open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КООРДИНАЦІЙНА РАДА

з питань місцевого самоврядування при

Голові Верховної Ради України
Р І Ш Е Н Н Я
N 10 від 23.02.99

м. Київ
vd990223 vn10

Про записку Юридичного управління та Відділу по зв'язках з місцевими органами влади і самоврядування Секретаріату Верховної Ради України щодо порядку скасування рішень

виконавчих комітетів обласних і районних Рад

народних депутатів

Координаційна рада в и р і ш и л а:
Вважати за доцільне записку Юридичного управління та Відділу
по зв'язках з місцевими органами влади і самоврядування
Секретаріату Верховної Ради України щодо порядку скасування рішень
виконавчих комітетів обласних і районних Рад народних депутатів
надіслати обласним радам (додається).

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 23 лютого 1999 року

N 10

До питання щодо порядку скасування

рішень виконавчого комітету районної,

обласної Ради народних депутатів

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
( 280/97-ВР ), який прийнято у розвиток конституційних засад
місцевого самоврядування в Україні, визначив для районних і
обласних рад як представницьких органів місцевого самоврядування:
- питання, що вирішуються виключно на пленарних засіданнях
цих рад (стаття 43);
- повноваження, які районні, обласні ради делегують
відповідним місцевим державним адміністраціям (стаття 44).
Районні та обласні ради здійснюють свої повноваження шляхом
прийняття у межах їхньої компетенції відповідних рішень
(стаття 59). При цьому, закон не зобов'язує районну чи обласну
раду при прийнятті ними відповідних рішень (у тому числі з питань,
що були врегульовані рішеннями виконавчих комітетів відповідних
районних, обласних Рад народних депутатів) скасовувати рішення
"колишніх" виконавчих комітетів, оскільки останні фактично
втрачають чинність з набранням чинності відповідного рішення ради.
У таких рішеннях рад мали б зазначатися акти "колишніх" виконавчих
комітетів, що фактично втрачають чинність.
За наявності ж рішень районних, обласних рад про делегування
згідно із статтею 44 Закону повноважень відповідній місцевій
державній адміністрації, в них, як правило, мало б міститися також
доручення місцевій державній адміністрації про необхідність
приведення рішень як "колишніх" виконавчих комітетів, так і власне
місцевої державної адміністрації у відповідність з "новими"
рішеннями ради чи адміністрації.
Відповідно ж до частини першої статті 73 цього Закону акти
ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов'язковими для
виконання всіма розташованими на відповідній території органами
виконавчої влади (у тому числі відповідною державною
адміністрацією), об'єднаннями громадян, підприємствами, установами
та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які
постійно або тимчасово проживають на відповідній території.
Частина третя цієї ж статті передбачила, що місцеві органи
виконавчої влади, підприємства, установи та організації, а також
громадяни несуть встановлену законом відповідальність перед
органами місцевого самоврядування за заподіяну місцевому
самоврядуванню шкоду їх діями або бездіяльністю, а також у разі
невиконання рішень органів та посадових осіб місцевого
самоврядування, прийнятих у межах наданих їм повноважень.
Що стосується повноважень, делегованих цими радами
відповідним державним адміністраціям, то згідно з частиною першою
статті 72 цього Закону місцеві державні адміністрації є
підзвітними і підконтрольними районним, обласним радам в частині
цих повноважень, а також у виконанні рішень рад з цих питань.
Органи та посадові особи місцевого самоврядування мають право
звертатися до суду щодо визнання незаконними актів місцевих
органів виконавчої влади, ... які обмежують права територіальних
громад, повноваження органів та посадових осіб місцевого
самоврядування (пункт 30 частини першої статті 43, частина
четверта статті 71 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні").

Відділ по зв'язках Юридичне управління
з місцевими органами влади Секретаріату
і самоврядування Секретаріату Верховної Ради України
Верховної Ради України

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: