open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

15.04.2013  № 9

Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць

Відповідно до статті 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Затвердити рекомендовані Комітетом з питань гігієнічного регламентування Державної санітарно-епідеміологічної служби України значення гігієнічних нормативів хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Головного державного санітарного лікаря України від 11 грудня 2009 року № 34, від 16 грудня 2010 року № 42, від 01 березня 2011 року № 5, від 21 грудня 2011 року № 33, від 03 липня 2012 року № 18, від 04 грудня 2012 № 32.

3. Відділу організації адміністративних послуг Департаменту стратегічного планування та соціально-гігієнічного моніторингу Державної санітарно-епідеміологічної служби України дану постанову довести до органів і установ державної санітарно-епідеміологічної служби, заінтересованих міністерств, відомств, інших зацікавлених установ та організацій у встановленому порядку.


А.М. Пономаренко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Головного державного
санітарного лікаря України
15.04.2013  № 9

СПИСОК
орієнтовних безпечних рівнів впливу (ОБРВ) хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць

№№ п/п

Назва речовини

ОБРВ (мг/м3)*

1

2

3

1.

Автоконсервант "Галіцил-1" (розчин нафтопродуктів низьководного гудрону в уайт-спірит)

0,1

2.

Адамантан**

0,0075

3.

Аденозин-5-трифосфорної кислоти динатрієва сіль

0,05

4.

Аерозоль лакофарбових матеріалів (лак БТ-577, емалі ПФ-115 й НЦ-5123 - суміш у рівних кількостях)

0,1

5.

Азафен

0,01

6.

Азлоцилін

0,01

7.

Азофарбник аніонний коричневий 5К

0,03

8.

Азофарбник аніонний синій

0,03

9.

Азофарбник кислотний оранжевий

0,03

10.

Азофарбник кислотний синє-чорний

0,03

11.

Азофарбник кислотний чорний

0,03

12.

Азофарбник прямий чорний 2С

0,03

13.

Азофарбник спирторозчинний оранжевий 2Ж

0,03

14.

Азофоска (суміш солей фосфату і нітрату амонію, фосфату кальцію)

0,02

15.

Акриламід

0,005

16.

Аланін

0,7

17.

Аліламін

0,008

18.

Алкілбензол на основі внутрішніх олефінів

0,01

19.

Алкілбензосульфокислота з внутрішніх олефінів

0,04

20.

Алкілброміди C10-C12 (за бромистим ундецилом)

0,02

21.

Алкілдиметиламіни фракцій C10-C16

0,01

22.

Алкілтриметиламоній хлорид

0,03

23.

Алкілфеноли на α-олефінах фракції C8-C10 (неонол АФ-14)

0,02

24.

Алкілфеноли на основі тримерів (неонол АФ-12)

0,04

25.

Алкілфосфати C12-C14 з спиртів алюмоорганічного синтезу

0,2

26.

Алкілфосфати фракцій C12-C16

1,0

27.

Алкілфосфати фракцій C10-C18

1,0

28.

Альдегід глутаровий

0,03

29.

Альдегід метилмеркаптопропіоновий

0,0001

30.

Альдегід трихлороцтовий (хлораль, трихлоретаналь, трихлорацетальдегід)

0,01

31.

Альдегід α-гексилкоричний (α-N-гексилцинналь)

0,1

32.

Альдегід β-ціанпропіоновий

0,15

33.

Алюмінію нітрид (у перерахунку на алюміній)

0,01

34.

Алюмінію стеарат (у перерахунку на алюміній)

0,001

35.

Амброксолу гідрохлорид (аерозоль)

0,02

36.

Амілаза

0,02

37.

α-Амілкоричний альдегід (жасмінальдегід) за бензальдегідом

0,04

38.

Амілформіат

0,1

39.

Аміни аліфатичні C10-C16

0,005

40.

3-Аміно-4-метокси-N-крезол (крезидін)

0,02

41.

α-Аміноантрахінон (1-аміноантрахінон, антрахіноніламін)

0,05

42.

п-Амінобензойної кислоти диметиламіноетиловий ефір

0,06

43.

2-(п-Амінобензолсульфамідо) 4,6-диметилпіримідин /сульфадимезин/

0,01

44.

2-(Амінобензолсульфамідо) тіазол /норсульфазол/

0,01

45.

4-пара-Амінобензолсульфамідо-2,6-диметилоксипіримідин (сульфадиметоксин)

0,004

46.

п-Амінобензолсульфенамід (стрептоцид)

0,01

47.

2-(п-Амінобензосульфамідо) 5-етил-1,3,4-тіадіазол/етазол/

0,01

48.

м-Амінобензотрифторид(α,α,α-трифтор-м-толуїдин)

0,01

49.

2-Аміно-2-дезокси-Д-глюкоза гідрохлорид, (П(+)-глюкозамін гідрохлорид)

0,0005

50.

2-Аміно-1,9-дигідро-9-[(2-гідроксіетокси)метил]-6H-пурін-6-OH (ацикловір)

0,05

51.

4-Аміно-3,5-дихлортрихлорметил-піридин (пентахлорамінопіколін)

0,01

52.

N-(2-Аміно-3,5-дібромбензил) N-метилциклогексиламіну гідрохлорид (бромгексин, бісолвон, брокин, бромобенс, паксіразол, солвін, флегамін, фульпен А)

0,2

53.

п-Амінодіетиланілінсульфат (N,N-диметил-п-фенілендіамінсульфат)

0,015

54.

2-амінофенол (орто-амінофенол, 2-гідроксіанілін, 1-аміно-2-оксибензол)

0,01

55.

N-b-Аміноетилпіперазин

0,01

56.

2-Аміно-4-метил-6-метокси-1,3,5-триазін (триазін)

0,02

57.

4-Аміно-6-метоксипіримідин

0,01

58.

Амінопарафіни C12-C18

0,003

59.

2-(Амінотіоксометил)-ацетогідразид

0,1

60.

о-Амінотолуол (о-метиланілін)

0,025

61.

4-Аміно-3,5,6-трихлор-2-трихлорметилпіридин (гексахлорамінопіколін)

0,015

62.

п-Амінофенол

0,026

63.

γ-Аміно-β-фенілмасляної кислоти гідрохлорид (фенібут)

0,02

64.

Аміфурин (суміш фурокумаринів: ізопімпінеліну, бергаптену, ксантотоксину)

0,006

65.

Амоксицилін тригідрат (аерозоль)

0,005

66.

Амоній роданистий

0,05

67.

Амоній щавлевокислий

0,03

68.

Амонію гумат

0,15

69.

Амонію карбонат

0,04

70.

Амонию стеарат

0,02

71.

Амонію хлорид

0,1

72.

Ампіцилін (натрієва сіль, тригідрат)

0,005

73.

Анаприлін

0,003

74.

Ангідрид борний

0,02

75.

Ангідрид 1,8-дикарбонової кислоти нафталіну (ангідрид нафталевий)

0,015

76.

Ангідрид пропіонової кислоти

0,015

77.

п-Анізидин

0,008

78.

9,10-Антрахінон

0,02

79.

Антрацен

0,01

80.

Апатитовий концентрат (з вмістом фосфору до 40%, фтору - до 3%)

0,1

81.

Аргинін

1,2

82.

L-Аспарагіназа

0,3 мкг/м3

83.

Аспарагінова кислота

1,2

84.

Аценафтен

0,07

85.

п-Ацетамінофенол (фенацетин)

0,01

86.

2-Ацетиламіно-5-нітротіазол (нітазол)

0,01

87.

Ацетиламінотіазол

0,01

88.

Ацетиланізол

0,03

89.

Ацетилбромід (бромистий ацетил)

0,005

90.

Ацетилен

1,5

91.

Ацетоацетанілід

0,01

92.

Ацетонітрил (ціанометан, ціаністий метил)

0,1

93.

Ацетооцтовий ефір

1,0

94.

γ-Ацетопропіловий ефір оцтової кислоти

0,04

95.

Барвник органічний ріазолан червоний 2ж

0,003

96.

Барій металічний

0,004

97.

Барію гідроксид (у перерахунку на барій)

0,004

98.

Барію оксид (у перерахунку на барій)

0,004

99.

Барію пероксид (у перерахунку на барій)

0,01

100.

Барію розчинні солі (ацетат, нітрат, нітрит, хлорид) (у перерахунку на барій)

0,004

101.

Барію стеарат (у перерахунку на барій)

0,003

102.

Барію сульфат (у перерахунку на барій)

0,1

103.

Барію тіосульфат (у перерахунку на барій)

0,05

104.

Барію фторид (у перерахунку на барій)

0,002

105.

Бензамід (бензойної кислоти амід)

0,01

106.

Бензантрон

0,003

107.

Бензил хлористий (хлорметилбензол)

0,05

108.

Бензил ціанистий (фенілацетонітрил)

0,01

109.

2-Бензилбензімідазолу гідрохлорид (дибазол)

0,01

110.

N-Бензил-бета-хлорпропіонамід (хлоракон)

0,02

111.

N-Бензиліденциклогексиламін (інгібітор корозії ВНХ-л-49)

0,05

112.

5-Бензил-фурил-3-метиловий ефір-(1R)-трансхризантемової кислоти /біоресметрин/

0,06

113.

Бензин неетильований синтетичний А-76 (з вуглеводнів коксохімічного виробництва)

0,3

114.

Бензоїл хлористий

0,04

115.

п-Бензоїламіносаліцилат кальцію (бепаск)

0,04

116.

3-Бензоїл-оксихінуклідину гідрохлорид (оксилідін)

0,005

117.

N-Бензоїл-N-(4-фтор-3-хлорфеніл-DL)-аланіну ізопропіловий ефір (барнон)

0,01

118.

Бензолсульфокислота

0,6

119.

Бензолсульфохлорид

0,005

120.

Бензотриазол (азимідобензол, інгібітор БТА)

0,01

121.

Бензотрихлорид (а-трихлортолуол)

0,01

122.

Берилій та його сполуки (у перерахунку на берилій)

0,00001

123.

Білково-мінеральна домішка (БМД)

0,0001

124.

Біостимулятор з гідролізного лігніну

2,0

125.

Біс/(3,5-ди-трет-бутил-4-гідрокси-феніл) етоксикарбонілетил/ сульфід /фенозан-30/

0,1

126.

Болєтин

0,5

127.

Бор аморфний

0,01

128.

Бора нітрид

0,02

129.

Борогліцерин

0,05

130.

Бродифакум 0,25% (3-[3-(4'-Бромбіфеніл-4-іл)-1,2,3,4-тетрагідро-1-нафтил]-4-гідроксикумарин) (аерозоль)

0,001

131.

1-Бромадамантан

0,0075

132.

п-Броманізол

0,12

133.

п-Броманілін

0,03

134.

Бромацетогуанамін

0,002

135.

3-Бромбензальдегід

0,01

136.

п-Бромбензальдегід

0,05

137.

Бромбензантрон

0,003

138.

Бромистий етил (брометан, етилбромід)

0,05

139.

Бромистий метил

0,2

140.

N-(α-Бромізовалеріаніл) сечовина /бромізовал/

0,02

141.

Бромкамфора

0,05

142.

N,N-біс(3-Бромпропіоніо)-N,N-диспіротрипіперазинію дихлорид /спіробромін/

0,05

143.

м-Бромтолуол

0,08

144.

о-Бромтолуол

0,09

145.

п-Бромтолуол

0,13

146.

1-Бромундекан (ундецил бромистий)

0,03

147.

1,4-Бутандіол

0,1

148.

1,4-Бутандіолу дигліцидиловий ефір

0,07

149.

2,3-Бутандіон (діацетил)

0,1

150.

Бутиламін

0,07

151.

4-Бутиланілін

0,04

152.

Бутилбензилфталат-90

0,01

153.

1-Бутилбігуанідину гідрохлорид (глібутід)

0,003

154.

4-Бутил-1,2-дифенілпіперазолідин-3,5-діон (бутадіон)

0,003

155.

Бутилмеркаптан

3х10-4

156.

Бутилнітрит

0,01

157.

Бутиловий ефір масляної кислоти (бутилбутірат)

0,05

158.

Бутиловий ефір пропіонової кислоти (бутилпропіонат)

0,5

159.

1-Бутил-2,4,6-триметилпіролідинкарбоксаніліду гідрохлорид (бумекаїн гідрохлорид, піромекаїн)

0,005

160.

м-Бутилфенол

0,01

161.

о-Бутилфенол

0,015

162.

п-Бутилфенол

0,01

163.

1,4-Бутиндіол

0,15

164.

Валін

0,7

165.

Вінілацетилен (бутепін, моновінілацетилен)

2,0

166.

Вініл хлористий

0,005

167.

Вінілбутиловий ефір (пари)

0,1

168.

Вініліден хлорид

0,2

169.

Вінілнорборнен(5-вінілбіцикло(2,2,1) гептен-2)

0,01

170.

2-Вінілпіридин (вінілазин)

0,01

171.

N-вініл-2-піролідол(N-вініл-4-бутанлактам, N-вініл-2-піролідінон)

0,03

172.

о-Вінілтолуол

0,014

173.

Вінілтриетоксисилан

0,1

174.

Вінілтриметилсилан

0,01

175.

Вінілтриметоксисилан

0,1

176.

Вінілтрихлорсилан

0,05

177.

Вінілциклогексан (циклогексіетилен)

0,03

178.

1-Вінілциклогексен-1

0,03

179.

1-Вінілциклогексен-3

0,03

180.

Вісмуту германат (у перерахунку на вісмут)

0,05

181.

Вісмуту нітрат (у перерахунку на вісмут)

0,005

182.

Вітамін B12 (кормовий) - за білком

0,001

183.

Вітамін B12 (кормовий) - за вітаміном Вітатетрин (за тетрацикліном)

0,00002

184.

Водню перекис

0,02

185.

Вольфраму карбід

0,07

186.

Вуглецю сіркооксид

0,1

187.

Вулканізаційні гази шинного виробництва (за амінами)

0,002

188.

Гадолінію силікат (у перерахунку на гадоліній)

0,02

189.

Галантамін (нівалін)

0,0005

190.

Гас

1,2

191.

Гексабромциклододекан (аерозоль)

0,1

192.

Гексавінілдисилоксан

0,1

193.

Гексаметилдисилазан

0,01

194.

1,6-Гексаметилен-біс-диметиламін

0,005

195.

Гексаметилендіамін оцтовокислий

0,001

196.

Гексаметилентетрамін (уротропін)

0,03

197.

Гексаметилциклотрисилазан

0,01

198.

1,2,3,5-цис-4,6-гексаоксициклогексан (мезоінозит)

0,1

199.

Гексафторид сірки (суміш газів з елегазових електроустановок з вмістом елегазу 95%)

21,0

200.

Гексафторпропілен

0,05

201.

Гексафторпропілену оксид

0,03

202.

Гексахлорбензол

0,013

203.

Гексахлор-м-ксилол

0,04

204.

Гексахлор-п-ксилол

0,1

205.

Гексахлорциклопентадієн

0,001

206.

Гексиленгліколь (2,4-пентадіол-2-метил)

0,1

207.

6,12-Гемікеталь-11-альфа-хлор-5-окситетрациклін (гемікеталь окситетрацикліну)

0,04

208.

Гентаміцину сульфат

0,005

209.

Геовет (за тетрацикліном)

0,01

210.

Гептанова фракція Нефрас К 94/99

1,5

211.

Гетінакс

0,1

212.

Гідразин гідрат

0,001

213.

Гідроаерозоль зворотної води з високим вмістом солей (до 12 г/л) на основі очищених міських і виробничих стічних вод, які містять переважно органічні сполуки, що легко окислюються з температурою кипіння до 150°C, і невелику кількість органічних сполук, що не окислюються (виробництво емульсійних дивініл-стирольних, дивінілметилстирольних каучуків), /застосований інгібітор корозії - інгібітор "4К-ЛІНГО"/

0,01 мл/м3 (10 мг/м3)

214.

Гідроаерозоль зворотної води з низьким солевмістом на основі очищених міських стічних вод (застосований інгібітор корозії - потрійний хром-цинкфосфатний інгібітор)

0,02 мл/м3 (20 мг/м3)

215.

Гідроаерозоль зворотної води з підвищеним солевмістом (до 6 г/л) на основі очищених міських стічних вод (застосований інгібітор корозії - потрійний хром-цинкфосфатний інгібітор)

0,01 мл/м3 (10 мг/м3)

216.

Гідроаерозоль зворотної води на основі очищених міських і виробничих стічних вод, які містять органічні сполуки, що важко окислюються з температурою кипіння до 200°C (виробництво синтетичних каучуків каталітичної полімеризації: дивінілу і ізопрену з ізопентану), /застосований інгібітор корозії - потрійний хром-цинкфосфатний інгібітор/

0,01 мл/м3 (10 мг/м3)

217.

Гідроаерозоль зворотної води на основі очищених стічних вод виробництва антибіотиків

0,008 мл/м3 (8 мг/м3)

218.

Гідроаерозоль зворотної води на основі очищених міських і виробничих стічних вод, які містять органічні сполуки, що не окислюються, з температурою кипіння вище 200°C (виробництво синтетичних каучуків каталітичної полімеризації дивінілу, изопрену з ізопентану, ізопрену з формальдегіду та ізобутилену) /застосований інгібітор корозії - потрійний хром-цинкфосфатний інгібітор/

0,004 мл/м3 (4 мг/м3)

219.

Гідроаерозоль зворотної води на основі очищених міських і виробничих стічних вод, які містять невелику кількість органічних сполук, що важко окислюються, з температурою кипіння до 200° C (виробництво синтетичних каучуків каталітичної полімеризації (СКД) і дивінілу), /застосований інгібітор корозії - інгібітор "4К-ЛІГНО"/

0,01 мл/м3 (10 мг/м3)

220.

Гідроаерозоль зворотної води на основі природних вод з додаванням інгібітора 4КХ-ЛІГНО-Ф (дозування в зворотній воді: лігносульфата натрію - 20 г/м3, ОЗДФ - 10 г/м3, цинка(2+) - 2,5 г/м3)

0,07 мл/м3 (70 мг/м3)

221.

Гідроаерозоль зворотної води на основі природних вод з додаванням хром-цинкфосфатного інгібітора корозії (дозування в зворотній воді: хром(6+) - до 1,7 г/м3, цинк(2+) - до 2 г/м3)

0,05 мл/м3 (50 мг/м3)

222.

2-Гідро-2-перфторметилперфторпропан (октафторпентадієн, хладон-329)

0,01

223.

Гістидін

0,05

224.

Гліцидилметакрилат

0,05

225.

Гліцин

0,7

226.

Глюкоза

0,1

227.

Глютарова кислота

1,2

228.

Гранату алюмоітрієвого шихта (за ітрієм)

0,02

229.

Гризеофульвін

0,002

230.

Грунт MC-MIOZINC HS GKV (пари), за ксилолом

0,2

231.

Дезінфекційний засіб ОБП 1050 (аерозоль)

0,1

232.

Декабромдифенілоксид (аерозоль)

0,05

233.

Дефедрин

0,002

234.

Ди(алкілфенілполігліколь) фосфіт /біс-фосфіт/

0,08

235.

N,N-Дибензилетилендіамінова сіль хлортетрацикліну (дибіоміцин)

0,006

236.

Диборан

0,005

237.

Диборид магнію

0,02

238.

Диборид титану

0,02

239.

Диборид титану-хрому

0,02

240.

Дибромбензантрон

0,003

241.

м-Дибромбензол

0,13

242.

о-Дибромбензол

0,13

243.

2,3-Дибромпропанол (2,3-дибромпропіоновий спирт)

0,002

244.

2,3-Дибромпропілфосфат

0,002

245.

2,4-Дибромфенол

0,09

246.

2,6-Дибромфенол

0,06

247.

Дибутиладіпінат

0,05

248.

Дибутилмалеат

0,2

249.

Дибутиловий ефір

0,1

250.

Дибутилфталат

0,1

251.

Ди-втор-октилсебацинат

0,1

252.

Дигексиладіпінат

0,1

253.

Дигексилфталат

0,01

254.

Дигексилфталат ДАФ-6 (складний ефір спирту фталевої кислоти)

0,01

255.

1,3-Дигідробензол (резорцин)

0,015

256.

Дигідроліналоол

0,005

257.

1,2-Дигідрооксибензол (пірокатехін)

0,007

258.

Дигідрострептоміцину парааміносаліцилова сіль (пасоміцин)

0,005

259.

Діетиланілін

0,1

260.

Діізододецилфталат

0,03

261.

Діізопропіламін

0,03

262.

Діізопропіловий ефір (ізопропіловий ефір)

0,4

263.

Діізопропілтіофосфат амонію

0,08

264.

0,0-Діізопропілфосфіт

0,04

265.

Диметиламінна сіль 3,6-дихлор-2-метоксибензойної кислоти (діанат)

0,015

266.

4-Диметиламіно-1,4,4а,5,5а,6,11,12-октагідро-3,5,10,12,12а-пентагідрокси-6-метилен 1,11-діоксинафтацен-2-карбоксаміду гідрохлорид (метациклін)

0,01

267.

4-Диметиламіно-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октагідро-3,5,10,12,12а-пентагідрокси-6-альфа-метил-1,11-діоксонафтацен-альфакар-боксаміду гідрохлориду геміетаноляту гемігідрат (діоксициклін)

0,01

268.

п-Диметиламінобензальдегід

0,03

269.

β-Диметиламіноетиловий ефір бензгідролу гідрохлорид (димедрол)

0,0005

270.

β-(3-Диметиламінометиленіміно-2,4,6-трийод-феніл) пропіонової кислоти натрієва сіль /білімін/

0,02

271.

4-Диметиламіно-5-нітро-2-метокси-N (2-діетиламіноетил) бензамід гідрохлорид /диметилпрамід/

0,01

272.

3-(3-Диметиламінопропіламіно) пропіламіду оксиамінооцтової кислоти дигідрохлорид /дамоксим/

0,005

273.

β-Диметиламінопропіонітрил

0,1

274.

Диметилбензиламін

0,03

275.

2,6-Диметилгептанон-2 (діізобутилкетон)

0,05

276.

N,N-Диметилгліцингідрохлорид

0,05

277.

2,6-Диметил-3,5-дикарбоетокси-1,4-дигідропіридин (дилудін)

0,5

278.

2,6-Диметил-3,5-диметилоксикарбоніл-4-(2-дифгорметоксифеніл)-1,4-дигідро-піридин /форідон/

0,02

279.

2,6-Диметил-3,5-диметоксикарбоніл-4-(0-нітрофеніл)-1,4-дигідропіридин /фенігідін, корінфар/

0,005

280.

Диметилдитіокарбамат кальцію

0,03

281.

Диметилдихлорсилан

0,03

282.

Диметилкетазин (ацетоназин)

0,002

283.

1,3-Диметилксантин (теофілін)

0,004

284.

Диметиловий ефір

0,2

285.

Диметиловий ефір сірчаної кислоти (диметилсульфат)

0,005

286.

3,7-Диметилоктен-6-ол-1 (цитронелоп)

0,05

287.

2,2-Диметилолпропандіол (пентаерітрит)

0,04

288.

1,4-Диметилпіперазин

0,001

289.

2,5-Диметилпіразин

0,02

290.

1,3-Диметилпропандіамін

0,1

291.

Диметилпропілентриамін

0,08

292.

Диметилсебацинат

0,1

293.

Диметилсульфоксид

0,1

294.

N,N-Диметил-2,4,6-триброманілін

0,01

295.

Диметилциклобутан (димер алену)

0,07

296.

5,5-Диметіогідантоїн

0,1

297.

Диметкарб /диметпромід - 40%, сидноларб - 2%, молочний цукор - 40%; крохмаль - 17%, стеарат магнію - 1%/

0,007

298.

Ди-н-бутиламін

0,06

299.

Динітроанілін

0,004

300.

м-Динітробензол

0,01

301.

о-Динітробензол

0,01

302.

п-Динітробензол

0,01

303.

Динітродіетиленгліколь

0,01

304.

2,4-Динітро-о-крезол

0,002

305.

2,4-Динітротолуол

0,004

306.

Динітрофенол

0,004

307.

Динітрохлорбензол

0,002

308.

Ди-н-пропіламін

0,02

309.

Дипропілацеталь пропаналю

0,35

310.

Диспергатор НФ (суміш натрієвих солей динафтилметансульфокислот і динафтил-метандисульфокислот)

0,02

311.

6-(2',4'-Дитретамілфенокси)бутиламід 1-окси-4-(1"-окси-3",6-дисульфо-8-ацетиламіно-2-нафтозо)-4-фенокси) 2-нафтойної кислоти /компонента 616 М/

0,1

312.

γ-(2,4-Дитретамілфенокси)бутил-амід-Т-окси-2-нафтойної кислоти /компонента голуба ЗГ-97/

0,1

313.

2,4-Дитретамілфеноксимасляної кислоти хлорангідрид

0,02

314.

2,4-Дитретамілфенол

0,05

315.

Дифеніламін

0,07

316.

Дифенілдихлорсилан

0,01

317.

4,4-Дифенілметандіізоціанат

0,02

318.

Дифенілметандіізоціанат

0,001

319.

2,5-Дифенілоксазол

0,02

320.

Дифенілоксид (феноксибензол, дифеніловий ефір)

0,03

321.

Дифенілолпропан (бісфенол А, діан)

0,04

322.

Дифенілолпропан оксипропільований

0,05

323.

Дифенілсульфід

0,05

324.

1,1-Дифторетан (фреон-152)

8,0

325.

Дихлорангідрид терефталевої кислоти

0,004

326.

Дихлоранілін

0,01

327.

Дихлорацетанілід

0,02

328.

м-Дихлорбензол

0,03

329.

о-Дихлорбензол

0,03

330.

п-Дихлорбензол

0,035

331.

1,3-Дихлорбутадіен

0,005

332.

1,4-Дихлорбутен-2

0,005

333.

3,4-Дихлорбутен-1

0,02

334.

1,3-Дихлор-5,5-димегідантоїн(дихлорантин)

0,005

335.

Дихлординікотинамід заліза (ферамід)

0,1

336.

2,6-Дихлордифеніламін

0,03

337.

1,2-Дихлор-1,1-дифторетан (фреон 132-B)

5,0

338.

β, βДихлордіетиловий ефір (хлорекс)

0,02

339.

3,4-Дихлорнітробензол

0,004

340.

Дихлорсилан

0,03

341.

2,4-Дихлортолуол

0,1

342.

Дихлорфенол

0,012

343.

Дициклобутиліден

0,07

344.

Дициклогексиламін

0,03

345.

Дициклопентадієни

0,01

346.

Диціандіамід (ціаногуанідин)

0,1

347.

1,4-Діазобіцикло-2,2,2-октан (триетилендіамін, ДАБКО)

0,01

348.

Діаліламін

0,01

349.

Діалілфталат (діаліловий ефір фталевої кислоти)

0,01

350.

Діалкіладипінат-810 (ефіри адипінової кислоти і спиртів C8-C10)

0,1

351.

Діалкілфталат-810 (складний ефір о-фталевої кислоти і спиртів фракцій C8-C10)

0,03

352.

1-4-Діамінодифенілметан

0,01

353.

Діамінодифеніловий ефір

0,05

354.

Діангідрид 1,4,5,8-нафталін-тетракарбонової кислоти (мономер)

0,01

355.

Діацетатдибромнеопентилгліколь

0,03

356.

Діацетаттриетиленгліколь

0,1

357.

Діацетен-2-кетоґулонової кислоти гідрат

0,1

358.

Діацетилен

1,5

359.

Діепоксид кристалічний ФОУ-8

0,4

360.

Діетаноламін (2,2-діоксиетиламін 2,2-імідоетанол)

0,05

361.

2-(Діетиламіно)етиламід параамінобензойної кислоти гідрохлорид /амідопрокаїн, прокаїнамід, новокаїнамід/

0,03

362.

Діетиламінометилтриоксисилан

0,1

363.

α-Діетиламіно-2,4,6-триметил-ацетанілід гідрохлорид (тримекаїн)

0,01

364.

Діетиламонію 2,5-діокси-бензолсульфонат(етамзилат)

0,025

365.

Діетилбензол

0,005

366.

Діетил-2-бензтіазолсульфенамід (сульфенамід БТ)

0,1

367.

Діетилдихлорсилан

0,03

368.

Діетиленамідоксид (тетрагідро-1, 4-оксазин, морфолін)

0,01

369.

Діетилендіамін (піперазин)

0,01

370.

Діетилетаноламін

0,04

371.

1-Діетил карбамоіл-4-метилпіперазин (дитразин основа)

0,05

372.

Діетиловий ефір малеїнової кислоти

0,03

373.

N,N-Діетил-C6-C8 алкілоксамат(оксамат)

0,06

374.

Діетилтолуамід (діетиламіди о,м,п-толуілових кислот)

0,03

375.

Діетилфталат

0,01

376.

1(3-4-діетоксибензиліден)-6,7-діетокси-1,2,3,4-тетрагідроізохінолін гідрохлорид (Но-шпа, дротаверину гідрохлорид)

0,01

377.

п-Діоксибензол (гідрохінон)

0,02

378.

2,5-Діоксибензолсульфонат кальцію

0,02

379.

3,6-Діоксифлуоран (флуоресцеїн)

0,006

380.

Діоктилфталат

0,02

381.

Добавка змазочна "Екос-Б-3"

0,1

382.

Добавка (прискорювач) МС А 25 (пари)

0,01

383.

Добавка (прискорювач) PURQuik® (пари)

0,01

384.

н-Додекатетраєн-2,4,6,10

0,01

385.

Доксициклін тозилат

0,01

386.

Дріжджі кормові порошкоподібні

0,01

387.

Дроперидол

0,005

388.

Екстракт стероїдних сапонінів Юки Шидігера (аерозоль)

0,1

389.

Електрокорунд нормальний (ЕН)(аерозоль)

0,15

390.

Емульсол (склад: вода - 97,6%, нітрит натрію - 0,2%, сода кальцинована - 0,2%, масло мінеральне - 2%)

0,05

391.

Епоксидний цинкувмісний грунт (нормацинк СЕ-бар'єр) (аерозоль), за оксидом цинку (у перерахунку на цинк)

0,05

за ксилолом

0,2

392.

Ергокальциферол (вітамін Д2)

0,1

393.

Ергокальциферолу 3,5-динітробензоат

0,01

394.

Ергостатрієн-5-7-22-ол-3 (ергостерин)

0,1

395.

Ерготаміну тартрат (гінекорн, секотамін, фемергін, ерготартрат)

0,01

396.

Ескорець 1102 (пил смоли)

0,1

397.

Етан

65,0

398.

Етантіол (етилмеркаптан)

3х10-5

399.

Етацизин/2-карбоксиаміно-10-(3-діетиламінопропіоніл)-фенотіазину хлоргідрат)

0,01

400.

5-Етил-2-аміно-1,3,4-тіадіазол

0,04

401.

Етилбензиланілін

0,01

402.

N-Етилгексеналь (β-пропіл-α-етилакролеїн)

0,05

403.

2-Етилгексилацетат

0,1

404.

2-етилгексил нітрат (аерозоль)

0,1

405.

Етилдихлорсилан

0,01

406.

о-Етил-дихлортіофосфат(дихлорангідрид)

0,01

407.

о-Етил-2,4-дихлорфеніл-хлор-тіофосфат (хлорангідрид)

0,02

408.

Етиленгліколь (етандіол)

1,0

409.

Етилендіамін

0,03

410.

Етилену діоксид (діоксан)

0,07

411.

1,1-Етилендіамін, N-[2-[[5-[(димеламіно)метил]-2-фураніл]метил]тіо]етил-N-метил-2-нітро-моногідрохлорид (синоніми: 1,1-етилендіаміну гідрохлорид, ранітидин, зонтаг, пепторан, сострил, раніплекс, ранісан)

0,01

412.

Етиленхлоргідрин

0,01

413.

Етиліденнорборнен (5-етиліденбіцикло-2,2,1-гептен-2)

0,01

414.

2-Етилкапронової кислоти натрієва сіль

0,05

415.

2-Етил-6-метил-оксипіридин гідрохлорид (емоксипін)

0,03

416.

N-Етилморфолін (4-етилпергідро-1,4-оксазин)

0,05

417.

Етиловий ефір масляної кислоти (етилбутират)

0,05

418.

Етиловий ефір монохлороцтової кислоти (етилхлорацетат)

0,01

419.

Етиловий ефір пропіонової кислоти (етилпропіонат)

0,1

420.

Етил-о-фенілхлортіофосфат

0,01

421.

О-Етил-N-(п-сульфофеніл) Тіокарбамат натрію (флотореагент МФТК-Е)

0,85

422.

Етилстирол

0,05

423.

м-Етилтолуол

0,03

424.

о-Етилтолуол

0,03

425.

Етилтрихлорсилан

0,005

426.

1-етил-6-фтор-1,4-дигідро-4-оксо-7-(1-піперазиніл)-3-хінолін карбонової кислоти(у виді гідрохлориду)(норфлоксацин)

0,03

427.

Етинілвінілбутиловий ефір

0,01

428.

(E)-(RS)-1-етиніл-2-метилпент-2-єніл-(1RS)-цис,транс-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1єніл)циклопропан карбоксилат (емпентрин, вапортрин) (аерозоль)

0,1

429.

2-Етоксіетанол (етилцелозольв, етиловий ефір етиленгліколю)

0,7

430.

2-Етоксіетилацетат (целозольвацетат)

1,0

431.

Етоксилати вторинних спиртів C13-C17 (неонол 2B 1317-12)

0,02

432.

Етоксилати первинних спиртів C12-C15 (з спиртів оксосинтезу і гідрооксидату) /неонол П 1215-12/

0,02

433.

Еуфілін

0,015

434.

Ефір 3,5-дитретбутил-4-гідроксифенілпропіонової кислоти і пентаеритриту (фенозан 23)

0,1

435.

Ефір 3,5-дитретбутил-4-гідроксифенілпропіонової кислоти і діетиленгліколю (фенозан 28)

0,1

436.

Ефір поліетиленоксиду ізотридецилового (препарат FLODRI 470) (аерозоль)

0,1

437.

Жарильок C101 (суміш: монобензилтолуол - 75%, дибензилтолуол - 25%, епоксидна добавка)

0,02

438.

Заліза гліцерофосфат

0,04

439.

Заліза нітрат (за залізом)

0,004

440.

Заліза пентакарбоніл

0,001

441.

Заліза стеарат (у перерахунку на залізо)

0,004

442.

Заліза сульфіт (основний) /за залізом/

0,05

443.

Заліза фероціанід /берлінська блакить, фероцин/

0,04

444.

Замаслювач БВ

0,05

445.

Замаслювач Синтокс-12

0,05

446.

Замаслювач Синтокс 20м

0,05

447.

Замаслювач Тепрем-6

0,05

448.

Замаслювачі: П-22, М-11, Н-1

0,05

449.

Зола лушпиння соняшнику

0,3

450.

Ідантрон (кубовий синій О, пігмент синій антрахіноновий)

0,05

451.

Ізоамілацетат

0,2

452.

Ізоамінопарафіни

0,03

453.

Ізоамінопарафінів хлоргідрат

0,1

454.

Ізоборнеол

1,4

455.

Ізобутан (2-метилпропан)

1,5

456.

Ізобутилбензол

0,2

457.

Ізобутилізобутират

0,15

458.

Ізобутилмалонової кислоти діетиловий ефір

0,02

459.

2-(п-Ізобутилфеніл)-пропіонова кислота /ібупрофен/

0,01

460.

Ізокапронової кислоти хлорангідрид

0,005

461.

Ізолейцин, лейцин

0,7

462.

Ізометіоліонон (іралій)

0,05

463.

Ізопропіл хлористий (2-хлорпропан)

0,05

464.

Ізопропіламін

0,01

465.

2-Ізопропіл-4-гідрокси-6-метилпіримідин (оксипіримідин)

0,1

466.

Ізопропілметакарборан (за бором)

0,02

467.

2-ізопропіл-5-метилфенол (тімол)

0,02

468.

Ізопропілнітрат

0,05

469.

Ізопропіловий ефір оцтової кислоти (ізопропілацетат)

0,1

470.

N-Ізопропіл-N'-феніл-п-фенілендіамін (діафен ФП)

0,02

471.

Імід о-сульфобензойної кислоти (сахарин)

0,02

472.

Інгібітор корозії "Нефтехим-1" (талове масло - 32%, гас - 20%, поліетиленполіаміди - 8%, стабільний каталізатор - 10%)

0,5

473.

Інгібітор корозії ВНХ-1

1,5

474.

Інгібітор корозії ВНХ-5

2,0

475.

Інгібітор корозії ВНХ-Л-20 (ТУ-6-02-7-140-80)

1,0

476.

Інгібітор корозії ІФХАН-25

0,4

477.

Інгібітор корозії ІФХАН-29

1,2

478.

Інгібітор корозії ІФХАН-31-1

0,08

479.

Інгібітор корозії ІФХАН-31-2

0,12

480.

Інгібітор корозії ІФХАН-31-3

0,05

481.

Інгібітор корозії КЛОЕ-15 (ТУ-6-06-32-293-79)

8,0

482.

Інгібітор корозії ЛНХ-В-1 1

1,0

483.

Інгібітор корозії ЛНХ-В-1 9

0,1

484.

Інгібітор корозії М-1 (ТУ-6-02-1 132-78)

0,8

485.

Інгібітор корозії СНПХ1002 "Б"

0,02

486.

Інгібітор корозії СНПХ1003

0,02

487.

Інгібітор корозії СНПХ6011 "Б"

0,15

488.

Інгібітор корозії СНПХ6301 "З"

0,2

489.

Інгібітор корозії ТАФ

0,02

490.

Інгібітор корозії ФАН (натрієва сіль фенілантранілової кислоти)

0,12

491.

Інгібітори корозії: СНПХ-6302 "А", СНПХ-6302 "Б", СНПХ-6301 "А" (за ізопропіловим спиртом)

0,2

492.

β-Іонон

0,01

493.

Іргафос-128

0,5

494.

Ітрію оксид (у перерахунку на ітрій)

0,02

495.

Йодбензол

0,02

496.

Йодоформ

0,04

497.

Йодпірон, йодінол (у перерахунку на йод)

0,04

498.

Кадмію стеарат (у перерахунку на кадмій)

0,0003

499.

Каїніт природний

0,5

500.

Калієва сіль (метил-2-етоксикар-бонілвініл-Д-(-) амінофенілоцтової кислоти) (ДК-С-фенілгліцин)

0,05

501.

Калій сірчанокислий кислий

0,04

502.

Калій-натрій виннокислий (сегнетова сіль)

0,3

503.

Калій азотнокислий (калію нітрат, калієва селітра)

0,05

504.

Калію алюмінію сульфат

0,05

505.

Калію ацетат

0,1

506.

Калію бромід (у перерахунку на бром)

0,2

507.

Калію йодат (калій йодноватокислий)

0,01

508.

Калію йодид (у перерахунку на йод)

0,03

509.

Калію пероксоборат

0,04

510.

Калію пірофосфат

0,07

511.

Калію стеарат (у перерахунку на калій)

0,006

512.

Калію хлорат (бертолетова сіль)

0,05

513.

Калію хлорид

0,1

514.

Кальцію гіпохлорид

0,1

515.

Кальцію гліцерофосфат

0,25

516.

Кальцію глюконат

0,25

517.

Кальцій азотнокислий (кальцію нітрат, кальцієва селітра, норвезька селітра) (аерозоль)

0,1

518.

Кальцій 2,5-діоксибензолсульфонат (кальцію добезилат)

0,025

519.

Кальцію карбід

0,3

520.

Кальцію лактат

0,25

521.

Кальцію пантотенат (вітамін B3)

0,05

522.

Кальцію стеарат (у перерахунку на кальцій)

0,02

523.

Кальцію фосфат

0,05

524.

Камфен

2,4

525.

Камфора синтетична (ГОСТ 1 123-72)

1,0

526.

Каніфолі глицериновий ефір

0,1

527.

Каніфоль талова (ГОСТ 14201-74)

0,5

528.

Капрозоль коричневий 4К (суміш цис- і трансізомерів діетокси-біс-бензімідазо-(2,1,6,2',1'-лямбда) 2бензо (I,m,n) (3,8-фенатрамен-8,16-діонів)

0,05

529.

ε-Капролактон

0,05

530.

Карбоксибензилпеніциліну динатрієва сіль (карбеніцилін)

0,0025

531.

Карбоксиметилцелюлоза

0,15

532.

Карбоксиметилцелюлози натрієва сіль

0,1

533.

Карбоксиполіметилен

0,1

534.

Карболігносульфонат пековий (таловий пек - 43%; лігносульфонати - 42%; натр їдкий - 5%; карбо-ксиметилцелюлози натрієва сіль - 10%)

0,2

535.

Карпатол-3

0,5

536.

Каучук СКТII (пил)

0,5

537.

Кислота адипінова

0,05

538.

Кислота 2-амінобензойна(кислота орто-амінобензойна, кислота антранілова)

0,03

539.

Кислота 2-аміноетансульфонова (тауфон)

0,1

540.

Кислота 2-аміноетилсірчана

0,02

541.

Кислота амінокапронова

0,01

542.

Кислота 4-аміно-3,5,6-три-хлорпіколінова

0,1

543.

Кислота 7-аміноцефалоспоранова

0,005

544.

Кислота аскорбінова (вітамін C)

0,5

545.

Кислота бензойна

0,03

546.

Кислота борофтористоводнева

0,01

547.

Кислота 0-бромбензойна

0,1

548.

Кислота глутамінова

0,1

549.

Кислота Д(-)-α-амінофенілоцтова

0,06

550.

Кислота 3,5-динітробензойна

0,03

551.

Кислота дихлоретанова (дихлороцтова)

0,4

552.

Кислота ізовалеріанова

0,3

553.

Кислота ізокапронова

0,01

554.

Кислота ізомасляна

0,03

555.

Кислота ізонікотинова

0,01

556.

Кислота ізофталева (кислота 1,3-дикарбонова)

0,01

557.

Кислота кротонова

0,02

558.

Кислота лимонна

0,3

559.

Кислота малеїнова (цис-1,2-етилендикарбонова)

0,01

560.

Кислота м-бромбензойна

0,06

561.

Кислота мета-титанова

0,5

562.

Кислота молочна

0,1

563.

Кислота монохлороцтова

0,02

564.

Кислота нітрилотриметиленфосфонова

0,03

565.

Кислота оксіетилідендифосфонова

0,04

566.

Кислота олеїнова

0,1

567.

Кислота оротова (вітамін B13)

0,02

568.

Кислота о-фосфорна

0,02

569.

Кислота п-амінометилбензойна (амбен)

0,05

570.

Кислота параамінобензойна

0,03

571.

Кислота п-бромбензойна

0,04

572.

Кислота перфторенантова

1,0

573.

Кислота п-нітробензойна

0,03

574.

Кислота саліцилова

0,01

575.

Кислота сульфамінова

0,05

576.

Кислота тіооцтова

0,02

577.

Кислота тримелітова (1,2,4-Трикарбоксибензол)

0,008

578.

Кислота фенілмалонова

0,1

579.

Кислота фенілундеканова

0,02

580.

Кислота феноксіоцтова

0,02

581.

Кислота о-хлорбензойна

0,06

582.

Кислота щавлева

0,015

583.

Кислота α-бромізовалеріанова

0,3

584.

Кислота α-хлорпропіонова

0,03

585.

Кислота α,α-дихлорпропіонова

0,03

586.

Кислота β-амінопеніциланова

0,001

587.

Кислота β-хлормолочна

0,01

588.

Кислота γ-(2,4-дитретамілфенокси) масляна

0,04

589.

Кислоти бензойної метиловий ефір (метилбензоат)

0,003

590.

Кислоти винні

0,3

591.

Кислоти жирні синтетичні фракцій C10-C16

0,1

592.

Кислоти жирні талові

0,5

593.

Клей ВК-9 (за ацетальдегідом)

0,01

594.

Клей укріплений (ТУ-81-05-105-72)

1,0

595.

Кобальту карбонат (у перерахунку на кобальт)

0,003

596.

Кобальту хлорид

0,001

597.

Кокарбоксилази гідрохлорид

0,003

598.

Композиційний матеріал БТХ-15

0,02

599.

Конденсована сульфітно-спиртова барда (КССБ-2)

1,0

600.

Консервоваційна суміш "ВРПА" (основа: шлам присадки C-150, гашене вапно, кубовий залишок СЖК, бензин і ін.)

0,05

601.

м-Крезол

0,02

602.

о-Крезол

0,028

603.

п-Крезол

0,02

604.

Кремній чотирьоххлористий

0,2

605.

Кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175)

0,02

606.

Ксероформ (трибромфенолят вісмуту основний з оксидом вісмуту у перерахунку на вісмут)

0,01

607.

2,3-Ксилідин

0,012

608.

2,4-Ксилідин

0,012

609.

2,5-Ксилідин

0,012

610.

3,4-Ксилідин

0,01

611.

Кубові залишки виробництва бутилових спиртів

0,1

612.

Лак УР-231 (за ксилолом)

0,2

613.

Лактон-БТ (водний розчин алкіл-сульфосукцинатів триетанол аміну, ПАР "Лактон")

0,02

614.

Лантану оксид

0,06

615.

Лантану ортоалюмінат кальцію метатитанат (алюмінат лантану - титанат кальцію)

0,05

616.

Латекс СКС-30 ШР (за стиролом)

0,04

617.

Левоміцетин

0,01

618.

Леворин

0,01

619.

Леткі продукти 25% розчину метил-орто-форміату в метанолі (за метил-форміатом)

0,04

620.

Лікарський препарат бромід (1β-фенілетил)-4-(4' диметиламінобензил-іденаміно) 1,2,4 триазолія (кардіотрил) (пил)

0,001

621.

Лігниновий перетворювач іржі (у перерахунку на фосфорну кислоту)

0,02

622.

Лігносульфонат технічний модифікований гранульований на сірчанокислому натрії (ЛСТМ-Г)

0,1

623.

Лізин

0,7

624.

Лінкоміцин

0,01

625.

Лінолілацетат

0,1

626.

Літію карбонат (у перерахунку на літій)

0,005

627.

Літію фторид

0,01

628.

Літію хлорид

0,02

629.

Лоратадин (аерозоль)

0,001

630.

Люмінофор КТЦ-626-1 (за ітрієм)

0,02

631.

Магнію поліборид

0,02

632.

Магнію хлорид (хлористий магній)

0,1

633.

Малеїнової кислоти натрієва сіль (натрій малеїновокислий 3-х водний)

0,01

634.

Малонової кислоти діетиловий ефір (малоновий ефір)

0,1

635.

Маніт

0,05

636.

Марганцю стеарат (у перерахунку на марганець)

0,005

637.

Масло геранієве (гераніол)

0,002

638.

Масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.)

0,05

639.

Масло соснове флотаційне (МСФ-ГОСТ 6792-74)

1,0

640.

Масло талове легке

0,5

641.

Масло талове листвяне

0,5

642.

Мастика У9М (за етилацетатом)

0,1

643.

Мастила "Дитор", "Ринол", "Фарина" (за олією мінеральною)

0,05

644.

Мастила технологічні: Зимол, Літас, Літол-24, Трансол-100, Трансол-200, Укрінол-212, Уніол, Шрус-4, Северянка

0,05

645.

Мастило "Вутол" (за пропінолом)

0,02

646.

Мастило "Ігнол" (за хлором)

0,03

647.

Мастило "Літвол" (основа: нафтенове масло, петролатум, поліізобутилен, і ін.)

0,05

648.

Мастило Алюмол

0,05

649.

Мастило Геол-1

0,05

650.

Мастило ЛКС (текстильне, металургійне)

0,05

651.

Мастило Полімол Ф

0,05

652.

Мастило Укрінол-214

1,0

653.

Мастило Укрінол-215

0,05

654.

Мастило Укрінол 211-М

0,05

655.

Мастильно-охолоджуюча рідина "Авітол" (за синтанолом)

0,01

656.

Мастильно-охолоджуюча рідина "Авітол-2" (основа: масло рапсове, масло індустріальне, триетаноламін, гідроксид калію, неіоногенний емульгатор)

0,04

657.

Мастильно-охолоджуюча рідина "Аквол-18" (за триетаноламіном)

0,04

658.

Мастильно-охолоджуюча рідина "Аквол-2М" (основа: індустріальне масло з сіркою, Укрінол-216, калієвотриетаноламінове мило, хлорпарафін і ін.)

0,04

659.

Мастильно-охолоджуюча рідина "Версал" (основа: масло індустріальне, продукти взаємодії СЖК з триетаноламіном, триетаноламін і ін.)

0,04

660.

Мастильно-охолоджуюча рідина "Галол-2" (основа: масло індустріальне, технологічне мастило "Укрінол-216", триетаноламін і ін.)

0,04

661.

Мастильно-охолоджуюча рідина "Магнітол" (основа: масло індустріальне, триетаноламін, кислота масляна, масло талове і ін.)

0,04

662.

Мастильно-охолоджуюча рідина "Мирол" (основа: продукт взаємодії триетаноламіну з СЖК, триетаноламін, мінеральне масло і ін.)

0,04

663.

Мастильно-охолоджуюча рідина "МР-10М" (основа: нафтенове масло, складний ефір жирних синтетичних кислот C10-C16)

0,05

664.

Мастильно-охолоджуюча рідина "Сумирол" (основа: сульфонати натрію, сульфат натрію, органічні розчинники - бутаноли, ізопропанол, гідроксид натрію)

0,06

665.

Мастильно-охолоджуюча рідина "Укрінол-21" (основа: трансформаторне і індустріальне масло, сірка, жир тваринний чи рослинний, присадки C-150 "Дніпрол","Фосан" і ін.)

0,05

666.

Мастильно-охолоджуюча рідина БУС-1 (основа: триетаноламін, терефталева кислота, гідропол, КОН, СЖК, вода)

0,04

667.

Мастильно-охолоджуюча рідина ОСМ-А

0,05

668.

Мастильно-охолоджуюча рідина "Талол-1" (основа: технологічне масло "Укрінол-216", індустріальне мастило, триетаноламін і ін.)

0,04

669.

Ментол рецемічний (суміш α- і L-ізомерів)

0,03

670.

1-[(2S)-3-меркапто-2-метилпропіоніл]-L-проліну (каптопріл)

0,005

671.

Металілхлорид

0,01

672.

Метан

50,0

673.

Метилацетилен (пропін, алілен)

3,0

674.

2-метил-1,2,3,7,8-α-гексагідро-3,7-диметил-8-[2-(тетрагідро-4-гідрокси-6-оксо-2H-піран-2-іл)-етил]-1-нафталінілового ефіру бутанової кислоти (ловастатин, мевакор, медостатин)

0,002

675.

Метил хлористий (хлорметан)

0,06

676.

3-Метил-дельта-1,2,4-триазолін-5 тіон

0,1

677.

N-Метил-п-амінофенолсульфат (метол)

0,02

678.

N-(11-Метилбензолсульфоніл)-N-бутилсечовина /бутамід/

0,05

679.

8-3-Метилбут-2-оніл-5,4-діокси 7-О-В-Д-глікопіраносифлавана-нолфелавін (флакозид, амоден)

0,03

680.

2-Метил-5-вінілпіридин

0,02

681.

6-Метил-5-гептен-2-он (метилгептенон)

0,1

682.

4-Метил-4(2-гідроксіетил) 1,3-діоксан/діоксановий спирт/

0,01

683.

N-Метилглюкамін

0,15

684.

Метилдіетаноламін

0,05

685.

2-Метил-1,3-діоксолан (ацетальдегіду етилацеталь)

0,2

686.

N-Метилентрибутиламін

0,01

687.

Метиленциклобутан

0,1

688.

2-Метил-5-етилазин (2-метил 5-етилпіридин)

0,01

689.

2-Метил-6-етиланілін

0,04

690.

Метилетилкетон

0,1

691.

Метилізобутират

0,1

692.

Метилізовалерат

0,05

693.

Метилізопропеніловий ефір

0,5

694.

1-Метил-3-ізопропілбензол (м-цимол)

0,03

695.

1-Метил-4-ізопропілбензол (п-цимол)

0,03

696.

Метилізоціанат

0,003

697.

Метилкапронат

0,03

698.

1-Метил-2-меркаптоімідазол (мерказоліл)

0,1

699.

2-Метил-6-метилен-2,7-октадієн (мірцен)

0,015

700.

2-Метилнафталін

0,02

701.

6-(1-Метил-4-нітроімідазоліл 5) меркаптопурін /азотіоприн/

0,002

702.

3-/(5Метил-4H-1,2,4-триазол-3)/ тіоцтової кислоти

0,1

703.

Метиловий ефір 3,5-ди-трет-бутил-4-гідроксифенілпропіонової кислоти (фенозан-1)

0,03

704.

Метиловий ефір масляної кислоти (метилбутират)

0,05

705.

Метиловий ефір пропіонової кислоти (метилпропіонат)

0,1

706.

Метиловий ефір саліцилової (4-оксибензойної) кислоти /ніпагін/

0,02

707.

Метиловий ефір ціанопропіонової кислоти

1,5

708.

(RS)-2-метил-4-оксо-3-(2-проініл) циклопент-2-еніл(IRS)-цис-транс-хризантемат (праллетрин, еток)(аерозоль)

0,01

709.

N-Метил-о-толілкарбамат (дикрезил)

0,01

710.

4-Метилпентен-3-Он-2 (мезитилу оксид)

0,03

711.

3,5-Метилпіразол

0,03

712.

4-Метилпіридин (γ-піколін)

0,08

713.

α-Метилпіридин (2-піколін)

0,2

714.

[3(N-Метил-2-піролідил)піридину] (нікотин)

0,001

715.

N-Метил-2-піролідон

0,3

716.

2-Метил-1,3-пропандіол

0,1

717.

2-Метилпропен (ізобутилен)

0,1

718.

Метилтестостерон

0,0001

719.

Метилтетрагідрофталевий ангідрид (цис-і ізо)

0,03

720.

Метилтрихлорсилан

0,03

721.

Метилурацил

0,01

722.

6(5-Метил-3-феніл-4-ізоксазолкарбоксамідо) пеніциланової кислоти натрієва сіль моногідрат /оксацилін/

0,003

723.

Метилфенілкарбінольна фракція виробництва стиролу (за ацетофеноном)

0,003

724.

Метилфенілкарбінольна фракція виробництва стиролу (за α-фенілетиловим спиртом)

0,14

725.

Метилформіат

0,04

726.

Метилфуран

0,015

727.

5-Метилфурфурол

0,2

728.

Метилхлорформіат

0,001

729.

3-Метил Δ2-1,2,4-триазолін-5 тіон

0,1

730.

N-Метил-α-L-глюкозамідо-β-L-дигідрострептозидострептидин (дигідрострептоміцин)

0,005

731.

Метоксибензол (анізол)

0,1

732.

2-Метоксіетанол (метилцелозольв)

0,3

733.

1-Метокси-4-нітробензол (п-нітроанізол)

0,02

734.

5-(п-N-(3-Метоксипіридазиніл 6-сульфамідо/фенілазо) саліцилова кислота /салазопіридазин/

0,01

735.

1-Метоксипропанол-2(α-метиловий ефір пропіленгліколю)

0,5

736.

1-п-Метоксифеніл-2,2(1)-дифенілітанол-1 (карбінол)

0,05

737.

о-Метоксифенол (гваякол)

0,015

738.

3-Метокси-6-(N-4-фталілсульфаніламідо) піридазин (фтазин)

0,01

739.

Миючо-дезинфікуючий засіб МДС-4 (за синтанолом ДС-10)

0,005

740.

Міді стеарат (у перерахунку на мідь)

0,005

741.

Мікроорганізми і мікроорганізми-продуценти (галузей промисловості: мукомельної, комбікормової, дріжджової, пивоварної, кормових дріжджів, амінокислот, ферментів, біопрепаратів на основі молочнокислих бактерій) за загальним бактеріальним рахунком

5х103 кл./м3

742.

Молібдену дисульфід (у перерахунку на молібден)

0,1

743.

Моноалкілові (C8-C10) ефіри алкенілянтарних (C14-C17) кислот

0,02

744.

Монобутиловий ефір діетиленгліколю (бутилкарбітол)

1,3

745.

Моногідроперфторпропіл-тетрафторетиловий ефір ("Гідрид" М-100)

1,0

746.

Моноетиловий ефір діетиленгліколю (етилкарбітол)

1,5

747.

Моноетиловий ефір резорцину

0,005

748.

Монометиладіпінат (монометиловий ефір адіпінової кислоти)

0,05

749.

Монометилтерефталату амід

0,03

750.

Моно-н-пропіламін

0,04

751.

Моносилан

0,005

752.

Монохлордиметиловий ефір

0,02

753.

Монохлорфенілксилілетан

0,1

754.

Морфоліній-3-метил-1,2,4-триазоліл-5-тіоацетат (тіотриазазин)

0,3

755.

Натрієва сіль дихлорізоціанурової кислоти

0,03

756.

Натрієва сіль Е-амінокапронової кислоти, ацильована вищими жирними кислотами

0,1

757.

Натрієва сіль-6-(α-феноксикарбонілфенілацетамідо) пеніциланової кислоти /карфецилін/

0,01

758.

Натрієві солі мефенамінової і ізомефенамінової кислот

0,12

759.

Натрій кислий сірчанокислий гідрат

0,04

760.

Натрію бензоат

0,05

761.

Натрію гідрокарбонат (бікарбонат натрію, питна харчова сода)

0,1

762.

Натрію гідрооксид (натр їдкий, сода каустична)

0,01

763.

Натрію гідроцитрат

0,1

764.

Натрію гіпохлорид

0,1

765.

Натрію індіго-біс (сульфонат)/індігокармін кислотний синій 74/

0,001

766.

Натрію йодид (за йодом)

0,03

767.

Натрію карбонат (сода кальцинована)

0,04

768.

Натрій азотнокислий (натрію нітрат, натрієва селітра, чилійська селітра)

0,05

769.

Натрію нітрит

0,005

770.

Натрію оксибутират

0,02

771.

Натрію олеат

1,3

772.

Натрію ортофосфат (тринатрій фосфат)

0,1

773.

Натрію 2(пара-аміно-бензол-сульфамідо)-5-ітил-1,3,4 тіадіазол (етазол натрію, етазол розчинний)

0,01

774.

Натрію перборат (натрій надборнокислий)

0,02

775.

Натрію силікат (натрій кремнекислий)

0,3

776.

Натрію сульфід

0,01

777.

Натрію тетраборат (бура, тимкал) /у перерахунку на бор/

0,02

778.

Натрію тіопентал (натрієва сіль 5-етил-5-(метилбутил)-2-тіобарбітурової кислоти)

0,01

779.

Натрію триполіфосфат

0,5

780.

Натрію хлорид (кухонна сіль)

0,15

781.

Натрію цитрат

0,1

782.

Нафталін-2-сульфокислота, натрієва сіль (β-нафталін-сульфокислота, натрієва сіль)

0,05

783.

α-Нафтиламід-S-оксинафтойна кислота /азотол АНФ/

0,1

784.

α-Нафтиламін

0,003

785.

α-Нафтол

0,003

786.

Неодиму фторид /у перерахунку на неодим/

0,03

787.

Нікотинамід /вітамін РР/

0,01

788.

Ніобату літію шихта (ніобію оксид - 51 %, літію оксид - 49 %)

0,1

789.

Ніобій металічний

0,15

790.

Ніобію оксид

0,15

791.

Ністатин

0,05

792.

Нітрил α-гідрооксіізомасляної кислоти (ацетонціангідрин, α-гідроксіізобутиронітрил)

0,01

793.

Нітрили синтетичних жирних кислот C17-C20

0,04

794.

м-Нітроанілін

0,01

795.

о-Нітроанілін

0,006

796.

п-Нітроанілін

0,006

797.

Нітрометан

0,1

798.

N-Нітро-N-метил-2,4,6-тринітроанілін

0,012

799.

4-Нітро-м-ксилол

0,008

800.

4-Нітро-о-ксилол

0,008

801.

Нітропарафіни

0,25

802.

2-Нітро-п-ксилол

0,008

803.

2-Нітропропан

0,1

804.

п-Нітростиролу оксид

0,02

805.

м-Нітротолуол

0,006

806.

о-Нітротолуол

0,008

807.

п-Нітротолуол

0,006

808.

п-Нітрофенол

0,003

809.

п-Нітрофторбензол

0,008

810.

N-(5-Нітро-2-фурил) алілденаміногідантіон (фурагін)

0,02

811.

N-(5-Нітро-2-фурфуриліден)3-аміно-2-оксазолідон (фуразолідон)

0,01

812.

5-Нітрофурфурол семікарбозон (фурацилін)

0,005

813.

3-Нітро-4-хлоранілін

0,002

814.

Норборнадієн

0,01

815.

Норборнен (2,3-біцикло 2,2,1-гептен)

0,03

816.

Одорант СПМ (суміш природних меркаптанів)

5х10-5

817.

Окзил (хром-лігно-сульфонат)

1,0

818.

о-Оксибензамід

0,01

819.

п-Оксибензойної кислоти метиловий ефір

0,05

820.

N-(β-Оксіетил)піперазин

0,02

821.

Оксіетилкрохмаль

0,1

822.

1-β-оксіетил-2-метил-5-нітроімідазол (метронідазол, новонідазол)

0,02

823.

Оксіетилцелюлоза

0,1

824.

4-Окси-3-метоксибензальдегід (ванілін)

0,03

825.

α-Оксинафтойна кислота

0,01

826.

1-Октадеканол (стеариловий спирт)

0,1

827.

Олефіни фракцій C15-C18

0,07

828.

Олефінсульфокислота з внутрішніх олефінів C15-C18

0,3

829.

Олефінсульфонати на основі внутрішніх олефінів C15-C18

0,1

830.

Олефінсульфонати натрію C12-C14

0,01

831.

Олія бавовняна

0,1

832.

Олія василькова /рос. "Базилик"/

0,001

833.

Олія обліпихова

1,0

834.

Пектиназа грибна

0,04

835.

Пентаметиленімін (піперидин)

0,01

836.

Пентахлорбензол

0,003

837.

Пентахлорнітробензол

0,01

838.

Пентахлорпропан

0,03

839.

Пентахлорфенол

0,02

840.

Перліт

0,05

841.

Пероксиди фракцій жирних кислот C7-C9

0,15

842.

Перфторбутени (суміш ізомерів)

0,1

843.

Перфторпеларгонової кислоти моноетаноламід

0,001

844.

Перфторпропілперфторвініловий ефір (М-100)

1,0

845.

α-(β-Перфторпропокси) β-трифторметилперфторетоксиперфторпропіонової кислоти фторангідрид (тример оксиду перфторпропілену), /за фтористим воднем/

0,5

846.

α-Перфторпропоксиперфторпропіонової кислоти фторангідрид (димер оксиду перфторпропілену) /за фтористим воднем/

0,3

847.

Перхлорметилмеркаптан (перхлорметантіол, тіокарбонілтетрахлорид)

0,003

848.

n-Етилтолуол

0,03

849.

Пил абразивний (корунд білий, монокорунд)

0,04

850.

Пил абразивно-металічний (SiO2, CaO, Cr2O3, Fe2O3, Al2O3 і ін.)

0,4

851.

Пил агломераційно-доменного виробництва

0,15

852.

Пил аерозолеутворюючих вибуховостримуючих (за хлоридом натрію)

0,1

853.

Пил акрилонітрилбутадієнстирольних пластиків (АБС-2020 ТУ 6-05 10-57-84)

0,03

854.

Пил алюмосилікатів (цеоліти природні немодифіковані)

0,02

855.

Пил амінопластів

0,04

856.

Пил ампіоксу

0,005

857.

Пил антрациту (кам'яне вугілля)

0,11

858.

Пил біциліну-5 (суміш новокаїнової солі бензилпеніциліну і біциліну-1)

0,01

859.

Пил борошна

0,06

860.

Пил бокситу

0,15

861.

Пил бориду заліза (феробор, феросплав)

0,07

862.

Пил бурого вугілля

0,13

863.

Пил ваграночний

0,1

864.

Пил відпрацьованої формувальної землі

0,2

865.

Пил вініпласту-90

0,01

866.

Пил вугільного концентрату (кам'яне вугілля)

0,11

867.

Пил вуглепородний (кам'яне вугілля)

0,03

868.

Пил вуглецевих волокнистих матеріалів на основі гідратцелюлозних волокон

0,05

869.

Пил вуглецевих волокнистих матеріалів на основі поліакрилонітрилових волокон (за акрилонітрилом)

0,03

870.

Пил вуглецевого волокна (Запорізького заводу ВАТ "Укрграфіт")

0,05

871.

Пил гумовий

0,1

872.

Пил деревний

0,1

873.

Пил деревного вугілля, що використовується у виробництві латуні та міді

0,15

874.

Пил електрокорунду

0,075

875.

Пил етролу

0,13

876.

Пил желатину

0,15

877.

Пил інденкумаронової смоли (ІКС)

0,01

878.

Пил какао

0,06

879.

Пил кам'яновугільного коксу

0,1

880.

Пил карбіду бору

0,07

881.

Пил карбіду кремнію (карборунду)

0,07

882.

Пил крупнокристалічного карбіду кремнію

0,15

883.

Пил капрону

0,05

884.

Пил кварцовий

0,02

885.

Пил кісткової муки (у перерахунку на білок)

0,01

886.

Пил клею карбамідного сухого

0,06

887.

Пил комбікормовий (у перерахунку на білок)

0,01

888.

Пил композиційного полімерного носія ВФС 42-1840-88 (інтерполімерний комплекс еквімолярних кількостей поліметакрилової кислоти і поліетиленоксиду 4000)

0,1

889.

Пил кремнію

0,07

890.

Пил крохмалю

0,1

891.

Пил латуні (у перерахунку на мідь)

0,003

892.

Пил лушпиння соняшнику

0,14

893.

Пил магнезиту

0,1

894.

Пил металевий (легуючих сталей)

0,1

895.

Пил меліоранта

0,3

896.

Пил м'ясокісткової муки (у перерахунку на білок)

0,01

897.

Пил насіння сої

0,05

898.

Пил насіння соняшника

0,11

899.

Пил (неорганічний) гіпсового в'яжучого з фосфогіпсу з цементом

0,5

900.

Пил нітрону (ТУ 6-06-0281-90)

0,02

901.

Пил новоцину

0,01

902.

Пил н-парафінів, церезинів

0,6

903.

Пил оптичного відбілювача Бєлофор КД-2

0,05

904.

Пил паперовий

0,1

905.

Пил пемоксолі

0,03

906.

Пил пемолюксу

0,02

907.

Пил пінополіуретану

0,13

908.

Пил піриту (залізний колчедан, сірчаний колчедан)

0,1

909.

Пил поліаміду

0,5

910.

Пил полівінілпіролідону

0,15

911.

Пил полівінілхлориду

0,1

912.

Пил поліметилметакрилату

0,1

913.

Пил поліпропілену

0,1

914.

Пил полістиролу

0,35

915.

Пил полісульфонів

0,3

916.

Пил природного гіпсу двоводного і гіпсу напівводного

0,1

917.

Пил продуктів вуглезбагачення

0,15

918.

Пил силікокальцію (кальцію силіцид)

0,1

919.

Пил скловолокна

0,06

920.

Пил склопластика

0,06

921.

Пил сольового шлаку (при виробництві алюмінієвих сплавів з металобрухту та алюмінієвмісних відходів)

0,1

922.

Пил сульфонолу НП-1

0,03

923.

Пил сульфонолу НП-3

0,03

924.

Пил сухого бурякового жому

0,06

925.

Пил сушеного панциря креветки

0,0001

926.

Пил текстоліту

0,04

927.

Пил титану

0,5

928.

Пил торфу

0,11

929.

Пил тютюну

0,035

930.

Пил фенолформальдегідної смоли резольного типу

0,04

931.

Пил фенопластів резольного типу (Е2-330-02, У2-301-07)

0,05

932.

Пил феромарганцю

0,15

933.

Пил феросилікомарганцю

0,15

934.

Пил хлорованого натурального каучуку

0,02

935.

Пил хромової руди (хроміту) (аерозоль)

0,02

936.

Пил хромово-цинкового каталізатору (каталізатор К-16)

0,01

937.

Пил хромомагнезиту (аерозоль)

0,04

938.

Пил хутряний (вовняний, пуховий)

0,03

939.

Пил цукру (сахарози)

0,1

940.

Пил шаруватого епоксидного вуглепластику

0,02

941.

Пил шихти магнезіального виробництва вогнетривів

0,1

942.

Пил шихти парфумного скла

0,05

943.

Пил шроту сої

0,05

944.

Пил шроту соняшника

0,11

945.

Пил яєць зернової молі, тріхограм і пилку метеликів зернової молі (у перерахунку на білок)

0,001

946.

Пилогасник ВПП-3

0,005

947.

Піперазин

0,01

948.

Піперазину адіпінат

0,05

949.

3-(2-Піперидил)-піридин (анабазин основа)

0,001

950.

Піперидину 1,2,2,6,6-пентаметил паратолуолсульфонат (пірилен)

0,003

951.

Пірален (мастило трансформаторне - суміш гексахлорбіфенілу - 60% та трихлорбензолу - 40%)

0,002

952.

Пірен

0,001

953.

α-(2-Піролідон-1-іл)ацетамід/пірацетам/

0,05

954.

Піромелітовий діангідрид

0,03

955.

цис-Платина

0,0001

956.

Покриття епоксидне (йотакоут універсальний), леткі фракції (аерозоль), за епіхлоргідрином

0,2

957.

Покриття оздоблювальне MC-LUSTER (пари), контроль за ксилолом

0,15

958.

Покриття поліуретанове (нормадур 90 HS), леткі фракції (аерозоль), за ксилолом

0,2

959.

Покриття проміжне MC-FERROX B HS (пари), контроль за ксилолом

0,3

960.

Поліакриламід аніонний АК-618

0,25

961.

Поліакриламід катіонний АК-617

0,25

962.

Поліамін Т

0,03

963.

Полі/N'-біс-(гідроксіетил) уреїдо /фенілметан (ЭМ-30)

0,05

964.

Полі/N'-біс-(триметилсилоксіетил) уреїдо /фенілметан (ДЕМ-31)

0,05

965.

Полівінілбутираль

0,1

966.

Полі-(N'-гідпроксилетилуреїдо) фенілметан (M-42)

0,05

967.

Поліетилен

0,1

968.

Поліетиленгліколі: ПЕГ-400, ПЕГ-6000

0,15

969.

Поліетиленполіамін

0,01

970.

Поліетилентерефталат

0,05

971.

Поліізоціанат

0,02

972.

Полікарбонат(полі-2,2-(4,4'фенокси)-пропанкарбонат)

0,2

973.

Полімер проп-2-енаміду з про-2-еноатом натрію (флокулянт "Магнофлок 338", Алкомери, Алкофлади)

0,1

974.

Поліметилсилоксанова рідина ЛМС-400 (за тетраетоксисиланом)

0,1

975.

Поліміксин-М

0,01

976.

Полісорб-1 (сополімер стиролу с 2 % п-дивінілбензолу)

0,1

977.

Поліхлоркамфен

0,007

978.

Пом'якшувач АСМГ(основа: асфальтени, смоли, олії)

0,05

979.

Прегнадієн-1,4-тріол П β, 17 α, 21діон-3,20 (преднізолон)

0,00001

980.

Присадка "Імпрол" (основа: поліізобутилен, мінеральне масло I-20 і інш.)

0,05

981.

Присадка "МАСМА-1604" (основа: моноалкілфеноли на основі тримерів пропілену, гідроксид кальцію, масло індустріальне)

0,04

982.

Присадка "МАСМА-1605" (основа: осірчений алкілфенол, карбонат кальцію, алкілсаліцинат кальцію, мінеральне масло I-20 і ін.)

0,04

983.

Присадка "Мікс" (за дисульфідом ізобутилену)

0,1

984.

Присадка "Фосфоксит-7" (за триетаноламіном)

0,04

985.

Присадка "Фріктол-МЦ" (основа: діалкілдитіо-фосфорні кислоти, триоксид молібдену, оксид цинку, масло УА-12, алкілфенол)

0,3

986.

Присадка Необас (алкілсаліцилат барію на олігомерах етилену) /за алкілфенолом/

0,01

987.

Присадка C-5A (олігоізобутиніл сукцинімід діетилентриаміну в олії індустріальній)

0,1

988.

Присадка сульфофенатна "СФ-200" (основа: суміш масла мінерального з алкілсульфонатом кальцію і карбонатом кальцію)

0,05

989.

Присадка "Фріктол"

0,05

990.

Присадки "Борин", "Масма-1602" (за алкілфенолами)

0,01

991.

Присадки "Гідропол-200", "Пропінол Б-400" (за оксидом пропілену)

0,02

992.

Пролін, оксипролін

0,7

993.

Пропан

65,0

994.

Пропандіол-1,2 (пропіленгліколь)

0,03

995.

н-Пропантіол (пропілмеркаптан)

0,0001

996.

1,2,3-Пропантріол (гліцерин)

0,1

997.

Пропіленгліколькарбонат

0,07

998.

Пропілену тетрамер (ізододецилен)

1,5

999.

Пропілену тримери

0,05

1000.

Пропілмеркаптан

5х10-5

1001.

Пропіловий ефір масляної кислоти (пропілбутират)

0,05

1002.

Пропіловий ефір 4-оксибензойної (саліцилової) кислоти /піпазол/

0,1

1003.

Пропіловий ефір пропіонової кислоти (пропілпропіонат)

0,5

1004.

Протаргол (у перерахунку на срібло)

0,01

1005.

Протеаза лужна

0,01

1006.

Раунатин

0,004

1007.

Реагент антихлорозний з гідролізного лигніну

2,0

1008.

Реагент лилафлот C (у перерахунку на аліфатичні аміни)

0,003

1009.

Реагент СОП-83

0,5

1010.

Ревициклін (за рифампіцином)

0,001

1011.

Ремантадин

0,005

1012.

Рибонуклеїнової кислоти гідролізат

0,1

1013.

Рідина НГЖ-4(ТУ38 101740-80) /за дибутилфенілфосфатом/

0,01

1014.

Ріфампіцин

0,001

1015.

Розчинник для епоксидних фарб ЛМК (йотун № 17) (аерозоль), за ксилолом

0,2

1016.

Розчинник для поліуретанових фарб ЛМК (йотун № 10) (аерозоль), за етилбензолом

0,02

1017.

Розчинник органічний WASSER MC-THINNER, контроль за ксилолом

0,14

1018.

Розчинник фарб "РПК-230П" (основа: рідкі парафіни - суміш н-алканів C11-C17)

1,0

1019.

Розчинники РПК-240, РПК-280 (за насиченими вуглеводнями C12-C19)

1,0

1020.

Ртуті бромід

0,0003

1021.

Ртуті роданід

0,0003

1022.

Ртуті сульфат (I)

0,0003

1023.

Ртуті сульфат (II)

0,0003

1024.

Рутенію оксид

0,03

1025.

Срібла стеарат (у перерахунку на срібло)

0,005

1026.

Свинцю стеарат (у перерахунку на свинець)

0,0003

1027.

Селен аморфний

0,05

1028.

Сенадексин

0,15

1029.

Серин

0,7

1030.

Синестрол

0,0001

1031.

Синтанол АЦСЕ-12 (за ефірами оксіетильованих спиртів)

0,004

1032.

Синтанол ДС-10 (суміш фракцій спиртів C10-C20 і оксиду етилену)

0,005

1033.

Синтетичний миючий засіб 'Бис-С"

0,01

1034.

Синтетичний миючий засіб типу "Ера"

0,03

1035.

Синтетичний миючий засіб типу "Лотос"

0,03

1036.

Синтетичний миючий засіб типу "Ока"

0,01

1037.

Синтетичні миючі засоби: "Бриз", "Вихор", "Лотос-автомат", "Юта"

0,03

1038.

Сірка елементарна

0,07

1039.

Сірки хлорид

0,01

1040.

Скандію оксид

0,04

1041.

Смола (СТУ-3)

0,024

1042.

Сорбіталь 20 (суміш поліетиленгліколевих ефірів моно-дистеаратів ангідронсорбітів)

3,0

1043.

Сольвент нафта

0,2

1044.

Сополімер полівінілхлориду з нітрилом акрилової кислоти

0,1

1045.

Сополімер метакрилової кислоти і метилметакрилату

0,05

1046.

Сополімер метилакрилату, бутилакрилату і стиролу (лакрис 25 т)

0,1

1047.

Сополімер метилметакрилату і метакрилової кислоти (лакрис 20)

0,05

1048.

Сополімер формальдегіду з діоксаланом (СДФ)

0,1

1049.

Сополімери і полімери на основі акрилових і метакрилових мономерів (лакрис, АТМ, М-90і ін.)

0,1

1050.

Сорбіт Д (гекситол)

0,1

1051.

L-Сорбоза

0,1

1052.

Спирт 2-алілоксіетиловий (2-алілоксіетанол)

0,05

1053.

Спирт аліловий

0,02

1054.

Спирт діацетоновий

0,3

1055.

Спирт епігідриновий (гліцидол)

0,04

1056.

Спирт ізогексиловий (метилізобутилкарбінол)

0,07

1057.

Спирт ізодециловий

0,01

1058.

Спирт полівініловий

0,1

1059.

Спирт тетрагідрофуриловий

0,1

1060.

Спирт тригідроперфтораміловий

0,05

1061.

Спирт тригідроперфторгептиловий

0,05

1062.

Спирт 3-феноксибензиловий

0,05

1063.

Спирт фуриловий

0,01

1064.

Спирт α-фенілетиловий

0,14

1065.

Спирт α,α-диметилбензиловий (диметилфенілкарбінол)

0,06

1066.

Спирт β-фенілетиловий (2-фенілетанол)

0,1

1067.

Спирт γ-ацетопропіловий

0,07

1068.

Стеарин

0,2

1069.

Стиралілацетат (метилфенілкарбинілацетат)

0,4

1070.

Стирилкарбінол (спирт коричний)

0,01

1071.

Стиролу оксид

0,03

1072.

Стрептоміцину сульфат

0,005

1073.

Стрептоміцину хлоркальцієвий комплекс

0,005

1074.

Стронцію карбонат

0,05

1075.

Сульгин (п-амінобензол сульфонілгуанідин)

0,01

1076.

Сульсен

0,005

1077.

Сульфанен (за феноксиметилпеніциліном)

0,05

1078.

Сульфапіридазин

0,005

1079.

Сульфоетоксилати натрію C10-C13

0,02

1080.

Сульфомонометаксин

0,005

1081.

Суміш альфа і бета іононів (бета-іонон технічний)

0,01

1082.

Суміш бромистих солей N-алкілпіридинію

0,3

1083.

Суміш водо- і поганорозчинних у воді сполук ртуті: сулема, каломель, азотнокисла, окисна і закисна, оксиди червоний і жовтий, оцтова, амідохлорна, двойодиста (у перерахунку на ртуть)

0,001

1084.

Суміш водорозчинних сполук ртуті: сулема, оцтовокисла, азотнокисла, окисна і закисна ртуть (у перерахунку на ртуть)

0,0008

1085.

Суміш 2,4-Д-амінової солі і 2,3,6-трихлорбензойної кислоти у співвідношенні 10:1 (амідим)

0,0003

1086.

Суміш диметиламінних солей 2,3,6-трихлорбензойної кислоти (полідим)

0,01

1087.

Суміш ізомерів спиртів C7-C11

0,1

1088.

Суміш карбонових кислот C1-C6 (за мурашиною кислотою)

0,2

1089.

Суміш кубових залишків тетрафгоретилену (за тетрафторетиленом)

0,01

1090.

Суміш насичених вуглеводнів C2-C8 і суміш насичених і ненасичених вуглеводнів C1-C4 (Запорізького заводу ВАТ "Укрграфіт")

3,0

1091.

Суміш пальмітинової 40%, олеїнової 15%, стеаринової 45% кислот (жир тваринний спеціальний) /за стеариновою кислотою/

0,2

1092.

Суміш поганорозчинних у воді сполук ртуті: двойодиста, амідохлорна, оксиди червоний і жовтий, хлориста ртуть (у перерахунку на ртуть)

0,0009

1093.

Сурма

0,01

1094.

Третбутилциклогексан

0,1

1095.

1,6-біс-(1-Триметиламоній) гексану дибензосульфат (бензогексоній)

0,1

1096.

1,1,4,4',4',4'-Триметилен-біс (4-сульфаліл-сульфаніламід) /дисульформін/

0,01

1097.

1,1-Триметилен-біс-(4-оксимінометилпіридіній бромід моногідрат (дипіроксин)

0,01

1098.

3,5,5-Триметилоксазолідіндіон (триметин)

0,01

1099.

Три(оксиметиламіно)-амінометан /трисамін/

0,15

1100.

Три(хлоретил)фосфат

0,01

1101.

1,1,1-Трихлор-4-метил-4-пентен-2-ол

0,02

1102.

Талію йодид (у перерахунку на талій)

0,0004

1103.

Таловий пек

0,5

1104.

Танацехол (танафлон)

0,05

1105.

Тантал

0,15

1106.

Теофедрин (за амідопірином)

0,003

1107.

Теплоносій ароматизований АМТ-300

0,05

1108.

Терлон(арамід)

0,1

1109.

α-Терпенілацетат

0,05

1110.

Терпінгідрат

0,5

1111.

Терпінеол (γ-ментен-1-ол-8)

0,0003

1112.

п-Терфеніл

0,05

1113.

Тетрабутоксититан (бутиловий ефір о-титанової кислоти - продукти гідролізу за бутанолом)

0,1

1114.

2,3,5,6-тетрафлуоробензил(1R,3S)-3-(2,2-дихлоровініл)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат (ТРАНСФЛУТРИН) (аерозоль + пари)

0,01

1115.

Тетрафтордиброметан (хладон 114 В2)

5,0

1116.

Тетрабромдифенілолпропан

0,1

1117.

1,2,5,6-Тетрагідробензальдегід

0,01

1118.

Тетрагідродициклопентадієн

0,1

1119.

Тетрагідроінден (3а,4,7,7а-тетрагідро-1-н-інден)

0,01

1120.

Тетрагідронафталін (тетралін)

0,04

1121.

2-Тетрагідрофуранон (γ-бутиролактон)

0,025

1122.

Тетраетилсвинець

3х10-6

1123.

Тетраетоксисилан (етилсилікат)

0,5

1124.

а-Тетралон

0,003

1125.

2,4,6,8-Тетраметил-2,4,6,8 тетрааза-біцикло-(3,3,3) октадіон-3,7

0,05

1126.

1,2,4,5-Тетраметилбензол

0,01

1127.

Тетраметиленімін (піролідин)

0,005

1128.

Тетран-5

0,05

1129.

Тетран-6

0,02

1130.

Тетран-7

0,04

1131.

Тетран двокомпонентний

0,06

1132.

Тетран чотирикомпонентний

0,06

1133.

1,1,1,2-Тетрафторетан (фреон-134-а)

2,5

1134.

1,2,4,5-Тетрахлорбензол

0,13

1135.

Тетрахлорпропан

0,01

1136.

3,4,5,6-Тетрахлор-2-трихлорметилпіридин (гептахлорпіколін)

0,02

1137.

Тетрацин

0,06

1138.

Технологічне мастило "Віол" (основа: нафтове масло, антифрикційна присадка)

0,05

1139.

Технологічне мастило "Літас-1" (основа: нафтове масло, розчинник нафтовий, трихлоретилен і ін.)

0,05

1140.

Технологічне мастило "Укрінол-218" (основа: мастило "Укрінол-216", масло індустріальне, триетаноламін)

0,04

1141.

Тилозин фосфат

0,02

1142.

Тинувін-350

0,5

1143.

Тирозин

0,7

1144.

Титанові пилові возгони від шахтних хлораторів

0,2

1145.

Титану діоксид

0,5

1146.

Тіамінхлорид фармакопейний (вітамін В1)

0,003

1147.

Тіоациланілід (тіоанілід синтетичних жирних кислот фракцій C5-C6)

0,2

1148.

Тіокарбамід (тіосечовина)

0,01

1149.

Тіонілхлорид

0,005

1150.

Тіотриазазин

0,5

1151.

Токоферолу ацетат (вітамін Е)

0,08

1152.

м-Толуїдин

0,01

1153.

о-Толуїдин

0,005

1154.

п-Толуїдин

0,01

1155.

м-Толуїлендіамін

0,01

1156.

м-Толуолсульфокислота

0,6

1157.

о-Толуолсульфокислота

0,6

1158.

п-Толуолсульфокислота

0,6

1159.

транс,транс,транс-Додекатриєн-1,5,9

0,01

1160.

Треонін

0,05

1161.

трет-Бутилпербензоат

0,01

1162.

2-Трет-бутил-п-крезол

0,01

1163.

п-Трет-бутилтолуол

0,023

1164.

п-Третбутилциклогексанол

0,15

1165.

1-(1,2,4-Триазол-1-ил)-1-(4-хлор-фенокси)-3,3-диметилбутан-2-ол (триадіменол)

0,01

1166.

Триаліламін

0,01

1167.

Триалкіламіни (суміш амінів фракцій C7-C9; тригептиламіну, триоктиламіну і триноніламіну)

0,07

1168.

Триалкілфосфіни C12-C15

0,1

1169.

2,4,4-Триамінобензанілід

0,03

1170.

2,4,6-Триаміно-1,3,5-триазин (меламін)

0,05

1171.

2,4,6-Триброманілін

0,02

1172.

1,3,5-Трибромбензол

0,1

1173.

Трибутиловий ефір о-фосфорної кислоти (трибутилфосфат)

0,01

1174.

Трибутилфосфін

0,09

1175.

Тридеканол

0,4

1176.

Триетаноламін

0,04

1177.

Триетиленгліколь

1,0

1178.

Триетиленпентаамін

0,01

1179.

Триетилентриамін

0,01

1180.

Триетил-орто-ацетат

0,2

1181.

Триетоксисилан

0,01

1182.

2,4,6-Трийод-1,3-діоксибензол (ріодоксол)

0,03

1183.

Трикрезилфосфат (з вмістом ортоізомера менш 3%)'

0,01

1184.

1,3,5-Триметилбензол (мезитилен)

0,1

1185.

Триметилкарбінол (2-метил-2-пропанол)

0,3

1186.

Триметилхлорсилан

0,01

1187.

1,5,5-Триметилциклогексанон (ізофорон)

0,01

1188.

Тринатрієва сіль оксіетиліденфосфонової кислоти

0,2

1189.

Три-н-бутиламін

0,01

1190.

2,4,4-Тринітробензанілід

0,025

1191.

Тринітрогліцерин (нітрогліцерин)

0,001

1192.

Тринітроетилбензол

0,005

1193.

2,4,6-Тринітро-м-ксилол

0,005

1194.

2,4,6-Тринітротолуол

0,007

1195.

2,4,6-Тринітрофенол

0,01

1196.

Три-н-пропіламін

0,02

1197.

Триптофан

0,05

1198.

3-Трифторметилдифеніламін

0,01

1199.

1,2,2-Трифтор-1,1,2-трихлоретан (фреон 113)

8,0

1200.

Трифторхлоретилен (хлортрифторетилен)

0,01

1201.

2,3,6-Трихлорбензойної кислоти диметиламінна сіль (Трисбен-200)

0,01

1202.

Трихлорбензол

0,008

1203.

Трихлордифеніл

0,001

1204.

1,1,1-Трихлор-4-метил-3-пентен-2-ол

0,02

1205.

Трихлорсилан

0,02

1206.

2,3,6-Трихлортолуол

0,1

1207.

3,4,5-Трихлор-2-трихлорметилпіридин (гексахлорпіколін)

0,02

1208.

1-(2,4,6-Трихлорфеніл)-3,3-(2,4-біс-третамін)-феноксиацетиламіно /Бензоїламінопіразолон-5/ (продукт ЗП-24)

0,1

1209.

Трихлорфенілгідразин солянокислий

0,001

1210.

2,4,6-Трихлорфенол

0,003

1211.

Уайт-спірит

1,0

1212.

Урацил-4-карбонової кислоти калієва сіль (калію оротат)

0,03

1213.

Уродан

0,5

1214.

Фарба порошкова епоксидна (ПЕП-971)

0,01

1215.

Фарбник кислотний чорний (суміш кислотного синє-чорного і кислотного оранжевого)

0,02

1216.

Фарбники органічні активні вінілсульфонові: (червонокоричневий 2КТ, червоно-фіолетовий 2КТ, бордо 4СТ, жовтий світлотривкий 2КТ6, яскраво-червоний 4ЖТ, жовтий 2КТ, червоний СТ)

0,02

1217.

Фенантрен

0,01

1218.

п-Фенетидін (п-етоксіанілін, п-амінофенетол)

0,006

1219.

епселон-1-Феніл-2 метиламіно-пропанола-1-гідрохлорид (ефедрин)

0,01

1220.

Фенілаланін

0,7

1221.

2,2'-біс-п-Феніламінофеноксидіетиловий ефір

0,15

1222.

1-Феніл-2,3-диметил-4-диметил-амінопіразолон (амідопірин)

0,01

1223.

1-Феніл-2,3-диметил-4-метиламінопіразолон-5-метан сульфат натрію (анальгін)

0,01

1224.

N,N'-Фенілендималеімід (малеімід)

0,01

1225.

м-Фенілендіамін

0,003

1226.

о-Фенілендіамін (1,2-бензолдіамін)

0,005

1227.

п-Фенілендіамін (1,4-діамінобензол, урсол)

0,0005

1228.

2-Феніл-3-карбатокси-4-диметил-амінометил-5-оксибензофурану гідрохлорид (фенікаберан)

0,03

1229.

N-Фенілкарбамоїл-3-(β-фенілізо-пропіл)сиднодимін /сиднокарб/

0,005

1230.

Фенілксилілетан

0,02

1231.

Фенілмеркаптан (тіофенол)

0,00003

1232.

1-Феніл-3-метилпіразолон-5

0,01

1233.

N-Феніл-2-нафтиламін (нафтам-2, неозон Д) (при відсутності в нафтамі 2-нафтиламіну)

0,03

1234.

1-(4-Феніл-2-піролідон) ацетилід /карфедон/

0,01

1235.

Фенілпропанол

0,45

1236.

N-Феніл-п-фенілендіамін(п-амінодифеніламін)

0,02

1237.

Фенілтрихлорсилан

0,01

1238.

3-Феноксибензальдегід

0,03

1239.

Феноксіетанол

0,05

1240.

Феноксиметилпеніцилін

0,0025

1241.

Фенотіазин-2-карбамат (етмозин)

0,02

1242.

Ферит магній-цинковий

0,04

1243.

Флотореагент Лілафлот М (N-алкіл-N-ацетил-β-аланін у розчині талової олії)

0,4

1244.

Флотореагент МФТК-ЗГ (МФТК-ЗГ) з домішкою тіогліколяту (11,2%) і дитіогліколяту (14,4%) натрію

0,15

1245.

Флотореагент НК-82

0,5

1246.

Флотореагент "Прокол СК 921(М)"

0,01

1247.

Форстерит (суміш: 97% ортосилікату магнію і 3% барію оксиду)

0,05

1248.

Формальгліколь (діоксолан 1,3)

6,0

1249.

Фосген

0,003

1250.

N-Фосфонометилгліцин (гліфосфат)

0,04

1251.

Фосфор білий

0,0005

1252.

Фосфор жовтий

0,0005

1253.

Фосфор трихлористий

0,01

1254.

Фосфор червоний

0,0005

1255.

Фосфор чотирихлористий

0,01

1256.

Фосфору тіотрихлорид

0,01

1257.

Фосфору хлороксид

0,005

1258.

Фталазол

0,01

1259.

Фторангідриди перфторованих органічних кислот серії ФК (напівпродукти виробництва мономеру ФК-96) /за фтористим воднем/

0,01

1260.

м-Фторанізол

0,5

1261.

о-Фторанізол

0,6

1262.

п-Фторанізол

0,5

1263.

Фторацизин /2-трифтор-10-/3-діетиламінопропіоніл) фенотіазину гідрохлорид

0,01

1264.

Фторбензол

0,1

1265.

9-фтор-2,3-дигідро-3-метил-10-(4-метил-1-піперазиніл)-7-оксо, 7Н-піридо[1,2,3-de]-1,4-бензоксазин-6-карбонової кислоти(офлоксацин)

0,01

1266.

Фторетилен (вінілфторид)

0,15

1267.

о-Фтортолуол

0,2

1268.

п-Фтортолуол

0,3

1269.

Фузидієвої кислоти натрієва сіль

0,01

1270.

N-/5-нітро-2-фурфуліден/1-аміногідантіон (фурадонін)

0,005

1271.

Фуран (фурфуран)

0,01

1272.

Фурфуриламін

0,01

1273.

п-Хінондіоксим

0,03

1274.

Хінуклідин-3-дифеніл-карбонілу гідрохлорид (фенкарол)

0,01

1275.

Хітин(полі-(1,-4)-2-ацетамідо-2-дезокси-β-Д-глюкан; полі-(N-ацетил-Д-глюкозамін)

0,0005

1276.

Хітозан(полі-(1,-4)-2-аміно 2-дезокси-β-Д-глюкан; полі-(Д-глюкозамін)

0,0005

1277.

Хлоралкани C12-C15

0,1

1278.

Хлорангідрид п-нітробензойної кислоти

0,01

1279.

Хлорацетилхлорид

0,02

1280.

α-Хлорацетоанілід

0,01

1281.

1-4-Хлорбензоїл-5-метокси-2-метиндол-3-оцтової кислоти (індометацин, метиндол, сидалгон, ревмадолон, ревматин)

0,002

1282.

п-Хлорбензотрихлорид

0,001

1283.

Хлорбромметан

100

1284.

3-Хлорбутанон-2 (хлоркетон)

0,02

1285.

2-Хлор-5/гама-(2,4дитретамілфенокси)бутироіламіно/анілід триметилоцтової кислоти /компонента ЗЖ-165/

0,1

1286.

N-(6-Хлоргексил)-N'-(гідроксіетил)-сечовина (МЕ-344)

0,01

1287.

Хлоргідринстирол

1,4

1288.

1-Хлор-3,3-диметилбутан-2-он

0,2

1289.

2-Хлор-5/2", 4"-дитретамілфенокси /бутиропламіно/ анілід α-(4-карбо-ксифенокси) пивалоілоцтової кислоти /компонента H-596/

0,1

1290.

Хлорйодметан

0,06

1291.

Хлорметациклін тозилат

0,03

1292.

3-Хлор-4-метиланілін

0,01

1293.

біс-Хлорметилксилол

0,004

1294.

α-(Хлорметил)-2-метил-5-нітро-1H-імідазол-1-етанол (орнідазол) (пил)

0,02

1295.

N-(4-2-(5-Хлор-2-метоксибензамідо) етил) фенілсульфоніл-N-циклогексилсечовина (глібенкламід, манініл, міглюкан, мікроназа)

0,001

1296.

β-Хлормолочної кислоти метиловий ефір

0,005

1297.

2-Хлор-4-нітротолуол

0,005

1298.

2-Хлор-6-нітроанілін

0,02

1299.

N-2-Хлор-4-нітрофеніл-5-хлорсаліциланілід (фенасал)

0,01

1300.

Хлорноборнен

0,02

1301.

ХлорпарафіниХП-1100

0,1

1302.

Хлорпіколіни легкокиплячі (суміш трипентахлорпіколінів)

0,02

1303.

Хлорпропамід

0,05

1304.

3-Хлор-6-сульфаніламінопіридазин

0,01

1305.

м-Хлортолуол

0,01

1306.

о-Хлортолуол

0,02

1307.

п-Хлортолуол

0,01

1308.

м-Хлорфенол

0,01

1309.

о-Хлорфенол

0,02

1310.

4-Хлор-N-(2-фуриметил)-5-сульфамоілантрамілова кислота /фуросемід/

0,01

1311.

Хрому тривалентні сполуки (у перерахунку на Cr3+)

0,01

1312.

Цезій йодистий (у перерахунку на цезій)

0,005

1313.

Целюлоза

0,03

1314.

Церій і його неорганічні сполуки (діоксид, полірит, фотопол) /у перерахунку на церій/

0,06

1315.

Цефалексин

0,005

1316.

Цефалоспорін С (цинкова сіль)

0,005

1317.

Цефалотин (натрієва сіль)

0,005

1318.

Циклоацетат (п-третбутилциклогексилацетат)

0,3

1319.

Циклогексиламін

0,01

1320.

2-Циклогексилкарбоніл 1,3,4,6,7,11-гексагідро-2н-піразино-(2,1-а)ізохінолін /азинокс/

0,02

1321.

Циклогексилнітрат

0,08

1322.

цис,транс-Циклододекатрієн-1,5,9

0,008

1323.

Циклопентадієни

0,05

1324.

Циклопентан (пентаметилен)

0,1

1325.

Циклопентен

0,1

1326.

Цинку ацетат (у перерахунку на цинк)

0,005

1327.

Цинку карбонат (у перерахунку на цинк)

0,01

1328.

Цинку метіонат (у перерахунку на цинк)

0,005

1329.

Цинку монофосфат (у перерахунку на цинк)

0,005

1330.

Цинку нітрат (у перерахунку на цинк)

0,005

1331.

Цинку селенід (у перерахунку на цинк)

0,02

1332.

Цинку стеарат (у перерахунку на цинк)

0,005

1333.

Цинку сульфід (у перерахунку на цинк)

0,01

1334.

Цинку хлорид (у перерахунку на цинк)

0,005

1335.

Цирконію карбід

0,01

1336.

Цирконію нітрид

0,7

1337.

Цирконію фторид

0,01

1338.

Цистеїн, цистин

0,05

1339.

Цитронелаль

0,025

1340.

Ціанурхлорид

0,005

1341.

Цукрол

0,1

1342.

Янтарна кислота (аерозоль)

0,05

Примітка

__________
* м3 при нормальних умовах: температурі 0°C (273 К) і тиску 760 мм рт. ст. (101,3 кПа).
** При сумісній присутності адамантану, 1-бромадамантану і реамантадину ОБРВ не більше ніж 0,02 мг/м3.

Показчик технічних та торгових назв речовин

Аеросил-175

605

Азимідобензол

120

Азинокс

1320

Азотіоприн

701

Азотол (АМФ)

783

Алебастр

916

Алілен

673

Алкомери, Алкофлади

973

Амбен

569

Амідим

1085

Амідопірин

1222

Амідопрокаїн

361

1-Аміноантрахінон, антрахіноніламін

41

n-Амінобензол сульфанілгуанідин

1075

п-Амінодифеніламін

1236

1-аміно-2-оксибензол

54

Амоден

679

Анабазин основа

949

Анальгін

1223

Анізол (метоксибензол)

731

Арамід

1108

Ацетоназин

282

Ацикловір

50

Барнон

117

Бепаск

115

Бензогексоній

1095

Бертолетова сіль

512

Білімін

270

Біоресметрин

112

Біс фенол А, діан

321

Біс-фосфіт

234

2,3-Біцикло-2,2,1-гептен

815

Бромгексин

52

Брометан, етилбромід

138

Бромізовал

140

Бромистий ацетил

89

Бура

777

Бутадіон

154

Бутепін

165

Бутилбутірат

157

Бутилкарбітол

744

Бутилпропіонат

158

γ-Бутиролактон

1121

Ванілін

824

Вапортрин

428

Вінілазин

170

5-Вінілбіцикло-(2,2,1) гептен-2

169

N-вініл-4-бутанлактам, N-вініл-2-піролідінол

171

Вінілфторид

1266

Вітамін C

544

Вітамін B1

1146

Вітамін B3

521

Вітамін E

1151

Вітамін Д2

392

Вітамін B13

567

Вітамін PP

787

Гваякол

737

Гексахлорамінопіколін

61

Гексахлорпіколін

1207

Гекситол

1050

Гераніол

637

2-гідроксіанілін

54

Гідрохінон

377

Гінекорн, секотамін, фемергін, ерготартрат

395

Гіпс

916

Глібенкламід, манініл, міглюкан, мікроназа

1295

Глібутід

153

Гліцерин

996

Гліцидол

1055

Гліфосфат

1250

Дамоксим

272

Дибазол

109

Димедрол

269

2,3-Дибромпропіоновий спирт

243

Дигідрострептоміцин

730

Дикрезил

709

Дилудін

277

Димер алену

295

Димер оксиду перфторпропілену

846

Диметилпрамід

271

Диметилсульфат

285

Диметилфенілкарбінол

1065

Дихлорангідрид

406

Дипіроксин

1097

Дисульформін

1096

Дихлорантин

334

Діанат

265

Діафен ФП

470

Діацетил

149

Діоксан

410

Діоксановий спирт

682

Діоксолан-1,3

1248

ДК-С фенілгліцин

500

Д Na солі А5ТФУ кислоти

3

Дротаверину гідрохлорид

376

Емоксипін

415

Емпентрин

428

Ергостерин

394

Етазол

47

Етазол натрію, етазол розчинний

773

Етамзилат

364

Етандіол

408

Етилбутират

417

5-Етиліденбіцикло-2,2,1 гептен-2

413

Етилкарбітол

746

Етилмеркаптан

398

4-Етилпергідро-1,4-оксазин

416

Етилпропіонат

419

Етилсилікат

1123

Етилцеллозольв, етиловий ефір етиленгліколю

429

Етмозин

1241

Еток

708

п-Етоксіанілін, п-амінофенетол

1218

Ефедрин

1219

Жасминальдегід

37

Залізний, сірчаний колчедан

908

Ібупрофен

459

Ізобутилен

717

Ізододецилен

998

Ізолейцин, лейцин

461

Ізопропілацетат

469

Ізопропіловий ефір

262

Ізофорон

1187

Іралій

462

Інгібітор БТА

120

Індігокармін

765

Індометацин, метиндол, сидалгон, ревмадолон, ревматин

1281

Йотакоут універсальний

956

Йотун № 10

1016

Йотун № 17

1015

Калію оротат

1212

Кальцієва селітра

517

Кальцію добезилат

518

Кальцію нітрат

517

Кальцію силіцид

918

Каптопріл

670

Карбеніцилін

530

Карбінол

736

Карборунд

881

Кардіотрил

620

Карфедон

1234

Карфецилін

757

Кислота антранілова

538

Компонента голуба ЗГ-97

312

Компонента 616 М

311

Компонента ЗЖ-165

1285

Компонента Н-596

1289

Корінфар

279

Коричний спирт

1070

Корунд білий

849

Крезидін

40

Кубовий синій O, пігмент синій антрахіноновий

450

Кухонна сіль

780

Лакрис 25 т

1046

Лакрис 20

1047

Лакрис ATM, M-90

1049

Ловастатин

674

ЛСГМ-Г

622

М-100

844

Малеімід

1224

Малоновий ефір

634

МЕ-344

1286

Мебікар

1125

Мезитилен

1184

Мезитилу оксид

710

Мезоінозит

198

Меламін

1170

γ-Ментен-1-ол-8

1111

Мерказоліл

698

Метациклін

266

Метилбензоат

589

о-Метиланілін

60

Метилбутират

704

Метилгептенон

681

2-Метил-5-етилпірідин

688

Метилізобутилкарбінол

1056

2-Метилпропан

455

2-Метил-2-пропанол

1185

α-Метиловий ефір пропіленгліколю

735

Метилпропіонат

705

Метилцеллозольв

732

Метол

677

Метронідазол, новонідазол

822

Мірцен

699

Моновінілацетилен

165

Натрієва сіль 5-етил-5(метилбутил)-2-тіобарбітурової кислоти

778

Натрій кремнекислий

775

Натрій надборнокислий

774

Натр їдкий

762

?-нафталін-сульфокислота, натрієва сіль

782

Нафтам-2, неозон-Д

1233

Неонол АФ-12

24

НеонолАФ-14

23

Неонол П 1215-12

432

Неонол 2 В 1317-12

431

Нівалін

189

Нікотин

714

Ніпагін

706

Нітазол

86

п-Нітроанізол

733

Нітрогліцерин

1191

Норвезька селітра

517

Нормадур 90 HS

958

Нормацинк СЕ-бар'єр

391

Норсульфазол

44

Норфлоксацин

426

Но-Шпа

376

Оксамат

373

Оксацилін

722

Оксилідин

116

Оксипіримідин

465

Орнідазол

1294

Офлоксацин

1265

Пасоміцин

258

2,4-Пентадіол-2-метил

206

Пентаерітрит

287

Пентаметилен

1324

Пентахлорамінопіколін

51

Перхлорметантіол, тіокарбонілтетрахлорид

847

γ-Піколін

712

2-Піколін

713

Піпазол

1002

Піперазин

369

Піперидин

835

Пірацетам

953

Пірилен

950

Пірокатехін

257

Піромекаїн

159

Піролідин

1127

Полідим

1086

Праллетрин

708

Преднізолон

979

Препарат FLODRI 470

436

Продукт ЗП-24

1208

Пропілбутират

1001

Пропіленгліколь

994

β-Пропіл-α-етилакролеїн

402

Пропілмеркаптан

995

Пропілпропіонат

1003

Пропін

673

Ранітидин, раніплекс

411

Резорцин

255

Ріодоксол

1182

Салазопіридазин

734

Сахарин

471

Сегнетова сіль

502

Сиднокарб

1229

Сода кальцинована

767

Сода каустична

762

Сода питна, харчова

761

Спіробромін

142

Стеариловий спирт

826

Стрептоцид

46

Сульфадиметоксин

45

Сульфенамід БТ

366

Сульфадимезин

43

Танафлон

1104

Тауфон

539

Теофілін

283

3а,4,7,7а-Тетрагідро-1-н-інден

1119

Тетрагідро-1,4-оксазин, морфолін

368

Тетралін

1120

Тімол

467

Тимкал

777

Тіосечовина

1148

Тіотриазазин

754

Тіофенол

1231

ТРАНСФЛУТРИН

1114

Триадіменол

1165

Триазін

56

Трибутилфосфат

1173

Триетилендіамін, ДАБКО

347

1,2,4-Трикарбоксибензол

577

Тримекаїн

363

Тример оксиду перфторпропілену

845

Триметин

1098

Тринатрій фосфат

772

Трисбен-200

1201

Трисамін

1099

α,α,α-трифтор-м-толуїдин

48

α-Трихлортолуол

121

Ундецил бромистий

146

Урсол

1227

Уротропін

196

Фенасал

1299

Фенацетин

85

Фенібут

63

Фенігідін

279

Фенікаберан

1228

Фенілацетонітрил

108

2-Фенілетанол

1066

Фенкарол

1274

Фенозан 1

703

Фенозан 23

434

Фенозан 28

435

Фенозан 30

125

Феноксибензол, дифеніловий ефір

320

Ферамід

335

Феробор, феросплав

861

Фероцин

443

Флакозид

679

Флокулянт "Магнофлок 338"

973

Флотореагент МФТК-Е

421

Флуоресцеїн

379

Форідон

278

Фреон-113

1199

Фреон-132-В

337

Фреон 134а

1133

Фреон-152

324

Фтазин

738

Фурагін

810

Фурадонін

1270

Фуразолідон

811

Фурацилін

812

Фуросемід

1310

Фурфуран

1271

Хладон-329

222

Хладон 114В2

1115

Хлоракон

110

Хром-лігно-сульфонат

817

Хлораль, трихлоретаналь, трихлорацетальдегід

30

Хлорангідрид

407

Хлорекс

338

Хлоркетон

1284

Хлорметилбензол

107

2-Хлорпропан

463

Целозольвацетат

430

Ціанометан, ціаністий метил

92

Циклогексіетилен

177

п-Цимол

695

м-Цимол

694

Цитронелоп

286

Чілійська селітра

768

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: