open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.01.2014  № 10

Про затвердження Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в апараті ДМС на 2014 рік

На виконання підпункту 5 пункту 1 розділу III Завдань і заходів з виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240, з метою попередження та профілактики корупційних правопорушень у ДМС, а також на підприємствах та в установах, які належать до сфери її управління, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в апараті ДМС на 2014 рік, що додається.

2. Начальникам ГУДМС, УДМС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, директорам підприємств та установ, які належать до сфери управління ДМС, забезпечити:

2.1. До 30.01.2014 розроблення та затвердження внутрішнього плану заходів щодо профілактики корупційних правопорушень на 2014 рік, копію якого надіслати до СПЗВК ДМС.

2.2. Щоквартально, до 5 числа місяця, наступного за звітним, подання до СПЗВК ДМС інформації про виконання зазначеного в пп. 2.1 плану за формою, що додається.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова

М.М. Ковальчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
міграційної служби
24.01.2014  № 10

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в апараті ДМС на 2014 рік


з/п

Назва заходу

Відповідальні за виконання

Термін виконання

1.

Забезпечення функціонування підрозділу (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у апараті ДМС, територіальних органів ДМС, підприємств та установ, які належать до сфери управління ДМС

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом 2014 року

2.

Затвердження положення (посадових інструкцій) про уповноважений підрозділ (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, що утворені (визначені) у апараті ДМС, територіальних органах ДМС, підприємствах та установах, які належать до сфери управління ДМС

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

До 14.02.2014

3.

Попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені Законами України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції"

Управління персоналу

Протягом 2014 року

4.

Організація подання особами суб'єктами декларування декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік

Управління персоналу

До 01.04.2014

5.

Здійснення перевірки фактів своєчасності подання суб'єктами декларування декларацій, перевірка декларацій на наявність конфлікту інтересів, логічний та арифметичний контроль декларацій

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Відповідно до 13 та 28.04.2014

6.

Участь у запобіганні, виявленні корупційних правопорушень та здійсненні заходів щодо їх припинення, відновлення порушених прав чи інтересів фізичних та юридичних осіб, інтересів держави

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом 2014 року

7.

Здійснення заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових і службових осіб

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом 2014 року

8.

Забезпечення подання новоприйнятими державними службовцями відомостей щодо близьких осіб, які працюють в апараті ДМС

Управління персоналу

Протягом 2014 року

9.

Забезпечення організації навчання, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з питань запобігання і протидії корупції

Управління персоналу Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом 2014 року

10.

Забезпечення якісного добору та розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, їх об'єктивної атестації, щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань, а також вжиття заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів

Управління персоналу

Протягом 2014 року

11.

Проведення службових розслідувань та перевірок щодо фактів недотримання державними службовцями законодавства про державну службу, про запобігання та протидію корупції, вчинення корупційного правопорушення з метою виявлення причин та умов, які сприяли недотриманню законодавства та вчиненню правопорушення

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Керівники структурних підрозділів апарату ДМС

Протягом 2014 року

12.

Ведення обліку працівників ДМС, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом 2014 року

13.

Співпраця з правоохоронними органами та вжиття заходів реагування у випадках порушення законодавства при виконанні державними службовцями своїх посадових обов'язків

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом 2014 року

14.

Удосконалення існуючих та застосування нових внутрішніх механізмів контролю, які сприятимуть запобіганню та виявленню корупційних правопорушень

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Керівники структурних підрозділів апарату ДМС

Протягом 2014 року

15.

Висвітлення інформації на веб-сайті ДМС про результати роботи у сфері протидії та виявлення корупції

Сектор зв'язків з громадськістю та ЗМІ
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом 2014 року

16.

Забезпечення в межах компетенції всебічного розгляду звернень громадян, юридичних осіб та вжиття відповідних заходів реагування щодо вирішення порушених у них питань

Керівники структурних підрозділів апарату ДМС

Протягом 2014 року

17.

Узагальнення інформації після проведення заходів щодо профілактики корупційних правопорушень у ДМС за 2014 рік та підготовка відповідного звіту

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

До 15.02.2015

18.

Розроблення та затвердження Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в апараті ДМС на 2015 рік

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Грудень

Завідувач Сектору боротьби
з корупцією ДМС УкраїниС.О. Тимофеєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
міграційної служби
24.01.2014  № 10

ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень на 2014 рік

№ пунктів Плану,
заплановані заходи

Термін виконання

Інформація про стан виконання

1.

2.

3.

{Текст взято з сайту ДМС України http://dmsu.gov.ua/}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: