open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 9 від 11.02.97

м.Київ
vd970211 vn9

Про підсумки роботи органів соціального захисту населення у 1996 році та невідкладні заходи щодо ефективного використання бюджетних коштів в умовах переходу до соціально орієнтованої ринкової економіки

На розширеному засіданні колегії Міністерства 31 січня 1997
року відзначалося, що у 1996 році продовжувалась робота по
реформуванню системи соціального захисту населення як складової
частини соціально-економічної політики Президента України та Уряду
України. Головним завданням, над реалізацією якого Міністерство і його
органи на місцях працювали в минулому році, було проведення в
життя державної політики у сфері соціального забезпечення та
соціального захисту пенсіонерів, інвалідів, інших соціально
незахищених громадян. Намітились позитивні тенденції щодо збереження рівня
пенсійного забезпечення, відновлення механізму підвищення розмірів
пенсій відповідно до темпів зростання індексу цін, збільшення
питомої ваги пенсій у виплатах, що одержують пенсіонери. Розширено мережу територіальних центрів та відділень
соціальної допомоги вдома, що дало змогу збільшити чисельність
обслуговування одиноких непрацездатних громадян. Набула значної ваги як адресна цільова підтримка найбільш
вразливих верств населення в умовах реформування системи
житлово-комунальних платежів впроваджена Програма житлових
субсидій. Разом з тим, значна частина керівників органів соціального
захисту населення, підприємств, установ та організацій системи не
перебудувала своєї роботи відповідно до зрослих вимог в умовах
переходу України до соціально орієнтованої ринкової економіки. Мають місце затримки із виплатою пенсій. В окремих районах
Сумської, Вінницької, Харківської та інших областей призначення
пенсій проводиться ручним способом, в той час, як ці регіони
Міністерством повністю забезпечені технічними засобами. Не відпрацьована належна координація роботи управлінь
соціального захисту населення облдержадміністрацій, регіональних
відділень Фонду інвалідів, протезних підприємств по виконанню
Державної програми соціального захисту інвалідів. Незадовільне ставлення до виконання своїх службових
обов'язків з боку деяких начальників управлінь соціального захисту
населення облдержадміністрацій призвело до зниження рівня
соціально-побутового і медичного обслуговування, організації
харчування престарілих та інвалідів в інтернатних закладах
Луганської, Херсонської, Вінницької та інших областей. На місцях, незважаючи на неодноразові накази Міністерства,
недостатньо вживаються заходи щодо зміцнення державної фінансової
дисципліни, наведення порядку в обліку, запобігання порушенням
законодавства, безгосподарності і марнотратства. Як наслідок,
продовжують мати місце численні факти використання бюджетних
асигнувань не за призначенням, розкрадання коштів та матеріальних
цінностей. Найбільше таких випадків у Київській, Луганській,
Донецькій областях, Автономній Республіці Крим. Установами соціального захисту населення не забезпечено
виконання в повній мірі наказів Міністерства від 20 травня 1996
року N 75 щодо стану виконання Указу Президента України від 12
травня 1996 року N 333 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення
своєчасної виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат" та від 9 вересня 1996 року N 135 "Про виконання
постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України
від 31 серпня 1996 р. N 1033 "Про заходи щодо залучення додаткових
надходжень до бюджету та підвищення ефективності витрачання
бюджетних коштів для забезпечення фінансування соціальних виплат
населенню". Критичний стан з виплатою заробітної плати склався у
Волинській, Кіровоградській, Рівненській, Чернівецькій областях. Місцеві органи соціального захисту населення практично
самоусунулись від реалізації положень затвердженої Президентом
України Національної програми "Діти України" ( 63/96 ). Керівники концерну "Укрпротез", санаторіїв, навчальних
закладів не використовують надані чинним законодавством можливості
щодо розвитку госпрозрахункової діяльності, залучення додаткових
коштів. Допускаються істотні недоліки в доборі працівників на
державну службу, формуванні кадрового резерву, організації
стажування кадрів, підготовці, перепідготовці та підвищенні їх
кваліфікації. Поверховий розгляд на місцях звернень громадян призвів до
збільшення на 20 відсотків кількість повторних звернень до
Міністерства. З метою усунення наявних недоліків та докорінного поліпшення
соціального захисту населення Н А К А З У Ю :
1. Заступникам Міністра, начальникам управлінь і відділів
Міністерства: - посилити контроль за виконанням законів України, указів і
розпоряджень Президента України, Програми діяльності Кабінету
Міністрів України ( 412/96-ВР ), рішень Кабінету Міністрів
України, постанов колегії Міністерства та наказів Міністерства; - визначити коло актуальних проблем, що потребують
невідкладного розв'язання Кабінетом Міністрів України, і до 25
березня 1997 року подати відповідні пропозиції; - забезпечити оперативне та якісне опрацювання проектів актів
законодавства, що вносяться до Кабінету Міністрів України; - докорінно поліпшити інформаційно-аналітичну роботу в сфері
соціального захисту населення; - протягом першого кварталу 1997 року вивчити роботу
керівників підприємств, установ і організацій по зміцненню
державної та фінансової дисципліни, забезпеченню збереження коштів
та майна і подати пропозиції щодо укріплення кадрів, внесення змін
і доповнень до заключених контрактів. 2. Заступнику Міністра Руденку В.М., начальнику Головного
пенсійного управління Гарячій О.В., заступнику начальника
Управління договірно-правової роботи та зв'язків з Верховною Радою
Туліній О.І., начальнику Управління обліково-економічної роботи
Стукалюк Т.Г., начальнику Відділу соціальних виплат Тимошенко
Н.В., начальнику Відділу кадрів Трофименко В.І., начальнику
Контрольно-ревізійного відділу Іщук О.М.: - забезпечити постійний всебічний аналіз стану повноти
фінансування і виплати пенсій, допомог малозабезпеченим сім'ям з
дітьми, оперативно вживати заходів щодо погашення заборгованості
по цих виплатах; - посилити контроль за правильністю застосування законодавчих
актів при призначенні і виплаті пенсій та допомог; - невідкладно визначити умови і порядок отримання пенсій
підопічними інтернатних установ системи, які не в змозі самостійно
ними розпоряджатись; - взяти під особливий контроль питання реалізації положень
Національної програми "Діти України"; - постійно тримати на контролі питання цільового витрачання
коштів, попередження злочинних проявів на підприємствах, в
установах і організаціях системи; - вжити дійових заходів щодо значного поліпшення роботи з
кадрами, звернувши особливу увагу на причини плинності та низький
освітній і професіональний рівень в установах системи. 3. Заступнику Міністра Нощенку М.П., начальнику
Планово-економічного управління Плохотнюку Г.К., начальнику
Управління координації діяльності та методичного забезпечення
служб з надання населенню субсидій на оплату житлово-комунальних
послуг Стефановському Г.С., начальнику Відділу капітального
будівництва та ремонту Ільїну Ю.П., начальнику Відділу механізації
обліку та комп'ютерізації Скаковській В.Й.: - забезпечити постійний економічний аналіз стану фінансування
та використання бюджетних коштів на утримання установ та
проведення заходів соціального захисту населення; - взяти під особливий контроль роботу по підготовці проектів
законодавчих актів щодо пільгового оподаткування госпрозрахункових
підрозділів установ та підприємств соціального захисту населення; - активніше впроваджувати в роботу санаторіїв та навчальних
закладів системи елементи комерційної діяльності - реалізацію
частини путівок за повну вартість, здачу вільних приміщень в
оренду, розширення переліку платних послуг на базі існуючого та
іншого обладнання, розширення платного навчання; - забезпечити належний контроль за надходженням, розподілом
та належним обліком і використанням гуманітарно-технічної
допомоги; - вжити необхідних заходів щодо належної організації роботи
відділів житлових субсидій та укомплектування їх кваліфікованими
кадрами, фінансування житлових субсидій та цільовим використанням
коштів; - всебічно аналізувати стан справ у регіонах з питань
будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів системи соціального
захисту населення та оперативно надавати допомогу у вирішенні
місцевими органами цих питань; - забезпечити виконання робіт щодо створення відомчої
інформаційно-обчислювальної мережі, ефективне використання
бюджетних коштів, передбачених на комп'ютерізацію. 4. Заступнику Міністра Гамачеку В.А., начальнику Управління
соціального обслуговування населення та стаціонарних установ
Гриценку М.О., начальнику Відділу навчальних закладів Федьку В.Т.,
начальнику Відділу прийому громадян і розгляду письмових звернень
Хорєву І.І.: - встановити суворий контроль за впровадженням
науково-обгрунтованої методики догляду і реабілітації підопічних
інтернатних установ, звернувши серйозну увагу на укомплектування
штатів медичного персоналу цих установ фахівцями; - невідкладно проаналізувати контингент підопічних
інтернатних установ загального типу і вжити відповідні заходи по
дотриманню нормативних вимог щодо влаштування в ці установи
престарілих та інвалідів, які мають працездатних дітей або
батьків; - взяти під особистий контроль питання визначення
відповідності створених молодіжних груп при дитячих
будинках-інтернатах можливостям максимального залучення підопічних
цих установ до трудотерапії і соціальної адаптації; - вжити необхідних заходів щодо сприяння започаткуванню
створення стаціонарних установ, що фінансуватимуться, в першу
чергу, за рахунок підприємств, об'єднань, страхових товариств,
благодійних фондів, релігійних та інших конфесій; - взяти на контроль питання визначення умов перебування
одиноких в стаціонарних відділеннях територіальних центрів при
наявності у них приватизаційних паперів та власних домоволодінь; - звернути увагу керівників навчальних закладів системи на
невідкладне використання в роботі постанови Кабінету Міністрів
України від 20 січня 1997 р. N 38 ( 38-97-п ) "Про затвердження
платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними
закладами; - посилити контроль та відповідальність за своєчасний і
якісний розгляд листів та звернень громадян. 5. Заступнику Міністра Вегері С.А., заступнику начальника
Управління у справах інвалідів Чуніхіній Н.Ф.: - проаналізувати діяльність Фонду України соціального захисту
інвалідів за 1996 рік та визначити шляхи підвищення ефективності
витрачання бюджетних та позабюджетних коштів по всіх напрямках
соціального захисту інвалідів у поточному році. Про проведену
роботу доповісти до 15 березня ц.р.; - забезпечити тісну взаємодію Фонду України соціального
захисту інвалідів та концерну "Укрпротез" в нарощуванні обсягів
виробництва для інвалідів протезно-ортопедичних виробів, засобів
пересування і реабілітації та підвищення їх якості. - поліпшити управління концерну "Укрпротез" та його
підприємствами, вжити необхідні організаційні, економічні та
кадрові зміни; - запровадити практику щоквартального аналізу
фінансово-господарської діяльності підприємств концерну
"Укрпротез" на Раді директорів; - встановити суворий контроль за першочерговим забезпеченням
інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та
реабілітації, компенсацій; - вжити невідкладних заходів щодо більш дійової співпраці з
Українським товариством глухих та Українським товариством сліпих. 6. Міністру соціального захисту Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь соціального захисту населення обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій: - здійснити додаткові заходи щодо вдосконалення діяльності
місцевих органів соціального захисту населення, спрямувати їх
зусилля на розв'язання конкретних завдань соціального захисту
населення. Особливу увагу приділити добору і розстановці кадрів на
посадах, пов'язаних із забезпеченням збереження матеріальних
цінностей і коштів, та провести до 1 травня 1997 року їх
атестацію; - на засіданнях колегій в лютому-березні цього року всебічно
проаналізувати за підсумками минулого року стан справ у
використанні бюджетних коштів на соціальний захист населення,
виявити причини, що стримують розвиток позитивних тенденцій,
намітити шляхи їх усунення, детально обговорити всі сторони
діяльності органів соціального захисту населення на відповідність
їх новим завданням, дати принципову оцінку фактам бездіяльності
окремих посадових осіб; - удосконалювати та впроваджувати нові форми господарської
діяльності підприємствами, установами та організаціями системи. До
1 травня 1997 року внести до Міністерства пропозиції по створенню
госпрозрахункових ремонтно-будівельних дільниць на базі
будинків-інтернатів регіону; - забезпечити ефективне використання вільних приміщень шляхом
здачі їх в оренду. Вжити рішучих заходів щодо посилення
відповідальності за порушення умов оренди орендарями, при
необхідності розривати угоди про оренду в установленому порядку; - здійснювати постійний контроль за надходженням бюджетних
асигнувань для спорудження, реконструкції та ремонту об'єктів
інтернатних закладів, а також за ефективним та цільовим їх
використанням; - проаналізувати результати проведення інвентаризації
пенсійних справ і особових рахунків в управліннях соціального
захисту населення районних державних адміністрацій, виконкомів
міських, районних у містах Рад та стан нормативно-довідкової бази
щодо відповідності її даних єдиній структурі і оперативності
внесення в неї відповідних змін. Детальну інформацію з цих питань
в розрізі районів подати Міністерству до 1 травня 1997 року; - активізувати роботу по реалізації наданого органам
соціального захисту населення права щодо перевірки обгрунтованості
і достовірності видачі підприємствами, установами, організаціями і
посадовими особами документів для призначення пенсій; - вжити заходів щодо належної координації діяльності відділів
субсидій, забезпечення контролю за правильністю призначення і
нарахування субсидій та цільовим використанням бюджетних
асигнувань, передбачених для надання населенню житлових субсидій; - встановити дійовий контроль за витрачанням матеріальних
цінностей, продуктів харчування, медикаментів, використанням
автотранспорту в будинках-інтернатах, територіальних центрах та
відділеннях соціальної допомоги. Підвищити рівень
соціально-побутового та медичного обслуговування престарілих та
інвалідів; - покласти персональну відповідальність на керівників
управлінь соціального захисту населення районних державних
адміністрацій, виконкомів міських, районних у містах Рад за
несвоєчасну виплату пенсій, допомог та інших соціальних виплат. За
погодженням з місцевими фінансовими органами скласти до 5 березня
1997 року графіки ліквідації заборгованості, в яких визначити
реальні джерела її погашення до 1 травня поточного року. Про
проведену роботу інформувати Міністерство до 15 травня 1997 року; - підвищити відповідальність працівників системи за безумовне
виконання Закону України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ). 7. Концерну "Укрпротез" вжити з метою активізації виробничої
діяльності рішучих заходів щодо структурної перебудови
підпорядкованих підприємств. Для більш ефективного та
збалансованого використання бюджетних коштів подати за участю
Фонду України соціального захисту інвалідів у місячний термін
пропозиції щодо вдосконалення механізму розподілу та використання
бюджетних асигнувань, передбачених на протезування інвалідів. 8. Керівникам санаторіїв, навчальних закладів перебудувати
свою роботу відповідно до сучасних вимог соціально орієнтованої
ринкової економіки і до 1 березня 1997 року подати до Міністерства
пропозиції щодо залучення додаткових коштів за рахунок
госпрозрахункової діяльності, оренди приміщень, реалізації путівок
тощо. 9. Хід виконання цієї постанови розглянути на засіданні
колегії Міністерства у липні 1997 року. 10. Контроль за виконанням постанови колегії покласти на
заступників Міністра.
Міністр П.П.Овчаренко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: