open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 9 від 16.01.2001

Про спрощення і модернізацію процедур в управлінні,

торгівлі та на транспорті
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

економіки та з питань європейської інтеграції

N 124 ( v0124569-03 ) від 20.05.2003

N 373 ( v0373569-03 ) від 16.12.2003 )

На виконання доручень Кабінету Міністрів України від 04.09.98
та 13.06.98 N 16464/20 Н А К А З У Ю:
1. Створити робочу групу з питань спрощення і модернізації
процедур в управлінні, торгівлі та на транспорті (склад групи
додається). 2. Затвердити Положення про робочу групу з питань спрощення і
модернізації процедур в управлінні, торгівлі та на транспорті, що
додається.
Міністр В.Роговий
Затверджено

Наказ Міністерства

економіки України

16.01.2001 N 9
Положення про робочу групу з питань спрощення і

модернізації процедур в управлінні, торгівлі та

на транспорті
1. Робоча група з питань спрощення і модернізації процедур в
управлінні, торгівлі та на транспорті (далі - робоча група) є
постійним міжвідомчим органом, який узгоджує та координує питання
підготовки проектів урядових рішень, що стосуються розробки
положень зі спрощення та модернізації процесів в управлінні,
торгівлі та на транспорті, у тому числі з метою впровадження
стандартів електронного обміну даними. 2. Основними завданнями робочої групи є: 2.1. Аналіз чинних законодавчих актів України з метою
економічного реформування та гармонізації у відповідності з
рішеннями міжнародних організацій (ГАТТ/СОТ, ЄЕК ООН, ЮНКТАД, ІСО,
ЮНСІТРАЛ). 2.2. Координація впровадження в Україні міжнародних програм
сприяння торгівлі. 2.3. Надання рекомендацій щодо діяльності міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, установ та організацій у
питаннях впровадження стандартів ООН/ЕДІФАКТ у національну
торговельну практику. 2.4. Забезпечення постійного переговорного процесу з
міжнародними організаціями, які займаються питаннями спрощення та
модернізації процедур в управлінні, торгівлі та на транспорті, а
також організаціями, причетними до створення та впровадження
стандартів ООН/ЕДІФАКТ. 3. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань: 3.1. Співпрацює з робочою групою 4 ЄЕК ООН та іншими
міжнародними та національними організаціями, які займаються
питаннями спрощення та модернізації процедур в управлінні,
торгівлі та на транспорті, а також організаціями, причетними до
створення та впровадження стандартів ООН/ЕДІФАКТ. 3.2. Вивчає міжнародний досвід, збирає та узагальнює
інформацію і готує проекти законодавчих та нормативно-правових
актів з питань спрощення процедур взаємовідносин між суб'єктами
господарювання. 3.3. Займається розробкою проектів законодавчих актів України
з метою реформування економіки та гармонізації у відповідності з
рішеннями міжнародних організацій (ГАТТ/СОТ, ЄЕК ООН, ЮНКТАД, ІСО,
ЮНІСТРАЛ). 3.4. Забезпечує розроблення проектів законодавчих актів
України з метою гармонізації та приведення національного
законодавства відповідно до норм стандартів ООН/ЕДІФАКТ. 3.5. Забезпечує підготовку аналітично-довідкових матеріалів
щодо тенденцій і перспектив упровадження зазначених стандартів в
Україні, а також за кордоном та їх розміщення у засобах масової
інформації. 3.6. Інформує міжнародні (у тому числі економічні)
організації про стан упровадження зазначених стандартів у
національну практику. 3.7. Сприяє пожвавленню і розширенню зв'язків між
центральними органами державної виконавчої влади та відповідними
міжнародними організаціями, у встановленому порядку вносить
пропозиції щодо участі представників українських інституцій у
роботі цих організацій, постійно підтримує ділові контакти з
секретарітами цих організацій. 4. Робоча група має право: 4.1. Отримувати від органів державної виконавчої влади
інформаційні, статистичні, аналітичні та інші матеріали, які
необхідні для виконання покладених на неї завдань. 4.2. Залучати до вирішення завдань, які належать до
компетенції робочої групи, шляхом створення тимчасових робочих
підгруп або постійно діючих підрозділів спеціалістів міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади, установ і організацій
за погодженням з їх керівниками, а також провідних фахівців і
вчених у тому числі іноземних. Персональний склад перерахованих
робочих груп і підрозділів затверджується головою робочої групи. 4.3. Проводити в установленому порядку конференції,
міжнародні семінари, зустрічі з питань, які стосуються компетенції
робочої групи. 4.4. Виступати замовником видання інформаційно-аналітичних та
дослідницьких матеріалів, оглядів, загальних і галузевих
довідників і буклетів мовами спілкування ООН про стан і
перспективи гармонізації національного законодавства у
відповідність з рішенням міжнародних організацій (ГАТТ/СОТ, ЄЕК
ООН, ЮНКТАД, ІСО, ЮНСІТРАЛ). 5. Засідання робочої групи скликаються за ініціативою
керівника за необхідності, але не менш ніж один раз на квартал. Засідання вважається дійсним, якщо на ньому були присутні
представники не менш як 75 відсотків організацій, що входять до
складу робочої групи. Рішення приймається, якщо за нього
проголосувало більше половини учасників засідання. 6. Робочим органом групи є секретаріат. Секретаріат
безпосередньо підпорядковується керівникові робочої групи.
Керівник робочої групи, співробітники секретаріату та члени
робочої групи утримуються за рахунок коштів установ, де вони
постійно працюють.
Начальник управління
зовнішньоекономічної політики О.Бомба
Додаток

до наказу Міністерства

економіки

16.01.2001 N 9

(у редакції наказу

Міністерства економіки та з

питань європейської

інтеграції України

20.05.2003 N 124

( v0124569-03 )

СКЛАД

робочої групи з питань спрощення і модернізації

процедур в управлінні, торгівлі та на транспорті
Андріящук - директор департаменту державної політики у
Василь сфері зовнішньої торгівлі, торговельних
Васильович обмежень та контролю за

зовнішньоекономічною діяльністю

Міністерства економіки та з питань

європейської інтеграції,

голова робочої групи
Ємельянова - заступник начальника управління
Олена Юріївна зовнішньоекономічної політики, начальник

відділу з питань експорту послуг та

міжнародних перевезень Міністерства

економіки та з питань європейської

інтеграції, відповідальний секретар

робочої групи
Васянович - начальник відділу аналітичної підготовки
Сергій Михайлович перевірок платників податків Департаменту

податкового аудиту та валютного контролю

Державної податкової адміністрації,

член робочої групи
Драмарецький - голова комісії з питань телекомунікацій
Андрій Іванович та інформаційних технологій Національного

комітету Міжнародної Торгової Палати,

член робочої групи
Заболоцький - начальник управління інформаційних
Ігор Олександрович технологій Міністерства економіки та з

питань європейської інтеграції,

член робочої групи
Зубрицький - заступник начальника управління
Олександр Департаменту спеціальних
Сергійович телекомунікаційних систем та захисту

інформації Служби безпеки,

член робочої групи
Івченко - начальник управління захисту інформації
Ірина Сергіївна Департаменту інформатизації Національного

банку, член робочої групи
Камінський - начальник відділу аналізу та інформаційних
Олег Володимирович технологій управління звітності учасників

ринку цінних паперів Державної комісії з

цінних паперів та фондового ринку,

член робочої групи
Карнаух - завідуюча відділом технології електронної
Марина Вікторівна економіки Українського державного

науково-дослідного інституту технологій

товарно-грошового обігу, фінансових і

фондових ринків, член робочої групи
Коновалов - заступник начальника Департаменту
Ігор Вікторович спеціальних телекомунікаційних систем та

захисту інформації Служби безпеки,

член робочої групи
Ляхович - начальник відділу запровадження передових
Вадим Здиславович технологій та обладнання Міністерства

економіки та з питань європейської

інтеграції, член робочої групи
Маліч - виконуючий обов'язки начальника
Сергій Валентинович адміністративно-господарського

департаменту Державного комітету України

з питань технічного регулювання та

споживчої політики, член робочої групи
Матвійчук - заступник керівника юридичного
Світлана Русланівна департаменту Українського Національного

комітету Міжнародної Торгової Палати,

член робочої групи
Мовчан - начальник відділу центральної
Олександр Андрійович розрахункової палати Національного банку,

член робочої групи
Нікітін - голова технічного комітету стандартизації
Андрій Іванович "Банківські і фінансові системи і

технології", член робочої групи
Ніколайчук - заступник начальника
Олег Олександрович інформаційно-аналітичного митного

управління Державної митної служби,

член робочої групи
Орєхов - начальник управління перспективного
Олександр Арсенійович розвитку інформатизації Державного

комітету зв'язку та інформатизації,

член робочої групи
Плескач - доцент кафедри економічної кібернетики
Валентина Леонідівна Київського національного

торговельно-економічного університету,

член робочої групи
Самаріна - провідний спеціаліст управління розвитку
Ганна Анатоліївна законодавства та взаємодії з державними

органами Державної комісії з цінних

паперів та фондового ринку,

член робочої групи
Скиба - старший спеціаліст підрозділу Департаменту
Олексій Вікторович спеціальних телекомунікаційних систем та

захисту інформації Служби безпеки,

член робочої групи
Соколова - начальник відділу управління регулювання та
Ірина Володимирівна розвитку цінних паперів Державної комісії з

цінних паперів та фондового ринку,

член робочої групи
Страшко - начальник відділу телекомунікаційних
Володимир Вікторович технологій інформаційно-аналітичного

митного управління Державної митної

служби, член робочої групи
Тищенко - президент Міжнародної асоціації сприяння
Георгій Іванович комп'ютеризації народного господарства,

член робочої групи
Циплинський - помічник начальника Департаменту
Юрій Іванович спеціальних телекомунікаційних систем та

захисту інформації Служби безпеки,

член робочої групи
Якунін - доктор технічних наук, генеральний
Анатолій директор корпорації "Промтелеком",
Олександрович член робочої групи
( Склад в редакції Наказу Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції N 124 ( v0124569-03 ) від 20.05.2003, із
змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки, європ.
інтеграції N 373 ( v0373569-03 ) від 16.12.2003 )
Начальник управління
зовнішньоекономічної політики О.Бомба

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: