open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.01.2004 N 9
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Міністерства палива та енергетики

N 36 ( v0036558-07 ) від 31.01.2007 }
Про заходи щодо запобігання корупції та іншим

правопорушенням, пов'язаним з корупцією, у

центральному апараті Мінпаливенерго України

На виконання наказу Мінпаливенерго України від 19.11.2003
N 685 "Про заходи протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом", вимог п. 3 Стандарту державного
фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного
і комунального майна - 7 "Попередження правопорушень з боку
суб'єктів державного фінансового контролю та їх службових осіб",
затвердженого наказом ГоловКРУ України від 09.08.2002 N 168
( z0762-02 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
17.09.2002 за N 762/7050, та з метою запобігання корупції та
корупційним діянням з боку працівників центрального апарату
Мінпаливенерго України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План заходів щодо запобігання корупційним
діянням у центральному апараті Мінпаливенерго України, що
додається.
2. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату
Мінпаливенерго України:
2.1. Вжити заходів до неухильного дотримання Плану заходів
щодо запобігання корупційним діянням у центральному апараті
Мінпаливенерго України.
2.2. У десятиденний термін опрацювати цей наказ з підлеглими
працівниками.
3. Директору Контрольно-ревізійного департаменту
Деньгубу О.М.:
3.1. З метою запобігання зловживанню владою або службовим
становищем та перевищенню влади або службових повноважень з боку
працівників Контрольно-ревізійного департаменту встановити
механізм виконання посадових обов'язків працівниками Департаменту
із залученням до виконання покладених на нього завдань не менш ніж
двох працівників.
3.2. З метою запобігання службовому підробленню та службовій
недбалості вжити заходів щодо контролю за виконанням завдань,
покладених на департамент, безпосередніми виконавцями та
контролювати якість і заходи, що здійснюються під час виконання
працівниками покладених на них завдань, а в разі потреби проводити
заміну одного з виконавців на будь-якій стадії виконання.
3.3. З метою запобігання упередженості або прихильності до
будь-якого суб'єкта господарювання чи конкретної особи не
допускати проведення контрольно-ревізійних заходів суб'єктами
державного фінансового контролю, що мають близькі родинні зв'язки
чи працювали на керівних посадах та (або) проводили попередні
контрольні заходи у конкретного суб'єкта господарювання.
3.4. З метою запобігання використанню працівниками
департаменту свого службового становища з корисливих мотивів чи в
інших особистих інтересах, чи в інтересах третіх осіб, а також
запобігання діянням, які відповідно до законодавства України
вважаються корупційними, а так само попередження отримання,
давання та провокації хабара, щомісяця проводити роз'яснювальну
роботу з працівниками департаменту з використанням інформації, що
поширюється органами, визначеними статтею 4 Закону України "Про
боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ), ЗМІ та іншої інформації,
передбаченої законодавством України.
3.5. Забезпечити своєчасне надання достовірної інформації
фізичним та юридичним особам, надання якої передбачене
законодавством, та недопущення необгрунтованого обмеження доступу
цих осіб до такої інформації.
3.6. Вжити заходів щодо недопущення розголошення державної та
(або) службової таємниці, що не підлягає розголошенню, шляхом
проведення ретельного відбору під час співбесіди з претендентами
на здобуття вакантної посади у Контрольно-ревізійному департаменті
та систематичної виховної роботи з працівниками. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр С.Єрмілов

Додаток

до наказу Мінпаливенерго

України

14.01.2004 N 9

ПЛАН

заходів щодо запобігання корупційним діянням у

центральному апараті Мінпаливенерго України

1. Проаналізувати стан роботи з працівниками міністерства,
керуючись принципом посилення вимогливості та підвищення особистої
відповідальності кожного державного службовця, посадової особи та
керівників усіх рівнів за виконання державних завдань у справі
зміцнення правопорядку, суворого додержання законності на всіх
ділянках розбудови економічного і соціально-політичного життя.
Перші заступники, заступники

Міністра палива та енергетики

України, керівники

структурних підрозділів

Мінпаливенерго України.

Термін виконання: постійно.
2. Забезпечити добір і розстановку кадрів на засадах
неупередженого конкурентного відбору, а також їх об'єктивну
атестацію, періодичну ротацію.
Управління кадрової політики.

Термін виконання: постійно.
3. Запровадити обов'язковий періодичний розгляд на засіданнях
комісії Міністерства палива та енергетики України по боротьбі з
корупцією та організованою злочинністю, службових нарадах питань
виконання законодавства про державну службу, боротьбу з корупцією,
здійснення заходів щодо запобігання корупційним проявам та
реагування на них.
Керівники структурних

підрозділів.

Термін виконання: два рази на

рік.
4. Проводити службові розслідування у кожному конкретному
випадку отримання державними службовцями та іншими посадовими
особами подарунків, комісійної винагороди, гонорарів, послуг,
незаконного використання ними майна незалежно від форми власності
тощо.
Управління кадрової політики,

Юридичне управління,

Контрольно-ревізійний

департамент.

Термін виконання: за

необхідності.
5. Здійснювати контроль за додержанням вимог статті 5 Закону
України "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ) щодо заборони
державним службовцям усіх рангів брати участь у підприємницькій
діяльності як безпосередньо, так і приховано (через підставних
осіб), лобіювання інтересів підприємств та окремих
бізнес-структур.
Перші заступники, заступники

Міністра палива та енергетики

України, керівники

структурних підрозділів.

Термін виконання: постійно.
6. Узагальнити практику реагування на корупційні діяння та
пов'язані з ними правопорушення, скоєні посадовими особами.
Щокварталу проводити аналіз щодо реагування на корупційні
правопорушення, додержання порядку притягнення до відповідальності
керівників різних рівнів за вчинення корупційних діянь їх
підлеглими працівниками та невжиття заходів щодо запобігання
подібним вчинкам. Спрямовувати цю практику на посилення гостроти
реагування аж до звільнення винних осіб із займаних посад та
передачі матеріалів до правоохоронних органів.
Перші заступники, заступники

Міністра палива та енергетики

України, керівники

структурних підрозділів.
7. Удосконалити практику конкурсного відбору під час
заміщення вакантних посад, аналізувати причини упущень та інших
недоліків під час їх проведення.
Управління кадрової політики.

Термін виконання: постійно.
8. Щороку аналізувати пропозиції структурних підрозділів щодо
формування кадрового резерву на посади державних службовців,
номенклатури Кабінету Міністрів України.
Управління кадрової політики.
9. Налагодити та активізувати співпрацю з правоохоронними та
контролюючими органами у сфері боротьби з корупцією.
Контрольно-ревізійний

департамент, Юридичне

управління, Управління

кадрової політики.

Термін виконання: постійно.
10. Проводити наради (семінари) з проблемних питань щодо
посилення профілактики економічних правопорушень та корупційних
проявів, забезпечити висвітлення їх рекомендацій у засобах масової
інформації.
Перші заступники, заступники

Міністра палива та енергетики

України, керівники

структурних підрозділів

Мінпаливенерго України.

Термін виконання: щокварталу.
11. Здійснювати контроль за додержанням вимог законодавства
про державну службу та боротьбу з корупцією. Посилити роботу,
спрямовану на запобігання корупційним проявам, звернувши особливу
увагу на роз'яснення вимог Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ) та актів законодавства з питань боротьби з корупцією.
Під час проведення щорічної оцінки виконання державними
службовцями покладених на них завдань та обов'язків, ураховувати
дотримання ними вимог вказаних актів, зокрема щодо декларування
ними доходів.
Керівникам структурних

підрозділів.

Термін виконання: постійно.
12. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо
залучення додаткових джерел фінансування, а також законність їх
витрачання.
Управління бухгалтерського

обліку і звітності.

Термін виконання: постійно.
13. Заслуховувати на апаратних нарадах стан розгляду звернень
громадян та виконання контрольних доручень, що надійшли з вищих
органів законодавчої та виконавчої влади.
Адміністративно-господарський

департамент.

Термін виконання: постійно.
14. Забезпечити контроль за виконанням звернень громадян, живати заходів щодо недопущення порушення Закону України "Про
звернення громадян" ( 393/96-ВР ).
Керівники структурних

підрозділів.

Термін виконання: постійно.
15. Здійснювати аналіз стану розгляду звернень громадян та
організацію їх особистого прийому.
Керівники структурних

підрозділів.

Термін виконання: постійно.
16. Розглядати на засіданнях колегій і службових нарадах стан
охорони державної таємниці у відповідній сфері діяльності,
забезпечити розроблення та здійснення комплексу заходів щодо
вдосконалення системи охорони державної таємниці, оптимізації
структури режимно-секретних органів, які забезпечують реалізацію
державної політики з питань охорони державної таємниці.
Перші заступники, заступники

Міністра палива та енергетики

України, керівники

структурних підрозділів.

Термін виконання: постійно.
17. Здійснювати постійний контроль за забезпеченням охорони
державної таємниці.
Перші заступники, заступники

Міністра палива та енергетики

України, керівники

структурних підрозділів.

Термін виконання: постійно.
18. Суворо дотримуватись обмежень щодо оприлюднення, передачі
іншій державі або поширення іншим шляхом секретної інформації.
Перші заступники, заступники

Міністра палива та енергетики

України, керівники

структурних підрозділів.

Термін виконання: постійно.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: