open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

СЕКРЕТАРІАТ СПІЛКИ КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ

СЕКРЕТАРІАТ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ СПІЛКИ
П О С Т А Н О В А
26.10.1992 N 10/12-г

Про присудження премії імені М.В.Лисенка,

склад жюрі та порядок висунення робіт

На виконання постанови Кабінету Міністрів України N 125
( 125-92-п ) від 12 березня 1992 р. "Про зміни і доповнення до
постанов Ради Міністрів УРСР від 20 травня 1982 р. N 290 і від 30
жовтня 1987 р. N 356", якою засновано премію імені М.В.Лисенка за
видатні музичні твори (балетні, оперні, симфонічні,
кантатно-ораторіальні, камерно-інструментальні та
вокально-хорові), за досягнення в педагогічній діяльності та за
музикознавчі праці, що здобули широке громадське визнання, колегія
Міністерства культури України, секретаріати Спілки композиторів
України та Всеукраїнської музичної спілки
П О С Т А Н О В Л Я Ю Т Ь:
1. Затвердити: а) Положення про премію імені М. В. Лисенка (додаток N 1),
склад жюрі (додаток N 2); б) Інструкцію про порядок подання робіт та оформлення
матеріалів на здобуття премії імені М.В.Лисенка (додаток N 3).
2. Взяти до відома, що премія виплачується за рахунок коштів
Міністерства культури України, передбачених для придбання музичних
творів. Розмір премії встановлюється засновниками. У 1993 році
вона становитиме 25000 крб. Рецензування творів, висунутих на
здобуття премії імені М.В.Лисенка провадити за рахунок
централізованих коштів Міністерства культури України.
Міністр культури України,
голова колегії Л.І.Хоролець
В. о. першого секретаря правління
Спілки композиторів України М.Б.Степаненко
Голова Всеукраїнської
музичної спілки А.Т.Авдієвський

Додаток N 1

до спільної постанови

колегії Міністерства

культури України,

секретаріатів Спілки

композиторів та

Всеукраїнської музичної

спілки

26.10.1992 N 10/12-г

ПОЛОЖЕННЯ

про премію імені М.В.Лисенка

1. Премія імені М.В.Лисенка присуджується щорічно до дня
народження композитора за видатні музичні твори (оперні, балетні,
симфонічні, кантатно-ораторіальні, камерно-інструментальні та
вокально-хорові, за досягнення в педагогічній діяльності та за
музикознавчі праці, що здобули широке громадське визнання. Кандидатури та твори висуваються на здобуття премії
президіями творчих спілок, Академією наук України та її
інститутами, мистецькими закладами, радами мистецьких учбових
закладів, видавництвами, колективами підприємств, установ і
організацій. Висунення творів повинно проходити в обстановці
широкої гласності та високої вимогливості до їх оцінки. На здобуття премії можуть бути висунені лише завершені
музичні твори, виконання яких відбулося не пізніше, як за рік до
присудження премії; музикознавчі праці після опублікування їх в
закінченому вигляді, не пізніше, як за рік до присудження премії;
надбання педагогічної діяльності. Премія імені М.В.Лисенка не присуджується за твори і роботи,
удостоєні Державної премії України імені Т.Г.Шевченка, а також не
присуджується повторно.
2. Термін подання музичних творів, музикознавчих праць та
надбань педагогічної діяльності - до 15 грудня 199__ року. Перелік
кандидатур на здобуття премії публікується не пізніше, як за
2 місяці до присудження премії. Порядок подання, обговорення, розгляду творів та робіт на
здобуття премії імені М.В.Лисенка встановлюється Міністерством
культури України, Спілкою композиторів України та Всеукраїнською
музичною спілкою.
3. Присудження премії імені М.В.Лисенка здійснюється спільним
рішенням колегії Міністерства культури, Спілки композиторів та
Всеукраїнської музичної спілки за поданням жюрі. Рішення про
присудження премії публікується в пресі до дня народження
композитора - 21 березня.
4. Особам, які одержали премію імені М.В.Лисенка, вручаються
диплом, нагрудний знак із зображенням композитора та грошова
премія у розмірі, встановленому засновниками.

Додаток N 2

до спільної постанови

колегії Міністерства

культури України,

секретаріатів Спілки

композиторів та

Всеукраїнської музичної

спілки

26.10.1992 N 10/12-г

ПОЛОЖЕННЯ

про жюрі по присудженню премії ім. М.В.Лисенка

1. Склад жюрі по присудженню премії імені М.В.Лисенка
затверджується спільним рішенням колегії Міністерства культури
України, секретаріатів Спілки композиторів України та
Всеукраїнської музичної спілки строком на 4 роки.
2. На жюрі покладається розгляд висунутих на здобуття премії
музичних творів, музикознавчих праць та педагогічних надбань,
прийняття рішення про присудження премії та подання всіх
матеріалів на затвердження. Рішення жюрі про присудження премії
імені М.В.Лисенка затверджується спільною постановою колегії
Міністерства культури України, секретаріатів Спілки композиторів
України та Всеукраїнської музичної спілки, яка публікується в
пресі в терміни, встановлені Положенням про премію імені
М.В.Лисенка.
5. Засідання жюрі вважається правомочним при наявності не
менше двох третин складу жюрі. Рішення жюрі про присудження премії
приймається таємним голосуванням, більшістю, але не менше 3/4
голосів від числа присутніх.
4. Члени жюрі по присудженню премії імені М.В.Лисенка
знайомляться з поданими до жюрі роботами і, в разі необхідності,
виїжджають на місця для прослуховування (вивчення) творів,
висунутих на здобуття премії.
5. Жюрі надається право: а) доручати розгляд і рецензування творів і робіт творчим
спілкам, інститутам тощо, б) залучати до рецензування музикознавців, спеціалістів,
громадських діячів.
6. В обов'язки жюрі входить: а) до 15 вересня подати в періодичну пресу повідомлення про
прийняття на розгляд жюрі творів та кандидатур на здобуття премії
ім. М.В.Лисенка наступного року, б) до 1 січня обговорити на засіданні жюрі і подати на
розгляд колегії Міністерства культури, секретаріатів Спілки
композиторів та української музичної спілки оформлений відповідним
протоколом список кандидатур, висунутих на здобуття премії, в) не пізніше, як за два місяці до присудження премії,
опублікувати в періодичній пресі список претендентів та творів,
висунутих на здобуття премії, для громадського обговорення, а
також вирішити з Держтелерадіомовною кампанією України питання про
організацію радіо та телепередач з метою широкого ознайомлення
громадськості з висунутими на здобуття премії творами та
кандидатами. г) до 1 березня обговорити на засіданні жюрі та прийняти
рішення про присудження премії імені М.В.Лисенка поточного року.
Подати в періодичну пресу повідомлення про лауреата (лауреатів)
премії імені М.В.Лисенка з тим, щоб опублікувати його до дня
народження композитора 21 березня. д) вручити лауреату (лауреатам) в урочистій обстановці
диплом, нагрудний знак із зображенням композитора та грошову
премію.
--------------- Примітка. Якщо на здобуття премії висувається робота члена
жюрі, він протягом усього періоду подання, обговорення творів та
присудження премії не бере участі в роботі жюрі.

СКЛАД ЖЮРІ

по присудженню премії імені М.В.Лисенка

Степаненко М.Б. - в. о. першого секретаря Спілки композиторів

України, професор Київської консерваторії

(голова жюрі)
Гнатенко В.П. - перший заступник Міністра культури України
Білаш О.І. - композитор, народний артист СРСР, перший

секретар правління Київської організації

СК України
Гордійчук М.М. - доктор мистецтвознавства
Авдієвський А.Т. - народний артист СРСР, голова Всеукраїнської

музичної спілки
Венедіктов Л.М. - хормейстер, народний артист СРСР, професор

Київської державної консерваторії
Кирейко В.Д. - композитор, народний артист України
Криштальський О.Р. - народний артист України, професор

Львівської консерваторії
Колодуб Л.М. - композитор, професор Київської державної

консерваторії
Мамчур І.А. - кандидат мистецтвознавства, головний

редактор репертуарно-редакційної колегії з

музики Міністерства культури України
Сіренко В.Ф. - диригент симфонічного оркестру

Держтелерадіомовної кампанії України,

дипломант міжнародного конкурсу
Фартушна С.Б. - член репертуарно-редакційної колегії з

музики, (відповідальний секретар жюрі).

Додаток N 3

до спільної постанови

колегії Міністерства

культури України,

секретаріатів Спілки

композиторів та

Всеукраїнської музичної

спілки

26.10.1992 N 10/12-г

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок подання робіт

та оформлення матеріалів

на здобуття премії імені М.В.Лисенка

1. Порядок подання робіт
1. Жюрі по присудженню премії імені М.В.Лисенка приймає
роботи на здобуття премії протягом усього року до 15 грудня
поточного року.
2. До розгляду приймаються: а) музичні твори (оперні, балетні, симфонічні,
кантатно-ораторіальні, камерно-інструментальні та
вокально-хорові), що здобули широке громадське визнання; б) музикознавчі праці, що вийшли друком; в) надбання педагогічної діяльності.
3. Висунення творів і робіт на здобуття премії ім.
М.В.Лисенка проводиться президіями творчих спілок, Академією наук
України та її інститутами, вищими учбовими мистецькими закладами,
видавництвами, редакціями газет та журналів, колективами
підприємств, установ і організацій. Премія ім. М.В.Лисенка не присуджується за твори і роботи,
удостоєні Державної премії ім. Т.Г.Шевченка, а також не
присуджується повторно. Розглядаючи на засіданні подання на кандидатури та твори,
жюрі може відхилити і не включати до списку для попереднього
опублікування в пресі ті твори і роботи, які не відзначаються
високим художнім рівнем і не здобули широкого громадського
визнання.
2. Правила оформлення робіт та матеріалів
На здобуття премії імені М.В.Лисенка приймаються такі
матеріали: - в галузі музичного мистецтва - клавір, партитура і
магнітофонний запис твору (творів); - в галузі наукової та педагогічної діяльності - музикознавчі
праці, що вийшли друком, здобутки педагогічної діяльності, що
отримали громадське визнання.
Роботи подаються разом з листом тієї організації, яка їх
висуває. В листі зазначається: а) автор або його літературний псевдонім, б) назва твору (творів), час його закінчення, час і місце
виконання, час і місце видання, в) відомості, які підтверджують широке громадське визнання
твору чи праці (відгуки в пресі, публікація листів). Лист підписує
керівник організації, яка висуває твір на здобуття премії.
Крім листа про висунення кандидатури подається також: а) протокол розширеного засідання творчої спілки, художньої
(вченої) ради, загальних зборів колективу, установи, організації. б) відомості про кандидата: прізвище, ім'я, по батькові, рік
народження, освіта, спеціальність, домашня адреса і номери
телефонів. Всі матеріали на здобуття премії ім. М.В.Лисенка надсилаються
за адресою: 252030, Київ, вул. І.Франка, 19, Міністерство культури
України. Довідки по телефону: 269-86-22.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: