.Азаров
Погоджено:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель
Додаток 1

до наказу Державної податкової

адміністрації України

від 10 січня 2002 р. N 11
До _________________________________
державної податкової адміністрації
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ платника ________
Повне найменування підприємства ________________
Прізвище та ініціали відповідальної особи
(виконавця) ____________________________________
Ідентифікаційний номер _________________________
Телефон _____________________

Новий (уточнений) розрахунок з рентної плати
за нафту і природний газ, що видобуваються на території України
(подається відповідно до пункту 5.1 статті 5 Закону України

"Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 )

у разі коли платник самостійно виявляє помилки,

що містяться у раніше поданому ним розрахунку)

за ___________ 200_ року ------------------------------------------------------------------------------------ N |Найме- |Оди-|Кіль-|Ставка|Сума |Нарахо-|Сума |Сума |Сума штрафу |Зміст | з/п|нування|ниця|кість|рент- |рент-|ваної |плати |плати, |в розмірі |помилки:| |продук-|ви- |від- |ної |ної |плати |(недо- |яка |10 % від | | |ції |міру|пуще-|плати |плати|за да- |плата),|змен- |суми | | |(нафта,| |ної | |(тис.|ними |яка |шує |недоплати | | |при- | |про- | |гри- |раніше |збіль- |подат- |(нараховуєть-| | |родний | |дук- | |вень)|пода- |шує |кові |ся платником | | |газ) | |ції | |(гр.4|ного |подат- |зобо- |самостійно | | | | | | |х |розра- |кове |в'язан- |відповідно | | | | | | |гр.5)|хунку, |зобо- |ня у |до пункту | | | | | | | |що |в'язан-|зв'язку |17.2 статті | | | | | | | |уточ- |ня в |з випра-|17 Закону | | | | | | | |нюєть- |зв'язку|вленням |України від | | | | | | | |ся, |з вип- |помилки |21.12.2000 | | | | | | | |усього |равлен-|(гр.7 - |за N 2181-III| | | | | | | |(гр. 6 |ням |гр. 6) |( 2181-14 ) | | | | | | | |розра- |помилки| |"Про порядок | | | | | | | |хунку, |(гр.6 -| |погашення | | | | | | | |що уто-|гр. 7) | |зобов'язань | | | | | | | |чнює- | | |платників | | | | | | | |ться) | | |податків | | | | | | | | | | |перед бюд- | | | | | | | | | | |жетами та | | | | | | | | | | |державними | | | | | | | | | | |цільовими | | | | | | | | | | |фондами") | | | | | | | | | | |(гр.8 х 10%) | | ---+-------+----+-----+------+-----+-------+-------+--------+-------------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ---+-------+----+-----+------+-----+-------+-------+--------+-------------+--------| 1 | | | | | | | | | | | ---+-------+----+-----+------+-----+-------+-------+--------+-------------+--------| 2 | | | | | | | | | | | ---+-------+----+-----+------+-----+-------+-------+--------+-------------+--------| ...| | | | | | | | | | | ---+-------+----+-----+------+-----+-------+-------+--------+-------------+--------| |Разом | | Х | Х | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ________________________ Підпис

(прізвище та ініціали)
Головний бухгалтер ________________________ Підпис

(прізвище та ініціали)
Додаток 2

до наказу Державної податкової

адміністрації України

від 10 січня 2002 р. N 11

До ____________________________________________
державної податкової адміністрації
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ платника _______
Повне найменування підприємства _______________
Прізвище та ініціали відповідальної особи
(виконавця) ___________________________________
Ідентифікаційний номер ________________________
Телефон _____________________
Новий (уточнений) розрахунок з рентної плати за

нафту і природний газ, що видобуваються на родовищах

з важковидобувними і виснаженими запасами
(подається відповідно до пункту 5.1 статті 5 Закону України
"Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед
бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) у разі

коли платник самостійно виявляє помилки, що містяться

у раніше поданому ним розрахунку)

за ___________ 200_ року ----------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Найме- |Оди-|Базові |Фактично |Ставка |Сума |Нарахо-|Сума |Сума |Сума штрафу |Зміст | з/п|нуван- |ниця|обсяги |видобуто |рентної |рентної |вано |плати |плати, |в розмірі |помил-| |ня про-|ви- |видо- |продукції |плати на|плати, |плати |(недо- |яка |10 % від |ки: | |дукції |міру|бутку |-----------|одиницю |нара- |за да- |плата),|змен- |суми | | |(нафта,| |нафти |усьо-|у |виміру |хована |ними |яка |шує |недоплати | | |при- | |(при- |го |тому | |на про- |раніше |збіль- |подат- |(нараховуєть-| | |родний | |родно- | |числі| |дукцію, |пода- |шує |кові |ся платником | | |газ) | |го га- | |в ме-| |видобу- |ного |подат- |зобо- |самостійно | | | | |зу), | |жах | |ту в |розра- |кове |в'язан- |відповідно | | | | |вста- | |базо-| |межах |хунку, |зобо- |ня у |до пункту | | | | |новле- | |вих | |базових |що |в'язан-|зв'язку |17.2 статті | | | | |ні Ка- | |обся-| |обсягів |уточ- |ня в |з випра-|17 Закону | | | | |бінетом| |гів | |у (тис. |нюєть- |зв'язку|вленням |України від | | | | |Мініс- | | | |гривень)|ся, |з вип- |помилки |21.12.2000 | | | | |трів | | | |(гр.6 х |усього |равлен-|(гр.10 -|за N 2181-III| | | | |України| | | |гр.7) |(гр. 8 |ням |гр. 8) |( 2181-14 ) | | | | |на від-| | | | |розра- |помилки| |"Про порядок | | | | |повід- | | | | |хунку, |(гр.8 -| |погашення | | | | |ний рік| | | | |що уто-|гр.10) | |зобов'язань | | | | | | | | | |чнює- | | |платників | | | | | | | | | |ться) | | |податків | | | | | | | | | | | | |перед бюд- | | | | | | | | | | | | |жетами та | | | | | | | | | | | | |державними | | | | | | | | | | | | |цільовими | | | | | | | | | | | | |фондами") | | | | | | | | | | | | |(гр.10 х 10%)| | ---+-------+----+-------+-----+-----+--------+--------+-------+-------+--------+-------------+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ---+-------+----+-------+-----+-----+--------+--------+-------+-------+--------+-------------+------| 1 | | | | | | | | | | | | | ---+-------+----+-------+-----+-----+--------+--------+-------+-------+--------+-------------+------| 2 | | | | | | | | | | | | | ---+-------+----+-------+-----+-----+--------+--------+-------+-------+--------+-------------+------| ...| | | | | | | | | | | | | ---+-------+----+-------+-----+-----+--------+--------+-------+-------+--------+-------------+------| |Разом | | Х | Х | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ________________________ Підпис

(прізвище та ініціали)
Головний бухгалтер ________________________ Підпис

(прізвище та ініціали)
Начальник управління справляння
платежів за користування
природними ресурсами ДПА України Ю.Лапшин
"Налоговый, банковский, таможенный КОНСУЛЬТАНТ",
N 7, 18 лютого 2002 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: