open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.01.2014  № 9

Про затвердження методологічних положень з організації проведення державного статистичного спостереження щодо оплати населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату України Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо оплати населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії (далі - Методологічні положення), що додаються.

2. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.) здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

Голова

О.Г. Осауленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби
статистики України
13.01.2014  № 9

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
з організації державного статистичного спостереження щодо оплати населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

1. Загальні положення

Ці Методологічні положення визначають порядок організації та методологію проведення державного статистичного спостереження щодо оплати житлово-комунальних послуг та електроенергії, порядок розробки й поширення його результатів, принципи формування сукупності статистичних одиниць, які охоплюються державним статистичним спостереженням за формою № 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна).

Методологічні положення ґрунтуються на нормах законів України "Про житлово-комунальні послуги", законів України "Про державну статистику", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", постанов Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 "Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення", від 09.12.1999 № 2246 "Про затвердження Правил надання населенню послуг з газопостачання", від 22.01.1996 № 118 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2005 № 499) "Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України" а також наказів Держкомстату від 16.12.2009 № 481 "Про затвердження Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств" і від 29.12.2009 № 498 "Про затвердження структури плану статистичного спостереження та глосарія до нього".

2. Основні визначення та поняття

Основні визначення й поняття, які використовуються відносно державного статистичного спостереження про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії, уживаються в значеннях, визначених Глосарієм до плану статистичного спостереження та Положенням про Реєстр статистичних одиниць та формування основ сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств, а також в такому значенні:

Житлово-комунальні послуги - результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил.

Балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі - балансоутримувач) - власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом.

Власник приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі - власник) - фізична або юридична особа, якій належить право володіння, користування та розпоряджання приміщенням, будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, зареєстроване у встановленому законом порядку.

Комунальні послуги - результат господарської діяльності, спрямованої на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи у забезпеченні холодною та гарячою водою, водовідведенням, газо- та електропостачанням, опаленням, а також вивезення побутових відходів у порядку, встановленому законодавством.

Утримання будинків і прибудинкових територій - господарська діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.

Централізоване водовідведення - послуга, спрямована на задоволення потреб споживача у відведенні стічних вод, яка надається виконавцем з використанням внутрішньобудинкових централізованих систем водовідведення.

Централізоване постачання холодної та гарячої води - послуга, спрямована на задоволення потреб споживача у холодній та гарячій воді, яка надається виконавцем з використанням внутрішньобудинкових систем холодного та гарячого водопостачання.

Централізоване опалення - послуга, спрямована на задоволення потреб споживача у забезпеченні нормативної температури повітря у приміщеннях квартири (будинку садибного типу), яка надається виконавцем з використанням внутрішньобудинкових систем теплопостачання.

Газопостачання - послуга, яка передбачає реалізацію природного або скрапленого газу шляхом транспортування його до споживача.

3. Організація та проведення державного статистичного спостереження

3.1. Мета, основні характеристики, інструментарій та система показників державного статистичного спостереження

Метою проведення державного статистичного спостереження щодо оплати житлово-комунальних послуг та електроенергії є отримання статистичної інформації про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії.

Основні принципи організації державного статистичного спостереження щодо оплати житлово-комунальних послуг та електроенергії базуються на єдиних методологічних підходах, що забезпечує співставну динаміку інформації про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії.

Державне статистичне спостереження щодо оплати населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії має такі основні характеристики:

Вид державного статистичного спостереження:

за ступенем охоплення одиниць: суцільне;

за часом реєстрації даних: поточне;

періодичність: місячна.

Організаційна форма державного статистичного спостереження:

статистична звітність.

Спосіб державного статистичного спостереження:

документальний облік.

Одиниця державного статистичного спостереження:

підприємство.

Респонденти державного статистичного спостереження:

юридичні особи.

Органи, які здійснюють проведення державного статистичного спостереження:

Держстат України, територіальні органи державної статистики.

Місце проведення державного статистичного спостереження:

Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь.

Інструментарієм для проведення державного статистичного спостереження щодо оплати населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії є форма № 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) "Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії" та роз’яснення щодо цієї форми.

Підставою для заповнення форми № 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) є матеріали первинного обліку: інвентарні книги; реєстрові книги; відомості нарахувань; оборотні відомості; розрахункові рахунки власників особових рахунків; виписки банківських установ; погодження про взаємозаліки тощо.

Державне статистичне спостереження за формою № 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) органи державної статистики проводять на суцільній основі з місячною періодичністю. Воно передбачено для юридичних осіб, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельні кооперативи), надають населенню комунальні послуги або вид діяльності яких за КВЕД відноситься до секцій D, Е (36.00; 37.00), N (81.10; 81.29).

Бланк форми № 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) включає два розділи.

У І розділі наведено показники, які характеризують житлово-комунальні платежі (нарахування, оплату, заборгованість населення та кількість особових рахунків) за видами послуг.

У ІІ розділі відображено стан погашення реструктуризованої заборгованості за житлово-комунальні послуги: кількість укладених договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості; сума, на яку укладені договори; сума внесених платежів із погашення реструктуризованої заборгованості.

Результатом проведення державного статистичного спостереження щодо оплати житлово-комунальних послуг та електроенергії є первинна й узагальнена інформація, яка використовується для аналізу нарахувань населенню до сплати та оплати населенням у звітному місяці а також заборгованості населення на початок та на кінець звітного місяця, за всіма житлово-комунальними платежами та за видами послуг.

3.2. Загальна схема та організація робіт із формування сукупності звітних одиниць державного статистичного спостереження

Обстеження впроваджується як суцільне для сукупності статистичних одиниць, генеральна сукупність у повному обсязі дорівнює переліку звітних (облікових) одиниць даного спостереження.

Формування сукупності одиниць державного статистичного спостереження щодо оплати житлово-комунальних послуг та електроенергії здійснюється на центральному рівні у звітному році щорічно з унесенням змін протягом року.

Основними джерелами інформації для формування сукупності одиниць державного статистичного спостереження є:

- перелік і характеристики підприємств, що звітували за формою № 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) у попередньому до звітного періоді;

- отриманий за інформацією ТОДС перелік і характеристики юридичних осіб, які прийняли на баланс або почали експлуатувати житловий фонд, або почали надавати житлово-комунальні послуги, або ж новостворених підприємств, об’єднань співвласників багатоквартирного будинку.

Формування сукупності звітних (облікових) одиниць статистичного спостереження щодо оплати житлово-комунальних послуг та електроенергії здійснюється на основі використання сукупності за попередній період за ф. № 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) шляхом її актуалізації та доповнення новоствореними статистичними одиницями із РСО.

Сукупність одиниць державного статистичного спостереження щодо оплати житлово-комунальних послуг та електроенергії не потребує узгодження із сукупностями за іншими формами державних статистичних спостережень.

3.3. Процедури проведення, розробки та поширення результатів державного статистичного спостереження

Звіт за формою № 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) органи державної статистики отримують на паперових носіях або в електронному вигляді за місцем надання ЖКП у терміни, визначені на бланку форми.

Збирання й оброблення органами державної статистики електронних звітів здійснюється відповідно до Порядку подання електронної звітності до органів державної статистики.

Під час отримання від респондента звіту за формою № 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) органи державної статистики здійснюють попередню візуальну перевірку звіту, після чого вводять звіт до відповідного комплексу електронної обробки статистичної інформації, за допомогою якого проводять арифметичний і логічний аналіз як первинних, так і зведених даних, та передають опрацьовану інформацію на вищий рівень розробки.

Результати державного статистичного спостереження за формою № 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) щодо оплати житлово-комунальних послуг та електроенергії органи державної статистики формують на районному, регіональному й державному рівнях за видами житлово-комунальних послуг, крім того, зведену інформацію формують на районному рівні - за районом загалом, на регіональному рівні - за регіоном загалом та в розрізі районів і на державному рівні - по країні загалом, за регіонами (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь).

Для групування та систематизації інформації використовується Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ).

За результатами розробки даних за формою № 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) органи державної статистики формують архів і часові ряди даних із метою їх збереження за групами об’єктів спостереження, районами, регіонами.

Основними статистичними публікаціями щодо оплати житлово-комунальних послуг та електроенергії є:

експрес-випуск "Про оплату населенням житлово-комунальних послуг";

статистичні бюлетені: "Статистичний бюлетень № 2", "Соціально-економічний розвиток регіонів України";

статистичний збірник "Соціальні індикатори рівня життя населення";

доповідь "Про соціально-економічне становище України".

Статистичну інформацію за формою № 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) на запити користувачів органи державної статистики можуть надавати у паперовому вигляді, на електронних носіях, засобами зв’язку (у т.ч. розміщення на веб-сайті), шляхом безпосереднього виписування в порядку та умовах, визначених Держстатом України, а також відповідно до Порядку складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба статистики України та/або її територіальні органи.

4. Конфіденційність

Політика у сфері захисту конфіденційної статистичної інформації забезпечується шляхом захисту первинних даних, отриманих органами державної статистики від респондентів у ході проведення державного статистичного спостереження, а також статистичної інформації, на підставі якої можна визначити інформацію щодо конкретного респондента. Так, при поширенні статистичних даних користувачам органи державної статистики здійснюють контроль дотримання правил конфіденційності даних згідно із Законом України "Про Державну статистику".

Список використаних джерел

1. Закон України від 24 червня 2004 року № 1875-IV "Про житлово-комунальні послуги" (зі змінами та доповненнями).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 630 "Про правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення" (зі змінами та доповненнями).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року № 1357 "Про затвердження правил користування електричною енергією для населення" (зі змінами та доповненнями).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.1999 № 2246 "Про затвердження Правил надання населенню послуг з газопостачання" (зі змінами та доповненнями).

5. Закон України "Про державну статистику" (зі змінами та доповненнями) від 02 жовтня 1992 року № 2657-XI [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/Zakon/ukr/stat_u.html

6. Глосарій до плану статистичного спостереження, затверджений наказом Держкомстату України від 29 грудня 2009 року № 498.

7. Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств, затверджене наказом Держкомстату від 21 грудня 2009 року № 481 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/edrpoy/prso.htm

8. Політика Держкомстату у сфері захисту конфіденційної статистичної інформації, затверджена наказом Держкомстату від 30 листопада 2011 року № 326 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/norm_doc/2011/326/326.zip

9. Порядок подання електронної звітності до органів державної статистики, затверджений наказом Держкомстату від 12 січня 2011 року № 3 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/elektr_zvit/doc/N_3.zip.

10. Порядок складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба статистики України та/або її територіальні органи, затверджений наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18 лютого 2013 № 140.

{Текст взято з сайту Держстату України http://www.ukrstat.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: