open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
04.09.2003 N 9

Про внесення змін до Регламенту роботи

правління Фонду соціального страхування

від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань України

Відповідно до статті 17 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) правління Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Внести до Регламенту роботи правління Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України, затвердженого постановою правління Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України від 08.09.2000 року N 11
( v0011583-00 ): 1) перше речення пункту 8 після слова "дирекції" доповнити
словами "за погодженням з головою правління"; 2) пункт 9 доповнити абзацами третім - п'ятим такого змісту: "Проекти рішень правління, які готуються виконавчою
дирекцією, візуються керівником структурного підрозділу та
заступником директора виконавчої дирекції, які відповідають за
відповідний напрямок роботи, та керівником юридичного управління.
Одночасно на розгляд правління подається висновок юридичного
управління центрального апарату виконавчої дирекції (далі -
юридичне управління) про відповідність проекту рішення правління
нормам чинного законодавства. В разі подання проекту рішення правління членом правління
юридичне управління готує висновок про відповідність його нормам
чинного законодавства. До проекту рішення, що вноситься на розгляд правлінням,
авторами обов'язково додається пояснювальна записка, в якій
наводиться обґрунтування необхідності прийняття рішення, його цілі
і завдання, загальна характеристика і основні положення,
фінансово-економічне обґрунтування та прогноз наслідків прийняття
рішення"; 3) у пункті 10: а) в абзаці першому: слова "структурним підрозділом виконавчої дирекції, що
здійснює технічне обслуговування засідань правління" замінити
словами "виконавчою дирекцією"; цифри "25" замінити цифрами "20"; абзац доповнити реченням другим такого змісту: "Обов'язково першим питанням порядку денного є питання щодо
виконання виконавчою дирекцією рішень правління, строк виконання
яких минув"; б) в абзаці третьому цифри "20" замінити цифрами "15"; в) пункт доповнити абзацами шостим та сьомим такого змісту: "Після отримання пропозицій від членів правління та їх
дублерів структурний підрозділ виконавчої дирекції, який
відповідає за відповідний напрямок роботи, готує порівняльну
таблицю щодо проектів рішень правління, яка має три графи: 1) редакція, яка запропонована для розгляду правлінням, 2) пропозиції членів правління, їх дублерів та виконавчої
дирекції; 3) пропозиції постійної комісії щодо остаточної редакції. До засідання правління відповідна постійна комісія розглядає
пропозиції членів правління, їх дублерів та виконавчої дирекції і
вносить на розгляд правління остаточні пропозиції щодо прийняття
рішень правлінням з питання, що внесено на розгляд, або зняття
питання з порядку денного засідання правління"; 4) у пункті 31: а) в абзаці другому: слово "п'ятиденний" замінити словом "десятиденний"; після слова "виконавцям" доповнити словами "у
п'ятнадцятиденний строк"; б) пункт доповнити новим абзацом третім в такій редакції: "У структурному підрозділі виконавчої дирекції Фонду, що
здійснює технічне обслуговування засідань правління Фонду,
ведеться реєстр розсилки постанов правління його членам і їх
дублерам та управлінням виконавчої дирекції в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
зазначається дата відправки та отримання членом (дублером члена)
правління документів". У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим.
Голова правління Г.Ольховець

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: