open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР УКРАЇНИ
Н А К А З
N 8 від 28.10.98

м.Київ
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Генеральної

прокуратури

N 6 ( v0006900-02 ) від 28.10.2002 )
Про діяльність прокурорів по представництву

інтересів громадян і держави у судах

Зважаючи на значимість конституційної функції представництва
прокурорами у судах інтересів громадян і держави та з метою
забезпечення належного рівня і ефективності їхньої діяльності на
цьому напрямі, підвищення їх відповідальності Н А К А З У Ю:
1. Управлінню представництва інтересів громадян і держави у
судах, Головному управлінню військових прокуратур Генеральної
прокуратури України, прокурорам Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, міським, районним,
міжрайонним, військовим прокурорам гарнізонів та прирівняним до
них: 1.1. Вважати реалізацію конституційної функції представництва
інтересів громадян і держави у судах одним з дійових засобів
зміцнення законності у державі, попередження правопорушень, що
виникають у цивільних, господарських, фінансово-кредитних та інших
правовідносинах. 1.2. Вживати у межах своєї компетенції заходи, спрямовані на
своєчасне і повне використання передбачених законодавством
повноважень для пред'явлення у суди і підтримання позовів (заяв)
на захист прав і законних інтересів громадян та держави, для
перегляду незаконних судових постанов. 1.3. Забезпечити першочергово заходами цивільного та
арбітражного судочинства захист соціальних прав громадян, а також
відшкодування шкоди, завданої державі, державним підприємствам,
установам і організаціям, стягнення заборгованості перед бюджетом.
Пенсійним фондом та іншими позабюджетними фондами соціальної
спрямованості. У випадках, коли з вини посадових осіб втрачена можливість
пред'явити позови до осіб, які спричинили збитки, порушувати у
судах справи про відшкодування шкоди за рахунок цих посадових
осіб.
2. Дотримуватись вимог ст.137 ЦПК України ( 1502-06 ) та
ст.54 АПК України ( 1798-12 ) щодо форми і змісту позовів (заяв),
посилатись на норми закону і на підзаконні акти, якими регулюються
дані правовідносини, і на конкретні докази, які приєднувати до
позовних заяв. При пред'явленні позовів (заяв) до арбітражних судів
враховувати роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України
від 5 травня 1998 р. N 01-8/161 ( v_161800-98 ) "Про деякі
питання, пов'язані з прийняттям арбітражними судами позовних заяв,
поданих прокурорами та їх заступниками". 2.1. Одночасно з пред'явленням позовів (заяв) ініціювати
вжиття заходів до забезпечення позовних вимог у порядку,
встановленому чинним законодавством, добиватися реалізації вжитих
судами заходів. 2.2. Дотримуватись вимог закону щодо підсудності спорів,
особливо щодо відокремлених підрозділів, юридичних осіб та
суб'єктів господарювання інших країн, реагувати на факти
безпідставного повернення позовів судами. 2.3. Одночасно зі зверненням з позовом (заявою) до суду не за
місцем знаходження прокуратури копію позову (заяви) надсилати
відповідному прокуророві для забезпечення участі прокурора у
розгляді справи і письмово інформувати про це суд, до якого
направлено позов (заяву). Прокурору, який забезпечував участь у
суді, негайно повідомляти прокурора, який направив позов, про
результати його розгляду. Про рішення Вищого арбітражного суду
України прокурорів, які подавали позови, повідомляє управління
представництва інтересів громадян і держави у судах Генеральної
прокуратури України. 2.4. Управлінням і відділам Генеральної прокуратури України,
прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя та прирівняних до них прокуратур при виявленні підстав
для захисту у судовому порядку прав громадян і державних інтересів
своєчасно збирати необхідні докази, готувати мотивовані висновки з
посиланням на чинне законодавство, які разом з матеріалами
перевірок передавати у підрозділи представництва інтересів
громадян і держави у судах. 2.5. Управлінню представництва інтересів громадян і держави у
судах Генеральної прокуратури України, аналогічним підрозділам
прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя та прирівняним до них прокуратур за достатності
доказів і підстав оформляти відповідно до чинного законодавства
позовні матеріали і за підписом керівників прокуратур направляти
їх у суди, вести їх облік та звітність.
3. Забезпечити обов'язкову участь прокурора у розгляді судами
всіх справ, порушених за позовами та заявами прокурора, а також у
випадках, коли це передбачено законом. В арбітражних судах цей обов'язок виконувати підрозділам
представництва інтересів громадян і держави у судах обласних і
прирівняних до них прокуратур за місцем знаходження арбітражного
суду. Участь у розгляді справ за позовами (заявами) прокурорів у
Вищому арбітражному суді України здійснювати працівникам
управління представництва інтересів громадян і держави у судах
Генеральної прокуратури України. 3.1. Активно використовувати надані законом повноваження щодо
участі у розгляді будь-якої справи та вступу у справу в будь-якій
стадії процесу, якщо цього вимагає захист прав і законних
інтересів громадян та держави. Про намір вступити у розгляд
справи, порушеної з ініціативи інших осіб, завчасно повідомляти
суд. 3.2. Ретельно готуватися до судових засідань, брати активну
участь у дослідженні доказів, з'ясуванні фактичних обставин
справи, за наявності підстав заявляти перед судом клопотання про
постановлення окремих ухвал. Дотримуватись судової етики.
Процесуальну позицію у судовому засіданні, у тому числі по суті
спору, який вирішується судом, висловлювати відповідно до вимог
закону та матеріалів справи.
4. Не залишати без реагування незаконні і необгрунтовані
рішення, ухвали чи постанови суду по справах, розглянутих з участю
прокурора, своєчасно вносити на них касаційні (окремі) подання чи
протести (по арбітражних справах), зазначаючи, який закон порушено
судом при постановленні рішення (ухвали), і чітко викладати
позицію щодо скасування або зміни судової постанови. Копію
касаційного (окремого) подання в день направлення його до суду
одночасно надсилати прокурору вищого рівня. 5. Управлінню представництва інтересів громадян і держави у
судах та Головному управлінню військових прокуратур Генеральної
прокуратури України, аналогічним підрозділам прокуратур Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та військовим
прокурорам регіонів забезпечувати участь своїх представників у
касаційній інстанції по справах, порушених за позовом (заявою)
прокурора, чи по яких внесені касаційні (окремі) подання, а також
по арбітражних справах при розгляді протестів прокурора.
6. Витребовувати з судів справи, рішення (ухвали), по яких
набрали законної сили, у зв'язку із зверненням осіб, котрі брали
участь у розгляді справи або мають належним чином оформлені
повноваження, за дорученням прокурорів вищого рівня, а також з
власної ініціативи, якщо рішення суду у справі зачіпає інтереси
громадян чи держави. 6.1. Суворо дотримуватися вимог цивільного процесуального та
арбітражного процесуального законодавства, статті 12 Закону
України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ) при розгляді скарг
громадян, посадових та юридичних осіб на судові рішення (ухвали),
що набрали законної сили. Використовувати повноваження щодо
проведення перевірок доводів заявників щодо законності судових
рішень (ухвал), які набрали законної сили, з витребуванням
додаткових документів та інших доказів. 6.2. У разі відсутності підстав для внесення протесту по
витребуваній справі складати висновок, а заявникам надсилати
відповіді з посиланням на встановлені судом обставини та закон.
Рішення за скаргами і зверненнями громадян та юридичних осіб
приймати і відповідь заявникам надсилати протягом місяця з дня
надходження справи до прокуратури. Відповіді на скарги і звернення
покладати: - у прокуратурах Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва і Севастополя та військових прокуратурах регіонів - на
прокурорів або їх заступників; - у Генеральній прокуратурі України - на начальників
управлінь або відділів, а в разі надходження повторного звернення
- на заступника Генерального прокурора України. Відповіді на
скарги громадян, звернення юридичних та посадових осіб давати з
дотриманням вимог Конституції України ( 254к/96-ВР ) і Закону
України "Про інформацію" ( 2657-12 ) щодо охорони відомостей про
особу.
7. Використовувати право на внесення подань прокурорам вищого
рівня про опротестування незаконних і необгрунтованих судових
постанов. Прокурорам вищого рівня у випадках відмови у підтриманні
подань складати мотивовані висновки, повідомляти про результати
розгляду таких подань прокурорів, які їх внесли, із зазначенням
підстав прийнятого рішення. 8. Прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва і Севастополя та військовим прокурорам регіонів чи їх
заступникам брати участь у справах, що розглядаються у порядку
судового нагляду. Управлінню представництва інтересів громадян і держави у
судах, Головному управлінню військових прокуратур Генеральної
прокуратури України забезпечувати участь прокурора в розгляді
справ у порядку судового нагляду у Верховному Суді України та у
Вищому арбітражному суді України. 9. За наявності підстав використовувати право на внесення
подання про перегляд судових постанов за нововиявленими
обставинами. 10. Вживати в межах своєї компетенції заходів щодо
своєчасного і повного виконання судових рішень по справах за
позовами прокурорів. Не залишати без відповідного реагування факти
невиконання або неналежного виконання судових постанов за позовами
(заявами) прокурорів. У необхідних випадках ставити перед судом
питання про зміну способу та порядку виконання судових рішень. 11. При здійсненні повноважень учасника цивільного та
арбітражного судочинства своєчасно вживати в межах своєї
компетенції заходів до усунення порушень закону, від кого б вони
не виходили, керуючись принципами законності, незалежності суддів,
рівності фізичних та юридичних осіб перед законом і судом. У разі
виявлення порушень закону при здійсненні судочинства вживати
заходів до їх усунення, а також використовувати право внесення в
установленому законом порядку подань до кваліфікаційних комісій
про притягнення до дисциплінарної відповідальності тих суддів, які
порушили закон. 12. Управлінню представництва інтересів громадян і держави у
судах, Головному управлінню військових прокуратур Генеральної
прокуратури України, аналогічним підрозділам прокуратур Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та прирівняним
до них систематично вивчати і спрямовувати діяльність
підпорядкованих прокурорів на реалізацію ними повноважень у
цивільному і арбітражному судочинстві, вживати заходів до її
удосконалення. Забезпечувати взаємодію в цій роботі з іншими
підрозділами, науковими установами та навчальними закладами. 13. Роботу прокурорів на цій ділянці оцінювати з урахуванням
активності і ефективності використання ними повноважень у
цивільному та арбітражному судочинстві, дотримання положень цього
наказу, у тому числі сукупності даних про своєчасність, повноту,
обгрунтованість та кількість пред'явлених позовів (заяв), якість
підтримання їх у судах, ефективність реагування на незаконні і
необгрунтовані судові постанови, реальне виконання судових рішень
по справах за позовами прокурорів. 14. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступника Генерального прокурора України відповідно до розподілу
обов'язків. 15. Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам
регіонів, міським, районним, міжрайонним, військовим прокурорам
гарнізонів та прирівняним до них прокурорам. 16. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Генерального
прокурора України від 15 липня 1996 р. N 7 ( va007900-96 ) "Про
організацію діяльності прокурорів у цивільному та арбітражному
судочинстві".
"Збірник нормативних актів "Прокуратура в Україні",
Юрінком Інтер, Київ-2000.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: