open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
13.04.2010 N 9

Про бюджет Фонду соціального страхування

від нещасних випадків на виробництві та професійних

захворювань України на 2010 рік
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду

соціального страхування від нещасних випадків

на виробництві та професійних захворювань

N 64 ( v0064583-10 ) від 22.12.2010 }

Для забезпечення дотримання вимог законодавства щодо
здійснення соціального захисту, охорони життя та здоров'я громадян
у процесі їх трудової діяльності, виконання інших статутних
напрямів діяльності та організації роботи Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України (далі - Фонд) у 2010 році, керуючись абзацом
четвертим пункту 7 частини сьомої, частинами восьмою - дванадцятою
статті 17 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
( 1105-14 ), правління Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити бюджет Фонду на 2010 рік (додаток 1).
2. Установити доходи у сумі 3941229,5 тис. гривень,
у тому числі страхові внески роботодавців - у сумі
3890482,2 тис. гривень.
3. Затвердити видатки у сумі 4370319,4 тис. гривень у розрізі
статей на забезпечення виконання статутних напрямів діяльності та
організацію роботи Фонду, які розраховані на основі прогнозних
макропоказників щодо зростання середнього розміру заробітної плати
працівників у 2010 році на 17,8 відсотка, прогнозного індексу
споживчих цін у 2010 році (грудень до грудня попереднього року) -
113,1 відсотка, розміру мінімальної заробітної плати, встановленої
Законом України "Про встановлення прожиткового мінімуму та
мінімальної заробітної плати" від 20.10.2009 р. N 1646-VI
( 1646-17 ) з 01.01.2010 року - 869,0 грн., з 01.04. - 884,0 грн.,
з 01.07. - 888,0 грн., з 01.10. - 907,0 грн., з 01.12. -
922,0 грн. Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 64 ( v0064583-10 ) від 22.12.2010 }
4. Затвердити кошторис видатків за статтею "Забезпечення
роботи правління та наглядової ради Фонду на 2010 рік"
(додаток 2).
5. Установити резерв коштів для забезпечення виконання
завдань страхування від нещасного випадку на кінець бюджетного
періоду у сумі 160223,5 тис. гривень.
6. Затвердити дефіцит коштів на кінець бюджетного періоду у
сумі 589313,4 тис. гривень. Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 64 ( v0064583-10 ) від 22.12.2010 }
7. Через відсутність коштів розмір оборотної касової готівки
на кінець бюджетного періоду на покриття тимчасово касових
розривів для фінансування страхових виплат, соціальних послуг
наступного бюджетного періоду не планувати.
8. Джерелом покриття дефіциту бюджету Фонду визначити
погашення заборгованості, що утворилася в зв'язку з прийняттям
Кабінетом Міністрів України рішень від 23 липня 2009 року,
29 жовтня 2009 року, 20 січня 2010 року, які зобов'язували
Мінвуглепром і Державне казначейство направляти кошти, які
виділяються з державного бюджету підприємствам вугільної
промисловості, та кошти від реалізації вугілля протягом
липня-грудня 2009 року та січня-лютого 2010 року винятково на
виплату заробітної плати без сплати страхових внесків до фондів
соціального страхування.
9. З метою покриття дефіциту бюджету Фонду виконавчій
дирекції Фонду надати Міністерству праці та соціальної політики
України пропозиції щодо включення до проекту Закону України "Про
Державний бюджет України на 2010 рік": - статті про виділення коштів для підтримки вугільних
підприємств державної форми власності з метою погашення ними
заборгованості зі сплати страхових внесків; - статті про надання права Державному казначейству України
надавати Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України позички на термін
до дванадцяти календарних місяців на покриття тимчасово касових
розривів за рахунок єдиного казначейського рахунку на договірних
умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами у
сумах, визначених на підставі розрахунків Фонду.
10. За підсумками роботи за I півріччя 2010 року виконавчій
дирекції Фонду в разі необхідності підготувати та внести на
розгляд правління Фонду зміни до бюджету Фонду на 2010 рік.
Голова правління Г.Ольховець

Додаток 1

до постанови правління

Фонду соціального

страхування від нещасних

випадків на виробництві

та професійних захворювань

України

13.04.2010 N 9

БЮДЖЕТ

Фонду соціального страхування від нещасних

випадків на виробництві та професійних

захворювань України на 2010 рік

тис. грн. ----------------------------------------------------------------- N | Показники |Сума коштів|Питома вага (%)| п/п| | | | ----------------------------------------------------------------| I. Доходи | ----------------------------------------------------------------| 1 |Оборотна касова готівки на | 36553,0 | 0,9 | |покриття тимчасово касових | | | |розривів для фінансування | | | |страхових виплат, соціальних | | | |послуг поточного місяця | | | ---+--------------------------------+-----------+---------------| 2 |Резерв коштів для забезпечення | 0,0 | 0,0 | |виконання завдань страхування | | | |від нещасного випадку | | | ---+--------------------------------+-----------+---------------| 3 |Надходження | 3904676,5 | 99,1 | ---+--------------------------------+-----------+---------------| 3.1|Страхові внески роботодавців | 3890482,2 | 98,7 | ---+--------------------------------+-----------+---------------| 3.2|Добровільні внески | 156,3 | 0,0 | ---+--------------------------------+-----------+---------------| 3.3|Інші надходження, одержання яких| 14038,0 | 0,4 | |не суперечить законодавству | | | ---+--------------------------------+-----------+---------------| 4 |Прибуток, одержаний від | 0,0 | 0,0 | |розміщення тимчасово вільних | | | |коштів Фонду, утому числі | | | |резерву коштів на вкладних | | | |депозитних рахунках | | | ---+--------------------------------+-----------+---------------| |Всього доходів: | 3941229,5 | 100,0 | ----------------------------------------------------------------| II. Видатки | ----------------------------------------------------------------| 1 |Профілактика нещасних випадків | 9435,1 | 0,6 | |на виробництві та професійних | | | |захворювань | | | ---+--------------------------------+-----------+---------------| 2 |Медична, професійна та соціальна| 251178,9 | 6,4 | |реабілітація потерпілих на | | | |виробництві | | | ---+--------------------------------+-----------+---------------| 3 |Відшкодування шкоди, заподіяної | 3733683,1 | 94,7 | |працівникові внаслідок | | | |ушкодження його здоров'я або в | | | |разі його смерті* | | | ---+--------------------------------+-----------+---------------| 4 |Видатки по перерахуванню коштів | 29606,5 | 0,8 | |(обслуговування банківськими | | | |установами та УДППЗ "Укрпошта", | | | |програмно-технічного комплексу | | | |"Клієнт - Казначейство") | | | ---+--------------------------------+-----------+---------------| 5 |Судові витрати та виконавчий | 141,8 | 0,0 | |збір | | | ---+--------------------------------+-----------+---------------| 6 |Витрати на забезпечення | 2924,9 | 0,1 | |діяльності по обслуговуванню | | | |потерпілих та інвалідів | | | ---+--------------------------------+-----------+---------------| 7 |Видатки для створення | 0,0 | 0,0 | |лікувально-профілактичної бази | | | |Фонду | | | ---+--------------------------------+-----------+---------------| 8 |Витрати на заходи по координації| 2096,0 | 0,1 | |роботи зі страхувальниками | | | ---+--------------------------------+-----------+---------------| 9 |Витрати на виконання інших | 5820,0 | 0,1 | |робіт, пов'язаних з координацією| | | |страхової діяльності | | | ---+--------------------------------+-----------+---------------| 10 |Забезпечення роботи правління та| 150,0 | 0,0 | |наглядової ради Фонду | | | ---+--------------------------------+-----------+---------------| 11 |Поточні видатки виконавчої | 333634,6 | 8,5 | |дирекції Фонду та її робочих | | | |органів | | | ---+--------------------------------+-----------+---------------| 12 |Капітальні видатки виконавчої | 1648,5 | 0,0 | |дирекції Фонду та її робочих | | | |органів | | | ---+--------------------------------+-----------+---------------| |Всього видатків: | 4370319,4 | 111,2 | ---+--------------------------------+-----------+---------------| 13 |Резерв коштів для забезпечення | 160223,5 | 4,1 | |виконання завдань страхування | | | |від нещасного випадку | | | ---+--------------------------------+-----------+---------------| 14 |Оборотна касова готівка на | 0,0 | 0,0 | |кінець бюджетного періоду на | | | |покриття тимчасово касових | | | |розривів для фінансування | | | |страхових виплат, соціальних | | | |послуг наступного бюджетного | | | |періоду | | | ---+--------------------------------+-----------+---------------| |Перевищення доходів над | -589313,4 | | |видатками (+), видатків над | | | |доходами (-) | | | -----------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 64 ( v0064583-10 ) від 22.12.2010 }

Додаток 2

до постанови правління Фонду

соціального страхування

від нещасних випадків

на виробництві

та професійних

захворювань України

13.04.2010 N 9

КОШТОРИС

видатків за статтею бюджету Фонду соціального

страхування від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань України

"Забезпечення роботи правління та наглядової

ради Фонду" на 2010 рік

тис. грн. ----------------------------------------------------------------- N/N| Статті видатків | КЕКВ |Сума | | |( v0604201-01 )| | ---+--------------------------------------+---------------+-----| 1 |Витрати на відшкодування втраченого | 1331.1 |24,2 | |заробітку | | | ---+--------------------------------------+---------------+-----| 2 |Витрати на відшкодування внесків на | 1331.2 | 8,9 | |соціальне страхування | | | ---+--------------------------------------+---------------+-----| 3 |Предмети, матеріали, обладнання та | 1331.31 |13,2 | |інвентар | | | ---+--------------------------------------+---------------+-----| 4 |Оплата транспортних послуг та | 1331.35 | 0,0 | |утримання транспортних засобів | | | ---+--------------------------------------+---------------+-----| 5 |Оренда | 1331.36 |32,0 | ---+--------------------------------------+---------------+-----| 6 |Послуги зв'язку | 1331.38 |16,8 | ---+--------------------------------------+---------------+-----| 7 |Оплата інших послуг та інші видатки | 1331.39 |32,9 | ---+--------------------------------------+---------------+-----| 8 |Витрати на відшкодування витрат на | 1331.4 |22,0 | |проїзд і проживання | | | ---+--------------------------------------+---------------+-----| 9 |Придбання обладнання та предметів | 1331.10 | 0 | |довгострокового користування | | | ---+--------------------------------------+---------------+-----| |Всього видатків | |150,0| -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: