open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 10 від 14.01.99

м.Київ
vd990114 vn10

Про заходи Міністерства освіти України щодо посилення

профілактики злочинності, наркоманії та захворювання

на СНІД серед учнівської та студентської молоді на

1999 - 2000 роки

На виконання доручення Президента України від 02.12.98 р.
N 1-14/963, Прем'єр-міністра України від 05.12.98 р. N 126-ск/2,
Кабінету Міністрів України від 11.12.98 р. до N 126-ск/2, рішень
20-ї спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН (протокол N 2
засідання Національної координаційної ради боротьби з наркоманією
при Кабінеті Міністрів України від 27.11.98 р.) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити заходи Міністерства освіти України щодо
посилення профілактики злочинності, наркоманії та захворювання на
СНІД серед учнівської та студентської молоді на 1999 - 2000 роки
(додаються). 2. Головним управлінням, управлінням Міносвіти України,
управлінням освіти обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій, Інституту змісту і методів навчання
(Доній В.М.), Українському науково-методичному центру практичної
психології і соціальної роботи (Цушко І.І.) ректорам (директорам)
вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації забезпечити
виконання зазначених заходів. 3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого
заступника Міністра Андрущенка В.П.
Міністр М.З.Згуровський
Затверджено

наказом Міносвіти України

від 14 січня 1999 р. N 10
Заходи

Міністерства освіти України щодо посилення

профілактики злочинності, наркоманії та захворювання

на СНІД серед учнівської та студентської молоді
1. Удосконалити профілактичну роботу в навчальних закладах з
попередження злочинності, наркоманії та захворювання на СНІД.
Головну увагу звернути на посилення пропаганди здорового способу
життя, покращання системи ранньої профілактики,
психолого-педагогічного діагностування, індивідуальної роботи,
використання існуючого наукового та методичного потенціалу. 1999 - 2000 роки Міносвіти АР Крим, управління освіти

обласних, Київської та

Севастопольської міських

держадміністрацій, вищі навчальні

заклади 2. Всебічно проаналізувати стан злочинності та наркоманії
серед учнівської молоді за 1998 рік і з урахуванням факторів, що
сприяють поширенню правопорушень та наркоманії, а також
регіональних особливостей, розробити комплексні заходи щодо
запобігання розповсюдженню негативних явищ в молодіжному
середовищі. січень - лютий Міносвіти АР Крим, управління освіти 1999 рік обласних, Київської та

Севастопольської міських

держадміністрацій, вищі навчальні

заклади 3. Створити банки даних нових нетрадиційних форм та методів
профілактичної роботи, програм з питань попередження злочинності,
наркоманії та СНІДу, передового досвіду у цій сфері для подальшого
використання у практичній діяльності. I квартал 1999 Міносвіти АР Крим, управління освіти рік обласних, Київської та

Севастопольської міських

держадміністрацій, вищі навчальні

заклади 4. Створити в районних та міських методичних кабінетах та
навчальних закладах кіно- відеотеки з популяризації здорового
способу життя, профілактики правопорушень, наркоманії та СНІДу. 1999 рік Міносвіти АР Крим, управління освіти

обласних, Київської та Севастопольської

міських держадміністрацій, вищі

навчальні заклади 5. Надавати наукову та організаційно-методичну допомогу
неурядовим організаціям, які займаються профілактикою злочинності,
наркоманії та СНІДу, соціальною реабілітацією молоді та
пропагандою здорового способу життя. 1999 - 2000 роки Міносвіти АР Крим, управління освіти

обласних, Київської та

Севастопольської міських

держадміністрацій, вищі навчальні

заклади 6. Здійснювати серед учнівської та студентської молоді
інформаційно-освітню роботу з питань запобігання наркоманії та
захворювання на СНІД, проводити інформаційні кампанії на користь
застосування засобів убезпечення статевих зносин, добровільного
обстеження на ВІЛ/СНІД. 1999 - 2000 роки Міносвіти АР Крим, управління освіти

обласних, Київської та

Севастопольської міських

держадміністрацій, вищі навчальні

заклади 7. Проводити соціологічні дослідження щодо вивчення причин та
масштабів розповсюдження злочинності, немедичного вживання
наркотичних засобів в учнівському та студентському середовищі і
підготувати відповідні галузеві профілактичні програми. 1999 - 2000 роки Український науково-методичний центр

практичної психології і соціальної

роботи 8. Сприяти створенню умов дітям шкільного віку з
ВІЛ-інфекцією/СНІДом для одержання загальної, середньої освіти та
щорічного оздоровлення. 1999 - 2000 роки Головне управління середньої освіти,

управління гуманітарної освіти та

виховання 9. Вивчити у дитячих будинках і школах-інтернатах контингент
ВІЛ-інфікованих дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського
піклування, та вжити заходів щодо створення необхідних умов для їх
лікування, проживання і навчання. 1999 - 2000 роки Управління шкіл-інтернатів та

дитячих садків, ІЗМН 10. Брати участь у проведенні цільових освітніх акціях "Життя
без наркотиків та СНІДу" на базі Республіканського пересувного
культурно-освітнього центру "Молодь України". 1999 - 2000 роки Управління гуманітарної освіти та

виховання, ІЗМН 11. Запровадити у вищих навчальних закладах усіх рівнів
акредитації вивчення питань з психолого-соціальних проблем
статевого виховання, попередження злочинності та СНІДу у
відповідних навчальних дисциплінах. 1999 рік Головне управління вищої освіти,

вищі навчальні заклади 12. Завершити розробку удосконаленої програми курсу "Основи
валеології" для 1 - 11 кл. I півріччя 1999 рік Головне управління середньої

освіти 13. Ввести у розділ "Попередження шкідливих звичок у
підлітків" шкільного курсу "Валеологія людини" питання: Біологічні та психологічні аспекти наркотичної залежності
підлітків; Вплив наркотиків на здоров'я дітей. I півріччя 1999 рік Головне управління середньої

освіти 14. Створити творчу групу фахівців з метою розробки
спеціальних цільових програм профілактики злочинності, наркоманії
та СНІДу для різних категорій неповнолітніх та молоді. 1999 рік Інститут змісту та методів

навчання 15. Провести наукові дослідження: Проблеми профілактики і попередження алкоголізму і
наркоманії, пропаганди здорового способу життя; Профілактика наркоманії та алкоголізму в умовах вищого
навчального закладу; Діагностико-корекційна робота з профілактики алкоголізму та
наркоманії серед неповнолітніх. 1999 - 2000 роки Інститут змісту та методів

навчання 16. Здійснювати науково-методичне забезпечення профілактики
злочинності, наркоманії та СНІДу серед учнівської та студентської
молоді, пропаганди здорового способу життя, ранньої профілактичної
роботи серед неповнолітніх. 1999 - 2000 роки Інститут змісту за методів

навчання 17. Вжити заходів щодо забезпечення правопорядку і правил
проживання в студентських гуртожитках, зокрема, в яких мешкають
іноземні студенти, передбачивши відповідну систему контролю. 1999 - 2000 роки Вищі навчальні заклади.
Надруковано: "Інформаційний збірник Міністерства освіти України",

N 11, червень, 1999 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: