open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.01.2007 N 10

Про створення робочої групи з підготовки

пропозицій щодо приведення у відповідність

до вимог СОТ напрямів державної підтримки

сільського господарства України та внесення

змін до деяких законодавчих актів України

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від
49.12.2006 N 52228/3/1-06 до Закону України "Про внесення змін до
Закону України "Про державну підтримку сільського господарства
України" від 30.11.2006 N 401-V ( 401-16 ) Н А К А З У Ю:
1. Створити робочу групу з підготовки пропозицій щодо
приведення у відповідність до вимог СОТ напрямів державної
підтримки сільського господарства України та внесення змін до
деяких законодавчих актів України (далі - Робоча група) у складі
згідно з додатком.
2. Керівнику робочої групи Демчаку І.М. забезпечити:
2.1. До 23 січня 2007 року підготовку пропозицій щодо: удосконалення механізму державної підтримки сільського
господарства України з метою гармонізації його з умовами та
механізмами підтримки аграрного сектору економіки, що діють у
країнах ЄС-членах СОТ; перегляду ставок ввізного мита на сільськогосподарську
продукцію з метою створення конкурентного середовища на
внутрішньому ринку, дотримуючись при цьому умов угод вступу
України до СОТ.
2.2. До 1 травня 2007 року підготовку пропозицій щодо
приведення у відповідність до вимог СОТ напрямів державної
підтримки сільського господарства.
3. Департаменту зовнішньоекономічного співробітництва
(Руденко М.М.) до 26 січня 2007 року забезпечити внесення
відповідних пропозицій, узгоджених з Міністерством економіки
України, Міністерством (фінансів України, Міністерством юстиції
України та Державною митною і службою України, до Кабінету
Міністрів України.
4. Департаменту зовнішньоекономічного співробітництва,
Департаменту фінансів (Зуб Г.І.), Департаменту економіки та
управління державною власністю (Дробот В.І.), Департаменту
розвитку аграрного ринку (Розгон А.В.) та Департаменту правової та
законопроектної роботи (Коренчук Т.О.) до 1 липня 2007 року
підготувати та забезпечити внесення в установленому порядку на
розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України" з метою
приведення у відповідність до вимог СОТ напрямів державної
підтримки сільського господарства.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Супіханова Б.К.
Міністр Ю.Ф.Мельник

Додаток

до наказу Мінагрополітики

України

12.01.2007 N 10

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ

з підготовки пропозицій щодо приведення

у відповідність до вимог СОТ напрямів державної

підтримки сільського господарства України

та внесення змін до деяких законодавчих

актів України

------------------------------------------------------------------ Демчак І.М. |заступник Міністра аграрної політики України, | |керівник робочої групи | -----------------+----------------------------------------------| Руденко М.М. |директор Департаменту зовнішньоекономічного | |співробітництва, заступник керівника робочої | |групи | -----------------+----------------------------------------------| Члени робочої | | групи: | | -----------------+----------------------------------------------| Сочнев С.В. |Голова Державного комітету рибного | |господарства України | -----------------+----------------------------------------------| Зуб Г.І. |директор Департаменту фінансів | -----------------+----------------------------------------------| Дробот В.І. |директор Департаменту економіки та управління | |державною власністю | -----------------+----------------------------------------------| Розгон В.А. |директор Департаменту розвитку аграрного ринку| -----------------+----------------------------------------------| Демидов О.А. |директор Департаменту ринків рослинництва, | |садівництва, виноградарства та виноробства | -----------------+----------------------------------------------| Микитюк Д.М. |директор Департаменту ринків тваринництва з | |Головною державною племінною інспекцією | -----------------+----------------------------------------------| Кіщак Ю.П. |директор Департаменту харчової промисловості | -----------------+----------------------------------------------| Даценко М.С. |директор Департаменту інженерно-технічного | |забезпечення | -----------------+----------------------------------------------| Коренчук Т.О. |заступник директора Департаменту правової та | |законопроектної роботи - начальник відділу | |законопроектної та нормативно-правової роботи | -----------------+----------------------------------------------| Дем'янчук В.В. |відповідальний секретар Координаційної ради з | |питань аграрної політики при Кабінеті | |Міністрів України (за згодою) | -----------------+----------------------------------------------| Кобута І.В. |аналітик Програми розвитку ООН (ПРООН) (за | |згодою) | -----------------+----------------------------------------------| Кваша С.М. |декан Національного Аграрного Університету, | |д.е.н., професор (за згодою) | -----------------+----------------------------------------------| Прокопенко С.С. |директор Інституту Сільського Розвитку (за | |згодою) | -----------------+----------------------------------------------| Андрієвський В.Є.|директор Інституту розвитку аграрних ринків | |(за згодою) | -----------------+----------------------------------------------| Молдован Л.В. |головний науковий співробітник Інституту | |економіки та прогнозування НАН України, | |д.е.н., професор (за згодою) | -----------------------------------------------------------------

Додаток

до наказу Мінагрополітики

України

12.01.2007 N 10

ПЛАН

контролю за виконанням наказу

------------------------------------------------------------------ N | Структурний | Строк | Відповідальний | пунк-| підрозділ-виконавець | виконання | за контроль | ту | | | | -----+-----------------------------+-----------+----------------| 2.1 | Департамент |23.01.2007 | Руденко М.М. | | зовнішньоекономічного | | | | співробітництва | | | -----+-----------------------------+-----------+----------------| 2.2 | Департамент |01.05.2007 | Руденко М.М. | | зовнішньоекономічного | | | | співробітництва | | | -----+-----------------------------+-----------+----------------| 3 | Департамент |26.01.2007 | Руденко М.М. | | зовнішньоекономічного | | | | співробітництва | | | -----+-----------------------------+-----------+----------------| 4 | Департамент фінансів |01.07.2007 | Зуб Г.І. | -----+-----------------------------+-----------+----------------| 4 | Департамент економіки та |01.07.2007 | Дробот В.І. | | управління державною | | | | власністю | | | -----+-----------------------------+-----------+----------------| 4 | Департамент розвитку |01.07.2007 | Розгон А.В. | | аграрного ринку | | | -----+-----------------------------+-----------+----------------| 4 | Департамент правової та |01.07.2007 | Коренчук Т.О | | законопроектної роботи | | | -----------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
зовнішньоекономічного
співробітництва М.М.Руденко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: