open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
П О Р Я Д О К
N 9 від 16.01.96

м.Київ
vd960116 vn9

Затверджено

наказом Міністерства соціального

захисту населення, Міністерства

праці, Міністерства фінансів та

Пенсійного фонду України

від 16 січня 1996 року N 9/12/7/100

Порядок

призначення та виплати державної грошової

допомоги деяким категоріям пенсіонерів

Цей Порядок розроблений відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 9 січня 1996 року N 19 ( 19-96-п ) "Про
надання державної грошової допомоги деяким категоріям
пенсіонерів".
1. Державна грошова допомога призначається і виплачується з
1 січня 1996 року таким категоріям громадян: 1) одиноким непрацюючим громадянам, які досягли пенсійного
віку, передбаченого законодавством України, в тому числі
громадянам, пенсії яким призначені на пільгових умовах, із
зниженням пенсійного віку та за статтею 14 Закону України "Про
пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) незалежно від віку; 2) одиноким непрацюючим громадянам, які визнані інвалідами 1
або 2 групи; 3) сім'ям, що складаються із одиноких непрацюючих громадян,
які досягли пенсійного віку, встановленого законодавством України,
або визнані інвалідами 1 чи 2 групи. До числа одиноких громадян відносяться громадяни, в тому
числі подружжя, які не мають працездатних родичів, зобов'язаних за
законом їх утримувати. Визначення кола осіб, які відносяться до родичів,
здійснюється на підставі Кодексу про шлюб і сім'ю України
(ст.ст.32, 58, 81) ( 2006-07 ) та Закону України "Про основні
засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян
похилого віку в Україні" (ст.47) ( 3721-12 ). Вказана допомога не виплачується громадянам, які перебувають
на повному державному утриманні, а також дітям, допомога яким
передбачена Законом України "Про державну допомогу сім'ям з
дітьми" ( 2811-12 ). 2. Державна грошова допомога призначається громадянам,
зазначеним у пункті 1 цього Порядку, середньомісячний сукупний
доход яких на одного члена сім'ї за три попередні місяці перед
місяцем звернення за допомогою не досягав величини вартості межі
малозабезпеченості - 4800 тис. карбованців. Якщо розмір пенсії підвищувався за рішеннями Уряду, то він
коригується на коефіцієнт, який визначається у кожному випадку
індивідуально. Коефіцієнт коригування розміру пенсії обчислюється як частка
від ділення розміру пенсії, що діє у місяці звернення за
допомогою, на середньомісячний розмір пенсії за три попередні
місяці. 3. У разі, коли середньомісячний доход кожного з членів сім'ї
не досягає встановленої величини вартості межі малозабезпеченості,
державна грошова допомога визначається як різниця між величиною
вартості межі малозабезпеченості і розміром середньомісячного
доходу кожного члена сім'ї за три попередні місяці, зкоригованого
відповідно до пункту 2. У випадках, коли у одного із членів сім'ї середньомісячний
доход перевищує встановлену величину вартості межі
малозабезпеченості, але середньомісячний сукупний доход на одного
члена сім'ї не досягає вартісної величини межі
малозабезпеченості, державна грошова допомога призначається на
члена сім'ї, у якого середньомісячний доход нижче встановленої
величини вартості межі малозабезпеченості, і визначається як
різниця між цією величиною і розміром середньомісячного сукупного
доходу на одного члена сім'ї. Розмір державної грошової допомоги разом з пенсією та іншими
доходами (виходячи із середньомісячного доходу за три попередні
місяці) не може перевищувати встановленої величини вартості межі
малозабезпеченості. Максимальний розмір державної грошової допомоги на кожного
члена сім'ї не може перевищувати 1500 тис. карбованців. 4. Державна грошова допомога призначається управліннями
соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та
Севастополі державних адміністрацій, виконкомів міських (районних
у містах) Рад на підставі звернення громадян. 5. Державна грошова допомога призначається з місяця звернення
за нею на шість місяців, але не раніше ніж з 1 січня 1996 року.
При зверненні за допомогою після закінчення шести місяців після
виникнення права на неї державна грошова допомога призначається і
виплачується за минулий час, але не більше ніж за шість місяців до
місяця, в якому подано заяву про призначення цієї допомоги з усіма
необхідними для цього документами. При цьому для визначення права
на державну грошову допомогу за минулий час обчислення
середньомісячного сукупного доходу провадиться додатково за три
місяці, які передують місяцю виникнення права на неї. 6. Виплата державної грошової допомоги провадиться за рахунок
коштів Пенсійного фонду України з подальшим відшкодуванням
Пенсійному фонду з державного бюджету витрат по наданню державної
грошової допомоги громадянам, які одержують пенсії відповідно до
Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та
осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ"
( 2262-12 ). 7. До сукупного доходу сім'ї включаються: 1) пенсії, допомога (крім одноразової допомоги та допомоги,
що виплачується згідно з цим Порядком), довічне грошове утримання; 2) доходи від підприємницької діяльності, селянського
(фермерського) господарства, особистого підсобного господарства,
реалізації товарів, худоби, птиці тощо, які визначаються органами
місцевої державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.
При цьому в особистому підсобному господарстві враховуються
отримані доходи із земельної ділянки площею понад 0,06 гектара; 3) доходи від заняття кустарно-ремісничими промислами,
приватною практикою, літературною, художньою, музичною,
артистичною та іншою творчою діяльністю. Доходи осіб, які
займаються кустарно-ремісничими промислами або приватною
практикою, визначаються на підставі даних районних податкових
інспекцій про розміри оподатковуваного доходу цих осіб; 4) усі види винагород, які виплачуються штатним (позаштатним)
літературним працівникам, художникам, фотокореспондентам та іншим
особам з фонду авторського гонорару, а також винагороди, які
виплачуються за публічне виконання творів. При цьому розмір доходу
визначається як середньомісячний розмір гонорару за рік, що
передує зверненню за наданням державної грошової допомоги, з
урахуванням коефіцієнта зростання середньої заробітної плати; 5) доходи від здавання жилої площі в найом (на підставі
довідок податкових інспекцій); 6) суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди,
заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з
виконанням ним трудових обов'язків; 7) одержувані аліменти; 8) інші надходження: суми, одержані від різниці продажу і
купівлі будинків, квартир, гаражів та інших будівель, земельних
ділянок тощо, які враховуються в місяці одержання; 9) виплати, передбачені Законом України "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ): а) підвищення пенсій за проживання на територіях
радіоактивного забруднення; б) додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю. 8. До сукупного доходу сім'ї не включаються: 1) аліменти, які сплачуються членом сім'ї; 2) субсидії на відшкодування виплат на оплату
житлово-комунальних послуг; 3) цільова одноразова допомога; 4) допомога, передбачена цим Порядком. 9. Для одержання державної грошової допомоги подаються такі
документи: заява; довідка про склад сім'ї (подається один раз до наступної
зміни в складі сім'ї, про що зобов'язаний повідомити заявник); довідка про доходи кожного члена сім'ї за три попередні
місяці. 10. Фінансування видатків на виплату державної грошової
допомоги провадиться відповідно до Порядку виплати пенсії і
грошової допомоги з Пенсійного фонду України, затвердженого
наказом Пенсійного фонду, Міністерством фінансів, Міністерства
зв'язку, Міністерства соціального захисту населення від 20 травня
1994 року N 6/42/62/81 ( z0124-94 ).

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: