open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.01.2016  № 8

Про затвердження Плану заходів щодо запобігання і протидії корупційним та іншим правопорушенням у системі Міністерства інфраструктури України на 2016 рік

З метою підвищення ефективності запобігання і протидії корупційним та іншим правопорушенням в системі Міністерства інфраструктури України та належного виконання Закону України "Про запобігання корупції" та Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів щодо запобігання і протидії корупційним та іншим правопорушенням у системі Міністерства інфраструктури України на 2016 рік (далі - План заходів), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів апарату Мінінфраструктури, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Держспецтрансслужби:

2.1. Забезпечити виконання Плану заходів.

2.2. Надавати щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом, до Відділу з питань запобігання та виявлення корупції Мінінфраструктури звіт про стан виконання Плану заходів.

2.3. Надати до 31.12.2016 до Відділу з питань запобігання та виявлення корупції Мінінфраструктури узагальнений звіт про виконання кожного пункту Плану заходів.

3. Покласти персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання Плану заходів і подання звітів про стан його виконання на керівників структурних підрозділів апарату Мінінфраструктури, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Держспецтрансслужби.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Міністра

В. Омелян


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства інфраструктури
України
19.01.2016  № 8

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо запобігання і протидії корупційним та іншим правопорушенням у системі Міністерства інфраструктури України на 2016 рік

№ з/п

Назва заходу

Виконавці

Відповідальні за реалізацію заходів

Термін виконання

1

2

3

4

5

1

Забезпечення ефективної роботи громадських приймалень Міністерства, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Держспецтрансслужби

Управління документообігу та інформаційно-технічного забезпечення, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Держспецтрансслужба

Управління документообігу та інформаційно-технічного забезпечення, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Держспецтрансслужба

Протягом року

2

Періодичний розгляд на засіданнях колегій (комісій, військової ради) Міністерства, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Держспецтрансслужби питань щодо стану виконання законодавства про державну службу, боротьбу з корупцією, здійснення заходів щодо запобігання корупційним та іншим правопорушенням та реагування на них, а також питань про стан роботи зі зверненнями громадян

Патронатна служба Міністра, Управління кадрової служби, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Управління аудиту та контролю, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Держспецтрансслужба

Патронатна служба Міністра, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Держспецтрансслужба

Не менше 1 разу на рік

3

Забезпечення прозорості здійснення державних закупівель. Оприлюднення в засобах масової інформації та на офіційних веб-сайтах, передбаченої нормативними актами інформації з питань здійснення державних закупівель

Управління стратегічного розвитку інфраструктури та інвестицій, Патронатна служба Міністра, Відділ бухгалтерського обліку та звітності, бюджетного фінансування, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Держспецтрансслужба

Управління стратегічного розвитку інфраструктури та інвестицій, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Держспецтрансслужба

Постійно

4

Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору або за іншою процедурою, передбаченою законодавством, проведення їх об'єктивної атестації, щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань, вивчення рівня практичних та теоретичних знань, знання ними своїх функціональних обов'язків, а також нормативних актів, інструкцій, правил, що регулюють професійну діяльність державних службовців, та порядок реалізації завдань і функцій, покладених на відповідний структурний підрозділ

Управління кадрової служби, керівники структурних підрозділів апарату Мінінфраструктури, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Держспецтрансслужба

Управління кадрової служби, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Держспецтрансслужба

Постійно

5

Забезпечення подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру відповідно до статті 12 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"

Управління кадрової служби, керівники структурних підрозділів апарату Мінінфраструктури, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Держспецтрансслужба

Управління кадрової служби, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Держспецтрансслужба

До 01.04.2016
(до початку роботи системи подання та оприлюднення відповідно до Закону України "Про запобігання корупції")

6

Надання допомоги в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (підпункт 4 пункту 5 Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706)

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Держспецтрансслужба

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

7

Забезпечення оприлюднення на офіційних веб-сайтах відповідних органів законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів, що передбачають надання пільг, переваг окремим суб'єктам господарювання, а також делегування повноважень державних органів (частина третя статті 21 Закону України "Про запобігання корупції")

Патронатна служба Міністра, керівники структурних підрозділів апарату Міністерства інфраструктури України, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України

Патронатна служба Міністра, керівники структурних підрозділів апарату Міністерства інфраструктури України, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України

Невідкладно, але не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня їх розгляду з метою прийняття

8

Забезпечення інформування Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) про припинення працюючими у Міністерстві інфраструктури України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Держспецтрансслужбі суб'єктами декларування діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави (частина друга статті 49 Закону України "Про запобігання корупції")

Управління кадрової служби, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Держспецтрансслужба

Управління кадрової служби, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Держспецтрансслужба

Упродовж семи робочих днів від моменту припинення суб'єктами декларування діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави

9

Забезпечення попередження осіб, зазначених у пунктах 1-3 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", статті 12 Закону України "Про державну службу" від 16.12.93 № 3723-XII, статті 15 Закону України "Про державну службу" від 17.11.2011 № 4050-VI (у разі набрання ним чинності) про встановлені обмеження

Управління кадрової служби, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Держспецтрансслужба

Управління кадрової служби, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Держспецтрансслужба

Постійно

10

Забезпечення організації проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком (статті 56-58 Закону України "Про запобігання корупції")

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Управління кадрової служби, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Держспецтрансслужба

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Держспецтрансслужба

Постійно

11

Вжиття заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів (статті 28-35 Закону України "Про запобігання корупції")

Керівники структурних підрозділів апарату Мінінфраструктури, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Держспецтрансслужба

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Мінінфраструктури, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Держспецтрансслужба

Постійно

12

Невідкладне надання інформації Відділу з питань запобігання та виявлення корупції, Управлінню кадрової служби Мінінфраструктури про випадки скоєння державними службовцями або працівниками корупційних правопорушень

Керівники структурних підрозділів апарату Мінінфраструктури, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Держспецтрансслужба

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Мінінфраструктури, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Держспецтрансслужба

Постійно

13

Забезпечення умов для повідомлень працівниками структурних підрозділів апарату Мінінфраструктури та працівниками центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Держспецтрансслужби про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" іншою особою, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв'язку (частина четверта статті 53 Закону України "Про запобігання корупції", підпункт 3 пункту 12 розділу II Завдань і заходів з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265 (далі - Програма)

Управління документообігу та інформаційно-технічного забезпечення, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Держспецтрансслужба

Управління документообігу та інформаційно-технічного забезпечення, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Держспецтрансслужба

Січень 2016 року

14

Вжиття заходів щодо забезпечення прозорості та доступу до інформації (стаття 60 Закону України "Про запобігання корупції")

Патронатна служба Міністра, Управління документообігу та інформаційно-технічного забезпечення, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Держспецтрансслужба

Патронатна служба Міністра, Управління документообігу та інформаційно-технічного забезпечення, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Держспецтрансслужба

Постійно

15

Забезпечення надання до Національного агентства завіреної в установленому порядку паперової копії наказу про накладення дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення на особу, яка вчинила корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення (абзац четвертий частини першої статті 59 Закону України "Про запобігання корупції")

Управління кадрової служби, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України

Управління кадрової служби, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України

Невідкладно після накладання дисциплінарного стягнення

16

У межах компетенції вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень посадових осіб структурних підрозділів апарату Мінінфраструктури та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Держспецтрансслужби

Управління кадрової служби, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Юридичний департамент, керівники центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Держспецтрансслужба

Управління кадрової служби, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Юридичний департамент, керівники центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Держспецтрансслужба

У разі надходження відповідної інформації

17

Ведення обліку посадових осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, а також про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв'язку з вчиненням корупційного правопорушення (підпункт 7 пункту 5 Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706)

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Управління кадрової служби, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Держспецтрансслужба

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Управління кадрової служби, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Держспецтрансслужба

Постійно

18

Аналіз проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. (підпункт 1 пункту 9 Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706)

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Юридичний департамент, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Держспецтрансслужба

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Юридичний департамент, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Держспецтрансслужба

Постійно

19

Забезпечення прямого доступу Національного агентства до інформаційних баз даних Мінінфраструктури, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України (підпункт "н" підпункту 1 пункту 1 розділу I Програми)

Управління документообігу та інформаційно-технічного забезпечення, Патронатна служба Міністра, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України

Управління документообігу та інформаційно-технічного забезпечення, Патронатна служба Міністра, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України

З моменту укладання договору про забезпечення доступу Національного агентства до інформаційних баз даних

20

Забезпечення можливості проведення Національним агентством аналізу роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) (підпункт "б" підпункту 2 пункту 1 розділу I Програми)

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України

До червня 2016 року (відповідно до строків, встановлених Національним агентством)

21

У разі проведення Національним агентством аналізу роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) забезпечення проведення на його основі тренінгів для працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) (підпункт "б" підпункту 2 пункту 1 розділу I Програми)

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України

Відповідно до строків, установлених Національним агентством

22

У межах компетенції забезпечення на основі результатів аналізу корупційних ризиків проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також відшкодування шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, або діями, вчиненими в таких умовах (підпункт 5 пункту 8 розділу II Програми)

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Держспецтрансслужба

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Держспецтрансслужба

2016 - 2017 роки

23

Забезпечення затвердження антикорупційних програм у Мінінфраструктури, центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України (підпункт "б" підпункту 1 пункту 14 розділу II Програми)

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Держспецтрансслужба

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Держспецтрансслужба

До 1 березня 2016 року

24

Забезпечення погодження антикорупційних програм Національним агентством (абзац шостий частини першої статті 19 Закону України "Про запобігання корупції")

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Держспецтрансслужба

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Держспецтрансслужба

До 1 квітня 2016 року

25

У разі залучення, взяття участі у проведенні перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції у Міноборони, Міненерговугіллі, МОЗ, Мінприроди, Мінагрополітики, МОН (підпункт "е" підпункту 1 пункту 14 розділу II Програми)

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Держспецтрансслужба

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Держспецтрансслужба

У разі надходження відповідного доручення

26

Забезпечення розвитку інтегрованих прозорих офісів - центрів надання адміністративних послуг (підпункт "а" підпункту 2 пункту 15 розділу II Програми)

Центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України

Центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України

2016-2017 роки

27

Забезпечення у межах компетенції затвердження антикорупційних програм та призначення уповноважених осіб на державних підприємствах, у господарських товариствах (у яких державна частка перевищує 50 відсотків) відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" (підпункт "а" підпункту 1 пункту 16 розділу II Програми)

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції

До 1 квітня 2016 року

28

Проведення аналізу доступності публічних реєстрів, які містять суспільно важливу інформацію, подання пропозицій щодо розкриття даних, які містяться в таких реєстрах, з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних, спрощення доступу (у тому числі шляхом здешевлення) (підпункт 4 пункту 20 розділу II Програми)

Управління документообігу та інформаційно-технічного забезпечення, Патронатна служба Міністра, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України

Управління документообігу та інформаційно-технічного забезпечення, Патронатна служба Міністра, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України

Березень 2016 року

29

Забезпечення належного виконання покладених на Мінінфраструктури функцій щодо управління державним майном, зокрема перегляд, а за потреби розроблення або доопрацювання актів Мінінфраструктури, що врегульовують порядок підготовки рішень Міністерства щодо погодження укладання договорів про спільну діяльність, управління майном, застави, оренди тощо

Департамент управління об'єктами державної власності

Департамент управління об'єктами державної власності

Протягом року

30

Забезпечення:
- ведення обліку майна і земельних ділянок, що перебувають на балансах та в користуванні підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури:
- відстеження будь-яких змін у їх стані;
- обліку прийнятих управлінських рішень щодо розпорядження майном та земельними ділянками, контролю за станом виконання таких рішень;
- здійснення контролю за ефективним використанням і збереженням майнових об'єктів та земельних ділянок

Департамент управління об'єктами державної власності, Управління аудиту та контролю, Держспецтрансслужба

Департамент управління об'єктами державної власності

Протягом року

31

Здійснення заходів щодо організації та забезпечення належного контролю за станом використання орендарями державного майна підприємств, установ та організацій

Департамент управління об'єктами державної власності, Управління аудиту та контролю, Держспецтрансслужба

Департамент управління об'єктами державної власності

Протягом року

32

Проведення за дорученням керівника Мінінфраструктури службових розслідувань у кожному конкретному випадку порушення особами положень антикорупційного законодавства

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, керівники структурних підрозділів апарату Мінінфраструктури

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно
(у разі надання відповідного доручення)

33

Проведення за дорученням керівництва Міністерства інфраструктури заходів щодо виявлення корупційних та пов'язаних з ними інших правопорушень за зверненнями правоохоронних органів, юридичних та фізичних осіб тощо на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міністерства інфраструктури України

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, керівники структурних підрозділів апарату Міністерства інфраструктури України

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно
(у разі надходження відповідного звернення)

Начальник
Відділу з питань запобігання
та виявлення корупції

Б.Р. Шушковський

{Текст взято з сайту Мінінфраструктури України http://www.mtu.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: