open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.01.2006 N 10

Про запровадження освітньої програми

"Intel(R) Навчання для майбутнього"

щодо навчання педагогічних працівників

професійно-технічних навчальних закладів

Відповідно до указу Президента України N 1497/2005
( 1497/2005 ) від 20.10.2005 "Про першочергові завдання щодо
впровадження новітніх інформаційних технологій", Державної
програми інформатизації та комп'ютеризації професійно-технічних
навчальних закладів на 2004-2007 роки ( 1300-2003-п ), Меморандуму
про взаєморозуміння та подальше співробітництво між Міністерством
освіти і науки України і Компанією Інтел Юкрейн Майкроелектронікс
Лімітед та необхідністю створення умов щодо ефективного
використання інформаційно-комунікаційних технологій у
навчально-виробничому процесі професійно-технічних навчальних
закладів Н А К А З У Ю:
1. Запровадити освітню програму "Intel(R) Навчання для
майбутнього" щодо навчання педагогічних працівників ефективному
використанню інформаційно-комунікаційних технологій у
навчально-виробничому процесі професійно-технічних навчальних
закладів.
2. Затвердити Програму запровадження освітньої програми
"Intel(R) Навчання для майбутнього" (додаток 1), Склад робочої
групи для супроводу та узагальнення результатів освітньої програми
(додаток 2).
3. Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь освіти і науки обласних. Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, директорам
Донецького інституту післядипломної (А.С.Нікуліна), Київського
професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка
(О.І.Щербак), професійно-технічних навчальних закладів:
3.1) забезпечити необхідні умови для проведення навчальних
тренінгів (в тому числі потужності каналів підключення до
Інтернету), а також підбір і підготовку учасників освітньої
програми відповідно до вимог, що додаються (додатки 3, 4);
3.2) визначити відповідальних за проведення заходів щодо
впровадження освітньої програми "Intel(R) Навчання для
майбутнього".
4. Департаменту професійно-технічної освіти (Десятов Т.М.),
Науково-методичному центру професійно-технічної освіти
(Паржницький В.В.):
4.1) надати організаційну та науково-методичну допомогу
освітнім установам та професійно-технічним навчальним закладам,
які беруть участь у освітній програмі "Intel(R) Навчання для
майбутнього".
4.2) забезпечити систематичний моніторинг результатів
впровадження освітньої програми "Intel(R) Навчання для
майбутнього" з метою подальшого вдосконалення
навчально-методичного забезпечення й запровадження набутого
позитивного досвіду в практику діяльності професійно-технічних
навчальних закладів.
5. Наказ опублікувати в "Інформаційному збірнику Міністерства
освіти і науки України", газеті "Освіта України", журналі
"Професійно-технічна освіта", розмістити на сайтах міністерства та
програми "Intel(R) Навчання для майбутнього".
6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника міністра Жебровського Б.М.
Міністр С.М.Ніколаєнко

Додаток 1

до наказу МОН України

13.01.2006 N 10

ПРОГРАМА

запровадження освітньої програми

"Intel(R) Навчання для майбутнього"

щодо навчання педагогічних працівників

професійно-технічних навчальних закладів

Мета і основні завдання
Мета: впровадити методичну систему навчання педагогічних
працівників професійно-технічних навчальних закладів ефективному
використанню інформаційно-комунікаційних технологій в
навчально-виробничому процесі.
Основними завданнями програми є:
- створення передумов для входження освіти України до єдиного
європейського освітнього простору шляхом впровадження в систему
професійно-технічної освіти України методичної системи навчання
педагогічних працівників ефективному використанню
інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виробничому
процесі; - інформатизація навчально-виробничого процесу в
професійно-технічних навчальних закладах; - створення інформаційного ресурсу в системі
професійно-технічної освіти.
Основні етапи виконання
Програма передбачає два етапи реалізації визначених у ній
завдань: перший етап (2006 р.): - підготовка 30 регіональних координаторів програми (2
тренінги); - підготовка 60 регіональних тренерів-методистів з числа
викладачів професійно-технічних навчальних закладів (4 тренінги); - підготовка 15 тренерів-методистів з числа викладачів
Донецького інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних
працівників АПН України (1 тренінг); - підготовка 15 тренерів-методистів з числа викладачів
індустріально-педагогічних коледжів (1 тренінг); - проведення навчання педагогічних працівників
професійно-технічних навчальних закладів у регіональних
комп'ютерних центрах підготовленими тренерами. - аналіз, узагальнення результатів та внесення корективів до
освітньої програми; - впровадження програми для більшого масиву педагогічних
працівників професійно-технічних навчальних закладів.
Очікувані результати:
1. Запровадження системи методичної підготовки педагогічних
працівників професійно-технічних навчальних закладів щодо
ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у
навчально-виробничому процесі.
2. Планується: - підготовка методистів-координаторів - 30 (2006 р.); - підготовка тренерів-методистів - 90 (2006 р.), 100
(2007 р.), 100 (2008 р.), 100 (2009 р.), 100 (2010 р.), - перепідготовка педагогічних працівників
професійно-технічних навчальних закладів - 1 500 (2006 р.), 3 000
(2007 р.), З 000 (2008 р.), З 000 (2009 р.), 3000 (2010 р.); - підготовка вчителів та студентів індустріально-педагогічних
коледжів - 500 чоловік (2006 р.), 1000 (2007 р.), 1000 (2008 р.),
1000 (2009 р.), 1000 (2010 р.).
3. Реалізація нових підходів до організації
навчально-виробничого процесу шляхом ефективного використання
інформаційно-комунікаційних технологій, активізація самостійної
дослідницької діяльності учнів професійно-технічних навчальних
закладів.
4. Підвищення якості підготовки конкурентоспроможних на ринку
праці випускників професійно-технічних навчальних закладів за
умови інтенсивного розвитку інформаційно-комунікаційних
технологій.

Додаток 2

до наказу МОН України

13.01.2006 N 10

СКЛАД

робочої групи супроводу та узагальнення

запровадження освітньої програми

"Intel(R) Навчання для майбутнього"

у професійно-технічних навчальних закладах

------------------------------------------------------------------ Десятов Тимофій |- директор департаменту професійно-технічної | Михайлович |освіти Міністерства освіти і науки України, | |керівник робочої групи | ------------------+---------------------------------------------| Чаржницький Віктор|- директор Науково-методичного центру | Валентинович |професійно-технічної освіти Міністерства | |освіти і науки України, заступник керівника | |робочої групи | ------------------+---------------------------------------------| Нанаєва Тетяна |- директор освітніх програм Intel | Василівна |Microelectronics Ukraine, Ltd, (за згодою) | ------------------+---------------------------------------------| Морзе Наталія |- проректор з наукової роботи Академії праці | Вікторівна |і соціальних відносин Федерації профспілок | |України, доктор педагогічних наук, професор, | |науковий керівник програми (за згодою) | ------------------+---------------------------------------------| Нікуліна Ала |- ректор Донецького інституту післядипломної | Степанівна |освіти інженерно-педагогічних працівників АПН| |України, кандидат педагогічних наук, | |професор. Заслужений працівник народної | |освіти України, академік міжнародної кадрової| |Академії ЮНЕСКО | ------------------+---------------------------------------------| Астряб Юрій |- завідувач відділу методичного забезпечення | Сергійович |інформатизації та комп'ютеризації | |професійно-технічної освіти | |Науково-методичного центру | |професійно-технічної освіти Міністерства | |освіти і науки України | ------------------+---------------------------------------------| Онопрієнко Людмила|- завідувач сектору відділу методичного | Михайлівна |забезпечення інформатизації та | |комп'ютеризації професійно-технічної освіти | |Науково-методичного центру | |професійно-технічної освіти Міністерства | |освіти і науки України | ------------------+---------------------------------------------| Щербак Ольга |- директор Київського | Іванівна |професійно-педагогічного коледжу імені Антона| |Макаренка, кандидат педагогічних наук, | |доцент, член-кореспондент АПН України | ------------------+---------------------------------------------| Акімов Олександр |- головний спеціаліст відділу професійної | Олексійович |підготовки робітничих кадрів департаменту | |професійно-технічної освіти Міністерства | |освіти і науки України | ------------------+---------------------------------------------| Возненко Людмила |- викладач предмету "Інформатика та | Іванівна |інформаційні технології", майстер виробничого| |навчання Міжрегіонального вищого професійного| |училища зв'язку м. Києва | -----------------------------------------------------------------

Додаток 3

до наказу МОН України

13.01.2006 N 10

ВИМОГИ

до комп'ютерного класу

для проведення тренінгів за програмою

"Intel (R) Навчання для майбутнього"

Класи мають бути оснащені: - 10-20 комп'ютерів нового покоління з операційними системами
Windows XP, бажано з українським інтерфейсом (MS Word, MS Excel,
MS Power Point, Internet Explorer + MS Publisher (не нижче XP), MS
Outlook). - Всі комп'ютери мають бути в локальній мережі та підключені
до Internet за окремо виділеною лінією (не dial-up).
Необхідне обладнання: - принтер - фліпчарт (блокнот А1) або папір формату А1 для запису
(20 арк.) - сканер - ксерокс - мультимедійний проектор та екран або графопроектор
(кодоскоп) - мікрофон та гучномовці* - цифровий фотоапарат/ відеокамера* - папір А4
Умови: - Комп'ютери мають мати достатньо місця на жорсткому диску
для інсталяції програми MS Publisher (XP) і збереження власних
продуктів, створених учасниками тренінгу - Умови в класі мають бути комфортними для створення творчої
атмосфери. (Бажано, щоб клас знаходився поруч з місцем проживання
та харчування учасників)* - У разі, коли клас не підключено до мережі Інтернет, треба
мати емуляційні диски або електронні енциклопедії з різних
навчальних предметів - Бажано мати електронні енциклопедії та педагогічні
програмні засоби навчального призначення - Адміністрація навчального закладу/установи має надати
можливість користуватись обладнанням для проведення тренінгу
протягом 6 діб тижня: 48 годин аудиторних занять + 20 годин
самостійних занять. Можливі наступні моделі проведення тренінгів: 1. 6 днів поспіль (найбільш ефективна); 2. З дні + 3 дні; 3. 2 дні + 2 дні + 2 дні.

Додаток 4

до наказу МОН України

13.01.2006 N 10

ВИМОГИ

до учасників освітньої програми

Учасники освітньої програми мають бути: методистами регіональних науково(навчально)-методичних
центрів професійно-технічної освіти, педагогічними працівниками
професійно-технічних навчальних закладів, педагогічними
працівниками та студентами індустріально-педагогічних коледжів,
педагогічними працівниками Донецького інституту післядипломної
освіти інженерно-педагогічних працівників АПН України
Вони повинні мати стійкі, розвинені навички роботи на
комп'ютері, а саме: - набору, форматування та редагування тексту; - копіювання, зберігання, видалення та вставки текстів та
графіків; - зберігання електронних документів; - користування електронною поштою; - здійснення навігації та пошуку в мережі Інтернет; - користування операційною системою Windows* 98, 2000, ХР,
або 2003.
Додаткові необхідні навички та досвід: - обізнаність з MS*Word, MS*Excel, MS* Power Point; - застосування інтерактивних технологій в навчанні; - створення веб-сторінки (бажано); - проведення занять для дорослих; - розвинені комунікативні навички.
Тренери-методисти програми повинні: - обов'язково пройти 48 годинний тренінг у класі, а також
провести не менш 20 годин поза класом, для створення свого
Портфоліо(1) навчального проекту, який інтегрує
інформаційно-комунікаційні технології в реально існуючі навчальні
плани; - розуміти та бути готовими використовувати інноваційні
методики (метод навчальних проектів та інші); - мати змогу проводити 48 годинні інтерактівні тренінги за
програмою 3-4 раз на рік;
Сертифікація тренерів: По закінченні 48-годинного тренінгу учасники мають: - запровадити свої навчальні проекти в реальному
навчально-виховному процесі; - провести принаймні 1 пробний тренінг (бета-тренінг) з
викладачами; - подати Портфоліо учасників свого тренінгу експерту
програми; - пройти 24-годинний майстер-клас за програмою "Intel(R)
Навчання для майбутнього". Всі Портфоліо учасників тренінгів
зберігаються тренерами на CD-RW, надаються експертам Програми
протягом доби для аналізу, і є підставою для надання звання
тренера програми "Intel(R) Навчання для майбутнього". Всі ці заходи є обов'язковою умовою отримання звання
"тренер".
--------------- (1) Портфоліо навчального проекту включає: 1) План проекту, навчальні цілі якого враховуватимуть вимоги
державних освітніх стандартів та державних навчальних програм. 2) Приклади робіт, підготовлених слухачем у ролі учня за
допомогою комп'ютера: - учнівської мультимедійної презентації; - учнівської публікації (інформаційний бюлетень чи буклет); - учнівського веб-сайту. 3) Форми та критерії оцінювання діяльності учнів по
створенню: - мультимедійної комп'ютерної презентації; - публікації (інформаційного бюлетеня чи буклету); - веб-сайту. 4) Дидактичні матеріали для учнів: - роздаткові матеріали, тести для учнів, шаблони документів. 5) Методичні матеріали для вчителя: - вчительська мультимедійна презентація, публікація
(інформаційним бюлетень або буклет) чи веб-сайт; - інструкції по організації роботи в Проекті, правила роботи
з різним обладнанням тощо. 6) План реалізації Проекту. 7) Список інформаційних джерел.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: