open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Д О В І Д Н И К
N 10 від 09.06.99

м.Київ
vd990609 vn10

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник голови

Державної податкової

адміністрації України ___________ В. Росоловський

9 червня 1999 р.
Довідник N 10

пільг, наданих чинним законодавством юридичним особам

по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових

платежів станом на 01.06.99 р.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Податок | Код | Пільга | Документ | N | Дата | Початок | Кінець | Коментар | | пільги | | | документа | прийняття | дії пільги | дії пільги | | | | | | | документа | | | | -----------+--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -----------+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Податок на |11020000| Пільги по податку на прибуток підприємств | прибуток | | | підприємств| | | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |11020023|Зменшення на 50 відсотків суми |Закон України "Про деякі | 65/96-ВР | 23.02.96 | 23.02.96 | | | | |податку на прибуток, |питання валютного | | | | | | | |нарахованого відповідно до |регулювання та | | | | | | | |законодавства підприємствами - |оподаткування суб'єктів | | | | | | | |суб'єктами експериментальної |експериментальної | | | | | | | |економічної зони "Сиваш", у |економічної зони "Сиваш" | | | | | | | |разі використання суми, на яку | | | | | | | | |зменшується податок на | | | | | | | | |прибуток, на реалізацію | | | | | | | | |інвестиційних проектів у межах | | | | | | | | |цієї зони | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020025|Сума прибутку, що не підлягає |Закон України "Про |334/94-ВР | 28.12.94 | 28.12.94 | | | | |оподаткуванню згідно з |оподаткування прибутку | | | | | | | |міжнародними договорами |підприємств", ст. 14 | | | | | | | | |-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| | | |Закон України "Про | 77/97-ВР | 18.02.97 | 18.02.97 | | | | | |систему оподаткування", | | | | | | | | |ст. 19 | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020030|Не враховуються у складі |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | |валових витрат кошти взаємного |внесення змін до Закону | | | | | | | |інвестування інвестиційних |України "Про | | | | | | | |фондів та інвестиційних |оподаткування прибутку | | | | | | | |компаній, якщо жоден з їх |підприємств", підпункт | | | | | | | |засновників (учасників, |4.2.8 пункту 4.2 статті | | | | | | | |акціонерів) та пов'язаних з |4 | | | | | | | |ними осіб не володіє більш як | | | | | | | | |10 відсотками статутного фонду | | | | | | | | |таких інвестиційних фондів або | | | | | | | | |компаній та якщо такі | | | | | | | | |інвестиційні фонди і компанії | | | | | | | | |протягом 30 днів після | | | | | | | | |закінчення податкового року | | | | | | | | |розподіляють між акціонерами | | | | | | | | |(засновниками) не менш як 90 | | | | | | | | |відсотків суми річного доходу | | | | | | | | |від інвестиційних операцій | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020031|Не включаються до валового |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | |доходу суми одержаного |внесення змін до Закону | | | | | | | |платником податку емісійного |України "Про | | | | | | | |доходу |оподаткування прибутку | | | | | | | | |підприємств", підпункт | | | | | | | | |4.2.9 пункту 4.2 статті | | | | | | | | |4 | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020032|Не включаються до валового |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | |доходу кошти або майно, що |внесення змін до Закону | | | | | | | |надходять у вигляді |України "Про | | | | | | | |міжнародної технічної |оподаткування прибутку | | | | | | | |допомоги, яка надається іншими |підприємств", підпункт | | | | | | | |державами відповідно до |4.2.13 пункту 4.2 статті | | | | | | | |міжнародних угод, що набрали |4 | | | | | | | |чинності у встановленому | | | | | | | | |законодавством порядку | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020033|Враховуються у складі валових |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | |витрат суми коштів або |внесення змін до Закону | | | | | | | |вартість майна, добровільно |України "Про | | | | | | | |перерахованих (переданих) до |оподаткування прибутку | | | | | | | |Державного бюджету України або |підприємств", підпункт | | | | | | | |бюджетів територіальних |5.2.2 пункту 5.2 статті | | | | | | | |громад, до неприбуткових |5 | | | | | | | |організацій в межах 4 | | | | | | | | |відсотків | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020034|Враховується у складі валових |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | |витрат сума коштів, |внесення змін до Закону | | | | | | | |перерахованих підприємствами |України "Про | | | | | | | |всеукраїнських об'єднань осіб, |оподаткування прибутку | | | | | | | |що постраждали внаслідок |підприємств", підпункт | | | | | | | |Чорнобильської катастрофи, на |5.2.3 пункту 5.2 статті | | | | | | | |яких працює за основним місцем |5 | | | | | | | |роботи не менше 75 відсотків | | | | | | | | |таких осіб, цим об'єднанням | | | | | | | | |для проведення їх благодійної | | | | | | | | |діяльності, але не більше 10 | | | | | | | | |відсотків оподатковуваного | | | | | | | | |прибутку | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020035|Враховується у складі валових |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | |витрат платника податку, |внесення змін до Закону | | | | | | | |основною діяльністю якого є |України "Про | | | | | | | |виробництво |оподаткування прибутку | | | | | | | |сільськогосподарської |підприємств", підпункт | | | | | | | |продукції, плата за землю, що |5.2.5 пункту 5.2 статті | | | | | | | |не використовується в |5 | | | | | | | |сільськогосподарському | | | | | | | | |виробничому обороті | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020036|Включаються до валових витрат |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | |платника витрати на утримання |внесення змін до Закону | | | | | | | |соціальної інфраструктури: |України "Про | | | | | | | |дитячих ясел або садків |оподаткування прибутку | | | | | | | | |підприємств", підпункт | | | | | | | | |5.4.9 пункту 5.4 статті | | | | | | | | |5 | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020037|Включаються до валових витрат |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | |платника витрати на утримання |внесення змін до Закону | | | | | | | |соціальної інфраструктури: |України "Про | | | | | | | |закладів середньої та |оподаткування прибутку | | | | | | | |середньої професійно-технічної |підприємств", підпункт | | | | | | | |освіти та закладів підвищення |5.4.9 пункту 5.4 статті | | | | | | | |кваліфікації працівників |5 | | | | | | | |такого платника податку | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020038|Включаються до валових витрат |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | |платника витрати на утримання |внесення змін до Закону | | | | | | | |соціальної інфраструктури: |України "Про | | | | | | | |дитячих, музичних та художніх |оподаткування прибутку | | | | | | | |шкіл мистецтв, у разі якщо |підприємств", підпункт | | | | | | | |вони не надають платних послуг |5.4.9 пункту 5.4 статті | | | | | | | |та не займаються іншою |5 | | | | | | | |комерційною діяльністю | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020039|Включаються до валових витрат |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | |платника витрати на утримання |внесення змін до Закону | | | | | | | |соціальної інфраструктури: |України "Про | | | | | | | |закладів охорони здоров'я, |оподаткування прибутку | | | | | | | |пунктів безплатного медичного |підприємств", підпункт | | | | | | | |обстеження, профілактики та |5.4.9 пункту 5.4 статті | | | | | | | |допомоги працівникам |5 | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020040|Включаються до валових витрат |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | |платника витрати на утримання |внесення змін до Закону | | | | | | | |соціальної інфраструктури |України "Про | | | | | | | |спортивних залів і |оподаткування прибутку | | | | | | | |майданчиків, що |підприємств", підпункт | | | | | | | |використовуються безплатно для |5.4.9 пункту 5.4 статті | | | | | | | |фізичного оздоровлення та |5 | | | | | | | |психологічного відтворення | | | | | | | | |працівників, клубів і будинків | | | | | | | | |культури, в разі якщо вони не | | | | | | | | |використовуються для надання | | | | | | | | |платних послуг та іншої | | | | | | | | |комерційної діяльності (крім | | | | | | | | |будинків відпочинку, | | | | | | | | |туристичних баз та інших | | | | | | | | |подібних закладів) | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020041|Включаються до валових витрат |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | |платника витрати на утримання |внесення змін до Закону | | | | | | | |соціальної інфраструктури: |України "Про | | | | | | | |приміщень, що використовуються |оподаткування прибутку | | | | | | | |платником податку для |підприємств", підпункт | | | | | | | |організації харчування |5.4.9 пункту 5.4 статті | | | | | | | |працівників такого платника |5 | | | | | | | |податку | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020042|Включаються до валових витрат |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | |платника витрати на утримання |внесення змін до Закону | | | | | | | |соціальної інфраструктури: |України "Про | | | | | | | |багатоквартирного житлового |оподаткування прибутку | | | | | | | |фонду, включаючи гуртожитки, |підприємств", підпункт | | | | | | | |одноквартирного житлового |5.4.9 пункту 5.4 статті | | | | | | | |фонду в сільській місцевості |5 | | | | | | | |та об'єктів | | | | | | | | |житлово-комунального | | | | | | | | |господарства, які перебувають | | | | | | | | |на балансі юридичних осіб, | | | | | | | | |щодо яких платником податку | | | | | | | | |прийнято документально | | | | | | | | |оформлене рішення про передачу | | | | | | | | |на баланс місцевих Рад | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020043|Враховується в складі валових |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | |витрат платника податку сума |внесення змін до Закону | | | | | | | |внесків до додаткових |України "Про | | | | | | | |пенсійних планів, але не |оподаткування прибутку | | | | | | | |більше 15 відсотків сукупного |підприємств", підпункт | | | | | | | |доходу |5.8.4 пункту 5.8 статті | | | | | | | | |5 | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020044|Об'єкт оподаткування |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | |(прибуток) зменшується на суму |внесення змін до Закону | | | | | | | |балансових збитків |України "Про | | | | | | | |(проіндексованих), отриманих |оподаткування прибутку | | | | | | | |платником податку в попередніх |підприємств", пункт 6.1, | | | | | | | |періодах |6.2, 6.3 статті 6 | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020045|Балансові збитки, понесені |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | |(нараховані) у попередніх |внесення змін до Закону | | | | | | | |періодах платником податку у |України "Про | | | | | | | |зв'язку з придбанням цінних |оподаткування прибутку | | | | | | | |паперів, зменшують доходи, |підприємств", підпункт | | | | | | | |отримані від операцій з |7.6.1 пункту 7.6 статті | | | | | | | |цінними паперами |7 | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020046|Балансові збитки від спільної |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | |діяльності, отримані в |внесення змін до Закону | | | | | | | |попередніх періодах, зменшують |України "Про | | | | | | | |доходи, отримані від спільної |оподаткування прибутку | | | | | | | |діяльності |підприємств", підпункт | | | | | | | | |7.7.5 пункту 7.7 статті | | | | | | | | |7 | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020047|Не оподатковується виплата |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | |дивідендів у вигляді акцій |внесення змін до Закону | | | | | | | |(часток, паїв), емітованих |України "Про | | | | | | | |підприємством, яке нараховує |оподаткування прибутку | | | | | | | |дивіденди, за умови, що така |підприємств", підпункт | | | | | | | |виплата ніяким чином не змінює |7.8.5 пункту 7.8 статті | | | | | | | |пропорцій (часток) участі всіх |7 | | | | | | | |акціонерів (власників) у | | | | | | | | |статутному фонді | | | | | | | | |підприємства-емітента | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020049|Релігійні організації |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | |звільняються від оподаткування |внесення змін до Закону | | | | | | | |доходів, отриманих у вигляді |України "Про | | | | | | | |коштів або майна, які |оподаткування прибутку | | | | | | | |надходять безоплатно або у |підприємств", підпункт | | | | | | | |вигляді безповоротної |7.11.7 пункту 7.11 | | | | | | | |фінансової допомоги чи |статті 7 | | | | | | | |добровільних | | | | | | | | |пожертвувань; доходи від | | | | | | | | |надання культових послуг, | | | | | | | | |пасивних доходів | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020050|Органи державної влади |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | |України, органи місцевого |внесення змін до Закону | | | | | | | |самоврядування та створені |України "Про | | | | | | | |ними установи або організації |оподаткування прибутку | | | | | | | |звільняються від оподаткування |підприємств", підпункт | | | | | | | |доходів, отриманих у вигляді |7.11.2 пункту 7.11 | | | | | | | |коштів або майна, які |статті 7 | | | | | | | |надходять безоплатно або у | | | | | | | | |вигляді безповоротної | | | | | | | | |фінансової допомоги чи | | | | | | | | |добровільних пожертвувань, | | | | | | | | |пасивних доходів, коштів або | | | | | | | | |майна, які надходять до таких | | | | | | | | |неприбуткових організацій як | | | | | | | | |компенсація вартості отриманих | | | | | | | | |державних послуг | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020051|Благодійні фонди та благодійні |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | |організації, в тому числі |внесення змін до Закону | | | | | | | |громадські організації, що |України "Про | | | | | | | |створені з метою проведення |оподаткування прибутку | | | | | | | |екологічної, оздоровчої, |підприємств", підпункт | | | | | | | |аматорської спортивної, |7.11.3 пункту 7.11 | | | | | | | |культурної, освітньої та |статті 7 | | | | | | | |наукової діяльності, а також | | | | | | | | |творчі спілки звільняються від | | | | | | | | |оподаткування доходів, | | | | | | | | |отриманих у вигляді коштів або | | | | | | | | |майна, які надходять | | | | | | | | |безоплатно або у вигляді | | | | | | | | |безповоротної фінансової | | | | | | | | |допомоги чи добровільних | | | | | | | | |пожертвувань, пасивних | | | | | | | | |доходів, коштів або майна, які | | | | | | | | |надходять таким неприбутковим | | | | | | | | |організаціям від проведення їх | | | | | | | | |основної діяльності, а також | | | | | | | | |творчими спілками та | | | | | | | | |політичними партіями | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020052|Пенсійні фонди, кредитні |Закон України "Про |283/97-ВР |22.05.911 | 01.07.97 | | | | |спілки звільняються від |внесення змін до Закону | | | | | | | |оподаткування доходів, |України "Про | | | | | | | |отриманих у вигляді коштів, |оподаткування прибутку | | | | | | | |які надходять до кредитних |підприємств", підпункт | | | | | | | |спілок та пенсійних фондів у |7.11.4 пункту 7.11 | | | | | | | |вигляді внесків на додаткове |статті 7 | | | | | | | |пенсійне забезпечення або | | | | | | | | |внесків на інші потреби, | | | | | | | | |передбачені законодавством, | | | | | | | | |пасивних доходів, отриманих із | | | | | | | | |джерел, визначених | | | | | | | | |законодавством про кредитні | | | | | | | | |спілки та пенсійні фонди | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020053|Юридичні особи, діяльність |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | |яких не передбачає одержання |внесення змін до Закону | | | | | | | |прибутку згідно з нормами |України "Про | | | | | | | |відповідних законів, |оподаткування прибутку | | | | | | | |звільняються від оподаткування |підприємств", підпункт | | | | | | | |доходів, отриманих у вигляді |7.11.5 пункту 7.11 | | | | | | | |коштів або майна, які |статті 7 | | | | | | | |надходять таким неприбутковим | | | | | | | | |організаціям від проведення їх | | | | | | | | |основної діяльності та у | | | | | | | | |вигляді пасивних доходів | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020054|Спілки, асоціації та інші |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | |об'єднання юридичних осіб, |внесення змін до Закону | | | | | | | |створені для представлення |України "Про | | | | | | | |інтересів засновників, що |оподаткування прибутку | | | | | | | |утримуються лише за рахунок |підприємств", підпункт | | | | | | | |внесків таких засновників та |7.11.6 пункту 7.11 | | | | | | | |не провадять підприємницької |статті 7 | | | | | | | |діяльності, за винятком | | | | | | | | |отримання пасивних доходів, | | | | | | | | |звільняються від оподаткування | | | | | | | | |доходів у вигляді разових або | | | | | | | | |періодичних внесків | | | | | | | | |засновників, пасивних доходів | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020056|Звільняється від оподаткування |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | |прибуток підприємств, |внесення змін до Закону | | | | | | | |отриманий від реалізації на |України "Про | | | | | | | |митній території України |оподаткування прибутку | | | | | | | |спеціальних продуктів дитячого |підприємств", підпункт | | | | | | | |харчування власного |7.13.1 пункту 7.13 | | | | | | | |виробництва, спрямований на |статті 7 | | | | | | | |збільшення обсягів виробництва | | | | | | | | |та зменшення роздрібних цін | | | | | | | | |таких продуктів | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020057|Оподатковується у розмірі 50 |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | |відсотків від діючої ставки |внесення змін до Закону | | | | | | | |прибуток від реалізації |України "Про | | | | | | | |інноваційного продукту, |оподаткування прибутку | | | | | | | |заявленого при реєстрації в |підприємств", підпункт | | | | | | | |інноваційних центрах, що |7.14.1 пункту 7.14 | | | | | | | |створені відповідно до закону |статті 7 | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020062|Враховується у складі витрат |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | |виробництва утримання основних |внесення змін до Закону | | | | | | | |фондів, що перебувають на |України "Про | | | | | | | |консервації |оподаткування прибутку | | | | | | | | |підприємств", підпункт | | | | | | | | |8.1.3 пункту 8.1 статті | | | | | | | | |8 | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020063|Враховується у складі витрат |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | |виробництва залишкова вартість |внесення змін до Закону | | | | | | | |окремого об'єкта основних |України "Про | | | | | | | |фондів групи 1 в розмірі ста |оподаткування прибутку | | | | | | | |неоподатковуваних мінімумів |підприємств", підпункт | | | | | | | |доходів громадян |8.3.7 пункту 8.3 статті | | | | | | | | |8 | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020064|Створення страхових резервів |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | |банківськими установами та |внесення змін до Закону | | | | | | | |небанківськими фінансовими |України "Про | | | | | | | |установами відносно сукупного |оподаткування прибутку | | | | | | | |розміру боргових вимог банків |підприємств", підпункт | | | | | | | |40 % до 31.12.99; 30 % до |12.2.3 пункту 12.2 | | | | | | | |31.12.2001, 20 % починаючи з 1 |статті 12 та пункт 22.13 | | | | | | | |січня 2002 року |статті 22 | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020065|За зниженою ставкою 15 |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | |відсотків оподатковуються |внесення змін до Закону | | | | | | | |валові доходи нерезидентів, що |України "Про | | | | | | | |не провадять підприємницької |оподаткування прибутку | | | | | | | |діяльності в Україні через |підприємств", пункт 13.1 | | | | | | | |постійне представництво, |статті 13 | | | | | | | |отримані із джерел на | | | | | | | | |території України | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020066|Суми нарахованого податку |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.91 | 01.07.97 | | | | |підприємств - виробників |внесення змін до Закону | | | | | | | |сільськогосподарської |України "Про | | | | | | | |продукції зменшується на суму |оподаткування прибутку | | | | | | | |податку на землю, що |підприємств", пункт 14.1 | | | | | | | |використовується в |статті 14 | | | | | | | |сільськогосподарському | | | | | | | | |виробничому обороті | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020069|Суми безповоротної фінансової |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.91 | 01.07.97 | | | | |допомоги, якщо такі операції |внесення змін до Закону | | | | | | | |здійснюються між платником |України "Про | | | | | | | |податку та його відокремленими |оподаткування прибутку | | | | | | | |підрозділами, переданої у |підприємств" підпункт | | | | | | | |звітному періоді - не |4.1.6 пункту 4.1 статті | | | | | | | |включаються до складу валового |4 | | | | | | | |доходу | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020071|Вартість товарів (робіт, |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.91 | 01.07.97 | | | | |послуг), що надані безоплатно |внесення змін до Закону | | | | | | | |неприбутковим організаціям в |України "Про | | | | | | | |порядку, визначеному п. 7.11 |оподаткування прибутку | | | | | | | |Закону України "Про внесення |підприємств", підпункт | | | | | | | |змін до Закону України "Про |4.1.6 пункту 4.1 статті | | | | | | | |оподаткування прибутку |4 | | | | | | | |підприємств" | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020072|Суми безнадійної |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.91 | 01.07.97 | | | | |заборгованості у разі, коли |внесення змін до Закону | | | | | | | |відповідні заходи щодо |України "Про | | | | | | | |стягнення таких боргів не |оподаткування прибутку | | | | | | | |привели до позитивного |підприємств", підпункт | | | | | | | |наслідку, а також суми |5.2.8 пункту 5.2 статті | | | | | | | |заборгованості, стосовно яких |5 | | | | | | | |закінчився строк позовної | | | | | | | | |давності. Для банків та інших | | | | | | | | |небанківських фінансових | | | | | | | | |установ норми цього пункту | | | | | | | | |діють з урахуванням норм | | | | | | | | |статті 12 Закону України "Про | | | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | | | |України "Про оподаткування | | | | | | | | |прибутку підприємств" | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020073|Будь-які витрати на |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | |гарантійний ремонт |внесення змін до Закону | | | | | | | |(обслуговування) або |України "Про | | | | | | | |гарантійні заміни товарів, |оподаткування прибутку | | | | | | | |реалізованих платником |підприємств", підпункт | | | | | | | |податку, вартість яких не |5.4.3 пункту 5.4 статті | | | | | | | |компенсується за рахунок |5 | | | | | | | |покупців таких товарів, але не | | | | | | | | |більше від суми, яка | | | | | | | | |відповідає рівню гарантійних | | | | | | | | |замін, прийнятих | | | | | | | | |(оприлюднених) платником | | | | | | | | |податку, але не вище 10 | | | | | | | | |відсотків від сукупної | | | | | | | | |вартості таких товарів, що | | | | | | | | |були реалізовані, та по яких | | | | | | | | |не закінчився строк | | | | | | | | |гарантійного обслуговування, | | | | | | | | |враховуються у складі валових | | | | | | | | |витрат платника | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020079|Кошти, спрямовані платником |Закон України "Про |639/97-ВР | 18.11.97 | 01.07.97 | | | | |податку на будівництво житла |внесення змін до Закону | | | | | | | |для військовослужбовців та |України "Про | | | | | | | |членів їх сімей, які мають |оподаткування прибутку | | | | | | | |право на отримання житла |підприємств" | | | | | | | |відповідно до законодавства | | | | | | | | |України, за укладеними до 1 | | | | | | | | |липня 1997 р. угодами про | | | | | | | | |інвестування будівництва житла | | | | | | | | |для військовослужбовців та | | | | | | | | |членів їх сімей, по яких на 1 | | | | | | | | |липня 1997 р. проведено | | | | | | | | |фактичні витрати, враховуються | | | | | | | | |у зменшення податкового | | | | | | | | |зобов'язання такого платника | | | | | | | | |податку, протягом терміну | | | | | | | | |завершення будівництва | | | | | | | | |об'єктів житла, розпочатих до | | | | | | | | |1 липня 1997 року | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020080|Підприємства металургійної (та |Закон України "Про |639/97-ВР | 18.11.97 | 01.07.97 | | | | |підприємства інших галузей в |внесення змін до Закону | | | | | | | |частині основних фондів, що |України "Про | | | | | | | |використовуються у ливарному |оподаткування прибутку | | | | | | | |виробництві), коксохімічної, |підприємства" | | | | | | | |хімічної, гірничовидобувної | | | | | | | | |промисловості, а також | | | | | | | | |підприємства залізничного | | | | | | | | |транспорту, підприємства | | | | | | | | |- виробники електричної, | | | | | | | | |теплової енергії та | | | | | | | | |водопостачання, на балансі | | | | | | | | |яких перебувають введені в | | | | | | | | |експлуатацію до 1 січня 1993 | | | | | | | | |року основні фонди, що | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | |здійснення основної | | | | | | | | |діяльності, мають право | | | | | | | | |відносити до складу валових | | | | | | | | |витрат звітного (податкового) | | | | | | | | |року витрати на проведення | | | | | | | | |поліпшень таких основних | | | | | | | | |фондів у розмірі, що не | | | | | | | | |перевищує 9 відсотків від | | | | | | | | |балансової вартості груп 1 та | | | | | | | | |3 таких основних фондів на | | | | | | | | |початок звітного (податкового) | | | | | | | | |року | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020081|Звільняється від оподаткування |Закон України "Про |607/97-ВР | 04.11.97 | 16.12.97 | | | | |прибуток підприємств, що |внесення змін до статті | | | | | | | |засновані всеукраїнськими |7 Закону України "Про | | | | | | | |громадськими організаціями |оподаткування прибутку | | | | | | | |інвалідів та майно яких є їх |підприємств" | | | | | | | |власністю, отриманий від | | | | | | | | |продажу товарів (робіт, | | | | | | | | |послуг), крім прибутку, | | | | | | | | |одержаного від грального | | | | | | | | |бізнесу, де протягом | | | | | | | | |попереднього звітного | | | | | | | | |податкового періоду кількість | | | | | | | | |інвалідів, які мають там | | | | | | | | |основне місце роботи, | | | | | | | | |становить не менш як 50 | | | | | | | | |відсотків загальної | | | | | | | | |чисельності працюючих і фонд | | | | | | | | |оплати праці таких інвалідів | | | | | | | | |становить не менш як 25 | | | | | | | | |відсотків від суми витрат на | | | | | | | | |оплату праці, що відносяться | | | | | | | | |до складу валових витрат | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020082|Не підлягають оподаткуванню |Закон України "Про |639/97-ВР | 18.11.97 | 01.07.97 | | | | |доходи, отримані нерезидентами |внесення змін до Закону | | | | | | | |у вигляді відсотків або доходу |України "Про | | | | | | | |(дисконту) на державні цінні |оподаткування прибутку | | | | | | | |папери, продані (розміщені) |підприємств" | | | | | | | |нерезидентами за межами | | | | | | | | |території України через | | | | | | | | |уповноважених | | | | | | | | |агентів-нерезидентів, або | | | | | | | | |відсотків, сплачених | | | | | | | | |нерезидентами за отримані | | | | | | | | |Україною позики (кредити або | | | | | | | | |державні зовнішні | | | | | | | | |запозичення), які | | | | | | | | |відображаються у Державному | | | | | | | | |бюджеті України чи кошторисі | | | | | | | | |Національного банку України | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020083|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |639/97-ВР | 18.11.97 |З дня набрання | | | | |доходи, одержані від володіння |внесення змін до Закону | | | чинності | | | | |державними цінними паперами та |України "Про | | | пільгою | | | | |облігаціями місцевих позик, |оподаткування прибутку | | | | | | | |придбаними до набрання |підприємств" | | | | | | | |чинності Законом України "Про | | | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | | | |України "Про оподаткування | | | | | | | | |прибутку підприємств" | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020084|До валових витрат платника |Закон України "Про |639/97-ВР | 18.11.97 | 01.07.97 | | | | |податку на прибуток |внесення змін до Закону | | | | | | | |відносяться витрати платника |України "Про | | | | | | | |податку на утримання та |оподаткування прибутку | | | | | | | |експлуатацію дитячих таборів |підприємств" | | | | | | | |відпочинку за умови, що вони | | | | | | | | |не здаються в оренду, не | | | | | | | | |використовуються для надання | | | | | | | | |платних послуг або іншої | | | | | | | | |комерційної діяльності | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020085|Зарахування сплачених за |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.01.98 | | | | |митним кордоном України сум |оподаткування прибутку | | | | | | | |податку на прибуток за |підприємств", пункт 19.4 | | | | | | | |наявності міжнародного |статті 19 | | | | | | | |договору України про усунення | | | | | | | | |подвійного оподаткування | | | | | | | | |доходів, ратифікованого | | | | | | | | |Верховною Радою України | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020086|Враховуються у складі валових |Закон України "Про | 228-XIV | 05.11.98 | 01.12.98 | 15.01.99 | | | |витрат платників податку в |звільнення від | | | | | | | |розмірі не більше 6 відсотків |оподаткування грошових | | | | | | | |оподатковуваного прибутку |коштів, які | | | | | | | |попереднього (звітного) |спрямовуються на | | | | | | | |кварталу суми коштів, які |проведення новорічних і | | | | | | | |спрямовані на проведення |різдвяних свят для дітей | | | | | | | |новорічних і різдвяних свят |і підлітків, та операції | | | | | | | |для дітей і підлітків, та |з продажу дитячих | | | | | | | |операцій з продажу дитячих |святкових подарунків", | | | | | | | |святкових подарунків" |стаття 1 | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020087|До валового доходу платника |Закон України "Про | 317-XIV | 16.12.98 | 01.01.99 | До | | | |податку не включаються суми |внесення змін до статті | | | |01.01.2002 | | | |коштів, нараховані (отримані) |22 Закону України "Про | | | | | | | |у складі ціни продажу |оподаткування прибутку | | | | | | | |електричної та теплової |підприємств" | | | | | | | |енергії у вигляді цільової | | | | | | | | |надбавки до діючого тарифу на | | | | | | | | |електричну та теплову енергію | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020088|Звільняється на п'ять років |Закон України "Про | 403-XIV | 15.01.99 | Вводяться в | 5 років з | | | |від оподаткування прибуток |внесення змін до деяких | | | дію з моменту | моменту | | | |суб'єктів СЕЗ "Яворів", |законів України з питань | | | одержання | введення в | | | |отриманий на території СЕЗ |оподаткування у зв'язку | | | суб'єктом СЕЗ | дію | | | |"Яворів" від реалізації |із створенням | | | "Яворів" | | | | |інвестиційних проектів, |спеціальної економічної | | | першого | | | | |затверджених Яворівською |зони "Яворів" | | | прибутку від | | | | |районною державною | | | | реалізації | | | | |адміністрацією | | | |інвестиційного | | | | | | | | | проекту | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020089|Прибуток суб'єктів СЕЗ |Закон України "Про | 403-XIV | 15.01.99 | Вводяться в | 5 років з | | | |"Яворів", отриманий на |внесення змін до деяких | | | дію через | моменту | | | |території СЕЗ "Яворів" від |законів України з питань | | | 5 років з | введення в | | | |реалізації інвестиційних |оподаткування у зв'язку | | | моменту | дію | | | |проектів після 5 років (код |із створенням | | | одержання | | | | |11.02 0088) оподатковується за |спеціальної економічної | | | суб'єктом СЕЗ | | | | |ставкою 50 % діючої ставки |зони "Яворів" | | | "Яворів" | | | | |оподаткування | | | | першого | | | | | | | | | прибутку від | | | | | | | | | реалізації | | | | | | | | |інвестиційного | | | | | | | | | проекту | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020090|На період підготовки до зняття |Закон України "Про | 309-XIV | 11.12.98 | 13.01.99 | | | | |і зняття з експлуатації |загальні засади | | | | | | | |енергоблоків Чорнобильської |подальшої експлуатації і | | | | | | | |АЕС та перетворення об'єкта |зняття з експлуатації | | | | | | | |"Укриття" на екологічно |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | |безпечну систему, звільняється |перетворення | | | | | | | |від оподаткування прибуток |зруйнованого четвертого | | | | | | | |Чорнобильської АЕС |енергоблоку цієї АЕС на | | | | | | | | |екологічно безпечну | | | | | | | | |систему" | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020091|Звільняється від оподаткування |Закон України "Про | 309-XIV | 11.12.98 | 13.01.99 | | | | |прибуток підприємств, |загальні засади | | | | | | | |отриманий за рахунок |подальшої експлуатації і | | | | | | | |міжнародної технічної |зняття з експлуатації | | | | | | | |допомоги, яка надається на |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | |безоплатній та безповоротній |перетворення | | | | | | | |основі для подальшої |зруйнованого четвертого | | | | | | | |експлуатації, підготовки до |енергоблоку цієї АЕС на | | | | | | | |зняття і зняття енергоблоків |екологічно безпечну | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з |систему" | | | | | | | |експлуатації, перетворення | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на | | | | | | | | |екологічно безпечну систему та | | | | | | | | |забезпечення соціального | | | | | | | | |захисту персоналу | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС і населення | | | | | | | | |міста Славутич | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020092|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 309-XIV | 11.12.98 | 13.01.99 | | | | |протягом 2-х років прибуток |загальні засади | | | | | | | |суб'єктів господарської |подальшої експлуатації і | | | | | | | |діяльності в |зняття з експлуатації | | | | | | | |адміністративно-територіальних |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | |межах м. Славутич, |перетворення | | | | | | | |зареєстрованих у встановленому |зруйнованого четвертого | | | | | | | |законодавством порядку до 30 |енергоблоку цієї АЕС на | | | | | | | |грудня 2001 року |екологічно безпечну | | | | | | | | |систему" | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020093|Протягом 3 років на 50 |Закон України "Про | 309-XIV | 11.12.98 | 13.01.99 | | | | |відсотків звільняється від |загальні засади | | | | | | | |оподаткування прибуток |подальшої експлуатації і | | | | | | | |суб'єктів господарської |зняття з експлуатації | | | | | | | |діяльності в |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | |адміністративно-територіальних |перетворення | | | | | | | |межах м. Славутич, які |зруйнованого четвертого | | | | | | | |протягом перших 2 років |енергоблока цієї АЕС на | | | | | | | |звільнялися від сплати податку |екологічно безпечну | | | | | | | |на прибуток |систему" | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020094|Звільняються на 2 роки від |Указ Президента України | 1338/98 | 09.12.98 | Вводиться з | Діє | | | |оподаткування прибутку |"Про спеціальний режим | | | моменту | протягом 2 | | | |новостворені підприємства, |інвестиційної діяльності | | | одержання | років з | | | |інвестиція в які для |у Закарпатській області" | | | першого | моменту її | | | |реалізації інвестиційного | | | | прибутку | надання | | | |проекту є еквівалентною не | | | | | | | | |менш як 250 тис. дол. США | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020095|Звільняються на 2 роки від |Указ Президента України | 1338/98 | 09.12.98 | Вводиться з | Діє | | | |оподаткування прибутку |"Про спеціальний режим | | | моменту | протягом 2 | | | |підприємства, утворені в |інвестиційної діяльності | | | одержання | років з | | | |процесі реструктуризації, |у Закарпатській області" | | | першого | моменту її | | | |інвестиція в які для | | | | прибутку | надання | | | |реалізації інвестиційного | | | | | | | | |проекту є еквівалентною не | | | | | | | | |менш як 250 тис. дол. США | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020096|Звільняється на 2 роки від |Указ Президента України | 1338/98 | 09.12.98 | Вводиться з | Діє | | | |оподаткування прибуток діючого |"Про спеціальний режим | | | моменту | протягом 2 | | | |підприємства, одержаний від |інвестиційної діяльності | | | одержання | років з | | | |інвестування в його |у Закарпатській області" | | | першого | моменту її | | | |реконструкцію або в його | | | | прибутку | надання | | | |модернізацію, якщо така | | | | | | | | |інвестиція дорівнює не менш як | | | | | | | | |250 тис. дол. США | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020097|Оподатковується протягом |Указ Президента України | 1338/98 | 09.12.98 | Вводиться | Діє | | | |третього по п'ятий рік за |"Про спеціальний режим | | | після 2 років | протягом 3 | | | |ставкою 50 % від діючої ставки |інвестиційної діяльності | | | з моменту | років з | | | |прибуток новостворених |у Закарпатській області" | | | одержання | моменту її | | | |підприємств, інвестиція в які | | | | першого | надання | | | |є еквівалентною не менш як 250 | | | | прибутку | | | | |тис. дол. США | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020098|Оподатковується протягом |Указ Президента України | 1338/98 | 09.12.98 | Вводиться | Діє | | | |третього по п'ятий рік за |"Про спеціальний режим | | | після 2 років | протягом 3 | | | |ставкою 50 % від діючої ставки |інвестиційної діяльності | | | з моменту | років з | | | |прибуток підприємств, |у Закарпатській області" | | | одержання | моменту її | | | |утворених в процесі | | | | першого | надання | | | |реструктуризації, інвестиція в | | | | прибутку | | | | |які для реалізації | | | | | | | | |інвестиційного проекту є | | | | | | | | |еквівалентною не менш як 250 | | | | | | | | |тис. дол. США | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020099|Оподатковується протягом |Указ Президента України | 1338/98 | 09.12.98 | Вводиться | Діє | | | |третього по п'ятий рік за |"Про спеціальний режим | | | після 2 років | протягом 3 | | | |ставкою 50 % від діючої ставки |інвестиційної діяльності | | | з моменту | років з | | | |прибуток діючого підприємства, |у Закарпатській області" | | | одержання | моменту її | | | |одержаний від інвестування в | | | | першого | надання | | | |його реконструкцію або | | | | прибутку | | | | |модернізацію інвестиції, для | | | | | | | | |реалізації інвестиційного | | | | | | | | |проекту не менш як 250 тис. | | | | | | | | |дол. США | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020100|Не включаються до валового |Указ Президента України | 1338/98 | 09.12.98 | Вводиться | Діє | | | |доходу підприємства інвестиції |"Про спеціальний режим | | | після 2 років | протягом 3 | | | |згідно з інвестиційним |інвестиційної діяльності | | | з моменту | років з | | | |проектом, одержані у вигляді |у Закарпатській області" | | | одержання | моменту її | | | |коштів, матеріальних | | | | першого | надання | | | |цінностей, нематеріальних | | | | прибутку | | | | |активів, вартість яких у | | | | | | | | |конвертованій валюті | | | | | | | | |підтверджено згідно із | | | | | | | | |законами (процедурами) держави | | | | | | | | |інвестора або міжнародними | | | | | | | | |торговельними звичаями, а | | | | | | | | |також експертною оцінкою в | | | | | | | | |Україні, включаючи | | | | | | | | |легалізовані на території | | | | | | | | |України авторські права, права | | | | | | | | |на винаходи, промислові | | | | | | | | |зразки, знаки для товарів і | | | | | | | | |послуг, ноу-хау | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020101|У спеціальних економічних |Закон України "Про | 356-XIV | 24.12.98 | 01.01.99 | | | | |зонах "Донецьк" та "Азов" |спеціальні економічні | | | | | | | |прибуток платників податку на |зони та спеціальний | | | | | | | |прибуток на території |режим інвестиційної | | | | | | | |спеціальної економічної зони |діяльності в Донецькій | | | | | | | |оподатковується за ставкою |області" | | | | | | | |20 % до об'єкта оподаткування | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020102|Доходи, отримані нерезидентами |Закон України "Про | 356-XIV | 24.12.98 | 01.01.99 | | | | |з джерелом походження з |спеціальні економічні | | | | | | | |території спеціальних |зони та спеціальний | | | | | | | |економічних зон "Донецьк" та |режим інвестиційної | | | | | | | |"Азов" від проведення |діяльності в Донецькій | | | | | | | |господарської діяльності, |області" | | | | | | | |оподатковуються у розмірі 2/3 | | | | | | | | |ставок оподаткування, | | | | | | | | |визначених статтею 13 Закону | | | | | | | | |України "Про оподаткування | | | | | | | | |прибутку підприємств" | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020103|Звільняється на три роки від |Закон України "Про | 356-XIV | 24.12.98 | 01.01.99 | Діє | | | |оподаткування прибуток в |спеціальні економічні | | | | протягом 3 | | | |економічних зонах "Донецьк" та |зони та спеціальний | | | | років з | | | |"Азов", одержаний від |режим інвестиційної | | | | моменту її | | | |реалізації інвестиційних |діяльності в Донецькій | | | | надання | | | |проектів, схвалених Радою, на |області" | | | | | | | |новостворених підприємствах, | | | | | | | | |діючих підприємствах, їх | | | | | | | | |філіях та інших структурних | | | | | | | | |підрозділах - платниках | | | | | | | | |податку, на яких відбувалися | | | | | | | | |реструктуризація, | | | | | | | | |реконструкція, модернізація, | | | | | | | | |перепрофілювання, в частині, | | | | | | | | |одержаній від освоєння | | | | | | | | |інвестицій, якщо інвестиції в | | | | | | | | |них еквівалентні не менш як | | | | | | | | |1 млн. дол. США | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020104|Прибуток підприємств в |Закон України "Про | 356-XIV | 24.12.98 | 01.01.99 | Діє | | | |економічних зонах "Донецьк" та |спеціальні економічні | | | | протягом 3 | | | |"Азов", на яких відбувалися |зони та спеціальний | | | | років з | | | |реструктуризація, |режим інвестиційної | | | | моменту її | | | |реконструкція, модернізація, |діяльності в Донецькій | | | | надання | | | |перепрофілювання, в частині, |області" | | | | | | | |одержаній від освоєння | | | | | | | | |інвестицій, якщо інвестиції в | | | | | | | | |них еквівалентні не менш як | | | | | | | | |1 млн. дол. США, одержаний з | | | | | | | | |четвертого по шостий рік, | | | | | | | | |оподатковується за ставкою | | | | | | | | |50 % діючої ставки | | | | | | | | |оподаткування | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020106|Доходи нерезидентів України, |Закон України "Про | 356-XIV | 24.12.98 | 01.01.99 | | | | |отримані в економічних зонах |спеціальні економічні | | | | | | | |"Донецьк" та "Азов" від |зони та спеціальний | | | | | | | |реалізації інвестиційних |режим інвестиційної | | | | | | | |проектів, схвалених Радою, на |діяльності в Донецькій | | | | | | | |територіях пріоритетного |області" | | | | | | | |розвитку, оподатковуються у | | | | | | | | |розмірі 2/3 ставок | | | | | | | | |оподаткування, визначених | | | | | | | | |статтею 13 Закону України "Про | | | | | | | | |оподаткування прибутку | | | | | | | | |підприємств" | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020107|До валового доходу |Закон України "Про | 356-XIV | 24.12.98 | 01.01.99 | | | | |підприємства, розташованого на |спеціальні економічні | | | | | | | |території пріоритетного |зони та спеціальний | | | | | | | |розвитку в економічних зонах |режим інвестиційної | | | | | | | |"Донецьк" та "Азов", з метою |діяльності в Донецькій | | | | | | | |оподаткування не включається |області" | | | | | | | |одержана згідно з | | | | | | | | |інвестиційним проектом сума | | | | | | | | |інвестиції у вигляді коштів, | | | | | | | | |матеріальних цінностей, | | | | | | | | |нематеріальних активів, | | | | | | | | |вартість яких у конвертованій | | | | | | | | |валюті підтверджена згідно із | | | | | | | | |законами (процедурами) країни | | | | | | | | |інвестора або міжнародними | | | | | | | | |торговельними звичаями, а | | | | | | | | |також експертною оцінкою в | | | | | | | | |Україні, включаючи | | | | | | | | |легалізовані на території | | | | | | | | |України авторські права, права | | | | | | | | |на винаходи, корисні моделі, | | | | | | | | |промислові зразки, знаки для | | | | | | | | |товарів і послуг, ноу-хау тощо | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020108|Звільняється на три роки від |Указ Президента України | 1359/98 | 18.12.99 | Вводиться | Діє | | | |оподаткування на території |"Про спеціальний режим | | | з моменту | протягом 3 | | | |пріоритетного розвитку в |інвестиційної діяльності | | | одержання | років з | | | |Луганській області прибуток |на територіях | | | першого | моменту її | | | |новостворених, в тому числі у |пріоритетного розвитку в | | | прибутку | надання | | | |процесі реорганізації |Луганській області" | | | | | | | |підприємств, інвестиція в які | | | | | | | | |є еквівалентною не менш як | | | | | | | | |1 млн. дол. США | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020109|3 четвертого по шостий рік |Указ Президента України | 1359/98 | 18.12.99 | Вводиться | Діє | | | |новостворені, в тому числі в |"Про спеціальний режим | | | після 3 років | протягом 3 | | | |процесі реорганізації |інвестиційної діяльності | | | з моменту | років з | | | |підприємства, на території |на територіях | | | одержання | моменту її | | | |пріоритетного розвитку в |пріоритетного розвитку в | | | першого | надання | | | |Луганській області, |Луганській області" | | | прибутку | | | | |оподатковуються за ставкою у | | | | | | | | |розмірі 50 % діючої ставки | | | | | | | | |оподаткування | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020110|Звільняється на три роки від |Закон України "Про | 420-XIV | 04.02.99 | Вводиться | Діє | | | |оподаткування прибуток |спеціальну економічну | | | з моменту | протягом 3 | | | |суб'єктів СЕЗ "Курортополіс |зону | | | одержання | років з | | | |Трускавець", отриманий на |туристсько-рекреаційного | | | першого | моменту її | | | |території СЕЗ "Курортополіс |типу "Курортополіс | | | прибутку | надання | | | |Трускавець" від реалізації |Трускавець" | | | | | | | |інвестиційних проектів, | | | | | | | | |затверджених виконавчим | | | | | | | | |комітетом Трускавецької | | | | | | | | |міської ради | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020111|Прибуток суб'єктів СЕЗ |Закон України "Про | 420-XIV | 04.02.99 | Вводиться | Діє | | | |"Курортополіс Трускавець", |спеціальну економічну | | | після 3 років | протягом 3 | | | |отриманий на території СЕЗ |зону | | | з моменту | років з | | | |"Курортополіс Трускавець" від |туристсько-рекреаційного | | | одержання | моменту | | | |реалізації інвестиційних |типу "Курортополіс | | | першого |її надання | | | |проектів, затверджених |Трускавець" | | | прибутку | | | | |виконавчим комітетом | | | | | | | | |Трускавецької міської ради, з | | | | | | | | |четвертого по шостий рік | | | | | | | | |реалізації інвестиційних | | | | | | | | |проектів оподатковується за | | | | | | | | |ставкою у розмірі 50 % діючої | | | | | | | | |ставки оподаткування | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020112|До валового доходу суб'єктів |Закон України "Про | 420-XIV | 04.02.99 | Вводиться | | | | |СЕЗ "Курортополіс Трускавець" |спеціальну економічну | | | з моменту | | | | |з метою оподаткування не |зону | | | надання | | | | |включається одержана згідно з |туристсько-рекреаційного | | | інвестицій | | | | |інвестиційним проектом сума |типу "Курортополіс | | | | | | | |інвестицій у вигляді: |Трускавець" | | | | | | | |- коштів | | | | | | | | |- матеріальних цінностей | | | | | | | | |- нематеріальних активів, | | | | | | | | |включаючи легалізовані на | | | | | | | | |території України авторські | | | | | | | | |права, права на винаходи, | | | | | | | | |корисні моделі, промислові | | | | | | | | |зразки, знаки для товарів і | | | | | | | | |послуг, ноу-хау тощо, вартість | | | | | | | | |яких у конвертованій валюті | | | | | | | | |підтверджена згідно із | | | | | | | | |законами (процедурами) країни | | | | | | | | |інвестора або міжнародними | | | | | | | | |торговельними звичаями, а | | | | | | | | |також підтверджена експертною | | | | | | | | |оцінкою в Україні | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020113|Тимчасово до 1 січня 2008 року |Закон України "Про |535/97-ВР | 19.09.97 | З моменту | Діє до | | | |для підприємств по виробництву |стимулювання виробництва | | | опублікування |01.01.2008 | | | |автомобілів і запасних частин |автомобілів в Україні" | | | | | | | |до них, що мають інвестицію (у | | | | | | | | |тому числі іноземну) виключно | | | | | | | | |в грошовій формі, що становить | | | | | | | | |суму, еквівалентну не менше | | | | | | | | |150 мільйонів доларів США за | | | | | | | | |офіційним валютним курсом | | | | | | | | |Національного банку України на | | | | | | | | |день внесення такої інвестиції | | | | | | | | |до їх статутного фонду, яка | | | | | | | | |зареєстрована у встановленому | | | | | | | | |законодавством порядку, об'єкт | | | | | | | | |оподаткування, визначений за | | | | | | | | |наслідками звітного | | | | | | | | |податкового року, зменшується | | | | | | | | |на суму коштів, які | | | | | | | | |направляються на погашення | | | | | | | | |кредитів, отриманих для | | | | | | | | |реалізації інвестиційної | | | | | | | | |програми, затвердженої | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України, | | | | | | | | |та реінвестуються | | | | | | | | |підприємством у розвиток | | | | | | | | |власного виробництва та | | | | | | | | |виробництво матеріалів і | | | | | | | | |комплектуючих виробів для | | | | | | | | |автомобілебудування, а також | | | | | | | | |на суму нарахованих та | | | | | | | | |сплачених засновникам | | | | | | | | |дивідендів, які реінвестуються | | | | | | | | |ними на ці ж цілі | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020114|Тимчасово до 1 січня 2008 року |Закон України "Про |535/97-ВР | 19.09.97 | З моменту | Діє до | | | |для підприємств по виробництву |стимулювання виробництва | | | опублікування |01.01.2008 | | | |автомобілів і запасних частин |автомобілів в Україні" | | | | | | | |до них, що мають інвестицію (у | | | | | | | | |тому числі іноземну) виключно | | | | | | | | |в грошовій формі, що становить | | | | | | | | |суму, еквівалентну не менше | | | | | | | | |150 мільйонів доларів США за | | | | | | | | |офіційним валютним курсом | | | | | | | | |Національного банку України на | | | | | | | | |день внесення такої інвестиції | | | | | | | | |до їх статутного фонду, яка | | | | | | | | |зареєстрована у встановленому | | | | | | | | |законодавством порядку, не | | | | | | | | |оподатковується виплата | | | | | | | | |дивідендів у разі | | | | | | | | |реінвестування їх у розвиток | | | | | | | | |виробництва матеріалів та | | | | | | | | |комплектуючих виробів для | | | | | | | | |автомобілебудування | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11020115|Дія підпункту 5.5.2 Закону |Закон України "Про |535/97-ВР | 19.09.97 | З моменту | Діє до | | | |України "Про оподаткування |стимулювання виробництва | | |опублікування |01.01.2008 | | | |прибутку підприємств" не |автомобілів в Україні" | | | | | | | |поширюється на підприємства по | | | | | | | | |виробництву автомобілів і | | | | | | | | |запчастин до них, які мають | | | | | | | | |інвестицію (у тому числі | | | | | | | | |іноземну) виключно в грошовій | | | | | | | | |формі, що становить суму, | | | | | | | | |еквівалентну не менше 150 | | | | | | | | |мільйонів доларів США за | | | | | | | | |офіційним валютним курсом | | | | | | | | |Національного банку України на | | | | | | | | |день внесення такої інвестиції | | | | | | | | |до їх статутного фонду, яка | | | | | | | | |зареєстрована у встановленому | | | | | | | | |законодавством порядку строком | | | | | | | | |до 1 січня 2008 року | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |11025000|Пільги, надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | | | |органами влади у межах сум, що |систему оподаткування", | | | | | | | |надходять до їх бюджетів, по |ст. 1 | | | | | | | |податку на прибуток | | | | | | | -----------+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Податок з |12020000| Пільги по податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів | власників | | | транс- | | | портних | | | засобів та | | | інших | | | самохідних | | | машин і | | | механізмів | | | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |12020005|Від сплати податку |Закон України "Про | 75/97-ВР | 18.02.97 | 18.02.97 | | | | |звільняються: а) підприємства |внесення змін до Закону | | | | | | | |автомобільного транспорту |України "Про податок з | | | | | | | |загального користування - щодо |власників транспортних | | | | | | | |транспортних засобів, зайнятих |засобів та інших | | | | | | | |на перевезенні пасажирів, на |самохідних машин і | | | | | | | |які в установленому законом |механізмів", п. "а" | | | | | | | |порядку визначено тарифи |статті 4 | | | | | | | |оплати проїзду в цих | | | | | | | | |транспортних засобах | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |12020006|Від сплати податку |Закон України "Про | 75/97-ВР | 18.02.97 | 18.02.97 | | | | |звільняються: б) установи та |внесення змін до Закону | | | | | | | |організації, що фінансуються з |України "Про податок з | | | | | | | |Державного бюджету України, а |власників транспортних | | | | | | | |саме: установи та організації |засобів та інших | | | | | | | |Міністерства оборони України, |самохідних машин і | | | | | | | |Національної гвардії України, |механізмів", п. "б" | | | | | | | |Прикордонних військ України, |статті 4 | | | | | | | |Цивільної оборони України, | | | | | | | | |Служби безпеки України, | | | | | | | | |Міністерства внутрішніх справ | | | | | | | | |України, Прокуратури України | | | | | | | | |за умови цільового | | | | | | | | |використання цих транспортних | | | | | | | | |засобів у службових справах та | | | | | | | | |в межах встановлених лімітів | | | | | | | | |кількості транспортних | | | | | | | | |засобів | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |12020007|Від сплати податку |Закон України "Про | 75/97-ВР | 18.02.97 | 18.02.97 | | | | |звільняються: д) на 50 |внесення змін до Закону | | | | | | | |відсотків - |України "Про податок з | | | | | | | |сільськогосподарські |власників транспортних | | | | | | | |підприємства - товаровиробники |засобів та інших | | | | | | | |за трактори колісні, автобуси |самохідних машин і | | | | | | | |та спеціальні автомобілі для |механізмів", п. "д" | | | | | | | |перевезення людей з кількістю |статті 4 | | | | | | | |місць не менше десяти | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |12025000|Пільги, надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | | | |органами влади у межах сум, що |систему оподаткування", | | | | | | | |надходять до їх бюджетів, по |ст. 1 | | | | | | | |податку з власників | | | | | | | | |транспортних засобів та інших | | | | | | | | |самохідних машин і механізмів | | | | | | | -----------+--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| Збори за | | | | | | | | | спеціальне | | | | | | | | | викори- | | | | | | | | | стання | | | | | | | | | природних | | | | | | | | | ресурсів | | | | | | | | | -----------+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Плата за |13010000| Пільги по платі за використання лісових ресурсів | викори- | | | стання | | | лісових | | | ресурсів | | | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |13015000|Пільги, що надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | | | |органами влади у межах сум, що |систему оподаткування", | | | | | | | |надходять до їх бюджетів, по |ст. 1 | | | | | | | |платі за використання лісових | | | | | | | | |ресурсів | | | | | | | -----------+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Плата за |13020000| Пільги по платі за спеціальне користування водними ресурсами | спеціальне | | | корис- | | | тування | | | ресурсами | | | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |13020001|На період до 2001 року до |Постанова Кабінету | 2018 | 18.12.98 | 01.01.99 | | | | |нормативів плати за спеціальне |Міністрів України "Про | | | | | | | |використання водних ресурсів |внесення змін і | | | | | | | |застосовується коефіцієнт для |доповнень до постанови | | | | | | | |ставкових та озерних |Кабінету Міністрів | | | | | | | |господарств (вирощування |України від 08.02.97 р. | | | | | | | |товарної риби) - 0,1 |N 164", пункт 1 | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |13020002|На період до 2001 року до |Постанова Кабінету | 2018 | 18.12.98 | 01.01.99 | | | | |нормативів плати за спеціальне |Міністрів України "Про | | | | | | | |використання водних ресурсів |внесення змін і | | | | | | | |застосовується коефіцієнт для |доповнень до постанови | | | | | | | |сільськогосподарських |Кабінету Міністрів | | | | | | | |виробників, включаючи тих, що |України від 08.02.97 р. | | | | | | | |здійснюють експлуатацію |N 164", пункті 1 | | | | | | | |іригаційних та меліоративних | | | | | | | | |систем (виробництво | | | | | | | | |сільськогосподарської | | | | | | | | |продукції та зрошення) - 0,2 | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |13020003|На період до 2001 року до |Постанова Кабінету | 2018 | 18.12.98 | 01.01.99 | | | | |нормативів плати за спеціальне |Міністрів України "Про | | | | | | | |використання водних ресурсів |внесення змін і | | | | | | | |застосовується коефіцієнт для |доповнень до постанови | | | | | | | |теплових та атомних |Кабінету Міністрів | | | | | | | |електростанцій (виробництво |України від 08.02.97 р. | | | | | | | |тепло- та електроенергії) - |N 164", пункті 1 | | | | | | | |0,5 | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |13020004|На період до 2001 року до |Постанова Кабінету | 2018 | 18.12.98 | 01.01.99 | | | | |нормативів плати за спеціальне |Міністрів України "Про | | | | | | | |використання водних ресурсів |внесення змін і | | | | | | | |застосовується коефіцієнт для |доповнень до постанови | | | | | | | |підприємств житлового та |Кабінету Міністрів | | | | | | | |комунального господарства, |України від 08.02.97 р. | | | | | | | |включаючи відомчі - 0,1 |N 164", пункт 1 | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |13020005|На період до 2001 року до |Постанова Кабінету | 2018 | 18.12.98 | 01.01.99 | | | | |нормативів плати за спеціальне |Міністрів України "Про | | | | | | | |використання водних ресурсів |внесення змін і | | | | | | | |застосовується коефіцієнт для |доповнень до постанови | | | | | | | |виробництва рису - 0,08 |Кабінету Міністрів | | | | | | | | |України від 08.02.97 р. | | | | | | | | |N 164", пункт 1 | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |13025000|Пільги, надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | | | |органами влади межах сум, що |систему оподаткування", | | | | | | | |надходять до їх бюджетів по |ст. 1 | | | | | | | |платі за спеціальне | | | | | | | | |користування водними | | | | | | | | |ресурсами | | | | | | | -----------+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Плата за |13030000| Пільги по платі за користування надрами | корис- | | | тування | | | надрами | | | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |13035000|Пільги, надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | | | |органами влади у межах сум, що |систему оподаткування", | | | | | | | |надходять до їх бюджетів, по |ст. 1 | | | | | | | |платі за користування надрами | | | | | | | -----------+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Збір за |13040000| Пільги по збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету | геолого- | | | розвіду- | | | вальні | | | роботи, | | | виконані за|--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| рахунок |13040001|Звільняються від внесення |Указ Президента України | 433/96 | 17.06.96 | 17.06.96 | | | державного | |відрахувань за |"Про заходи щодо | | | | | | бюджету | |геологорозвідувальні роботи, |залучення інвестицій для | | | | | | | |виконані за рахунок державного |дорозроблення нафтових | | | | | | | |бюджету, строком на 10 років |родовищ з | | | | | | | |від дня одержання ліцензії на |важковидобувними та | | | | | | | |експлуатацію родовищ за |виснаженими запасами", | | | | | | | |додатково видобуті нафту і газ |п. 1 | | | | | | | |понад базові обсяги на | | | | | | | | |родовищах, визначених | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України, | | | | | | | | |як родовища з важковидобувними | | | | | | | | |та виснаженими запасами | | | | | | | -----------+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Плата за |13050000| Пільги по платі за землю | землю | | | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |13050001|Від земельного податку |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 | 01.01.97 | | | | |звільняються: заповідники, в |внесення змін і | | | | | | | |тому числі історико-культурні, |доповнень до Закону | | | | | | | |національні природні парки, |України "Про плату за | | | | | | | |заказники (крім мисливських), |землю", пункт 1 статті | | | | | | | |регіональні ландшафтні парки, |12 | | | | | | | |ботанічні сади, дендрологічні | | | | | | | | |та зоологічні парки, | | | | | | | | |пам'ятники природи, заповідні | | | | | | | | |урочища та парки-пам'ятники | | | | | | | | |садово-паркового мистецтва | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |13050002|Від земельного податку |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 | 01.01.97 | | | | |звільняються: вітчизняні |внесення змін і | | | | | | | |дослідні господарства |доповнень до Закону | | | | | | | |науково-дослідних установ і |України "Про плату за | | | | | | | |навчальних закладів |землю", пункт 2 статті | | | | | | | |сільськогосподарського профілю |12 | | | | | | | |та професійно-технічних | | | | | | | | |училищ | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |13050003|Від земельного податку |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 | 01.01.97 | | | | |звільняються: органи державної |внесення змін і | | | | | | | |влади та органи місцевого |доповнень до Закону | | | | | | | |самоврядування, органи |України "Про плату за | | | | | | | |прокуратури, заклади, установи |землю", пункт 3 статті | | | | | | | |та організації, які повністю |12 | | | | | | | |утримуються за рахунок бюджету | | | | | | | | |(за винятком Збройних Сил | | | | | | | | |України та інших військових | | | | | | | | |формувань, створених | | | | | | | | |відповідно до законодавства | | | | | | | | |України), спеціальні санаторії | | | | | | | | |для реабілітації хворих згідно | | | | | | | | |із списком, затвердженим | | | | | | | | |Міністерством охорони здоров'я | | | | | | | | |України, дитячі | | | | | | | | |санаторно-курортні та | | | | | | | | |оздоровчі заклади України, | | | | | | | | |підприємства, об'єднання та | | | | | | | | |організації товариств сліпих і | | | | | | | | |глухих України, громадські | | | | | | | | |організації інвалідів України | | | | | | | | |та їх об'єднання | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |13050004|Не справляється плата за |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 | 01.01.97 | | | | |земельні ділянки державних, |внесення змін і | | | | | | | |колективних і фермерських |доповнень до Закону | | | | | | | |господарств, які зайняті |України "Про плату за | | | | | | | |молодими садами, ягідниками та |землю", пункт 4 статті | | | | | | | |виноградниками до вступу їх у |12 | | | | | | | |пору плодоношення, а також | | | | | | | | |гібридними насадженнями, | | | | | | | | |генофондовими колекціями та | | | | | | | | |розсадниками багаторічних | | | | | | | | |плодових насаджень | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |13050005|Від земельного податку |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 | 01.01.97 | | | | |звільняються зареєстровані |внесення змін і | | | | | | | |релігійні та благодійні |доповнень до Закону | | | | | | | |організації, що не займаються |України "Про плату за | | | | | | | |підприємницькою діяльністю |землю", пункт 5 статті | | | | | | | | |12 | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |13050006|Не справляється плата за |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 | 01.01.97 | | | | |сільськогосподарські угіддя |внесення змін і | | | | | | | |зон радіоактивно забруднених |доповнень до Закону | | | | | | | |територій, визначених статтею |України "Про плату за | | | | | | | |2 Закону України "Про правовий |землю", пункт 5 статті | | | | | | | |режим території, що зазнала |12 | | | | | | | |радіоактивного забруднення | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської | | | | | | | | |катастрофи" зон відчуження, | | | | | | | | |безумовного (обов'язкового) | | | | | | | | |відселення, гарантованого | | | | | | | | |добровільного відселення і | | | | | | | | |посилення радіоекологічного | | | | | | | | |контролю), і хімічного | | | | | | | | |забруднення | | | | | | | | |сільськогосподарських угідь, | | | | | | | | |на які запроваджено обмеження | | | | | | | | |щодо ведення сільського | | | | | | | | |господарства, за землі, що | | | | | | | | |перебувають у тимчасовій | | | | | | | | |консервації, або у стадії | | | | | | | | |сільськогосподарського | | | | | | | | |освоєння | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |13050007|Не справляється плата за землі |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 | 01.01.97 | | | | |державних сортовипробувальних |внесення змін і | | | | | | | |станцій і сортодільниць, які |доповнень до Закону | | | | | | | |використовуються для |України "Про плату за | | | | | | | |випробування сортів |землю", пункт 5 статті | | | | | | | |сільськогосподарських культур |12 | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |13050008|Не справляється плата за землі |Закон України "Про |378/96-ВР | 16.09.96 | 01.01.97 | | | | |дорожнього господарства |внесення змін і | | | | | | | |автомобільних доріг загального |доповнень до Закону | | | | | | | |користування |України "Про плату за | | | | | | | | |землю", пункт 5 статті | | | | | | | | |12 | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |13050009|Не справляється плата за землі |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 | 01.01.97 | | | | |кладовищ |внесення змін і | | | | | | | | |доповнень до Закону | | | | | | | | |України "Про плату за | | | | | | | | |землю", пункт 5 статті | | | | | | | | |12 | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |13050010|Верховна Рада Автономної |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 | 01.01.97 | | | | |Республіки Крим, обласні, |внесення змін і | | | | | | | |міські, селищні та сільські |доповнень до Закону | | | | | | | |Ради можуть установлювати |України "Про плату за | | | | | | | |пільги щодо плати за землю: |землю", стаття 12 | | | | | | | |часткове звільнення на певний | | | | | | | | |строк, зменшення суми | | | | | | | | |земельного податку лише за | | | | | | | | |рахунок коштів, що | | | | | | | | |зараховуються на спеціальні | | | | | | | | |бюджетні рахунки відповідних | | | | | | | | |бюджетів | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |13050011|Від земельного податку |Закон України "Про |378/96-ВР | 19.09.96 | 01.01.97 | | | | |звільняються: вітчизняні |внесення змін і | | | | | | | |заклади культури, науки, |доповнень до Закону | | | | | | | |освіти, охорони здоров'я, |України "Про плату за | | | | | | | |соціального забезпечення, |землю", пункт 4 статті | | | | | | | |фізичної культури та спорту, |12 | | | | | | | |спортивні споруди, що | | | | | | | | |використовуються ними за | | | | | | | | |цільовим призначенням | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |13050014|Звільняються від сплати |Закон України "Про | 378-XIV | 31.12.98 | 01.01.99 | 31.12.99 | | | |земельного податку військові |Державний бюджет України | | | | | | | |частини, військові навчальні |на 1999 рік", стаття 12 | | | | | | | |заклади, науково-дослідні, | | | | | | | | |дитячі санаторно-курортні та | | | | | | | | |оздоровчі установи, які | | | | | | | | |утримуються за рахунок бюджету | | | | | | | | |та належать до сфери | | | | | | | | |управління Міністерства | | | | | | | | |оборони України, та інших, | | | | | | | | |утворених відповідно до | | | | | | | | |законодавства військових | | | | | | | | |формувань, а також | | | | | | | | |підприємства Міністерства | | | | | | | | |оборони України та | | | | | | | | |військово-промислового | | | | | | | | |комплексу. Перелік зазначених | | | | | | | | |підприємств затверджується | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України з | | | | | | | | |визначенням розмірів земельних | | | | | | | | |ділянок | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |13055000|Пільги, надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | | | |органами влади у межах сум, що |систему оподаткування", | | | | | | | |надходять до їх бюджетів по |ст. 1 | | | | | | | |платі за землю | | | | | | | -----------+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Податок на |14010000| Пільги по податку на додану вартість | додану | | | вартість | | | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |14010048|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 6/97-ВР | 17.01.97 | | | | | |обороти з реалізації товарів |надання пільг щодо | | | | | | | |(робіт, послуг), включаючи |обкладання податком на | | | | | | | |імпортовані, що |додану вартість | | | | | | | |використовуються для |продукції (робіт, | | | | | | | |виготовлення продукції за |послуг), що виробляється | | | | | | | |контрактом N 1346/38, а також |за контрактом N | | | | | | | |обороти з реалізації кінцевої |1346/38", статті 1, 2 | | | | | | | |продукції, яка реалізується | | | | | | | | |постачальнику для виконання | | | | | | | | |цього контракту | | | | | | | | |Перелік підприємств, які | | | | | | | | |беруть участь у виготовленні | | | | | | | | |продукції (робіт, послуг) за | | | | | | | | |цим контрактом, номенклатура і | | | | | | | | |обсяги товарів, на які | | | | | | | | |поширюється дія статті 1 цього | | | | | | | | |Закону, затверджується | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | | |Порядок здійснення контролю за | | | | | | | | |застосуванням пільг | | | | | | | | |установлюється Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010049|Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | | 07.05.92 | 07.05.92 | | | | |учасників Угоди згідно із |внесення змін і | | | | | | | |Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему оподаткування", | | | | | | | | |Угода між урядом України | | | | | | | | |і урядом Сполучених | | | | | | | | |Штатів Америки про | | | | | | | | |гуманітарне і | | | | | | | | |техніко-економічне | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010050|Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | | 31.12.93 | 31.12.93 | | | | |учасників Угоди згідно із |внесення змін і | | | | | | | |Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему оподаткування", | | | | | | | | |Угода між урядом України | | | | | | | | |і урядом Сполучених | | | | | | | | |Штатів Америки щодо | | | | | | | | |надання допомоги Україні | | | | | | | | |в ліквідації | | | | | | | | |стратегічної ядерної | | | | | | | | |зброї, а також | | | | | | | | |запобігання | | | | | | | | |розповсюдженню ядерної | | | | | | | | |зброї | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010051|Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | 32/97-ВР | 24.01.97 | 24.01.97 | | | | |учасників Угоди згідно із |внесення змін і | | | | | | | |Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему оподаткування", | | | | | | | | |Рамкова Угода між урядом | | | | | | | | |України та урядом ФРН | | | | | | | | |про консультування і | | | | | | | | |технічне співробітництво | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010052|Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | | 02.08.91 | 02.08.91 | | | | |учасників Програми згідно із |внесення змін і | | | | | | | |Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему оподаткування", | | | | | | | | |Програма технічної | | | | | | | | |допомоги Європейського | | | | | | | | |Співтовариства (TACIS) | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010053|Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | | 22.12.93 | 22.12.93 | | | | |учасників Угоди згідно із |внесення змін і | | | | | | | |Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему оподаткування", | | | | | | | | |Угода про загальні умови | | | | | | | | |і механізм підтримки | | | | | | | | |розвитку виробничої | | | | | | | | |кооперації підприємств і | | | | | | | | |галузей держав | | | | | | | | |- учасниць СНД | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010061|Не підлягають обкладанню |Закон України "Про деякі | 65/96-ВР | 23.02.96 | 24.02.96 | | | | |податком на додану вартість |питання валютного | | | | | | | |сировина, матеріали, |регулювання та | | | | | | | |устаткування та обладнання |оподаткування суб'єктів | | | | | | | |(крім підакцизних товарів), |експериментальної | | | | | | | |які ввозяться в Україну для |економічної зони "Сиваш" | | | | | | | |потреб власного виробництва | | | | | | | | |суб'єктами експериментальної | | | | | | | | |економічної зони "Сиваш" | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010066|Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |випуску, розміщення та продажу |вартість", пп. 3.2.1 п. | | | | | | | |за кошти цінних паперів, що |3.2 | | | | | | | |емітовані (випущені в обіг) | | | | | | | | |суб'єктами підприємницької | | | | | | | | |діяльності, Національним | | | | | | | | |банком України, Міністерством | | | | | | | | |фінансів України, Державним | | | | | | | | |казначейством України, | | | | | | | | |органами місцевого | | | | | | | | |самоврядування, включаючи | | | | | | | | |приватизаційні та | | | | | | | | |компенсаційні папери | | | | | | | | |(сертифікати), житлові чеки, | | | | | | | | |земельні бони, а також | | | | | | | | |деривативів; обміну цінних | | | | | | | | |паперів на інші цінні папери; | | | | | | | | |депозитарної, реєстраторської | | | | | | | | |та клірингової діяльності по | | | | | | | | |цінних паперах | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010067|Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |передачі майна орендодавця |вартість", пп. 3.2.2 п. | | | | | | | |(лізингодавця), що є |3.2 | | | | | | | |резидентом, у користування | | | | | | | | |орендарю (лізингоотримувачу) | | | | | | | | |згідно з умовами договору | | | | | | | | |оренди (лізингу) та його | | | | | | | | |повернення орендодавцю | | | | | | | | |(лізингодавцю) після | | | | | | | | |закінчення дії такого | | | | | | | | |договору | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010068|Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції зі: |податок на додану | | | | | | | |сплати орендних (лізингових) |вартість", пп. 3.2.2 п. | | | | | | | |платежів за умовами договору |3.2 | | | | | | | |фінансової оренди (лізингу) | | | | | | | | |або за умовами договору оренди | | | | | | | | |житлового фонду, що є основним | | | | | | | | |місцем проживання орендаря | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010069|Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |передачі майна в заставу |вартість", пп. 3.2.2 п. | | | | | | | |позикодавцю (кредитору) згідно |3.2 | | | | | | | |з договором позики та його | | | | | | | | |повернення заставодавцю після | | | | | | | | |закінчення дії такого | | | | | | | | |договору | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010070|Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операцій з: |податок на додану | | | | | | | |передачі кредитором, що є |вартість", пп. 3.2.2 п. | | | | | | | |резидентом, об'єкта іпотечного |3.2 | | | | | | | |кредиту у власність або | | | | | | | | |використання позичальником | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010071|Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |грошових виплат основної суми |вартість", пп. 3.2.2 п. | | | | | | | |та відсотків згідно з умовами |3.2 | | | | | | | |іпотечного кредиту | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010072|Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |надання послуг із страхування |вартість", пп. 3.2.3 п. | | | | | | | |і перестрахування, |3.2 | | | | | | | |передбачених Законом України | | | | | | | | |"Про страхування", соціального | | | | | | | | |і пенсійного страхування | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010073|Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |обігу валютних цінностей (у |вартість", пп. 3.2.4 п. | | | | | | | |тому числі національної та |3.2 | | | | | | | |іноземної валюти), монетарних | | | | | | | | |металів, банкнотів та монет | | | | | | | | |Національного банку України, | | | | | | | | |за винятком тих, що | | | | | | | | |реалізуються для нумізматичних | | | | | | | | |цілей; випуску, обігу та | | | | | | | | |погашення державних лотерейних | | | | | | | | |білетів, випущених в обіг за | | | | | | | | |дозволом Міністерства фінансів | | | | | | | | |України; | | | | | | | | |виплати грошових виграшів, | | | | | | | | |грошових призів і грошових | | | | | | | | |винагород; продажу негашених | | | | | | | | |поштових марок України, | | | | | | | | |конвертів та листівок з | | | | | | | | |негашеними поштовими марками | | | | | | | | |України, крім колекційних | | | | | | | | |марок, листівок та конвертів | | | | | | | | |для філателістичних потреб | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010074|Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |надання послуг з інкасації, |вартість", пп. 3.2.5 п. | | | | | | | |розрахунково-касового |3.2 | | | | | | | |обслуговування, залучення, | | | | | | | | |розміщення та повернення | | | | | | | | |грошових коштів за договорами | | | | | | | | |позики, депозиту, вкладу, | | | | | | | | |страхування або доручення; | | | | | | | | |надання, управління і | | | | | | | | |перепоступки фінансових | | | | | | | | |кредитів, кредитних гарантій і | | | | | | | | |банківських поручництв особою, | | | | | | | | |що надала такі кредити, | | | | | | | | |гарантії або поручництва | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010075|Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |торгівлі за грошові кошти або |вартість", пп. 3.2.5 п. | | | | | | | |цінні папери борговими |3.2 | | | | | | | |зобов'язаннями, за винятком | | | | | | | | |операцій з інкасації боргових | | | | | | | | |вимог та факторингу | | | | | | | | |(факторингових операцій) | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010076|Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |оплати вартості державних |вартість", пп. 3.2.6 п. | | | | | | | |платних послуг, які надаються |3.2 | | | | | | | |фізичним або юридичним особам | | | | | | | | |органами виконавчої влади і | | | | | | | | |місцевого самоврядування та | | | | | | | | |обов'язковість отримання | | | | | | | | |(надання) яких установлюється | | | | | | | | |законодавством, включаючи | | | | | | | | |плату за реєстрацію, отримання | | | | | | | | |ліцензії (дозволу), | | | | | | | | |сертифікатів у вигляді зборів, | | | | | | | | |державного мита тощо | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010077|Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |виплат заробітної плати, |вартість", пп. 3.2.7 п. | | | | | | | |пенсій, стипендій, субсидій, |3.2 | | | | | | | |дотацій, інших грошових або | | | | | | | | |майнових виплат фізичним | | | | | | | | |особам за рахунок бюджетів або | | | | | | | | |соціальних чи страхових фондів | | | | | | | | |у порядку, встановленому | | | | | | | | |законом; виплат дивідендів у | | | | | | | | |грошовій формі або у формі | | | | | | | | |цінних паперів (корпоративних | | | | | | | | |прав), надання брокерських, | | | | | | | | |дилерських послуг з укладання | | | | | | | | |договорів (контрактів) на | | | | | | | | |торгівлю цінними паперами та | | | | | | | | |деривативами на фондових і | | | | | | | | |товарних біржах, створених у | | | | | | | | |порядку, передбаченому | | | | | | | | |законами України "Про цінні | | | | | | | | |папери і фондову біржу" та | | | | | | | | |"Про товарну біржу" | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010078|Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |передачі основних фондів як |вартість", пп. 3.2.8 п. | | | | | | | |внеску до статутних фондів |3.2 | | | | | | | |юридичних осіб для формування | | | | | | | | |їх цілісного майнового | | | | | | | | |комплексу в обмін на їх | | | | | | | | |корпоративні права; продажу за | | | | | | | | |компенсацію сукупних валових | | | | | | | | |активів платника податку (з | | | | | | | | |урахуванням вартості гудвілу) | | | | | | | | |іншому платнику | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010079|Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про |550/97-ВР | 26.09.97 | 02.10.97 | | | | |операції з: |внесення змін до Закону | | | | | | | |оплати вартості |України "Про податок на | | | | | | | |фундаментальних досліджень, |додану вартість", пп. | | | | | | | |науково-дослідних та |3.2.9 п. 3.2 | | | | | | | |дослідницько-конструкторських | | | | | | | | |робіт, що здійснюються за | | | | | | | | |рахунок Державного бюджету | | | | | | | | |України | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010080|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |продажу вітчизняних продуктів |вартість", пп. 5.1.1 п. | | | | | | | |дитячого харчування молочними |5.1 | | | | | | | |кухнями та спеціалізованими | | | | | | | | |магазинами і куточками, які | | | | | | | | |виконують функції роздавальних | | | | | | | | |пунктів, у порядку і за | | | | | | | | |переліком продуктів, | | | | | | | | |установленими Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010081|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |продажу (передплати) і |вартість", пп. 5.1.2 п. | | | | | | | |доставлення періодичних видань |5.1 | | | | | | | |друкованих засобів масової | | | | | | | | |інформації вітчизняного | | | | | | | | |виробництва | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010082|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |продажу книжок вітчизняного |вартість", пп. 5.1.2 п. | | | | | | | |виробництва |5.1 | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010083|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |продажу учнівських зошитів, |вартість", пп. 5.1.2 п. | | | | | | | |підручників та навчальних |5.1 | | | | | | | |посібників | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010084|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |надання згідно з переліком, |вартість", пп. 5.1.3 п. | | | | | | | |установленим Кабінетом |5.1 | | | | | | | |Міністрів України, послуг з | | | | | | | | |вищої, середньої, | | | | | | | | |професійно-технічної та | | | | | | | | |початкової освіти закладами | | | | | | | | |освіти, які мають спеціальний | | | | | | | | |дозвіл (ліцензію) на надання | | | | | | | | |таких послуг та послуг з | | | | | | | | |виховання та освіти дітей | | | | | | | | |будинками культури в сільській | | | | | | | | |місцевості, дитячими музичними | | | | | | | | |та художніми школами, школами | | | | | | | | |мистецтв | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010085|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |продажу товарів спеціального |вартість", пп. 5.1.4 п. | | | | | | | |призначення для інвалідів за |5.1 | | | | | | | |переліком, установленим | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010086|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |послуг з доставлення пенсій та |вартість", пп. 5.1.5 п. | | | | | | | |грошової допомоги населенню |5.1 | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010087|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: надання послуг з |податок на додану | | | | | | | |реєстрації актів |вартість", пп. 5.1.6 п. | | | | | | | |громадянського стану |5.1 | | | | | | | |державними органами, | | | | | | | | |уповноваженими здійснювати | | | | | | | | |таку реєстрацію згідно із | | | | | | | | |законодавством | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010088|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |продажу лікарських засобів та |вартість", пп. 5.1.7 п. | | | | | | | |виробів медичного призначення, |5.1 | | | | | | | |зареєстрованих в Україні у | | | | | | | | |встановленому законодавством | | | | | | | | |порядку, в тому числі надання | | | | | | | | |послуг з такого продажу | | | | | | | | |аптечними установами | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010089|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |надання послуг з охорони |вартість", пп. 5.1.8 п. | | | | | | | |здоров'я згідно з переліком, |5.1 | | | | | | | |установленим Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України, закладами | | | | | | | | |охорони здоров'я, які мають | | | | | | | | |спеціальний дозвіл (ліцензію) | | | | | | | | |на надання таких послуг | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010090|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |продажу путівок на |вартість", пп. 5.1.9 п. | | | | | | | |санаторно-курортне лікування |5.1 | | | | | | | |та відпочинок дітей у закладах | | | | | | | | |за переліком, установленим | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010091|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |надання в порядку та в межах |вартість", пп. 5.1.10 п. | | | | | | | |норм, установлених Кабінетом |5.1 | | | | | | | |Міністрів України, послуг з: | | | | | | | | |утримання дітей у дошкільних | | | | | | | | |закладах, школах-інтернатах, | | | | | | | | |кімнатах-розподільниках | | | | | | | | |установ Міністерства | | | | | | | | |внутрішніх справ України | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010092|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |утримання осіб у будинках для |вартість", пп. 5.1.10 п. | | | | | | | |осіб похилого віку та |5.1 | | | | | | | |інвалідів, харчування та | | | | | | | | |облаштування на нічліг осіб, | | | | | | | | |які не мають житла, у | | | | | | | | |спеціально відведених для | | | | | | | | |цього місцях | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010093|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |харчування дітей у школах, |вартість", пп. 5.1.10 п. | | | | | | | |професійно-технічних училищах |5.1 | | | | | | | |та громадян у закладах охорони | | | | | | | | |здоров'я | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010094|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |харчування, забезпечення |вартість", пп. 5.1.10 п. | | | | | | | |речовим майном, |5.1 | | | | | | | |комунально-побутовими та | | | | | | | | |іншими послугами, що надаються | | | | | | | | |спецконтингенту в установах | | | | | | | | |пенітенціарної системи згідно | | | | | | | | |з переліком, затвердженим | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010095|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |надання послуг державними |вартість", пп. 5.1.11 п. | | | | | | | |службами зайнятості України за |5.1 | | | | | | | |переліком, установленим | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010096|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |надання послуг архівними |вартість", пп. 5.1.12 п. | | | | | | | |установами України, пов'язаних |5.1 | | | | | | | |з наданням документів | | | | | | | | |Національного архівного фонду | | | | | | | | |України юридичним і фізичним | | | | | | | | |особам, а також продажу | | | | | | | | |архівним установам України | | | | | | | | |документів Національного | | | | | | | | |архівного фонду України, які | | | | | | | | |перебувають у власності | | | | | | | | |юридичних або фізичних осіб | | | | | | | | |відповідно до законодавства | | | | | | | | |України | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010098|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |надання культових послуг та |вартість", пп. 5.1.14 п. | | | | | | | |продажу предметів культового |5.1 | | | | | | | |призначення релігійними | | | | | | | | |організаціями за переліком, | | | | | | | | |установленим Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010099|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |надання послуг з поховання |вартість", пп. 5.1.15 п. | | | | | | | |будь-яким платником податку |5.1 | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010100|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: передачі |податок на додану | | | | | | | |конфіскованого майна, |вартість", пп. 5.1.16 п. | | | | | | | |знахідок, скарбів або майна, |5.1 | | | | | | | |визнаних безхазяйними, у | | | | | | | | |розпорядження державних | | | | | | | | |органів або організацій, | | | | | | | | |уповноважених здійснювати їх | | | | | | | | |збереження або продаж згідно | | | | | | | | |із законодавством | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010101|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |передачі земельних ділянок, що |вартість", пп. 5.1.17 п. | | | | | | | |перебувають під об'єктами |5.1 | | | | | | | |нерухомого майна або | | | | | | | | |незабудованої землі, у разі | | | | | | | | |коли така передача дозволена | | | | | | | | |згідно з положеннями | | | | | | | | |Земельного кодексу України | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010102|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |безкоштовної передачі рухомого |вартість", пп. 5.1.18 п. | | | | | | | |складу однією залізницею або |5.1 | | | | | | | |підприємством залізничного | | | | | | | | |транспорту загального | | | | | | | | |користування іншим залізницям | | | | | | | | |або підприємствам залізничного | | | | | | | | |транспорту загального | | | | | | | | |користування державної форми | | | | | | | | |власності в порядку, | | | | | | | | |встановленому Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010103|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |550/97-ВР | 26.09.97 | 02.10.97 | | | | |операції з: |внесення змін до Закону | | | | | | | |приватизації державного майна |України "Про податок на | | | | | | | |в обмін на приватизаційні |додану вартість", пп. | | | | | | | |папери або компенсаційні |5.1.19 п. 5.1 | | | | | | | |сертифікати, а також | | | | | | | | |безоплатної приватизації | | | | | | | | |житлового фонду, присадибних | | | | | | | | |земельних ділянок та земельних | | | | | | | | |паїв відповідно до | | | | | | | | |законодавства | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010104|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |550/97-ВР | 26.09.97 | 02.10.97 | | | | |операції з: |внесення змін до Закону | | | | | | | |виконання робіт (вартість |України "Про податок на | | | | | | | |робіт) з будівництва житла, що |додану вартість", пп. | | | | | | | |здійснюються за рахунок коштів |5.1.20 п. 5.1 | | | | | | | |фізичних осіб, та передачі | | | | | | | | |такого житла у власність таким | | | | | | | | |фізичним особам | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010105|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |644/97-ВР | 19.11.97 | 13.12.97 | | | | |операції з: |внесення змін до деяких | | | | | | | |надання благодійної допомоги, |законодавчих актів | | | | | | | |а саме: безоплатна передача |України з питань | | | | | | | |товарів (робіт, послуг), у |оподаткування" | | | | | | | |тому числі при їх ввезенні | | | | | | | | |(пересиланні) на митну | | | | | | | | |територію України, закладам | | | | | | | | |науки, фізкультури і спорту, | | | | | | | | |що утримуються за рахунок | | | | | | | | |бюджетів; закладам дошкільної, | | | | | | | | |початкової, середньої, | | | | | | | | |професійно-технічної та вищої | | | | | | | | |освіти, закладам охорони | | | | | | | | |здоров'я, культури; | | | | | | | | |релігійним, благодійним | | | | | | | | |організаціям, зареєстрованим у | | | | | | | | |порядку, встановленому | | | | | | | | |законодавством, а також | | | | | | | | |операції з безоплатної | | | | | | | | |передачі таких товарів (робіт, | | | | | | | | |послуг) набувачам (суб'єктам) | | | | | | | | |благодійної допомоги | | | | | | | | |відповідно до законодавства | | | | | | | | |України | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010107|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |698/97-ВР | 05.12.97 | 25.12.97 | | | | |операції з: |внесення зміни до статті | | | | | | | |продажу товарів (робіт, |5 Закону України "Про | | | | | | | |послуг), за винятком |податок на додану | | | | | | | |підакцизних товарів, грального |вартість" | | | | | | | |бізнесу підприємствами, що | | | | | | | | |засновані всеукраїнськими | | | | | | | | |громадськими організаціями | | | | | | | | |інвалідів та майно яких є їх | | | | | | | | |повною власністю, де кількість | | | | | | | | |інвалідів, які мають там | | | | | | | | |основне місце роботи, | | | | | | | | |становить протягом | | | | | | | | |попереднього звітного періоду | | | | | | | | |не менше 50 відсотків | | | | | | | | |загальної чисельності | | | | | | | | |працюючих, і за умови, що фонд | | | | | | | | |оплати праці таких інвалідів | | | | | | | | |становить протягом | | | | | | | | |попереднього звітного періоду | | | | | | | | |не менше 25 відсотків суми | | | | | | | | |загальних витрат на оплату | | | | | | | | |праці, що відносяться до | | | | | | | | |складу валових витрат | | | | | | | | |виробництва (обігу). Перелік | | | | | | | | |всеукраїнських громадських | | | | | | | | |організацій інвалідів, на | | | | | | | | |підприємства яких поширюється | | | | | | | | |ця пільга, затверджується | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010108|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |виконання робіт за рахунок |вартість", пп. 5.2.2 п. | | | | | | | |коштів інвесторів по |5.2 | | | | | | | |будівництву житла для | | | | | | | | |військовослужбовців, ветеранів | | | | | | | | |війни та членів сімей | | | | | | | | |військовослужбовців, що | | | | | | | | |загинули під час виконання | | | | | | | | |службових обов'язків | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010109|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |безкоштовної передачі |вартість", пп. 5.2.3 п. | | | | | | | |продукції (робіт, послуг) |5.2 | | | | | | | |власного виробництва | | | | | | | | |допоміжними сільськими | | | | | | | | |господарствами і | | | | | | | | |лікувально-виробничими | | | | | | | | |трудовими майстернями (цехами, | | | | | | | | |дільницями) | | | | | | | | |будинків-інтернатів та | | | | | | | | |територіальних центрів з | | | | | | | | |обслуговування самотніх | | | | | | | | |громадян похилого віку | | | | | | | | |(пенсіонерів), за умови, що | | | | | | | | |така передача здійснюється для | | | | | | | | |забезпечення власних потреб | | | | | | | | |зазначених закладів | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010110|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |надання в сільській місцевості |вартість", пп. 5.2.4 п. | | | | | | | |сільськогосподарськими |5.2 | | | | | | | |товаровиробниками послуг з | | | | | | | | |ремонту шкіл, дошкільних | | | | | | | | |закладів, інтернатів, закладів | | | | | | | | |охорони здоров'я та надання | | | | | | | | |матеріальної допомоги (в межах | | | | | | | | |одного неоподатковуваного | | | | | | | | |мінімуму доходів громадян на | | | | | | | | |місяць на одну особу) | | | | | | | | |продуктами харчування власного | | | | | | | | |виробництва та послуг з | | | | | | | | |оброблення землі багатодітним | | | | | | | | |сім'ям, ветеранам праці і | | | | | | | | |війни, реабілітованим | | | | | | | | |громадянам, інвалідам праці, | | | | | | | | |інвалідам дитинства, самотнім | | | | | | | | |особам похилого віку, особам, | | | | | | | | |які постраждали внаслідок | | | | | | | | |Чорнобильської катастрофи, та | | | | | | | | |школам, дошкільним закладам, | | | | | | | | |інтернатам, закладам охорони | | | | | | | | |здоров'я | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010111|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |надання в сільській місцевості |вартість", пп. 5.2.4 п. | | | | | | | |сільськогосподарськими |5.2 | | | | | | | |товаровиробниками в період | | | | | | | | |проведення польових робіт | | | | | | | | |послуг з харчування | | | | | | | | |механізаторів і тваринників | | | | | | | | |продуктами власного | | | | | | | | |виробництва в польових | | | | | | | | |їдальнях | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010112|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | |продажу товарів (робіт, |вартість", п. 5.3 ст. 5 | | | | | | | |послуг), передбачених для | | | | | | | | |власних потреб дипломатичних | | | | | | | | |представництв, консульських | | | | | | | | |установ іноземних держав та | | | | | | | | |представництв міжнародних | | | | | | | | |організацій в Україні, а також | | | | | | | | |для використання дипломатичним | | | | | | | | |персоналом цих дипломатичних | | | | | | | | |місій та членами їх сімей, які | | | | | | | | |проживають разом з особами | | | | | | | | |цього персоналу, відповідно до | | | | | | | | |порядку та за переліком | | | | | | | | |операцій, встановлених | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010113|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |операції із: |податок на додану | | | | | | | |ввезення (пересилання) на |вартість", п. 5.5 ст. 5 | | | | | | | |митну територію України | | | | | | | | |товарів (робіт, послуг), крім | | | | | | | | |підакцизних, передбачених для | | | | | | | | |власних потреб дипломатичних | | | | | | | | |представництв, консульських | | | | | | | | |установ іноземних держав та | | | | | | | | |представництв міжнародних | | | | | | | | |організацій в Україні, а також | | | | | | | | |для використання дипломатичним | | | | | | | | |персоналом цих дипломатичних | | | | | | | | |місій та членами їх сімей, які | | | | | | | | |проживають разом з особами | | | | | | | | |цього персоналу | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010115|Податок за нульовою ставкою |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |обчислюється щодо операцій з: |податок на додану | | | | | | | |продажу товарів, що були |вартість", пп. 6.2.1 п. | | | | | | | |вивезені (експортовані) |6.2 | | | | | | | |платником податку за межі | | | | | | | | |митної території України | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010116|Податок за нульовою ставкою |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |обчислюється щодо операцій з: |податок на додану | | | | | | | |продажу робіт (послуг), |вартість", пп. 6.2.2 п. | | | | | | | |призначених для використання |6.2 | | | | | | | |та споживання за межами митної | | | | | | | | |території України | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010117|Податок за нульовою ставкою |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |обчислюється щодо операцій з: |податок на додану | | | | | | | |продажу товарів (робіт, |вартість", пп. 6.2.3 п. | | | | | | | |послуг) підприємствам |6.2 | | | | | | | |роздрібної торгівлі, які | | | | | | | | |розташовані на території | | | | | | | | |України у зонах митного | | | | | | | | |контролю (безмитних | | | | | | | | |магазинах), відповідно до | | | | | | | | |порядку, встановленого | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010118|Податок за нульовою ставкою |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |обчислюється щодо операцій з: |податок на додану | | | | | | | |надання транспортних послуг з |вартість", пп. 6.2.4. п. | | | | | | | |перевезення пасажирів та |6.2 | | | | | | | |вантажів за межами митного | | | | | | | | |кордону України | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010122|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |550/97-ВР | 26.09.97 | 02.10.97 | Діє до | | | |операції з видачі |внесення змін до Закону | | | |01.01.2002 | | | |сільськогосподарської |України "Про податок на | | | | | | | |продукції власного виробництва |додану вартість", п. | | | | | | | |підприємств - виробників |11.16 ст. 11 | | | | | | | |сільськогосподарської | | | | | | | | |продукції: фізичним особам - | | | | | | | | |власникам земельних паїв, | | | | | | | | |внесених до таких підприємств, | | | | | | | | |у вигляді компенсації вартості | | | | | | | | |користування такими паями | | | | | | | | |таким підприємством, але не | | | | | | | | |більш як 70 гривень у | | | | | | | | |розрахунку на повний | | | | | | | | |календарний місяць строку | | | | | | | | |такого користування | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010123|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |550/97-ВР | 26.09.97 | 02.10.97 | Діє до | | | |операції з видачі |внесення змін до Закону | | | |01.01.2002 | | | |сільськогосподарської |України "Про податок на | | | | | | | |продукції власного виробництва |додану вартість", п. | | | | | | | |підприємств - виробників |11.16 ст. 11 | | | | | | | |сільськогосподарської | | | | | | | | |продукції: фізичним особам, | | | | | | | | |які перебувають у трудових | | | | | | | | |відносинах з підприємством - | | | | | | | | |виробником | | | | | | | | |сільськогосподарської | | | | | | | | |продукції, відповідно до | | | | | | | | |фактично відпрацьованого часу, | | | | | | | | |але не більш як 70 гривень у | | | | | | | | |розрахунку на повний | | | | | | | | |календарний місяць | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010124|Вартість тари, що згідно з |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |умовами договору (контракту) |податок на додану | | | | | | | |визначена як зворотна |вартість", п. 4.6 ст. 4 | | | | | | | |(заставна), до бази | | | | | | | | |оподаткування не включається | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010127|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |535/97-ВР | 19.09.97 | 23.10.97 | Діє до | | | |операції із ввезення |стимулювання виробництва | | | |01.01.2008 | | | |(пересилання) на митну |автомобілів в Україні" | | | | | | | |територію України товарів | | | | | | | | |(включаючи машинокомплекти), | | | | | | | | |які використовуються для | | | | | | | | |будівництва і виробничої | | | | | | | | |діяльності підприємств по | | | | | | | | |виробництву автомобілів і | | | | | | | | |запчастин до них з інвестицією | | | | | | | | |(у тому числі іноземною) | | | | | | | | |виключно в грошовій формі, що | | | | | | | | |становить суму, еквівалентну | | | | | | | | |не менше 150 мільйонів доларів | | | | | | | | |США за офіційним валютним | | | | | | | | |курсом Національного банку | | | | | | | | |України на день внесення такої | | | | | | | | |інвестиції до їх статутного | | | | | | | | |фонду, яка зареєстрована у | | | | | | | | |встановленому законодавством | | | | | | | | |порядку | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010128|Оподатковуються податком на |Закон України "Про |535/97-ВР | 19.09.97 | 23.10.97 | Діє до | | | |додану вартість за нульовою |стимулювання виробництва | | | |01.01.2008 | | | |ставкою операції з продажу |автомобілів в Україні" | | | | | | | |автомобілів власного | | | | | | | | |виробництва резидентів | | | | | | | | |України, які мають інвестицію | | | | | | | | |(у тому числі іноземну) | | | | | | | | |виключно в грошовій формі, що | | | | | | | | |становить суму, еквівалентну | | | | | | | | |не менше 150 мільйонів доларів | | | | | | | | |США за офіційним валютним | | | | | | | | |курсом Національного банку | | | | | | | | |України на день внесення такої | | | | | | | | |інвестиції до їх статутного | | | | | | | | |фонду, яка зареєстрована у | | | | | | | | |встановленому законодавством | | | | | | | | |порядку | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010129|Суми податку на додану |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | | |постачальникам за |вартість", пп. 6.2.1 п. | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси, |6.2 | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню з | | | | | | | | |бюджету при: продажу товарів, | | | | | | | | |що були вивезені | | | | | | | | |(експортовані) платником | | | | | | | | |податку за межі митних | | | | | | | | |кордонів України | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010130|Суми податку на додану |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | | |постачальникам за |вартість", пп. 6.2.2 п. | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси, |6.2 | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню з | | | | | | | | |бюджету при: | | | | | | | | |продажу робіт (послуг), | | | | | | | | |призначених для використання | | | | | | | | |та споживання за межами митної | | | | | | | | |території України | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010131|Суми податку на додану |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | | |постачальникам за |вартість", пп. 6.2.3 п. | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси, |6.2 | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню з | | | | | | | | |бюджету при: продажу товарів | | | | | | | | |(робіт, послуг) підприємствам | | | | | | | | |роздрібної торгівлі, які | | | | | | | | |розташовані на території | | | | | | | | |України у зонах митного | | | | | | | | |контролю (безмитних | | | | | | | | |магазинах), відповідно до | | | | | | | | |порядку, встановленого | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010132|Суми податку на додану |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | | |постачальникам за |вартість", пп. 6.2.4 п. | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси, |6.2 | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню з | | | | | | | | |бюджету при: наданні | | | | | | | | |транспортних послуг з | | | | | | | | |перевезення пасажирів та | | | | | | | | |вантажів за межами митного | | | | | | | | |кордону України | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010135|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |794/97-ВР | 30.12.97 | 27.01.98 | | | | |операції із: ввезення на митну |внесення змін до деяких | | | | | | | |територію України товарів |законів України з питань | | | | | | | |морського промислу (риба, |оподаткування" | | | | | | | |ссавці, мушлі, ракоподібні, | | | | | | | | |водні рослини тощо, | | | | | | | | |охолоджені, солоні, морожені, | | | | | | | | |консервовані, перероблені в | | | | | | | | |борошно або в іншу продукцію), | | | | | | | | |видобутих (виловлених, | | | | | | | | |вироблених) суднами, | | | | | | | | |зареєстрованими у Державному | | | | | | | | |судновому реєстрі України або | | | | | | | | |Судновій книзі України | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010136|Податок за нульовою ставкою |Закон України "Про |770/97-ВР | 23.12.97 | 01.01.98 | | | | |обчислюється щодо операцій з: |внесення змін до Закону | | | | | | | |продажу переробним |України "Про податок на | | | | | | | |підприємствам молока та м'яса |додану вартість", | | | | | | | |живою вагою |пп. 6.2.6 п. 6.2 | | | | | | | |сільськогосподарськими | | | | | | | | |товаровиробниками всіх форм | | | | | | | | |власності та господарювання | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010139|Суми податку на додану |Закон України "Про |770/97-ВР | 23.12.97 | 01.01.98 |01.01.2004 | Зміни | | |вартість, сплачені |внесення змін до Закону | | | | | внесено | | |постачальникам за |України "Про податок на | | | | | Законом | | |матеріально-технічні ресурси, |додану вартість", | | | | |України "Про| | |які підлягають відшкодуванню з |пп. 6.2.6 п. 6.2 | | | | | внесення | | |бюджету при: | | | | | | змін до | | |продажу переробним | | | | | | статті 11 | | |підприємствам молока та м'яса | | | | | | Закону | | |живою вагою | | | | | |України "Про| | |сільськогосподарськими | | | | | | податок на | | |товаровиробниками всіх форм | | | | | | додану | | |власності та господарювання | | | | | | вартість" | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010140|Не справляється податок на |Постанова Кабінету | 13 | 05.01.98 | 01.02.98 | | | | |додану вартість з товарів |Міністрів України "Про | | | | | | | |походженням з митної території |реалізацію Угоди між | | | | | | | |Російської Федерації у разі їх |урядом України та урядом | | | | | | | |ввезення на митну територію |Російської Федерації про | | | | | | | |України і для призначення на |вільну торгівлю" | | | | | | | |цій території | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010142|Податок за нульовою ставкою |Закон України "Про |208/98-ВР | 24.03.98 | 11.04.98 | | | | |обчислюється щодо операцій з: |внесення змін до Закону | | | | | | | |продажу товарів (робіт, |України "Про податок на | | | | | | | |послуг) власного виробництва, |додану вартість", | | | | | | | |за винятком підакцизних |пп. 6.2.8 п. 6.2 ст. 6 | | | | | | | |товарів, посередницької та | | | | | | | | |рекламної діяльності, | | | | | | | | |грального бізнесу, | | | | | | | | |підприємствами, що засновані | | | | | | | | |Українським товариством глухих | | | | | | | | |та майно яких є їх повною | | | | | | | | |власністю, іншим платникам | | | | | | | | |податку. Зазначена норма | | | | | | | | |поширюється тільки на | | | | | | | | |підприємства, де кількість | | | | | | | | |інвалідів, які мають там | | | | | | | | |основне місце роботи, | | | | | | | | |становить протягом | | | | | | | | |попереднього звітного періоду | | | | | | | | |не менше 50 відсотків | | | | | | | | |загальної чисельності | | | | | | | | |працюючих та фонд оплати праці | | | | | | | | |таких інвалідів становить | | | | | | | | |протягом попереднього звітного | | | | | | | | |періоду не менше 40 відсотків | | | | | | | | |суми загальних виплат на | | | | | | | | |оплату праці, що включається | | | | | | | | |до складу валових витрат | | | | | | | | |виробництва (обігу). Порядок | | | | | | | | |віднесення товарів (робіт, | | | | | | | | |послуг) до власного | | | | | | | | |виробництва підприємств, | | | | | | | | |заснованих Українським | | | | | | | | |товариством глухих, | | | | | | | | |установлюється Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010143|Суми податку на додану |Закон України "Про |208/98-ВР | 24.03.98 | 11.04.98 | | | | |вартість, сплачені |внесення змін до Закону | | | | | | | |постачальникам за |України "Про податок на | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси, |додану вартість", | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню з |пп. 6.2.8 п. 6.2 ст. 6 | | | | | | | |бюджету при: | | | | | | | | |продажу товарів (робіт, | | | | | | | | |послуг) власного виробництва, | | | | | | | | |за винятком підакцизних | | | | | | | | |товарів, посередницької та | | | | | | | | |рекламної діяльності, | | | | | | | | |грального бізнесу, | | | | | | | | |підприємствами, що засновані | | | | | | | | |Українським товариством глухих | | | | | | | | |та майно яких є їх повною | | | | | | | | |власністю, іншим платникам | | | | | | | | |податку | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010144|У разі коли за договорами, |Закон України "Про |550/97-ВР | 26.09.97 | 02.10.97 | | | | |укладеними до набрання |внесення змін до Закону | | | | | | | |чинності цим Законом, які |України "Про податок на | | | | | | | |передбачали здійснення |додану вартість", п. | | | | | | | |операцій, звільнених від |11.1 | | | | | | | |оподаткування згідно з | | | | | | | | |підпунктами "г", "д" пункту 1 | | | | | | | | |статті 5 Декрету Кабінету | | | | | | | | |Міністрів України "Про податок | | | | | | | | |на додану вартість", було | | | | | | | | |здійснено витрати або | | | | | | | | |проведено розрахунки до | | | | | | | | |моменту прийняття цього | | | | | | | | |Закону, платники податку, що є | | | | | | | | |сторонами таких договорів, | | | | | | | | |оподатковують такі операції за | | | | | | | | |таким договором згідно з | | | | | | | | |правилами, встановленими | | | | | | | | |зазначеним Декретом | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010146|Сума податку на додану |Закон України "Про |169/98-ВР | 04.03.98 | 28.03.98 | | | | |вартість, сплачена по |внесення змін до Закону | | | | | | | |операціях з відпуску |України "Про податок на | | | | | | | |матеріальних цінностей, які |додану вартість", п. | | | | | | | |були закладені до державного |11.22 | | | | | | | |матеріального резерву згідно з | | | | | | | | |договорами, укладеними до 1 | | | | | | | | |січня 1998 року, | | | | | | | | |використовується Державним | | | | | | | | |комітетом України по | | | | | | | | |матеріальних резервах виключно | | | | | | | | |на закладення матеріальних | | | | | | | | |цінностей до державного | | | | | | | | |резерву з метою підтримки | | | | | | | | |незнижувального запасу в | | | | | | | | |порядку, встановленому | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010147|Не справляється податок на |Постанова Кабінету | 203 | 18.02.98 | 16.02.98 | | | | |додану вартість з товарів |Міністрів України "Про | | | | | | | |походженням з митної території |реалізацію Угоди між | | | | | | | |Республіки Білорусь у разі їх |урядом України та урядом | | | | | | | |ввезення на митну територію |Республіки Білорусь про | | | | | | | |України і для призначення на |вільну торгівлю" | | | | | | | |цій території | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010148|Звільнення від оподаткування |Закон України "Про |742/97-ВР | 17.12.97 | 08.01.98 | | | | |товарів, обладнання та послуг, |ратифікацію Меморандуму | | | | | | | |що поставляються за кошти |про створення і | | | | | | | |безвідплатної допомоги урядом |діяльність Японського | | | | | | | |Японії у рамках Меморандуму |центру в Україні" | | | | | | | |для створення Японського | | | | | | | | |центру в Україні | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010149|Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | 69-XIV | 24.07.98 | 07.08.98 | | | | |учасників Угоди |ратифікацію Угоди між | | | | | | | | |урядом України та урядом | | | | | | | | |Швейцарської | | | | | | | | |Конфедерації про надання | | | | | | | | |безповоротної фінансової | | | | | | | | |допомоги на Проект | | | | | | | | |"Охорона здоров'я | | | | | | | | |матерів і дітей | | | | | | | | |(неонатологія)" | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010150|Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 163-XIV | 06.10.98 | 24.10.98 | | | | |операції з: |внесення змін до деяких | | | | | | | |безоплатної передачі об'єктів |законів України у | | | | | | | |права державної власності у |зв'язку з прийняттям | | | | | | | |комунальну власність |Закону України "Про | | | | | | | |територіальних громад, сіл, |передачу об'єктів права | | | | | | | |селищ, міст або у їх спільну |державної та комунальної | | | | | | | |власність, а також об'єктів |власності" | | | | | | | |права комунальної власності у | | | | | | | | |державну власність, які | | | | | | | | |перебувають на балансі одних | | | | | | | | |платників податку і | | | | | | | | |передаються на баланс інших | | | | | | | | |платників податку, якщо такі | | | | | | | | |операції здійснюються за | | | | | | | | |рішеннями Кабінету Міністрів | | | | | | | | |України, центральних та | | | | | | | | |місцевих органів виконавчої | | | | | | | | |влади, органів місцевого | | | | | | | | |самоврядування, прийнятими у | | | | | | | | |межах їх повноважень | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010151|Це оподатковуються операції |Указ Президента України | 857/98 |07.08.98 | 01.10.98 | | | | |із: |"Про деякі зміни в | | | | | | | |ввезення (пересилання) із-за |оподаткуванні" | | | | | | | |меж митного кордону України | | | | | | | | |товарів, а також супутніх | | | | | | | | |таким товарам робіт (послуг) | | | | | | | | |на користь магазинів | | | | | | | | |роздрібної торгівлі, | | | | | | | | |розташованих на території | | | | | | | | |України в зонах митного | | | | | | | | |контролю (далі - безмитні | | | | | | | | |магазини), а також на | | | | | | | | |територію митних ліцензійних | | | | | | | | |складів, розташованих на | | | | | | | | |території України (далі - | | | | | | | | |ліцензійні склади) | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010154|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.01.98 | | Змінено | | |операції з: |податок на додану | | | | | згідно з | | |надання послуг з перевезення |вартість", пп. 5.1.13 | | | | | Указом | | |пасажирів міським транспортом, |п. 5.1 ст. 5 | | | | | Президента | | |тарифи на які регулюються у | | | | | | України від| | |встановленому законом порядку, | | | | | | 07.08.98 р.| | |за винятком операцій з надання | | | | | | N 857/98 | | |пасажирського транспорту в | | | | | | "Про деякі | | |оренду (прокат) | | | | | | зміни в | | | | | | | | | оподатку- | | | | | | | | | ванні" | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010155|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 228-XIV | 05.11.98 | 01.12.98 | До | | | |податком на додану вартість |звільнення від | | | | 15.01.99 | | | |операції з: продажу |оподаткування грошових | | | | | | | |виробничими та торговельними |коштів, які | | | | | | | |підприємствами дитячих |спрямовуються на | | | | | | | |святкових подарунків, що |проведення новорічних і | | | | | | | |закуповуються за рахунок |різдвяних свят для дітей | | | | | | | |коштів Фонду соціального |та підлітків, та | | | | | | | |страхування України, |операції з продажу | | | | | | | |профспілкових комітетів |дитячих святкових | | | | | | | |підприємств і організацій, |подарунків", ст. 2 | | | | | | | |інших неприбуткових | | | | | | | | |організацій | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010156|Не справляється податок на |Закон України "Про | 362-XIV | 24.12.98 | 01.01.99 | Діє до | | | |додану вартість за операціями |внесення змін до статті | | | |01.01.2000 | | | |з надання послуг, пов'язаних з |11 Закону України "Про | | | | | | | |перевезенням (переміщенням) |податок на додану | | | | | | | |пасажирів та вантажів |вартість", п. 11.15 | | | | | | | |транзитом через територію і | | | | | | | | |порти України | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010157|Податок за нульовою ставкою |Закон України "Про | 368-XIV | 25.12.98 | 01.01.99 | Діє до | | | |обчислюється щодо операцій з: |внесення змін до статті | | | |01.01.2000 | | | |продажу вугілля та продуктів |11 Закону України "Про | | | | | | | |його збагачення, вугільних та |податок на додану | | | | | | | |торфових брикетів |вартість", п. 11.6 | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010158|Податок за нульовою ставкою |Закон України "Про | 368-XIV | 25.12.98 | 01.01.99 | Діє до | | | |обчислюється щодо операцій з: |внесення змін до статті | | | |01.01.2000 | | | |продажу електроенергії |11 Закону України "Про | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | |вартість", п. 11.6 | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010159|Суми податку на додану |Закон України "Про | 362-XIV | 24.12.98 | 01.01.99 | Діє до | | | |вартість, сплачені |внесення змін до статті | | | |01.01.2000 | | | |постачальникам за |11 Закону України "Про | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси, |податок на додану | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню з |вартість", п. 11.15 | | | | | | | |бюджету при: | | | | | | | | |наданні послуг, пов'язаних з | | | | | | | | |перевезенням (переміщенням) | | | | | | | | |пасажирів та вантажів | | | | | | | | |транзитом через територію і | | | | | | | | |порти України з розрахунками в | | | | | | | | |іноземній валюті | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010160|Суми податку на додану |Закон України "Про | 368-XIV | 25.12.98 | 01.01.99 | Діє до | | | |вартість, сплачені |внесення змін до статті | | | |01.01.2000 | | | |постачальникам за |11 Закону України "Про | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси, |податок на додану | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню з |вартість" | | | | | | | |бюджету при: | | | | | | | | |продажу вугілля та продуктів | | | | | | | | |його збагачення, вугільних і | | | | | | | | |торфових брикетів | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010161|Суми податку на додану |Закон України "Про | 368-XIV | 25.12.98 | 01.01.99 | Діє до | | | |вартість, сплачені |внесення змін до статті | | | |01.01.2000 | | | |постачальникам за |11 Закону України "Про | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси, |податок на додану | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню з |вартість" | | | | | | | |бюджету при: | | | | | | | | |продажу електроенергії | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010162|Не підлягають сплаті до |Указ Президента України | 1328/98 | 02.12.98 | 01.01.99 | До | | | |бюджету суми податку на додану |"Про підтримку | | | |01.01.2004 | | | |вартість, які нараховуються |сільськогосподарських | | | | | | | |сільськогосподарськими |товаровиробників" | | | | | | | |товаровиробниками - платниками | | | | | | | | |податку на додану вартість | | | | | | | | |щодо операцій з продажу | | | | | | | | |товарів (робіт, послуг) | | | | | | | | |власного виробництва, | | | | | | | | |включаючи продукцію (крім | | | | | | | | |підакцизних товарів), | | | | | | | | |виготовлену на давальницьких | | | | | | | | |умовах із власної | | | | | | | | |сільськогосподарської | | | | | | | | |сировини, крім операцій з | | | | | | | | |продажу переробним | | | | | | | | |підприємствам молока та м'яса | | | | | | | | |живою вагою | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010163|Податок за нульовою ставкою |Закон України "Про | 368-XIV | 25.12.98 | 01.01.99 | До | | | |обчислюється щодо операцій з: |внесення змін до статті | | | |01.01.2010 | | | |продажу газу, імпортованого в |11 Закону України "Про | | | | | | | |Україну |податок на додану | | | | | | | | |вартість" | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010164|Суми податку на додану |Закон України "Про | 368-XIV | 25.12.98 | 01.01.99. | | | | |вартість, сплачені |внесення змін до статті | | | | | | | |постачальникам за |11 Закону України "Про | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси, |податок на додану | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |вартість" | | | | | | | |із бюджету при: | | | | | | | | |продажу газу, імпортованого в | | | | | | | | |Україну | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010165|На період функціонування |Закон України "Про | 403-XIV | 15.01.99 | | До | | | |спеціальної економічної зони |внесення змін до деяких | | | |01.01.2020 | | | |"Яворів" справляння податку на |законів України з питань | | | | | | | |додану вартість здійснюється з |оподаткування у зв'язку | | | | | | | |урахуванням особливостей, |із створенням | | | | | | | |встановлених Законом України |спеціальної економічної | | | | | | | |"Про спеціальну економічну |зони "Яворів" | | | | | | | |зону "Яворів" | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010166|Звільняється від оподаткування |Указ Президента України | 1359/98 | 28.12.98 | 04.02.99 | До | | | |податком на додану вартість |"Про спеціальний режим | | | |01.01.2004 | | | |під час ввезення в Україну |інвестиційної діяльності | | | | | | | |устаткування та обладнання |на територіях | | | | | | | |(крім підакцизних товарів) для |пріоритетного розвитку в | | | | | | | |реалізації інвестиційного |Луганській області" | | | | | | | |проекту в порядку, визначеному | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010167|На період функціонування |Указ Президента України | 1339/98 | 09.12.98 | 09.01.99 | До | | | |спеціальної економічної зони |"Про спеціальну | | | |01.01.2029 | | | |"Закарпаття" справляння |економічну зону | | | | | | | |податку на додану вартість при |"Закарпаття" | | | | | | | |здійсненні операцій із | | | | | | | | |ввезення (вивезення) товарів | | | | | | | | |та інших предметів провадиться | | | | | | | | |з урахуванням особливостей, | | | | | | | | |встановлених Указом Президента | | | | | | | | |України "Про спеціальну | | | | | | | | |економічну зону "Закарпаття" | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010168|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 285-XIV | 01.12.98 | 22.12.98 | | | | |ПДВ операції з: |внесення змін до деяких | | | | | | | |продажу та безкоштовної |законів України з метою | | | | | | | |передачі приладів, обладнання, |підтримки наукової і | | | | | | | |матеріалів науковим установам |науково-технічної | | | | | | | |та науковим організаціям, |діяльності" | | | | | | | |вищим навчальним закладам III | | | | | | | | |- IV рівнів акредитації, | | | | | | | | |внесеним до Державного реєстру | | | | | | | | |наукових організацій, яким | | | | | | | | |надається підтримка держави за | | | | | | | | |умови використання їх виключно | | | | | | | | |для власних потреб | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010169|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 285-XIV | 01.12.98 | 22.12.98 | | | | |ПДВ операції із: |внесення змін до деяких | | | | | | | |ввезення (імпортування) |законів України з метою | | | | | | | |науковими установами, |підтримки наукової і | | | | | | | |науковими організаціями, |науково-технічної | | | | | | | |вищими навчальними закладами |діяльності" | | | | | | | |III - IV рівнів акредитації | | | | | | | | |наукових приладів і | | | | | | | | |обладнання, які | | | | | | | | |використовуються ними виключно | | | | | | | | |для власних потреб | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010170|На період виконання робіт щодо |Закон України "Про | 309-XIV | 11.12.98 | 13.01.99 | | | | |підготовки до зняття і зняття |загальні засади | | | | | | | |енергоблоків Чорнобильської |подальшої експлуатації і | | | | | | | |АЕС з експлуатації та |зняття з експлуатації | | | | | | | |перетворення об'єкта "Укриття" |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | |на екологічно безпечну систему |перетворення | | | | | | | |звільняються від оподаткування |зруйнованого четвертого | | | | | | | |операції, які виконуються за |енергоблоку цієї АЕС на | | | | | | | |кошти міжнародної технічної |екологічно безпечну | | | | | | | |допомоги, що надається на |систему" | | | | | | | |безоплатній та безповоротній | | | | | | | | |основі для подальшої | | | | | | | | |експлуатації, підготовки до | | | | | | | | |зняття і зняття енергоблоків | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з | | | | | | | | |експлуатації, перетворення | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на | | | | | | | | |екологічно безпечну систему та | | | | | | | | |забезпечення соціального | | | | | | | | |захисту персоналу | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС і населення | | | | | | | | |міста Славутич, із: | | | | | | | | |ввезення (пересилання) на | | | | | | | | |митну територію та закупівлі | | | | | | | | |на митній території України | | | | | | | | |товарів (сировини, матеріалів, | | | | | | | | |устаткування та обладнання) | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010171|На період виконання робіт щодо |Закон України "Про | 309-XIV | 11.12.98 | 13.01.99 | | | | |підготовки до зняття і зняття |загальні засади | | | | | | | |енергоблоків Чорнобильської |подальшої експлуатації і | | | | | | | |АЕС з експлуатації та |зняття з експлуатації | | | | | | | |перетворення об'єкта "Укриття" |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | |на екологічно безпечну систему |перетворення | | | | | | | |звільняються від оподаткування |зруйнованого четвертого | | | | | | | |операції, які виконуються за |енергоблока цієї АЕС на | | | | | | | |кошти міжнародної технічної |екологічно безпечну | | | | | | | |допомоги, що надається на |систему" | | | | | | | |безоплатній та безповоротній | | | | | | | | |основі для подальшої | | | | | | | | |експлуатації, підготовки до | | | | | | | | |зняття і зняття енергоблоків | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з | | | | | | | | |експлуатації, перетворення | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на | | | | | | | | |екологічно безпечну систему та | | | | | | | | |забезпечення соціального | | | | | | | | |захисту персоналу | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС і населення | | | | | | | | |міста Славутич, з: | | | | | | | | |виконання робіт та надання | | | | | | | | |послуг, що здійснюються в | | | | | | | | |межах міжнародної технічної | | | | | | | | |допомоги | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010172|Тимчасово до 1 січня 2004 року |Закон України "Про | 309-XIV | 11.12.98 | 13.01.99 | До | | | |звільняються від оподаткування |загальні засади | | | |01.01.2004 | | | |операції із ввезення |подальшої експлуатації і | | | | | | | |(пересилання) на митну |зняття з експлуатації | | | | | | | |територію України товарів |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | |(сировини, матеріалів, |перетворення | | | | | | | |устаткування та обладнання), |зруйнованого четвертого | | | | | | | |які використовуються для |енергоблоку цієї АЕС на | | | | | | | |розвитку виробництва та |екологічно безпечну | | | | | | | |створення нових робочих місць |систему" | | | | | | | |у місті Славутич | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010173|Звільняються від обкладення |Указ Президента України | 1191/98 | 27.10.98 | 27.11.98 | До | | | |податком на додану вартість |"Про державну підтримку | | | |01.01.2009 | | | |операції з: |космічної діяльності" | | | | | | | |продажу космічних комплексів, | | | | | | | | |космічних ракетоносіїв, | | | | | | | | |космічних апаратів, наземних | | | | | | | | |сегментів космічних систем та | | | | | | | | |їх агрегатів, систем і | | | | | | | | |комплектуючих, що вироблені | | | | | | | | |суб'єктами космічної | | | | | | | | |діяльності за рахунок коштів | | | | | | | | |Державного бюджету України | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010174|Звільняються від обкладення |Указ Президента України | 657/98 | 18.06.98 | 20.07.98 | До | | | |податком на додану вартість |"Про спеціальну | | | |01.01.2010 | | | |устаткування та обладнання |економічну зону | | | | | | | |(крім підакцизних товарів), |"Славутич" | | | | | | | |які ввозяться в Україну | | | | | | | | |суб'єктами зони "Славутич" для | | | | | | | | |потреб власного виробництва, | | | | | | | | |пов'язаного з реалізацією | | | | | | | | |інвестиційних проектів, | | | | | | | | |затверджених у порядку, | | | | | | | | |визначеному Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010175|На період функціонування |Закон України "Про | 356-XIV | 24.12.98 | 14.01.99 | До | | | |спеціальної економічної зони |спеціальні економічні | | | |01.01.2059 | | | |"Азов" справляння податку на |зони та спеціальний | | | | | | | |додану вартість здійснюється з |режим інвестиційної | | | | | | | |урахуванням особливостей, |діяльності в Донецькій | | | | | | | |встановлених Законом України |області" | | | | | | | |"Про спеціальні | | | | | | | | |економічні зони та спеціальний | | | | | | | | |режим інвестиційної діяльності | | | | | | | | |в Донецькій області" | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010176|На період проведення |Указ Президента України | 461/99 | 30.04.99 | 01.07.99 | 01.07.2001 | | | |експерименту запроваджено |"Про економічний | | | | | | | |сплату єдиного податку замість |експеримент щодо | | | | | | | |податку на додану вартість |стабілізації роботи | | | | | | | |(крім податку на додану |підприємств легкої та | | | | | | | |вартість, сплата якого |деревообробної | | | | | | | |передбачена частиною першою |промисловості | | | | | | | |статті 8 Указу) підприємствами |Чернівецької області" | | | | | | | |за переліком, затвердженим КМ | | | | | | | | |України | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010177|Ввезення товарів критичного |Закон України "Про | 624-XIV | 06.05.99 | 29.05.99 |01.01.2001 | | | |імпорту для вітчизняного |внесення змін до статті | | | | | | | |виробництва (крім їх ввезення |11 Закону України "Про | | | | | | | |на умовах перероблення |податок на додану | | | | | | | |давальницької сировини) в |вартість" | | | | | | | |момент перетину митного | | | | | | | | |кордону здійснюється без | | | | | | | | |сплати податку на додану | | | | | | | | |вартість | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14010178|Сума податку на додану |Закон України "Про | 442-XIV | 18.02.99 | 01.01.99 |01.01.2004 | | | |вартість, що підлягає сплаті |внесення змін до статті | | | | | | | |до бюджету |11 Закону України "Про | | | | | | | |сільськогосподарськими |податок на додану | | | | | | | |підприємствами усіх форм |вартість" | | | | | | | |власності за реалізовані ними | | | | | | | | |молоко, худобу, птицю, вовну, | | | | | | | | |а також за молочну продукцію | | | | | | | | |та м'ясопродукти, вироблені у | | | | | | | | |власних переробних цехах, | | | | | | | | |повністю залишається у | | | | | | | | |розпорядженні цих | | | | | | | | |сільськогосподарських | | | | | | | | |підприємств і спрямовується на | | | | | | | | |підтримку власного виробництва | | | | | | | | |тваринницької продукції та | | | | | | | | |продукції птахівництва | | | | | | | -----------+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Акцизний |14020000| Пільги по акцизному збору з вітчизняних товарів | збір з | | | вітчиз- | | | няних | | | товарів | | | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |14020001|Акцизний збір не справляється |Декрет Кабінету | 18-92 | 26.12.92 | 11.01.93 | | | | |при реалізації підакцизних |Міністрів України "Про | | | | | | | |товарів (продукції) на експорт |акцизний збір", стаття 5 | | | | | | | |за іноземну валюту (крім | | | | | | | | |алкогольних напоїв та | | | | | | | | |тютюнових виробів, звільнення | | | | | | | | |яких від акцизного збору | | | | | | | | |передбачено Законом України | | | | | | | | |від 15.09.95 р. N 329/95-ВР | | | | | | | | |"Про акцизний збір на | | | | | | | | |алкогольні напої та тютюнові | | | | | | | | |вироби" (код пільги | | | | | | | | |14020007)) | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14020002|Не підлягає оподаткуванню |Декрет Кабінету | 18-92 | 26.12.92 | 11.01.93 | | | | |оборот з реалізації легкових |Міністрів України "Про | | | | | | | |автомобілів спеціального |акцизний збір", стаття 5 | | | | | | | |призначення для інвалідів, | | | | | | | | |оплата вартості яких | | | | | | | | |провадиться органами | | | | | | | | |соціального забезпечення, а | | | | | | | | |також легкових автомобілів | | | | | | | | |спеціального призначення | | | | | | | | |("швидка медична допомога", | | | | | | | | |"міліція" тощо) за переліком, | | | | | | | | |що визначається Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14020006|Не підлягають оподаткуванню: |Закон України "Про |329/95-ВР | 15.09.95 | 12.12.95 | | | | |в) митна вартість імпортованої |акцизний збір на | | | | | | | |чи обороти з реалізації |алкогольні напої та | | | | | | | |(передачі) української |тютюнові вироби", пункт | | | | | | | |сировини, що ввозиться або |2 "в" статті 3 | | | | | | | |використовується для | | | | | | | | |виробництва підакцизних | | | | | | | | |товарів | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14020007|Не підлягають оподаткуванню: |Закон України "Про |329/95-ВР | 15.09.95 | 12.12.95 | | | | |г) вартість алкогольних напоїв |акцизний збір на | | | | | | | |та тютюнових виробів, |алкогольні напої та | | | | | | | |експортованих за межі митної |тютюнові вироби", пункт | | | | | | | |території України за іноземну |2 "г" статті 3 | | | | | | | |валюту, за умови надходження | | | | | | | | |цієї валюти на валютний | | | | | | | | |рахунок підприємства | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14020010|У разі використання |Указ Президента України | 443/98 | 08.05.98 | 18.05.93 | 06.01.99 | | | |вітчизняними виробниками |"Про заходи щодо | | | | | | | |спирту етилового на |регулювання реалізації | | | | | | | |виготовлення лікарських |спирту етилового та | | | | | | | |засобів, пектину, есенцій та |алкогольних напоїв", п. | | | | | | | |оцту харчових, ветеринарних |3 | | | | | | | |препаратів і кремнійорганічних | | | | | | | | |сполук, під час придбання | | | | | | | | |якого було сплачено акцизний | | | | | | | | |збір, цим виробникам | | | | | | | | |відшкодовуються сплачені суми | | | | | | | | |акцизного збору протягом року | | | | | | | | |з дня надходження відповідних | | | | | | | | |сум до бюджету. Право на | | | | | | | | |відшкодування мають вітчизняні | | | | | | | | |товаровиробники підакцизних | | | | | | | | |товарів за умови, що під час | | | | | | | | |придбання спирту етилового в | | | | | | | | |його вартості було враховано | | | | | | | | |акцизний збір і в | | | | | | | | |розрахункових (платіжних) | | | | | | | | |документах підприємства - | | | | | | | | |виробника спирту етилового | | | | | | | | |сума акцизного збору виділена | | | | | | | | |окремим рядком. | | | | | | | | |На суму податкового | | | | | | | | |зобов'язання щодо сплати | | | | | | | | |акцизного збору за | | | | | | | | |реалізований спирт етиловий, | | | | | | | | |який використовується на | | | | | | | | |виготовлення лікарських | | | | | | | | |засобів, пектину, есенцій та | | | | | | | | |оцту харчових, ветеринарних | | | | | | | | |препаратів і кремнійорганічних | | | | | | | | |сполук, | | | | | | | | |підприємством-виробником може | | | | | | | | |бути видано податковий вексель | | | | | | | | |на строк до 90 календарних | | | | | | | | |днів, один примірник якого | | | | | | | | |надається органу державної | | | | | | | | |податкової служби за місцем | | | | | | | | |реєстрації | | | | | | | | |підприємства-виробника, другий | | | | | | | | |примірник залишається у цього | | | | | | | | |підприємства, третій надається | | | | | | | | |підприємству - виробнику | | | | | | | | |спирту етилового | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14020011|Встановити, що комплектуючі, з |Закон України "Про |216/96-ВР | 24.05.96 | 12.06.96 | | | | |яких на українських |ставки акцизного збору і | | | | | | | |підприємствах виробляються |ввізного мита на деякі | | | | | | | |зазначені в Законі транспортні |транспортні засоби та | | | | | | | |засоби, обкладенню акцизним |шини до них", пункт 5 | | | | | | | |збором не підлягають | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14020012|Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | | 07.05.92 | 07.05.92 | | | | |учасників Угоди згідно із |внесення змін і | | | | | | | |Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему оподаткування", | | | | | | | | |Угода між урядом України | | | | | | | | |і урядом Сполучених | | | | | | | | |Штатів Америки про | | | | | | | | |гуманітарне і | | | | | | | | |техніко-економічне | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14020013|Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | | 31.12.93 | 31.12.93 | | | | |учасників Угоди згідно із |внесення змін і | | | | | | | |Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему оподаткування", | | | | | | | | |Угода між урядом України | | | | | | | | |і урядом Сполучених | | | | | | | | |Штатів Америки щодо | | | | | | | | |надання допомоги Україні | | | | | | | | |в ліквідації | | | | | | | | |стратегічної ядерної | | | | | | | | |зброї, а також | | | | | | | | |запобігання | | | | | | | | |розповсюдженню ядерної | | | | | | | | |зброї | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14020014|Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | 32/97-ВР | 24.01.97 | 24.01.97 | | | | |учасників Угоди згідно із |внесення змін і | | | | | | | |Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему оподаткування", | | | | | | | | |Рамкова Угода між урядом | | | | | | | | |України та урядом ФРН | | | | | | | | |про консультування і | | | | | | | | |технічне співробітництво | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14020015|Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | | 02.08.91 | 02.08.91 | | | | |учасників Програми згідно із |внесення змін і | | | | | | | |Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему оподаткування", | | | | | | | | |Програма технічної | | | | | | | | |допомоги Європейського | | | | | | | | |Співтовариства (TACIS) | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14020016|Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | | 22.12.93 | 22.12.93 | | | | |учасників Угоди згідно із |внесення змін і | | | | | | | |Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему оподаткування", | | | | | | | | |Угода про загальні умови | | | | | | | | |і механізм підтримки | | | | | | | | |розвитку виробничої | | | | | | | | |кооперації підприємств і | | | | | | | | |галузей держав - | | | | | | | | |учасниць СНД | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14020017|Тимчасово, до 2000 року, |Закон України "Про |313/96-ВР | 11.07.96 | 12.08.96 | | | | |звільнити від обкладення |ставки акцизного збору | | | | | | | |акцизним збором виготовлені на |та ввізного мита на | | | | | | | |українських підприємствах |деякі товари | | | | | | | |магнітофони, меблі, харчові |(продукцію)", пункт 4 | | | | | | | |продукти, одяг хутровий з | | | | | | | | |норки, нутрії, песця або | | | | | | | | |лисиці | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14020018|Звільнити від обкладення |Закон України "Про |313/96-ВР | 11.07.96 | 12.08.96 | | | | |акцизним збором обороти з |ставки акцизного збору | | | | | | | |реалізації (митну вартістю): |та ввізного мита на | | | | | | | |одягу хутрового, виготовленого |деякі товари | | | | | | | |з кушнірських та підніжних |(продукцію)", пункт 3 | | | | | | | |клаптів, низькозалікових шкур | | | | | | | | |та шкурок; одягу з натуральної | | | | | | | | |шкіри, виготовленого з | | | | | | | | |відходів | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14020019|Звільнити до 1 січня 2007 року |Закон України "Про |340/97-ВР | 12.06.97 | 08.07.97 | Діє до | | | |від обкладення акцизним збором |внесення змін до Закону | | | |01.01.2007 | | | |обороти з реалізації легкових, |України "Про ставки | | | | | | | |вантажопасажирських |акцизного збору і | | | | | | | |автомобілів і мотоциклів, що |ввізного мита на деякі | | | | | | | |виробляються українськими |транспортні засоби та | | | | | | | |підприємствами усіх форм |шини до них", пункт 1 | | | | | | | |власності. Пільги, передбачені |статті 1 | | | | | | | |цією статтею, поширюються на | | | | | | | | |обороти з реалізації | | | | | | | | |транспортних засобів, що | | | | | | | | |виробляються на українських | | | | | | | | |підприємствах з імпортних та | | | | | | | | |вироблених в Україні | | | | | | | | |комплектуючих, за умови | | | | | | | | |виробництва не менше 1000 штук | | | | | | | | |автомобілів 1100 штук | | | | | | | | |мотоциклів на рік, у порядку, | | | | | | | | |визначеному КМУ | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14020020|Звільнити до 1 січня 2000 року |Закон України "Про |340/97-ВР | 12.06.97 | 08.07.97 | Діє до | | | |від обкладення акцизним збором |внесення змін до Закону | | | |01.01.2000 | | | |обороти з реалізації шин |України "Про ставки | | | | | | | |пневматичних гумових для |акцизного збору і | | | | | | | |легкових автомобілів |ввізного мита на деякі | | | | | | | |(код 40.11 10000), що |транспортні засоби та | | | | | | | |виробляються українськими |шини до них", пункт 2 | | | | | | | |підприємствами усіх форм |статті 1 | | | | | | | |власності. Пільги, передбачені | | | | | | | | |цією статтею, поширюються на | | | | | | | | |обороти з реалізації вказаних | | | | | | | | |шин, вироблених на українських | | | | | | | | |підприємствах, за умови | | | | | | | | |виробництва не менше 100000 | | | | | | | | |шин на рік у порядку, | | | | | | | | |визначеному Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14020021|Звільнити до 1 січня 2000 року |Указ Президента України | 737/98 | 04.07.98 | | Діє до | Змінено | | |від обкладання акцизним збором |"Про стимулювання | | | | 01.01.99 | згідно із | | |обороти з реалізації |виробництва телевізорів | | | | | Законом | | |кольорових телевізорів (код |кольорового зображення", | | | | | України від| | |виробу за Гармонізованою |п. 2 | | | | | 20.11.98 р.| | |системою опису та кодування | | | | | | N 276-XIV | | |товарів 85.2810), що | | | | | | "Про | | |виробляються українськими | | | | | | внесення | | |підприємствами усіх форм | | | | | | змін до | | |власності (з потужністю | | | | | | Закону | | |кожного виробництва не менш як | | | | | |України "Про| | |250000 таких телевізорів на | | | | | | ставки | | |рік), за умови виробництва | | | | | | акцизного | | |цими підприємствами не менш як | | | | | | збору і | | |5000 телевізорів на місяць | | | | | | ввізного | | | | | | | | | мита на | | | | | | | | |деякі товари| | | | | | | | |(продукцію)"| |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14020022|На товари за кодом 22.08 10900 |Закон України "Про |178/96-ВР | 07.05.96 | 07.03.98 | | | | |(тільки спирт коньячний) |ставки акцизного збору і | | | | | | | |встановлено нульову ставку |ввізного мита на спирт | | | | | | | |акцизного збору |етиловий та алкогольні | | | | | | | | |напої", із змінами і | | | | | | | | |доповненнями, ст. 1 | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14020023|До 1 січня 2001 року звільнити |Закон України "Про | 276-XIV | 20.11.98 | 01.01.99 |01.01.2001 | | | |від обкладення акцизним збором |внесення змін до Закону | | | | | | | |обороти з реалізації |України "Про ставки | | | | | | | |кольорових телевізорів (код за |акцизного збору і | | | | | | | |Гармонізованою системою опису |ввізного мита на деякі | | | | | | | |та кодування товарів 85.28 |товари (продукцію)" | | | | | | | |10), що виробляються | | | | | | | | |українськими підприємствами | | | | | | | | |усіх форм власності з | | | | | | | | |потужністю кожного виробництва | | | | | | | | |не менш як 100000 телевізорів | | | | | | | | |на рік, за умови виробництва | | | | | | | | |цими підприємствами не менш як | | | | | | | | |1000 телевізорів на місяць, | | | | | | | | |при виготовленні яких | | | | | | | | |використано не менше 20 | | | | | | | | |відсотків матеріалів, вузлів, | | | | | | | | |компонентів та комплектуючих | | | | | | | | |виробів вітчизняного | | | | | | | | |виробництва | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14020024|При отриманні спирту етилового |Закон України "Про | 311-XIV | 11.12.98 | 06.01.99 | | | | |неденатурованого суб'єктами |внесення змін до деяких | | | | | | | |підприємницької діяльності - |законів України щодо | | | | | | | |підприємствами первинного |ставок акцизного збору і | | | | | | | |виноробства для виготовлення |ввізного мита та порядку | | | | | | | |виноградних виноматеріалів чи |сплати акцизного збору", | | | | | | | |сусла акцизний збір не |ст. 4 | | | | | | | |сплачується такими | | | | | | | | |підприємствами, якщо зазначені | | | | | | | | |виноматеріали чи сусло | | | | | | | | |реалізуються підприємствам | | | | | | | | |вторинного виноробства. | | | | | | | | |Порядок отримання суб'єктами | | | | | | | | |підприємницької діяльності - | | | | | | | | |підприємствами первинного | | | | | | | | |виноробства спирту етилового | | | | | | | | |неденатурованого та його | | | | | | | | |цільового використання | | | | | | | | |встановлюється Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14025000|Пільги, надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | | | |органами влади у межах сум, що |систему оподаткування" | | | | | | | |надходять до їх бюджетів, по |ст. 1 | | | | | | | |акцизному збору з вітчизняних | | | | | | | | |товарів. | | | | | | | -----------+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Акцизний |14030000| Пільги по акцизному збору з імпортних товарів | збір з | | | імпортних | | | товарів | | | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |14030002|Не підлягає оподаткуванню |Декрет Кабінету | 18-92 | 26.12.92 | 11.01.93 | | | | |оборот з реалізації легкових |Міністрів України "Про | | | | | | | |автомобілів спеціального |акцизний збір", стаття 5 | | | | | | | |призначення для інвалідів, | | | | | | | | |оплата вартості яких | | | | | | | | |провадиться органами | | | | | | | | |соціального забезпечення, а | | | | | | | | |також легкових автомобілів | | | | | | | | |спеціального призначення | | | | | | | | |("швидка медична допомога", | | | | | | | | |"міліція" тощо) за переліком, | | | | | | | | |що визначаться Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14030004|Не підлягають оподаткуванню: |Закон України "Про |329/95-ВР | 15.09.95 | 12.12.95 | | | | |а) митна вартість ввезених і |акцизний збір на | | | | | | | |конфіскованих на території |алкогольні напої та | | | | | | | |України алкогольних напоїв та |тютюнові вироби", пункт | | | | | | | |тютюнових виробів, щодо яких |2 "а" статті 3 | | | | | | | |не визначено власника, а також | | | | | | | | |тих, що перейшли до держави за | | | | | | | | |правом спадкоємства | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14030005|Не підлягають оподаткуванню: |Закон України "Про |329/95-ВР | 15.09.95 | 15.09.95 | | | | |б) митна вартість алкогольних |акцизний збір на | | | | | | | |напоїв та тютюнових виробів, |алкогольні напої та | | | | | | | |що перевозяться через |тютюнові вироби", пункт | | | | | | | |територію України транзитом |2 "б" статті 3 | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14030006|Не підлягають оподаткуванню: |Закон України "Про |329/95-ВР | 15.09.95 | 12.12.95 | | | | |в) митна вартість імпортованої |акцизний збір на | | | | | | | |чи обороти з реалізації |алкогольні напої та | | | | | | | |(передачі) української |тютюнові вироби", пункт | | | | | | | |сировини, що ввозиться або |2 "в" статті 3 | | | | | | | |використовується для | | | | | | | | |виробництва підакцизних | | | | | | | | |товарів | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14030008|Не підлягають оподаткуванню: |Закон України "Про |329/95-ВР | 15.09.95 | 12.12.95 | | | | |е) митна вартість зразків |акцизний збір на | | | | | | | |алкогольних напоїв та |алкогольні напої та | | | | | | | |тютюнових виробів, ввезених на |тютюнові вироби", пункт | | | | | | | |територію України з метою |2 "е" статті 3 | | | | | | | |показу чи демонстрації, якщо | | | | | | | | |вони залишаються власністю | | | | | | | | |іноземних юридичних осіб і їх | | | | | | | | |використання на території | | | | | | | | |України не має комерційного | | | | | | | | |характеру. При цьому зразки | | | | | | | | |алкогольних напоїв та | | | | | | | | |тютюнових виробів, ввезені в | | | | | | | | |Україну і призначені для | | | | | | | | |показу чи демонстрації під час | | | | | | | | |проведення виставок, | | | | | | | | |конкурсів, нарад, семінарів, | | | | | | | | |ярмарків тощо, пропускаються | | | | | | | | |через митний кордон за | | | | | | | | |рішенням митного органу в | | | | | | | | |достатній кількості з | | | | | | | | |урахуванням мети переміщення | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14030010|У разі використання |Указ Президента України | 443/98 | 08.05.98 | 18.05.93 | 06.01.99 | | | |вітчизняними виробниками |"Про заходи щодо | | | | | | | |спирту етилового на |регулювання реалізації | | | | | | | |виготовлення лікарських |спирту етилового та | | | | | | | |засобів, пектину, есенцій та |алкогольних напоїв", п. | | | | | | | |оцту харчових, ветеринарних |3 | | | | | | | |препаратів і кремнійорганічних | | | | | | | | |сполук, під час придбання | | | | | | | | |якого було сплачено акцизний | | | | | | | | |збір, цим виробникам | | | | | | | | |відшкодовуються сплачені суми | | | | | | | | |акцизного збору протягом року | | | | | | | | |з дня надходження відповідних | | | | | | | | |сум до бюджету. Право на | | | | | | | | |відшкодування мають вітчизняні | | | | | | | | |товаровиробники підакцизних | | | | | | | | |товарів за умови, що під час | | | | | | | | |придбання спирту етилового в | | | | | | | | |його вартості було враховано | | | | | | | | |акцизний збір і в | | | | | | | | |розрахункових (платіжних) | | | | | | | | |документах підприємства - | | | | | | | | |виробника спирту етилового | | | | | | | | |сума акцизного збору виділена | | | | | | | | |окремим рядком. На суму | | | | | | | | |податкового зобов'язання щодо | | | | | | | | |сплати акцизного збору за | | | | | | | | |реалізований спирт етиловий, | | | | | | | | |який використовується на | | | | | | | | |виготовлення лікарських | | | | | | | | |засобів, пектину, есенцій та | | | | | | | | |оцту харчових, ветеринарних | | | | | | | | |препаратів і кремнійорганічних | | | | | | | | |сполук, | | | | | | | | |підприємством-виробником може | | | | | | | | |бути видано податковий вексель | | | | | | | | |на строк до 90 календарних | | | | | | | | |днів, один примірник якого | | | | | | | | |надається органу державної | | | | | | | | |податкової служби за місцем | | | | | | | | |реєстрації | | | | | | | | |підприємства-виробника, другий | | | | | | | | |примірник залишається у цього | | | | | | | | |підприємства, третій надається | | | | | | | | |підприємству - виробнику | | | | | | | | |спирту етилового | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14030011|Встановити, що комплектуючі, з |Закон України "Про |216/96-ВР | 24.05.96 | 12.06.96 | | | | |яких на українських |ставки акцизного збору і | | | | | | | |підприємствах виробляються |ввізного мита на деякі | | | | | | | |зазначені в Законі транспортні |транспортні засоби та | | | | | | | |засоби, обкладенню акцизним |шини до них", пункт 5 | | | | | | | |збором не підлягають | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14030012|Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | | 07.05.92 | 07.05.92 | | | | |учасників Угоди згідно із |внесення змін і | | | | | | | |Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему оподаткування", | | | | | | | | |Угода між урядом України | | | | | | | | |і урядом Сполучених | | | | | | | | |Штатів Америки про | | | | | | | | |гуманітарне і | | | | | | | | |техніко-економічне | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14030013|Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | | 31.12.93 | 31.12.93 | | | | |учасників Угоди згідно із |внесення змін і | | | | | | | |Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему оподаткування", | | | | | | | | |Угода між урядом України | | | | | | | | |і урядом Сполучених | | | | | | | | |Штатів Америки щодо | | | | | | | | |надання допомоги Україні | | | | | | | | |в ліквідації | | | | | | | | |стратегічної ядерної | | | | | | | | |зброї, а також | | | | | | | | |запобігання | | | | | | | | |розповсюдженню ядерної | | | | | | | | |зброї | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14030014|Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | 32/97-ВР | 24.01.97 | 24.01.97 | | | | |учасників Угоди згідно із |внесення змін і | | | | | | | |Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему оподаткування", | | | | | | | | |Рамкова Угода між урядом | | | | | | | | |України та урядом ФРН | | | | | | | | |про консультування і | | | | | | | | |технічне співробітництво | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14030015|Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | | 02.08.91 | 02.08.91 | | | | |учасників Програми згідно із |внесення змін і | | | | | | | |Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему оподаткування", | | | | | | | | |Програма технічної | | | | | | | | |допомоги Європейського | | | | | | | | |Співтовариства (TACIS) | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14030016|Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | | 22.12.93 | 22.12.93 | | | | |учасників Угоди згідно із |внесення змін і | | | | | | | |Законом України |доповнень до Закону | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | |систему оподаткування", | | | | | | | | |Угода про загальні умови | | | | | | | | |і механізм підтримки | | | | | | | | |розвитку виробничої | | | | | | | | |кооперації підприємств і | | | | | | | | |галузей держав - | | | | | | | | |учасниць СНД | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14030017|На товари за кодом 22.08 10900 |Закон України "Про |178/96-ВР | 07.05.96 | 07.03.98 | | | | |(тільки спирт коньячний) |ставки акцизного збору і | | | | | | | |встановлена нульова ставка |ввізного мита на спирт | | | | | | | |акцизного збору |етиловий та алкогольні | | | | | | | | |напої", із змінами та | | | | | | | | |доповненнями, ст. 1 | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |14035000|Пільги, надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | | | |органами влади у межах сум, що |систему оподаткування" | | | | | | | |надходять до їх бюджетів, по |ст. 1 | | | | | | | |акцизному збору з імпортних | | | | | | | | |товарів | | | | | | | -----------+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Ввізне мито|15010000| Пільги по ввізному миту | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |15010001|Звільнення від сплати митного |Митний кодекс України, | 1970-XII | 12.12.91 | 15.12.91 | | | | |обкладення дипломатичних, |статті 59, 63 | | | | | | | |консульських представництв | | | | | | | | |іноземних держав на території | | | | | | | | |України в частині предметів, | | | | | | | | |призначених для офіційного | | | | | | | | |користування представництв | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |15010002|Митні пільги для міжнародних, |Визначаються | | | | | | | |міжурядових організацій та |відповідними | | | | | | | |представництв іноземних держав |міжнародними угодами | | | | | | | |при них |України, стаття 67 | | | | | | | | |Митного кодексу України | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |15010003|Митні пільги міжнародним |Надаються законами | | | | | | | |неурядовим організаціям |України, стаття 67 | | | | | | | | |Митного кодексу України | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |15010004|Митні пільги спільним |Надаються законами | | | | | | | |підприємствам за участі |України, стаття 68 | | | | | | | |українських та іноземних |Митного кодексу України | | | | | | | |юридичних осіб і громадян, | | | | | | | | |іноземним підприємствам, | | | | | | | | |організаціям та їхнім | | | | | | | | |представництвам | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |15010005|Митні пільги надаються: |Закон України "Про | 2097-XII | 05.02.92 | 08.02.92 | | | | |суб'єктам господарювання у |Єдиний митний тариф", | | | | | | | |вигляді застосування |стаття 8 | | | | | | | |преференційних, пільгових | | | | | | | | |ставок ввізного мита до | | | | | | | | |товарів та інших предметів у | | | | | | | | |разі їх походження з держав, | | | | | | | | |які входять разом з Україною | | | | | | | | |до митних союзів, утворюють | | | | | | | | |спеціальні митні зони, | | | | | | | | |користуються в Україні режимом | | | | | | | | |найбільшого сприяння | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |15010006|Митні пільги надаються: |Закон України "Про | 2097-XII | 05.02.92 | 08.02.92 | | | | |у вигляді звільнення від |Єдиний митний тариф", | | | | | | | |сплати мита - всеукраїнським |стаття 19 | | | | | | | |та міжнародним об'єднанням | | | | | | | | |громадян, які постраждали | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської | | | | | | | | |катастрофи, у статутній | | | | | | | | |діяльності яких передбачено | | | | | | | | |надання соціальної і медичної | | | | | | | | |допомоги постраждалим | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської | | | | | | | | |катастрофи, їх підприємствам і | | | | | | | | |організаціям, засновниками | | | | | | | | |яких є ці об'єднання, за | | | | | | | | |умови, що особи, які | | | | | | | | |постраждали внаслідок | | | | | | | | |Чорнобильської катастрофи, | | | | | | | | |становлять не менше 75 | | | | | | | | |відсотків загальної | | | | | | | | |чисельності членів об'єднань і | | | | | | | | |працюючих на цих підприємствах | | | | | | | | |- в частині товарів (крім | | | | | | | | |підакцизних), що імпортуються | | | | | | | | |за переліком і обсягами, які | | | | | | | | |затверджуються Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |15010007|Звільнення від сплати мита |Декрет Кабінету | 4-93 | 11.01.93 | 14.01.93 | | | | |суб'єктів господарювання при |Міністрів України "Про | | | | | | | |ввезенні ними товарів за |Єдиний митний тариф | | | | | | | |рахунок коштів Державного |України", пункт 2 | | | | | | | |валютного фонду України, | | | | | | | | |республіканського (Автономної | | | | | | | | |Республіки Крим), місцевих | | | | | | | | |валютних фондів, іноземних | | | | | | | | |кредитів, що надаються під | | | | | | | | |гарантію Кабінету Міністрів | | | | | | | | |України, а також при ввезенні | | | | | | | | |засобів захисту рослин і | | | | | | | | |тварин, калійних і фосфатних | | | | | | | | |добрив | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |15010008|Майно, що ввозиться в Україну |Закон України "Про режим | 93/96-ВР | 19.03.96 | 19.03.96 | | | | |як внесок іноземного інвестора |іноземного | | | | | | | |до статутного фонду |інвестування", стаття 18 | | | | | | | |підприємств з іноземними | | | | | | | | |інвестиціями, або майно (крім | | | | | | | | |товарів для реалізації або | | | | | | | | |власного споживання), що | | | | | | | | |ввозяться в Україну іноземними | | | | | | | | |інвесторами на строк не менше | | | | | | | | |трьох років з метою | | | | | | | | |інвестування на підставі | | | | | | | | |зареєстрованих договорів | | | | | | | | |(контрактів), звільняється від | | | | | | | | |обкладання митом | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |15010009|До 1 січня 2008 року ввізне |Закон України "Про |535/97-ВР | 19.09.97 | 19.09.97 |01.01.2008 | | | |мито не справляється при |стимулювання виробництва | | | | | | | |ввезенні товарів (включаючи |автомобілів в Україні", | | | | | | | |машинокомплекти) на митну |стаття 2 | | | | | | | |територію України, які | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | |будівництва і виробничої | | | | | | | | |діяльності підприємств по | | | | | | | | |виробництву автомобілів і | | | | | | | | |запасних частин до них з | | | | | | | | |інвестицією (у тому числі | | | | | | | | |іноземною) виключно в грошовій | | | | | | | | |формі, що становить суму, | | | | | | | | |еквівалентну не менше 150 | | | | | | | | |мільйонів доларів США за | | | | | | | | |офіційним валютним курсом | | | | | | | | |Національного банку України на | | | | | | | | |день внесення такої інвестиції | | | | | | | | |до їх статутного фонду, яка | | | | | | | | |зареєстрована у встановленому | | | | | | | | |законодавством порядку | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |15010010|Звільнення від сплати мита, |Закон України "Про |742/97-ВР | 17.12.97 | 08.01.98 | | | | |зборів по імпорту та інших |ратифікацію Меморандуму | | | | | | | |податків на товари, обладнання |про створення і | | | | | | | |і послуги, імпортовані або |діяльність Японського | | | | | | | |придбані в Україні для |центру в Україні" | | | | | | | |створення діяльності Центру | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |15010011|Усе обладнання, майно та |Закон України "Про | 69-XIV | 24.07.98 | 07.08.98 | | | | |матеріали, які надаються та |ратифікацію Угоди між | | | | | | | |використовуються в межах |урядом України та урядом | | | | | | | |допомоги від Швейцарії, в тому |Швейцарської | | | | | | | |числі технологічне обладнання, |Конфедерації про надання | | | | | | | |необхідне для тестування та |безповоротної фінансової | | | | | | | |настроювання медичного |допомоги на Проект | | | | | | | |обладнання, що поставляється |"Охорона здоров'я | | | | | | | |згідно з Проектом, повинні |матерів і дітей | | | | | | | |імпортуватись, |(неонатологія)" | | | | | | | |реекспортуватись та | | | | | | | | |використовуватись із | | | | | | | | |звільненням від будь-яких | | | | | | | | |зборів, мит, податків, що | | | | | | | | |справляються при перетині | | | | | | | | |митного кордону України | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |15010012|На період виконання робіт щодо |Закон України "Про | 309-XIV | 11.12.98 | 13.01.99 | | | | |підготовки до зняття і зняття |загальні засади | | | | | | | |енергоблоків Чорнобильської |подальшої експлуатації і | | | | | | | |АЕС з експлуатації та |зняття з експлуатації | | | | | | | |перетворення об'єкта "Укриття" |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | |на екологічно безпечну систему |перетворення | | | | | | | |ввізне мито не стягується при |зруйнованого четвертого | | | | | | | |ввезенні (пересиланні) на |енергоблока цієї АЕС на | | | | | | | |митну територію України |екологічно безпечну | | | | | | | |товарів (сировини, матеріалів, |систему" | | | | | | | |устаткування та обладнання), | | | | | | | | |що надходять у межах | | | | | | | | |міжнародної технічної | | | | | | | | |допомоги, яка надається на | | | | | | | | |безоплатній та безповоротній | | | | | | | | |основі для подальшої | | | | | | | | |експлуатації, підготовки до | | | | | | | | |зняття і зняття енергоблоків | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з | | | | | | | | |експлуатації, перетворення | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на | | | | | | | | |екологічно безпечну систему та | | | | | | | | |забезпечення соціального | | | | | | | | |захисту персоналу | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС і населення | | | | | | | | |міста Славутич | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |15010013|Тимчасово до 1 січня 2004 року |Закон України "Про | 309-XIV | 11.12.98 | 13.01.99 | До | | | |ввізне мито не стягується при |загальні засади | | | |01.01.2004 | | | |ввезенні (пересиланні) на |подальшої експлуатації і | | | | | | | |митну територію України |зняття з експлуатації | | | | | | | |товарів (сировини, матеріалів, |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | |устаткування та обладнання), |перетворення | | | | | | | |які використовуються для |зруйнованого четвертого | | | | | | | |розвитку виробництва та |енергоблока цієї АЕС на | | | | | | | |створення нових робочих місць |екологічно безпечну | | | | | | | |у місті Славутич. Перелік цих |систему" | | | | | | | |товарів і граничні обсяги їх | | | | | | | | |ввезення щорічно | | | | | | | | |затверджуються Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України. Перелік | | | | | | | | |суб'єктів господарської | | | | | | | | |діяльності, які користуються | | | | | | | | |пільгами щодо сплати ввізного | | | | | | | | |мита, затверджується | | | | | | | | |виконавчим комітетом | | | | | | | | |Славутицької міської ради у | | | | | | | | |порядку, визначеному Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |15015000|Пільги, надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | | | |органами влади у межах сум, що |систему оподаткування", | | | | | | | |надходять до їх бюджетів, по |ст. 1 | | | | | | | |податках на міжнародну | | | | | | | | |торгівлю та зовнішні операції | | | | | | | -----------+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Місцеві |16010000| Пільги по місцевих податках і зборах | податки і | | | збори | | | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Органи місцевого |Декрет Кабінету | 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | | | |самоврядування в межах своєї |Міністрів України "Про | | | | | | | |компетенції мають право |місцеві податки і | | | | | | | |запроваджувати пільгові |збори", стаття 18 | | | | | | | |податкові ставки, повністю | | | | | | | | |скасовувати окремі місцеві | | | | | | | | |податки і збори або звільняти | | | | | | | | |від їх сплати певні категорії | | | | | | | | |платників, а також надавати | | | | | | | | |відстрочення у сплаті місцевих | | | | | | | | |податків і зборів | | | | | | | -----------+--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| Податок з |16010009|Пільги на податок з реклами, |Декрет Кабінету | 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | | реклами | |що встановлені органами |Міністрів України "Про | | | | | | | |місцевого самоврядування |місцеві податки і | | | | | | | | |збори", стаття 18 | | | | | | -----------+--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| Збір за |16010010|Пільги по збору за право |Декрет Кабінету | 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | | право | |використання місцевої |Міністрів України "Про | | | | | | викори- | |символіки, встановлені |місцеві податки і | | | | | | стання | |органами місцевого |збори", стаття 18 | | | | | | місцевої | |самоврядування | | | | | | | символіки | | | | | | | | | -----------+--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| Збір за |16010011|Пільги по збору за право |Декрет Кабінету | 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | | право | |проведення кіно- і телезйомок, |Міністрів України "Про | | | | | | проведення | |встановлені органами місцевого |місцеві податки і | | | | | | кіно- і | |самоврядування |збори", стаття 18 | | | | | | теле- | | | | | | | | | зйомок | | | | | | | | | -----------+--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| Збір за |16010012|Пільги по збору за право |Декрет Кабінету | 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | | право | |проведення місцевих аукціонів, |Міністрів України "Про | | | | | | проведення | |конкурсного розпродажу і |місцеві податки і | | | | | | місцевих | |лотерей, встановлені органами |збори", стаття 18 | | | | | | аукціонів, | |місцевого самоврядування | | | | | | | конкурсного| | | | | | | | | розпродажу | | | | | | | | | і лотерей | | | | | | | | | -----------+--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| Комуна- |16010013|Пільги з комунального податку, |Декрет Кабінету | 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | | льний | |встановлені органами місцевого |Міністрів України "Про | | | | | | податок | |самоврядування |місцеві податки і | | | | | | | | |збори", стаття 18 | | | | | | -----------+--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| Збір за |16010015|Пільги по збору за видачу |Декрет Кабінету | 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | | видачу | |дозволу на розміщення об'єктів |Міністрів України "Про | | | | | | дозволу на | |торгівлі та сфери послуг, |місцеві податки і | | | | | | розміщення | |встановлені органами місцевого |збори", стаття 18 | | | | | | об'єктів | |самоврядування | | | | | | | торгівлі та| | | | | | | | | сфери | | | | | | | | | послуг | | | | | | | | | -----------+--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| Державне |22090000| Пільги по державному миту |Надаються окремими | | | | | | мито | | |постановами Кабінету | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |22090001|Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | |звільняються: |Міністрів України "Про | | | | | | | |органи соціального страхування |державне мито", | | | | | | | |та органи соціального |стаття 4, пункт 7 | | | | | | | |забезпечення - за регресними | | | | | | | | |позовами про стягнення з | | | | | | | | |особи, яка заподіяла шкоду, | | | | | | | | |сум допомоги і пенсій, | | | | | | | | |виплачених потерпілому або | | | | | | | | |членам його сім'ї, а органи | | | | | | | | |соціального забезпечення - | | | | | | | | |також за позовами про | | | | | | | | |стягнення неправильно | | | | | | | | |виплачених допомоги та пенсій | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |22090002|Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | |звільняються: |Міністрів України "Про | | | | | | | |державні та громадські |державне мито", стаття | | | | | | | |організації, підприємства, |4, пункт 10 (пункт 10 | | | | | | | |установи, організації та |статті 4 доповнено | | | | | | | |громадяни, які звернулися у |згідно із Законом від | | | | | | | |випадках, передбачених чинним |15.07.94 р. N 107/94-ВР | | | | | | | |законодавством, із заявами до |) | | | | | | | |суду щодо захисту прав та | | | | | | | | |інтересів інших осіб, а також | | | | | | | | |споживачі - за позовами, що | | | | | | | | |пов'язані з порушенням їх | | | | | | | | |прав | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |22090003|Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | |звільняються: |Міністрів України "Про | | | | | | | |органи місцевого та |державне мито", стаття | | | | | | | |регіонального самоврядування - |4, пункт 11 | | | | | | | |за позовами до суду або | | | | | | | | |арбітражного суду про визнання | | | | | | | | |недійсними актів інших органів | | | | | | | | |місцевого та регіонального | | | | | | | | |самоврядування, місцевих | | | | | | | | |державних адміністрацій, | | | | | | | | |підприємств, об'єднань, | | | | | | | | |організацій і установ, які | | | | | | | | |уражають їх повноваження; | | | | | | | | |органи місцевого та | | | | | | | | |регіонального самоврядування - | | | | | | | | |за позовами до суду або | | | | | | | | |арбітражного суду про | | | | | | | | |стягнення з підприємства, | | | | | | | | |об'єднання, організації, | | | | | | | | |установи і громадян збитків, | | | | | | | | |завданих інтересам населення, | | | | | | | | |місцевому господарству, | | | | | | | | |навколишньому середовищу | | | | | | | | |їхніми рішеннями, діями або | | | | | | | | |бездіяльністю, а також у | | | | | | | | |результаті невиконання рішень | | | | | | | | |органів місцевого та | | | | | | | | |регіонального самоврядування; | | | | | | | | |органи місцевого та | | | | | | | | |регіонального самоврядування - | | | | | | | | |за позовами до суду або | | | | | | | | |арбітражного суду про | | | | | | | | |припинення права власності на | | | | | | | | |земельну ділянку | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |22090004|Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | |звільняються: |Міністрів України "Про | | | | | | | |місцеві державні адміністрації |державне мито", стаття | | | | | | | |- за позовами до арбітражного |4, пункт 12 | | | | | | | |суду про визнання недійсними | | | | | | | | |актів органів місцевого та | | | | | | | | |регіонального самоврядування, | | | | | | | | |що суперечать чинному | | | | | | | | |законодавству | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |22090005|Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | |звільняються: |Міністрів України "Про | | | | | | | |фінансові органи та державні |державне мито", стаття | | | | | | | |податкові інспекції - за |4, пункт 15 (пункт 15 | | | | | | | |видачу їм свідоцтв і |статті 4 доповнено | | | | | | | |дублікатів свідоцтв про право |абзацом 3 згідно із | | | | | | | |держави на спадщину та |Законом від 30.06.94 р. | | | | | | | |документів, необхідних для |N 68/94-ВР) | | | | | | | |одержання цих свідоцтв, за | | | | | | | | |вчинення державними | | | | | | | | |нотаріальними конторами | | | | | | | | |виконавчих написів про | | | | | | | | |стягнення податків, платежів, | | | | | | | | |зборів і недоїмок; | | | | | | | | |фінансові органи та державні | | | | | | | | |податкові інспекції - позивачі | | | | | | | | |та відповідачі - за позовами | | | | | | | | |до суду та арбітражного суду; | | | | | | | | |органи державного контролю за | | | | | | | | |цінами - позивачі та | | | | | | | | |відповідачі - за позовами до | | | | | | | | |суду та арбітражного суду | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |22090006|Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | |звільняються: |Міністрів України "Про | | | | | | | |місцеві державні |державне мито", стаття | | | | | | | |адміністрації, виконкоми |4, пункт 19 | | | | | | | |місцевих Рад народних | | | | | | | | |депутатів, підприємства, | | | | | | | | |установи, організації, | | | | | | | | |колективні | | | | | | | | |сільськогосподарські | | | | | | | | |підприємства, що придбавають | | | | | | | | |житлові будинки з надвірними | | | | | | | | |будівлями (крім м. Києва та | | | | | | | | |курортних місцевостей), | | | | | | | | |квартири для громадян, які | | | | | | | | |виявили бажання виїхати з | | | | | | | | |території, що зазнала | | | | | | | | |радіоактивного забруднення | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської | | | | | | | | |катастрофи, а також громадяни, | | | | | | | | |які виявили бажання виїхати з | | | | | | | | |території, що зазнала | | | | | | | | |радіоактивного забруднення | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської | | | | | | | | |катастрофи, та власники цих | | | | | | | | |будинків і квартир | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |22090007|Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | |звільняються: |Міністрів України "Про | | | | | | | |позивачі - Міністерство |державне мито", стаття | | | | | | | |охорони навколишнього |4, пункт 27 (пункт 27 | | | | | | | |природного середовища України, |частини 1 статті 4 | | | | | | | |Міністерство лісового |змінено згідно із | | | | | | | |господарства України та їхні |Законом від 19.11.93 р. | | | | | | | |органи на місцях, підприємства |N 3629-XII) | | | | | | | |Укрзалізниці, що здійснюють | | | | | | | | |захист лісонасаджень, органи | | | | | | | | |рибоохорони - у справах | | | | | | | | |стягнення коштів на покриття | | | | | | | | |шкоди, заподіяної державі | | | | | | | | |забрудненням навколишнього | | | | | | | | |середовища, порушенням | | | | | | | | |лісового законодавства та | | | | | | | | |нераціональним використанням | | | | | | | | |природних ресурсів і рибних | | | | | | | | |запасів | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |22090008|Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | |звільняються: |Міністрів України "Про | | | | | | | |всеукраїнські та міжнародні |державне мито", стаття | | | | | | | |об'єднання громадян, які |4, пункт 28 (пункт 28 | | | | | | | |постраждали внаслідок |статті 4 змінено згідно | | | | | | | |Чорнобильської катастрофи, що |із Законом від 10.07.96 | | | | | | | |мають місцеві осередки у |р. | | | | | | | |більшості областей України, |N 303/96-ВР) | | | | | | | |Українська спілка ветеранів | | | | | | | | |Афганістану | | | | | | | | |(воїнів-інтернаціоналістів), | | | | | | | | |громадські організації | | | | | | | | |інвалідів, їхні підприємства | | | | | | | | |та установи, республіканське | | | | | | | | |добровільне громадське | | | | | | | | |об'єднання "Організація | | | | | | | | |солдатських матерів України" - | | | | | | | | |за позовами, з якими вони | | | | | | | | |звертаються до суду та | | | | | | | | |арбітражного суду, а також за | | | | | | | | |вчинення всіх нотаріальних | | | | | | | | |дій | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |22090009|Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | |звільняються: Національний |Міністрів України "Про | | | | | | | |банк України та його установи, |державне мито", стаття | | | | | | | |за винятком госпрозрахункових |4, пункт 29 | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |22090010|Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | |звільняються: Генеральна |Міністрів України "Про | | | | | | | |прокуратура України та її |державне мито", стаття | | | | | | | |органи - за позовами, з якими |4, пункт 30 | | | | | | | |вони звертаються до суду або | | | | | | | | |арбітражного суду в інтересах | | | | | | | | |громадян і державних юридичних | | | | | | | | |осіб | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |22090011|Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | |звільняються: Центральна |Міністрів України "Про | | | | | | | |виборча комісія та виборчі |державне мито", стаття | | | | | | | |комісії по виборах народних |4, пункт 31 | | | | | | | |депутатів - із заяв про дачу | | | | | | | | |висновку з питань наявності | | | | | | | | |підстав для скасування рішення | | | | | | | | |про реєстрацію кандидата в | | | | | | | | |депутати | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |22090012|Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | |звільняються: Фонд винаходів |Міністрів України "Про | | | | | | | |України - за дії, вказані в |державне мито", стаття | | | | | | | |підпункті "у" пункту 6 статті |4, пункт 32 | | | | | | | |3 цього Декрету, а також за | | | | | | | | |позовами, з якими він | | | | | | | | |звертається до суду або | | | | | | | | |арбітражного суду | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |22090013|Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | |звільняються: Українська |Міністрів України "Про | | | | | | | |державна страхова комерційна |державне мито", стаття | | | | | | | |організація та її установи - |4, пункт 33 | | | | | | | |за позовами, з якими вони | | | | | | | | |звертаються до суду та | | | | | | | | |арбітражного суду, в усіх | | | | | | | | |справах, пов'язаних з | | | | | | | | |операціями обов'язкового | | | | | | | | |страхування | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |22090014|Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | |звільняються: Пенсійний фонд |Міністрів України "Про | | | | | | | |України, його підприємства, |державне мито", стаття | | | | | | | |установи та організації; Фонд |4, пункт 34 | | | | | | | |України соціального захисту | | | | | | | | |інвалідів і його відділення | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |22090015|Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | |звільняються: державні органи |Міністрів України "Про | | | | | | | |приватизації - за позовами, з |державне мито", стаття | | | | | | | |якими вони звертаються до суду |4, пункт 35 (статтю 4 | | | | | | | |та арбітражного суду, в усіх |доповнено пунктом 35 | | | | | | | |справах, пов'язаних із |згідно з Декретом КМ | | | | | | | |захистом майнових інтересів |України від 30.04.93 р. | | | | | | | |держави, а також за проведення |N 43-93) | | | | | | | |аукціонів, за операції з | | | | | | | | |цінними паперами | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |22090016|Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | |звільняються: органи |Міністрів України "Про | | | | | | | |Антимонопольного комітету |державне мито", стаття | | | | | | | |України - за позовами, з якими |4, пункт 36 (статтю 4 | | | | | | | |вони звертаються до суду або |доповнено пунктом 36 | | | | | | | |арбітражного суду у зв'язку з |згідно із Законом від | | | | | | | |порушенням антимонопольного |02.03.95 р. N 82/95-ВР) | | | | | | | |законодавства | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |22090017|Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | |звільняються: державні |Міністрів України "Про | | | | | | | |замовники та виконавці |державне мито", стаття | | | | | | | |державного замовлення - за |4, пункт 38 (статтю 4 | | | | | | | |позовами, з якими вони |доповнено пунктом 38 | | | | | | | |звертаються до суду у справах |згідно із Законом від | | | | | | | |про відшкодування збитків, |12.12.96 р. N 589/96-ВР | | | | | | | |завданих при укладенні, |) | | | | | | | |внесенні змін до державних | | | | | | | | |контрактів, а також у зв'язку | | | | | | | | |з невиконанням або неналежним | | | | | | | | |виконанням зобов'язань за | | | | | | | | |державним контрактом на | | | | | | | | |поставку продукції для | | | | | | | | |державних потреб | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |22090018|Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | |звільняються: Комітет у |Міністрів України "Про | | | | | | | |справах нагляду за страховою |державне мито", стаття | | | | | | | |діяльністю - за позовами, з |4, пункт 39 (статтю 4 | | | | | | | |якими він звертається до |доповнено пунктом 39 | | | | | | | |арбітражного суду у справах |згідно із Законом від | | | | | | | |про скасування державної |19.12.96 р. N 621/96-ВР | | | | | | | |реєстрації страховика як |) | | | | | | | |суб'єкта підприємницької | | | | | | | | |діяльності у випадках, | | | | | | | | |передбачених статтею 8 Закону | | | | | | | | |України "Про підприємництво" | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |22090019|Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 |21.01.93 | 14.04.97 | | | | |звільняються: Державний |Міністрів України "Про | | | | | | | |комітет України по |державне мито", стаття | | | | | | | |матеріальних резервах та |4, пункт 40 (статтю 4 | | | | | | | |підприємства, установи і |доповнено пунктом 40 | | | | | | | |організації системи |згідно із Законом від | | | | | | | |матеріального резерву - за |05.03.97 р. N 131/97-ВР | | | | | | | |позовами, з якими вони |) | | | | | | | |звертаються до суду, | | | | | | | | |арбітражного суду у справах | | | | | | | | |щодо виконання договірних | | | | | | | | |зобов'язань суб'єктами | | | | | | | | |господарської діяльності, що | | | | | | | | |випливають із Закону України | | | | | | | | |"Про державний матеріальний | | | | | | | | |резерв" | | | | | | | |--------+-------------------------------+-------------------------+-----------+-----------+---------------+------------+------------| |22095000|Пільги, надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | | | |органами влади у межах сум, що |систему оподаткування", | | | | | | | |надходять до їх бюджетів, по |ст. 1 | | | | | | | |державному миту | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
____________
Надруковано: "Податки та бухгалтерський облік", N 28, 12 липня 1999 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: