open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

З ІНВЕСТИЦІЙ ТА РОЗВИТКУ
Н А К А З
19.07.2010 N 10

Питання планування діяльності

Державного агентства України з інвестицій

та розвитку з підготовки проектів регуляторних

актів у 2010 році
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного

агентства України з інвестицій та розвитку

N 97 ( v0097537-10 ) від 07.10.2010

N 101 ( v0101537-10 ) від 21.10.2010 }

На виконання Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План діяльності Державного агентства України з
інвестицій та розвитку з підготовки проектів регуляторних актів на
2010 рік (далі - План), що додається.
2. Юридичному департаменту (Володін В.Г.) забезпечити в
установленому порядку оприлюднення Плану та його направлення до
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва.
3. Керівникам самостійних структурних підрозділів у
двотижневий строк після набрання чинності Планом роботи Державного
агентства України з інвестицій та розвитку на 2010 рік та протягом
10 днів з дня початку розробки регуляторного акта, який не
внесений до Плану, подавати до Юридичного департаменту
(Володін В.Г.) пропозиції щодо внесення змін до Плану.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного
агентства України з інвестицій та інновацій від
14 грудня 2009 року N 71 ( v0071527-09 ) "Питання планування
діяльності Державного агентства України з інвестицій та інновацій
з підготовки проектів регуляторних актів у 2010 році".
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова О.Таран

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного

агентства України

з інвестицій та розвитку

19.07.2010 N 10

ПЛАН

діяльності Державного агентства України

з інвестицій та розвитку з підготовки проектів

регуляторних актів на 2010 рік

-------------------------------------------------------------------------- N | Вид і назва | Ціль прийняття | Строк | Назва | п/п| проекту |проекту регуляторного| підготовки |відповідального| | регуляторного | акта | проекту | структурного | | акта | |регуляторного| підрозділу | | | | акта | | ---+----------------+---------------------+-------------+---------------| 1. |Проект Закону |Визначення правових |III квартал |Юридичний | |України "Про |та організаційних |2010 року |департамент | |запровадження |засад відносин, | | | |системи |пов'язаних з | | | |підготовки та |підготовкою та | | | |реалізації |реалізацією | | | |інвестиційних |інвестиційних | | | |проектів за |проектів за принципом| | | |принципом |"єдиного вікна". | | | |"єдиного вікна".| | | | ---+----------------+---------------------+-------------+---------------| 2. |Проект Закону |Створення та |III-IV |Юридичний | |України "Про |функціонування |квартал |департамент | |державний банк |Державного банку |2010 року | | |сприяння |сприяння розвитку, | | | |розвитку". |який спрямовуватиме | | | | |інвестиційні ресурси | | | | |на здійснення | | | | |середньострокового та| | | | |довгострокового | | | | |кредитування проектів| | | | |по створенню | | | | |імпортозамінного та | | | | |експортоорієнтованого| | | | |виробництва, на | | | | |підтримку реалізації | | | | |інвестиційних та | | | | |інноваційних проектів| | | | |в реальному секторі | | | | |економіки тощо. | | | ---+----------------+---------------------+-------------+---------------| 3. |Проект наказу |Забезпечення |III квартал |Юридичний | |Державного |реалізації пункту 4 |2010 року |департамент | |агентства з |Порядку використання | | | |інвестицій та |у 2010 році коштів | | | |розвитку "Про |Стабілізаційного | | | |затвердження |фонду для державної | | | |Порядку |підтримки реалізації | | | |конкурсного |інноваційних та | | | |відбору |інвестиційних | | | |інноваційних та |проектів у реальному | | | |інвестиційних |секторі економіки, у | | | |проектів у |тому числі через | | | |реальному |механізм здешевлення | | | |секторі |кредитів, | | | |економіки для їх|затвердженого | | | |державної |постановою Кабінету | | | |підтримки за |Міністрів України від| | | |рахунок коштів |16 червня 2010 року | | | |Стабілізаційного|N 476 ( 476-2010-п ).| | | |фонду, | | | | |передбачених у | | | | |Державному | | | | |бюджеті | | | | |на 2010 рік". | | | | ---+----------------+---------------------+-------------+---------------| 4. |Проект наказу |Забезпечення |III квартал |Юридичний | |Державного |реалізації пункту 6 |2010 року |департамент | |агентства |Порядку та умов | | | |України з |надання у 2010 році | | | |інвестицій та |державних гарантій | | | |розвитку "Про |щодо виконання | | | |затвердження |боргових зобов'язань | | | |Порядку |за запозиченнями | | | |конкурсного |суб'єктів | | | |відбору |господарювання | | | |інвестиційних, |державного сектору | | | |інноваційних, |економіки, залученими| | | |інфраструктурних|для фінансування | | | |та інших |інвестиційних, | | | |проектів |інноваційних, | | | |розвитку для |інфраструктурних та | | | |надання |інших проектів | | | |у 2010 році |розвитку, які мають | | | |державних |стратегічне значення | | | |гарантій щодо |та реалізація яких | | | |виконання |сприятиме розвитку | | | |боргових |економіки України, в | | | |зобов'язань за |тому числі | | | |запозиченнями |імпортозамміних і | | | |суб'єктів |експортоорієнтовних | | | |господарювання |галузей, затверджених| | | |державного |постановою Кабінету | | | |сектору |Міністрів України від| | | |економіки, |30 червня 2010 року | | | |залученими для |N 567 ( 567-2010-п ).| | | |їх | | | | |фінансування". | | | | ---+----------------+---------------------+-------------+---------------| 5. |Проект наказу |Забезпечення |IV квартал | Юридичний | |Державного |реалізації Статуту |2010 року | департамент | |агентства з |Державної | | | |інвестицій та |інноваційної | | | |розвитку |фінансово-кредитної | | | |"Питання |установи, | | | |конкурсного |затвердженого | | | |відбору |постановою Кабінету | | | |інноваційних та |Міністрів України від| | | |інвестиційних |15 червня 2000 року | | | |проектів для їх |N 979 ( 979-2000-п ),| | | |фінансування за |та пункту 6 Порядку | | | |рахунок коштів |формування і | | | |Державної |використання активів | | | |інноваційної |Державної | | | |фінансово- |інноваційної | | | |кредитної |фінансово-кредитної | | | |установи". |установи, | | | | |затвердженого | | | | |постановою Кабінету | | | | |Міністрів України від| | | | |17 червня 2009 року | | | | |N 685 ( 685-2009-п ).| | | ---+----------------+---------------------+-------------+---------------| 6. |Проект наказу |Приведення Порядку |IV квартал |Юридичний | |Державного |конкурсного відбору |2010 року |департамент | |агентства з |інноваційних та | | | |інвестицій та |інвестиційних | | | |розвитку "Про |проектів у реальному | | | |внесення змін до|секторі економіки для| | | |Порядку |їх державної | | | |конкурсного |підтримки у 2010 році| | | |відбору |за рахунок коштів | | | |інноваційних та |Стабілізаційного | | | |інвестиційних |фонду, затвердженого | | | |проектів у |наказом Державного | | | |реальному |агентства України з | | | |секторі |інвестицій та | | | |економіки для їх|розвитку від | | | |державної |10 серпня 2010 року | | | |підтримки у |N 39 ( z0686-10 ), | | | |2010 році за |який зареєстровано в | | | |рахунок коштів |Міністерстві юстиції | | | |Стабілізаційного|України | | | |фонду". |16 серпня 2010 року | | | | |за N 686/17981, у | | | | |відповідність до | | | | |постанови Кабінету | | | | |Міністрів України від| | | | |11 жовтня 2010 року | | | | |N 937 ( 937-2010-п ) | | | | |"Про внесення зміни | | | | |до пункту 10 Порядку | | | | |використання | | | | |у 2010 році коштів | | | | |Стабілізаційного | | | | |фонду для державної | | | | |підтримки реалізації | | | | |інноваційних та | | | | |інвестиційних | | | | |проектів у реальному | | | | |секторі економіки, у | | | | |тому числі через | | | | |механізм здешевлення | | | | |кредитів". | | | ------------------------------------------------------------------------- План із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
агентства України з інвестицій та розвитку N 97 ( v0097537-10 )
від 07.10.2010, N 101 ( v0101537-10 ) від 21.10.2010 }
Директор
Юридичного департаменту В.Володін

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: