open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
12.01.2011 N 9

Про проведення конкурсу

науково-технічних проектів наукових

установ НАН України у 2011 р.

З метою сприяння впровадженню результатів науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт установ НАН України Президія НАН
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Оголосити конкурс науково-технічних проектів наукових
установ НАН України (далі - конкурс) для їх фінансування у 2011 р.
2. Конкурс проводити відповідно до Положення про порядок
конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України
(постанова Бюро Президії НАН України від 05.02.2010 N 19).
3. Затвердити умови конкурсу науково-технічних проектів
наукових установ НАН України у 2011 р. (додаток).
4. Головам секцій НАН України та академікам-секретарям
відділень НАН України забезпечити: - прийняття запитів на фінансування проектів з остаточним
строком їх подання 31.01.2011; - попередню рейтингову оцінку проектів відділеннями НАН
України до 07.02.2011; - здійснення наукової експертизи проектів незалежними
експертами до 14.02.2011; - конкурсний відбір проектів відповідною секцією НАН України
та подання відібраних проектів на затвердження Президії НАН
України до 21.02.2011 в межах коштів, передбачених бюджетом НАН
України на 2011 р.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Науково-організаційний відділ Президії НАН України.
Президент Національної академії
наук України
академік НАН України Б.Є.Патон
Головний учений секретар
Національної академії
наук України
академік НАН України А.Г.Загородній

Додаток

до постанови

Президії НАН України

12.01.2011 N 9

УМОВИ

конкурсу науково-технічних проектів наукових

установ НАН України у 2011 р.

До участі в конкурсі допускаються проекти, що відповідають
таким науковим напрямам (постанова Бюро Президії НАН України від
05.02.2010 N 19):
1. Інформаційні технології та ресурси. Прогнозування розвитку
ринків високотехнологічної продукції. Економічне забезпечення
науково-технологічного та інноваційного розвитку.
2. Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу.
3. Наноматеріали та нанотехнології.
4. Машинобудування та приладобудування, в тому числі розробка
авіаційного двигуна АІ-28.
5. Нові матеріали, методи їх з'єднання та обробки.
6. Паливно-енергетичний комплекс та енергозбереження.
7. Ядерна енергетика.
8. Нові хімічні речовини та матеріали.
9. Новітні біотехнології для охорони здоров'я, фармакології
та агропромислового комплексу.
10. Новітні молекулярно-генетичні технології. Перевага надається вагомим проектам, які передбачають
розв'язання важливих проблем економічного розвитку країни.
Участь у конкурсі передбачає виконання таких обов'язкових
вимог:
1. Проект має завершуватися впровадженням
конкурентоспроможної розробки (ринкова продукція, діюча установка,
виробнича лінія, налагодження серійного виробництва тощо).
2. Строк виконання проекту до 1 року.
3. Установи, що виконували науково-технічні проекти в
попередні роки, в обов'язковому порядку повинні представити
інформацію про основні результати виконання своїх завершених
проектів на веб-сайті www.innovations.nas.gov.ua до подання заявки
на конкурс 2011 р. Розміщення інформації про проект на веб-сайті
означає їх відкриту публікацію, мета якої зацікавити потенційних
споживачів результатів проекту без розкриття суті незапатентованих
технологій і технічних рішень. Кожна така публікація повинна мати
офіційний експертний висновок про можливість опублікування
матеріалів у засобах масової інформації, як це робиться для
наукових публікацій.
4. Обов'язкова наявність партнера з виконання проекту,
зазначення його форми участі (фінансова, матеріальна, послуги
тощо), часу та місця впровадження розробки.
Головний учений секретар
Національної академії
наук України
академік НАН України А.Г.Загородній

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: