open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинна
                             
                             
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 8 від 04.04.92

м.Київ
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Генеральної

прокуратури

N 3/3 ( v03_3900-02 ) від 28.10.2002 )
Про організацію прокурорського нагляду

за додержанням законів на транспорті

З метою забезпечення вищого нагляду за додержанням законів на
залізничному, морському, річковому і повітряному транспорті
Н А К А З У Ю:
1. Покласти на транспортні прокуратури здійснення нагляду за
додержанням законів: 1.1. Підприємствами, установами, організаціями і посадовими
особами залізничного, морського, річкового і повітряного
транспорту: Державної адміністрації залізничного транспорту
України (Укрзалізниця), Донецької, Львівської, Одеської,
Придніпровської, Південної і Південно-Західної залізниць,
Українського державного підприємтсва промислового залізничного
транспорту, Київського, Харківського метрополітенів, а також інших
розташованих на території України підприємств і установ, які були
підпорядковані колишньому Міністерству шляхів сполучення СРСР,
Державної адміністрації авіаційного транспорту України
(Укравіація), Українського міжгалузевого державного об'єднання
"Укррічфлот", Державної адміністрації морського транспорту України
(Укрморфлот), Чорноморського, Азовського морських, Українського
Дунайського пароплавств, об'єднань і управлінь концернів
рибопромислового флоту "Південьриба", "Антарктика", "Атлантика",
"Південьрибтрансзбут", "Південьрибсудноремонт", "Південьрибпошук",
"Південьрибтехцентр", морських торгових і рибних портів,
підприємств та організацій, що будують об'єкти залізничного,
морського, річкового і повітряного транспорту, державних об'єднань
і управлінь по рибному господарству і риболовецьких господарств,
учбових закладів системи залізничного, морського, річкового і
повітряного транспорту, лікувальних і торговельних закладів, які
обслуговують ці види транспорту, а також захист соціальних прав
пасажирів і працівників транспорту. 1.2. Спрямованих на попередження порушень правил безпеки і
експлуатації залізничного рухомого складу на під'їздних коліях
промислових підприємств, установ і організацій, а також плаваючих
транспортних засобів риболовецьких підприємств і господарств. 1.3. При проведенні дізнання, попереднього слідства по
кримінальних справах і застосуванні норм про адміністративні
правопорушення на транспорті. 2. Транспортним прокурорам при виявленні порушень, допущених
посадовими особами підприємств, організацій і установ, не
перелічених у пункті 1.1. наказу, вживати заходів до їх усунення
та притягнення винних до відповідальності, незалежно від форм
власності. 3. Доручити транспортним прокурорам проведення розслідування
по віднесених до підслідності слідчих прокуратури кримінальних
справах: 3.1. Про злочини, скоєні на залізницях, вокзалах, станціях,
інших станційних будівлях, поїздах, в смугах відведення,
відокремлених від населених пунктів, метрополітенах, повітряних та
водних шляхах України, портах, причалах і пристанях, літальних
апаратах та суднах, а також розслідування службових злочинів,
скоєних працівниками залізничного, морського, річкового і
повітряного транспорту, співробітниками органів внутрішніх справ
на транспорті. 3.2. У випадках злочинних порушень правил безпеки руху і
експлуатації залізничного, морського, річкового і повітряного
транспорту, незалежно від приналежності транспортних засобів, по
місцю скоєння злочинів, а на суднах, літальних апаратах, які
перебувають за межами території України, за місцем їхньої
приписки. 3.3. По фактах загибелі людей на водних шляхах України
розслідування проводити транспортним прокурорам при наявності
даних, що ці випадки пов'язані з діяльністю водного транспорту,
незалежно від приналежності. 4. Транспортним прокурорам і слідчим негайно виїжджати на
місця катастроф, аварій і інших подій на транспорті з тяжкими
наслідками для проведення розслідування. При значній віддаленості транспортної прокуратури від місця
події відповідним територіальним прокурорам вживати заходів по
його охороні через органи внутрішніх справ. справи про крадіжки, нестачу, псування, пошкодження, знищення
майна порушувати і розслідувати за місцем виявлення злочину.
Питання подальшого розслідування і пересилки цих справ вирішувати
на підставі спільних вказівок Генеральної прокуратури України і
Міністерства внутрішніх справ України. 6. Транспортним прокурорам: 6.1. Брати участь в судовому розгляді кримінальних справ,
направлених транспортною прокуратурою, про крадіжки в особливо
великих розмірах, порушення правил безпеки руху і експлуатації
транспорту, правил охорони праці і техніки безпеки, умисні
вбивства, згвалтування, службові злочини працівників транспорту і
органів внутрішніх справ на транспорті і справ, які мають суттєве
значення для забезпечення законності на транспорті. 6.2. Приймати участь в розгляді кримінальних і цивільних
справ у касаційному порядку у випадках, коли вони підтримували
обвинувачення або брали участь у суді першої інстанції, а також
справ, по яких внесені касаційні чи окремі подання. 6.3. Вносити мотивовані подання відповідним прокурорам за
наявності підстав для принесення протестів на рішення, вироки,
ухвали чи постанови судів, які набрали законної сили. 6.4. Розглядати в межах своєї компетенції матеріали про
виселення громадян в адміністративному порядку із будинків, які
належать транспортним підприємствам і організаціям або орендуються
ними. 7. Відділу нагляду за додержанням законів на транспорті
Генеральної прокуратури України забезпечити належну організацію
роботи транспортних прокуратур та контроль за їх діяльністю,
надавати їм необхідну практичну допомогу.
Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Генерального прокурора України згідно з розподілом обов'язків.
Наказ надіслати прокурорам Республіки Крим, областей, міста
Києва, міським, районним, міжрайонним та прирівняним до них
прокурорам.
Генеральний прокурор України В.Шишкін

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: