open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ТА МАЙНОМ

НАКАЗ

02.02.2012  № 10

Про затвердження Порядку прийняття Агентством держмайна України рішень щодо відчуження державного майна

З метою забезпечення єдиного системного підходу до порядку розгляду Агентством держмайна України документів щодо відчуження державного майна і прийняття відповідних рішень, керуючись Законом України "Про управління об'єктами державної власності", Порядком відчуження об'єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 № 803, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок прийняття Агентством держмайна України рішень щодо відчуження державного майна (далі - Порядок), що додається.

2. Довести Порядок до відомакерівників підприємств (установ, організацій), що належать до сфери управління Агентства держмайна України.

3. Керівникам підприємств (установ, організацій), що належать до сфери управління Агентства держмайна України, враховувати в роботі вимоги Порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Агентства
держмайна УкраїниД.В. Колєсніков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Агентства
держмайна України
02.02.2012  № 10

ПОРЯДОК
прийняття Агентством держмайна України рішень щодо відчуження державного майна

1. Загальні положення

1.1. Порядок прийняття Агентством держмайна України рішень щодо відчуження державного майна (далі - Порядок) розроблено відповідно до Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 року № 803, Господарського кодексу України, Закону України "Про управління об'єктами державної власності" та інших нормативно-правових актів.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на відчуження майна підприємств (установ, організацій), що належать до сфери управління Агентства держмайна України.

Відчуження майна здійснюється шляхом його продажу на конкурентних засадах.

1.3. Дія цього Порядку не поширюється на відчуження:

цілісних майнових комплексів державних підприємств, їх структурних підрозділів;

індивідуально визначеного майна, що в установленому порядку включено до переліків об'єктів, які підлягають приватизації відповідно до законодавства з питань приватизації;

майна, на яке відповідно до законодавства встановлена заборона на відчуження;

майна, порядок відчуження якого визначається окремим законом;

майна, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації), але перебуває на їх балансі, і відчуження якого здійснюється шляхом приватизації;

майна, переданого в оренду у складі цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій (їх структурних підрозділів).

1.4. Усі терміни та поняття, що вживаються в цьому Порядку застосовуються в розумінні Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 року № 803.

1.5. Прийняття Агентством держмайна України як уповноваженим органом управління рішення про надання згоди на відчуження майна чи рішення про відмову у наданні згоди на відчуження майна відбувається на підставі протоколу Комісії, яка створюється і діє відповідно до окремого наказу Агентства держмайна України (далі - Комісія).

2. Прийняття рішення про відчуження державного майна

2.1. Відчуження майна здійснюється безпосередньо суб'єктом господарювання, на балансі якого перебуває таке майно, лише після надання на це згоди Агентства держмайна України як уповноваженого органу управління відповідним державним майном.

Рішення про надання згоди на відчуження майна приймається Агентством держмайна України у формі розпорядчого акта (наказу), а про відмову в наданні такої згоди - у формі листа.

Рішення Агентства держмайна України про надання згоди на відчуження майна діє не більш як 12 місяців з дати його прийняття.

2.2. Рішення про надання згоди на відчуження нерухомого майна, а також повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту, приймається Агентством держмайна України лише за попереднім погодженням з Фондом державного майна України.

Відчуження майна, що перебуває на балансі Агентства держмайна України, здійснюється за рішенням Агентства держмайна України відповідно до цього Порядку та Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 року № 803.

2.3. Рішення про надання згоди на відчуження майна приймається лише за таких умов:

відчуження майна не обмежує провадження суб'єктом господарювання виробничої та іншої діяльності та/або відповідно до економічних, технічних (або інших) показників подальше використання майна унеможливлено та/або економічно недоцільне;

відчуження майна не впливає на цілісність майнового комплексу суб'єкта господарювання або його структурного підрозділу;

врахування особливостей правого режиму окремого майна, наявності встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном.

2.4. Для отримання згоди на відчуження майна суб'єкт господарювання звертається до Агентства держмайна України і подає разом із зверненням стосовно відчуження майна пакет документів, визначений пунктом 7 Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 року № 803 (з врахуванням вимог пункту 10 вищевказаного Порядку відчуження), а також такі додаткові документи:

- копію документа, що посвідчує право на земельну ділянку (у разі наявності), завіреного нотаріально (у разі відчуження нерухомого майна), та пропозиції щодо використання земельної ділянки, на якій розташовані об'єкти нерухомого майна, що пропонуються до відчуження, із зазначенням площі земельної ділянки, в тому числі площі земельної ділянки, що знаходиться під об'єктом нерухомого майна, та площі земельної ділянки, що використовується для обслуговування цього об'єкта;

- завірену копію технічного паспорта із зазначенням номера шасі та двигуна (у разі відчуження транспортного засобу).

2.5. У разі порушення строків подання документів Агентству держмайна України як суб'єкту управління, встановлених Порядком відчуження об'єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 року № 803 та цим Порядком, Агентство держмайна України залишає відповідне звернення без розгляду, про що повідомляє заявника (із зазначенням причини).

2.6. Для отримання згоди на відчуження нерухомого майна суб'єкт господарювання разом із зверненням до Агентства держмайна України надає три екземпляри оригіналів документів, зазначених у пункті 2.4 цього Порядку, а для отримання згоди на відчуження рухомого майна - два екземпляри оригіналів документів, зазначених у пункті 2.4 цього Порядку.

У разі необхідності Агентство держмайна України в десятиденний строк з дати надходження документів, вказаних у пункті 2.4 цього Порядку, витребовує у заявника інші матеріали, необхідні для вирішення питання щодо можливості і доцільності відчуження майна.

2.7. Рішення про відмову в наданні згоди на відчуження майна приймається у випадках, передбачених Порядком відчуження об'єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 року № 803.

3. Порядок розгляду документів щодо відчуження майна

3.1. За дорученням керівництва Агентства держмайна України пакет документів щодо відчуження майна направляється для опрацювання до структурного підрозділу, який згідно з функціональним розподілом взаємодіє з суб'єктом господарювання за галузевим (профільним) напрямом (далі - галузевий структурний підрозділ).

Одночасно копії супровідних листів направляються для попереднього опрацювання та контролю до Управління реструктуризації та реформування власності та до відома Режимно-секретному сектору і секретарю Комісії. Секретар Комісії після отримання копій супровідних листів має право запитувати та отримати протягом одного робочого дня від структурних підрозділів, в яких документи знаходяться на розгляді, інформацію (в тому числі й письмову) про стан розгляду документів.

3.2. Опрацювання документів щодо відчуження нерухомого майна.

3.2.1. Галузевий структурний підрозділ опрацьовує пакет документів та протягом чотирьох робочих днів зобов'язаний надати відповідні висновки за формою, встановленою додатком 1 до цього Порядку, разом з отриманим пакетом документів до Департаменту фінансового забезпечення.

3.2.2. Департамент фінансового забезпечення опрацьовує пакет документів та протягом чотирьох робочих днів з дня надання висновку галузевого структурного підрозділу зобов'язаний в межах компетенції надати відповідно свій висновок та передати пакет документів щодо відчуження майна у повному обсязі разом з висновками до Управління реструктуризації та реформування власності.

3.2.3. Управління реструктуризації та реформування власності розглядає пакет документів і висновки відповідних структурних підрозділів та протягом п'яти робочих днів з дати надходження пакета документів від Департаменту фінансового забезпечення готує і забезпечує здійснення погодження проекту пропозицій для Комісії щодо доцільності відчуження майна та проекту звернення Агентства держмайна України щодо відчуження майна до Фонду державного майна України.

У разі якщо суб'єкт господарювання подав не в повному обсязі документи, передбачені законодавством та цим Порядком, а також за наявності у документах суперечностей або виявлення в них недостовірної інформації, Агентство держмайна України залишає матеріали без розгляду, про що обов'язково повідомляє суб'єкта господарювання листом із зазначенням виявлених недоліків, який підписується керівництвом Агентства держмайна України.

Проект пропозицій для Комісії щодо доцільності відчуження майна та проект звернення до Фонду державного майна України візується Управлінням реструктуризації та реформування власності та погоджується з:

Галузевим структурним підрозділом;

Департаментом фінансового забезпечення;

Режимно-секретним сектором;

Сектором запобігання проявам корупції та злочинним проявам;

Департаментом юридичного забезпечення.

3.2.4. У разі непогодження зазначених проектів структурний підрозділ повинен обов'язково надати свої письмові зауваження за підписом керівника цього структурного підрозділу або його заступника, а копію зауважень одночасно направити до Комісії.

3.2.5. Після погодження проектів пропозицій та звернення відповідно до підпункту 3.2.3 цього Порядку, Управління реструктуризації та реформування власності протягом двох робочих днів вносить (через секретаря Комісії) питання до порядку денного засідання Комісії.

3.2.6. За результатами розгляду Комісією усіх документів щодо відчуження нерухомого майна та прийняття відповідного рішення, оформленого протоколом, Управління реструктуризації та реформування власності протягом двох робочих днів подає на підпис керівництву проект листа до Фонду державного майна України разом з такими документами та витягом з протоколу засідання Комісії.

3.2.7. Після отримання погодження Фонду державного майна України Управління реструктуризації та реформування власності протягом двох робочих днів готує та подає на підпис керівництву Агентства держмайна України проект відповідного звернення щодо відчуження нерухомого майна до Кабінету Міністрів України.

На погодження Кабінетові Міністрів України направляються документи щодо відчуження нерухомого майна разом з завіреним витягом з протоколу засідання Комісії та погодженням Фонду державного майна України.

Звернення та пакет документів щодо відчуження нерухомого майна направляються до Кабінету Міністрів України в день його підписання.

3.2.8. Після отримання погодження від Кабінету Міністрів України, Управління реструктуризації та реформування власності протягом трьох робочих днів готує і подає проект рішення Агентства держмайна України щодо відчуження нерухомого майна разом з витягом з протоколу засідання Комісії, погодженнями Фонду державного майна України та Кабінету Міністрів України на підпис Голові Агентства держмайна України.

При цьому, проект рішення Агентства держмайна України щодо відчуження нерухомого майна візується Управлінням реструктуризації та реформування власності та погоджується з:

Галузевим структурним підрозділом;

Департаментом фінансового забезпечення;

Режимно-секретним сектором;

Сектором запобігання проявам корупції та злочинним проявам;

Департаментом юридичного забезпечення.

3.3. Документи щодо відчуження рухомого майна опрацьовуються у порядку, визначеному підпунктами 3.2.1-3.2.5 цього Порядку.

3.3.1. За результатами розгляду Комісією усіх документів щодо відчуження рухомого майна та прийняття відповідного рішення, оформленого протоколом, Управління реструктуризації та реформування власності протягом двох робочих днів подає на підпис керівництву проект листа до Кабінету Міністрів України разом з такими документами та витягом з протоколу засідання Комісії.

Звернення та документи щодо відчуження рухомого майна разом з витягом з протоколу засідання Комісії направляються до Кабінету Міністрів України в день його підписання.

3.3.2. Після отримання погодження від Кабінету Міністрів України, Управління реструктуризації та реформування власності протягом трьох робочих днів готує і подає проект рішення Агентства держмайна України щодо відчуження рухомого майна разом з протоколом засідання Комісії, погодженням Кабінету Міністрів України на підпис Голові Агентства держмайна України.

При цьому, проект рішення Агентства держмайна України щодо відчуження рухомого майна візується Управлінням реструктуризації та реформування власності та погоджується з:

Галузевим структурним підрозділом;

Департаментом фінансового забезпечення;

Режимно-секретним сектором;

Сектором запобігання проявам корупції та злочинним проявам;

Департаментом юридичного забезпечення.

3.4. Про прийняте рішення щодо відчуження майна Агентство держмайна України повідомляє заявника в офіційному порядку.

4. Розгляд документів уповноваженими структурними підрозділами

4.1. Уповноважені цим Порядком структурні підрозділи Агентства держмайна України розглядають в межах своєї компетенції пакет документів щодо відчуження державного майна та, зокрема:

- перевіряють відповідність пакета документів вимогам чинного законодавства та цього Порядку;

- визначають доцільність відчуження державного майна, при цьому враховують можливість та необхідність використання такого майна балансоутримувачем за цільовим призначенням з метою збільшення обсягів виробництва;

- аналізують зміни виробничої програми в результаті відчуження відповідного майна, вплив на діяльність підприємства-балансоутримувача;

- аналізують техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна та напрямів використання коштів (з обов'язковим визначенням впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу);

- визначають можливість впливу факту відчуження майна на конкурентоспроможність підприємства-заявника;

- перевіряють, чи провадить балансоутримувач діяльність, пов'язану з державною таємницею, наявність та чинність спеціального дозволу на провадження такої діяльності.

5. Звітність суб'єктів господарювання

5.1. У разі відчуження майна суб'єкт господарювання протягом 30 календарних днів з моменту реалізації майна надає Агентству держмайна України звіт за результатами відчуження та використання коштів, отриманих від продажу майна, за формою, визначеною Порядком відчуження об'єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 року № 803.

5.2. У разі наявності зауважень до звіту, Агентство держмайна України може повернути його суб'єктові господарювання для врахування зауважень та повторного подання протягом 10 робочих днів звіту для нового розгляду.

5.3. Прийняття та опрацювання звітності про відчуження майна здійснюється галузевим структурним підрозділом та Департаментом фінансового забезпечення.Додаток 1
до Порядку прийняття
Агентством держмайна України
рішень щодо відчуження
державного майна

ВИСНОВОК
щодо можливості відчуження майна

складено станом на "___" ____________ 20__ р.

________________________________________________________________________________
                                          (назва структурного підрозділу, який згідно з функціональним розподілом
                                                                        взаємодіє з суб'єктом господарювання)

розглянуто лист ____________________________________ № ___ від "___" _________ 20__ р.
                                    (назва і код ЄДРПОУ суб'єкта господарювання)

з доданими до нього документами та встановлено наступне:

№ п/п

Умови погодження відчуження майна

Відмітка про відповідність

Відмітка про невідповідність із зазначенням причин

1

техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна містить всі необхідні економічні та/або технічні розрахунки, що підтверджують необхідність відчуження майна

2

відчуження майна не обмежує провадження суб'єктом господарювання виробничої та іншої діяльності

3

відповідно до економічних, технічних (або інших) показників подальше використання майна є неможливе та/або економічно недоцільне

4

відчуження майна не впливає на цілісність майнового комплексу суб'єкта господарювання або його структурного підрозділу

5

запропоноване до відчуження майно не є цілісним майновим комплексом державного підприємства, його структурним підрозділом

6

запропоноване до відчуження майно не належить до індивідуально визначеного майна, що в установленому порядку включене до переліків об'єктів, які підлягають приватизації відповідно до законодавства з питань приватизації

7

запропоноване до відчуження майно не є майном, на яке відповідно до законодавства встановлена заборона на відчуження

8

запропоноване до відчуження майно не є майном, порядок відчуження якого визначається окремим законом

9

запропоноване до відчуження майно не належить до майна, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств у процесі корпоратизації, але перебуває на їх балансі, і відчуження якого здійснюється шляхом приватизації

10

запропоноване до відчуження майно не належить до майна, переданого в оренду у складі цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій (їх структурних підрозділів)

11

суб'єктом господарювання враховано особливості правового режиму окремого майна, наявність встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном

Висновок щодо можливості надання згоди:
_______________________________________
                   (погоджує або не погоджує)

Керівник

підпис

дата

Відповідальний виконавець

підпис

дата

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: