open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.01.2015  № 9

Про затвердження плану заходів Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо запобігання і протидії корупції на 2015 рік

Відповідно до підпункту 1 пункту 5 та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, та на виконання заходу 6 завдання 1 розділу III додатка 2 до Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план заходів Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо запобігання і протидії корупції на 2015 рік (далі - план заходів), що додається.

2. Керівникам самостійних структурних підрозділів Мінагрополітики України забезпечити виконання плану заходів відповідно до встановлених термінів.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Сеня О.В.

Міністр

О.М. Павленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
14.01.2015  № 9

ПЛАН ЗАХОДІВ
Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо запобігання і протидії корупції на 2015 рік

№ з/п

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

I. Заходи з виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240 (зі змінами) (далі - Програма)

1.1. Забезпечення доброчесності на державній службі
(розділ III додатка 2 до Програми)

1.1.1.

Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору відповідно до вимог законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції", "Про правила етичної поведінки", "Про очищення влади" та за результатами проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави.

Постійно

Департамент роботи з персоналом

1.1.2.

Організація підвищення кваліфікації державних службовців Міністерства аграрної політики та продовольства України за професійними програмами, в тому числі з перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, до посадових обов'язків яких належить здійснення заходів контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

За планом Нацдержслужби України

Департамент роботи з персоналом, Сектор запобігання і протидії корупції, інші самостійні структурні підрозділи (згідно з розподілом функціональних обов'язків)

1.1.3.

Здійснення Заходів щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів серед державних службовців Міністерства аграрної політики та продовольства України та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення, затверджених наказом Мінагрополітики України від 12 серпня 2013 року № 499.

Упродовж року

Сектор запобігання і протидії корупції, Департамент роботи з персоналом, самостійні структурні підрозділи

1.1.4.

Проведення службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства, відповідно до Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року № 950.

У разі виявлення таких фактів

Сектор запобігання і протидії корупції, самостійні структурні підрозділи

1.1.5.

Забезпечення виконання вимог частини третьої статті 22 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" щодо звільнення з роботи (служби) осіб, яких притягнуто до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, пов'язані з порушенням обмежень, передбачених зазначеним Законом, у триденний строк з дня отримання міністерством копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили, та інформування про це суд і Нацдержслужбу України відповідно до Порядку інформування Національного агентства з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1072.

У триденний строк з дня отримання копії відповідного судового рішення

Департамент роботи з персоналом, Департамент правової та законопроектної роботи, Сектор запобігання і протидії корупції

1.1.6.

У разі видання наказу про притягнення працівника міністерства до дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення забезпечення направлення до Мінюсту України електронної та завіреної в установленому порядку паперової копії такого наказу відповідно до вимог абзацу четвертого частини другої статті 21 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

У день підписання наказу

Департамент роботи з персоналом

1.1.7.

Ведення обліку працівників міністерства, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень згідно із частиною першою статті 21 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Постійно

Сектор запобігання і протидії корупції

1.1.8.

Інформування правоохоронних органів у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень працівниками міністерства, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

У разі виявлення таких фактів

Сектор запобігання і протидії корупції

1.1.9.

Відповідно до наказу Мінагрополітики України від 25 листопада 2014 року № 463 "Про початок проведення перевірки в апараті Мінагрополітики України відповідно до Закону України "Про очищення влади" провести в апараті міністерства перевірку, передбачену Законом України "Про очищення влади".

З 02 березня

Департамент роботи з персоналом

1.2. Поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об'єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність міністерства
(розділ IV додатка 2 до Програми)

1.2.1.

Забезпечення процедури інформаційної підтримки офіційного веб-сайту міністерства, його регулярного наповнення інформаційними матеріалами з актуальних питань основних напрямів діяльності міністерства.

Упродовж року

Самостійні структурні підрозділи (згідно з розподілом функціональних обов'язків)

1.2.2.

Забезпечення функціонування Консультативного центру міністерства за безкоштовним номером 0 800 50 24 10 та Громадської приймальні з метою організації дієвого зворотного зв'язку з громадськістю, участі населення у формуванні та реалізації державної політики в аграрному секторі економіки.

Упродовж року

Управління комунікацій із засобами масової інформації, зв'язків з громадськістю та інформатизації, Відділ публічної інформації, взаємодії з Кабінетом Міністрів України та розгляду звернень громадян

1.2.3.

Організація своєчасного реагування на повідомлення про факти корупційних правопорушень, учинених працівниками міністерства, та інформування громадськості про результати такого реагування.

У разі надходження повідомлень

Сектор запобігання і протидії корупції

1.2.4.

Відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" забезпечення кваліфікованого та об'єктивного розгляду звернень і запитів, що надходять до міністерства відповідно до законів України "Про звернення громадян", "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", своєчасності та повноти надання відповідей.

Упродовж року

Відділ публічної інформації, взаємодії з Кабінетом Міністрів України та розгляду звернень громадян, самостійні структурні підрозділи (згідно з розподілом функціональних обов'язків)

1.2.5.

Забезпечення організації та проведення особистого прийому громадян Міністром аграрної політики та продовольства України в приймальній громадян Кабінету Міністрів України, а також першим заступником Міністра, заступником Міністра, заступником Міністра - керівником апарату, заступником Міністра з питань європейської інтеграції.

За встановленим графіком особистого прийому громадян

Відділ публічної інформації, взаємодії з Кабінетом Міністрів України та розгляду звернень громадян

1.2.6.

Проведення за участю керівництва міністерства прес-конференцій, нарад-семінарів, засідань круглого столу, брифінгів, "гарячих" телефонних ліній із запрошенням представників засобів масової інформації, громадських організацій, регулярне висвітлення у засобах масової інформації актуальних питань розвитку аграрного та продовольчого ринку країни та зовнішньоекономічної діяльності.

Упродовж року

Самостійні структурні підрозділи (згідно з розподілом функціональних обов'язків), Управління комунікацій із засобами масової інформації, зв'язків з громадськістю та інформатизації

1.3. Удосконалення процедури проведення антикорупційної експертизи
(розділ VII додатка 2 до Програми)

1.3.1.

Забезпечення доступу громадськості для ознайомлення до проектів нормативно-правових актів, які розробляються міністерством, шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті міністерства.

Постійно

Самостійні структурні підрозділи (згідно з розподілом функціональних обов'язків), Управління комунікацій із засобами масової інформації, зв'язків з громадськістю та інформатизації

1.3.2.

Проведення експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що розробляються або погоджуються міністерством, з метою виявлення та усунення причин та умов, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.

Постійно

Сектор запобігання і протидії корупції

1.4. Забезпечення громадської підтримки дій влади у запобіганні і протидії корупції
(розділ VIII додатка 2 до Програми)

1.4.1.

Регулярне висвітлення у засобах масової інформації антикорупційних заходів, що вживаються міністерством з метою формування негативного ставлення громадян до проявів корупції і залучення громадськості до участі в антикорупційних діяльності.

Постійно

Сектор запобігання і протидії корупції, Управління комунікацій із засобами масової інформації, зв'язків з громадськістю та інформатизації

1.4.2.

Участь у межах компетенції в запровадженні системи моніторингу впливу антикорупційного законодавства на стан справ з корупцією в державі.

Упродовж року

Сектор запобігання і протидії корупції

1.4.3.

Оприлюднення на офіційному веб-сайті міністерства звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

До 15 лютого

Сектор запобігання і протидії корупції

1.5. Зниження рівня корупції у приватному секторі
(розділ XIII додатка 2 до Програми)

1.5.1.

Організація поширення знань про антикорупційне законодавство із залученням громадських (неурядових) організацій.

Упродовж року

Управління комунікацій із засобами масової інформації, зв'язків з громадськістю та інформатизації, Сектор запобігання і протидії корупції

1.5.2.

Запровадження соціально-просвітницьких програм, створення системи антикорупційної освіти в навчальних закладах, що належать до сфери управління міністерства, з метою формування антикорупційної правосвідомості громадян.

Упродовж року

Департамент науково-освітнього забезпечення та соціального розвитку АПК

1.5.3.

Залучення інститутів громадянського суспільства до підготовки проектів нормативно-правових актів у сфері запобігання і протидії корупції.

У разі надходження таких проектів

Сектор запобігання і протидії корупції

II. Забезпечення фінансового контролю
(стаття 12 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції")

2.1.

Надання необхідних рекомендацій, роз'яснень та практичної допомоги працівникам міністерства щодо заповнення відомостей, зазначених у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

I квартал

Сектор запобігання і протидії корупції

2.2.

Підготовка довідок про доходи, одержані працівниками міністерства у 2014 році, з метою їх використання при заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

Січень-березень

Департамент фінансово-кредитної політики та бухгалтерського обліку

2.3.

Подання до Департаменту роботи з персоналом декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік.

До 01 квітня

Відповідальні працівники самостійних структурних підрозділів

2.4.

Проведення перевірки декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік на предмет їх своєчасного подання, наявності конфлікту інтересів.

Упродовж 30 днів з дня подання декларацій

Сектор запобігання і протидії корупції

2.5.

Оприлюднення на офіційному веб-сайті міністерства відомостей, зазначених у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік Міністра аграрної політики та продовольства України, першого заступника Міністра, заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату, заступника Міністра з питань європейської інтеграції.

Упродовж 30 днів з дня подання декларацій

Департамент роботи з персоналом

2.6.

Забезпечення подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру особами, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Упродовж року

Департамент роботи з персоналом

III. Проведення роз'яснювальної та інформаційної роботи щодо запобігання корупції

3.1.

Організація роботи, спрямованої на забезпечення доброчесності на державній службі, додержання працівниками міністерства правил етичної поведінки, неприпустимість вчинення ними корупційних діянь, шляхом проведення роз'яснювальної роботи щодо виконання антикорупційного законодавства.

Упродовж року

Сектор запобігання і протидії корупції, самостійні структурні підрозділи

3.2.

Надання працівникам міністерства методологічної та консультативної допомоги щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства.

Упродовж року

Сектор запобігання і протидії корупції

3.3.

Інформаційна підтримка рубрики "Запобігання проявам корупції", утвореної на офіційному веб-сайті міністерства, наповнення її відповідними матеріалами.

Постійно

Сектор запобігання і протидії корупції

3.4.

Участь у нарадах, семінарах, конференціях, засіданнях круглого столу та інших заходах з питань запобігання та протидії корупції.

Упродовж року

Сектор запобігання і протидії корупції

IV. Здійснення заходів щодо запобігання корупції на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління міністерства

4.1.

Координація діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, утворених (визначених) на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління міністерства, надання їм методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.

Упродовж року

Сектор запобігання і протидії корупції

4.2.

Контроль за ефективністю використання закріпленого за підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління міністерства, державного майна, у тому числі шляхом погодження із Сектором запобігання і протидії корупції проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів щодо розпоряджання державним майном.

Постійно

Управління державного майна, Сектор запобігання і протидії корупції

4.3.

Залучення працівників Сектору запобігання і протидії корупції до проведення внутрішнього аудиту на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління міністерства, у частині перевірки дотримання вимог антикорупційного законодавства.

У разі необхідності

Управління внутрішнього аудиту, Сектор запобігання і протидії корупції

Головний спеціаліст
Сектору запобігання
і протидії корупції

В.П. Рева

{Текст взято з сайту Мінагрополітики України http://www.minagro.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: