open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.01.2012  № 10

Про затвердження порядку розміщення інформації на сайті Держгеонадр України

З метою дотримання положень Конвенції про доступ до публічної інформації, участі громадськості у процесі прийняття рішень та доступу до правосуддя з питань, що стосуються користування надрами, виконання Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року та доступу громадськості до геологічної інформації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік видів геологічної інформації, яка повинна розміщуватись на офіційному веб-сайті Держгеонадр України, що додається (додаток 1).

2. Затвердити Регламент розміщення видів геологічної інформації на веб-сайті Держгеонадр України, що додається (додаток 2).

3. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Держгеонадр України забезпечувати:

3.1. Проведення постійного моніторингу інформації розділів веб-сайту, що відноситься до їх компетенції, та своєчасне внесення до неї необхідних змін;

3.2. Своєчасну підготовку та подання відділу організаційно-аналітичної роботи та зв'язків із ЗМІ (Пекарчук М.І.) геологічної інформації для розміщення на офіційному веб-сайті Держгеонадр України в друкованому та електронному вигляді (media@geomail.kiev.ua);

3.3. Департаменту організаційно-аналітичної та кадрової роботи (Щукін О.М.) забезпечити розміщення поданої керівниками структурних підрозділів геологічної інформації на офіційному веб-сайті Держгеонадр України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

Е.А. Ставицький
Додаток 1
до наказу Державної служби
геології та надр України
23.01.2012  № 10

ПЕРЕЛІК
видів геологічної інформації*, яка повинна розміщатися на веб-сайті Державної служби геології та надр України

__________
* Інформація на веб-сайті Державної служби геології та надр України не повинна суперечити Конституції України, законам України "Про інформацію" від 02.10.92 № 2657-XII, "Про доступ до публічної інформації" від 13.01.2011 № 2939-VI, "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" від 05.07.94 № 80/94-ВР, "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 № 2297-VI.

Положення про Державну службу геології та надр України;

Організаційна структура Держгеонадр;

Інформація щодо засідань колегії Держгеонадр;

Інформація щодо засідань Громадської Ради при Держгеонадра України;

Новини Держгеонадр;

Інформація про структурні підрозділи Держгеонадр України;

Узагальнена інформація щодо міжнародної діяльності Держгеонадр України;

Стан виконання робіт зі створення Державної геологічної карти України масштабу 1:200000;

Стан виконання робіт з регіональних геологічних і геофізичних досліджень;

Мінерально-сировинна база;

Оглядові геологічні карти із основних напрямків діяльності;

Інформація про адміністративні послуги (переліки та умови отримання послуг, форми та зразки документів, правила їх заповнення;

Інформація про конкурси на укладення угод про розподіл продукції (дата й місце їх проведення, результати тощо);

Інформація стосовно аукціонів з продажу спеціальних дозволів на право користування надрами (дата і місце проведення, перелік ділянок надр, результати аукціонів тощо);

Кількість перевірок, проведених органами геологічного контролю;

Кількість заходів реагування стосовно зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами, вжитих за результатами проведених перевірок надрокористувачів;

Кількість заходів реагування стосовно анулювання дії спеціальних дозволів на користування надрами, вжитих за результатами проведених перевірок надрокористувачів;

Кількість заходів реагування стосовно відновлення дії спеціальних дозволів на користування надрами, вжитих за результатами проведених перевірок надрокористувачів;

Річні плани закупівель Держгеонадр України;

Кодекси та Закони України;

Укази Президента України;

Постанови Кабінету Міністрів України;

Розпорядження Кабінету Міністрів України;

Накази Держгеонадр України, що стосуються геологічної інформації;

Накази Міністерства екології та природних ресурсів України.Додаток 2
до наказу Державної служби
геології та надр України
23.01.2012  № 10

РЕГЛАМЕНТ
розміщення видів геологічної інформації на веб-сайті Державної служби геології та надр України

Вид геологічної інформації

Термін подання інформації

Структурний підрозділ, що відповідає за підготовку інформації для розміщення на веб-сайті Держгеонадр України

Положення про Державну службу геології та надр України

Протягом 4 днів після затвердження

Юридичне управління

Організаційна структура Держгеонадр

Протягом 4 днів після затвердження

Відділ кадрового забезпечення

Інформація щодо засідань колегії Держгеонадр

Протягом 3 днів після проведення

Відділ організаційно-аналітичної роботи та зв'язків із ЗМІ

Інформація щодо засідань Громадської ради при Держгеонадрах

Протягом 3 днів після проведення

Відділ організаційно-аналітичної роботи та зв'язків із ЗМІ

Новини Держгеонадр

Протягом 2 днів після проведення заходу

Відділ організаційно-аналітичної роботи та зв'язків із ЗМІ

Інформація про Департамент організаційно-аналітичної та кадрової роботи

завдання та функції Департаменту

У разі зміни даних

Відділ організаційно-аналітичної роботи та зв'язків із ЗМІ

прізвище, ім'я та по батькові директора Департаменту та його заступників, місцезнаходження, робочі телефони та електронні адреси

У разі зміни даних

Відділ організаційно-аналітичної роботи та зв'язків із ЗМІ

завдання та функції відділів Департаменту

У разі зміни даних

Відділ організаційно-аналітичної роботи та зв'язків із ЗМІ

прізвище, ім'я та по батькові начальників відділів та працівників Департаменту, місцезнаходження, робочі телефони та електронні адреси

У разі зміни даних

Відділ організаційно-аналітичної роботи та зв'язків із ЗМІ

Інформація про Департамент геології:

завдання та функції Департаменту

У разі зміни даних

Департамент геології

прізвище, ім'я та по батькові директора Департаменту та його заступників, місцезнаходження, робочі телефони та електронні адреси

У разі зміни даних

Департамент геології

завдання та функції відділів Департаменту

У разі зміни даних

Департамент геології

прізвище, ім'я та по батькові начальників відділів та працівників Департаменту, місцезнаходження, робочі телефони та електронні адреси

У разі зміни даних

Департамент геології

Інформація про Департамент економіки та фінансів:

завдання та функції Департаменту

У разі зміни даних

Департамент економіки та фінансів

прізвище, ім'я та по батькові директора Департаменту та його заступників, місцезнаходження, робочі телефони та електронні адреси

У разі зміни даних

Департамент економіки та фінансів

завдання та функції відділів Департаменту

У разі зміни даних

Департамент економіки та фінансів

прізвище, ім'я та по батькові начальників відділів та працівників Департаменту, місцезнаходження, робочі телефони та електронні адреси

У разі зміни даних

Департамент економіки та фінансів

Інформація про Управління з надання надр у користування:

завдання та функції Управління

У разі зміни даних

Управління з надання надр у користування

прізвище, ім'я та по батькові начальника Управління та його заступників, місцезнаходження, робочі телефони та електронні адреси

У разі зміни даних

Управління з надання надр у користування

завдання та функції відділів Управління

У разі зміни даних

Управління з надання надр у користування

прізвище, ім'я та по батькові начальників відділів та працівників Департаменту, місцезнаходження, робочі телефони та електронні адреси

У разі зміни даних

Управління з надання надр у користування

Інформація про Юридичне управління:

завдання та функції управління

У разі зміни даних

Юридичне управління

прізвище, ім'я та по батькові начальника управління та його заступників, місцезнаходження, робочі телефони та електронні адреси

У разі зміни даних

Юридичне управління

завдання та функції відділів управління

У разі зміни даних

Юридичне управління

прізвище, ім'я та по батькові начальників відділів та працівників департаменту, місцезнаходження, робочі телефони та електронні адреси

У разі зміни даних

Юридичне управління

Інформація про Управління державного геологічного контролю за веденням робіт з геологічного вивчення та використання надр:

завдання та функції управління

У разі зміни даних

Управління державного геологічного контролю за веденням робіт з геологічного вивчення та використання надр

прізвище, ім'я та по батькові начальника управління та його заступників, місцезнаходження, робочі телефони та електронні адреси

У разі зміни даних

Управління державного геологічного контролю за веденням робіт з геологічного вивчення та використання надр

завдання та функції відділів Управління

У разі зміни даних

Управління державного геологічного контролю за веденням робіт з геологічного вивчення та використання надр

прізвище, ім'я та по батькові начальників відділів та працівників департаменту, місцезнаходження, робочі телефони та електронні адреси

У разі зміни даних

Управління державного геологічного контролю за веденням робіт з геологічного вивчення та використання надр

Узагальнена інформація щодо міжнародної діяльності Держгеонадр України

1 раз на рік

Департамент геології

Стан виконання робіт зі створення Державної геологічної карти України масштабу 1:200000

2 рази на рік

Департамент геології

Стан виконання робіт з регіональних геологічних і геофізичних досліджень

2 рази на рік

Департамент геології

Мінерально-сировинна база:

У разі зміни Програми

Департамент економіки та фінансів, Департамент геології

Паливно-енергетична сировина

У разі зміни Програми

Департамент геології

Металеві корисні копалини

У разі зміни Програми

Департамент геології

Неметалеві корисні копалини

У разі зміни Програми

Департамент геології

Підземні води

У разі зміни Програми

Департамент геології

Оглядові геологічні карти із основних напрямків діяльності

У разі зміни Програми

Департамент геології

Інформація про адміністративні послуги (переліки та умови отримання послуг, форми та зразки документів, правила їх заповнення,

Оновлення на постійній основі

Управління з надання надр у користування

Інформація про конкурси на укладення угод про розподіл продукції (дата й місце їх проведення, результати тощо),

В двомісячний термін для оголошень щодо проведення конкурсу та одразу після визначення переможця конкурсу на підставі рішення Міжвідомчої комісії з організації та укладення угод про розподіл продукції

Управління з надання надр у користування

Інформація стосовно аукціонів з продажу спеціальних дозволів на право користування надрами (дата і місце проведення, перелік ділянок надр, результати аукціонів тощо).

На підставі рішень Аукціонного комітету (щодо проведення). Протягом 3 днів після проведення аукціону

Управління з надання надр у користування

Кількість перевірок, проведених органами геологічного контролю

Щоквартально

Управління державного геологічного контролю за веденням робіт з геологічного вивчення та використання надр

Кількість заходів реагування стосовно зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами, вжитих за результатами проведених перевірок надрокористувачів

Щоквартально

Управління державного геологічного контролю за веденням робіт з геологічного вивчення та використання надр

Кількість заходів реагування стосовно анулювання дії спеціальних дозволів на користування надрами, вжитих за результатами проведених перевірок надрокористувачів

Щоквартально

Управління державного геологічного контролю за веденням робіт з геологічного вивчення та використання надр

Кількість заходів реагування стосовно відновлення дії спеціальних дозволів на користування надрами, вжитих за результатами проведених перевірок надрокористувачів

Щоквартально

Управління державного геологічного контролю за веденням робіт з геологічного вивчення та використання надр

Річні плани закупівель

Щорічно

Департамент економіки та фінансів

Кодекси та Закони України

Протягом 3 днів з дати опублікування

Юридичне управління

Укази Президента України

Протягом 3 днів з дати опублікування

Юридичне управління

Постанови Кабінету Міністрів України

Протягом 3 днів з дати опублікування

Юридичне управління

Розпорядження Кабінету Міністр України

Протягом 3 днів з дати опублікування

Юридичне управління

Накази Держгеонадр

Протягом 3 днів з дати опублікування

Юридичне управління

Накази Міністерства екології та природних ресурсів України

Протягом 3 днів з дати опублікування

Юридичне управління

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: