open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.01.2015  № 10

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 481 від 02.04.2015}

Про затвердження Плану заходів Фонду державного майна України з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної угоди

З метою забезпечення реалізації у 2015 році завдань Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2014 року № 695 і схваленої Постановою Верховної Ради України від 11 грудня 2014 року № 26-VIII, та Коаліційної угоди депутатських фракцій у Верховній Раді України VIII скликання, а також на виконання пункту 2 Витягу з протоколу № 7 засідання Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2014 року "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України", доручення Кабінету Міністрів України від 12 січня 2015 року № 654/0/1-15 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів Фонду державного майна України з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної угоди у 2015 році (далі - План заходів), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів забезпечити виконання Плану заходів, а також щомісяця до 1 числа надавати інформацію про стан його виконання до Управління законодавчо-аналітичного забезпечення реформування відносин власності.

3. Управлінню законодавчо-аналітичного забезпечення реформування відносин власності щомісяця до 5 числа надавати до Кабінету Міністрів України інформацію про стан виконання Плану заходів.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

В.о. Голови Фонду

Д. Парфененко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Фонду державного майна України
13.01.2015  № 10

ЗАХОДИ
Фонду державного майна України щодо реалізації завдань Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної угоди у 2015 році

Завдання, визначені в Програмі діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційній угоді

Зміст заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання міністерства та інші центральні органи виконавчої влади

Відповідальні за виконання структурні підрозділи ФДМУ

1

2

3

4

5

6

1

2.8.2. Передача Фонду державного майна повноважень щодо підготовки об'єктів до продажу

Підготовка проекту акта Уряду щодо внесення змін до Порядку передприватизаційної підготовки підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1301, в частині спрощення процедури підготовки проектів передприватизаційної підготовки та скорочення строку їх реалізації

30 червня

ФДМУ
Мінекономрозвитку
Мінфін
АМКУ
Держземагентство
Мін'юст

Управління з питань реформування власності

2

2.8.3. Скасування норми про обов'язковий продаж на фондових біржах пакетів акцій у розмірі 5 - 10 % статутного капіталу акціонерного товариства до проведення конкурсу

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного майна"

30 січня

ФДМУ
Мінекономрозвитку
Мінфін
НКЦПФР
Держпідприємництво
Мін'юст

Управління законодавчо-аналітичного забезпечення реформування відносин власності

3

Зміна методики оцінки під час підготовки до приватизації

Розроблення змін до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891

30 червня

ФДМУ
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін'юст

Управління оцінки майна та професійної оціночної діяльності

4

2.8.4. Здійснення продажу інвестиційно привабливих об'єктів із залученням радників та забезпеченням підготовки цих об'єктів до продажу у відповідності з кращими міжнародними практиками

Продаж інвестиційно привабливих об'єктів із залученням радників та забезпечення підготовки цих об'єктів до продажу у відповідності з кращими міжнародними практиками за умови внесення Мінекономрозвитку змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" щодо непоширення сфери застосування цього закону на послуги радників, що надаються при продажу в процесі приватизації інвестиційно-привабливих об'єктів, а також визначення та формування переліку інвестиційно-привабливих об'єктів, до продажу в процесі приватизації яких будуть залучені радники

30 грудня

ФДМУ
Мінекономрозвитку
Мінфін
Уповноважені органи управління

Управління конкурсного продажу (відповідно до компетенції)
Управління законодавчо-аналітичного забезпечення реформування відносин власності (відповідно до компетенції)

6

Запровадження продажу державних пакетів акцій на міжнародних біржах (2016 - 2017 роки)

Розроблення проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України щодо Порядку продажу пакетів акцій на міжнародних біржах

30 грудня

ФДМУ
НКЦПФР

Управління біржової діяльності та проведення аукціонів

7

Опрацювання питання щодо підготовки проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України про затвердження переліку об'єктів, що належать державі, та розміру їх пакетів акцій для продажу з урахуванням попиту та кон'юнктури на міжнародних біржах

30 грудня

ФДМУ
Мінфін
Мінекономрозвитку
НКЦПФР
Уповноважені органи управління

Управління планування та пільгового продажу

8

Звільнення державних органів приватизації від сплати судового збору у справах, пов'язаних із захистом майнових прав та інтересів держави

Внесення до Кабінету Міністрів України погодженого у встановленому порядку проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 5 Закону України "Про судовий збір" щодо доповнення переліку пільгових категорій", який дасть змогу звільнити державні органи приватизації від сплати судового збору у справах, пов'язаних із захистом майнових прав та інтересів держави

30 грудня

ФДМУ
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін'юст

Управління правового забезпечення

9

2.8.8. Забезпечення оприлюднення Фондом державного майна України на офіційному порталі усіх результатів перевірок виконання інвестиційних зобов'язань за всіма об'єктами власниками приватизованих підприємств за весь період приватизації

Забезпечення оприлюднення на офіційному веб-сайті Фонду результатів перевірок за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації, здійсненого протягом кварталу

Щоквартально до 25 числа місяця, що настає за звітним

ФДМУ

Управління з питань договірного менеджменту
Управління взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення

10

Забезпечення оприлюднення на офіційному веб-сайті Фонду інформації стосовно переліку об'єктів приватизації, за якими проводиться претензійно-позовна робота щодо розірвання та визнання недійсними договорів купівлі-продажу та які підлягають поверненню в державну та комунальну власність

Щоквартально до 30 числа місяця, що настає за звітним

ФДМУ

Управління з питань договірного менеджменту
Управління взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення

11

Забезпечення оприлюднення на офіційному веб-сайті Фонду інформації стосовно переліку об'єктів приватизації, повернених у державну та комунальну власність, які підлягають повторному продажу

Щоквартально до 30 числа місяця, що настає за звітним

ФДМУ

Управління з питань договірного менеджменту
Управління взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення

12

IX. РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА, РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ КОНКУРЕНЦІЇ
6.7. Забезпечення конкуренції на ринку оцінки та оприлюднення неперсоніфікованої бази результатів оцінки

Розроблення та внесення до Кабінету Міністрів України погодженого у встановленому порядку законопроекту про внесення змін до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" з метою забезпечення дерегуляції оціночної діяльності, підвищення якості оціночних послуг, посилення ролі саморегулівних організацій оцінювачів у забезпеченні якості послуг з оцінки та підвищення рівня фахової підготовки оцінювачів

30 червня

ФДМУ
Саморегулівні організації оцінювачів (за згодою)
Мінекономрозвитку
Мінфін
Держпідприємництво
Мін'юст

Управління оцінки майна та професійної оціночної діяльності

13

Нова політика енергетичної незалежності
6.1. Виконання програми реформування вугільної галузі: ліквідація 32 збиткових шахт, консервація 24 шахт, приватизація 37 шахт (2015 - 2019 роки)

Проведення приватизації вугледобувних підприємств (шахт, шахтоуправлінь) після передачі їх Міненерговугілля до Фонду державного майна України на приватизацію

30 грудня

ФДМУ
Міненерговугілля

Управління конкурсного продажу (відповідно до компетенції)
Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЄМК (відповідно до компетенції)

14

Нова продовольча політика
2.6. Приватизація державних підприємств, підпорядкованих Мінагрополітики, крім об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та пам'яток культури

Здійснення приватизації об'єктів АПК, крім об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та пам'яток культури

30 грудня

Фонд державного майна

Управління з питань реформування власності
Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності (відповідно до компетенції)

15

Спрощення процедур у сфері будівництва
7.5. Запровадження прозорої процедури набуття права власності на об'єкти незавершеного будівництва

Розроблення та внесення до Кабінету Міністрів України погодженого у встановленому порядку законопроекту про внесення змін до Закону України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" з метою спрощення механізму приватизації об'єктів незавершеного будівництва та забезпечення прозорості приватизації

30 грудня

ФДМУ
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мінрегіон
Держпідприємництво
Мін'юст

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЄМК

Заступник Голови Фонду

В. Пількевич

{Текст взято з сайту ФДМУ http://www.spfu.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: