open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.02.2008 N 10

Про затвердження Типової посадової інструкції

головного спеціаліста з інформаційних технологій

місцевого суду загальної юрисдикції

Відповідно до статей 126, 127 Закону України "Про судоустрій
України" ( 3018-14 ), на підставі рішення Ради суддів України від
18 січня 2008 року N 15, з метою забезпечення єдності у визначенні
посадових обов'язків працівників апарату місцевих судів загальної
юрисдикції та кваліфікаційних вимог щодо зайняття відповідних
посад в апараті цих судів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Типову посадову інструкцію головного
спеціаліста з інформаційних технологій місцевого суду загальної
юрисдикції, що додається.
2. Рекомендувати головам місцевих судів загальної юрисдикції
взяти за основу Типову посадову інструкцію головного спеціаліста з
інформаційних технологій місцевого суду загальної юрисдикції під
час розробки посадових інструкцій працівників апарату відповідного
суду.
3. Начальникам територіальних управлінь державної судової
адміністрації довести Типову посадову інструкцію головного
спеціаліста з інформаційних технологій місцевого суду загальної
юрисдикції та цей наказ до відома голів місцевих загальних судів.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державної судової адміністрації України Булку О.А.
Голова І.Балаклицький

Додаток

до наказу Державної

судової адміністрації

України

06.02.2008 N 10

ПОГОДЖЕНО

Рішення Ради суддів

України

18.01.2008 N 15

ТИПОВА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

головного спеціаліста з інформаційних технологій

місцевого суду загальної юрисдикції

1. Загальні положення
1.1. Посадова інструкція головного спеціаліста з
інформаційних технологій місцевого суду загальної юрисдикції
встановлює єдині засади діяльності, обсяг посадових обов'язків та
основні вимоги щодо їх виконання, права та обсяг відповідальності
особи, яка займає посаду головного спеціаліста з інформаційних
технологій місцевого суду загальної юрисдикції (далі - головний
спеціаліст з інформаційних технологій).
1.2. Головний спеціаліст з інформаційних технологій є
посадовою особою апарату місцевого суду (далі - суд), правовий
статус якої визначається Законом України "Про державну службу"
( 3723-12 ).
1.3. Головний спеціаліст з інформаційних технологій
призначається на посаду та звільняється з посади наказом голови
суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства
про державну службу України.
1.4. На посаду головного спеціаліста з інформаційних
технологій призначається особа, яка має вищу освіту відповідного
професійного спрямування з освітньо-кваліфікаційним рівнем
спеціаліста чи магістра, стаж роботи за фахом не менше 1 року.
1.5. У своїй роботі керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), кодексами України, Законами України "Про
судоустрій України" ( 3018-14 ), "Про статус суддів" ( 2862-12 ),
"Про державну службу" ( 3723-12 ), "Про боротьбу з корупцією"
( 356/95-ВР ) та іншими законами України, актами Президента
України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України;
актами законодавства та нормативними документами, що регламентують
діяльність судових органів та регулюють питання організації та
здійснення організаційно-технічного забезпечення діяльності
судової системи; наказами, інструкціями та рекомендаціями
Державної судової адміністрації України, Верховного Суду України,
вищих спеціалізованих судів, рішеннями органів суддівського
самоврядування; правилами та нормами охорони праці та
протипожежного захисту, іншими нормативно-правовими актами, цією
посадовою інструкцією.
2. Завдання та обов'язки
2.1. Організовує впровадження в роботі суду комп'ютерних
технологій: встановлення комп'ютерного обладнання, комплексів
технічної фіксації судового процесу, запровадження комп'ютерних
програм статистичної звітності, автоматизованої системи
електронного документообігу, створення локальної комп'ютерної
мережі, підключення до корпоративної мережі по виділеному
захищеному каналу, встановлення в суді спеціального комп'ютерного
обладнання тощо, та забезпечує здійснення відповідного
моніторингу.
2.2. Забезпечує адміністрування автоматизованих робочих місць
суддів та працівників апарату суду.
2.3. Забезпечує введення в експлуатацію, встановлення,
обслуговування комп'ютерної техніки, периферійного обладнання та
оргтехніки, що експлуатуються в суді.
2.4. Організовує проведення робіт щодо інсталяції програмного
забезпечення.
2.5. Здійснює обслуговування та моніторинг працездатності
програмного забезпечення та мережного обладнання комп'ютерної
мережі.
2.6. Надає консультативну допомогу суддям і працівникам
апарату суду з питань роботи та використання комп'ютерного
обладнання і програмного забезпечення.
2.7. Забезпечує моніторинг введення в експлуатацію та
організовує обслуговування комп'ютерної мережі суду, поточне
адміністрування мережного обладнання локальної комп'ютерної
мережі, адміністрування контролера домену та серверів комп'ютерної
мережі.
2.8. Забезпечує доступ користувачів до внутрішніх
інформаційних ресурсів.
2.9. Здійснює моніторинг дотримання технології експлуатації
програмного забезпечення та використання антивірусного захисту
локальної комп'ютерної мережі.
2.10. Забезпечує виявлення і попередження недоліків у роботі
працівників суду під час використання комп'ютерної та оргтехніки,
системного та прикладного програмного забезпечення.
2.11. Проводить аналіз стану інформаційного забезпечення суду
та вносить пропозиції з урахуванням положень пункту 5.1 цієї
інструкції щодо вдосконалення форм і методів роботи суду в частині
інформаційного забезпечення діяльності суду, надає відповідні
звіти.
3. Права
Головний спеціаліст з інформаційних технологій має право:
3.1. Користуватися правами і свободами, передбаченими
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законами України "Про
державну службу" ( 3723-12 ) та іншими актами законодавства.
3.2. На соціальний та правовий захист відповідно до свого
статусу.
3.3. За дорученням керівництва представляти інтереси суду в
підприємствах, установах та організаціях, органах влади з питань,
що належать до його компетенції.
3.4. Отримувати матеріально-технічне забезпечення для
виконання покладених на нього обов'язків та завдань.
3.5. В установленому порядку отримувати від працівників суду
інформацію, необхідну для виконання посадових обов'язків.
3.6. За погодженням з керівництвом суду залучати інших
працівників апарату суду з метою забезпечення виконання покладених
на нього завдань.
3.7. Уносити в межах своєї компетенції пропозиції щодо
вдосконалення роботи суду.
3.8. Брати участь у нарадах та зборах трудового колективу
суду.
4. Відповідальність
Головний спеціаліст з інформаційних технологій відповідно до
Кодексу законів про працю України ( 322-08 ), Законів України "Про
державну службу" ( 3723-12 ) та "Про боротьбу з корупцією"
( 356/95-ВР ) несе відповідальність за порушення трудової
дисципліни, невиконання або неналежне виконання (несвоєчасне,
неякісне тощо) посадових обов'язків і завдань, бездіяльність або
недобросовісне використання наданих йому прав, порушення норм
етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних з
прийняттям на державну службу та її проходженням.
5. Взаємовідносини за посадою
5.1. Головний спеціаліст з інформаційних технологій
підпорядковується голові суду та безпосередньо керівникові апарату
суду або начальнику відповідного відділу, якщо штатним розписом
суду передбачено структурні підрозділи, координує свою роботу з
відповідним територіальним управлінням державної судової
адміністрації, структурним підрозділом з інформаційних технологій
Державної судової адміністрації України та інформаційно-технічним
адміністратором Єдиного державного реєстру судових рішень.
5.2. Головний спеціаліст з інформаційних технологій отримує
доручення безпосередньо від голови суду, керівника апарату суду
або начальника відповідного відділу.
5.3. Документи на опрацювання головному спеціалісту з
інформаційних технологій передаються за резолюцією голови суду,
керівника апарату суду або начальника відповідного відділу.
5.4. Подання головним спеціалістом з інформаційних технологій
документів на підпис голові суду здійснюється після погодження з
керівником апарату суду або начальником відповідного відділу.
5.6. Головний спеціаліст з інформаційних технологій під час
виконання своїх обов'язків та завдань взаємодіє з іншими
працівниками апарату суду, територіального управління державної
судової адміністрації та структурного підрозділу з інформаційних
технологій Державної судової адміністрації України,
інформаційно-технічного адміністратора Єдиного державного реєстру
судових рішень та за погодженням з головою суду з органами
державної влади, підприємствами, установами, організаціями.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: