open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
13.01.2006 N 9

Про затвердження Статуту Дніпропетровської

обласної санітарно-епідеміологічної станції

У відповідності з положеннями Закону України "Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
( 4004-12 ), згідно з підпунктом 2.1 пункту 2 Переліку закладів
охорони здоров'я, затверджених наказом Міністерства охорони
здоров'я України від 28 жовтня 2002 року N 385 ( z0892-02 ) "Про
затвердження переліку закладів охорони здоров'я, лікарських,
провізорських посад та посад молодших спеціалістів з
фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я", та для
забезпечення необхідного рівня державного контролю за
санітарно-епідеміологічним благополуччям населення на об'єктах та
територіях Дніпропетровської області Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Статут Дніпропетровської обласної
санітарно-епідеміологічної станції Міністерства охорони здоров'я
України (додається).
2. Головному лікарю Дніпропетровської обласної
санітарно-епідеміологічної станції здійснити реєстрацію Статуту
Дніпропетровської обласної санітарно-епідеміологічної станції у
встановленому чинним законодавством України порядку.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший заступник Міністра,
Головний державний
санітарний лікар України С.П.Бережнов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

13.01.2006 N 9

СТАТУТ

Дніпропетровської обласної

санітарно-епідеміологічної станції

1. Загальні положення
1.1. Дніпропетровська обласна санітарно-епідеміологічна
станція (далі Дніпропетровська облСЕС) є закладом
санітарно-профілактичного профілю і входить до системи державної
санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я
України, заснованої на державній власності.
1.2. Дніпропетровська облСЕС у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ
України, наказами та постановами Головного державного санітарного
лікаря України та цим Статутом.
1.3. Дніпропетровська облСЕС відносно усіх інших
санепідзакладів та установ Дніпропетровської області є провідним
закладом санітарно-епідеміологічної служби України у
Дніпропетровській області, а також у межах своєї компетенції
виконує функції навчального, методичного, координаційного та
консультаційного центру державної санепідслужби України.
1.4. Дніпропетровська облСЕС має у своєму складі 11
(одинадцять) відокремлених структурних підрозділів, а саме:
Амур-Нижньодніпровську, Бабушкінську, Жовтневу, Індустріальну,
Кіровську, Красногвардійську, Ленінську, Самарську районні
санітарно-епідеміологічні станції, Дніпропетровську міську
санітарно-епідеміологічну станцію, Дніпропетровську міську
дезінфекційну станцію, Дніпропетровську портову
санітарно-епідеміологічну станцію на водному транспорті, які
обслуговуються централізованою бухгалтерією Дніпропетровської
облСЕС.
2. Найменування та юридична адреса
2.1. Найменування: повне: "Дніпропетровська обласна санітарно-епідеміологічна
станція"; скорочене: "Дніпропетровська облСЕС".
2.2. Юридична адреса Дніпропетровської облСЕС: вул. Філософська, 39-а, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська
область, Україна, 49006.
3. Юридичний статус
3.1. Дніпропетровська облСЕС є юридичною особою, має
закріплене за нею майно, може від свого імені укладати договори та
угоди, набувати майнові права, виконувати обов'язки, бути
позивачем і відповідачем в судах.
3.2. Дніпропетровська облСЕС має самостійний баланс, рахунки
в органах Державного казначейства, печатку із зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням.
3.3. Дніпропетровська облСЕС є неприбутковою установою.
3.4. Дніпропетровська облСЕС має право здавати в оренду
рухоме і нерухоме майно, у порядку та згідно з чинним
законодавством України.
3.5. Дніпропетровська облСЕС здійснює оперативний і
бухгалтерський облік діяльності установи, веде статистичну
звітність, встановлену чинним законодавством України.
4. Мета, основні напрями діяльності та завдання
4.1. Метою діяльності Дніпропетровської облСЕС є: - забезпечення державного санітарного та епідеміологічного
благополуччя на підконтрольних об'єктах та територіях; - профілактика інфекційних хвороб, масових неінфекційних
захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей; - запобігання шкідливому впливу на стан здоров'я населення; - здійснення навчальної, методичної, координаційної,
консультативної допомоги в межах своєї компетенції іншим
санепідзакладам та установам на підконтрольних об'єктах та
території Дніпропетровської області.
4.2. Основними напрямами діяльності Дніпропетровської облСЕС
є: - здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду; - визначення пріоритетних заходів у профілактиці захворювань,
а також у охороні здоров'я населення від шкідливого впливу на
нього факторів навколишнього середовища; - вивчення, оцінка і прогнозування показників здоров'я
населення залежно від стану середовища життєдіяльності людини,
встановлення факторів навколишнього середовища, що шкідливо
впливають на здоров'я населення; - підготовка пропозицій щодо забезпечення санітарного та
епідеміологічного благополуччя населення, запобігання знесенню та
поширенню особливо небезпечних (у тому числі карантинних) та
небезпечних інфекційних хвороб; - контроль за усуненням причин і умов виникнення і поширення
інфекцій, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та
радіаційних уражень людей; - державний облік інфекційних і професійних захворювань та
отруєнь; - видача висновків державної санітарно-епідеміологічної
експертизи.
4.3. Основними завданнями Дніпропетровської облСЕС є: - нагляд за організацією та проведенням органами виконавчої
влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями та громадянами санітарних і протиепідемічних заходів
на підконтрольних Дніпропетровської облСЕС об'єктах та територіях; - нагляд за реалізацією державної політики з питань
профілактики захворювань населення, участь у розробці та контроль
за виконанням програм, що стосуються запобігання шкідливому впливу
факторів навколишнього середовища на здоров'я населення; - проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи,
гігієнічної регламентації небезпечних факторів і видача дозволів
на їх використання; - здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду
на підконтрольних об'єктах та територіях; - контроль за дотриманням вимог санітарного законодавства,
здійсненням санітарних та протиепідемічних (профілактичних)
заходів, а також виконанням приписів, постанов і вимог, викладених
у висновках державної санітарно-епідеміологічної експертизи; - санітарно-карантинний контроль у пунктах пропуску через
державний кордон; - контроль за санітарною та епідеміологічною ситуацією на
об'єктах нагляду; - проведення санітарних та протиепідемічних розслідувань,
спрямованих на встановлення причин та умов виникнення і
розповсюдження інфекційних хвороб, професійних захворювань,
масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень
людей; - у межах своєї компетенції проведення роботи щодо
гігієнічного виховання населення; - вжиття заходів для припинення порушень санітарного
законодавства та притягнення до відповідальності осіб, винних у
вчиненні таких правопорушень; - проведення на об'єктах Дніпропетровської області робіт по
дератизації, дезінсекції та дезінфекції.
5. Функції
5.1. Відповідно до мети, напрямів діяльності та покладених на
Дніпропетровську облСЕС завдань Дніпропетровська облСЕС: - здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд за
дотриманням вимог санітарного законодавства органами виконавчої
влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями (незалежно від форм власності та господарювання) та
громадянами на підконтрольних об'єктах та територіях; - проводить державну санітарно-епідеміологічну експертизу,
обстеження, розслідування, лабораторні та інструментальні
дослідження і випробування, а також санітарну, гігієнічну,
токсикологічну, епідеміологічну та інших видів оцінки середовища
життєдіяльності людини, об'єктів господарської та інших видів
діяльності, продукції, робіт, послуг, проектної документації і
видає висновок щодо відповідності (невідповідності) вимогам
санітарних норм; - надає навчальну, методичну, координаційну, консультативну
допомогу в межах своєї компетенції іншим санепідзакладам
Дніпропетровської області; - проводить лабораторні дослідження і випробування з метою
визначення впливу на стан здоров'я і життя людини повітря, води,
ґрунту та продукції, що виробляється чи реалізується; - вивчає, оцінює і прогнозує показники здоров'я населення
залежно від стану середовища його життєдіяльності, визначає
фактори довкілля, що шкідливо впливають на стан здоров'я людини; - аналізує санітарну та епідемічну ситуацію на підконтрольних
об'єктах та територіях; - вносить в установленому порядку до органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо проведення
заходів з метою забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення, необхідності введення карантину; - забезпечує охорону території Дніпропетровської області від
занесення та поширення особливо небезпечних (у тому числі
карантинних) і небезпечних інфекційних хвороб, здійснює
санітарно-епідеміологічний контроль і нагляд в пунктах пропуску
через державний кордон; - погоджує санітарні та протиепідемічні (профілактичні)
заходи, що розроблюються органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями, контролює їх здійснення; - видає обов'язкові для виконання приписи і постанови щодо
усунення або обмеження шкідливого впливу на стан здоров'я і життя
людини факторів середовища життєдіяльності, причин та умов
виникнення і поширенні інфекційних хвороб; - виконує обумовлені чинним законодавством України дії щодо
обмеження або заборони в'їзду на територію України її громадян,
іноземців та осіб без громадянства, експорт, імпорт, транзит
вантажів і товарів з країн або регіонів у зв'язку з
неблагополучною епідемічною ситуацією на їх територіях; - аналізує причини та умови виникнення і розповсюдження
інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних
захворювань (отруєнь) радіаційних уражень людей; - взаємодіє з державними органами і громадськими
організаціями з питань охорони здоров'я людини; - вживає заходів до розвитку міжнародного співробітництва з
питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення; - проводить заходи, виконує роботи та надає послуги по
дератизації (профілактичні та знищувальні), дезінсекції та
дезінфекції на об'єктах та територіях Дніпропетровської області.
5.2. Дніпропетровська облСЕС створює атестаційні комісії для
атестації фахівців Дніпропетровської облСЕС, підлеглих
санепідзакладів області, фахівців відомчих санепідзакладів,
розташованих на території Дніпропетровської області.
5.3. Дніпропетровська облСЕС узагальнює практику застосування
санітарного законодавства України на території області і готує
пропозиції щодо його удосконалення.
5.4. Дніпропетровська облСЕС здійснює інші види діяльності,
що не суперечать чинному законодавству (видавництво друкованих
засобів масової інформації, зв'язок з засобами масової інформації,
у тому числі електронними, тощо).
6. Фінансове забезпечення та майно
6.1. Фінансування Дніпропетровської облСЕС здійснюється за
рахунок коштів Державного бюджету України, у тому числі і
спеціального фонду, а також інших джерел, передбачених чинним
законодавством України.
6.2. Майно Дніпропетровської облСЕС закріплено за нею у
порядку та відповідно до вимог чинного законодавства України.
6.3. Майно Дніпропетровської облСЕС становить основні фонди
(включаючи будинки, споруди, транспортні засоби, обладнання та
інше), грошові кошти, вартість яких відображається в її
самостійному балансі.
6.4. Приміщення, будівлі, споруди, устаткування, транспортні
засоби та інше майно, що використовується Дніпропетровською
облСЕС, перебуває у державній власності і передається їй у
порядку, встановленому чинним законодавством України. Земельні
ділянки, на яких розміщуються будівлі та споруди Дніпропетровської
облСЕС, надаються їй у порядку, встановленому чинним
законодавством України.
6.5. Дніпропетровська облСЕС має реєстраційні рахунки в
установах Державного казначейства України.
6.6. Дніпропетровська облСЕС має право передавати та
списувати майно у порядку та відповідно до вимог чинного
законодавства України.
6.7. Дніпропетровська облСЕС має право здавати майно, яке
знаходиться на її балансі, в оренду у порядку та відповідно до
вимог чинного законодавства України.
6.8. Кошти до спеціального фонду відраховують за виконання
робіт і надання послуг у сфері забезпечення санітарного та
епідеміологічного благополуччя, що не відносяться до медичної
допомоги населенню: - підготовка та видача дозволів, висновків, гігієнічних
сертифікатів, передбачених чинним законодавством України; - проведення лабораторних досліджень, вимірювань, випробувань
факторів середовища життєдіяльності людини; - вивчення, дослідження, аналіз проектів нормативних
документів, проектної, технічної, інструктивно-методичної
документації на відповідність вимогам чинного санітарного
законодавства України; - обґрунтування медичних вимог безпеки для життя і здоров'я
людини, розробка гігієнічних нормативів і санітарних норм України; - участь в акредитації установ, організацій та закладів на
право випробувань продукції щодо її безпеки для життя і здоров'я
людини; - атестація робочих місць; - гігієнічне навчання професійних груп працівників; - консультації за зверненнями юридичних і фізичних осіб; - роботи з профілактичної дезінфекції, дезінсекції,
дератизації; - інші види робіт і послуг за переліком, визначеним чинним
законодавством України.
6.9. Оплата зазначених послуг здійснюється за тарифами та
прейскурантами, затвердженими у відповідності до чинного
законодавства України.
6.10. Дніпропетровська облСЕС може отримувати від юридичних
та фізичних осіб благодійні (добровільні) внески та пожертвування.
6.11. Дніпропетровська облСЕС може мати і інші не заборонені
чинним законодавством України доходи.
7. Керівництво
7.1. Керівництво Дніпропетровської облСЕС здійснюється
головним лікарем Дніпропетровської облСЕС, який призначається на
посаду та звільняється з посади наказом Головного державного
санітарного лікаря України.
7.2. Головний лікар Дніпропетровської облСЕС одночасно є
Головним державним санітарним лікарем Дніпропетровської області.
7.3. Головний лікар Дніпропетровської облСЕС, Головний
державний санітарний лікар Дніпропетровської області має бланк та
печатку з назвою своєї посади.
7.4. Головний лікар Дніпропетровської облСЕС, Головний
державний санітарний лікар Дніпропетровської області призначає та
звільняє з посади головних лікарів підпорядкованих санепідзакладів
Дніпропетровської області, головних державних санітарних лікарів
відповідних територіальних одиниць Дніпропетровської області за
погодженням з Головним державним санітарним лікарем України.
7.5. Головний державний санітарний лікар Дніпропетровської
області має право: - здійснювати нагляд за дотриманням органами виконавчої влади
та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями та громадянами санітарного законодавства, а також
контроль за проведенням санітарних та протиепідемічних
(профілактичних) заходів, виконанням програм охорони здоров'я
населення; - розслідувати причини та умови виконання інфекційних хвороб,
професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань
(отруєнь), радіаційних уражень людей; - безоплатно отримувати від юридичних і фізичних осіб, у тому
числі іноземних, які перебувають або проводять діяльність на
території або об'єктах водного транспорту, дані і відомості,
статистичні та інші дані, що характеризують санітарно-гігієнічний
та епідемічний стан об'єктів і здоров'я людей; - призначати державну санітарно-епідеміологічну експертизу, а
в разі потреби визначати склад комісії для її проведення; - погоджувати документи про надання земельних ділянок під
будівництво та інші види землекористування, місця водозаборів і
скидання стічних вод, розміщення промислових та інших об'єктів; - погоджувати проектну та технічну документацію на
будівництво, реконструкцію, введення в експлуатацію нових і
реконструйованих об'єктів виробничого, соціально-культурного та
іншого призначення; - погоджувати документацію на розроблення, виготовлення і
використання нових технологій, виробничих процесів; - визначати необхідність профілактичних щеплень та інших
заходів профілактики у разі загрози виникнення епідемій
інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних
захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей; - вимагати проведення регламентованих МОЗ України, а у разі
потреби позачергових медичних оглядів згідно із чинним
законодавством України; - проводити перевірку та видавати висновки на відповідність
об'єктів і споруд, що вводяться в експлуатацію згідно з чинним
законодавством України. 7.5.1. Затверджувати висновки та видавати відповідно до
чинного законодавства України дозволи на: - ввезення з-за кордону сировини, продукції (вироби,
обладнання, технологічні лінії тощо) та реалізацію і використання
їх в Україні; - проведення будь-яких діагностичних, дослідницьких,
випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах
і організаціях, діяльність пов'язана з використанням біологічних
агентів, хімічної сировини, продукції та речовин з джерелами
іонізуючих та неіонізуючих випромінювань і радіоактивних речовин; - транзит через територію України хімічних, біологічних,
радіоактивних, інших небезпечних для здоров'я населення видів
сировини, корисних копалин, речовин та матеріалів (у тому числі
нафти і нафтопродуктів, природного газу); - виробництво, переробку та реалізацію продуктів харчування і
харчових добавок, предметів гігієни та санітарії; - іншу діяльність, на проведення якої відповідно до чинного
законодавства України видаються дозволи державної
санітарно-епідеміологічної служби. 7.5.2. Безперешкодно входити на територію і в приміщення всіх
об'єктів нагляду за службовим посвідченням. 7.5.3. Безоплатно вилучати зразки сировини, продукції,
матеріалів для проведення державної санітарно-епідеміологічної
експертизи і необхідних видів лабораторного дослідження. 7.5.4. Вносити обов'язкові для виконання пропозиції щодо
усунення виявлених порушень санітарного законодавства, здійснювати
в установленому законом порядку провадження у справах про
порушення санітарного законодавства України. 7.5.5. Видавати постанови про накладання штрафу та у
передбачених законом випадках застосовувати фінансові санкції за
порушення санітарного законодавства України. 7.5.6. У порядку, встановленому Головним державним санітарним
лікарем України: - складати акти і протоколи про порушення санітарного
законодавства України; - видавати приписи, постанови, а також вносити пропозиції
власникам підприємств, установ і організацій або уповноваженим
особам: - про відсторонення від будь-яких видів діяльності, робіт,
навчання, відвідування дошкільних закладів осіб, які страждають на
інфекційні хвороби або є носіями збудників інфекційних захворювань
чи були в контакті з такими хворими, а також осіб, які ухиляються
від обов'язкового медичного огляду або щеплення проти інфекцій,
перелік яких встановлюється МОЗ України; - на приведення нормативно-технічних, розпорядчих та інших
документів у відповідність з вимогами санітарного законодавства
України; - про обмеження діяльності об'єкта нагляду у разі виявлення
порушення санітарного законодавства, що безпосередньо не впливає
негативно на стан здоров'я людей, але може зумовлювати такий
вплив. 7.5.7. Видавати постанови про: - обмеження, тимчасову заборону чи припинення діяльності
підприємств, установ і організацій, об'єктів будь-якого
призначення, технологічних ліній, машин і механізмів, виконання
окремих технологічних операцій, у разі невідповідності їх вимогам
санітарних норм; - обмеження, тимчасову заборону або припинення будівництва,
реконструкції та розширення об'єктів за проектами, що не мають
позитивного висновку за результатами державної
санітарно-епідеміологічної експертизи, та у разі відступу від
затвердженого проекту; - тимчасову заборону виробництва, заборону використання та
реалізації хімічних речовин, продуктів харчування, технологічного
устаткування, будівельних матеріалів, біологічних засобів, товарів
широкого вжитку, джерел іонізуючого випромінювання у тому разі,
коли не здійснено їх гігієнічну регламентацію та державну
реєстрацію, а також коли їх визнано шкідливими для здоров'я людей; - обмеження, зупинення або заборону проведення викидів
(скидів) забруднюючих речовин у разі порушення санітарних норм; - зупинення або припинення інвестиційної діяльності у
випадках, встановлених законодавством; - вилучення з реалізації (конфіскацію) небезпечних для
здоров'я продуктів харчування, хімічних та радіоактивних речовин,
біологічних матеріалів у порядку, що встановлюється
законодавством. 7.5.8. Вносити пропозиції органам виконавчої влади та органам
місцевого самоврядування про запровадження на підконтрольних
територіях чи об'єктах Дніпропетровської області особливих умов та
режиму праці, навчання, пересування і перевезення, спрямованих на
запобігання виникненню та ліквідацію захворювань. 7.5.9. Для розгляду найважливіших питань забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення і організації
діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби області при
Дніпропетровській облСЕС утворюється колегія. Колегію очолює
Головний державний санітарний лікар області. Положення про колегію
державної санітарно-епідеміологічної служби при Дніпропетровській
облСЕС затверджує Головний державний санітарний лікар України.
7.6. Головний лікар Дніпропетровської облСЕС має обов'язки і
користується правами, наданими керівникам чинним законодавством
України, а саме: - здійснює на основі єдиноначальності керівництво діяльністю
Дніпропетровської облСЕС; - затверджує кошторис для підпорядкованих
санітарно-епідеміологічних закладів та установ; - затверджує посадові інструкції, положення про структурні
підрозділи, план роботи Дніпропетровської облСЕС; - укладає договори, угоди, контракти, видає довіреності,
підписує документи, пов'язані з діяльністю Дніпропетровської
облСЕС; - має право першого підпису бухгалтерських документів; - призначає на посади та звільняє з посад працівників
Дніпропетровської облСЕС згідно з чинним законодавством України; - готує у встановленому порядку проекти змін та доповнень до
цього Статуту; - розпоряджається бюджетними коштами загального та
спеціального фонду за виконання робіт та надання послуг у сфері
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
відповідно до затвердженого кошторису та згідно з чинним
законодавством; - разом з головним бухгалтером персонально відповідає за
дотримання порядку ведення і достовірності обліку та статистичної
звітності; - забезпечує своєчасну сплату податків та інших підрахунків
згідно з чинним законодавством; - від імені Дніпропетровської облСЕС розпоряджається майном у
межах, визначених чинним законодавством України та цим Статутом; - підписує (укладає) колективний договір згідно з чинним
законодавством України та цим Статутом; - розподіляє обов'язки між своїми заступниками; - затверджує кошторис витрат та розпоряджається коштами в
межах затвердженого кошторису Дніпропетровської облСЕС; - призначає на посаду і звільняє з посади головних державних
санітарних лікарів міст та районів області у відповідності до
вимог та порядку чинного законодавства України; - без довіреності діє від імені Дніпропетровської облСЕС,
представляє її в МОЗ, усіх органах державної влади, місцевого
самоврядування, в установах, організаціях, підприємствах, а також
здійснює інші дії в межах повноважень, передбачених чинним
законодавством; - видає накази, дає розпорядження, що є обов'язковими для
працівників Дніпропетровської облСЕС; - видає постанови від імені головного державного санітарного
лікаря Дніпропетровської області; - створює працівникам Дніпропетровської облСЕС безпечні умови
праці; - інші надані чинним законодавством України обов'язки та
права.
7.7. Головний лікар Дніпропетровської облСЕС в межах наданих
йому повноважень самостійно вирішує всі питання діяльності
Дніпропетровської облСЕС, питання соціальної сфери з профспілковим
комітетом, який представляє інтереси трудового колективу.
7.8. Виробничі, трудові і соціально-економічні відношення
закладу з працівниками регулюються законодавством України про
працю та Колективним договором.
8. Повноваження трудового колективу
8.1. Трудовий колектив Дніпропетровської облСЕС складається з
громадян, які приймають участь в її діяльності на підставі
трудових договорів.
8.2. Основною формою здійснення повноважень трудового
колективу є загальні збори, які складаються при необхідності, але
не рідше ніж два рази на рік.
8.3. Загальні збори трудового колективу розглядають проект
колективного договору та приймають рішення щодо схвалення або
відхилення цього проекту.
8.4. Трудовий колектив за поданням власника або
уповноваженого ним органу і профспілкового комітету на основі
типових правил затверджує правила внутрішнього трудового
розпорядку.
8.5. Сторони Колективного договору звітуються на загальних
зборах колективу, один перед одним, не менш ніж один раз на рік.
8.6. Посадові особи Дніпропетровської облСЕС провадять свою
діяльність відповідно до Статуту, Колективного договору та
посадових інструкцій згідно з чинним законодавством України.
8.7. Посадовими особами Дніпропетровської облСЕС є Головний
державний санітарний лікар області, його заступники,
лікарі-гігієністи, лікарі-епідеміологи та помічники лікарів,
уповноважені здійснювати державний санітарно-епідеміологічний
нагляд згідно із законодавством, та інші працівники
Дніпропетровської облСЕС, які перебувають у трудових відносинах з
Дніпропетровською облСЕС.
8.8. Посадові особи та працівники обласної
санітарно-епідеміологічної станції: - проводять свою діяльність відповідно до законодавства та
посадових інструкцій, затверджених головним лікарем
Дніпропетровської облСЕС; - підлягають атестації в порядку, встановленому Міністерством
охорони здоров'я України.
8.9. Посадові особи та інші працівники Дніпропетровської
облСЕС самостійно приймають в межах своїх повноважень рішення,
несуть відповідальність відповідно з чинним законодавством за
протиправні дії або бездіяльність.
8.10. Посадові особи та інші працівники Дніпропетровської
облСЕС проводять свою діяльність відповідно до чинного
законодавства України та посадових інструкцій, що затверджуються в
установленому порядку.
8.11. Посадові особи та інші працівники Дніпропетровської
облСЕС підлягають обов'язковому державному страхуванню на випадок
каліцтва або професійного захворювання під час виконання службових
обов'язків і мають право на пільги і компенсацію у порядку,
встановленому законодавством. Зазначеним особам гарантується
згідно із законодавством захист життя, здоров'я, честі, гідності
та майна від протиправних дій, а також правовий та соціальний
захист.
8.12. Посадові особи та інші працівники Дніпропетровської
облСЕС підлягають обов'язковому державному пенсійному страхуванню.
9. Реорганізація і ліквідація
9.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення,
перетворення) і ліквідація Дніпропетровської облСЕС здійснюється
за рішенням Міністерства охорони здоров'я України в установленому
чинним законодавством України порядку за поданням головного
державного санітарного лікаря України.
9.2. Зміна та доповнення в цей Статут затверджуються Головним
державним санітарним лікарем України, за поданням головного лікаря
Дніпропетровської облСЕС, Головного державного санітарного лікаря
Дніпропетровської області.
9.3. В період реорганізації та ліквідації закладу працівники
Дніпропетровської облСЕС забезпечуються соціально-правовим
захистом, передбаченим чинним законодавством України.
9.4. Витрати, пов'язані з припиненням діяльності
Дніпропетровської облСЕС, покриваються за рахунок бюджетних
асигнувань.
9.5. Ліквідація Дніпропетровської облСЕС вважається
завершеною з моменту внесення відповідного запису до Єдиного
державного реєстру.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: