open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.02.2010 N 10

Про проведення щорічної оцінки виконання державними

службовцями покладених на них завдань

і обов'язків за підсумками роботи у 2009 році

Відповідно до Положення про проведення атестації державних
службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2000 року N 1922 ( 1922-2000-п ) (зі змінами),
Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними
службовцями покладених на них обов'язків і завдань, затвердженого
наказом Головдержслужби від 31 жовтня 2003 року N 122 ( z1063-03 )
(зі змінами), Порядку проведення щорічної оцінки виконання
державними службовцями Держкомархіву та керівниками центральних
державних архівів України (директори, заступники директорів,
заступники директорів - головні зберігачі фондів) покладених на
них обов'язків і завдань, затвердженого наказом Держкомархіву від
22 січня 2010 року N 6 ( v0006560-10 ), з метою здійснення
контролю за проходженням державної служби та професійними
досягненнями державних службовців Держкомархіву та керівників
центральних державних архівів Н А К А З У Ю:
1. Провести у лютому 2010 року щорічну оцінку виконання
державними службовцями Держкомархіву та керівниками центральних
державних архівів (директори, заступники директорів, заступники
директорів - головні зберігачі фондів) покладених на них
обов'язків і завдань за підсумками роботи у 2009 році.
2. Затвердити списки осіб, які підлягають щорічній оцінці
(додатки N 1, N 2).
3. Відділу правового та кадрового забезпечення Держкомархіву
(Баранова О.В.) до 2 лютого 2010 року забезпечити працівників
Держкомархіву, зазначених у додатку 1, бланками щорічної оцінки.
4. Заступнику Голови Держкомархіву Музичук О.В., згідно з
пунктом 1.5 Порядку проведення щорічної оцінки виконання
державними службовцями Держкомархіву та керівниками центральних
державних архівів України (директори, заступники директорів,
заступники директорів - головні зберігачі фондів) покладених на
них обов'язків і завдань, затвердженого наказом Держкомархіву від
22 січня 2010 року N 6 ( v0006560-10 ), з 8 по 13 лютого 2010 року провести оцінку результатів
діяльності державних службовців Держкомархіву та затвердити
результати щорічної оцінки (додаток 1); з 15 по 19 лютого 2010 року: провести оцінку результатів діяльності директорів центральних
державних архівів (додаток 2); затвердити заповнені бланки щорічної оцінки заступників
директорів, заступників директорів - головних зберігачів фондів
центральних державних архівів (додаток 2); до 22 лютого 2010 року надати заповнені бланки щорічної
оцінки державних службовців Держкомархіву та директорів
центральних державних архівів на затвердження Голові Держкомархіву
(додатки 1, 2).
5. Керівникам структурних підрозділів Держкомархіву
(Баранова О.В., Богунова Н.К., Гриневич В.В., Забенько Ю.І.,
Кисельова Л.А., Кузнєцова М.І., Ярошенко Д.В.) провести з
8 по 9 лютого 2010 року оцінку результатів діяльності державних
службовців структурних підрозділів та надати заповнені бланки
щорічної оцінки на затвердження заступнику Голови Держкомархіву
Музичук О.В. та керівникам управлінь (додаток 1).
6. Керівникам управлінь (Прилепішева Ю.А., Сельченкова С.В.)
провести з 9 по 11 лютого 2010 року оцінку результатів діяльності
керівників структурних підрозділів, що входять до складу
управління та надати заповнені бланки щорічної оцінки на
затвердження заступнику Голови Держкомархіву Музичук О.В.; затвердити заповнені бланки щорічної оцінки працівників
структурних підрозділів, що входять до складу управлінь, та
ознайомити їх з результатами щорічної оцінки.
7. Директорам центральних державних архівів: до 12 лютого 2010 року провести оцінку результатів діяльності
своїх заступників та надіслати заповнені бланки їх щорічної оцінки
на затвердження заступнику Голови Держкомархіву Музичук О.В.; надіслати свої заповнені бланки щорічної оцінки для
оцінювання заступнику Голови Держкомархіву Музичук О.В.
8. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на першого
заступника Голови Держкомархіву Матяш І.Б. Підстава: лист Головдержслужби України від 04.12.2009 р.
N 343/41/22-09.
Голова Державного комітету О.П.Гінзбург

Додаток 1

до наказу Держкомархіву

01.02.2010 N 10

СПИСОК

працівників Державного комітету архівів України,

які підлягають щорічній оцінці виконання

покладених на них завдань і обов'язків за 2010 рік

Прізвище, ім'я, Посада Прізвище, Прізвище,

по батькові ініціали ініціали

керівника, який керівника,

оцінює який

держслужбовців затверджує

результати

щорічної

оцінки
Управління організаційно-аналітичного, правового

та кадрового забезпечення
Організаційно-аналітичний відділ
Богунова заступник Музичук О.В. Гінзбург О.П.
Надія Костянтинівна начальника

управління -

начальник

відділу
Галицька головний Богунова Н.К. Музичук О.В.
Тетяна Вікторівна спеціаліст
Мельниченко головний Богунова Н.К. Музичук О.В.
Олена Василівна спеціаліст
Відділ правового та кадрового забезпечення
Баранова начальник Музичук О.В. Гінзбург О.П.
Олена Вячеславівна відділу
Добринчук головний Баранова О.В. Музичук О.В.
Ірина Вікторівна спеціаліст
Кисельова помічник Баранова О.В. Музичук О.В.
Алла Анатоліївна першого

заступника

Голови

комітету
Управління інформації та міжнародного співробітництва
Прилепішева начальник Музичук О.В. Гінзбург О.П.
Юлія Анатоліївна управління
Відділ міжнародного співробітництва

та використання інформації
Ярошенко начальник Прилепішева Ю.А. Музичук О.В.
Давид Володимирович відділу
Романович головний Ярошенко Д.В. Прилепішева Ю.А. Світлана Володимирівна спеціаліст
Семчук головний Ярошенко Д.В. Прилепішева Ю.А. Роза Мансурівна спеціаліст
Даниленко головний Ярошенко Д.В. Прилепішева Ю.А. Тетяна Володимирівна спеціаліст
Відділ інформаційних технологій
Забенько заступник Прилепішева Ю.А. Гінзбург О.П.
Юрій Іванович начальника

управління -

начальник

відділу
Бернікова головний Забенько Ю.І. Прилепішева Ю.А. Оксана Петрівна спеціаліст
Собко головний Забенько Ю.І. Прилепішева Ю.А. Ірина Петрівна спеціаліст
Управління діловодства, формування та зберігання НАФ
Сельченкова начальник Музичук О.В. Гінзбург О.П.
Світлана Вікторівна управління
Відділ зберігання та обліку НАФ
Кисельова заступник Сельченкова С.В. Музичук О.В.
Леся Анатоліївна начальника

управління -

начальник

відділу
Боярчук головний Кисельова Л.А. Сельченкова С.В. Ірина Сергіївна спеціаліст
Фесенко головний Кисельова Л.А. Сельченкова С.В. Ірина Григорівна спеціаліст
Іванченко головний Кисельова Л.А. Сельченкова С.В. Наталя Іванівна спеціаліст
Відділ формування НАФ
Кузнецова начальник Сельченкова С.В. Музичук О.В.
Марина Ігорівна відділу
Мещерін головний Кузнецова М.І. Сельченкова С.В. В'ячеслав Георгійович спеціаліст
Саприкіна головний Кузнецова М.І. Сельченкова С.В. Олена Георгіївна спеціаліст
Сектор нормативно-методичного забезпечення

діловодства
Малюк головний Баранова О.В. Музичук О.В.
Ганна Володимирівна спеціаліст
Сектор режимно-секретної та мобілізаційної роботи
Рибачук завідувач Музичук О.В. Гінзбург О.П.
Оксана Василівна сектора
Сектор організації діловодства в центральному апараті
Гриневич завідувач Музичук О.В. Гінзбург О.П.
Вікторія Володимирівна сектора
Солодовник головний Гриневич В.В. Музичук О.В.
Лариса Миколаївна спеціаліст

Додаток 2

до наказу Держкомархіву

01.02.2010 N 10

СПИСОК

керівників центральних державних архівів,

які підлягають щорічній оцінці виконання покладених

на них завдань і обов'язків за 2009 рік

1. Маковська Наталія Василівна - директор Центрального
державного архіву вищих органів влади і управління України;
2. Пащенко Оксана Борисівна - заступник директора
Центрального державного архіву вищих органів влади і управління
України;
3. Обжелян Алла Василівна - заступник директора - головний
зберігач фондів Центрального державного архіву вищих органів влади
і управління України;
4. Савлук Світлана Анатоліївна - заступник директора
Центрального державного архіву вищих органів влади і управління
України;
5. Лозицький Володимир Сергійович - директор Центрального
державного архіву громадських об'єднань України;
6. Бажан Ольга Вікторівна - заступник директора Центрального
державного архіву громадських об'єднань України;
7. Демченко Людмила Ярославівна - заступник директора
Центрального державного історичного архіву України, м. Київ;
8. Пельц Діана Іванівна - директор Центрального державного
історичного архіву України, м. Львів;
9. Лісовська Євгенія Іванівна - заступник директора
Центрального державного історичного архіву України, м. Львів;
10. Стефаник Олеся Юріївна заступник директора Центрального
державного історичного архіву України, м. Львів;
11. Топішко Ніна Олександрівна - директор Центрального
державного кінофотофоноархіву України ім. Г.С.Пшеничного;
12. Божук Галина Іванівна - заступник директора Центрального
державного кінофотофоноархіву України ім. Г.С.Пшеничного;
13. Семенов Євген Васильович - директор Центрального
державного науково-технічного архіву України;
14. Балишев Марат Артурович - заступник директора
Центрального державного науково-технічного архіву України;
15. Гарагуля Віктор Іванович - заступник директора - головний
зберігач фондів Центрального державного науково-технічного архіву
України;
16. Скрипка Леонід Вікторович - директор Центрального
державного архіву-музею літератури і мистецтва України;
17. Ходоровський Михайло Дмитрович - заступник директора -
головний зберігач фондів Центрального державного архіву-музею
літератури і мистецтва України;
18. Авраменко Валерій Степанович - заступник директора
Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва
України.
Начальник відділу правового
та кадрового забезпечення О.В.Баранова

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: