open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.01.2007 N 10

Про затвердження Організаційно-методичних рекомендацій

та Плану основних заходів з підготовки

функціональної підсистеми цивільного захисту

Мінпромполітики у 2007 році

На виконання директиви Прем'єр-міністра України - начальника
цивільного захисту України від 15.12.2006 N 1543-ск/29 та з метою
забезпечення безумовного виконання законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України з питань
цивільного захисту, підвищення готовності та вдосконалення
підготовки органів управління і сил функціональної підсистеми
цивільного захисту населення і територій до дій за призначенням в
умовах надзвичайних ситуацій мирного часу та в особливий період,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Організаційно-методичні рекомендації щодо
планування та реалізації основних заходів і завдань з підготовки
функціональної підсистеми цивільного захисту Мінпромполітики у
2007 році (далі - Організаційно-методичні рекомендації), згідно з
додатком 1.
2. Затвердити План основних заходів з підготовки
функціональної підсистеми цивільного захисту Мінпромполітики у
2007 році (далі - План основних заходів), згідно з додатком 2.
3. Начальнику Управління організаційного та
інформаційно-аналітичного забезпечення роботи Міністра розмістити
даний наказ, Організаційно-методичні рекомендації та План основних
заходів на сайті міністерства htt:/www.industry.gov. ua у рубриці
"Реалізація державної промислової політики" у підрубриці
"Функціональне забезпечення".
4. Керівникам галузевих структурних підрозділів:
4.1. Прийняти до виконання вимоги Організаційно-методичних
рекомендацій та План основних заходів.
4.2. Довести даний наказ до підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління Мінпромполітики.
5. Керівникам підприємств, установ та організацій:
5.1. Прийняти до неухильного виконання вимоги
Організаційно-методичних рекомендацій та План основних заходів.
5.2. Розробити відповідні плани основних заходів. Про
виконання інформувати Відділ мобілізаційної підготовки та
цивільної оборони Міністерства до 15 січня 2007 року.
6. Директору департаменту науково-технічного та
інноваційно-інвестиційного забезпечення сприяти налагодженню
серійного виробництва, сертифікації засобів індивідуального
захисту органів дихання (протигазів, дитячих камер) та
комплектуючих для систем життєзабезпечення і засобів захисту
(фільтрів-поглиначів, регенеративних пристроїв, ущільнювачів
дверей тощо).
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра промислової політики Шинкаренка П.С.
Міністр А.І.Головко

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінпромполітики

16.01.2007 N 10

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо планування та реалізації основних заходів

і завдань з підготовки функціональної підсистеми

цивільного захисту Мінпромполітики у 2007 році

З метою забезпечення виконання вимог Закону України від
03.02.93 N 2974-XII ( 2974-12 ) "Про Цивільну оборону України",
від 24.06.2004 N 1859-IV ( 1859-15 ) "Про правові засади
цивільного захисту в Україні", безумовної реалізації вимог інших
чинних законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів
України з питань цивільного захисту, підвищення готовності та
вдосконалення підготовки органів управління і сил функціональної
підсистеми Мінпромполітики у складі єдиної державної системи
цивільного захисту населення і територій (далі - ЄДС ЦЗ) до дій за
призначенням в умовах надзвичайних ситуацій мирного часу та в
особливий період:
1. Головним завданням цивільного захисту на 2007 рік вважати
становлення і підтримання в готовності до функціонування
функціональної підсистеми Мінпромполітики у складі ЄДС ЦЗ,
готовності проведення ефективних заходів для захисту населення при
виникненні надзвичайних ситуацій. Основні зусилля у ході реалізації головного завдання
зосередити на: вдосконаленні та розвитку законодавчої та нормативно-правової
бази у сфері захисту населення від надзвичайних ситуацій; забезпеченні реальної готовності органів управління, сил та
засобів цивільного захисту до оперативного реагування на
надзвичайні ситуації, проведення пошуково-рятувальних робіт та
захисту населення і територій; проведенні попереджувальних заходів у сфері цивільного
захисту, техногенної та пожежної безпеки з метою досягнення
прийнятого рівня ризику виникнення надзвичайних ситуацій та
зменшення людських і матеріальних втрат; підвищенні ефективності діяльності підрозділів пожежної
охорони, добровільних пожежних дружин (команд); навчанні керівного складу органів управління ЄДС ЦЗ,
підготовці сил і засобів, а також населення до дій в умовах
загрози та виникнення можливих надзвичайних ситуацій техногенного
і природного характеру в мирний час та особливий період.
2. Виходячи з головного завдання та основних напрямків
діяльності у сфері цивільного захисту у 2007 році, з метою
забезпечення досягнення позитивних кінцевих результатів визначити
такі завдання:
2.1. Керівникам підприємств, установ та організацій -
начальникам цивільного захисту усіх рівнів, що належать до сфери
управління міністерства: проаналізувати проведену роботу і стан виконання вимог
законодавства, актів Президента України та Кабінету Міністрів
України з питань цивільного захисту, дати принципову оцінку стану
справ у зазначеній сфері діяльності, визначити конкретні завдання
і заходи на 2007 рік; продовжити впровадження дієвих заходів щодо зниження найбільш
вірогідних для галузі, регіону (місцевості) ризиків виникнення
надзвичайних ситуацій шляхом завчасного проведення комплексу
організаційних, інженерно-технічних та інших профілактичних робіт; обладнати за рахунок придбання сучасних засобів вимірювання
відповідні диспетчерські служби для здійснення постійного
радіаційного та хімічного спостереження; укласти із суб'єктами господарювання, які можуть залучатися
(за їх згодою) до проведення санітарної обробки людей та одягу,
спеціальної обробки техніки в разі виникнення надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру, відповідні
цивільно-правові угоди; вжити заходів щодо запобігання викидам і скидам забруднюючих
речовин, насамперед у сфері поводження з відходами, пестицидами та
агрохімікатами, відповідно до Закону України "Про відходи"
( 187/98-ВР ), забезпечити розроблення та виконання програм
поводження з відходами, впровадження на підприємствах сучасних
установок з переробки та знешкодження відходів; забезпечити постійну готовність запасних (міських,
позаміських) пунктів управління; не допускати скорочення чисельності існуючих захисних споруд
цивільної оборони, вжити конкретних заходів щодо приведення у
готовність до використання за призначенням неготових захисних
споруд цивільної оборони, не допускати їх розукомплектування; активізувати роботу з регіональним відділенням Фонду
державного майна України, регіональними структурами Державного
департаменту з питань банкрутства щодо недопущення продажу або
передачі на баланс іншим власникам захисних споруд цивільної
оборони без збереження їх захисних функцій та призначення, зокрема
тих, що всупереч чинному законодавству були включені до статутних
фондів підприємств, установ та організацій при зміні власника або
форми господарювання; вжити заходів щодо обладнання системами раннього виявлення
надзвичайних ситуацій та оповіщення потенційно небезпечних
об'єктів, згідно з переліком, затвердженим наказом МНС від
15.05.2006 N 288 ( z0785-06 ), зареєстрованим в Міністерстві
юстиції 05.07.2006 за N 785/12659; вжити практичних заходів щодо обладнання (ремонту,
відновлення) систем протипожежного захисту; організувати розроблення та розміщення відповідної (у тому
числі зовнішньої) соціальної реклами, спрямованої на запобігання
травмуванню і загибелі людей, а також на навчання діям в умовах
виникнення різних видів надзвичайних ситуацій; забезпечити підготовку органів управління та керівного складу
цивільного захисту всіх рівнів, персоналу підприємств, установ та
організацій у ході командно-штабних (штабних) навчань, тренувань
та занять з питань дій в умовах надзвичайних ситуацій.
3. Керівникам підприємств, установ та організацій, з метою
забезпечення загального контролю та координації роботи у сфері
цивільного захисту: - надати звіти про виконання заходів цивільного захисту до
Відділу мобілізаційної підготовки та цивільної оборони
Мінпромполітики у терміни, визначені Табелем термінових донесень
(н/вих. Від 01.11.2005 N 10/1-3-1845); - відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
26.12.2003 N 2038 ( 2038-2003-п ) "Про затвердження Порядку
віднесення об'єктів національної економіки до відповідних
категорій з цивільної оборони" (додатки 1, 2) надати до Відділу
мобілізаційної підготовки та цивільної оборони Мінпромполітики
перелік об'єктів за відповідними категоріями з цивільної оборони в
термін до 1 липня 2007 року.
4. Начальнику Відділу мобілізаційної підготовки та цивільної
оборони: - звіти про виконання вимог і заходів, передбачених цим
наказом подати до МНС за перше півріччя - до 10 липня 2007 року,
за рік - до 15 січня 2008 року; - пропозиції щодо планування заходів з підготовки цивільної
оборони міністерства на 2008 рік подати до МНС до
1 серпня 2007 року.
Начальник Відділу мобілізаційної
підготовки та цивільної оборони І.Д.Воловенко

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Мінпромполітики

16.01.2007 N 10

ПЛАН

основних заходів з підготовки

функціональної підсистеми цивільного захисту

Мінпромполітики у 2007 році

------------------------------------------------------------------ Найменування | Відповідальний| Залучаються | Термін | заходу | за | | проведення | | виконання | | | -----------------+---------------+---------------+--------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----------------------------------------------------------------| Збори та наради (засідання) керівного складу органів управління | ----------------------------------------------------------------| Участь у |Мінпромполітики|Керівництво |Грудень (за | зборі-навчанні | |міністерства |окремим | керівного складу | | |рішенням) | цивільного | | | | захисту України, | | | | підведення | | | | підсумків роботи | | | | у 2007 році та | | | | визначення | | | | основних завдань | | | | на 2008 рік | | | | -----------------+---------------+---------------+--------------| Підведення |Відділ |Підприємства, |Грудень | підсумків роботи |мобілізаційної |установи, | | у 2007 році та |підготовки |організації | | визначення |та цивільної |міністерства | | основних завдань |оборони | | | на 2008 рік | | | | -----------------+---------------+---------------+--------------| Семінар-нарада з |Мінпромполітики|Підприємства, |Лютий (за | питань | |установи, |своїм | техногенної | |організації |рішеннями) | безпеки та | |міністерства | | протипожежного | |(за своїм | | захисту | |рішенням) | | -----------------+---------------+---------------+--------------| Підготовка |Мінпромполітики|Керівний склад |Протягом року | керівного складу | |та |(за окремим | та працівників | |працівники |планом МНС) | міністерства в | |міністерства | | Інституті | | | | державного | | | | управління у | | | | сфері цивільного | | | | захисту | | | | ----------------------------------------------------------------| Командно-штабні, штабні та інші навчання і тренування з питань | цивільного захисту (цивільної оборони) | ----------------------------------------------------------------| Участь у заходах |Мінпромполітики|Координаційна |За планом | з | |група |Анти- | антитерористичної| |міністерства |терористичного| діяльності | | |центру | (навчання та | | |при СБУ | тренування тощо) | | | | ----------------------------------------------------------------| Перевірка стану цивільного захисту, готовності органів | управління, сил і засобів до дій за призначенням | ----------------------------------------------------------------| Підготовка до |Підприємства, |Хімічно |Квітень- | перевірки стану |установи та |небезпечні |травень (за | техногенної та |організації |об'єкти |графіком МНС) | пожежної безпеки |міністерства | | | потенційно | |---------------+--------------| небезпечних | |Вибухо- |Червень- | об'єктів | |небезпечні |серпень (за | | |об'єкти |графіком МНС) | | |---------------+--------------| | |Вибухо- |Липень- | | |пожежонебезпеч-|серпень (за | | |ні об'єкти |графіком МНС) | -----------------+---------------+---------------+--------------| Підготовка до |Мінпромполітики|Підприємства, |Лютий- | комплексної | |установи та |березень | перевірки стану | |організації | | виконання дій з | |міністерства | | підготовки до | |(за окремим | | паводків, | |графіком МНС) | | пропуску | | | | льодоходу та | | | | повені | | | | -----------------+---------------+---------------+--------------| Підготовка до |Мінпромполітики|Підприємства, |Вересень- | комплексної | |установи та |жовтень | перевірки стану | |організації | | готовності до дій| |міністерства | | під час | |(за окремим | | несприятливих | |графіком МНС) | | погодних умов у | | | | осінньо-зимовий | | | | період | | | | -----------------+---------------+---------------+--------------| Підготовка до |Підприємства, |Київська |Квітень- | перевірки |установи та |область |серпень (за | утримання |організації |Миколаївська |графіком МНС) | захисних споруд, |міністерства |область | | які увійшли до | |---------------+--------------| статутних фондів | |Автономна |Вересень- | підприємств і | |Республіка Крим|жовтень (за | були | |Івано- |графіком МНС) | приватизовані | |Франківська | | | |область | | -----------------+---------------+---------------+--------------| Підготовка до |Підприємства, |Вінницька |Березень (за | контрольної |установи та |область |графіком МНС) | перевірки стану |організації |---------------+--------------| готовності до |міністерства |Чернігівська |Травень (за | використання за | |область |графіком МНС) | призначенням | |---------------+--------------| захисних споруд, | |м. Київ |Червень (за | які увійшли до | | |графіком МНС) | статутних фондів | |---------------+--------------| підприємств і | |Волинська |Липень (за | були | |область |графіком МНС) | приватизовані | |---------------+--------------| | |Луганська |Листопад (за | | |область |графіком МНС) | -----------------------------------------------------------------
Начальник Відділу мобілізаційної
підготовки та цивільної оборони І.Д.Воловенко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: