open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.12.2014  № 9гн

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Генеральної прокуратури № 30 від 16.02.2018}

{Наказ втратив чинність, окрім пункту 1 цього Наказу, згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 430 від 30.12.2015}

Про організацію особистого прийому та розгляду звернень в органах прокуратури України

З метою забезпечення виконання вимог Конституції України, Законів України "Про звернення громадян", "Про статус народного депутата України", "Про статус депутатів місцевих рад", удосконалення діяльності органів прокуратури щодо розгляду та вирішення заяв, скарг і пропозицій, керуючись ст. 15 Закону України "Про прокуратуру", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію Інструкцію про порядок розгляду звернень та особистого прийому в органах прокуратури України.

2. Першому заступнику та заступникам Генерального прокурора України, прокурорам обласного і районного рівнів, керівникам структурних підрозділів апаратів забезпечити проведення особистого прийому громадян та розгляд звернень відповідно до вимог Інструкції про порядок розгляду звернень та особистого прийому в органах прокуратури України.

2.1. Зазначену роботу вважати одним із важливих напрямів діяльності органів прокуратури, спрямувати її на реальний захист прав і свобод людини та громадянина, зміцнення законності й правопорядку.

2.2. При розгляді звернень забезпечити своєчасну, повну, об'єктивну та якісну перевірку кожного викладеного доводу. Надавати юридично грамотні, обґрунтовані та вмотивовані відповіді з посиланням на законодавчі акти.

2.3. У межах визначених законом повноважень вживати вичерпних заходів щодо задоволення обґрунтованих звернень і реального поновлення порушених прав.

2.4. Вивчати причини надходження обґрунтованих звернень. Приділяти увагу організації роботи зі зверненнями під час проведення комплексних або галузевих перевірок, надання прокурорам практичної допомоги.

2.5. Надавати принципову оцінку кожному факту несумлінного ставлення до роботи зі зверненнями, їх безпідставного відхилення, порушення строків чи порядку розгляду, неналежного виконання доручень прокуратур вищого рівня, вживати заходів до усунення недоліків і притягнення до відповідальності винних осіб.

2.6. Забезпечити здійснення безперешкодного та систематичного особистого прийому громадян, неухильного дотримання графіків і порядку особистого прийому.

2.7. Періодично, але не рідше одного разу на рік вивчати стан роботи з вирішення звернень та особистого прийому. Вживати заходів до вдосконалення діяльності органів прокуратури з цих питань, усунення недоліків та прорахунків.

3. Управлінню організації прийому громадян та розгляду звернень Генеральної прокуратури України, галузевим підрозділам прокуратур обласного рівня:

3.1. Активно впливати на стан організації роботи з розгляду звернень у структурних підрозділах апаратів та підпорядкованих прокуратурах, вносити пропозиції щодо підвищення її рівня, надавати практичну та методичну допомогу, проводити перевірки з цих питань.

3.2. Безпосередньо розглядати депутатські документи, первинні звернення, надсилати їх до відповідних відомств, підпорядкованих прокуратур, приймати громадян та представників юридичних осіб, організовувати їх прийом керівництвом, працівниками інших структурних підрозділів.

3.3. Здійснювати контроль за дотриманням порядку і строків вирішення у структурних підрозділах апаратів депутатських документів, звернень громадян та юридичних осіб з особистого прийому керівництва, за наявності підстав вживати заходів до усунення виявлених порушень.

4. Основним критерієм оцінки ефективності роботи на цьому напрямі вважати забезпечення якісного, своєчасного та об'єктивного розгляду звернень, реальне поновлення порушених прав.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Генерального прокурора України згідно з розподілом обов'язків, прокурорів обласного та районного рівнів.

З наказом ознайомити працівників Генеральної прокуратури України та надіслати прокурорам обласного рівня, ректору Національної академії прокуратури України.

Наказ Генерального прокурора України від 21 червня 2011 року № 9гн "Про організацію роботи з розгляду і вирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури України" вважати таким, що втратив чинність.

Генеральний прокурор
УкраїниВ. ЯремаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генерального
прокурора України
27.12.2014 № 9гн

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок розгляду звернень та особистого прийому в органах прокуратури України

1. Загальні положення

1.1. Розгляд звернень та особистий прийом в органах прокуратури здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України "Про звернення громадян", "Про прокуратуру", "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", "Про статус народного депутата України", "Про статус депутатів місцевих рад", "Про Регламент Верховної Ради України", "Про комітети Верховної Ради України", інших законодавчих актів України.

1.2. Порядок прийому громадян в органах прокуратури визначається Генеральним прокурором України.

1.3. Цією Інструкцією регламентується порядок розгляду в органах прокуратури України звернень, у тому числі депутатів усіх рівнів, а також організація особистого прийому громадян.

1.4. Порядок прийому, обліку, реєстрації звернень, їх формування в наглядові провадження та наповнення, оформлення, копіювання, систематизації та збереження, а також контролю за їх виконанням встановлюється Інструкцією з діловодства в органах прокуратури України та іншими організаційно-розпорядчими документами Генерального прокурора України.

1.5. Розгляд звернень в органах прокуратури здійснюється на принципах:

- законності (в межах повноважень та у спосіб, визначений Конституцією України та іншими нормативно-правовими актами);

- об'єктивності (з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення);

- незалежності (незалежності прокурора від будь-якого незаконного впливу, тиску, втручання під час розгляду звернень);

- неупередженості (недопущення впливу негативної, заздалегідь сформованої думки на прийняття рішення);

- своєчасності (з дотриманням строків розгляду звернень відповідно до вимог чинного законодавства);

- добросовісності (сумлінної та чесної поведінки при розгляді звернень);

- превентивності (недопущення надходження повторних звернень з аналогічних питань, з яких уже прийнято рішення та надано відповідь заявнику);

- недопущення дискримінації за будь-якими ознаками;

- заборони переслідувань за подання звернень.

1.6. Основні терміни, що вживаються в цій Інструкції:

Звернення - викладена в письмовій або усній формі пропозиція, заява (клопотання) чи скарга громадянина.

Індивідуальне звернення - звернення однієї особи.

Колективне - двох та більше осіб.

Пропозиція (зауваження) - звернення, у якому висловлюються поради щодо удосконалення діяльності органів прокуратури або інших правоохоронних, державних органів чи сприяння реалізації прав та інтересів осіб.

Заява - звернення з проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав, інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, органів місцевого самоврядування, посадових осіб.

Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод, встановлених чинним законодавством.

Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, інших осіб, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

Дублікат - звернення, що є копією попереднього звернення, або примірник звернення з того самого питання в інтересах тієї самої особи.

Повторне звернення - звернення, що надійшло від однієї і тієї самої особи, з одного і того самого питання, в якому:

- оскаржується рішення, прийняте за попереднім зверненням, що надійшло в прокуратуру;

- повідомляється про неотримання відповіді, несвоєчасний розгляд попереднього звернення, якщо з часу його надходження минув установлений законодавством строк розгляду;

- вказується на інші недоліки, допущені при розгляді та вирішенні попереднього звернення.

Запит народного депутата України, депутата місцевої ради - вимога депутата, яка заявляється на сесії, про надання офіційної відповіді з питань, віднесених до компетенції органів прокуратури.

Звернення народного депутата України, депутата місцевої ради, звернення від комітетів Верховної Ради України - це викладена в письмовій формі пропозиція здійснити певні дії, дати офіційне роз'яснення чи викласти позицію з питань, віднесених до компетенції органів прокуратури.

Лист народного депутата України, депутата місцевої ради - документ, який супроводжує звернення громадянина, що надійшло на його адресу.

Звернення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини - документ, надісланий до органів прокуратури відповідно до вимог пункту 3 частини 3 статті 17 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" з пропозицією про проведення перевірки з викладених питань.

Лист (запит) Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини - документ, який надісланий до органів прокуратури відповідно до вимог пункту 1 частини 3 статті 17 та пункту 5 частини 1 статті 13 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини".

Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Адвокатський запит - письмове звернення адвоката про надання інформації, копій документів, необхідних для надання правової допомоги клієнту. До адвокатського запиту додаються посвідчені копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

Протокол, стенограма є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішень Верховною Радою України.

Заява, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення - усне чи письмове звернення фізичних або юридичних осіб, службових (посадових) осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, виявлені прокурором або слідчим обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

2. Межі дії Інструкції

2.1. Положення Інструкції поширюються на звернення, отримані поштою або в письмовій, усній формі на особистому прийомі.

2.2. Дія Інструкції не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений кримінальним процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавством, законодавством про захист економічної конкуренції, Законами України "Про судоустрій і статус суддів" та "Про доступ до судових рішень", Кодексом адміністративного судочинства України, Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

2.3. Заяви і повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення вирішуються в органах прокуратури відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, Інструкції про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах прокуратури України заяв, повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення.

2.4. Скарги на рішення, дії або бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування, а також на вироки, рішення, ухвали, постанови судів розглядаються в порядку та межах, передбачених відповідно кримінальним, цивільним, господарським або адміністративним процесуальним законодавством та рішеннями Конституційного Суду України.

Скарги на вироки, рішення, ухвали, постанови судів можуть розглядатися з метою оцінки дотримання прокурорами у судовому розгляді основних принципів професійної етики та поведінки працівника прокуратури.

2.5. Заяви і скарги громадян, документи, що надходять від депутатів усіх рівнів вирішуються лише у випадках, передбачених статтями 12, 361 Закону України "Про прокуратуру", з дотриманням вимог, зазначених у Рішенні Конституційного Суду України від 11 квітня 2000 року № 4-рп/2000.

2.6. Звернення осіб, які не є громадянами України і на законних підставах перебувають на її території, розглядаються у порядку, визначеному цією Інструкцією, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

2.7. Скарга на рішення прокурора може бути подана прокурору вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення з ним громадянина.

2.8. Скарги на дії та рішення підпорядкованих прокурорів надсилаються до Генеральної прокуратури України з долученням копій відповідей прокурорів обласного та районного рівнів.

2.9. Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначається Законом України "Про доступ до публічної інформації" та відповідними організаційно-розпорядчими документами.

2.10. Не підлягають реєстрації та розгляду в органах прокуратури України звернення, отримані факсимільним зв'язком або електронною поштою, публікації друкованих засобів масової інформації та Інтернет-сайтів тощо, які надійшли без супровідного листа.

2.11. Під час розгляду звернень працівниками органів прокуратури забезпечується нерозголошення відомостей про особисте життя громадян без їхньої згоди та задовольняється прохання щодо нерозголошення анкетних даних, місця проживання і роботи.

3. Попередній розгляд звернень

3.1. Звернення може бути усним (записаним на особистому прийомі службовою особою) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідної прокуратури особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до вимог чинного законодавства. У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, прохання чи вимоги. Письмове звернення має бути підписано заявником (колективне - заявниками) із зазначенням дати.

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Анонімні заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення розглядаються у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

3.2. У день надходження звернення обов'язково реєструються працівниками прокуратури відповідного рівня у програмному комплексі "Єдина система статистики та аналізу роботи органів прокуратури України" з подальшим внесенням інформації про заявника, характер та суть звернення, дати його вирішення та відправки кореспонденції.

3.3. Після реєстрації звернення передаються для попереднього розгляду в Генеральній прокуратурі України - до управління організації прийому громадян та розгляду звернень, у прокуратурах обласного рівня - до відповідних структурних підрозділів.

3.4. За результатами попереднього розгляду звернень працівниками зазначених підрозділів приймається рішення щодо:

- передачі звернення для доповіді керівництву органу прокуратури;

- передачі звернення відповідному структурному підрозділу (чи декільком структурним підрозділам) органу прокуратури для розгляду;

- скерування звернення за територіальністю та/чи належністю;

- повернення звернення заявнику з наданням відповідних роз'яснень;

- долучення звернення до наглядового провадження чи номенклатурної справи.

3.5. Для доповіді Генеральному прокурору України або особі, яка виконує його обов'язки, подаються звернення, які надійшли на його ім'я від Президента України, Голови Верховної Ради України, Глави Адміністрації Президента України, Прем'єр-міністра України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Голови Конституційного Суду України, Голови Верховного Суду України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, голів вищих спеціалізованих судів України, Міністра внутрішніх справ України, Міністра юстиції України, Голови Служби безпеки України, Голови Державної фіскальної служби України, Голови Державної прикордонної служби України, Голови Вищої ради юстиції, Голови Центральної виборчої комісії, запити народних депутатів України, звернення Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, скарги на дії та рішення першого заступника і заступників Генерального прокурора України, а також з актуальних питань, що викликали підвищену увагу громадськості та засобів масової інформації.

3.6. За резолюцією Генерального прокурора України зазначені у пункті 3.5 Інструкції документи передаються першому заступнику та заступникам Генерального прокурора України для організації розгляду і підготовки відповідей.

3.7. Першому заступнику та заступникам Генерального прокурора України подаються на розгляд звернення заступників Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра (надіслані для відома), Першого віце-прем'єр-міністра України, Віце-прем'єр-міністрів України, заступників Глави Адміністрації Президента України, Уповноваженого Президента України з прав дитини, заступників голів Конституційного, Верховного та вищих спеціалізованих судів України, Служби безпеки України, Вищої ради юстиції, Голови Державної судової адміністрації України, перших керівників і заступників керівників міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади, голів обласних рад і державних адміністрацій, Київського міського голови, державних установ зарубіжних країн і міжнародних організацій (їх представництв), звернення і листи народних депутатів України, голів комітетів і комісій Верховної Ради України та скарги на рішення керівників структурних підрозділів Генеральної прокуратури України та прокурорів обласного рівня.

Зазначені документи, вирішення яких стосується кількох самостійних структурних підрозділів, управлінням організації прийому громадян та розгляду звернень передаються на розгляд першому заступнику Генерального прокурора України.

За резолюцією першого заступника та заступника Генерального прокурора України зазначені документи передаються керівникам самостійних структурних підрозділів або їх заступникам для організації розгляду та підготовки відповідей народним депутатам України, громадянам і юридичним особам, які їх ініціювали.

3.8. У разі направлення народним депутатом України звернення чи листа за скаргою громадян або юридичних осіб на ім'я заступника Генерального прокурора України чи іншої службової особи органів прокуратури ці документи розглядаються відповідно до пунктів 3.7, 4.5 цієї Інструкції.

3.9. Керівництву самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України передаються на розгляд звернення з питань зволікання, тривалого неприйняття рішень у центральному апараті, прийнятих рішень прокурорами обласного рівня, залишення їх без розгляду.

3.10. Керівниками органів прокуратури, структурних підрозділів звернення розглядаються не пізніше наступного дня з часу реєстрації. Надходження документів від керівництва прокуратури до безпосередніх виконавців не повинно перевищувати двох робочих днів у Генеральній прокуратурі України та прокуратурах обласного рівня, одного дня - в інших прокуратурах.

3.11. Скарги на дії суддів, пов'язані з винесенням судових рішень, щодо яких ставиться питання про їх перегляд, а також на рішення, дії чи бездіяльність прокурорів при судовому розгляді передаються на розгляд підрозділам, які забезпечують участь прокурорів у відповідному судовому провадженні.

За результатами їх розгляду заявникам роз'яснюється виключно судовий порядок оскарження відповідно до вимог ст.ст. 303 - 306 КПК України.

Скарги з вимогою притягнути до кримінальної відповідальності суддів, прокурорів та інших правоохоронців передаються підрозділам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування.

При вирішенні звернень з питань недотримання слідчим, прокурором розумних строків слідства, заявникам обов'язково надається роз'яснення про можливість оскарження таких фактів прокурору вищого рівня.

Скарги слідчого на рішення чи бездіяльність прокурора вирішуються у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України, із обов'язковим витребуванням відповідного кримінального провадження та складанням мотивованого висновку.

3.12. При порушенні у зверненні питань, вирішення яких належить до компетенції кількох структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, організація його розгляду у повному обсязі покладається на керівника підрозділу, зазначеного серед виконавців першим. Він забезпечує тиражування, передачу їх у відповідні підрозділи, підготовку в строк не пізніше п'яти днів від дня надходження єдиного доручення про перевірку, за необхідності - клопотання про продовження строку її проведення і надання відповіді по суті.

Якщо перевірка доводів звернення належить до компетенції кількох структурних підрозділів і перший виконавець встановив відсутність питань для перевірки, він передає матеріали з відповідною довідкою (інформацією) наступному визначеному виконавцю.

3.13. У разі неправильного визначення структурного підрозділу для вирішення порушених у зверненні питань, воно, на підставі рапорту виконавця, завізованого безпосереднім керівником з обґрунтуванням такого рішення, невідкладно, не пізніше наступного дня, повертається до управління організації прийому громадян та розгляду звернень.

Депутатські документи у таких випадках на підставі рапорту керівника структурного підрозділу і резолюції першого заступника або заступника Генерального прокурора України невідкладно передаються безпосередньо структурному підрозділу, до компетенції якого належить вирішення зазначених у них питань.

Копія рапорту направляється до управління організації прийому громадян та розгляду звернень.

У спірних випадках управлінням організації прийому громадян та розгляду звернень звернення передаються першому заступнику Генерального прокурора України для встановлення порядку їх розгляду.

3.14. При надходженні кількох запитів або звернень народних депутатів України з того самого питання або кількох звернень в інтересах тієї самої особи реєструється перше звернення, а всі наступні - як дублікати. У підрозділах такі дублікати долучаються до наглядового провадження з повідомленням кожного автора про результати їх розгляду. Якщо дублікат надійшов після розгляду основного звернення (запиту), то не пізніше 10-денного строку на нього направляється відповідь зі стислим викладом суті прийнятого рішення і посиланням на дату та вихідний номер направленої раніше відповіді.

3.15. Запити і звернення народних депутатів України та звернення з особистого прийому керівництва Генеральної прокуратури України беруться на контроль управлінням організації прийому громадян та розгляду звернень, а звернення, за розглядом яких встановлено контроль Генеральним прокурором України, - управлінням організаційного забезпечення.

Спеціаліст структурного підрозділу зобов'язаний стежити за наближенням строків виконання документа, доповідати керівнику підрозділу про всі наявні факти порушення строків їх реєстрації чи розгляду.

3.16. Усі документи, що подаються на підпис керівництву Генеральної прокуратури України, мають бути завізовані безпосередніми виконавцями, керівниками структурних підрозділів та редактором, а Генеральному прокурору України - також заступниками Генерального прокурора України і, у визначених випадках, керівником Апарату Генерального прокурора України.

4. Розгляд звернень

4.1. Звернення, у яких порушуються питання, що не належать до повноважень органів прокуратури, в термін не більше п'яти днів працівниками управління організації прийому громадян та розгляду звернень Генеральної прокуратури України, галузевих підрозділів прокуратур обласного рівня, міськими, районними, міжрайонними прокурорами та їх заступниками надсилаються за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянин, який подав звернення.

4.2. При цьому заявнику обов'язково роз'яснюється компетенція органів прокуратури та право звернення до суду. За необхідності автору звернення надається роз'яснення контрольних функцій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, органів влади та місцевого самоврядування, уповноважених вжити відповідних заходів. Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.

4.3. Звернення, які надійшли до Генеральної прокуратури України вперше і за ними не приймалися рішення прокурорами обласного рівня (первинні звернення), управлінням організації прийому громадян та розгляду звернень надсилаються до підпорядкованих прокуратур для вирішення.

4.4. Звернення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини розглядаються відповідно до повноважень та у межах, визначених Законом України "Про прокуратуру", з урахуванням положень статті 22 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини".

Не розглядаються по суті звернення Уповноваженого щодо порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, за яким відкрито провадження відповідно до пункту 1 частини 3 статті 17 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", окрім тих, у яких містяться відомості про кримінальне правопорушення.

Розгляд звернень та листів (запитів), які надійшли від представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або із його Секретаріату здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України, з урахуванням Положення про представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Положення про Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

4.5. Звернення та листи народних депутатів України, голів комітетів і комісій Верховної Ради України, за якими раніше не приймалися рішення, управлінням організації прийому громадян та розгляду звернень у термін не більше п'яти днів надсилаються прокурорам обласного рівня чи до відповідних органів державного нагляду (контролю), про що повідомляються народні депутати України з обґрунтуванням підстав направлення депутатських документів та посиланням на відповідні законодавчі акти.

Повідомлення народним депутатам України про направлення прокурорам обласного рівня депутатських документів, а також доручення підпорядкованим прокурорам готуються працівниками управління організації прийому громадян та розгляду звернень Генеральної прокуратури України, інших структурних підрозділів відповідно до компетенції та підписуються заступниками Генерального прокурора України згідно з розподілом обов'язків.

До структурних підрозділів Генеральної прокуратури України згідно з компетенцією передаються звернення, які не є первинними або вимагають реагування безпосередньо Генеральної прокуратури України, чи зазначені у них порушення свідчать про їх суспільний резонанс і потребують залучення кількох структурних підрозділів та необхідність встановлення контролю за їх вирішенням.

Питання щодо встановлення контролю за розглядом зазначених депутатських документів вирішується першим заступником та заступниками Генерального прокурора України з огляду на актуальність порушених у них питань.

За результатами розгляду і вирішення на місцях депутатських документів відповідь народному депутату України надається лише за підписом першого керівника прокуратури обласного рівня або особи, яка виконує його обов'язки.

У такому ж порядку розглядаються та надаються відповіді на звернення, які надійшли від заступників Глави Адміністрації Президента України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

4.6. Звернення може бути залишено без розгляду якщо:

- воно не містить даних про прізвище та місце проживання автора або з якого неможливо встановити авторство (анонімне звернення);

- порушено строк його подання, встановлений статтею 17 Закону України "Про звернення громадян";

- у зверненні не викладено суті порушеного питання або воно не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення;

- звернення надійшло від особи, визнаної недієздатною;

- воно подано в інтересах іншої особи без оформленого у встановленому законом порядку доручення;

- прийнято рішення про припинення розгляду.

Рішення про залишення звернення без розгляду приймається керівником самостійного структурного підрозділу Генеральної прокуратури України або його першим заступником, прокурорами обласного рівня або їх заступниками, міськими, районними, міжрайонними та прирівняними до них прокурорами за рапортом виконавця або не пізніше десяти днів від дня надходження воно повертається заявникові з відповідним роз'ясненням.

4.7. Не підлягають розгляду звернення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, у яких містяться пропозиції, вказівки чи вимоги у конкретних кримінальних провадженнях, цивільних, господарських, адміністративних справах, а також у справах про адміністративні правопорушення, у тому числі з питань слідства та нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство, нагляду за додержанням законів при виконанні рішень у кримінальних провадженнях, при застосуванні інших заходів примусового характеру.

Авторам таких звернень у 10-денний строк надаються роз'яснення про неприпустимість втручання в діяльність органів прокуратури з посиланням на відповідні рішення Конституційного Суду України та процесуальне законодавство.

Не розглядаються адвокатські запити, що стосуються надання консультацій і роз'яснень положень законодавства.

Забороняється надсилати депутатські документи, звернення керівництва Адміністрації Президента України, від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до прокуратур районного рівня для вирішення та надання відповідей авторам звернення.

4.8. Припинення провадження (розгляду звернення) із заявником можливо у випадках, якщо:

- у повторному зверненні від особи до однієї й тієї самої прокуратури відсутні нові дані або факти, що потребують додаткової перевірки, а всі викладені доводи раніше перевірені у повному обсязі та заявникові надано вичерпну відповідь керівником з повідомленням про припинення провадження і роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення;

- у зверненні є нецензурна лайка, вирази, що ображають честь і гідність інших осіб, а заявник раніше попереджався про те, що при надходженні подібних звернень провадження з ним може бути припинено.

Розгляд звернень припиняється один раз на підставі мотивованого висновку виконавця, у прокуратурах районного рівня - затвердженого прокурором районного рівня, у прокуратурах обласного рівня - погодженого керівником самостійного структурного підрозділу, заступником прокурора області та затвердженого прокурором обласного рівня. У Генеральній прокуратурі України провадження припиняється на підставі мотивованого висновку виконавця, погодженого керівником самостійного структурного підрозділу або його заступником та заступником Генерального прокурора України.

Повідомлення про припинення провадження (розгляду звернення) за скаргами заявнику надсилається один раз. Наступні звернення з питань, що раніше перевірялися, згідно з рапортом долучаються до наглядового провадження.

Провадження поновлюється, якщо змінилися підстави, за якими воно припинялося. Нові дані про порушення закону, повідомлені заявником, перевіряються у порядку, встановленому цією Інструкцією.

У разі припинення в прокуратурі провадження (розгляду звернення) відповідно до ст. 8 Закону України "Про звернення громадян" автору роз'яснюється порядок та підстави оскарження прийнятого рішення прокурору вищого рівня.

Про припинення провадження (розгляду звернення) прокуратурою вищого рівня підпорядкованому прокурору у 5-денний строк направляється повідомлення, в якому зазначається, коли і з яких саме питань прийнято таке рішення. Інформація про припинення провадження (розгляду звернення) негайно надсилається в Генеральній прокуратурі України до управління організації прийому громадян та розгляду звернень, у прокуратурах обласного рівня - до підрозділів з питань розгляду листів та прийому громадян.

4.9. Звернення, що надійшли після припинення провадження, передаються до відповідних структурних підрозділів, які готували відповідь як основні виконавці.

4.10. Якщо у зверненні порушені питання, вирішення яких пов'язано з тимчасово окупованими територіями України, їх розгляд, до відновлення правопорядку у цій місцевості, може бути призупинено за мотивованим висновком виконавця, погодженим прокурором обласного рівня, а в апараті Генеральної прокуратури - заступником керівника самостійного структурного підрозділу та заступником Генерального прокурора України.

4.11. При надходженні повторного звернення, якщо за попереднім перевірка ще не закінчена і рішення не прийнято, обидва звернення об'єднуються в одне провадження.

4.12. Відповідальність за своєчасний і якісний розгляд звернень покладається на прокурорів усіх рівнів, керівників структурних підрозділів.

При встановленні фактів несумлінного ставлення до розгляду звернень, а також неналежного і несвоєчасного виконання доручень прокуратур вищого рівня винні працівники органів прокуратури несуть відповідальність згідно з Дисциплінарним статутом прокуратури України.

5. Вирішення звернень

5.1. З метою забезпечення повного, оперативного і неупередженого розгляду порушених у зверненнях питань Генеральним прокурором України, його першим заступником та заступниками, керівниками самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України (їх заступниками) визначається порядок їх розгляду.

5.2. У Генеральній прокуратурі України порядок розгляду скарг на рішення прокурорів обласного рівня визначається керівниками самостійних структурних підрозділів або їх заступниками.

У прокуратурах обласного рівня звернення, направлені Генеральною прокуратурою України, перевіряються в порядку, визначеному їх керівниками.

5.3. Звернення про порушення закону, що не отримали належної оцінки територіальними правоохоронними органами або органами прокуратури, перевіряються, як правило, з виїздом на місце.

5.4. Направлення звернень прокурорам, що не мають повноважень на їх розгляд або дії яких оскаржуються, забороняється.

Не допускається прийняття рішень у зверненнях за висновками підпорядкованих прокурорів, чиї дії оскаржуються.

5.5. Завдання, доручення, листи, адресовані прокурорам обласного рівня про перевірку звернень, у тому числі від осіб, визначених у пунктах 3.5 та 3.7 цієї Інструкції, із встановленням контролю або без такого надсилаються за підписами Генерального прокурора України або його заступників.

5.6. У разі якщо прокурор з об'єктивних причин (катастрофи, стихійні лиха тощо) не може виконати доручення щодо розгляду звернення, вони виконуються за першої можливості, про що інформується особа, якою надано це доручення.

5.7. При виконанні доручення прокуратури вищого рівня до відповідної інформації прокурорами додаються усі наявні матеріали перевірки, копії документів прокурорського реагування, наглядові провадження, а в разі необхідності за умови додержання вимог законодавства - провадження, справи тощо.

5.8. За потреби підпорядкованим прокурорам можуть направлятися доручення про проведення додаткових перевірок з конкретними вказівками та встановленням строків виконання.

Про проведення додаткової перевірки за вказівкою прокурора вищого рівня заявник не повідомляється, якщо така перевірка проводиться в межах строку розгляду звернення.

Остаточне рішення за такими зверненнями приймається тим прокурором, яким надавалося доручення.

5.9. За результатами розгляду звернення може бути прийнято одне з таких рішень:

Задоволено - вжито заходів до повного або часткового поновлення прав і законних інтересів заявника. Не може вважатися задоволеним звернення, рішення за яким прийнято не за вимогами громадянина, а за результатами виявлених недоліків або порушень закону.

Відмовлено у задоволенні (відхилено) - вимоги заявника, викладені у зверненні, визнані необґрунтованими.

Роз'яснено - надано роз'яснення щодо компетенції органів прокуратури та з питань правового характеру.

5.10. Після закінчення перевірки, але до прийняття Генеральним прокурором України та прокурорами обласного рівня остаточного рішення, заявнику, на його прохання, надається можливість ознайомитися з матеріалами, що безпосередньо зачіпають його права та свободи, у тих межах, у яких це не суперечить вимогам дотримання державної або іншої, що охороняється законом, таємниці, законним інтересам інших осіб.

5.11. Письмове рішення про надання заявникові можливості ознайомитися з матеріалами перевірок приймається: у Генеральній прокуратурі - Генеральним прокурором України, його першим заступником та заступниками, керівниками самостійних структурних підрозділів, їх заступниками, у прокуратурах обласного рівня - керівниками прокуратур, їх заступниками, керівниками структурних підрозділів, у прокуратурах районного рівня - прокурорами, їх заступниками, а також процесуальними керівниками у межах, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України.

Працівником прокуратури, що ознайомив заявника з документами, складається та долучається до наглядового провадження довідка про те, з якими матеріалами та коли він ознайомив заявника. При відмові у задоволенні клопотання про ознайомлення з матеріалами надається аргументоване роз'яснення.

5.12. Листи (запити) Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо надання для ознайомлення документів, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, та отримання їх копій підлягають задоволенню.

6. Строки вирішення звернень і запитів

6.1. Звернення громадян вирішуються протягом місяця від дня надходження в прокуратуру, а ті, що не потребують додаткового вивчення і перевірки, - не пізніше 15 днів, якщо інший строк не встановлено Законом України "Про звернення громадян".

Рішення про продовження розгляду звернення громадян приймається заступником Генерального прокурора, прокурором обласного чи районного рівня за мотивованим рапортом виконавця, але не більше як до 45 днів, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

Спеціальними законами передбачаються інші строки розгляду звернень (запитів).

6.2. Запит народного депутата України вирішується у 15-денний або інший встановлений Верховною Радою України строк. Запит депутата місцевої ради - у строк, встановлений радою.

6.3. Звернення народного депутата України, депутата місцевої ради вирішується протягом 10 днів.

Лист народного депутата України, депутата місцевої ради за заявою чи скаргою громадянина вирішується у місячний термін.

6.4. Продовження строку розгляду депутатського документу здійснюється за мотивованим рапортом виконавця, але не більше як до 30 днів (місяця), про що повідомляється депутату та громадянину, в інтересах якого надійшло звернення, а щодо запиту - також голові відповідної ради.

6.5. Клопотання про продовження строку перевірки за зверненнями і запитами оформлюються не пізніше ніж за два дні до закінчення контрольного строку, якщо інше не передбачено відомчими нормативно-розпорядчими документами.

6.6. Проголошена на пленарному засіданні Верховної Ради України заява народного депутата України (протокольне доручення) розглядається у місячний строк.

6.7. Строк розгляду звернення обчислюється з дня його реєстрації в прокуратурі.

Закінченням строку розгляду звернень вважається дата направлення письмової відповіді. У задоволених зверненнях строк розгляду закінчується датою внесення документа прокурорського реагування та надання відповіді автору звернення.

Відповіді депутату, що звернувся в інтересах громадянина, та заявнику направляються одночасно (крім повідомлень про продовження строку перевірки).

7. Направлення відповідей на звернення

7.1. Звернення громадян, запити, звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад вважаються розглянутими та знімаються з контролю, якщо порушені в них питання перевірено у повному обсязі, вжито необхідних заходів та надано вичерпну письмову відповідь згідно з чинним законодавством.

7.2. Відповідь за результатами розгляду звернень обов'язково надається тим органом, до компетенції якого належить вирішення порушених у них питань.

Відповідь на колективне звернення направляться тому громадянину, який підписав його першим або поштова адреса якого вказана, а на вимогу - кожному громадянину, який підписав звернення.

7.3. У разі відмови в задоволенні звернень відповідь повинна містити мотиви відмови з посиланням на норми законодавства, а також роз'яснення порядку оскарження прийнятого рішення.

Рішення про відмову в задоволенні звернення приймається і відповідь підписується прокурорами обласного та районного рівнів, їх заступниками.

У прокуратурах обласного рівня рішення про відмову в задоволенні звернення, що надійшло вдруге, приймається виключно першим керівником прокуратури або особою, яка виконує його обов'язки. У Генеральній прокуратурі України - керівниками самостійних структурних підрозділів (їх заступниками), про відхилення повторних звернень - заступниками Генерального прокурора України.

Остаточна відповідь заявнику про відхилення звернення надається Генеральним прокурором України з одночасним повідомленням про припинення листування.

7.4. Керівники підрозділів у складі Головних управлінь і управлінь, а також прокурори відділів, за письмовою вказівкою начальника управління або відділу, підписують відповіді: на задоволені звернення громадян; з роз'ясненням вимог чинного законодавства, а також у випадках, коли листування припинено відповідно до статті 8 Закону України "Про звернення громадян".

7.5. Відповіді на звернення, які надійшли на ім'я Генерального прокурора України від Президента України, Голови Верховної Ради України, Глави Адміністрації Президента України, Прем'єр-міністра України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Голови Конституційного Суду України, Голови Верховного Суду України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, голів вищих спеціалізованих судів України, Міністра внутрішніх справ України, Голови Державної фіскальної служби України, Міністра юстиції України, Голови Служби безпеки України, Голови Державної прикордонної служби України, Голови Вищої ради юстиції, Голови Центральної виборчої комісії, запити народних депутатів України, звернення Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, скарги на дії та рішення першого заступника і заступників Генерального прокурора України, а також з актуальних питань, що викликали підвищену увагу громадськості та засобів масової інформації, надаються за підписом Генерального прокурора України або особи, що виконує його обов'язки.

За дорученням Генерального прокурора України відповіді на розглянуті ним звернення можуть надаватися за підписом його першого заступника та заступників.

7.6. Відповідь на депутатський запит надається Генеральним прокурором України або особою, яка виконує його обов'язки, Голові Верховної Ради України і народному депутату, який його вніс. Матеріали вирішення запиту та проекти відповіді надаються Генеральному прокурору України за три дні до закінчення строку вирішення запиту. У цей же строк Генеральному прокурору України надаються матеріали для виступу на засіданні Верховної Ради України або в комітетах.

На депутатський запит, внесений групою народних депутатів, надається відповідь Голові Верховної Ради України і народному депутату, підпис якого під запитом значиться першим, із пропозицією довести її зміст до відома інших авторів.

У разі продовження строку вирішення запиту народного депутата України попередня відповідь з викладенням причин продовження терміну надається заступником Генерального прокурора України народному депутату України, що його вніс, Голові Верховної Ради України - Генеральним прокурором України.

7.7. Відповіді на запити, звернення і листи депутатів усіх рівнів, у яких закінчився строк повноважень, направляються до Верховної Ради України та інших відповідних рад.

У разі дострокового припинення повноважень депутатів відповіді на їх звернення направляються Голові Верховної Ради України та головам відповідних рад у встановлені цією Інструкцією порядку і строки з посиланням на вихідні реквізити депутатського документа.

7.8. У день виконання або не пізніше наступного робочого дня матеріали розгляду запитів, звернень і листів народних депутатів України передаються спеціалістами до управління організації прийому громадян та розгляду звернень для зняття з контролю або його продовження, про що робиться запис на копії документа.

Про виявлені недоліки при розгляді звернень, у тому числі порушення порядку та строків, за їх наявності, щомісячно інформуються відповідні заступники Генерального прокурора України та керівники прокуратур обласного рівня.

Порядок здійснення контролю в прокуратурах обласного рівня встановлюється їх першими керівниками.

8. Організація особистого прийому в органах прокуратури

8.1. У Генеральній прокуратурі України особистий прийом громадян забезпечується управлінням організації прийому громадян та розгляду звернень у день їх звернення. За наявності підстав організовується прийом громадян працівниками структурних підрозділів та керівництвом Генеральної прокуратури України.

8.2. Особистий прийом керівництвом Генеральної прокуратури України здійснюється згідно із затвердженим Генеральним прокурором України графіком та встановленим порядком.

8.3. Генеральний прокурор України приймає громадян за попереднім записом (але не в день прийому) за зверненнями, якщо у задоволенні їх раніше відмовлено його заступниками.

Особистий прийом Генерального прокурора України може бути організований також за його безпосереднім дорученням.

Прийом громадян Генеральним прокурором України проводиться за участі керівників структурних підрозділів та, за необхідності, керівників прокуратур обласного рівня.

За зверненням, отриманим на особистому прийомі Генеральним прокурором України, керівниками прокуратур усіх рівнів відповідь надається ними або особою, яка виконує їх обов'язки.

8.4. Перший заступник та заступники Генерального прокурора України приймають громадян, якщо вони звернулися на особистий прийом з питань незгоди з рішеннями про відмову у задоволенні скарги прокурорами обласного рівня, керівниками самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України.

Звернення, отримане на особистому прийомі заступником Генерального прокурора України, передається тому заступнику Генерального прокурора України, до компетенції якого, згідно з розподілом обов'язків, належить вирішення порушених у зверненні питань. Про прийняте рішення інформується заступник Генерального прокурора України, який проводив особистий прийом громадян.

У разі прийняття рішення Генеральним прокурором України відповідь попередньо візується обома заступниками Генерального прокурора України.

8.5. Керівники самостійних структурних підрозділів, їх заступники, начальники управлінь і відділів, їх заступники, прокурори галузевих підрозділів приймають громадян зі зверненнями з питань зволікання, тривалого неприйняття рішень працівниками прокуратур обласного рівня.

Про порушення чинного законодавства, які сталі відомі під час особистого прийому, інформуються керівники структурних підрозділів, прокурори обласного рівня.

8.6. Державні службовці, відповідальні за діловодство у структурних підрозділах на запити управління організації прийому громадян та розгляду звернень негайно надають наглядові провадження за зверненнями громадян, довідки тощо.

8.7. Прийом громадян у прокуратурах обласного та районного рівнів проводиться упродовж дня відповідно до графіка, який розміщується у приміщенні прокуратури у доступному для відвідувачів місці. Поряд мають бути тексти Законів України "Про звернення громадян", "Про прокуратуру" та графіки прийому громадян у прокуратурах вищого рівня.

Порядок прийому за місцем праці та проживання громадян, у вечірній час, вихідні і святкові дні встановлюється керівниками відповідних прокуратур.

Зазначена інформація розміщується у вільному доступі на Інтернет-сайтах Генеральної прокуратури України та прокуратур обласного рівня.

8.8. На зверненнях, поданих на особистому прийомі, ставиться штамп "з особистого прийому". Потім воно реєструється в книзі реєстрації звернень з особистого прийому, в якій відображається дата та підпис відповідальної особи, а згодом - також зміст відповіді.

8.9. Усі письмові звернення з особистого прийому після їх реєстрації розглядаються у порядку, визначеному цією Інструкцією, Інструкцією з діловодства в органах прокуратури України.

8.10. У разі звернення на особистий прийом громадянин повинен надати документ, що посвідчує його особу та повноваження представника, які мають бути оформлені у встановленому законом порядку.

Якщо вирішення питання, з яким звернувся громадянин, не належить до компетенції прокуратури, посадова особа, яка веде прийом, надає відповідні роз'яснення.

У разі коли розв'язати порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається в порядку статті 5 Закону України "Про звернення громадян".

8.11. У приміщеннях прокуратур усіх рівнів у доступному для громадян місці встановлюється скринька "Для скарг і заяв".

У скриньці, у випадку незгоди із встановленим порядком і наданим роз'ясненням за результатами розгляду усного звернення, заявник має право залишити письмове звернення.

Кореспонденція зі скриньки виймається у Генеральній прокуратурі працівниками управління організації роботи з документами, а в прокуратурах обласного та районного рівня - спеціально визначеними працівниками та реєструється відповідно до Інструкції з діловодства в органах прокуратури України.

На таких зверненнях проставляється штамп "Із скриньки для скарг і заяв", указується дата виїмки, після чого вони передаються для реєстрації та розгляду у порядку, визначеному цією Інструкцією.

Управління організації прийому
громадян та розгляду звернень
Генеральної прокуратури України


{Текст взято з сайту Генеральної прокуратури України http://www.gp.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: