open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
31.01.2002 N 9

Про затвердження Порядку відшкодування витрат,

пов'язаних із забезпеченням автомобілями

інвалідів внаслідок нещасного випадку

на виробництві або професійного захворювання
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду

соціального страхування від нещасних випадків

на виробництві та професійних захворювань

N 55 ( v0055583-02 ) від 31.10.2002 )

Відповідно до частини шостої статті 34, пункту 8 частини
першої статті 43 та абзацу третього пункту 3 Прикінцевих положень
Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ),
постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.97 року N 999
( 999-97-п ) "Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів
автомобілями" правління Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Порядок відшкодування витрат, пов'язаних
із забезпеченням автомобілями інвалідів внаслідок нещасного
випадку на виробництві або професійного захворювання (додається).
( Пункт 2 відмінено на підставі Постанови Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України N 55 ( v0055583-02 ) від 31.10.2002 )
2. Установити, що інваліди, які мають право на забезпечення
автомобілями і перебувають на повному державному утриманні
в будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів,
пансіонатах ветеранів війни та праці незалежно від їх відомчого
підпорядкування, автомобілями не забезпечуються і компенсація
витрат на транспортне обслуговування їм не здійснюється.
Голова правління С.Сторчак

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління Фонду

соціального страхування

від нещасних випадків

на виробництві

та професійних захворювань

України

31.01.2002 N 9

ПОРЯДОК

відшкодування витрат, пов'язаних із забезпеченням

автомобілями інвалідів внаслідок нещасного

випадку на виробництві або

професійного захворювання

Загальні положення
1. Відповідно до пункту 6 статті 34 та пункту 8 статті 43
Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 )
(із змінами і доповненнями, внесеними Законом України
"Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 2272-14 )
за наявності у потерпілого відповідно до висновків МСЕК медичних
показань для одержання автомобіля Фонд соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України (далі - Фонд) компенсує вартість придбання автомобіля
з ручним керуванням, запасних частин до нього, пального, а також
ремонту і технічного обслуговування та навчання керуванню
автомобілем у розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
Марки автомобілів, якими безплатно та на пільгових умовах
забезпечуються інваліди внаслідок трудового каліцтва, що настало
від нещасного випадку на виробництві або профзахворювання (далі -
інваліди), а також розмір плати за них визначаються Кабінетом
Міністрів України.
2. Підставою для забезпечення інвалідів автомобілями є
висновок обласної, центральної міської - у містах Києві
та Севастополі, Кримської - в Автономній Республіці Крим
медико-соціальної експертної комісії (далі - відповідно облМСЕК,
ЦМСЕК, КМСЕК) про наявність у інвалідів медичних показань для їх
одержання, а також посвідчення на право керування автомобілем. Перелік медичних показань для забезпечення інвалідів
автомобілями затверджується Міністерством охорони здоров'я
за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики.
3. Заміна автомобілів, одержаних безплатно інвалідами, яким
групу інвалідності встановлено безстроково, провадиться
на підставі раніше виданого висновку облМСЕК (ЦМСЕК, КМСЕК)
про наявність медичних показань для одержання автомобіля
або мотоколяски без повторного медичного обстеження з урахуванням
висновку лікувально-профілактичних закладів про спроможність
інваліда керувати автомобілем. У такому ж порядку на пільгових
умовах здійснюється заміна автомобілів інвалідам інших категорій,
групу інвалідності яким встановлено безстроково.
4. Безплатне забезпечення інвалідів автомобілями або продаж
їх на пільгових умовах провадиться Міністерством праці
та соціального захисту Автономної Республіки Крим, головними
управліннями праці та соціального захисту населення обласних,
Київської міської державної адміністрації і управлінням праці
та соціального захисту населення Севастопольської міської
державної адміністрації на десятирічний термін експлуатації
без права продажу, дарування і передачі іншій особі. Після
закінчення зазначеного терміну інвалід може користуватися цим
автомобілем до одержання нового.
5. Інваліди, які за медичними показаннями мають право
на забезпечення автомобілем безплатно або купівлю його
на пільгових умовах, можуть мати в своєму користуванні лише один
такий автомобіль, одержаний через органи соціального захисту
населення. Якщо в сім'ї є два і більше інваліди, які за медичними
показаннями мають право на одержання автомобіля безплатно
або купівлю його на пільгових умовах, то видається (продається)
один автомобіль позачергово на вибір одному з них (за згодою
інших) з подальшим зняттям їх з черги на одержання автомобіля.
У разі смерті інваліда, якому видано автомобіль, він
переоформляється на іншого інваліда - члена сім'ї за його згодою.
Інвалід - член такої сім'ї має право вдруге стати на облік
для отримання нового автомобіля не раніше закінчення встановленого
терміну експлуатації попереднього.
6. Фінансування витрат на придбання автомобілів та підготовку
їх до експлуатації здійснюється відповідно за рахунок коштів,
що передбачаються на ці цілі у бюджеті Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань.
7. Органи соціального захисту населення разом з Товариством
сприяння обороні України, радами Всеукраїнської спілки
автомобілістів організовують для інвалідів, які мають право
на безкоштовне або на пільгових умовах придбання автомобілів,
навчання керування автомобілем. Витрати, пов'язані з навчанням
інвалідів (включаючи безплатний проїзд до місця навчання
і у зворотному напрямку, харчування, оплату квартирних
для іногородніх), провадяться за рахунок коштів, що передбачаються
на ці цілі у бюджеті Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань. Особа, якій передається право керування автомобілем
для обслуговування інваліда, навчається керуванню за рахунок Фонду
соціального страхування від нещасних випадків.
8. Виробничо-торгівельні підприємства, які мають ліцензію
на торгівлю транспортними засобами, одержують
від заводу-постачальника автомобілі, готують їх до експлуатації
і видають інвалідам за дорученням Міністерства праці
та соціального захисту Автономної Республіки Крим, головних
управлінь праці та соціального захисту населення обласних,
Київської міської державної адміністрації і управління праці
та соціального захисту населення Севастопольської міської
державної адміністрації.
9. Ремонт і технічне обслуговування автомобілів, одержаних
інвалідами безплатно або куплених на пільгових умовах, здійснюють
станції технічного обслуговування відкритого акціонерного
товариства "АвтоЗАЗ" позачергово за рахунок інвалідів. Частина витрат на ці цілі відшкодовується інвалідам,
що отримали за рахунок коштів, передбачених на ці цілі у бюджеті
Фонду і в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України
у вигляді компенсаційної виплати на бензин, ремонт і технічне
обслуговування автомобіля. Компенсація виплачується також
інвалідам зазначеної категорії, які мають право на забезпечення
автомобілем безплатно або на пільгових умовах, але користуються
власним автомобілем, придбаним ними за власні кошти. Інвалідам, які за висновком медико-соціальної експертної
комісії мають право на забезпечення автомобілем безплатно,
але за їх бажанням або протипоказаннями до керування і відсутністю
членів сім'ї, які могли б керувати автомобілем для їх
обслуговування, не одержали його, здійснюється компенсація витрат
на транспортне обслуговування. Компенсаційні витрати на транспортне обслуговування інвалідів
провадяться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
10. Контроль за правильністю експлуатації автомобілів,
одержаних інвалідами безплатно або куплених ними на пільгових
умовах, здійснюють органи Міністерства праці та соціальної
політики разом з органами Державтоінспекції. У разі позбавлення інваліда права керування автомобілем
на певний час за порушення правил дорожнього руху або знаходження
його у місцях позбавлення волі термін експлуатації автомобіля
продовжується на відповідний період, а виплата компенсації за цей
період не провадиться. Про позбавлення інваліда або особи, яка за дорученням
інваліда керує автомобілем, права керування автомобілем
за порушення правил дорожнього руху Державтоінспекція в місячний
термін повідомляє органи соціального захисту населення, де інвалід
перебуває на обліку.
11. Під час видачі (продажу) інвалідам автомобілів
з передачею права керування іншій особі свідоцтво про реєстрацію
транспортного засобу оформляється на інваліда. Органи Державтоінспекції в свідоцтві про реєстрацію
транспортного засобу роблять такі помітки: "Автомобіль виданий
органами соціального захисту населення безплатно без права
продажу, передачі та дарування іншій особі" або "Автомобіль
проданий органами соціального захисту населення на пільгових
умовах без права продажу, передачі та дарування іншій особі".
12. Для одержання виданого (проданого) автомобіля інваліди
повинні з'являтися особисто.
13. З дозволу Міністерства праці та соціального захисту
Автономної Республіки Крим, головних управлінь праці
та соціального захисту населення обласних, Київської міської
державної адміністрації і управління праці та соціального захисту
населення Севастопольської міської державної адміністрації інвалід
може повернути автомобіль, яким він був безплатно забезпечений,
незалежно від терміну його експлуатації, у повній комплектності
і в задовільному технічному стані без права взяття на облік
для одержання автомобіля протягом десяти років від дня одержання
повернутого автомобіля. У разі повернення автомобіля інваліду
виплачується грошова компенсація на транспортне обслуговування.
14. Реалізація автомобілів, одержаних інвалідами за рахунок
коштів Фонду, після закінчення терміну їх експлуатації проводиться
за рішенням Міністерства праці та соціального захисту Автономної
Республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту
населення обласних, Київської міської державної адміністрації
і управління праці та соціального захисту населення
Севастопольської міської державної адміністрації підприємствами
комісійної торгівлі з урахуванням відсотка зносу автомобіля
із зарахуванням одержаних коштів на рахунок Фонду.
Порядок обстеження інвалідів медико-соціальними

експертними комісіями
15. Медичне обстеження інвалідів для встановлення показань
на право забезпечення автомобілями безплатно чи купівлю їх
на пільгових умовах з ручним або із звичайним керуванням
і протипоказань до керування ними провадиться облМСЕК (ЦМСЕК,
КМСЕК) шляхом вивчення медичних документів закладу охорони
здоров'я, медекспертних справ і медичного обстеження інвалідів.
Інваліди з необгрунтованим діагнозом, який утруднює прийняття
медико-соціальною експертною комісією рішення, направляються
до лікувально-профілактичних закладів або клінік науково-дослідних
інститутів Міністерства охорони здоров'я для додаткового медичного
обстеження.
16. Після медичного обстеження інвалідів облМСЕК (ЦМСЕК,
КМСЕК) складається акт про наявність (відсутність) у них
відповідних медичних показань для забезпечення автомобілями
з ручним або із звичайним керуванням. Акти про обстеження
інвалідів з усіма висновками зберігаються в медичній справі
інваліда в облМСЕК (ЦМСЕК, КМСЕК), де провадилося обстеження.
17. Виписка з акта медичного обстеження інваліда надсилається
Міністерству праці та соціального захисту Автономної Республіки
Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення
обласних, Київської міської державної адміністрації і управлінням
праці та соціального захисту населення Севастопольської міської
державної адміністрації, а копія виписки з акта медичного
обстеження інваліда - управлінням виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі, якщо інвалідність настала внаслідок
нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.
18. Під час встановлення медичних показань на право
забезпечення автомобілем безплатно або на продаж його на пільгових
умовах і за відсутності протипоказань до керування ним інваліду
видається довідка для подання в органи Державтоінспекції з метою
одержання посвідчення на право керування автомобілем.
19. Якщо після медичного обстеження облМСЕК (ЦМСЕК, КМСЕК)
робить висновок про відсутність медичних показань на право
одержання інвалідом автомобіля або про наявність протипоказань
до керування ним, голова комісії письмово повідомляє інваліда
про прийняте відповідною комісією рішення і надсилає копію
відповіді управлінню праці та соціального захисту населення
районної, районної у містах Києві та Севастополі державної
адміністрації або відділенню виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань, виконкому міської ради за місцем проживання інваліда.
20. Для вирішення питання про заміну автомобілів повторне
медичне обстеження інвалідів (крім тих, яким група інвалідності
встановлена безстроково) провадиться після закінчення
встановленого терміну експлуатації автомобіля. Періодичність повторних медичних обстежень інвалідів щодо їх
спроможності керувати автомобілем регламентується у порядку,
встановленому Міністерством охорони здоров'я.
Безплатне забезпечення інвалідів автомобілями
21. Інваліди забезпечуються автомобілями за наявності
посвідчення водія; медичного висновку на право забезпечення
автомобілем безплатно, відсутності протипоказань до керування
автомобілями.
22. Серед інвалідів першочергово забезпечуються автомобілями
Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці, кавалери
трьох орденів Слави та інваліди, нагороджені чотирма медалями
"За відвагу".
23. Інваліди, за наявності у них медичного висновку на право
забезпечення автомобілями, одержують автомобілі після оплати їх
вартості Фондом. У разі одержання нового автомобіля інвалід повинен повернути
старий автомобіль Фонду. Інвалідам, які мають відповідні медичні показання
для забезпечення автомобілем з ручним керуванням і протипоказання
до водіння автотранспорту, автомобіль видається, якщо керування
для обслуговування інваліда буде здійснюватися членом його сім'ї.
24. Якщо в процесі експлуатації автомобіля, одержаного
інвалідом безплатно, у нього або особи, якій доручено керувати
автомобілем відповідно до пункту 26 цього Порядку, будуть виявлені
протипоказання до керування ним, питання про передачу права
керування автомобілем і видачі доручення іншій особі вирішується
з дозволу Міністерства праці та соціального захисту Автономної
Республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту
населення обласних, Київської міської державної адміністрації
і управління праці та соціального захисту населення
Севастопольської міської державної адміністрації у кожному
конкретному випадку. Інвалідам, у яких будуть виявлені захворювання, що не дають
змоги керувати автомобілем, і за висновком облМСЕК (ЦМСЕК, КМСЕК)
вони потребують автомобіль іншої модифікації, переобладнання
автомобіля здійснюється станціями технічного обслуговування
за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань.
25. Інвалід, який одержав безплатно автомобіль, може бути
достроково поставлений на чергу для одержання іншого автомобіля
на підставі рішення колегії Міністерства праці та соціальної
політики у разі, коли цей автомобіль непридатний для подальшої
експлуатації внаслідок шляхово-транспортної пригоди, яка сталася
не з вини інваліда або стихійного лиха, за наявності відповідного
висновку технічної експертизи про неможливість його відновлення.
Порядок продажу інвалідам автомобілів

на пільгових умовах
26. Продаж автомобілів на пільгових умовах з оплатою
7 відсотків їх вартості провадиться інвалідам за наявності
відповідних медичних висновків на право забезпечення автомобілем
і протипоказань до водіння автомобіля, якщо керування ним буде
здійснювати член сім'ї інваліда. Продаж інвалідам автомобілів провадиться за рішеннями
Міністерства праці та соціального захисту Автономної Республіки
Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення
обласних, Київської міської державної адміністрації і управління
праці та соціального захисту населення Севастопольської міської
державної адміністрації, погодженими з відповідними відділеннями
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань. Клопотання
про це порушуються управліннями праці та соціального захисту
населення районної, районної у містах Києві та Севастополі
державної адміністрації.
27. Автомобілі реалізуються інвалідам на пільгових умовах
з оплатою 7 відсотків їх вартості торгівельними підприємствами
і організаціями з дозволу Міністерства праці та соціального
захисту Автономної Республіки Крим, головних управлінь праці
та соціального захисту населення обласних, Київської міської
державної адміністрації і управління праці та соціального захисту
населення Севастопольської міської державної адміністрації.
Порядок надання автомобілів
28. Заява інваліда про надання йому автомобіля приймається
управлінням праці та соціального захисту населення районної,
районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації
за місцем постійного проживання інваліда і підлягає реєстрації
в спеціальному журналі. Управління праці та соціального захисту населення
або міськвиконкому видає інваліду копію акта про нещасний випадок
на виробництві (форма Н-1) ( 1094-2001-п ) або копію акта
про професійне захворювання (форма П-4) ( 1094-2001-п )
та направлення до лікувально-профілактичного закладу для медичного
обстеження лікувально-консультативною комісією (далі - ЛКК)
і підготовки форми 88. Після обстеження інваліда ЛКК його медична
справа разом із запропонованою формою 88 в п'ятиденний термін
надсилається облМСЕК (ЦМСЕК, КМСЕК) для надання висновку.
29. Міністерство праці та соціального захисту Автономної
Республіки Крим, головні управління праці та соціального захисту
населення обласних, Київської міської державної адміністрації
і управління праці та соціального захисту населення
Севастопольської міської державної адміністрації в місячний термін
з дня одержання документів з урахуванням висновку облМСЕК (ЦМСЕК,
КМСЕК) приймають відповідне рішення і надсилають його у письмовій
формі управлінням праці та соціального захисту населення районної,
районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації,
які видали направлення, відділенням виконавчої дирекції Фонду
та інваліду (заявнику).
30. Взяття на облік інвалідів, які мають право
на забезпечення автомобілями, здійснюється Міністерством праці
та соціального захисту Автономної Республіки Крим, головними
управліннями праці та соціального захисту населення обласних,
Київської міської державної адміністрації і управлінням праці
та соціального захисту населення Севастопольської міської
державної адміністрації з дати медичного огляду медико-соціальної
експертної комісії, яка надала висновок інваліду про необхідність
забезпечення автомобілем.
31. На кожного інваліда, взятого на облік для забезпечення
автомобілем безплатно або для продажу йому автомобіля на пільгових
умовах, заводиться особова справа, в якій містяться: заява
інваліда, висновок медико-соціальної експертної комісії
про встановлення медичних показань на право забезпечення
автомобілем безплатно або купівлю його на пільгових умовах, копія
прав водія-інваліда або особи, яка буде керувати автомобілем,
рішення Міністерства праці та соціального захисту Автономної
Республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту
населення обласних, Київської міської державної адміністрації
і управління праці та соціального захисту населення
Севастопольської міської державної адміністрації про здійснення
компенсації витрат на бензин, ремонт і технічне обслуговування
автомобіля або на транспортне обслуговування, довідка з місця
постійного проживання особи, яка буде керувати автомобілем,
довідка про одержання пенсії, копія висновку медико-соціальної
експертної комісії про встановлення групи інвалідності, документ
від органів соціального захисту населення про раніше одержаний
автомобіль, а також довідка про здачу його до підприємства
торгівлі або підприємства Втормету.
32. Повідомлення про надання інваліду автомобіля надсилається
Міністерством праці та соціального захисту Автономної Республіки
Крим, головними управліннями праці та соціального захисту
населення обласних, Київської міської державної адміністрації
і управлінням праці та соціального захисту населення
Севастопольської міської державної адміністрації управлінню праці
та соціального захисту населення районної, районної у містах Києві
та Севастополі державної адміністрації за місцем постійного
проживання інваліда або в центр по нарахуванню і виплаті пенсій
та допомоги і додається до пенсійної справи.
33. Після смерті інваліда автомобіль, яким він був
забезпечений безплатно або на пільгових умовах, залишається його
сім'ї та знімається з обліку в органах соціального захисту
населення. Перереєстрація автомобіля на ім'я одного з членів сім'ї
інваліда, який на час смерті інваліда проживав разом з ним,
проводиться Державтоінспекцією з дозволу органу соціального
захисту населення, де інвалід перебував на обліку як власник
транспорту. Спори про частку в спільній власності вирішуються в судовому
порядку за позовом будь-кого з членів сім'ї. У разі відсутності у померлого інваліда сім'ї одержаний ним
безплатно автомобіль повертається робочому органу виконавчої
дирекції Фонду в повній комплектності для реалізації
в установленому порядку, а одержаний на пільгових умовах
автомобіль повертається органу соціального захисту населення
з наступним відшкодуванням ним спадкоємцям оплаченої інвалідом
вартості автомобіля з урахуванням ступеня його зносу. Примусове вилучення автомобілів, одержаних інвалідами
безплатно або куплених на пільгових умовах, може бути здійснено
відповідно до законодавства.
34. У разі виїзду інваліда, який відповідно до цього Порядку
одержав автомобіль безплатно або купив його на пільгових умовах,
на постійне місце проживання за межі України (крім країн СНД) він
зобов'язаний до виїзду повернути автомобіль органам соціального
захисту населення в повній комплектності.
35. Особові справи інвалідів, які одержали автомобіль
безплатно або купили його на пільгових умовах, зберігаються
в Міністерстві праці та соціального захисту Автономної Республіки
Крим, головних управліннях праці та соціального захисту населення
обласних, Київської міської державної адміністрації і управлінні
праці та соціального захисту населення Севастопольської міської
державної адміністрації, які видали автомобіль. Після виїзду інваліда на постійне місце проживання за кордон
його особова справа на одержання автомобіля зберігається протягом
дев'яти років, а у разі смерті інваліда - протягом року, після
чого знищується за актом у встановленому порядку.
36. Службові особи, спадкоємці та інші громадяни, винні у
порушенні цього Порядку, несуть відповідальність згідно з чинним
законодавством.
Порядок надання автомобілів, отриманих

як гуманітарна допомога
37. Автомобілі, отримані органами соціального захисту
населення як гуманітарна допомога, видаються інвалідам (за їх
бажанням) безоплатно згідно з чергою за умови зняття з обліку
для забезпечення автомобілем. Автомобіль, отриманий органом соціального захисту населення
як гуманітарна допомога для конкретної фізичної особи,
що перебуває на обліку для забезпечення автомобілем в органах
соціального захисту населення, видається такій особі (за її
згодою) незалежно від черги. Автомобіль, отриманий органом соціального захисту населення
як гуманітарна допомога для конкретної фізичної особи, яка вже
користується автомобілем, отриманим через орган соціального
захисту населення безоплатно чи на пільгових умовах (у тому числі
автомобілем, отриманим як гуманітарна допомога), видається такій
особі за умови повернення органу соціального захисту населення
автомобіля, яким вона користується, у повній комплектності. У разі відмови інваліда від автомобіля, отриманого органом
соціального захисту населення як гуманітарна допомога, цей
автомобіль надається згідно з чергою іншому інваліду, який
перебуває на обліку для забезпечення автомобілем.
38. Компенсаційні виплати на бензин, ремонт і технічне
обслуговування автомобілів інвалідам, яким видані автомобілі,
отримані як гуманітарна допомога, провадяться в межах коштів, які
виділяються на ці цілі. Переобладнання автомобіля відповідно до потреб інваліда
здійснюється за його рахунок.
Збірник "Соціальне страхування від нещасного випадку
на виробництві та професійного захворювання". Книга 3, 2002 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: