open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ
Н А К А З
14.01.2005 N 10

Про план заходів щодо реалізації

Держводгоспом у 2005 році

державної регуляторної політики

Відповідно до Закону України від 11 вересня 2003 року N 1160
( 1160-15 ) "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності", відповідних доручень Кабінету Міністрів
України та з метою реалізації Держводгоспом у 2005 році державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити план заходів щодо реалізації Держводгоспом у
2005 році державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності (додається).
2. Начальникам управлінь, самостійних відділів апарату
Комітету забезпечити своєчасне та належне виконання зазначеного у
пункті 1 цього наказу плану заходів.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
Голови Комітету відповідно до розподілу функціональних обов'язків.
Виконуючий обов'язки
Голови Комітету Я.Гадзало

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держводгоспу України

14.01.2005 N 10

ПЛАН

заходів щодо реалізації Держводгоспом

у 2005 році державної регуляторної

політики у сфері господарської діяльності

1. Забезпечити неухильне дотримання вимог Закону України від
11.09.2003 р. N 1160 ( 1160-15 ) "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
2005 рік

Управління та самостійні

відділи апарату Комітету
2. Забезпечити погодження в установленому законодавством
порядку проектів регуляторних актів Комітету із
Держпідприємництвом.
2005 рік

Юридичний відділ,

Упрводресурсів,

Техупр
3. Забезпечити обов'язкове проведення аналізу впливу
регуляторного акта Комітету та відстеження результативності
регуляторного акта Комітету у спосіб і порядку, встановленому
відповідними методиками, затвердженими постановою Кабінету
Міністрів України від 11 березня 2004 року N 308 ( 308-2004-п ).
2005 рік

Управління та самостійні

відділи апарату Комітету
4. Проводити роботу щодо перегляду чинних нормативно-правових
актів Комітету на предмет відповідності їх ринковим відносинам і
чинному законодавству.
2005 рік

Юридичний відділ,

Управління та самостійні

відділи апарату Комітету
5. З метою здійснення державної регуляторної політики
забезпечити: оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання
зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх
об'єднань, а також відкриті обговорення за участю представників
громадськості питань, пов'язаних з регуляторною діяльністю; перегляд регуляторних актів; систематизацію регуляторних актів; недопущення прийняття регуляторних актів, які є
непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні
акти; викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є
доступним та однозначним для розуміння особами, які повинні
впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта; оприлюднення інформації про здійснення регуляторної
діяльності.
2005 рік

Управління та самостійні

відділи апарату Комітету

(у межах компетенції)
6. Здійснити заходи щодо проведення контрольних перевірок за
дотриманням ліцензійних умов провадження господарської діяльності
проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих
меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури
у Порядку, затвердженому наказом Держпідприємництва та
Держводгоспу від 14.08.2002 N 85/196 ( z0725-02 ), зареєстрованим
у Мін'юсті 3 вересня 2002 року за N 725/7013.
2005 рік

Техупр,

Управління та самостійні

відділи апарату Комітету
7. Подати до Держпідприємництва затверджений в установленому
порядку Графік перевірок з дотримання ліцензіатами Ліцензійних
умов у 2005 році.
I квартал 2005 року

Техупр
8. Розмістити Графік перевірок з дотримання ліцензіатами
Ліцензійних умов у 2005 році на веб-сайті Держводгоспу.
I квартал 2005 року

Відділ взаємодії із засобами

масової інформації

та зв'язків з громадськістю,

Техупр
9. Забезпечити здійснення заходів щодо визначення
ефективності дії впровадження чинних регуляторних актів Комітету.
2005 рік

Управління та самостійні

відділи апарату Комітету

(у межах компетенції)
10. Подати до 1 лютого Держпідприємництву інформацію про
здійснення Комітетом державної регуляторної політики згідно з
Методичними рекомендаціями щодо підготовки органами виконавчої
влади інформації про здійснення ними державної регуляторної
політики.
Січень 2005 року

Юридичний відділ,

Управління та самостійні

відділи апарату Комітету
11. Підготувати перелік нормативно-правових актів Комітету,
до яких необхідно вносити зміни, з метою приведення їх відповідно
до чинного законодавства (із зазначенням відповідальних
структурних підрозділів апарату Комітету та строків подання
пропозицій).
1 лютого 2005 року

Юридичний відділ
12. Провести відстеження результативності та перегляд
нормативно-правових актів Комітету у межах повноважень, порядку та
у спосіб, що встановлені Конституцією України, законом і іншими
нормативно-правовими актами, та подати відповідні пропозиції
Юридичному відділу.
1 березня 2005 року

Управління та самостійні

відділи апарату Комітету

(у межах компетенції)
13. Узагальнити подані управліннями та самостійними відділами
апарату Комітету пропозиції та у встановленому порядку подати їх
керівництву Комітету для прийняття відповідного рішення.
20 березня 2005 року

Юридичний відділ,

Упрводресурсів,

Техупр
14. Розробити та затвердити план діяльності Держводгоспу
України з підготовки проектів регуляторних актів на 2006 рік із
визначенням видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків
підготовки проектів, найменування структурних підрозділів,
відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів.
Листопад 2005 року

Юридичний відділ,

Упрводресурсів,

Техупр
15. Оприлюднити затверджений план діяльності Держводгоспу
України з підготовки проектів регуляторних актів на 2006 рік, у
спосіб, передбачений статтею 13 Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ), не пізніше як у десятиденний строк після їх
затвердження.
Листопад-грудень 2005 року

Відділ взаємодії із засобами

масової інформації

та зв'язків з громадськістю,

Юридичний відділ
16. Заслухати на засіданні колегії Комітету питання щодо
реалізації державної регуляторної політики.
IV квартал 2005 року

Техупр,

Упрводресурсів,

Юридичний відділ
Начальник Юридичного відділу О.Райчева

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: