open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
13.04.2010 N 10

Про затвердження Звіту про страхову діяльність

Фонду соціального страхування від нещасних випадків

на виробництві та професійних захворювань України,

стан охорони праці в народному господарстві,

соціальний захист потерпілих на виробництві,

використання страхових коштів у 2009 році та Звіту

про виконання бюджету Фонду за 2009 рік

Розглянувши Звіт виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України (далі - виконавча дирекція Фонду) про страхову
діяльність Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України, стан охорони праці
в народному господарстві, соціальний захист потерпілих на
виробництві, використання страхових коштів у 2009 році та Звіт про
виконання бюджету Фонду за 2009 рік, керуючись абзацом третім
пункту 7 частини сьомої, пунктами 8 - 11 частини сьомої статті 17,
частинами першою та другою статті 18 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ), правління Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Звіт про страхову діяльність Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України, стан охорони праці в народному господарстві,
соціальний захист потерпілих на виробництві, використання
страхових коштів у 2009 році, що додається.
2. Затвердити Звіт про виконання бюджету Фонду за 2009 рік за
доходами у сумі 3570237,8 тис.грн., у тому числі страхові
внески роботодавців - 3137075,3 тис.грн., за видатками -
3533684,8 тис.грн., оборотна касова готівка на кінець бюджетного
періоду на покриття тимчасово касових розривів для фінансування
страхових виплат, соціальних послуг наступного бюджетного
періоду - 36553,0 тис.грн., що додається.
3. Виконавчій дирекції Фонду відповідно до статті 48 базового
Закону ( 1105-14 ) в двотижневий термін опублікувати Звіт про
страхову діяльність Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України, стан
охорони праці в народному господарстві, соціальний захист
потерпілих на виробництві, використання страхових коштів у
2009 році та Звіт про виконання бюджету Фонду за 2009 рік в
газетах "Голос України", "Урядовий кур'єр" та інших засобах
масової інформації.
Голова правління Г.Ольховець

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління Фонду

соціального страхування

від нещасних випадків

на виробництві

та професійних

захворювань України

13.04.2010 N 10

ЗВІТ

про виконання бюджету Фонду соціального

страхування від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань України за 2009 рік

тис.грн. ----------------------------------------------------------------- N | Показники | Затверджено |Виконання| Відсоток | п/п| | бюджетом Фонду | | виконання (%)| | | (постанова | | | | | правління Фонду | | | | |від 26.02.2009 р.| | | | | N 3) | | | | | ( v0003583-09 ) | | | ----------------------------------------------------------------| I. Доходи | ----------------------------------------------------------------| 1 |Оборотна касова | 328872,0 |328872,0 | 100,0% | |готівка на | | | | |покриття | | | | |тимчасово касових| | | | |розривів для | | | | |фінансування | | | | |страхових виплат,| | | | |соціальних | | | | |послуг поточного | | | | |місяця | | | | ---+-----------------+-----------------+---------+--------------| 2 |Резерв коштів для| 82564,2 | 82564,2 | 100,0% | |забезпечення | | | | |виконання завдань| | | | |страхування від | | | | |нещасного | | | | |випадку | | | | ---+-----------------+-----------------+---------+--------------| 3 |Надходження | 4133618,0 |3151978,5| 76,3% | ---+-----------------+-----------------+---------+--------------| 3.1|Страхові внески | 4118144,7 |3137075,3| 76,2% | |роботодавців | | | | ---+-----------------+-----------------+---------+--------------| 3.2|Добровільні | 105,1 | 110,5 | 105,1% | |внески | | | | ---+-----------------+-----------------+---------+--------------| 3.3|Інші надходження,| 15368,2 | 14792,7 | 96,3% | |одержання яких | | | | |не суперечить | | | | |законодавству | | | | ---+-----------------+-----------------+---------+--------------| 4 |Прибуток, | 3750,0 | 6823,11 | 181,9% | |одержаний від | | | | |розміщення | | | | |тимчасово вільних| | | | |коштів Фонду, у | | | | |тому числі | | | | |резерву коштів на| | | | |вкладних | | | | |депозитних | | | | |рахунках | | | | ---+-----------------+-----------------+---------+--------------| |Всього доходів: | 4548804,2 |3570237,8| 78,5% | ----------------------------------------------------------------| II. Видатки | ----------------------------------------------------------------| 1 |Профілактика | 195720,5 | 716,3 | 0,4% | |нещасних випадків| | | | |на виробництві та| | | | |професійних | | | | |захворювань | | | | ---+-----------------+-----------------+---------+--------------| 2 |Медична, | 242860,8 |201098,6 | 82,8% | |професійна та | | | | |соціальна | | | | |реабілітація | | | | |потерпілих на | | | | |виробництві | | | | ---+-----------------+-----------------+---------+--------------| 3 |Відшкодування | 3444007,7 |2980150,1| 86,5% | |шкоди, заподіяної| | | | |працівникові | | | | |внаслідок | | | | |ушкодження його | | | | |здоров'я або в | | | | |разі його смерті | | | | ---+-----------------+-----------------+---------+--------------| 4 |Видатки по | 29406,4 | 20870,0 | 71,0% | |перерахуванню | | | | |коштів | | | | |(обслуговування | | | | |банківськими | | | | |установами та | | | | |УДППЗ "Укрпошта",| | | | |програмно- | | | | |технічного | | | | |комплексу | | | | |"Клієнт - | | | | |Казначейство") | | | | ---+-----------------+-----------------+---------+--------------| 5 |Судові витрати та| 141,8 | 109,6 | 77,3% | |виконавчий збір | | | | ---+-----------------+-----------------+---------+--------------| 6 |Витрати на | 21135,3 | 5506,2 | 26,1% | |забезпечення | | | | |діяльності по | | | | |обслуговуванню | | | | |потерпілих та | | | | |інвалідів | | | | ---+-----------------+-----------------+---------+--------------| 7 |Видатки для | 180000,0 | 0,0 | 0,0% | |створення | | | | |лікувально- | | | | |профілактичної | | | | |бази Фонду | | | | ---+-----------------+-----------------+---------+--------------| 8 |Витрати на заходи| 5383,3 | 2096,0 | 38,9% | |по координації | | | | |роботи зі | | | | |страхувальниками | | | | ---+-----------------+-----------------+---------+--------------| 9 |Витрати на | 15000,0 | 9924,8 | 66,2% | |виконання інших | | | | |робіт, пов'язаних| | | | |з координацією | | | | |страхової | | | | |діяльності | | | | ---+-----------------+-----------------+---------+--------------| 10|Забезпечення | 394,9 | 49,9 | 12,6% | |роботи правління | | | | |та наглядової | | | | |ради Фонду | | | | ---+-----------------+-----------------+---------+--------------| 11|Поточні видатки | 303912,2 |293282,5 | 96,5% | |виконавчої | | | | |дирекції Фонду та| | | | |її робочих | | | | |органів | | | | ---+-----------------+-----------------+---------+--------------| 12|Капітальні | 22000,0 | 19880,8 | 90,4% | |видатки | | | | |виконавчої | | | | |дирекції Фонду та| | | | |її робочих | | | | |органів | | | | ---+-----------------+-----------------+---------+--------------| |Всього видатків: | 4459962,9 |3533684,8| 79,2% | ---+-----------------+-----------------+---------+--------------| 13|Резерв коштів для| 82564,2 | 0,0 | | |забезпечення | | | | |виконання завдань| | | | |страхування від | | | | |нещасного | | | | |випадку | | | | ---+-----------------+-----------------+---------+--------------| 14|Оборотна касова | 6277,1 | 36553,0 | | |готівка на кінець| | | | |бюджетного | | | | |періоду на | | | | |покриття | | | | |тимчасово касових| | | | |розривів для | | | | |фінансування | | | | |страхових виплат,| | | | |соціальних | | | | |послуг наступного| | | | |бюджетного | | | | |періоду | | | | ---+-----------------+-----------------+---------+--------------| |Перевищення | 0,0 | | | |доходів над | | | | |видатками (+), | | | | |видатків над | | | | |доходами (-) | | | | -----------------------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління Фонду

соціального страхування

від нещасних випадків

на виробництві

та професійних

захворювань України

13.04.2010 N 10

ЗВІТ

про страхову діяльність Фонду соціального страхування

від нещасних випадків на виробництві та професійних

захворювань України, стан охорони праці в народному

господарстві, соціальний захист потерпілих

на виробництві, використання страхових

коштів у 2009 році

Станом на 1 січня 2010 року кількість взятих на облік
страхувальників у Фонді соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі -
Фонд) становила 1286112, у тому числі юридичних осіб - 877091,
фізичних осіб, які використовують найману працю, - 408790,
добровільно застрахованих - 231. Кількість страхувальників у
2009 році збільшилась на 57873 страхувальники, або 4,7% у
порівнянні з початком року. Бюджет Фонду, затверджений постановою правління Фонду від
26.02.2009 року N 3 ( v0003583-09 ) "Про бюджет Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України на 2009 рік", за доходами виконано майже на
78,5%, плановий показник - 4548,8 млн.грн., фактичний -
3570,2 млн. гривень. При цьому акумульовано надходження коштів до
Фонду в сумі майже 3152,0 млн.грн., в тому числі страхових внесків
роботодавців - 3137,1 млн.грн., або 76,2% від плану. У зв'язку з тим, що не були затверджені заходи з профілактики
нещасних випадків, фінансування видатків на заходи з профілактики
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в
звітному періоді становить лише 0,7 млн.грн. (за договорами,
укладеними в попередні роки). У 2009 році порівняно з аналогічним періодом 2008 року
кількість випадків травматизму на виробництві зменшилась на 23,7%
(на 3956 осіб), у тому числі зменшилась на 35,4% (на 303 особи)
кількість травмованих із смертельним наслідком. За звітний період спостерігається зменшення кількості
випадків професійного захворювання на виробництві на 11% (на
748 осіб) і зменшення кількості випадків смерті від професійного
захворювання на 14,8% (на 66 осіб). 76,7% нещасних випадків сталося через організаційні причини,
а саме: через порушення трудової і виробничої дисципліни,
порушення правил дорожнього руху тощо; 14,7% нещасних випадків -
через технічні причини (незадовільний технічний стан виробничих
об'єктів, засобів виробництва, транспортних засобів та інші); 8,6%
нещасних випадків - через психофізіологічні причини (травмування
внаслідок протиправних дій інших осіб та інші). За 2009 рік з бюджету Фонду надано соціальних послуг і
виплачено страхових виплат потерпілим (членам їх сімей) на суму
понад 3181,2 млн. гривень. Страхові виплати, передбачені Законом України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ), станом на
01.01.2010 р. отримують 317,6 тисячі потерпілих на виробництві та
їх утриманців. Середній розмір щомісячної страхової виплати, яку отримують
297,6 тис. потерпілих, у 2009 році склав 609,9 грн., що на
73,2 грн., або на 13,6% більше порівняно з 2008 роком. Середній
розмір щомісячної страхової виплати, яку отримують 20 тис. осіб,
які мають на це право в разі втрати годувальника, за звітний
період склав 628,8 грн., що на 66,8 грн., або на 11,9% більше, ніж
за 2008 рік. Основна частина страхових виплат припадає на щомісячні
виплати потерпілим, членам їх сімей (2246,7 млн.грн., або 62,9%
від доходів Фонду) та виплати одноразової допомоги
(570,2 млн.грн., або 16,0% від доходів Фонду). У 2009 році у зв'язку зі стійкою втратою професійної
працездатності одноразову допомогу призначено 13982 потерпілим, що
порівняно з 2008 роком менше на 2015 осіб, або 12,6 відсотка.
Розмір цієї допомоги в середньому на одного потерпілого у звітному
періоді становив 34,1 тис.грн., що більше на 12,9%, ніж у
2008 році. Одноразову допомогу у зв'язку із смертю потерпілого виплачено
1057 утриманцям та 1208 сім'ям. У 2009 році ця допомога у
середньому становила 26,7 тис.грн. на одного утриманця та
124 тис.грн. на одну сім'ю, що більше в порівнянні з 2008 роком на
19,4% і 19,9% відповідно. У 2009 році Фондом продовжувались виплати потерпілим грошових
сум на відшкодування моральної (немайнової) шкоди за наявності
встановлення факту заподіяння цієї шкоди, що виникли до
23.02.2007 року, на виконання рішень судів. Відшкодовано моральну
(немайнову) шкоду на суму майже 15,7 млн. гривень. При цьому слід
зазначити, що Законом України від 23.02.2007 року N 717 ( 717-16 )
"Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності" норму щодо відшкодування Фондом моральної шкоди
було виключено. За звітний період Фондом було профінансовано видатки на
медичну, професійну та соціальну реабілітацію потерпілих на
виробництві у сумі майже 201,1 млн. гривень, якою були забезпечені
усі потерпілі, які звернулись до Фонду. Впродовж 2009 року загальна кількість потерпілих, які були
проліковані за кошти Фонду на підставі висновків МСЕК, становить
22443 особи на суму 31,6 млн.грн.; 20206 потерпілих на виробництві
були забезпечені лікарськими засобами та виробами медичного
призначення на суму 28,1 млн.грн.; санаторно-курортним лікуванням
було забезпечено 10832 інваліди внаслідок нещасного випадку на
виробництві на суму 79,5 млн.грн.; протезно-ортопедичними
виробами - 3682 потерпілі на суму 9,3 млн.грн.; засобами
пересування (колясками) - 496 потерпілих на суму 2,7 млн. гривень. Впродовж 2009 року за кошти Фонду соціального страхування
було забезпечено спецавтотранспортом 225 інвалідів внаслідок
нещасного випадку на виробництві на загальну суму майже
14,3 млн. гривень. Видатки з бюджету Фонду у 2009 році зменшились на 3,8%
порівняно з 2008 роком і становили майже 3533,7 млн.грн., що менше
запланованих показників на 20,8 відсотка. У зв'язку з важким фінансовим станом, з метою зменшення
розміру кредиторської заборгованості було використано кошти з
резервного рахунку у сумі 82,5 млн. гривень. Тобто, на початок
2010 року резерву коштів у Фонді немає. Станом на 1 січня 2010 року Фонд мав прострочену кредиторську
заборгованість зі страхових виплат потерпілим на виробництві
(членам їх сімей). Залишились непрофінансованими видатки Фонду для
здійснення страхових виплат у сумі 204,1 млн. гривень.
Розділ 1. Формування та використання

страхових коштів Фонду
1.1. Формування доходної частини бюджету Фонду
-------------------------------------------------------------------- Показники |N рядка| Затверджено | Надійшло | Кількість | | | бюджетом | коштів у |страхувальників| | | Фонду на |2009 році | | | | 2009 рік |(тис.грн.)| | | |( v0003583-09 )| | | | | (тис.грн.) | | | ---------------+-------+---------------+----------+---------------| А | Б | 1 | 2 | 4 | ---------------+-------+---------------+----------+---------------| Доходна частина| 1 | 4548804,2 |3570237,8 | х | бюджету Фонду | | | | | у тому числі: | | | | | ---------------+-------+---------------+----------+---------------| Залишок коштів | | 328872,0 |328872,0 | | на початок | | | | | бюджетного | | | | | періоду | | | | | ---------------+-------+---------------+----------+---------------| Резерв коштів | 1.1 | 82564,2 | 82564,2 | х | на початок | | | | | бюджетного | | | | | періоду | | | | | ---------------+-------+---------------+----------+---------------| Надходження | 1.2 | 4133618,0 |3151978,5 | | ---------------+-------+---------------+----------+---------------| Страхові внески| 1.2.1 | 4118144,7 |3137075,3 | 1286112 | роботодавців | | | | | (всього), | | | | | з них: | | | | | ---------------+-------+---------------+----------+---------------| юридичних осіб |1.2.1.1| х | х | 877091 | ---------------+-------+---------------+----------+---------------| фізичних осіб |1.2.1.2| х | х | 408790 | ---------------+-------+---------------+----------+---------------| Добровільні | 1.2.2 | 105,1 | 110,5 | 231 | внески | | | | | ---------------+-------+---------------+----------+---------------| Інші | 1.2.3 | 15368,2 | 14792,7 | х | надходження, | | | | | одержання яких | | | | | не суперечить | | | | | законодавству | | | | | ---------------+-------+---------------+----------+---------------| в тому числі: | | | | | ---------------+-------+---------------+----------+---------------| Пеня за |1.2.3.1| 1192,8 | 3464,1 | х | несвоєчасну | | | | | сплату | | | | | страхових | | | | | внесків | | | | | ---------------+-------+---------------+----------+---------------| Кошти, одержані|1.2.3.2| 1821,9 | 1992,1 | х | від стягнення | | | | | штрафів за | | | | | адміністративні| | | | | правопорушення | | | | | з посадових | | | | | осіб | | | | | підприємств, | | | | | установ, | | | | | організацій, | | | | | фізичних осіб, | | | | | які | | | | | використовують | | | | | найману працю | | | | | ---------------+-------+---------------+----------+---------------| Кошти, одержані|1.2.3.3| 684,0 | 1528,9 | | від компенсації| | | | | відсотків | | | | | вартості та | | | | | реалізації | | | | | автомобілів, що| | | | | перебували у | | | | | користуванні | | | | | інвалідів | | | | | ---------------+-------+---------------+----------+---------------| Інші |1.2.3.4| 11669,5 | 7807,6 | | надходження | | | | | ---------------+-------+---------------+----------+---------------| Прибуток, | 1.2.4 | 3750,0 | 6823,1 | | одержаний від | | | | | розміщення | | | | | тимчасово | | | | | вільних коштів | | | | | Фонду, у тому | | | | | числі резерву | | | | | коштів на | | | | | вкладних | | | | | (депозитних) | | | | | рахунках | | | | | -------------------------------------------------------------------
1.2. Формування видаткової частини бюджету Фонду
------------------------------------------------------------------ Показники | N рядка | Затверджено | Втрачено коштів | | |бюджетом Фонду на| у 2009 році | | | 2009 рік | (тис.грн.) | | | ( v0003583-09 ) | | | | (тис.грн.) | | ------------------+---------+-----------------+-----------------| А | Б | 1 | 2 | ------------------+---------+-----------------+-----------------| Видаткова частина | | 4459962,9 | 3533684,8 | бюджету (всього) | | | | у тому числі: | | | | ------------------+---------+-----------------+-----------------| Профілактика | 2 | 195720,5 | 716,3 | нещасних випадків | | | | ------------------+---------+-----------------+-----------------| Медична, | 3 | 242860,8 | 201098,6 | професійна та | | | | соціальна | | | | реабілітація | | | | потерпілих на | | | | виробництві | | | | ------------------+---------+-----------------+-----------------| Відшкодування | 4 | 3444007,7 | 2980150,1 | шкоди, заподіяної | | | | працівникові | | | | внаслідок | | | | ушкодження його | | | | здоров'я або в | | | | разі його смерті | | | | ------------------+---------+-----------------+-----------------| Видатки по | 5 | 29406,4 | 20870,0 | перерахуванню | | | | коштів | | | | (обслуговування | | | | банківськими | | | | установами та | | | | УДППЗ "Укрпошта" | | | | програмно- | | | | технічного | | | | комплексу | | | | "Клієнт - | | | | Казначейство") | | | | ------------------+---------+-----------------+-----------------| Судові витрати та | 6 | 141,8 | 109,6 | виконавчий збір | | | | ------------------+---------+-----------------+-----------------| Витрати на | 7 | 21135,3 | 5506,2 | забезпечення | | | | діяльності по | | | | обслуговуванню | | | | потерпілих та | | | | інвалідів | | | | ------------------+---------+-----------------+-----------------| Видатки на | 8 | 180000,0 | 0,0 | створення | | | | лікувально- | | | | профілактичної | | | | бази Фонду | | | | ------------------+---------+-----------------+-----------------| Витрати на заходи | 9 | 5383,3 | 2096,0 | по координації | | | | роботи зі | | | | страхувальниками | | | | ------------------+---------+-----------------+-----------------| Витрати на | 10 | 15000,0 | 9924,8 | виконання інших | | | | робіт, пов'язаних | | | | з координацією | | | | страхової | | | | діяльності | | | | ------------------+---------+-----------------+-----------------| Забезпечення | 11 | 394,9 | 49,9 | роботи правління | | | | та наглядової ради| | | | Фонду | | | | ------------------+---------+-----------------+-----------------| Витрати на | 12 | 325912,2 | 313163,3 | організацію роботи| | | | Фонду | | | | -----------------------------------------------------------------
Розділ 2. Стан охорони праці в народному господарстві
----------------------------------------------------------------------------------------------- Страхові випадки, зареєстровані робочими органами виконавчої дирекції Фонду у 2009 році | (у порівнянні з 2008 роком) | ---------------------------------------------------------------------------------------------| випадки травматизму на виробництві (згідно |випадки профзахворювань на виробництві (згідно з | з складеними актами за формою Н-1) | складеними актами за формою П-4) | ( 1112-2004-п ) | ( v0489202-08 ) | -------------------------------------------+-------------------------------------------------| травмовано|травмовано| в т.ч. | в т.ч. | професійні | професійні | кількість | кількість | осіб у | осіб у |травмовано|травмовано|захворювання|захворювання| осіб, які | осіб, які | 2009 році,|2008 році,|смертельно|смертельно| у 2009 р., | у 2008 р., | померли | померли | всього | всього | у | у | всього | всього | внаслідок | внаслідок | | |2009 році |2008 році | | |професійної|професійної| | | | | | | хворобі у | хвороби у | | | | | | | 2009 р. | 2008 р. | ----------+----------+----------+----------+------------+------------+-----------+-----------| 12716 | 16672 | 552 | 855 | 6046 | 6794 | 379 | 445 | ----------------------------------------------------------------------------------------------
Розділ 2.1. Проведення профілактичних заходів
------------------------------------------------------------------ Показники | N рядка | Сума витрат | | |-----------------------------------| | | Передбачено |Витрачено коштів | | |бюджетом Фонду на| у 2009 році | | | 2009 рік | (тис.грн.) | | | ( v0003583-09 ) | | | | (тис.грн.) | | ------------------+---------+-----------------+-----------------| А | Б | 1 | 2 | ------------------+---------+-----------------+-----------------| Профілактика | 2 | 195720,5 | 716,3 | нещасних випадків | | | | на виробництві та | | | | професійних | | | | захворювань | | | | ------------------+---------+-----------------+-----------------| Національна, | 2.1 | | 157,0 | галузеві, | | | | регіональні | | | | програми розвитку | | | | виробництва | | | | засобів | | | | індивідуального | | | | захисту | | | | працівників | | | | ------------------+---------+-----------------+-----------------| Фінансування | 2.2 | | | навчання та | | | | підвищення рівня | | | | знань | | | | спеціалістів, які | | | | вирішують питання | | | | охорони праці | | | | ------------------+---------+-----------------+-----------------| Фінансування | 2.3 | | | заходів з | | | | пропаганди | | | | безпечних та | | | | нешкідливих умов | | | | праці | | | | ------------------+---------+-----------------+-----------------| Фінансування інших| 2.4 | 1537,1 | 559,3 | профілактичних | | | | заходів відповідно| | | | до завдань | | | | страхування від | | | | нещасних випадків | | | | ------------------+---------+-----------------+-----------------| Нерозподілені | 2.5 | 194183,4 | | видатки | | | | -----------------------------------------------------------------
Розділ 3. Соціальні послуги потерпілим
------------------------------------------------------------------ Показники |N рядка | Передбачено | Втрачено | Кількість| | | бюджетом | коштів у |потерпілих,| | | Фонду на | 2009 році| які | | | 2009 рік |(тис.грн.)| отримали | | |( v0003583-09 )| | соціальні| | | (тис.грн.) | | послуги у| | | | | 2009 році | ----------------+--------+---------------+----------+-----------| А | Б | 1 | 2 | | ----------------+--------+---------------+----------+-----------| Медична, | 3 | 242860,8 | 201098,6 | х | професійна та | | | | | соціальна | | | | | реабілітація | | | | | потерпілих на | | | | | виробництві | | | | | ----------------+--------+---------------+----------+-----------| Витрати на | 3.1 | 35500,5 | 31618,1 | 22443 | стаціонарне | | | | | лікування | | | | | потерпілих на | | | | | виробництві у | | | | | лікувально- | | | | | профілактичних | | | | | закладах, | | | | | медичну | | | | | реабілітацію | | | | | після | | | | | стаціонарної | | | | | допомоги | | | | | ----------------+--------+---------------+----------+-----------| Витрати на | 3.2 | 81213,1 | 79506,7 | 10832 | придбання | | | | | путівок для | | | | | санаторно- | | | | | курортного | | | | | лікування | | | | | інвалідів | | | | | ----------------+--------+---------------+----------+-----------| Витрати на | 3.3 | 18257,0 | 9285,6 | 3682 | технічні та інші| | | | | засоби | | | | | реабілітації | | | | | ----------------+--------+---------------+----------+-----------| Витрати на | 3.4 | 41,0 | 25,3 | 23 | протезування | | | | | зубів | | | | | ----------------+--------+---------------+----------+-----------| Витрати на | 3.5 | 40,0 | 16,2 | 47 | протезування | | | | | очей та | | | | | придбання | | | | | окулярів | | | | | ----------------+--------+---------------+----------+-----------| Витрати на | 3.6 | 158,8 | 120,5 | 156 | слухові апарати | | | | | ----------------+--------+---------------+----------+-----------| Витрати на | 3.7 | 31878,3 | 28109,0 | 20206 | вироби | | | | | медичного, | | | | | медикаментозного| | | | | призначення та | | | | | лікарські | | | | | засоби | | | | | ----------------+--------+---------------+----------+-----------| Витрати на | 3.8 | 1159,6 | 1115,2 | 278 | додаткове | | | | | харчування | | | | | ----------------+--------+---------------+----------+-----------| Витрати на | 3.9 | 104,6 | 4,1 | 4 | професійне | | | | | навчання або | | | | | перекваліфікацію| | | | | за | | | | | індивідуальними | | | | | програмами | | | | | реабілітації | | | | | потерпілих та | | | | | інші витрати | | | | | ----------------+--------+---------------+----------+-----------| Витрати на | 3.10 | 7983,8 | 7751,5 | 1161 | спеціальний | | | | | медичний догляд | | | | | ----------------+--------+---------------+----------+-----------| Витрати на | 3.11 | 16054,0 | 15730,1 | 4583 | постійний | | | | | сторонній | | | | | догляд | | | | | ----------------+--------+---------------+----------+-----------| Витрати на | 3.12 | 10299,8 | 10050,6 | 5797 | побутове | | | | | обслуговування | | | | | ----------------+--------+---------------+----------+-----------| Витрати на | 3.13 | 3490,4 | 2716,0 | 496 | придбання | | | | | спеціальних | | | | | засобів | | | | | пересування | | | | | (коляски) | | | | | ----------------+--------+---------------+----------+-----------| Витрати на | 3.14 | 19,0 | 15,1 | 6 | соціальну | | | | | реабілітацію | | | | | потерпілих, в | | | | | тому числі | | | | | разова грошова | | | | | допомога | | | | | непрацюючим | | | | | інвалідам | | | | | ----------------+--------+---------------+----------+-----------| Компенсація | 3.15 | 798,4 | 770,9 | 5827 | витрат на | | | | | бензин, ремонт і| | | | | технічне | | | | | обслуговування | | | | | автомобілів та | | | | | на транспортне | | | | | обслуговування | | | | | інвалідів | | | | | ----------------+--------+---------------+----------+-----------| Витрати, | 3.16 | 35862,5 | 14263,7 | 225 | пов'язані з | | | | | забезпеченням | | | | | інвалідів | | | | | автомобілями | | | | | -----------------------------------------------------------------
Розділ 4. Страхові виплати потерпілим
------------------------------------------------------------------ Страхові |N рядка | Передбачено | Витрачено| Кількість| виплати | | бюджетом | коштів у |потерпілих,| | | Фонду на | 2009 році| які | | | 2009 рік |(тис.грн.)| отримали | | |( v0003583-09 )| | страхові | | | (тис.грн.) | | виплати у| | | | | 2009 році | ----------------+--------+---------------+----------+-----------| А | Б | 1 | 2 | | ----------------+--------+---------------+----------+-----------| Відшкодування | 4 | 3444007,7 |2980150,1 | 317587 | шкоди, | | | | | заподіяної | | | | | працівникові | | | | | внаслідок | | | | | ушкодження його | | | | | здоров'я або в | | | | | разі його | | | | | смерті | | | | | ----------------+--------+---------------+----------+-----------| Витрати, | 4.1 | 94612,8 | 48772,1 | | пов'язані з | | | | | відшкодуванням | | | | | Пенсійному фонду| | | | | України | | | | | виплачених ним | | | | | пенсій по | | | | | інвалідності | | | | | внаслідок | | | | | нещасного | | | | | випадку на | | | | | виробництві або | | | | | професійного | | | | | захворювання та | | | | | пенсій у зв'язку| | | | | з втратою | | | | | годувальника, | | | | | який помер | | | | | внаслідок | | | | | нещасного | | | | | випадку | | | | | ----------------+--------+---------------+----------+-----------| Допомога у | 4.2 | 117613,5 | 97031,4 | 28042 | зв'язку з | | | | | тимчасовою | | | | | непрацездатністю| | | | | до відновлення | | | | | працездатності | | | | | або встановлення| | | | | інвалідності | | | | | ----------------+--------+---------------+----------+-----------| Одноразова | 4.3 | 581223,5 | 415565,2 | 13982 | допомога | | | | | потерпілому в | | | | | разі стійкої | | | | | втрати | | | | | професійної | | | | | працездатності | | | | | ----------------+--------+---------------+----------+-----------| Щомісячна | 4.4 | 2218684,8 |2095866,8 | 297581 | грошова сума в | | | | | разі часткової | | | | | чи повної втрати| | | | | працездатності, | | | | | що компенсує | | | | | відповідну | | | | | частину | | | | | втраченого | | | | | заробітку | | | | | потерпілого | | | | | ----------------+--------+---------------+----------+-----------| Виплата при | 4.5 | 937,9 | 369,1 | 220 | тимчасовому | | | | | переведенні | | | | | потерпілого на | | | | | легшу роботу | | | | | ----------------+--------+---------------+----------+-----------| Одноразова | 4.6 | 237628,7 | 154662,7 | 1057-утр.| допомога в разі | | | | 1208 | смерті | | | | сім'ям | потерпілого | | | | | ----------------+--------+---------------+----------+-----------| Щомісячні | 4.7 | 173328,8 | 150880,9 | 20006 | страхові виплати| | | | | особам, які | | | | | мають на це | | | | | право в разі | | | | | втрати | | | | | годувальника | | | | | ----------------+--------+---------------+----------+-----------| Витрати на | 4.8 | 2517,0 | 1331,6 | 634 | поховання | | | | | потерпілого | | | | | ----------------+--------+---------------+----------+-----------| Витрати на | 4.9 | 17460,7 | 15670,2 | 1100 | відшкодування | | | | | грошової суми за| | | | | моральну | | | | | (немайнову) | | | | | шкоду за | | | | | зобов'язаннями | | | | | минулих років, | | | | | що виникли до | | | | | 23.02.2007 року | | | | | -----------------------------------------------------------------
Розділ 5. Витрати на організацію роботи виконавчої

дирекції Фонду та її робочих органів
------------------------------------------------------------------ Показники | N рядка | Затверджено |Витрачено коштів | | |бюджетом Фонду на| у 2009 році | | | 2009 рік | (тис.грн.) | | | ( v0003583-09 ) | | | | (тис.грн.) | | ------------------+---------+-----------------+-----------------| А | Б | 1 | 2 | ------------------+---------+-----------------+-----------------| Витрати на | 5 | 325912,2 | 313163,3 | організацію роботи| | | | Фонду | | | | ------------------+---------+-----------------+-----------------| Поточні видатки | 5.1 | 303912,2 | 293282,5 | виконавчої | | | | дирекції Фонду та | | | | її робочих | | | | органів | | | | ------------------+---------+-----------------+-----------------| Капітальні видатки| 5.3 | 22000,0 | 19880,8 | виконавчої | | | | дирекції Фонду та | | | | її робочих | | | | органів | | | | -----------------------------------------------------------------
Виконавча дирекція Фонду
соціального страхування
від нещасних випадків
на виробництві та професійних
захворювань України

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: