open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.01.2013  № 10

Про удосконалення виховної роботи у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах IV рівня акредитації та закладах післядипломної освіти МОЗ України, забезпечення безпеки перебування і навчання іноземних громадян

Відповідно до пункту 6.12 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, з метою створення безпечних умов перебування і навчання іноземних громадян у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах IV рівня акредитації та закладах післядипломної освіти МОЗ України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів МОЗ України щодо удосконалення виховної роботи серед студентів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України, забезпечення безпеки перебування і навчання іноземних громадян (далі - План заходів), що додається.

2. ДП "Центр міжнародних програм МОЗ України" (Ю. Фисун), ректорам вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України:

2.1. Забезпечувати виконання Плану заходів у визначені строки.

2.2. Подавати до Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки МОЗ України звіт про стан виконання Плану заходів двічі на рік після закінчення навчальних семестрів до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом.

3. Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки МОЗ України (М. Осійчук) здійснювати постійний моніторинг та організацію виконання Плану заходів відповідно до визначених строків.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

В.о. Міністра

О. ТолстановЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
10.01.2013 № 10

ПЛАН ЗАХОДІВ
МОЗ України щодо удосконалення виховної роботи серед студентів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України, забезпечення безпеки перебування і навчання іноземних громадян

№ з/п

Назва заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

1.

На засіданнях вчених рад вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України (далі - ВНЗ) проводити аналіз стану виховної роботи серед студентства, зокрема попередження випадків правопорушень і безпеки перебування та навчання іноземних громадян

Двічі на рік після закінчення навчальних семестрів

ВНЗ

2.

Провести нараду ректорів ВНЗ щодо удосконалення підготовки студентів - іноземних громадян, зокрема посилення виховної роботи, попередження конфліктів і протиправних дій, забезпечення безпеки перебування та навчання в Україні

I квартал 2013 року

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки МОЗ України
ДП "Центр міжнародних програм МОЗ України"
ВНЗ

3.

Організувати та провести семінар-нараду проректорів з навчально-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків з питань удосконалення якості підготовки фахівців для зарубіжних країн, виховної роботи та забезпечення безпеки іноземців

II квартал 2013 року

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки МОЗ України
ДП "Центр міжнародних програм МОЗ України"
ВНЗ

4.

При наборі та зарахуванні на навчання іноземних громадян запроваджувати комплексну систему вивчення документів, вирішення можливості запрошення на навчання. Посилити вимоги до рівня підготовки іноземців при вступі на навчання до ВНЗ. Забезпечувати дотримання освітніх кваліфікаційних вимог зарубіжних спеціалізованих установ, які визначають якісні показники підготовки національних медичних та фармацевтичних кадрів за кордоном

постійно

ВНЗ

5.

Здійснювати контроль за виконанням іноземними громадянами вимог законодавства щодо статусу їх перебування на території України та дотримання правил внутрішнього розпорядку ВНЗ. Удосконалювати систему обліку місць фактичного проживання іноземних студентів та забезпечувати оперативне реагування на проблемні ситуації, що виникають у місцях перебування та проживання іноземних громадян

постійно

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки МОЗ України
ДП "Центр міжнародних програм МОЗ України"
ВНЗ

6.

Забезпечувати постійну співпрацю з місцевими правоохоронними органами з метою попередження та призупинення розвитку можливих конфліктів у студентському середовищі, застосовувати всі необхідні шляхи впливу на попередження протиправних дій окремих осіб або груп осіб

постійно

ВНЗ

7.

У відповідності до встановленого порядку службових контактів із зарубіжними дипломатичними представництвами в Україні, громадяни яких навчаються у ВНЗ, налагоджувати співпрацю з посольствами іноземних держав з метою дотримання вимог до якості підготовки фахівців для зарубіжних країн та виконання законодавства України щодо статусу іноземців

постійно

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки МОЗ України,
ДП "Центр міжнародних програм МОЗ України",
ВНЗ

8.

Удосконалювати виховну роботу зі студентською молоддю, яка навчається у ВНЗ, для запобігання міжнаціональної, релігійної та расової нетерпимості, будь-яких проявів насильства у студентському середовищі

постійно

ВНЗ

9.

Увести до штатного розпису міжнародних факультетів у межах затверджених МОЗ України бюджетних призначень посади заступника декана з виховної роботи та заступника декана з роботи зі студентами у гуртожитках. Посилити контроль за підготовкою посадових осіб, що працюють з іноземними студентами, з питань їх національних та релігійних особливостей

до 01.02.2013

ВНЗ

10.

Керівникам ВНЗ спільно з місцевими державними адміністраціями та правоохоронними органами вирішувати питання щодо забезпечення цілодобової охорони та підтримання правопорядку у гуртожитках, студмістечках, місцях масового зосередження студентської молоді. Вживати заходів щодо безпеки проживання іноземних студентів поза межами гуртожитків

постійно

ВНЗ

11.

Керівникам ВНЗ укласти договори з охоронними структурами та налагодити цілодобову охорону для забезпечення безпеки перебування працівників ВНЗ і студентів у навчальних корпусах, гуртожитках та на прилеглих територіях

до 01.02.2013

ВНЗ

12.

Активізувати роботу інтернаціональних студентських рад та організувати чергування активу студентського самоврядування у гуртожитках

До 01.02.2013

ВНЗ

13.

Забезпечувати персональну відповідальність працівників гуртожитків щодо оперативного інформування правоохоронних органів та адміністрації ВНЗ про можливі конфліктні ситуації, порушення правил внутрішнього розпорядку. Контролювати дотримання перепускного режиму у студентських гуртожитках

постійно

ВНЗ

14.

Поновити інститут кураторів іноземних земляцтв з числа викладачів, які мають досвід роботи з іноземними громадянами та володіють методами налагодження міжособистісних відносин серед молоді

до 01.02.2013

ВНЗ

15.

У роботі з земляцтвами враховувати історичні, політичні, соціокультурні та релігійні особливості іноземних студентів, що навчаються у ВНЗ. Організовувати ефективну співпрацю лідерів земляцтв в інтернаціональних радах іноземних студентів. Забезпечувати силами активу земляцтв попередження і профілактику міжособистісних конфліктів. Підтримувати робочі контакти та взаємодію з активом іноземних земляцтв, що діють у містах України, де розташовані ВНЗ, з метою оперативного реагування на можливі міжетнічні та міжрелігійні конфлікти

постійно

ВНЗ

16.

При заселенні гуртожитків враховувати національні, культурні та релігійні особливості іноземних студентів, що мешкатимуть у гуртожитку

постійно

ВНЗ

17.

Розробляти щорічний план з організації святкування головних державних та релігійних свят країн, студенти з яких навчаються у ВНЗ. В організації навчального процесу передбачувати задоволення релігійних потреб іноземців. Під час великих релігійних свят світових релігій вживати додаткові заходи щодо недопущення образ релігійних почуттів іноземних студентів та забезпечення безпеки у місцях навчання та проживання іноземних громадян

постійно

ВНЗ

18.

Забезпечувати дієвість виховної роботи і організацію дозвілля іноземних студентів у міжсесійний період, у святкові та вихідні дні. Організовувати чергування у ці дні проректорів, деканів, заступників деканів по роботі з іноземними студентами ВНЗ у студентських гуртожитках, у яких проживають іноземні громадяни

постійно

ВНЗ

19.

Розробити тематику і проводити упродовж першого року навчання студентів лекції та бесіди викладачів з питань взаєморозуміння, взаємоповаги та позитивної психологічної налаштованості представників різних націй, поваги до культурних, національних та релігійних традицій народів світу, становлення толерантних міжособистісних відносин у студентському середовищі

постійно

ВНЗ

Директор Департаменту
роботи з персоналом,
освіти та науки

М. Осійчук

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: