open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ МОРСЬКОГО І РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ
Н А К А З
24.01.2005 N 10

Щодо моніторингу розрахунків з державним

бюджетом у 2005 р.

З метою здійснення моніторингу за перерахуванням коштів до
державного бюджету підприємствами, що підпорядковані
Укрморрічфлоту або входять до складу ДО "Укрморпорт",
Н А К А З У Ю:
1. Керівникам державних підприємств, що підпорядковані
Укрморрічфлоту або входять до складу ДО "Укрморпорт":
1.1. Вжити заходів з підвищення ефективності управління
державним майном, поліпшення показників фінансово-господарської
діяльності підприємств, відповідного збільшення податкової бази та
недопущення виникнення заборгованості перед державним бюджетом.
1.2. Призначити на підприємстві відповідальну особу за
надання інформації про перераховані кошти до державного бюджету.
1.3. Забезпечити своєчасне надання інформації про суми
перерахованих коштів: - щоденної - до 11 години наступного дня після здійснення
перерахувань; - щомісячної (про суми коштів, перерахованих до державного
бюджету протягом місяця) - до 5 числа місяця, наступного за
звітним.
1.4. Інформацію надавати в розрізі відокремлених структурних
підрозділів, що самостійно здійснюють перерахування платежів до
державного бюджету, за формою, що додається: - по підприємствах, що підпорядковуються безпосередньо
Укрморрічфлоту, - до фінансово-економічного управління
департаменту; - по підприємствах, що входять до складу ДО "Укрморпорт", -
до відділу координації та планування фінансово-економічної
діяльності об'єднання.
2. ДО "Укрморпорт" (Марченко В.Г.) забезпечити своєчасне
надання узагальненої інформації щодо перерахованих коштів до
державного бюджету по підприємствах, що входять до складу ДО
"Укрморпорт", у терміни, передбачені пунктом 1.3 цього наказу, до
фінансово-економічного управління департаменту.
3. Покласти персональну відповідальність за виконання цього
наказу на керівників підприємств.
4. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на заступника
директора Укрморрічфлоту Голодницького О.Г.
Директор В.Г.Работньов

Додаток

до наказу

ДОВІДКА

про стан мобілізації коштів до державного бюджету

на ______________ 200_ р.
_____________________________________________________

(Назва головного підприємства, організації)

тис. грн. ----------------------------------------------------------------- Найменування | Сплачено |Сплачено протягом | податку |-------------------------| місяця станом на | | Сплачено за | Дата, N | дату звітування | | минулу |платіжного | (наростаючим | | (попередню) | доручення |підсумком з початку| |добу, в т. ч.| | місяця) | |взаємозалік з| | | | ПДВ | | | ------------------+-------------+-----------+-------------------| Назва підприємства| | | | (головного) (код | | | | ЄДРПОУ) | | | | ------------------+-------------+-----------+-------------------| Податок на | | | | прибуток (в т. ч. | | | | аванс) | | | | ------------------+-------------+-----------+-------------------| Дивіденди (15 %) | | | | ------------------+-------------+-----------+-------------------| ПДВ | | | | ------------------+-------------+-----------+-------------------| Адмін. збір | | | | ------------------+-------------+-----------+-------------------| Інші, в т. ч.: | | | | ------------------+-------------+-----------+-------------------| Радіочастоти | | | | ------------------+-------------+-----------+-------------------| Оренда | | | | ------------------+-------------+-----------+-------------------| * * * | | | | ------------------+-------------+-----------+-------------------| Всього: | | | | ------------------+-------------+-----------+-------------------| Відшкодовано ПДВ* | | | | ------------------+-------------+-----------+-------------------| Повернено податків| | | | ------------------+-------------+-----------+-------------------| Назва структурного| | | | підрозділу (код | | | | ЄДРПОУ) | | | | ------------------+-------------+-----------+-------------------| Податок на | | | | прибуток (в т. ч. | | | | аванс) | | | | ------------------+-------------+-----------+-------------------| ПДВ | | | | ------------------+-------------+-----------+-------------------| Адмін. збір | | | | ------------------+-------------+-----------+-------------------| Інші, в т. ч.: | | | | ------------------+-------------+-----------+-------------------| Радіочастоти | | | | ------------------+-------------+-----------+-------------------| Оренда | | | | ------------------+-------------+-----------+-------------------| * * * | | | | ------------------+-------------+-----------+-------------------| Всього: | | | | ------------------+-------------+-----------+-------------------| Відшкодовано ПДВ* | | | | ------------------+-------------+-----------+-------------------| Повернено податків| | | | ----------------------------------------------------------------- ______________

* - розшифрувати, яким шляхом відшкодовано ПДВ (взаємозаліком
в рахуванні податків, отримано на розрахунковий рахунок тощо).
Головний бухгалтер _____________________

підпис
Виконавець ____________ Телефон ________

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: