open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.01.2009 N 9

Про виконання Програми діяльності

Кабінету Міністрів України "Подолання

впливу світової фінансово-економічної

кризи та поступальний розвиток"

На виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України
"Подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та
поступальний розвиток" ( n0005120-08 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План заходів Держкомтелерадіо щодо виконання
Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Подолання впливу
світової фінансово-економічної кризи та поступальний розвиток"
( n0005120-08 ) (далі - План), що додається.
2. Заступникам Голови Комітету, керівникам структурних
підрозділів апарату забезпечити своєчасне та у повній мірі
виконання заходів Плану.
3. Наказ довести до відома згідно з розрахунком розсилки.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Т.в.о. Голови Комітету А.Мураховський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомтелерадіо

19.01.2009 N 9

ПЛАН ЗАХОДІВ

Держкомтелерадіо щодо виконання

Програми діяльності Кабінету Міністрів України

"Подолання впливу світової фінансово-економічної

кризи та поступальний розвиток"

( n0005120-08 )

------------------------------------------------------------------ N | Найменування заходів | Відповідальні | Строк | п/п| | за |виконання| | | виконання | | ---+--------------------------------+-----------------+---------| 1 |Приведення законодавства в |Горобцов В.О. |2009 рік | |інформаційній сфері у |Марочкін А.В. | | |відповідність із стандартами |Лі С.Д., | | |Ради Європи (розроблення |Глушко І.М. | | |проектів законів України щодо |Краснощок А.І. | | |забезпечення права кожного на | | | |доступ до інформації, | | | |обмеження впливу органів | | | |державної влади і органів | | | |місцевого самоврядування на | | | |засоби масової інформації). | | | ---+--------------------------------+-----------------+---------| 2 |Недопущення прийняття |Горобцов В.О. |2009- | |регуляторних актів, розроблених |Курдінович О.В. |2012 роки| |з порушенням вимог Закону |Шевченко В.Г. | | |України "Про засади державної |Абрамов С.О. | | |регуляторної політики у сфері |Бабилюлько В.І. | | |господарської діяльності" |Краснощок А.І. | | |( 1160-15 ) та дотримання | | | |регуляторними органами вимог | | | |зазначеного Закону щодо | | | |відстеження результативності | | | |дії регуляторних актів, | | | |проведення моніторингу | | | |результативності та перегляду | | | |прийнятих регуляторних актів, | | | |затвердження заходів з розвитку | | | |конкуренції в інформаційній та | | | |видавничій сферах. | | | ---+--------------------------------+-----------------+---------| 3 |Сприяння прийняттю законопроекту|Горобцов В.О. |2009 рік | |щодо реформування державних і |Шевченко В.Г. | | |комунальних друкованих засобів |Краснощок А.І. | | |масової інформації. |Бабилюлько В.І. | | | |Кравченко Д.В. | | ---+--------------------------------+-----------------+---------| 4 |Виконання Концепції сприяння |Мураховський А.Л.|2009- | |органами виконавчої влади |Червак Б.О. |2012 роки| |розвитку громадянського |Шапкін С.Б. | | |суспільства ( 1035-2007-р ). | | | ---+--------------------------------+-----------------+---------| 5 |Створення в Комітеті сприятливих|Мураховський А.Л.|2009 рік | |умов для налагодження діалогу |Червак Б.О. | | |між владою, інститутами |Шапкін С.Б. | | |громадянського суспільства, | | | |громадськими радами та окремими | | | |громадянами. | | | ---+--------------------------------+-----------------+---------| 6 |Впровадження конкурсного відбору|Мураховський А.Л.|2009 рік | |керівників державних суб'єктів |Курдінович О.В. | | |господарювання, що належать до |Шевченко В.Г. | | |сфери управління Комітету. |Абрамов С.О. | | | |Бабилюлько В.І. | | | |Краснощок А.І. | | ---+--------------------------------+-----------------+---------| 7 |Створення передумов для |Курдінович О.В. |2009- | |запровадження системи |Абрамов С.О. |2010 роки| |суспільного мовлення як однієї |Краснощок А.І. | | |з форм забезпечення демократії | | | |і побудови громадянського | | | |суспільства в Україні. | | | ---+--------------------------------+-----------------+---------| 8 |Впровадження в Україні цифрового|Курдінович О.В. |2009- | |телерадіомовлення. |Абрамов С.О. |2015 роки| | |Кравченко В.Д. | | ---+--------------------------------+-----------------+---------| 9 |Створення міжнародного |Курдінович О.В. |2009- | |телерадіоцентру для надання |Абрамов С.О. |2012 роки| |послуг телерадіожурналістам |Кравченко В.Д. | | |у форматі HD. | | | ---+--------------------------------+-----------------+---------| 10 |Забезпечення належних умов для |Шевченко В.Г. |2009- | |розвитку мережі |Бабилюлько В.І. |2011 роки| |книгорозповсюдження з метою |Кравченко В.Д. | | |відкриття книгарень у кожному |Краснощок А.І. | | |місті та районному центрі. | | | ---+--------------------------------+-----------------+---------| 11 |Розроблення та виконання |Шевченко В.Г. |2009- | |Державної цільової програми |Курдінович О.В. |2012 роки| |популяризації вітчизняної |Бабилюлько В.І. | | |книговидавничої продукції |Абрамов С.О. | | |на 2009-2012 роки. | | | ---+--------------------------------+-----------------+---------| 12 |Виконання державних цільових |Марочкін А.В. |2009- | |програм інформування |Лі С.Д., |2011 роки| |громадськості з питань |Глушко І.М. | | |європейської та євроатлантичної |Кравченко Д.В. | | |інтеграції України на |Абрамов С.О. | | |2008-2011 роки (відповідно до |Бабилюлько В.І. | | |можливостей бюджету). |Червак Б.О. | | ---+--------------------------------+-----------------+---------| 13 |Забезпечення виконання |Марочкін А.В. |2009- | |Державної цільової програми |Лі С.Д., |2011 роки| |підготовки, перепідготовки та |Глушко І.М. | | |підвищення кваліфікації фахівців|Шапкін С.Б. | | |у сфері європейської та | | | |євроатлантичної інтеграції | | | |( 974-2008-п ) (відповідно до | | | |можливостей бюджету). | | | ---+--------------------------------+-----------------+---------| 14 |Забезпечення участі Комітету у |Марочкін А.В. |2009- | |виконанні Цільового Плану |Лі С.Д., |2012 роки| |Україна - НАТО на 2009 рік у |Глушко І.М. | | |рамках відповідного Плану дій, |Абрамо.. | | |річних національних програм |Червак Б.О. | | |(відповідно до можливостей | | | |бюджету). | | | ---+--------------------------------+-----------------+---------| 15 |Забезпечення здійснення заходів |Курдінович О.В. |2009- | |Державної цільової програми |Абрамов С.О. |2012 роки| |підготовки та проведення в |Кравченко Д.В. | | |Україні фінальної частини | | | |чемпіонату Європи 2012 року з | | | |футболу ( 107-2008-п ) | | | |(відповідно до можливостей | | | |бюджету). | | | ---+--------------------------------+-----------------+---------| 16 |Удосконалення координації, |Курдінович О.В. |2009- | |планування, реалізації та |Абрамов С.О. |2012 роки| |моніторингу виконання завдань |Кравченко Д.В. | | |та заходів з підготовки до | | | |чемпіонату Європи 2012 року з | | | |футболу (відповідно до | | | |можливостей бюджету). | | | ---+--------------------------------+-----------------+---------| 17 |Сприяння реалізації заходів |Марочкін А.В. |2009- | |Державної цільової програми |Лі С.Д., |2011 роки| |формування позитивного |Глушко І.М. | | |міжнародного іміджу України. |Кравченко Д.В. | | | |Абрамов С.О. | | | |Бабилюлько В.І. | | ---+--------------------------------+-----------------+---------| 18 |Сприяння у висвітленні заходів |Курдінович О.В. |2009- | |пропагування поліпшення якості |Шевченко В.Г. |2010 роки| |та підвищення |Абрамов С.О. | | |конкурентоспроможності товарів |Бабилюлько В.І. | | |та послуг вітчизняних | | | |підприємств: Всеукраїнського | | | |конкурсу якості продукції | | | |(товарів, робіт, послуг) - | | | |"100 кращих товарів України", | | | |Конкурсу Премії СНД за | | | |досягнення у сфері якості, | | | |Всеукраїнської виставки-конкурсу| | | |дитячого малюнка "Я хочу жити в | | | |якісному світі", Європейського | | | |тижня якості в Україні та інших | | | |заходів популяризації та | | | |поширення кращого вітчизняного | | | |та світового досвіду, | | | |впровадження високоефективних | | | |методів менеджменту якості. | | | ---+--------------------------------+-----------------+---------| 19 |Виконання заходів, викладених у |Мураховський А.Л.|2009- | |Державній програмі розвитку і |Червак Б.О. |2012 роки| |функціонування української мови |Шапкін С.Б. | | |на 2004-2010 роки | | | |( 1546-2003-п ) та Державній | | | |програмі розвитку архівної | | | |справи на 2006-2010 роки | | | |( 92-2006-п ); сприяння у | | | |підготовці, виготовленні та | | | |поширенні друкованої, | | | |електронної та аудіовізуальної | | | |інформації про національні | | | |культурні цінності українською | | | |та іншими мовами. | | | ---+--------------------------------+-----------------+---------| 20 |Розроблення галузевої програми |Мураховський А.Л.|2009- | |енергозбереження, впровадження |Курдінович О.В. |2012 роки| |новітніх технологій та |Горобцов В.О. | | |енергозберігаючого обладнання. |Шевченко В.Г. | | | |Абрамов С.О. | | | |Кравченко В.Д. | | | |Бабилюлько В.І. | | | |Краснощок А.І. | | ---+--------------------------------+-----------------+---------| 21 |Впровадження енергозберігаючи |Курдінович О.В. |2009 рік | |технологій в галузі зв'язку - |Абрамов С.О. | | |створення фрагмента державної |Кравченко В.Д. | | |мережі цифрового | | | |телерадіомовлення в Україні. | | | ---+--------------------------------+-----------------+---------| 22 |Виконання Державної цільової |Шапкін С.Б. |2009- | |програми забезпечення пожежної |Абрамов С.О. |2010 роки| |безпеки на період до 2010 року |Бабилюлько В.І. | | |( 870-2002-п ). | | | ---+--------------------------------+-----------------+---------| 23 |Забезпечення прозорості передачі|Мураховський А.Л.|2009- | |в оренду майна підприємств та |Курдінович О.В. |2012 роки| |установ, що належать до сфери |Шевченко В.Г. | | |управління Комітету. |Вільгельмська- | | | |Лисюк С.А. | | | |Кравченко В.Д. | | | |Абрамов С.О. | | | |Бабилюлько В.І. | | | |Краснощок А.І. | | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: