open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
N 11 від 20.02.96

м.Київ
vd960220 vn11
Затверджено

наказом Державного комітету України

по земельних ресурсах від 20 лютого

1996 р. N 11
за погодженням з Міністерством сільського

господарства і продовольства України та

Української академії аграрних наук від

9 січня 1996 р.

Методичні рекомендації щодо паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам

і організаціям

1. Методичні рекомендації щодо паювання земель, переданих у
колективну власність сільськогосподарським підприємствам і
організаціям, розроблені у відповідності з Указом Президента
України від 8 серпня 1995 року N 720/95 "Про порядок паювання
земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським
підприємствам і організаціям" та постанови Кабінету Міністрів
України від 12 лютого 1996 року N 187 ( 187-96-п ) "Про стан
реформування земельних відносин". 2. Паювання земель колективних сільськогосподарських
підприємств, сільськогосподарських кооперативів,
сільськогосподарських акціонерних товариств, у тому числі
створених на базі радгоспів та інших державних
сільськогосподарських підприємств (далі - підприємств),
здійснюється після передачі їх у колективну власність на підставі
матеріалів по видачі державних актів на право колективної
власності на землю та грошової оцінки сільськогосподарських угідь. 3. Розмір земельної частки (паю) обчислюється комісіями,
утвореними у підприємствах з числа їх працівників. Склад комісії затверджується загальними зборами (зборами
уповноважених) членів підприємства. 4. Організацію робіт щодо паювання земель, переданих у
колективну власність, забезпечує районний (міський) відділ
земельних ресурсів. Підготовчі роботи щодо паювання земель виконують
землевпорядні та інші організації за участю районних (міських)
відділів земельних ресурсів. 5. Підготовчі роботи включають в себе аналіз документів по
видачі державних актів на право колективної власності на землю та
уточнення грошової оцінки сільськогосподарських угідь, переданих у
колективну власність підприємств після 1.07.1995 року. Уточнення
грошової оцінки сільськогосподарських угідь провадиться відповідно
до Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського
призначення та населених пунктів, затвердженого спільним наказом
Держкомзему, Мінсільгосппроду, Держкоммістобудування та
Української академії аграрних наук від 27 листопада 1995 р.
N 76/230/325/150 ( z0427-95 ). Для розрахунку вартості земельної частки (паю) та визначення
її розміру в умовних кадастрових гектарах береться площа
сільськогосподарських угідь, переданих підприємству у колективну
власність. Кількість осіб, які мають право на земельну частку (пай),
приймається за списком, що є додатком до державного акта на право
колективної власності на землю, який, у разі потреби, уточнюється
і підписується головами відповідної Ради і підприємства. 6. Вартість земельної частки (паю) обчислюється діленням
грошової оцінки сільськогосподарських угідь, переданих у
колективну власність підприємству, що підлягають паюванню, на
кількість осіб, які мають право на земельну частку (пай), за
формулою:
Гоз

Вз = ---, (1) Кос
де Вз - вартість земельної частки (у млн.крб.); Гоз - грошова оцінка сільськогосподарських угідь, переданих у
колективну власність підприємству (у млн.крб.); Кос - кількість осіб, які мають право на земельну частку
(пай) (чол.). 7. Середня грошова оцінка одного гектара
сільськогосподарських угідь, переданих у колективну власність
підприємству, обчислюється за формулою:
Гоз

Сго = ----, (2) Пзкв
де Сго - середня грошова оцінка одного гектара
сільськогосподарських угідь, переданих у колективну власність
підприємству (у млн.крб.); Гоз - грошова оцінка сільськогосподарських угідь, переданих у
колективну власність підприємству (у млн.крб.); Пзкв - площа сільськогосподарських угідь, переданих у
колективну власність підприємству (у гектарах). Розмір земельної частки (паю) в умовних кадастрових гектарах
обчислюється за формулою:
Вз

Рз = ---, (3) Сго
де Рз - розмір земельної частки (паю) в умовних кадастрових
гектарах; Вз - вартість земельної частки (у млн.крб.); Сго - середня грошова оцінка одного гектара
сільськогосподарських угідь, переданих у колективну власність
підприємству (у млн.крб.). Матеріали розрахунків вартості і розміру земельної частки
(паю) в умовних, кадастрових гектарах перевіряються районним
(міським) відділом земельних ресурсів. 8. Розрахунки вартості земельної частки (паю) та її розміру
в умовних кадастрових гектарах подаються на затвердження до
районної державної адміністрації (виконавчого комітету міської
Ради). Приклад розрахунку наведений в додатку N 1. Районна державна адміністрація (виконавчий комітет міської
Ради) розглядає подані матеріали і в 10-денний строк затверджує
розміри земельної частки (паю), виходячи з того, що вартість і
розміри в умовних кадастрових гектарах земельних часток (паїв)
всіх членів підприємства є рівними. Перелік документів щодо паювання земель колективної власності
наведений в додатку N 2, термін зберігання яких постійний. 9. Оформлення сертифікатів на право на земельну частку (пай)
здійснюється комісіями, утвореними у підприємствах, землі яких
розпайовуються. Сертифікати на право на земельну частку (пай) підписуються
головою районної державної адміністрації (виконавчого комітету
міської Ради) та реєструються у Книзі реєстрації сертифікатів на
право на земельну частку (пай), яка ведеться відповідним районним
(міським) відділом земельних ресурсів. 10. Право на земельну частку (пай) громадянина посвідчується
сертифікатом за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів
України від 12 жовтня 1995 р. N 801 ( 801-95-п ) "Про затвердження
форми сертифіката на право на земельну частку (пай) і зразка Книги
реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай)". 11. Сертифікати на право на земельну частку (пай) громадянам
України видаються відповідною районною державною адміністрацією
(виконавчим комітетом міської Ради). 12. Відновлення втрачених сертифікатів на право на земельну
частку (пай) провадиться тими районними державними адміністраціями
(виконавчими комітетами міських Рад), які здійснювали їх видачу. Втрачені сертифікати (у разі, коли їх знайдено) або зіпсовані
бланки сертифікатів анулюються в установленому порядку. 13. Спори з приводу паювання земель колективної власності
вирішуються у судовому порядку.
Додаток N 1

Затверджено

рішенням районної державної адміністрації

(виконавчого комітету міської Ради)

від _______________ N ______
Розрахунок

вартості земельної частки (паю) та її

розміру в умовних кадастрових гектарах
__________________________________________________________________

(назва сільськогосподарського підприємства, організації)
1. Загальні відомості
1. Юридична адреса _______________________________________________ _________________________________________________________________
2. Номер і дата реєстрації державного акта на право колективної
власності на землю _______________________________________________
3. Склад комісії, утвореної в сільськогосподарському підприємстві
для обчислення розміру земельної частки (паю)
Голова комісії ___________________________________________________
Члени комісії ____________________________________________________
4. Загальна площа сільськогосподарських угідь у колективній
власності ____________ га,
з них:
рілля ____________________________________________________________
багаторічні насадження ___________________________________________
сіножаті _________________________________________________________
пасовища _________________________________________________________
5. Кількість осіб, які мають право на земельну частку (пай), _____ ______ чол., згідно зі списком, що є додатком до державного акта
на право колективної власності на землю.
2. Розрахунок вартості земельної частки (паю)

та її розміру в умовних кадастрових гектарах
1. Грошова оцінка сільськогосподарських угідь, переданих у
колективну власність підприємству, що підлягають паюванню, _______ ________________________________________________________ млн.крб.
2. Кількість осіб, які мають право на земельну частку (пай), _____ ________ чол.
3. Вартість земельної частки (паю) (за формулою 1) _______________ ________________________________________________________ млн.крб.

(сума прописом) . Площа сільськогосподарських угідь, переданих у колективну
власність підприємству, що підлягають паюванню, ________ га.
5. Середня грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських
угідь, що підлягають паюванню (за формулою 2), ___________________ ________________________________________________________ млн.крб.

(сума прописом) . Розмір земельної частки (паю) в умовних кадастрових гектарах
(за формулою 3) ______________________________________________ га.
Голова комісії _____________________
Члени комісії _____________________ _____________________ _____________________
"___" _____________ 199_ р.
Додаток N 2
Перелік документів щодо паювання земель

колективної власності
Перелік документів щодо паювання земель колективної власності
включає: 1. Рішення загальних зборів (зборів уповноважених) членів
колективного сільськогосподарського підприємства про затвердження
складу комісії щодо проведення паювання земель колективної
власності. 2. Список членів колективного сільськогосподарського
підприємства відповідно до абзацу третього пункту 5 Методичних
рекомендацій щодо паювання земель, переданих у колективну
власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям. 3. Матеріали грошової оцінки сільськогосподарських угідь
колективного сільськогосподарського підприємства. 4. Розрахунок вартості та розміру в умовних кадастрових
гектарах земельної частки (паю), затверджений рішенням районної
державної адміністрації (виконавчого комітету міської Ради). Документи оформляються у справу і зберігаються у районному
(міському) відділі земельних ресурсів постійно.
Надруковано: Земельні відносини в Україні. Законодавчі акти і

нормативні документи. Державний комітет України по

земельних ресурсах, Київ "Урожай" 1998 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: