open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ТА МАЙНОМ

НАКАЗ

02.02.2012  № 9

Про Комісію з розгляду питань відчуження, списання та оренди державного майна

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
агентства України з управління державними
корпоративними правами та майном
№ 200 від 24.07.2012}

З метою об'єктивного, неупередженого та прозорого розгляду Агентством держмайна України як суб'єктом управління питань щодо відчуження, списання та оренди державного майна і забезпечення дотримання законності при прийнятті відповідних рішень з вказаних питань НАКАЗУЮ:

1. Створити Комісію з розгляду питань відчуження, списання та оренди державного майна (далі - Комісія).

2. Затвердити персональний склад Комісії (згідно з додатком 1).

3. Затвердити Положення про Комісію (згідно з додатком 2).

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Агентства держмайна
України

Д.В. Колєсніков
Додаток 1
до наказу Агентства держмайна
України
02.02.2012 № 9

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
Комісії з розгляду питань відчуження, списання та оренди державного майна


Голова Комісії:
Січевлюк-Врублевський Т.С.

-

Директор Департаменту юридичного забезпечення


Заступник голови Комісії:
Сиротюк С.В.

-

Директор Департаменту високотехнологічних галузей


Члени Комісії:
Тимошенко Л.С.

-

Директор Департаменту фінансового забезпечення


Кухарик В.І.

-

Заступник директора Департаменту юридичного забезпечення - начальник відділу юридичного забезпечення фінансового оздоровлення, банкрутства та досудової санації


Новиков В.В.

-

Начальник Управління реструктуризації та реформування власності


Мерзлюк О.Є.

-

Начальник Управління внутрішнього аудиту


Федорович Г.Ф.

-

Завідувач Режимно-секретного сектору


Ішутко С.Ю.

-

Завідувач Сектору тендерних процедур


Секретар Комісії:
Пшоновська Т.М.

-

Головний спеціаліст Управління реструктуризації та реформування власності.

{Персональний склад в редакції Наказу Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном № 200 від 24.07.2012}
Додаток 2
до наказу Агентства держмайна
України
02.02.2012 № 9

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з розгляду питань відчуження, списання та оренди державного майна

I. Загальні положення

1.1. Положення про Комісію з розгляду питань відчуження, списання та оренди державного майна (далі - Комісія) розроблене з метою об'єктивного, неупередженого та прозорого здійснення Агентством держмайна України функцій з управління об'єктами державної власності, які перебувають в сфері управління Агентства держмайна України, щодо відчуження, списання, оренди державного майна та регламентує роботу Комісії.

1.2. Комісія складається з уповноважених працівників Агентства держмайна України, персональний склад якої затверджується Головою Агентства держмайна України.

1.3. Комісія в своїй діяльності керується законодавством України та цим Положенням.

II. Основні завдання Комісії

2.1. Основними завданнями Комісії є забезпечення додержання вимог законодавства при розгляді Агентством держмайна України:

- матеріалів, наданих суб'єктами господарювання щодо доцільності відчуження державного майна;

- матеріалів, наданих суб'єктами господарювання щодо доцільності списання державного майна;

- матеріалів, наданих орендодавцями та суб'єктами господарювання щодо доцільності оренди державного майна.

III. Компетенція Комісії

3.1. Комісія при розгляді питань колегіально може приймати наступні рішення:

3.1.1. Про погодження доцільності відчуження державного майна та надання висновків відносно прийняття Головою агентства держмайна України відповідного рішення про надання згоди на відчуження майна;

3.1.2. Про непогодження доцільності відчуження державного майна та надання висновків відносно прийняття відповідного рішення;

3.1.3. Про погодження доцільності списання державного майна та надання висновків відносно прийняття Головою Агентства держмайна України відповідного рішення про надання згоди на списання майна;

3.1.4. Про непогодження доцільності списання державного майна та надання висновків відносно прийняття відповідного рішення;

3.1.5. Про погодження надання дозволу на укладення (або пролонгації) договору оренди державного майна та надання висновків відносно підписання Головою Агентства держмайна України відповідного листа-дозволу.

3.1.6. Про непогодження надання дозволу на укладення (або пролонгації) договору оренди державного майна та надання відповідних висновків;

3.1.7. Про погодження висновків щодо умов договору оренди державного майна та надання (за наявності) висновків відносно додаткових умов, підписання відповідного листа-пропозиції;

3.1.8. Про перенесення розгляду окремого питання у зв'язку із недоліками в оформленні документів або уточнення даних;

3.1.9. Відповідно до чинного законодавства Комісія може приймати й інші рішення з питань, віднесених до її компетенції.

3.2. Комісія в своїй діяльності керується законодавством України (в тому числі, але не обмежуючись, з питань відчуження, списання та оренди державного майна) та в разі набуття змін у зазначеному законодавстві може надавати рекомендації Голові Агентства держмайна України щодо внесення відповідних змін до актів Агентства держмайна України та цього Положення.

IV. Загальний порядок роботи Комісії

4.1. Комісія проводить засідання по мірі надходження наданих до Агентства держмайна України матеріалів щодо відчуження, списання та оренди державного майна, але, як правило, не рідше одного разу на місяць.

4.2. Керує діяльністю Комісії і організовує її роботу голова Комісії, який має заступника. Голова Комісії в межах своєї компетенції скликає засідання Комісії, головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд Комісії.

4.3. Голова Комісії має право скликання позачергового засідання Комісії, перенесення засідання Комісії, а також делегування права проводити засідання Комісії заступнику голови Комісії.

4.4. Матеріали на розгляд Комісії надаються секретарю Комісії для формування порядку денного засідання Комісії лише після їх опрацювання структурними підрозділами Агентства держмайна України.

4.5. Секретар Комісії формує порядок денний засідання Комісії та надає на затвердження голові Комісії. Секретар Комісії з метою належної та своєчасної підготовки порядків денних засідань Комісії має право запитувати додаткову інформацію (в тому числі й письмову) від структурних підрозділів, задіяних при підготовці документів з питань відчуження, списання, оренди державного майна.

4.6. До порядку денного не включається питання, яке, всупереч відповідним внутрішнім актам Агентства держмайна України, не було опрацьовано хоча б у одного з структурних підрозділів.

4.7. На засідання Комісії може запрошуватись представник відповідного галузевого структурного підрозділу для розгляду питання, яке включене до порядку денного.

4.8. На період відсутності членів Комісії у її роботі приймають участь, з правом підпису протоколів, особи, які у встановленому порядку виконують посадові обов'язки осіб - членів Комісії.

4.9. Засідання Комісії є правомочними за умови участі в них не менше двох третин членів Комісії.

4.10. Рішення Комісії в одноденний термін оформлюються Протоколом, який підписується всіма членами Комісії та затверджується головою Комісії.

4.11. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо простим відкритим голосуванням його підтримало більшість членів Комісії, присутніх на засіданні.

4.12. Члени Комісії мають право викласти окрему думку у письмовій формі щодо будь-якого питання порядку денного засідання Комісії, яка є обов'язковим додатком до Протоколу.

4.13. Рішення Комісії після їх підписання і затвердження подаються разом з проектом наказу (листа) Голові Агентства держмайна України.

4.14. Голова Агентства держмайна України має право направити матеріали на повторний розгляд Комісії.

4.15. Оригінали протоколів Комісії з відповідними пакетами матеріалів зберігаються у секретаря Комісії.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: