open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Л И С Т
N 11/6/15-1116 від 04.01.2000

м.Київ
vd20000104 vn11/6/15-1116

Оподаткування операцій з передачі коштів або

майна між головним офісом та філіями

Відповідно до чинного законодавства підприємство, що має
філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не мають
статусу юридичної особи, є єдиним власником усієї виробленої цими
підрозділами продукції та доходів від її реалізації. Таким чином, з метою уникнення подвійного оподаткування сум,
що передаються з філій до головного офісу, товариство повинно
внести зміни до своїх статутних документів та положень про філії,
а саме: філія не має статусу юридичної особи, проте має право
укладати договори та залишати кошти від реалізації товарів (робіт,
послуг) у межах кошторису, який затверджується президентом
(головою правління) товариства; філія у визначений термін повинна
перераховувати виручку від реалізації товарів (робіт послуг) до
головного підприємства, що підтверджується режимом дії
розрахункового субрахунку філії, згідно з яким дозволяється
акумулювати кошти тільки у межах поточних потреб філії. Виходячи з наведеного, валовий дохід філій повинен складатися
із сум перевищення виручки від реалізації товарів (робіт, послуг),
одержаних на їх розрахунковий субрахунок, над сумами коштів,
перерахованих до головного підприємства у звітному періоді. Щодо валових витрат філії, то їх формування повинно
здійснюватися згідно зі статтями кошторису. Щодо амортизаційних
відрахувань філії, то амортизація повинна нараховуватися на ті
основні фонди і нематеріальні активи, що включені до складу її
основних фондів і використовуються в її господарській діяльності. Стосовно оподаткування податком на прибуток головного
підприємства повідомляємо, що валові доходи згідно зі статутом
повинні формуватися з урахуванням коштів, які надходять від філій.
До валових витрат включаються всі витрати, понесені головним
підприємством від його імені та за його рахунок, незважаючи на той
факт, що окремі з них прямо пов'язані з організацією господарської
діяльності відповідних філій. Амортизація в головному підприємстві
нараховується на ті виробничі засоби та нематеріальні активи, що
включені до складу його основних фондів і використовуються в його
господарській діяльності.
"Вісник податкової служби України", N 17-18\2000

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: