open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

СХІДНА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
Н А К А З
10.01.2002 N 10
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Харківської

митниці

N 160 ( v0160483-06 ) від 09.03.2006 }
Про затвердження "Технології митного оформлення

транспортних засобів (номерних агрегатів)

індивідуального користування у відділі

оформлення транспортних засобів

Східної регіональної митниці"

З метою впорядкування послідовності дій посадових осіб митних
органів при здійсненні митного контролю та оформлення в митному
відношенні транспортних засобів та номерних агрегатів, що
переміщуються через митний кордон України і належать громадянам,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити технологію митного оформлення транспортних
засобів (номерних агрегатів) індивідуального користування у
відділі оформлення транспортних засобів Східної регіональної
митниці (додається).
2. Начальнику відділу оформлення транспортних засобів: - забезпечити ретельне вивчення підлеглими положень вказаної
технології; - забезпечити неухильне виконання особовим складом відділу
оформлення транспортних засобів вимог зазначеної технології;
3. Відповідальність за виконання даного Наказу покласти на
начальника відділу оформлення транспортних засобів Східної
регіональної митниці.
4. "Технологію митного оформлення транспортних засобів
(номерних агрегатів) індивідуального користування у відділі
оформлення транспортних засобів Східної регіональної митниці",
затверджену начальником Східної РМ 09.07.97 р., вважати такою, що
втратила чинність.
5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на
заступника начальника Східної РМ Пруднікова М.І.
Начальник митниці О.О.Тютюнник

Додаток

до наказу СРМ

10.01.2002 N 10

ТЕХНОЛОГІЯ

МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

(НОМЕРНИХ АГРЕГАТІВ) ІНДИВІДУАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

У ВІДДІЛІ ОФОРМЛЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

СХІДНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ МИТНИЦІ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Ця Технологія регламентує порядок митного оформлення
транспортних засобів (номерних агрегатів) індивідуального
користування у внутрішній митниці. Митне оформлення транспортних засобів у відділі оформлення
транспортних засобів здійснюється за чотирма напрямками:
1. Митне оформлення транспортних засобів, що ввозяться в
Україну громадянами-резидентами на постійно;
2. Митне оформлення транспортних засобів, які ввозяться в
Україну громадянами для тимчасового користування;
3. Митне оформлення транспортних засобів, що заявлені митниці
для відчуження на території України зі зміною митного режиму;
4. Митне оформлення транспортних засобів, що відчужені на
території України у власність громадян-резидентів. Кількість співробітників відділу на кожному напрямку
визначається начальником відділу. Функціональні обов'язки та межі відповідальності
співробітників визначаються у посадових інструкціях, які
затверджуються начальником митниці. Дана Технологія розроблена у відповідності до: Закону України від 24.05.1996 р. N 216/96-ВР ( 216/96-ВР )
"Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні
засоби та шини до них" зі змінами та доповненнями; Закону України від 03.04.1997 р. N 168/97-ВР ( 168/97-ВР )
"Про податок на додану вартість" зі змінами та доповненнями; Закону України від 07.12.2000 р. N 2134-III ( 2134-14 ) "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
регулювання ринку автомобілів в Україні"; Закону України від 05.04.2001 р. N 2371-III ( 2371-14 ) "Про
митний тариф України"; Закону України від 13.09.2001 р. N 2681-III ( 2681-14 ) "Про
порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й
оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що
ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України"; Постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.1994 р. N 341
( 341-94-п ) "Про затвердження Правил ввезення транспортних
засобів на територію України" зі змінами та доповненнями; Постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1997 р. N 65
( 65-97-п ) "Про ставки митних зборів" зі змінами та доповненнями; Постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 р. N 1388
( 1388-98-п ) "Про затвердження Правил державної реєстрації та
обліку автомобілів, автобусів а також самохідних машин
сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок
і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок" зі змінами та
доповненнями; Постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.1998 р. N 1598
( 1598-98-п ) "Про затвердження Порядку визначення митної вартості
та інших предметів у разі переміщення їх через митний кордон
України" зі змінами та доповненнями; Наказу Державної митної служби України від 26.06.1999 р.
N 393 ( z0516-99 ) "Про затвердження Правил митного оформлення
транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що
переміщуються через митний кордон України"; Наказу Державної митної служби України від 27.03.2000 р.
N 164 ( z0227-00 ) "Про затвердження Порядку нарахування митних
зборів, мита, податку на додану вартість та акцизного збору при
митному оформленні товарів, транспортних засобів та запасних
частин до них, які переміщуються через митний кордон України"; Наказу Державної митної служби України від 09.10.1998 р.
N 635 ( z0796-98 ) "Про затвердження інструкції із заповнення та
використання уніфікованої митної квитанції МД-1" зі змінами та
доповненнями; Наказу Державної митної служби України від 26.07.2000 р.
N 407 ( z0491-00 ) "Про затвердження Порядку заповнення декларації
форми МД-7 на ввезення/вивезення транспортного засобу
індивідуального користування, номерного вузла чи агрегату"; Наказу Державної митної служби України від 06.09.1999 р.
N 570 ( v0570342-99 ) "Про введення в дію механізму оперативного
та подальшого контролю при здійсненні операцій по нарахуванню
митних та інших платежів і зборів у неторговому обігу"; Наказу Державної митної служби України від 06.09.2000 р.
N 490 ( z0627-00 ) "Положення про порядок здійснення контролю за
доставкою транспортних засобів індивідуального користування,
знятих з обліку в реєстраційних органах іноземних держав"; Наказу Державної митної служби України від 19.07.2001 р.
N 491 ( z0723-01 ) "Про затвердження Правил митного контролю та
митного оформлення предметів дипломатичних представництв,
консульських установ, представництв міжнародних організацій, а
також їх персоналу та членів сімей персоналу, які користуються на
території України митними пільгами"; Наказу Державної митної служби України від 12.10.2001 р.
N 664 ( z0949-01 ) "Про затвердження Порядку здійснення митного
контролю та митного оформлення окремих транспортних засобів, що
ввозяться громадянами на митну територію України"; Митного кодексу України ( 1970-12 ).
1. МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ

ЗАСОБІВ, ЩО ВВОЗЯТЬСЯ В УКРАЇНУ

ГРОМАДЯНАМИ-РЕЗИДЕНТАМИ НА ПОСТІЙНО
1.1. Для митного оформлення транспортного засобу, інспектор
відділу вимагає від його власника або уповноваженої ним особи
пред'явити транспортний засіб для звірення номерів та визначення
його коду за УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) і
подати документи та копії до них, що необхідні для митного
оформлення цього транспортного засобу. Такими документами можуть
бути: заява про видачу Посвідчення на право реєстрації в органах
ДАІ МВС України ( z0516-99 ) власника транспортного засобу або
уповноваженої особи (додаток 1); митна декларація ( 748-97-п ), заповнена власником
транспортного засобу в установленому порядку та оформлена
прикордонною митницею при ввезенні транспортного засобу в Україну; другий примірник квитанції МД-1 ( z0796-98 ), що підтверджує
сплату митних та інших обов'язкових платежів при митному
оформленні транспортного засобу; реєстраційні та технічні документи на транспортний засіб,
якщо він був зареєстрований в країні придбання чи іншій країні; документи, що підтверджують право володіння транспортним
засобом (нотаріально засвідчені в країні придбання або засвідчені
в консульських установах України в країні придбання договори
купівлі-продажу, міни, дарування чи оформлені на відповідних
бланках і завірені печатками оригінали рахунків, чеків,
рахунків-фактур, інвойсів та інших документів); завірену посадовою особою митниці оформлення копію Акта про
проведення митного огляду транспортного засобу (додаток 2); інші документи, потрібні для митного оформлення, на вимогу
співробітника відділу (закордонний паспорт, паспорт громадянина,
доручення на перегін або перевезення транспортного засобу, довідку
про ідентифікаційний номер платника податку тощо).
1.2. Після пред'явлення транспортного засобу та документів до
нього його власником або уповноваженою ним особою, інспектор
відділу в межах своїх повноважень: перевіряє наявність усіх потрібних для митного оформлення
транспортного засобу оригіналів документів та копій до них; по наданих паспортах встановлює особу, яка подала документи
до митного оформлення, адресу проживання власника транспортного
засобу, факт перебування за кордоном особи, яка придбала
транспортний засіб; перевіряє повноваження особи, яка діє за дорученням від
власника транспортного засобу; звертає увагу на якість поданих документів - наявність
підчисток, помарок та виправлень, достовірність штампів та
печаток, відповідність ступеню захисту митних забезпечень (при
цьому можуть використовуватись технічні засоби контролю); перевіряє відповідність даних, заявлених в митній декларації
( 748-97-п ) з даними, що містяться в інших документах; робить оперативний запит до центральної бази даних
інформаційно-аналітичного митного управління Держмитслужби за
номером митної декларації форми МД-7 ( z0516-99 ) або квитанції
форми МД-1 ( z0796-98 ), оформленої в прикордонній митниці на цей
транспортний засіб щодо наявності в центральній базі даних
електронної копії цієї декларації або квитанції; перевіряє відповідність пред'явлених до митного оформлення
документів та транспортного засобу відомостям, зазначеним в
електронній копії декларації форми МД-7 ( z0516-99 ) або квитанції
форми МД-1 ( z0796-98 ); по отриманні підтвердження з центральної бази даних про
наявність декларації форми МД-7 ( z0516-99 ), перевіряє факт
виконання зобов'язання про доставку транспортного засобу до
митниці призначення та за відсутності зауважень проставляє на всіх
документах на транспортний засіб штамп "Під митним контролем"; робить в електронній копії декларації форми МД-7
( z0516-99 ), що міститься в центральній базі даних, в режимі
"Доставка в митницю призначення (при ввезенні для постійного
користування)" відмітку про доставляння транспортного засобу з
зазначенням дати та часу внесення відмітки, номерів своїх
посвідчення та штампу "Під митним контролем"; проводить догляд транспортного засобу з метою звірки
фактичних номерних вузлів та агрегатів транспортного засобу з
зазначеними у копії Акта про проведення митного огляду
транспортного засобу та в поданих документах, для чого можливе
залучення співробітника відділення по боротьбі з контрабандою та
порушеннями митних правил; у разі збігу цих даних робить запис у копії Акта про
проведення митного огляду "Звірення проведено, зауваження
відсутні", який завіряється підписом та відбитком особистої
номерної печатки; в іншому разі готує інформаційне повідомлення за підписом
курируючого заступника начальника митниці на митницю оформлення
для проведення перевірки та вжиття митницею оформлення відповідних
заходів до посадових осіб цієї митниці, що проводили митне
оформлення.
1.3. При виявленні ознак порушень митних правил, інспектор
відділу у встановленому порядку складає протокол про порушення
митних правил, який передається до відділення по боротьбі з
контрабандою та порушеннями митних правил згідно діючої в Східній
регіональній митниці технологічної схеми (митне оформлення таких
транспортних засобів можливо лише після винесення постанови по
справі про порушення митних правил).
1.4. У випадку ввезення транспортного засобу в зв'язку з
переїздом власника цього транспортного засобу на постійне місце
проживання в Україну: власник транспортного засобу (уповноважена ним особа) подає
заяву на оформлення транспортного засобу з урахуванням факту
переїзду власника на постійне місце проживання в Україну, з
ксерокопіями необхідних для цього документів; начальник відділу заяву з копіями документів передає на
розгляд комісії, створеної за наказом начальника митниці, для
надання висновку щодо можливості здійснення митного оформлення
транспортних засобів, що ввозяться в Україну громадянами при
переселенні на постійне місце проживання; митне оформлення транспортних засобів, що ввозяться в Україну
громадянами при переселенні на постійне місце проживання,
здійснюється за рішенням голови комісії.
1.5. При прийнятті рішення про митне оформлення транспортного
засобу з видачею посвідчення на реєстрацію транспортного засобу в
органах ДАІ МВС України, інспектор відділу виконує наступні дії: для розрахунку митних платежів, що підлягають сплаті за митне
оформлення транспортного засобу, визначає митну вартість, код за
УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), рік його
виготовлення та об'єм двигуна (при цьому, як довідникову
інформацію, можливо приймати висновки експертних організацій); у разі виникнення складних та спірних питань щодо визначення
митної вартості та коду за УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ) транспортного засобу, а також якщо визначення митної
вартості на підставі поданих власником транспортного засобу не
можливо або заявлений до митного оформлення транспортний засіб
входить до переліку транспортних засобів, затвердженого наказом
начальника митниці, митне оформлення яких здійснюється з
обов'язковим залученням відділу тарифів та вартості митниці,
інспектор готує запит до відділу тарифів та вартості (додаток 3)
щодо їх визначення. Цей запит реєструється в окремому журналі та
підписується начальником відділу оформлення транспортних засобів
(митне оформлення таких транспортних засобів можливо лише після
отримання відповідної довідки з відділу тарифів та вартості); після визначення митної вартості, коду за УКТЗЕД ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) та об'єму двигуна транспортного
засобу, проводе нарахування митних платежів та зборів за ставками
та з урахуванням курсу іноземної валюти, установленого
Національним банком, що діють на день подання митної декларації
( 748-97-п ) оформленої для вільного використання цього
транспортного засобу та заповнює довідку-повідомлення в обмінну
касу Акціонерного поштово-пенсійного банку "Аваль" (додаток 4); видає довідку-повідомлення на руки власнику транспортного
засобу для сплати зазначених платежів.
1.6. Після сплати власником транспортного засобу нарахованих
за його митне оформлення митних платежів та зборів в обмінну касу
АППБ "Аваль", касир банку повертає власникові довідку-повідомлення
з відміткою банку "Сплачено" та підписом касира, на підставі чого,
інспектор відділу оформлює наступні митні документи: заповнює в трьох примірниках уніфіковану митну квитанцію
форми МД-1 ( z0796-98 ), в якій обов'язково вказується повний код
транспортного засобу у відповідності з УКТЗЕД ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), суми митних платежів і зборів, які
були сплачені власником цього транспортного засобу за його митне
оформлення та свій підпис засвідчує особистою номерною печаткою; заповнює в двох примірниках Посвідчення на реєстрацію
транспортного засобу в органах Державної автомобільної інспекції
Міністерства внутрішніх справ України форми МД-6 ( z0516-99 ) на
ім'я власника транспортного засобу (крім випадків окремо
врегульованих діючим законодавством) та в випадках, передбачених
чинним законодавством, в Посвідчення на реєстрацію транспортного
засобу в органах ДАІ МВС України вносить митні обмеження; Посвідчення на реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ
МВС України ( z0516-99 ) завіряє особистою номерною печаткою
інспектора та реєструє в окремому журналі (додаток 5); робить в електронній копії декларації форми МД-7 ( z0516-99 )
або квитанції форми МД-1 ( z0796-98 ), що міститься в центральній
базі даних, відмітку про номер та дату оформленого Посвідчення на
реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ МВС України та
номерів своїх посвідчення та особистої номерної печатки.
1.7. По закінченні митного оформлення транспортного засобу,
інспектор відділу: перший примірник Посвідчення на реєстрацію транспортного
засобу в органах ДАІ МВС України ( z0516-99 ), другий примірник
митної квитанції МД-1 ( z0796-98 ) разом з документами, що
підтверджують право власності, реєстраційними і технічними
документами, погашеними шляхом поставлення в них запису "Східна
регіональна митниця видано Посвідчення "___" N _____ від "__"_____
200__ р.", який завіряється відтиском особистої номерної печатки,
та оригіналами документів, на підставі яких було здійснене митне
оформлення транспортного засобу, видає власнику транспортного
засобу для їх подання до реєстраційних органів відповідних
відомств; другий примірник Посвідчення на реєстрацію транспортного
засобу в органах ДАІ МВС України ( z0516-99 ) разом з третіми
примірниками уніфікованої митної квитанції форми МД-1
( z0796-98 ), здає у відділ бухгалтерського обліку, звітності та
розрахунків по митних платежах після використання блокнотів, а
перші примірники уніфікованої квитанції МД-1 з
довідками-повідомленнями до АППБ "Аваль" про оплату митних
платежів та зборів за митне оформлення транспортного засобу
здається до 10 години наступного робочого дня до відділу
бухгалтерського обліку, звітності та розрахунків по митних
платежах згідно діючих в Східній регіональній митниці
технологічних схем; оригінали декларації форми МД-7 ( z0516-99 ) або квитанції
форми МД-1 ( z0796-98 ), оформлених в прикордонній митниці, заява
власника транспортного засобу, копія Акту про проведення митного
огляду разом з ксерокопіями документів, на підставі яких було
здійснене митне оформлення транспортного засобу, для контролю,
обліку, звітності та формування статистичних даних зберігається в
справах відділу протягом установленого терміну.
1.8. При неможливості видачі Посвідчення на реєстрацію
транспортного засобу в органах ДАІ МВС України ( z0516-99 ) на
ввезений в Україну транспортний засіб (не сплачено відповідні
платежі; відсутність необхідних для митного оформлення документів;
відсутність в ЄАІС Держмитслужби електронної копій квитанції МД-1
( z0796-98 ) або невідповідності даних, зазначених у квитанції
МД-1, даним, що містяться в її електронній копії; виявлено ознаки
підробки номерів шасі, кузова, двигуна, року вироблення; наявність
обґрунтованих сумнівів щодо достовірності поданих документів
тощо), інспектор відділу: доповідає про цей факт начальнику
відділу; інформує уповноважену особу відділення по боротьбі з
контрабандою та порушеннями митних правил по даному факту для
прийняття рішення про доцільність виїзду на місце догляду
транспортного засобу співробітника цього відділення для надання
практичної допомоги; подані документи реєструє в журналі (додаток 6) і залишає в
справах відділу на контролі до вирішення питання видачі
Посвідчення на реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ МВС
України ( z0516-99 ), зворотного вивезення або про заведення
справи про порушення митних правил; видає власнику такого транспортного засобу завірену відтиском
особистої номерної печатки довідку (додаток 7) про те, що
зазначені в довідці документи перебувають у справах митниці.
2. МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ,

ЯКІ ВВОЗЯТЬСЯ ГРОМАДЯНАМИ ДЛЯ ТИМЧАСОВОГО КОРИСТУВАННЯ
2.1. Для митного оформлення транспортного засобу, який
ввозиться для тимчасового користування, інспектор відділу вимагає
від його власника (особи, якій надано право володіння,
користування) або уповноваженої ним особи, пред'явити транспортний
засіб для звірення номерів та визначення його коду за УКТЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) і подати документи та
копії до них, що необхідні для митного оформлення цього
транспортного засобу. Такими документами можуть бути: митна декларація форми МД-7 ( z0516-99 ) (зобов'язання про
зворотне вивезення) заповнена власником транспортного засобу
(особою, якій надано право володіння, користування) або
уповноваженою особою в установленому порядку та оформлена
прикордонною митницею при ввезенні транспортного засобу в Україну
для тимчасового користування; квитанція форми МД-1 ( z0796-98 ) про сплату митних платежів
при перетині митного кордону (у разі необхідності); документи, що підтверджують право володіння або користування
транспортним засобом (нотаріально засвідчені доручення на право
користування або розпорядження транспортним засобом, договір
користування тощо), реєстраційні та технічні документи на
транспортний засіб; інші документи, потрібні для митного оформлення, на вимогу
співробітника відділу (паспорт громадянина України, закордонний
паспорт, тощо).
2.2. Після пред'явлення транспортного засобу, який ввозиться
для тимчасового користування та документів до нього його власником
(особою, якій надано право володіння, користування) або
уповноваженою ним особою, інспектор відділу в межах своїх
повноважень: перевіряє наявність усіх потрібних для митного оформлення
транспортного засобу оригіналів документів та копій до них; по наданих паспортах встановлює особу, яка подала документи
до митного оформлення, адресу проживання (тимчасову реєстрацію в
органах МВС України) власника транспортного засобу (уповноважену
ним особу); перевіряє повноваження особи, яка діє за дорученням власника
транспортного засобу; перевіряє факт перебування пред'явленого транспортного засобу
на обліку у відповідних органах за кордоном; перевіряє довідку органів ДАІ МВС України про відсутність у
громадянина транспортного засобу, тимчасово ввезеного протягом
останніх трьох років; звертає увагу на якість поданих документів - наявність
підчисток, помарок та виправлень, достовірність штампів та
печаток, відповідність ступеню захисту митних забезпечень (при
цьому можуть використовуватись технічні засоби контролю); перевіряє відповідність даних, заявлених в митній декларації
форми МД-7 ( z0516-99 ) з даними, що містяться в інших документах; проводить догляд транспортного засобу з метою звірки
фактичних номерних вузлів та агрегатів транспортного засобу з
заявленими у поданих документах, для чого можливе залучення
співробітника відділення по боротьбі з контрабандою та порушеннями
митних правил.
2.3. При виявленні ознак порушень митних правил, інспектор
відділу у встановленому порядку складає протокол про порушення
митних правил, який передається до відділення по боротьбі з
контрабандою та порушеннями митних правил згідно діючої в Східній
регіональній митниці технологічної схеми (митне оформлення таких
транспортних засобів можливо лише після винесення постанови по
справі про порушення митних правил).
2.4. При прийнятті рішення про митне оформлення транспортного
засобу з видачею посвідчення на тимчасову реєстрацію транспортного
засобу в органах ДАІ МВС України, інспектор відділу виконує
наступні дії: проводить нарахування митних зборів за ставками та з
урахуванням курсу іноземної валюти, установленого Національним
банком, що діють на день подання митної декларації ( 748-97-п )
оформленої для тимчасового використання цього транспортного засобу
та заповнює довідку-повідомлення в обмінну касу Акціонерного
поштово-пенсійного банку "Аваль"; видає довідку-повідомлення на руки власнику транспортного
засобу для сплати зазначених платежів.
2.5. Після сплати власником транспортного засобу нарахованих
за його митне оформлення митних зборів в обмінну касу АППБ
"Аваль", касир банку повертає власникові довідку-повідомлення з
відміткою банку "Сплачено" та підписом касира, на підставі чого,
інспектор відділу оформлює наступні митні документи: заповнює в трьох примірниках уніфіковану митну квитанцію
форми МД-1 ( z0796-98 ), в якій обов'язково вказується повний код
транспортного засобу у відповідності з УКТЗЕД ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), суми митних зборів, які були
сплачені власником цього транспортного засобу за його митне
оформлення та свій підпис засвідчує особистою номерною печаткою; заповнює в двох примірниках Посвідчення на тимчасову
реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ МВС України форми
МД-6 ( z0516-99 ) на ім'я власника (особи, якій надано право
володіння, користування) транспортного засобу та вносить в нього
термін зобов'язання про зворотне вивезення митні обмеження; Посвідчення на тимчасову реєстрацію транспортного засобу в
органах ДАІ МВС України ( z0516-99 ) завіряє особистою номерною
печаткою інспектора та реєструє в окремому журналі (додаток 8).
2.6. По закінченні митного оформлення транспортного засобу,
який ввезено для тимчасового користування, інспектор відділу: перший примірник Посвідчення на тимчасову реєстрацію
транспортного засобу в органах ДАІ МВС України ( z0516-99 ),
другий примірник митної квитанції МД-1 ( z0796-98 ), оригінал
декларації форми МД-7 ( z0516-99 ) разом з документами, що
підтверджують право власності (володіння, користування),
реєстраційними і технічними документами видає власнику
транспортного засобу для їх подання до реєстраційних органів
відповідних відомств; другий примірник Посвідчення на тимчасову реєстрацію
транспортного засобу в органах ДАІ МВС України ( z0516-99 ) разом
з третіми примірниками уніфікованої митної квитанції форми МД-1
( z0796-98 ), здає у відділ бухобліку, звітності та розрахунків
по митних платежах після використання блокнотів, а перші
примірники уніфікованої квитанції МД-1 з довідками-повідомленнями
до АППБ "Аваль" про оплату митних зборів за митне оформлення
транспортного засобу, який ввезено для тимчасового користування
здається до 10 години наступного робочого дня до відділу
бухобліку, звітності та розрахунків по митних платежах згідно
діючих в Східній регіональній митниці технологічних схем; ксерокопія декларації форми МД-7 ( z0516-99 ) (оригінал
зобов'язання) разом з ксерокопіями документів, на підставі яких
було здійснене митне оформлення транспортного засобу, який ввезено
тимчасово під зобов'язання про зворотне вивезення для контролю,
обліку, звітності та формування статистичних даних зберігається в
справах відділу протягом установленого терміну; готує повідомлення про митне оформлення транспортного засобу
з видачею Посвідчення на тимчасову реєстрацію в органах ДАІ МВС
України ( z0516-99 ) на митницю, через яку був ввезений зазначений
транспортний засіб, для зняття його з контролю, це повідомлення
відправляється засобами електронного зв'язку за підписом
заступника начальника митниці за підпорядкованістю.
2.7. При неможливості видачі Посвідчення на реєстрацію
транспортного засобу в органах ДАІ МВС України ( z0516-99 ) на
ввезений в Україну транспортний засіб (не сплачено відповідні
платежі; відсутні необхідні для митного оформлення документи;
виявлено ознаки підробки номерів шасі, кузова, двигуна, року
вироблення; наявність обґрунтованих сумнівів щодо достовірності
поданих документів тощо), інспектор відділу: доповідає про цей факт начальнику відділу; інформує уповноважену особу відділення по боротьбі з
контрабандою та порушеннями митних правил по даному факту для
прийняття рішення про доцільність виїзду на місце догляду
транспортного засобу співробітника цього відділення для надання
практичної допомоги; подані документи реєструє в журналі і залишає в справах
відділу на контролі до вирішення питання видачі Посвідчення на
реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ МВС України
( z0516-99 ), зворотного вивезення або про заведення справи про
порушення митних правил; видає власнику такого транспортного засобу завірену відтиском
особистої номерної печатки довідку про те, що зазначені в довідці
документи перебувають у справах митниці.
2.8. Для митного оформлення вивезення за межі України
транспортного засобу, після тимчасової реєстрації, інспектор
відділу: перевіряє факт зняття транспортного засобу з тимчасового
обліку в органах ДАІ МВС України; вимагає від власника (особи, якій надано право володіння,
користування) транспортного засобу або уповноваженої ним особи,
пред'явити транспортний засіб для звірення номерів і подати
документи, на підставі яких було проведено митне оформлення цього
транспортного засобу для тимчасової реєстрації; при виявленні ознак порушень митних правил, інспектор відділу
у встановленому порядку складає протокол про порушення митних
правил, який передається до відділення по боротьбі з контрабандою
та порушеннями митних правил згідно діючої в Східній регіональній
митниці технологічної схеми (митне оформлення таких транспортних
засобів можливо лише після винесення постанови по справі про
порушення митних правил); при прийнятті рішення про митне оформлення транспортного
засобу на вивезення за межі України, оформлює декларацію форми
МД-7 ( z0516-99 ) у двох примірниках, в якій зазначає термін
вивезення транспортного засобу за межі України та митницю через
яку буде здійснюватись це вивезення; декларації форми МД-7 завіряє
особистою номерною печаткою інспектора; перший примірник декларації форми МД-7 ( z0516-99 ) разом з
документами на право володіння або користування видає на руки
громадянину (або довіреній особі); другий примірник декларації форми МД-7 ( z0516-99 ) залишає в
справах митниці для контролю за виконанням зобов'язання про
зворотне вивезення оформленого транспортного засобу; після отримання повідомлення з митниці, через яку було
здійснене вивезення зазначеного транспортного засобу знімає
декларацію форми МД-7 ( z0516-99 ) з контролю.
2.9. Якщо, по закінченні терміну тимчасового ввезення
транспортного засобу, власник (особа якій надано право володіння,
користування) не з'явився до відділу для митного оформлення
зворотного вивезення зазначеного транспортного засобу, призначений
начальником відділу інспектор в п'ятиденний термін робить
ксерокопії документів, на підставі яких було проведено митне
оформлення зазначеного транспортного засобу та передає їх до
відділення по боротьбі з контрабандою та порушенням митних правил,
для з'ясування причин порушення терміну зворотного вивезення
транспортного засобу та винесення рішення по даній справі
(подальше митне оформлення зазначеного транспортного засобу
можливо лише після винесення постанови про порушення митних
правил).
2.10. Такий же порядок дій розповсюджується і на транспортні
засоби, які призначені для особистого користування і ввозяться на
митну територію України з метою тимчасового користування на митній
території України працівниками дипломатичних представництв,
консульських установ, представництв міжнародних організацій, а
також їх персоналу та членів сімей персоналу, які користуються на
території України митними пільгами.
3. МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ,

ЩО ЗАЯВЛЕНІ МИТНИЦІ ДЛЯ ВІДЧУЖЕННЯ

НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ЗІ ЗМІНОЮ МИТНОГО РЕЖИМУ
3.1. Для митного оформлення транспортного засобу, який був
ввезений в Україну в режимі тимчасового ввезення або транзиту та
за бажанням його власника (уповноваженої ним особи) заявлені
митниці для відчуження на території України до закінчення
встановлених митними органами термінів тимчасового ввезення або
транзиту за умови зняття такого транспортного засобу з обліку у
відповідних реєстраційних органах країни де він був
зареєстрований, інспектор відділу вимагає від його власника або
уповноваженої ним особи, пред'явити транспортний засіб для
звірення номерів та визначення його коду за УКТЗЕД ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) і подати документи та копії до них,
що необхідні для митного оформлення цього транспортного засобу.
Такими документами можуть бути: митна декларація форми МД-7 ( z0516-99 ) (зобов'язання про
зворотне вивезення), заповнена власником транспортного засобу в
установленому порядку та оформлена прикордонною митницею при
ввезенні транспортного засобу в Україну для тимчасового
користування або метою транзиту; документи, що підтверджують право володіння транспортним
засобом (нотаріально засвідчені в країні придбання або засвідчені
в консульських установах України в країні придбання договори
купівлі-продажу, міни, дарування чи оформлені на відповідних
бланках і завірені печатками оригінали рахунків, чеків,
рахунків-фактур, інвойсів та інших документів); реєстраційні та технічні документи на транспортний засіб,
якщо він був зареєстрований в країні придбання чи іншій країні; інші документи, потрібні для митного оформлення, на вимогу
співробітника відділу (паспорт громадянина України, закордонний
паспорт, доручення на перегін або перевезення транспортного засобу
тощо).
3.2. Після пред'явлення транспортного засобу та документів до
нього його власником або уповноваженою ним особою, інспектор
відділу в межах своїх повноважень: перевіряє наявність усіх потрібних для митного оформлення
транспортного засобу оригіналів документів та копій до них; по наданих паспортах встановлює особу, яка подала документи
до митного оформлення, адресу проживання власника транспортного
засобу; перевіряє повноваження особи, яка діє за дорученням власника
транспортного засобу; звертає увагу на якість поданих документів - наявність
підчисток, помарок та виправлень, достовірність штампів та
печаток, відповідність ступеню захисту митних забезпечень (при
цьому можуть використовуватись технічні засоби контролю); перевіряє відповідність даних, заявлених в митній декларації
форми МД-7 ( z0516-99 ) з даними, що містяться в інших документах; проводить догляд транспортного засобу з метою звірки
фактичних номерних вузлів та агрегатів транспортного засобу з
заявленими у поданих документах, для чого можливе залучення
співробітника відділення по боротьбі з контрабандою та порушеннями
митних правил.
3.3. При виявленні ознак порушень митних правил, інспектор
відділу у встановленому порядку складає протокол про порушення
митних правил, який передається до відділення по боротьбі з
контрабандою та порушеннями митних правил згідно діючої в Східній
регіональній митниці технологічної схеми (митне оформлення таких
транспортних засобів можливо лише після винесення постанови по
справі про порушення митних правил).
3.4. При прийнятті рішення про митне оформлення транспортного
засобу, інспектор відділу виконує наступні дії: для розрахунку митних платежів, що підлягають сплаті за митне
оформлення транспортного засобу, визначає митну вартість, код за
УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), рік його
виготовлення та об'єм двигуна (при цьому, як довідникову
інформацію, можливо приймати висновки експертних організацій); у разі виникнення складних та спірних питань щодо визначення
митної вартості та коду за УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ) транспортного засобу, а також якщо визначення митної
вартості на підставі поданих власником транспортного засобу не
можливо або заявлений до митного оформлення транспортний засіб
входить до переліку транспортних засобів, затвердженого
начальником митниці, митне оформлення яких здійснюється з
обов'язковим залученням відділу тарифів та вартості митниці,
інспектор готує запит до відділу тарифів та вартості щодо їх
визначення. Цей запит реєструється в окремому журналі та
підписується начальником відділу оформлення транспортних засобів
(митне оформлення таких транспортних засобів можливо лише після
отримання відповідної довідки з відділу тарифів та вартості); після визначення митної вартості, коду за УКТЗЕД ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) та об'єму двигуна транспортного
засобу, проводе нарахування митних платежів та зборів за ставками
та з урахуванням курсу іноземної валюти, установленого
Національним банком, що діють на день подання митної декларації
( 748-97-п ), оформленої для вільного використання цього
транспортного засобу та заповнює довідку-повідомлення в обмінну
касу Акціонерного поштово-пенсійного банку "Аваль"; видає довідку-повідомлення на руки власнику транспортного
засобу для сплати зазначених платежів.
3.5. Після сплати власником транспортного засобу нарахованих
за його митне оформлення митних платежів та зборів в обмінну касу
АППБ "Аваль", касир банку повертає власникові довідку-повідомлення
з відміткою банку "Сплачено" та підписом касира, на підставі чого,
інспектор відділу оформлює наступні митні документи: заповнює в трьох примірниках уніфіковану митну квитанцію
форми МД-1 ( z0796-98 ), в якій обов'язково вказується повний код
транспортного засобу у відповідності з УКТЗЕД ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), суми митних платежів і зборів, які
були сплачені власником цього транспортного засобу за його митне
оформлення та свій підпис засвідчує особистою номерною печаткою.
3.6. По закінченні митного оформлення транспортного засобу,
інспектор відділу: другий примірник митної квитанції МД-1 ( z0796-98 ), оригінал
декларації форми МД-7 ( z0516-99 ) разом з документами, що
підтверджують право власності, реєстраційними і технічними
документами, погашеними шляхом проставлення в них запису "Східна
регіональна митниця не заперечує проти відчуження транспортного
засобу. Податки сплачені. МД-1 N ______ від "__"_____200__ р.",
який завіряється відтиском особистої номерної печатки та
оригіналами документів, на підставі яких було здійснене митне
оформлення транспортного засобу, видає власнику транспортного
засобу для оформлення договору відчуження (дарування,
купівлі-продажу, міни тощо); треті примірники уніфікованої митної квитанції форми МД-1
( z0796-98 ), здає у відділ бухобліку, звітності та розрахунків
по митних платежах після використання блокнотів, а перші
примірники уніфікованої квитанції МД-1 з довідками-повідомленнями
до АППБ "Аваль" про оплату митних платежів та зборів за митне
оформлення транспортного засобу здається до 10 години наступного
робочого дня до відділу бухобліку, звітності та розрахунків по
митних платежах згідно діючих в Східній регіональній митниці
технологічних схем; ксерокопію декларації форми МД-7 ( z0516-99 ) разом з
ксерокопіями документів, на підставі яких було здійснене митне
оформлення транспортного засобу, для контролю, обліку, звітності
та формування статистичних даних зберігається в справах відділу
протягом установленого терміну; готує повідомлення про митне оформлення транспортного засобу
з метою відчуження на території України, на митницю, через яку був
ввезений зазначений транспортний засіб, для зняття його з
контролю, це повідомлення відправляється засобами електронного
зв'язку за підписом заступника начальника митниці за
підпорядкованістю.
3.7. Дія цих положень стосується і транспортних засобів, які
призначені для особистого користування і були ввезені на митну
територію України з метою тимчасового користування на митній
території України працівниками дипломатичних представництв,
консульських установ, представництв міжнародних організацій, а
також їх персоналу та членів сімей персоналу, які користуються на
території України митними пільгами та заявляються митному органу
до вільного використання на території України.
В.о. начальника відділу
оформлення транспортних засобів І.О.Мальцев

Додаток 1

Начальнику__________________ ____________________ митниці ____________________________
громадянина(ки)_____________ ____________________________ ____________________________

адреса:_____________________ ____________________________ ____________________________

ЗАЯВА

Прошу видати Посвідчення на реєстрацію транспортного засобу в
органах ДАІ МВС України
марка ____________________ модель ___________________________
N кузова__________________ N двигуна ________________________ ______ року виготовлення об'єм двигуна _____________ куб.см
Увезено через ___________________ митницю й оформлено згідно
з митною декларацією N ___________ від " ___" _________200_ року
та уніфікованою митною квитанцією МД-1, серія ______ N _________
за документами:
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
Дата ___________ Підпис __________

Додаток 2

АКТ

про проведення митного огляду транспортного засобу

N ____________ "____" _____________ 200__ року

Огляд проведено _____________________________________________

(посада, прізвище, ініціали вповноваженої _________________________________________________________________

особи митного органу, що провела митний огляд)
Власник ТЗ __________________________________________________

(прізвище, ініціали)
Тип ТЗ: вантажний, пасажирський, вантажопасажирський,
легковий, сідельний тягач, інше: _________________________________
Код ТЗ за УКТЗЕД _____________________ Марка, модель ТЗ _________________ Рік виготовлення _________ Ідентифікаційний номер (кузова, шасі)
------------------------------------------------------------------ 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17| --+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----+----+----+----+----+----+---| | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Двигун N ________, об'єм _____ куб.см, бензин, дизель _______
Показник спідометра ______________________________________ км

(заповнюється цифрами та словами)
Тип кузова:
------------------------------------------------------------------ Седан | |Фаетон-універсал | | ----------------------------+--+-----------------------------+--| Седан-хардтоп | |Кабріолет | | ----------------------------+--+-----------------------------+--| Купе | |Кабріолет-лімузин | | ----------------------------+--+-----------------------------+--| Купе-хардтоп | |Кабріолет-хардтоп | | ----------------------------+--+-----------------------------+--| Фастбек | |Родстер | | ----------------------------+--+-----------------------------+--| Комбі (Хетчбек) | |Брогам | | ----------------------------+--+-----------------------------+--| Універсал | |Ландо | | ----------------------------+--+-----------------------------+--| Лімузин | |Тарга | | ----------------------------+--+-----------------------------+--| Безкапотний кузов | |Пікап | | ----------------------------+--+-----------------------------+--| Фургон | |інше | | ----------------------------+--+-----------------------------+--| Фаетон | | | | -----------------------------------------------------------------
Маркування кузова (CL, GL, GT тощо) _________________________
Кількість дверей ________ Кількість місць для сидіння _______
Наявні пошкодження й несправності ___________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------ КОД|НАЗВА | |КОД|НАЗВА | | ---+-------------------------+--+---+------------------------+--| 02 |Антиблокувальна система | |46 |Регулювання фар | | |(ABS) | | | | | ---+-------------------------+--+---+------------------------+--| 03 |Каталізатор | |47 |Оббивка зі штучної шкіри| | ---+-------------------------+--+---+------------------------+--| 04 |Зчіпний пристрій | |48 |Оббивка з натуральної | | |(форкоп) | | |шкіри | | ---+-------------------------+--+---+------------------------+--| 05 |Автоматична коробка | |49 |Оббивка з велюру | | |передач | | | | | ---+-------------------------+--+---+------------------------+--| 06 |Бортовий комп'ютер | |52 |Радіоприймач | | | | | |Магнітола | | | | | |CD-програвач | | ---+-------------------------+--+---+------------------------+--| 07 |Подушка безпеки | |55 |Роздільні задні сидіння | | ---+-------------------------+--+---+------------------------+--| | | |56 |Праве дзеркало заднього | | | | | |виду | | ---+-------------------------+--+---+------------------------+--| 08 |Затемнені вікна | |57 |Регульоване дзеркало | | | | | |заднього виду | | ---+-------------------------+--+---+------------------------+--| 09 |Протикрадіжна | |58 |Обігрівач дзеркала | | |сигналізація | | |заднього виду з | | | | | |електричним регулятором | | ---+-------------------------+--+---+------------------------+--| 10 |Тахометр | |60 |Склозмивач фар | | ---+-------------------------+--+---+------------------------+--| 11 |Протибуксувна система | |61 |Скляний люк | | ---+-------------------------+--+---+------------------------+--| 13 |Адаптивна підвіска | |62 |Механічний люк даху | | ---+-------------------------+--+---+------------------------+--| 15 |Колісні диски з легких | |63 |Люк даху з | | |сплавів | | |електроприводом | | ---+-------------------------+--+---+------------------------+--| 17 |Електросклопідіймачі | |64 |Складаний дах кузова | | ---+-------------------------+--+---+------------------------+--| 19 |5-ступенева коробка | |65 |Гідропідсилювач керма | | |передач | | | | | ---+-------------------------+--+---+------------------------+--| 19 |6-ступенева коробка | |69 |Підігрів сидінь | | |передач | | | | | ---+-------------------------+--+---+------------------------+--| 26 |Додаткова галогенна фара | |71 |Блоківний диференціал | | ---+-------------------------+--+---+------------------------+--| 27 |Жорсткий знімний дах | |73 |Сидіння спортивного | | |кузова | | |автомобіля | | ---+-------------------------+--+---+------------------------+--| 28 |Задній склоочисник | |75 |Опалення при | | | | | |непрацюючому двигуні | | ---+-------------------------+--+---+------------------------+--| 32 |Клімат-контроль | |82 |Телефон | | ---+-------------------------+--+---+------------------------+--| 33 |Кондиціонер | |85 |Зовнішній термометр | | ---+-------------------------+--+---+------------------------+--| 35 |Підголівники | |87 |Протикрадіжний пристрій | | ---+-------------------------+--+---+------------------------+--| 37 |Спеціальне фарбування | |89 |Центральний замок | | ----------------------------------------------------------------- (необхідне закреслити - Х)
При огляді були присутні ____________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Місце для відбитка ОНП __________________________ __________

(ініціали, прізвище (підпис)

інспектора митниці)
__________________________ __________

(ПІБ власника ТЗ або (підпис)

вповноваженої ним особи)
Примітка. Якщо для внесення всіх відомостей про ТЗ
недостатньо місця, то вони наводяться на додатковому аркуші
формату А4, про що біля ініціалів та прізвища інспектора, що
проводив митний огляд ТЗ, робиться запис "Див. на додатковому
аркуші".

Додаток 3

Начальнику ВТВ

Східної регіональної митниці

ЗАПИТ N

Від "___"____________ 2001 р.

На виконання ст. 16 Закону України "Про Єдиний митний тариф"
прошу Вас визначити вартість транспортного засобу (номерного
агрегату) заявленого по МД-7 N____________ від 2001 р. Транспортний засіб (номерний агрегат) ввозиться громадянином _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підстави для запиту: ________________________________________ _________________________________________________________________
Документи, що додаються (копії) кількість аркушів ___________
Начальник відділу ОТЗ
Вик. ____________

Додаток 4

ПОВІДОМЛЕННЯ
N _________________ Від "___"___________ 200__ р.

В приписну касу АППБ "Аваль" прийняти ід гр.___________________________________________________________
сума прописом ____________________________________________________
у т.ч. по видах платежів:
МИТО - _______________________________________________
АКЦИЗНИЙ ЗБІР - _______________________________________________
ПДВ - _______________________________________________
Розрахунок виконав _______________________________________________

(П.І.Б., особистий підпис)

ПОВІДОМЛЕННЯ
N _________________ Від "___"___________ 200__ р.

від гр.___________________________________________________________
сума прописом ____________________________________________________
у т.ч. по видах платежів:
МИТНИЙ ЗБІР (001 вид) - __________________________________________
МИТНИЙ ЗБІР (003 вид) - __________________________________________
МИТНИЙ ЗБІР (006 вид) - __________________________________________
МИТНИЙ ЗБІР (010 вид) - __________________________________________
Розрахунок виконав __________________________________________

(П.І.Б., особистий підпис)

Додаток 5

ЖУРНАЛ

видачі Посвідчень на право реєстрації транспортних

засобів, номерних вузлів та агрегатів (на постійно)

---------------------------------------------------------------------------- N |Дата| N |На кого |Громадян-|Мета |Транспортний|Наявність|При-| з/п| |посвід-|видано |ство |ввезення|засіб |митних |міт-| | |чення |(П.І.Б. | | |(марка, |обмежень |ки | | | |власника),| | |модель, рік | | | | | |адреса | | |випуску, | | | | | | | | |N кузова, | | | | | | | | |N двигуна) | | | | | | | | |назва та | | | | | | | | |N вузла чи | | | | | | | | |агрегату | | | ---+----+-------+----------+---------+--------+------------+---------+----| | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------

Додаток 6

ЖУРНАЛ

реєстрації вилучених документів

------------------------------------------------------------------ N |Марка| N | N | П.І.Б. | Адреса | Причина |Примітки| з/п|ТЗ |двигуна|кузова|власника| мешкання | вилучення| | ---+-----+-------+------+--------+----------+----------+--------| | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------

Додаток 7

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

СХІДНА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

АКТ N ______

Про вилучення документів на транспортний засіб

(номерний агрегат) в приміщенні відділу оформлення

транспортних засобів

__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я по батькові співробітника митниці)
склав цей Акт про вилучення документів на транспортний засіб
(номерний агрегат):
а) Марка _____________________ д) Рік виробництва _______________
б) Номер двигуна _____________ е) Вартість ______________________

ж) Реєстр.(Транзит)
в) Номер кузова ______________ N ________________
г) Номер шасі ________________ з) Колір _________________________
який належить громадянину ________________________________________ _________________________________________________________________

(громадянство, прізвище, ім'я по батькові, адреса)
на підставі ______________________________________________________ _________________________________________________________________
(вказати реквізити доручення або іншого документа на право користування)
Перелік вилучених документів:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
4. ______________________________________________________________
Цей Акт є підставою для керування транспортом до ____________
Вказані в Акті документи зберігаються в справах відділу
оформлення транспортних засобів Східної регіональної митниці до:
вирішення питання про видачу Посвідчення на право реєстрації
в ДАІ МВС України вирішення питання про видачу Дозволу на відчуження на
території України
Дата _____________
Копію Акту отримав, з Постановою КМУ N 65 від 27.01.97 р.
ознайомлений:
____________________ ___________________________________
(підпис громадянина) (підпис і особиста печатка митника)
Примітки ___________________________________________________

Додаток 8

ЖУРНАЛ

видачі Посвідчень на право реєстрації транспортних

засобів, номерних вузлів та агрегатів (тимчасово)

------------------------------------------------------------------------------ N |Дата| N |На кого |Громадян-|Мета |Транспортний|Строк |При-| з/п| |посвід-|видано |ство |ввезення|засіб |зворотнього|міт-| | |чення |(П.І.Б. | | |(марка, |вивезення |ки | | | |власника),| | |модель, рік | | | | | |адреса | | |випуску, | | | | | | | | |N кузова, | | | | | | | | |N двигуна) | | | | | | | | |назва та | | | | | | | | |N вузла чи | | | | | | | | |агрегату | | | ---+----+-------+----------+---------+--------+------------+-----------+----| | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------
Вик. в.о. начальника ВОТЗ І.О.Мальцев
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: