open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
Н А К А З
N 9 від 01.02.2001
( Наказ рекомендовано скасувати у тижневий термін згідно з

Наказом Міністерства транспорту N 316 ( v0316361-03 ) від 23.04.2003 )
Про затвердження Положення про порядок ліцензування

господарської діяльності по наданню послуг з перевезення

пасажирів і вантажів автомобільним транспортом
( Додатково див. Рішення Держпідприємництва

N 17-112/04 ( v2_04563-01 ) від 10.04.2001 )
( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Наказ Мінтрансу

N 65 ( va065361-01 ) від 23.07.2001 )
( Про зупинення дії Наказу додатково див. Повідомлення

Державного комітету з питань регуляторної політики та

підприємництва ( n0005563-01 ) від 25.10.2001 )

З метою забезпечення виконання вимог Закону України від
01.06.2000 N 1775-III ( 1775-14 ) "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" та відповідно до наказу Міністерства
транспорту України від 28.08.2000 N 467 "Про підготовку положення
про ліцензування на транспорті" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок ліцензування
господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів
і вантажів автомобільним транспортом (додається).
2. Керівникам автотранспортного управління Автономної
Республіки Крим, обласних автотранспортних управлінь та
Українського бюро по ліцензуванню автомобільних перевезень
забезпечити виконання вимог цього Положення.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
директора Державного департаменту автомобільного транспорту Кроля
С.С.
Директор Л.П.Докіль
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного департаменту

автомобільного транспорту

від 1 лютого 2001 р. N 9
Положення

про порядок ліцензування господарської діяльності

з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів

автомобільним транспортом
1. Загальні положення
1.1. Положення про порядок ліцензування господарчої
діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом (надалі - Положення) розроблено
відповідно до: Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ); постанов Кабінету Міністрів України: від 08.11.2000 р. N 1658 ( 1658-2000-п ) "Про затвердження
Порядку формування, ведення і користування відомостями
ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного
реєстру"; від 08.11.2000 р. N 1669 ( 1669-2000-п ) "Про
експертно-апеляційну раду при Державному комітеті з питань
регуляторної політики та підприємництва"; від 14.11.2000 р. N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження
переліку органів ліцензування"; від 20.11.2000 р. N 1719 ( 1719-2000-п ) "Про затвердження
ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської
діяльності"; від 29.11.2000 р. N 1755 ( 1755-2000-п ) "Про терміни дії
ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності,
розміри і порядок зарахування плати за її видачу"; наказу Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва і Міністерства транспорту України від
16.01.2001 р. N 6/18 ( z0083-01 ) "Про затвердження Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з надання послуг з
перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом"
(зареєстрований Міністерством юстиції України 29.01.2001 р.
N 83/5274); наказу Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва від 04.12.2000 р. N 67 ( z0936-00 )
"Про затвердження інструкції про порядок заповнення бланка
ліцензії єдиного зразка" (зареєстрований Міністерством юстиції
України 21.12.2000 р. N 936/5157); наказу Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва від 18.12.2000 р. N 78 ( z0003-01 )
"Про затвердження інструкції про порядок замовлення, постачання,
зберігання, обліку і звітності витрачання бланків ліцензії єдиного
зразка" (зареєстрований Міністерством юстиції України 10.01.2001
N 3/5194); наказу Міністерства транспорту України від 15.01.2001 N 16
( v0016361-01 ) "Про ліцензування господарської діяльності з
надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом".
1.2. Положення визначає порядок видачі, переоформлення та
анулювання ліцензій з надання послуг з перевезення пасажирів і
вантажів автомобільним транспортом.
1.3. Рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі
приймають органи Міністерства транспорту України, що здійснюють
ліцензування (органи ліцензування Мінтрансу): Державний департамент автомобільного транспорту
(Укравтотранс) - з надання послуг з міжнародних (за межі території
України, включаючи країни СНД) перевезень пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом з покладанням функцій по підготовці
документів для видачі ліцензій на Українське бюро по ліцензуванню
автомобільних перевезень; територіальні органи Міністерства транспорту України,
підпорядковані Укравтотрансу (автотранспортне управління
Автономної Республіки Крим, обласні автотранспортні управління)
суб'єктам господарювання Автономної Республіки Крим, м.
Севастополя та областей - з надання послуг з внутрішніх перевезень
пасажирів і вантажів автомобільним транспортом (в межах території
України); Українське бюро по ліцензуванню автомобільних перевезень,
підпорядковане Укравтотрансу суб'єктам господарювання міста Києва
- з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом (в межах території України).
2. Порядок подання заяв суб'єктами господарювання

на отримання ліцензії
2.1. Суб'єкт господарювання особисто або через уповноважений
ним орган чи особу звертається із заявою встановленого зразка
(додаток 1) про видачу ліцензії: з надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і
вантажів автомобільним транспортом та з надання послуг з
внутрішніх перевезень пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом суб'єктам господарювання м.Києва - до Українського
бюро по ліцензуванню автоперевезень; з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом - до обласних управлінь автомобільного
транспорту. Суб'єкт господарської діяльності звертається з заявою до
обласних автотранспортних управлінь в разі, коли він має намір
отримати ліцензію тільки в межах території України. У разі необхідності отримання ліцензії для проведення
господарської діяльності як в межах території України, так і за
межами території України суб'єкт господарювання звертається з
заявою безпосередньо до Українського бюро по ліцензуванню
автомобільних перевезень.
2.2. У разі наявності у суб'єкта господарювання - заявника
філій, відокремлених підрозділів, які провадитимуть господарську
діяльність на підставі отриманої ліцензії, у заяві зазначається їх
місцезнаходження.
2.3. До заяви про видачу ліцензії додається копія свідоцтва
про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та
копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України, засвідчені нотаріально або
органом, який видав оригінал документа та документи, які
визначають спроможність суб'єктів господарювання виконувати
заявлений вид діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів
і вантажів в межах України або за межами території України
(включаючи країни СНД) відповідно до Ліцензійних умов,
затверджених наказом Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва від 16.01.2001 р. N 6/18
( z0083-01 ) "Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів
і вантажів автомобільним транспортом". Перелік документів додається (додаток 2).
2.4. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до
неї, приймаються за описом (додаток 3), копія якого видається
заявнику з відміткою про дату прийняття документа та підписом
відповідальної особи органу, до якого подана заява.
2.5. Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду,
якщо: вона підписана особою, яка не має на це повноважень; документи оформлені з порушенням вимог цього пункту
Положення.
2.6. Про залишення заяви на видачу ліцензії без розгляду
заявник повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав
для прийняття такого рішення у строки, передбачені для видачі
ліцензії.
2.7. Після усунення причин, що були підставою для винесення
рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду,
заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії, яка
розглядається в порядку, встановленому цим Положенням.
3. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії
3.1. Державний департамент автомобільного транспорту,
Українське бюро по ліцензуванню автомобільних перевезень та
обласні управління автомобільного транспорту приймають рішення
(протокол засідання ліцензійної комісії) про видачу ліцензії
відповідно з надання послуг з міжнародних та внутрішніх перевезень
пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у строк не пізніше
ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу
ліцензії та документів, що додаються до заяви. Про винесення рішення про видачу або відмову у видачі
ліцензії заявнику надсилається (видається) повідомлення в
письмовій формі (додаток 4) протягом трьох робочих днів з дати
прийняття цього рішення.
3.2. У рішенні про відмову у видачі ліцензій зазначаються
підстави такої відмови, якими є: недостовірність даних у документах, поданих заявником для
отримання ліцензії; невідповідність заявника, згідно з поданими документами,
ліцензійним умовам, встановленим для даного виду господарської
діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.
3.3. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення
недостовірних даних у документах, поданих заявником про видачу
ліцензії, суб'єкт господарювання може подати до органів,
зазначених у п.2.1 цього Положення, нову заяву про видачу ліцензії
не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про
відмову у видачі ліцензії.
3.4. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі
невідповідності заявника ліцензійним умовам з надання послуг з
внутрішніх або міжнародних перевезень пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом, вказаного в заяві про видачу ліцензії,
суб'єкт господарювання може подати до органів, зазначених у п.2.1
цього Положення, нову заяву про видачу ліцензії після усунення
причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії.
4. Ліцензія та ліцензійні картки
4.1. Органи Міністерства транспорту України, що здійснюють
ліцензування з надання послуг з внутрішніх або міжнародних
перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом,
використовують бланки єдиного на території України зразка
ліцензії, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України
від 20.11.2000 р. N 1719 ( 1719-2000-п ) "Про запровадження
ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської
діяльності".
4.2. Бланки ліцензії є документами суворої звітності і
виготовляються з друкарською нумерацією (2 літери серії та 6 цифр
номера). Бланк ліцензії єдиного зразка оформляється згідно з
інструкцією про порядок заповнення бланка ліцензії єдиного зразка,
затвердженою наказом Державного комітету з питань регуляторної
політики та підприємництва від 04.12.2000 р. N 67 ( z0936-00 ).
Текст бланка друкується на комп'ютері.
4.3. У ліцензії зазначаються: найменування органу, що видав ліцензію; вид господарської діяльності, на право провадження якого
видається ліцензія. Відповідно до спроможності суб'єкта господарювання
забезпечити виконання ліцензійних умов у ліцензії зазначаються
наступні види послуг з перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом: 1) У ліцензії з надання послуг з внутрішніх перевезень
пасажирів і вантажів (в межах території України): надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів
автомобільним транспортом; надання послуг з внутрішніх перевезень вантажів автомобільним
транспортом; 2) У ліцензії з надання послуг з перевезення пасажирів і
вантажів (за межами території України): надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів
автомобільним транспортом; надання послуг з міжнародних перевезень вантажів
автомобільним транспортом. Крім того, у ліцензії зазначається: найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові
суб'єкта підприємницької діяльності; ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний
номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових
платежів; місцезнаходження юридичної особи (повна адреса юридичної
особи) або місце проживання фізичної особи (повна адреса фізичної
особи) - суб'єкта підприємницької діяльності; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії; строк дії ліцензії; посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала ліцензію; дата видачі ліцензії.
4.4. Ліцензія підписується керівником або його заступником
органу Міністерства транспорту України, що здійснює ліцензування: з надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і
вантажів автомобільним транспортом - Укравтотрансу; з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом суб'єктів господарювання Автономної
Республіки Крим, м.Севастополя та областей - територіального
органу Міністерства транспорту України, підпорядкованого
Укравтотрансу (автотранспортного управління Автономної Республіки
Крим, обласних автотранспортних управлінь); з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом суб'єктів господарювання м. Києва -
Українського бюро по ліцензуванню автомобільних перевезень. Підпис засвідчується печаткою органу, що видав ліцензію. Зразок оформлення ліцензії додається (додаток 5).
4.5. Ліцензія на провадження господарської діяльності з
надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом є документом, що дає право суб'єкту господарювання на
здійснення конкретного виду послуг, визначених у пункті 4.3
(абзаци 1 та 2) цього Положення.
4.6. Ліцензія, видана суб'єкту господарської діяльності на
право надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом, надає право на здійснення внутрішніх
перевезень.
4.7. На кожний транспортний засіб (вантажний автомобіль,
тягач, автобус, легковий автомобіль) відповідно до оформленої
ліцензії органом Міністерства транспорту України, що здійснює
ліцензування, видається ліцензійна картка, яка засвідчує
відповідність транспортного засобу ліцензійним вимогам,
встановленим для транспортного засобу на провадження господарської
діяльності, зазначеної у ліцензії.
4.8. Ліцензійна картка видається до ліцензії окремо на кожний
вид діяльності, колір картки відповідає межі здійснення
діяльності: блакитний - надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів
і вантажів автомобільним транспортом; зелений - надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і
вантажів автомобільним транспортом.
4.9. Ліцензійна картка, видана на транспортний засіб
відповідно до ліцензії на право провадження господарської
діяльності, пов'язаної з наданням послуг з міжнародних перевезень
пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, підтверджує право
використання даного транспортного засобу для надання відповідних
послуг, пов'язаних з внутрішніми перевезеннями пасажирів і
вантажів.
4.10. Ліцензійна картка встановленої форми (додаток 6) має
серію та номер з зазначенням серії та номера ліцензії, до якої
вона видана; тип, марку та державний номер транспортного засобу;
дані про власника - прізвище, ім'я, по батькові
громадянина-підприємця або найменування юридичної особи, дані про
дозволену діяльність, термін дії картки. Ліцензійна картка
підписується керівником органу, що зазначений у п.2.1 цього
Положення, та завіряється печаткою цього органу. Зразок оформлення ліцензійної картки додається (додаток 7).
4.11. Бланк ліцензійної картки є документом суворої
звітності, який виготовляється друкарським способом і має
відповідну систему захисту.
4.12. Порядок замовлення, постачання, зберігання, обліку і
звітності витрачання бланків ліцензії визначається інструкцією про
порядок замовлення, постачання, зберігання, обліку і звітності
витрачання бланків ліцензії єдиного зразка, затвердженою наказом
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва від 18.12.2000 N 78 ( z0003-01 ). Порядок зберігання та обліку бланків ліцензійних карток
визначається зазначеною в цьому пункті інструкцією. Порядок замовлення, постачання і звітності витрачання бланків
ліцензійних карток встановлюється Укравтотрансом.
5. Видача ліцензії та ліцензійних карток
5.1. Органи Міністерства транспорту України, що здійснюють
ліцензування з надання послуг з внутрішніх та міжнародних
перевезень пасажирів і вантажів, повинні оформити ліцензію після
прийняття рішення про її видачу не пізніше ніж за три робочі дні з
дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу
ліцензії. Ліцензія видається юридичній особі при наявності доручення
встановленого зразка та паспорта представника юридичної особи, а
фізичній особі особисто при наявності паспорта. При видачі ліцензії у журналі обліку заяв та виданих ліцензій
зазначається дата видачі ліцензії, прізвище заявника, якого
ознайомлено з ліцензійними умовами провадження певного виду
господарської діяльності, що засвідчується його підписом.
5.2. Орган ліцензування Мінтрансу робить відмітку про дату
прийняття документів, що підтверджують внесення заявником плати за
видачу ліцензії, на копії опису, яку було видано заявнику при
прийомі заяви про видачу ліцензії.
5.3. Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня
направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу
ліцензії не подав документ, що підтверджує внесення плати за
видачу ліцензії, або не звернувся до органу ліцензування Мінтрансу
для отримання оформленої ліцензії, орган ліцензування, який
оформив ліцензію, має право скасувати рішення про видачу ліцензії
або прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною.
5.4. Термін дії ліцензії на провадження господарської
діяльності по наданню послуг з внутрішніх та міжнародних
перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом
відповідно до вимог п.1 постанови Кабінету Міністрів України від
29.11.2000 N 1755 ( 1755-2000-п ) "Про термін дії ліцензії на
провадження певних видів господарської діяльності, розміри і
порядок зарахування плати за її видачу" становить 3 роки.
5.5. Для кожної філії, кожного відокремленого підрозділу
ліцензіата на підставі отриманої ним ліцензії орган ліцензування
Мінтрансу видає засвідчені ним копії ліцензії, які реєструються в
журналі обліку заяв та виданих ліцензій.
5.6. Засвідчена органом ліцензування Мінтрансу копія ліцензії
є документом, що підтверджує право філії або іншого структурного
підрозділу ліцензіата на провадження певного виду господарської
діяльності на підставі отриманої ліцензії.
5.7. У разі створення у ліцензіата нової філії, іншого нового
відокремленого підрозділу, які провадитимуть вид господарської
діяльності згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати
заяву встановленого зразка в порядку, встановленому п.2 цього
Положення.
5.8. У разі ліквідації філії, іншого відокремленого
підрозділу ліцензіата, які провадили господарську діяльність
згідно з отриманою ліцензією, або у разі припинення провадження
філією, іншим відокремленим підрозділом ліцензіата діяльності
згідно з отриманою ліцензією ліцензіат зобов'язаний протягом семи
робочих днів з дати ліквідації такої філії або іншого
відокремленого підрозділу або з дати припинення діяльності такою
філією або іншим відокремленим підрозділом подати відповідне
повідомлення до органів, зазначених у п.2.1 цього Положення.
Органи ліцензування Мінтрансу вносять відповідні зміни до
ліцензійних реєстрів не пізніше наступного робочого дня з дати
надходження такого повідомлення.
5.9. Державний департамент автомобільного транспорту видає
ліцензійні картки (зеленого кольору) на транспортні засоби, що
відповідають вимогам здійснення міжнародних перевезень відповідно
до оформленої ліцензії з надання послуг з міжнародних перевезень
пасажирів і вантажів, згідно поданого списку автомобілів, що
представляються для ліцензування.
5.10. Територіальні органи Міністерства транспорту України
(автотранспортне управління Автономної Республіки Крим, обласні
автотранспортні управління) та Українське бюро по ліцензуванню
автомобільних перевезень видають ліцензійні картки (блакитного
кольору) відповідно до: оформлених цими органами ліцензій з надання послуг з
внутрішніх перевезень пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом на всі транспортні засоби, що відповідають вимогам
здійснення внутрішніх перевезень, згідно списку автомобілів, який
подавався на отримання ліцензії; представлених суб'єктами господарювання цим органам
оформлених Укравтотрансом ліцензій з надання послуг з міжнародних
перевезень пасажирів і вантажів на ту кількість транспортних
засобів, що задіяні для здійснення внутрішніх перевезень, згідно
поданого списку (за виключенням транспортних засобів, на які
оформлені ліцензійні картки зеленого кольору).
5.11. Заява встановленого зразка та перелік документів, який
подається на отримання ліцензійних карток або на поновлення
ліцензійних карток (додаток 8) (відсутній).
5.12. Суб'єкт господарської діяльності не може передавати
ліцензію, її копію та ліцензійні картки іншій юридичній або
фізичній особі для провадження господарської діяльності.
6. Плата за видачу ліцензій
6.1. За видачу ліцензії з надання послуг з внутрішніх та
міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 29.11.2000 р. N 1755 ( 1755-2000-п ) "Про термін дії
ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності,
розміри і порядок зарахування плати за її видачу" справляється
плата у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
6.2. Плата за видачу ліцензії вноситься після прийняття
рішення про видачу ліцензії.
6.3. Плата, яка вноситься суб'єктом господарювання за видачу
та переоформлення ліцензії, а також за видачу копії та дубліката
ліцензії, зараховується до Державного бюджету України.
6.4. За видачу ліцензійних карток справляється плата, розмір
якої розраховується виходячи з умов покриття усіх витрат на
оформлення ліцензійної картки і затверджується в установленому
порядку органом Міністерства транспорту України, що здійснює
видачу ліцензії.
7. Переоформлення ліцензії
7.1. Орган ліцензування Мінтрансу переоформлює ліцензію у
разі: зміни найменування юридичної особи (якщо зміна найменування
не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища,
імені, по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької
діяльності; зміни місцезнаходження юридичної особи або місця проживання
фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності; змін, пов'язаних з намірами суб'єкта господарської діяльності
розширити свою діяльність з надання послуг з перевезення
автотранспортом і здійснювати крім одного виду перевезень,
наприклад пасажирів, ще перевезення вантажів або навпаки.
7.2. Суб'єкт господарської діяльності у разі виникнення
підстав для переоформлення ліцензії зобов'язаний протягом десяти
робочих днів подати органам, зазначеним в п.2.1 цього Положення,
заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає
переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально
завіреними копіями, які підтверджують зазначені зміни.
7.3. Орган ліцензування Мінтрансу видає заявникові
переоформлену на новому бланку ліцензію протягом трьох робочих
днів з дати одержання заяви та відповідних документів, включаючи
підтвердження про внесення плати за переоформлення. На підставі
даних ліцензійного реєстру безкоштовно видає засвідчені ним копії
переоформленої ліцензії та приймає рішення про визнання недійсною
ліцензії, що була переоформлена з внесенням відповідних змін до
ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня. У разі переоформлення ліцензії у зв'язку із змінами,
пов'язаними з намірами суб'єкта господарської діяльності розширити
свою діяльність, ліцензія переоформляється в порядку і в строки,
передбачені для видачі ліцензії.
7.4. Строк дії переоформленої ліцензії не може перевищувати
строку дії, зазначеного в ліцензії, що переоформляється.
7.5. За переоформлення ліцензії справляється плата в розмірі
п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Плата за
переоформлення ліцензії зараховується до Державного бюджету
України.
7.6. Органи, які зазначені у п.2.1 цього Положення, у разі
подання заяви та відповідних документів про переоформлення
ліцензії видають суб'єкту господарювання довідку про подання заяви
про переоформлення ліцензії, на підставі якої він може провадити
свою діяльність.
8. Зміна даних, зазначених в документах, що додавались

до заяви про видачу ліцензії
8.1. Суб'єкт господарювання у разі виникнення зміни даних,
зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу
ліцензії, зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до
органів ліцензування, зазначених у п.2.1 цього Положення,
відповідне повідомлення у письмовій формі разом з документами або
їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені
зміни.
8.2. Орган ліцензування Мінтрансу на підставі поданих
суб'єктом господарської діяльності документів може прийняти
рішення про анулювання ліцензії, якщо буде встановлено
неможливість суб'єкта господарювання згідно з поданими документами
забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для
господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів
і вантажів автомобільним транспортом.
9. Видача дубліката ліцензії
9.1. Орган ліцензування Мінтрансу видає дублікат ліцензії у
разі її втрати або пошкодження.
9.2. Суб'єкт господарської діяльності подає органу,
зазначеному у п.2.1 цього Положення: у разі втрати ліцензії - заяву про видачу дубліката ліцензії,
документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката
ліцензії; у разі непридатності для користування бланка ліцензії
внаслідок його пошкодження - заяву про видачу дубліката ліцензії,
непридатну для користування ліцензію, документ, що підтверджує
внесення плати за видачу дубліката ліцензії.
9.3. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку
дії, який зазначався у втраченій або пошкодженій ліцензії.
9.4. Органи, які зазначені в п.2.1 цього Положення, у разі
подання заяви та відповідних документів для видачі дубліката
ліцензії видають суб'єкту господарювання довідку про подання заяви
про видачу дубліката ліцензії, на підставі якої він може провадити
свою діяльність.
9.5. Орган ліцензування Мінтрансу видає заявникові дублікат
ліцензії протягом трьох робочих днів з дати одержання заяви та
відповідних документів для видачі ліцензії і приймає рішення про
визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, з
внесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру.
10. Ліцензійні справи та ліцензійний реєстр
10.1. Органи, які зазначені в п. 2.1 цього Положення: формують ліцензійну справу щодо кожного суб'єкта, в якій
зберігаються заяви про видачу ліцензії, документи, що подаються
суб'єктом господарювання для видачі, переоформлення ліцензії та
ліцензійних карток, видачі дублікатів ліцензій, документи,
пов'язані із зміною даних в документах, що додаються до заяви про
видачу ліцензії, а також копії рішень органу ліцензування про
переоформлення та анулювання ліцензії, про видачу дублікатів
ліцензії, розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов; ведуть журнал обліку заяв та виданих ліцензій (додаток 9),
який ведеться на кожний вид господарської діяльності, що підлягає
ліцензуванню, і містить відомості про заявника, дату надходження
заяви на видачу ліцензії, номер та дату прийняття рішення про
видачу ліцензії або про відмову у її видачі, відомості про видачу
копій ліцензії, дату видачі ліцензії, прізвище заявника, якого
ознайомлено з ліцензійними умовами провадження певного виду
господарської діяльності, що засвідчується його підписом; формують і ведуть ліцензійний реєстр з певного виду
господарської діяльності.
10.2. До ліцензійного реєстру заносяться: відомості про суб'єкта господарювання - ліцензіата; відомості про орган ліцензування, який видав ліцензію; вид господарської діяльності згідно з виданою ліцензією; дата прийняття рішення про видачу ліцензії та номер рішення; серія та номер ліцензії; строк дії ліцензії; відомості про переоформлення ліцензії, видачу дубліката
ліцензії, видачу копії ліцензії; підстави, дата і номер розпорядження про необхідність
усунення порушень ліцензійних умов; підстави, дата і номер рішення про анулювання ліцензії; підстави, дата і номер рішення про визнання ліцензії
недійсною.
10.3. Робота по формуванню бази даних ліцензійного реєстру
Укравтотрансу - узагальненого обліку суб'єктів господарювання, які
отримали ліцензії з надання послуг як з внутрішніх, так і
міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом, здійснюється Українським бюро по ліцензуванню
автомобільних перевезень на основі взаємно укладених договорів з
керівниками територіальних органів Міністерства транспорту України
(автотранспортного управління Автономної Республіки Крим, обласних
управлінь автомобільного транспорту) про порядок та умови надання
відомостей про суб'єктів господарювання, яким видані ліцензії.
10.4. Порядок формування, ведення та користування
ліцензійними реєстрами, порядок подання відомостей з ліцензійних
реєстрів до Єдиного ліцензійного реєстру, який веде спеціально
уповноважений орган з питань ліцензування, визначається постановою
Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 р. N 1658
( 1658-2000-п ) "Про затвердження Порядку формування, ведення і
користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до
Єдиного ліцензійного реєстру". Інформація, яка міститься в Єдиному ліцензійному реєстрі та
ліцензійному реєстрі Укравтотрансу, є відкритою. За користування
їх даними справляється плата, яка зараховується до Державного
бюджету України. Органи державної влади звільняються від плати за користування
даними Єдиного ліцензійного реєстру та ліцензійних реєстрів.
10.5. Органи ліцензування Мінтрансу несуть відповідальність
за зберігання ліцензійних справ.
11. Анулювання ліцензії
11.1. Підставами для анулювання ліцензії є: заява ліцензіата про анулювання ліцензії; акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов; рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта
господарювання; нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної
особи - суб'єкта підприємницької діяльності; акт про виявлення недостовірних відомостей у документах,
поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії
іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської
діяльності; акт про встановлення факту неподання в установлений строк
повідомлення про зміну даних, зазначених в документах, що
додаються до заяви про видачу ліцензії; акт про невиконання розпорядження про усунення порушень
ліцензійних умов; неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних
умов, встановлених для певного виду господарської діяльності.
11.2. Орган ліцензування Мінтрансу: приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти
робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії,
повідомлення про яке надсилається (вручається) суб'єкту
господарювання із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох
робочих днів з дати його прийняття; розглядає питання про анулювання ліцензії на підставі акта
про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення
про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви
про видачу ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у
документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання
ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій
юридичній або фізичній особі для провадження господарської
діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення
порушень ліцензійних умов, з обов'язковим запрошенням суб'єкта
господарювання або його представників; видає суб'єктам господарювання нову ліцензію на право
провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж
через рік з дати прийняття рішення органу ліцензування про
анулювання попередньої ліцензії на підставі акта про повторне
порушення ліцензіатом ліцензійних умов; акта про встановлення
факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних,
зазначених у документах, що додавалися до заяви на видачу
ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у
документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання
ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій
юридичній або фізичній особі для провадження господарської
діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення
порушень ліцензійних умов.
11.3. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через
десять днів з дня його прийняття, але якщо суб'єкт господарювання
протягом цього часу подає скаргу до експертно-апеляційної ради, що
створюється при спеціально уповноваженому органі ліцензування, дія
даного рішення органу ліцензування Мінтрансу зупиняється до
прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженим органом з
питань ліцензування.
11.4. Запис про дату та номер рішення про анулювання ліцензії
вноситься до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого
дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.
11.5. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено у
судовому порядку.
12. Ліцензійні умови
12.1. Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, положення
якого встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та
інші вимоги для провадження господарської діяльності з надання
послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом.
12.2. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з
надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом затверджені наказом Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства
транспорту України від 16.01.2001 N 6/18 ( z0083-01 ) "Про
затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
по наданню послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом".
12.3. Ліцензійні умови є обов'язковими для виконання
суб'єктами господарювання незалежно від організаційно-правових
форм та форм власності, які надають послуги з перевезення
пасажирів і вантажів автомобільним транспортом і отримали ліцензії
на цей вид господарської діяльності.
13. Ліцензійна комісія
13.1. Ліцензійна комісія створюється при Державному
департаменті автомобільного транспорту та відповідних обласних
управлінь автомобільного транспорту. У своїй діяльності ліцензійна
комісія керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), актами
Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами
Міністерства транспорту України, Державного департаменту
автомобільного транспорту.
13.2. До компетенції ліцензійної комісії входить: розгляд матеріалів і прийняття рішень про видачу суб'єктам
господарювання ліцензій на право надання послуг з внутрішніх та
міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом згідно повноважень, які визначені п.3 цього Положення,
з оформленням відповідних протоколів; здійснення контролю за додержанням транспортного
законодавства, правил безпеки руху, охорони праці та екологічних
вимог при експлуатації автотранспорту, а також виконання
Ліцензійних умов господарської діяльності з надання послуг з
перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом
( z0083-01 ); розгляд випадків порушень суб'єктами господарювання
Ліцензійних умов з надання послуг з перевезення пасажирів і
вантажів автомобільним транспортом ( z0083-01 ) і прийняття рішень
про усунення виявлених порушень або анулювання ліцензій на право
здійснення автоперевезень.
13.3. Склад ліцензійної комісії затверджується наказом
Укравтотрансу та відповідного обласного управління автотранспорту.
До складу комісії можуть залучатися відповідальні працівники та
фахівці державних контролюючих органів та громадських організацій
автомобільного транспорту.
Додаток 1

до Положення про порядок

ліцензування господарської

діяльності з надання послуг з

перевезення пасажирів і вантажів

автомобільним транспортом
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

(Департамент автомобільного транспорту України

Українське бюро по ліцензуванню автомобільних перевезень

або обласне управління автомобільного транспорту)
Заява
Заявник _____________________________________________________

найменування юридичної особи _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця), _________________________________________________________________

місцезнаходження юридичної особи _________________________________________________________________

(адреса проживання громадянина-підприємця, _________________________________________________________________
паспортні дані: серія, номер паспорта, ким і коли виданий) _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи, _________________________________________________________________

телефон, факс) рганізаційно-правова форма ______________________________________
ідентифікаційний код (юридичної особи) (ідентифікаційний номер
(фізичної особи))_________________________________________________
банківські реквізити: розрахунковий рахунок N ____________________
в ________________________________________________________________

(найменування кредитної установи) росить видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
надання послуг з _________________________________________________

(внутрішніх або міжнародних) еревезень _______________________________________________________

(пасажирів, вантажів, пасажирів і вантажів) втомобільним транспортом.

Термін дії ліцензії - три роки.

Одночасно просить видати копію ліцензії для _________________

(назва філії, _________________________________________________________________

інших відокремлених підрозділів, які будуть провадити _________________________________________________________________
господарську діяльність на підставі відповідної ліцензії)
З порядком отримання ліцензії, умовами і правилами
провадження підприємницької діяльності ознайомлений і зобов'язуюсь
їх виконувати.
Перелік документів, що подаються: 1) копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта
підприємницької діяльності (завірено нотаріально); 2) копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру
підприємств і організацій України (завірено нотаріально); 3) копія установчих документів (статут, положення); 4) відомості, які підтверджують спроможність заявника
надавати послуги з перевезень пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом (згідно опису).
_________________ _____________________________ (підпис заявника) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П. "___"__________ 20__ р.
Додаток 2

до Положення про порядок

ліцензування господарської

діяльності з надання послуг з

перевезення пасажирів і вантажів

автомобільним транспортом
Перелік документів,

які подаються юридичними особами для отримання ліцензії

з надання послуг з внутрішніх та міжнародних перевезень

пасажирів і вантажів автомобільним транспортом
(підстава: Закон України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" від 01.06.2000 N 1775-III ( 1775-14 ),
наказ Держпідприємництва та Мінтрансу від 16.01.2001 р. N 6/18
( z0083-01 ) "Про затвердження Ліцензійних умов провадження

господарської діяльності з надання послуг з перевезення

пасажирів і вантажів автомобільним транспортом")
1. Заява встановленого зразка.
2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта
підприємницької діяльності (завірена нотаріально).
3. Копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України (завірена нотаріально).
4. Копія установчих документів (статут, положення) та копія
свідоцтва платника ПДВ.
5. Копія наказу про призначення відповідальної особи за
виконання ліцензованих умов провадження господарської діяльності з
надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом та порядку контролю за їх додержанням. Копія документа
(диплома), що засвідчує відповідний рівень освіти та кваліфікації
цієї особи.
6. Список автомобілів, що представляються для ліцензування,
завірений підписом керівника та печаткою підприємства, із
зазначенням по кожному автомобілю: тип, марка, модель, державний
номер, повна маса (пасажиромісткість), рік випуску; копії свідоцтв
про реєстрацію автомобілів в органах ДАІ, завірених заявником (з
кількістю автомобілів до 10 одиниць). При оренді автомобіля - копія свідоцтва реєстрації ТЗ, копія
тимчасового талона реєстрації, копія договору оренди.
7. Відомості про кваліфікаційний рівень водіїв: - список водіїв, закріплених за автомобілями, копії
посвідчень водіїв необхідної категорії, копії медичних довідок
(для підприємств з кількістю автомобілів, що ліцензуються, до 10
одиниць); - копії документа, що засвідчує закінчення водіями
спеціальних курсів міжнародних перевізників (для підприємств з
кількістю автомобілів, що ліцензуються, до 10 одиниць) (для
міжнародних перевезень); - довідка про досвід роботи водіїв автобусів - не менше 3-х
останніх років по категорії "Д".
8. Копії страхових полісів обов'язкового страхування:
цивільної відповідальності водіїв від нещасних випадків.
Примітки: 1. Документи подаються в папках-швидкозшивачах.
2. Копії документів, зазначених в пункті 4, подаються разом з
оригіналами, які після звірки копій (в присутності заявника)
повертаються заявнику.
Заявник несе відповідальність згідно із законодавством за
достовірність відомостей, викладених у заяві та доданих до неї
документах.
Перелік документів,
які подаються громадянами-підприємцями (фізичними особами)

для отримання ліцензії з надання послуг з внутрішніх

та міжнародних перевезень пасажирів і вантажів

автомобільним транспортом
(підстава: Закон України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" від 01.06.2000 N 1775-III ( 1775-14 ),
наказ Держпідприємництва та Мінтрансу від 16.01.2001 р. N 6/18
( z0083-01 ) "Про затвердження Ліцензійних умов провадження

господарської діяльності з надання послуг з перевезення

пасажирів і вантажів автомобільним транспортом")
1. Заява встановленого зразка.
2. Особистий паспорт громадянина України.
3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта
підприємницької діяльності (завірена нотаріально).
4. Копія документів, що засвідчують рівень освіти і
кваліфікації, в т.ч.: - копія посвідчення водія необхідної категорії, медичної
довідки; - копія довідки податкової адміністрації про трудові
відносини або копія трудової угоди в разі використання найманих
водіїв; - копія документа підприємця або найманих ним водіїв про
закінчення курсів міжнародних перевізників (для міжнародних
перевезень); - довідка про досвід роботи водієм автобуса - не менше 3-х
останніх років по категорії "Д".
5. Список автомобілів, що представляються для ліцензування,
завірений підписом та печаткою заявника, із зазначенням по кожному
автомобілю: тип, марка, модель, державний номер, повна маса
(пасажиромісткість), рік випуску. Копії свідоцтв про реєстрацію
автомобілів, завірених заявником. При оренді автомобілів (за генеральним дорученням) - копія
свідоцтва реєстрації ТЗ, копія тимчасового талона реєстрації,
копія договору оренди (генерального доручення).
6. Копія страхових полісів обов'язкового страхування:
цивільної відповідальності водіїв від нещасних випадків.
Примітка. Документи подаються в папках-швидкозшивачах.
Заявник несе відповідальність згідно із законодавством за
достовірність відомостей, викладених у заяві та доданих до неї
документах.
Додаток 3

до Положення про порядок

ліцензування господарської

діяльності з надання послуг з

перевезення пасажирів і вантажів

автомобільним транспортом
Опис
документів, що представлені Українському бюро по ліцензуванню

автоперевезень або обласному управлінню автомобільного

транспорту
__________________________________________________________________

найменування юридичної особи _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові громадянина-підприємця) _________________________________________________________________

місцезнаходження юридичної особи _________________________________________________________________

(адреса проживання громадянина-підприємця) а отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з
надання послуг з _________________________________________________

(внутрішніх або міжнародних) еревезень _______________________________________________________

(пасажирів, вантажів, пасажирів і вантажів) втомобільним транспортом.
1. Заява _______.
2. Копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України.
3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта
підприємницької діяльності _____.
4. Копія установчих документів (статут, положення, ПДВ) _______.
5. Список транспортних засобів, що представлені для
ліцензування і на які потрібно видати документ, що засвідчує
наявність у суб'єкта господарювання відповідної ліцензії ___________.
6. Копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів в
органах ДАІ, на які потрібно видати документ, що засвідчує
наявність у суб'єкта господарювання відповідної ліцензії (для
фізичних осіб та для юридичних осіб з кількістю автомобілів до 10
од.) ___________.
7. Копія наказу про призначення відповідальної особи та копія
документа, що засвідчує відповідний рівень освіти та кваліфікації
керівника або уповноваженої ним особи (для юридичних осіб).
8. Копії документів водіїв, що засвідчують відповідність
кваліфікації, необхідний досвід роботи, своєчасність проходження
медичного обстеження та проходження навчання для здійснення
заявлених автоперевезень (для фізичних осіб та для юридичних осіб
з кількістю автомобілів до 10 од.) ___________.
9. Довідка податкової адміністрації про трудові відносини або
трудову угоду в разі використання праці найманих працівників (для
фізичних осіб) _________________.
10. Копії страхових документів, що підтверджують наявність у
перевізників обов'язкових видів страхування для здійснення
заявлених перевезень ___________.
Дата прийняття документів "___"_______________ 20__ р.
Посадова особа органу, що прийняла заяву ___________ (підпис)
Копію опису отримав ______________________________ (підпис)
Додаток 4

до Положення про порядок

ліцензування господарської

діяльності з надання послуг з

перевезення пасажирів і вантажів

автомобільним транспортом
Повідомлення

суб'єкту господарювання
__________________________________________________________________

(назва підприємства _________________________________________________________________
або прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця) _________________________________________________________________

(адреса місцезнаходження)
Повідомляємо, що Ваша заява та додані до неї документи будуть
розглянуті на засіданні ліцензійної комісії "___"_________ ____ р.
Про прийняте рішення можна дізнатися за тел. ___________. Ліцензія може бути оформлена протягом 3 днів після прийняття
рішення та представлення документа, що підтверджує внесення плати
за видачу ліцензії. В разі неподання зазначеного документа та незвернення Вами за
отриманням оформленої ліцензії протягом 30 днів рішення про видачу
ліцензії буде скасовано, а ліцензію визнано недійсною. Ліцензія видається безпосередньо заявнику (керівнику
підприємства або особі, відповідальній за виконання Ліцензійних
умов з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом) за дорученням - для юридичних осіб,
особисто заявнику - для фізичних осіб.
Керівник органу ліцензування ____________________________

(підпис)
"___"______________ 20__ р.
Повідомлення отримав _______________________________

(підпис, прізвище, ініціали)
Додаток 5

до Положення про порядок

ліцензування господарської

діяльності з надання послуг з

перевезення пасажирів і вантажів

автомобільним транспортом
Зображення має графічний вигляд. Не наводиться
Додаток 6-7

до Положення про порядок

ліцензування господарської

діяльності з надання послуг з

перевезення пасажирів і вантажів

автомобільним транспортом
Зображення має графічний вигляд. Не наводиться

Додаток 9

до Положення про порядок

ліцензування господарської

діяльності з надання послуг з

перевезення пасажирів і вантажів

автомобільним транспортом
Журнал

обліку заяв та виданих ліцензій
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- та дата |Найменува-| Адреса |N та дата|Серія, |Дозволений|Термін|Відомо-| Відмітка про | Прізвище |Підпис еєстрації|ння юриди-| суб'єкта |прийняття| номер | вид | дії |сті про| переоформлення, | заявника, |заявника, заяви |чної особи|господарсь-|рішення |виданої |перевезень|ліцен-|видачу | видачу дубліката, | ознайом- |що |або пріз- |кої | |ліцензії| |зії |копій |анулювання ліцензії |леного з |отримує |вище, ім'я|діяльності | | | | |ліцен- |---------------------|ліцензійни-|ліцензію |та по | | | | | |зії |Пере- |Видача|Анулю- |ми умовами | |батькові | | | | | | |оформ-|дублі-|вання |здійснення | |громадяни-| | | | | | |лення |ката | |діяльності | |на-підпри-| | | | | | | | | | | |ємця та їх| | | | | | | | | | | |ідентифі- | | | | | | | | | | | |каційний | | | | | | | | | | | |код та | | | | | | | | | | | |номер | | | | | | | | | | | ---------+----------+-----------+---------+--------+----------+------+-------+------+------+-------+-----------+--------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ---------+----------+-----------+---------+--------+----------+------+-------+------+------+-------+-----------+--------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: