open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.01.2015  № 8

Про затвердження Переліку обов'язків першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра - керівника апарату

Відповідно до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік обов'язків першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра - керівника апарату, що додається.

2. Затвердити Схему взаємозаміни між першим заступником, заступниками Міністра та заступником Міністра - керівником апарату на період їх відсутності, що додається.

3. Керівникам структурних підрозділів апарату Міністерства, центральним органам виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної адміністрації залізничного транспорту України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства інфраструктури України, приватних акціонерних товариств, функції з управління корпоративними правами щодо яких здійснює Міністерство інфраструктури України дотримуватись цього наказу.

4. Визнати такими, що втратили чинність, накази Мінінфраструктури України:

від 10.07.2014 № 305 "Про затвердження Переліку обов'язків першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра - керівника апарату";

від 23.09.2014 № 469 "Про внесення зміни до Переліку обов'язків першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра - керівника апарату";

від 06.10.2014 № 489 "Про внесення змін до Переліку обов'язків першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра - керівника апарату";

від 23.12.2014 № 636 "Про внесення змін до наказу Мінінфраструктури України від 10.07.2014 № 305".

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

А.М. Пивоварський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
19.01.2015  № 8

ПЕРЕЛІК
обов'язків першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра - керівника апарату

1. Перший заступник Міністра інфраструктури України
Шульмейстер Володимир Юрійович

1.1. Взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, а також з органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями у процесі виконання завдань, покладених на Міністерство.

1.2. Забезпечує організацію робіт по формуванню та реалізації єдиної державної політики у сферах транспорту, використання повітряного простору України, туризму, діяльності курортів, дорожнього господарства, надання послуг поштового зв'язку, у сфері безпеки руху, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, державної тарифної політики та політики державних закупівель у сфері надання послуг поштового зв'язку.

1.3. Координує розробку пріоритетних напрямків щодо формування та реалізації державної політики у сферах авіаційного, морського і річкового транспорту та дорожнього господарства.

1.4. Координує визначення пріоритетних напрямків розвитку та здійснює відповідні заходи щодо формування та реалізації державної політики у сфері надання послуг поштового зв'язку.

1.5. Координує розробку та реалізацію проектів будівництва, реконструкції, ремонту і утримання об'єктів та інфраструктури підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства.

1.6. Забезпечує підготовку нормативно-правових актів щодо оптимізації внутрішніх, зовнішньоторговельних, транзитних транспортних потоків та функціонування транспортних вузлів на логістичних принципах, з організації функціонування пунктів пропуску на державному кордоні України, спрощення процедури перетину державного кордону.

1.7. Координує дотримання гендерної рівності у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури, надання послуг поштового зв'язку.

1.8. Координує реалізацію єдиної державної політики у сферах безпеки руху на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті, а також морському та річковому транспорті, безпеки польотів, перевезень небезпечних вантажів, попередження актів незаконного втручання в діяльність транспорту, протидії терористичним актам, запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, ліцензування та сертифікації, охорони праці, екологічної, пожежної безпеки, соціального захисту та страхової політики.

1.9. Забезпечує контроль за здійсненням державного нагляду щодо безпеки руху автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту, судноплавства на морському і річковому транспорті, безпеки польотів, дорожнього господарства.

1.10. Забезпечує координацію та контроль за виконанням Міністерством функцій компетентного органу у сфері перевезення небезпечних вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим транспортом, розробку нормативно-правових актів з питань перевезення небезпечних вантажів та здійснює контроль за їх виконанням.

1.11. Забезпечує організацію проведення технічних розслідувань обставин і причин катастроф та аварій з тяжкими наслідками на транспорті в межах своєї компетенції та в порядку, визначеному законодавством.

1.12. Забезпечує затвердження положення про систему управління безпекою на транспорті та відповідні галузеві програми у сфері безпеки.

1.13. Забезпечує проведення державної політики щодо зменшення шкідливого впливу діяльності транспорту на довкілля.

1.14. Забезпечує здійснення нагляду за дотриманням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища.

1.15. Забезпечує проведення єдиної науково-технічної політики у сфері пожежної безпеки.

1.16. Забезпечує контроль за планами підготовки об'єктів Міністерства до сталої роботи в осінньо-зимовий період.

1.17. Координує організацію здійснення заходів загальної безпеки з питань запобігання можливим терористичним актам та актам незаконного втручання в діяльність транспорту, поштового зв'язку та інфраструктури, а також здійснює їх облік та аналіз.

1.18. Відповідає за створення та забезпечення роботи Оперативного штабу Мінінфраструктури з реагування на надзвичайні ситуації у транспортно-дорожньому комплексі.

1.19. Здійснює координацію та методичне забезпечення заходів цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки у сфері транспорту, дорожнього господарства, надання послуг поштового зв'язку, туризму, курортів та інфраструктури.

1.20. Забезпечує формування політики щодо впровадження страхування на транспорті.

1.21. Координує проведення єдиної науково-технічної політики у сфері охорони праці та контроль стану охорони праці на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління Міністерства.

1.22. Забезпечує затвердження програми зі створення належних умов для доступу людей з інвалідністю до об'єктів транспортної інфраструктури.

1.23. Забезпечує координацію розробки Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним, авіаційним, автомобільним, морським та річковим транспортом і туроператорської діяльності та Порядку здійснення контролю за додержанням ліцензійних умов провадження діяльності суб'єктами господарювання.

1.24. Забезпечує здійснення методичного керівництва та контроль з питань сертифікації у галузі транспорту.

1.25. Забезпечує організацію співпраці з профспілковими та громадськими організаціями, підтримку соціального діалогу, взаємодію з Громадською радою при Міністерстві, проведення консультацій з питань соціального захисту.

1.26. Здійснює організацію і контроль за розробкою пропозицій до проекту Державної програми економічного та соціального розвитку.

1.27. Координує здійснення заходів, спрямованих на розвиток та планування транс'європейських транспортних мереж, транснаціональних осей, інтеграцію транспортної системи України до європейської та світової транспортних мереж, розвиток інфраструктури туризму, зокрема за напрямами національної мережі міжнародних транспортних коридорів та основних транспортних магістралей.

1.28. Координує реалізацію єдиної державної політики з питань інноваційної та науково-технічної політики в галузі транспорту та дорожнього господарства.

1.29. Координує розробку концепцій, стратегій, планів розвитку авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового транспорту, дорожнього господарства, поштового зв'язку, метрополітенів, міського електричного транспорту та туризму; програми розвитку та розбудови національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні.

1.30. Координує розробку програм розвитку підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства.

1.31. Забезпечує організацію розроблення транспортної політики, політики у сфері туризму, курортів та поштового зв'язку, розроблення та проведення експертиз проектів державних програм розвитку транспортно-дорожнього комплексу України, вжиття в установленому порядку заходів щодо їх виконання.

1.32. Координує розробку і реалізацію заходів щодо становлення, розвитку та налагодження взаємодії, координації та прогнозування діяльності всіх видів транспорту, туризму, курортів, дорожнього господарства та поштового зв'язку, національної мережі міжнародних транспортних коридорів, використання повітряного простору України та торговельного мореплавства.

1.33. Координує діяльність щодо тимчасового обмеження або заборони руху транспортних засобів автомобільними дорогами у разі виникнення небезпечних умов та здійснення габаритно-вагового контролю транспортних засобів вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні.

1.34. Координує розробку порядку проїзду автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні.

1.35. Забезпечує формування і реалізацію політики з питань реформування власності та здійснення функцій управління майном з метою його ефективного використання у галузях транспорту та туризму.

1.36. Очолює Комісію з розгляду питань стосовно розпорядження майном підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства.

1.37. Координує реалізацію основних напрямків державної політики з питань управління державним майном та питань страхування майнових ризиків.

1.38. Очолює Комісію Міністерства з питань безпеки транспорту. Є співголовою Соціальної ради при Міністерстві.

1.39. Координує організацію роботи Громадської ради при Міністерстві, Експертної ради з питань реформування та розвитку сфери транспорту та дорожнього господарства.

1.40. Очолює інші комісії, робочі та експертні групи тощо у випадках, визначених наказами Міністерства інфраструктури.

1.41. Розглядає титули будов (об'єктів) в галузі авіаційного, морського і річкового транспорту та поштового зв'язку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.97 № 995 "Про Порядок затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності", погоджує або затверджує їх.

1.42. Спрямовує, координує та контролює діяльність, підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Міністерства, приватних акціонерних товариств, функції з управління корпоративними правами щодо яких здійснює Міністерство.

1.43. У своєму безпосередньому підпорядкуванні має Департамент стратегічного розвитку інфраструктури, Департамент управління об'єктами державної власності, Управління безпеки на транспорті та дозвільних документів, Відділ водного транспорту.

1.44. Спрямовує, координує та контролює діяльність Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта".

1.45. Забезпечує співробітництво з Державною авіаційною службою України, Державним агентством автомобільних доріг України, Державною службою України з безпеки на транспорті, Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті, Державною інспекцією України з безпеки на морському та річковому транспорті, Державним агентством з туризму та курортів.

1.46. На період тимчасової відсутності Міністра інфраструктури України виконує обов'язки Міністра відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1096 "Про порядок виконання обов'язків міністра у разі його тимчасової відсутності".

1.47. Має право підпису фінансових документів під час виконання обов'язків за умови оформлення відповідних документів (картки зразка підписів).

2. Заступник Міністра інфраструктури України - керівник апарату
Омелян Володимир Володимирович

2.1. Організовує роботу апарату Міністерства, забезпечує стабільність і наступність у його роботі.

2.2. Забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Міністерства та подає їх на розгляд Міністру інфраструктури України.

2.3. Організовує та контролює виконання апаратом Міністерства Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, актів спеціально уповноваженого органу з питань державної служби, наказів Міністерства та доручень Міністра інфраструктури України, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання.

2.4. Організовує та контролює ведення діловодства в апараті Міністерства відповідно до інструкції з діловодства.

2.5. Забезпечує здійснення контролю за роботою зі зверненнями громадян, доступу до публічної інформації, впровадження та підтримки електронного документообігу.

2.6. Забезпечує контроль за станом виконавської дисципліни у Міністерстві.

2.7. Забезпечує організаційну, методичну, експертно-аналітичну, інформаційну та іншу діяльність з питань загального діловодства та обмеженого користування документами з грифом "Для службового користування".

2.8. Готує та подає на затвердження Міністру інфраструктури України плани роботи Міністерства, звітує про їх виконання.

2.9. Затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку у Міністерстві.

2.10. Забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у апараті Міністерства.

2.11. В межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики - статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на Міністерство завдань. Взаємодіє з правоохоронними та іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими установами й організаціями, засобами масової інформації з питань забезпечення діяльності Міністерства.

2.12. За погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, затверджує штатний розпис та кошторис Міністерства.

2.13. Призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Міністерства (крім тих, яких призначає на посади та звільняє з посад Міністр інфраструктури), присвоює ранги всім державним службовцям апарату Міністерства, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

2.14. Приймає рішення щодо переведення державного службовця на іншу вакантну посаду в апараті Міністерства або на вакантну посаду в іншому органі державної влади відповідно до вимог чинного законодавства.

2.15. Вносить пропозиції Міністру інфраструктури щодо представлення всіх державних службовців апарату Міністерства до відзначення державними нагородами України.

2.16. Приймає рішення щодо надання всіх передбачених законодавством видів відпусток всім працівникам апарату Міністерства (крім першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра - керівника апарату) та затверджує графік їх відпусток.

2.17. Забезпечує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державних службовців апарату Міністерства в межах категорій посад державних службовців, визначених законодавством про державну службу, забезпечує їх прозорість та об'єктивність відповідно до вимог законодавства.

2.18. За дорученням Міністра забезпечує проведення конкурсного відбору керівників державних суб'єктів господарювання, функції з управління об'єктами державної власності яких здійснює Міністерство.

2.19. Забезпечує формування в установленому порядку кадрового резерву Міністерства, організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації всіх працівників апарату Міністерства, а також осіб, включених до кадрового резерву.

2.20. Забезпечує проведення стажування осіб, які вперше претендують на посаду державного службовця, так і працівників апарату Міністерства, які бажають зайняти більш високу посаду. Приймає рішення щодо проходження практики студентів вищих навчальних закладів.

2.21. Забезпечує проведення атестації всіх державних службовців апарату Міністерства, працівників керівного складу державних підприємств, які перебувають у сфері управління Міністерства, та приймає рішення щодо атестації державних службовців апарату Міністерства.

2.22. Визначає порядок проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків з урахуванням загального порядку та особливостей державного органу.

2.23. Приймає рішення щодо встановлення у межах затвердженого фонду оплати праці всім працівникам апарату Міністерства (крім першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра - керівника апарату) надбавок за вислугу років, за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, за знання та використання в роботі іноземної мови, за почесне звання "заслужений", доплати за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності.

2.24. Приймає рішення щодо преміювання всіх працівників апарату Міністерства (крім першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра - керівника апарату) в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі Міністерства, та економії коштів на оплату праці.

2.25. Приймає рішення щодо надання всім працівникам апарату Міністерства (крім першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра - керівника апарату) матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки.

2.26. Приймає рішення та підписує відповідні накази щодо службового відрядження в межах України та за кордон всіх працівників апарату Міністерства (крім першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра - керівника апарату).

2.27. Представляє Міністерство як юридичну особу в цивільно-правових відносинах.

2.28. У межах повноважень дає обов'язкові для виконання державними службовцями Міністерства доручення.

2.29. З питань, що належать до його повноважень, підписує накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання.

2.30. Підписує службові посвідчення працівникам апарату Міністерства (крім першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра - керівника апарату та працівників Патронатної служби Міністра).

2.31. Здійснює контроль за ефективним та цільовим використанням бюджетних коштів, передбачених на утримання Міністерства, сплатою єдиного соціального внеску, податку з доходів фізичних осіб - працівників Міністерства та своєчасною виплатою їм заробітної плати.

2.32. Координує здійснення державних закупівель апаратом Міністерства.

2.33. Координує здійснення організаційних заходів щодо підготовки оперативних нарад, виконання інших завдань.

2.34. Здійснює заходи щодо забезпечення належних умов діяльності працівників Міністерства, умов оплати їх праці, інформаційно-нормативного забезпечення діяльності Міністерства.

2.35. У разі звільнення Міністра інфраструктури здійснює його повноваження до призначення на цю посаду іншої особи, крім тих, які визначені пунктами 2, 5, 6 (за винятком звільнення), 7 - 10, 11 (за винятком звільнення), 20, 28 (у частині виконання повноважень міністра, які за Конституцією та законами України виконуються ним особисто) частини другої статті 8 та статтею 18 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади".

2.36. Забезпечує дотримання гендерної рівності в Міністерстві.

2.37. Координує узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Міністерства, розроблення пропозицій щодо вдосконалення законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку внесення їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України.

2.38. Координує та контролює розробку проектів нормативно-правових актів, погоджує проекти актів законодавства та є відповідальним за координацію законотворчої роботи Міністерства.

2.39. Відповідає за виконання функцій із забезпечення взаємодії з Верховною Радою України та її органами, органами державної влади та науки.

2.40. Забезпечує реалізацію заходів, спрямованих на виконання Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

2.41. Забезпечує розробку та затвердження порядку створення, підготовки й підтримання в готовності спеціальних формувань підприємств (об'єднань), установ і організацій транспорту й транспортної інфраструктури, призначених для забезпечення функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період.

2.42. Забезпечує координацію та здійснення методичного забезпечення проведення заходів щодо виконання завдань із мобілізаційної підготовки в галузі транспорту.

2.43. Забезпечує здійснення координації та методичне забезпечення проведення заходів з підготовки єдиної транспортної системи України до сталого функціонування та з технічного прикриття, відбудови найважливіших об'єктів і споруд оборонного значення єдиної транспортної системи України в особливий період та заходів щодо переведення транспорту, транспортної інфраструктури на відповідний режим роботи у разі запровадження в державі особливого періоду.

2.44. Координує питання забезпечення охорони та оборони в умовах надзвичайного стану та особливого періоду об'єктів державного значення національної транспортної системи України, вирішення в межах своїх повноважень питання готовності до функціонування мереж поштового зв'язку загального користування у разі виникнення надзвичайної ситуації, в умовах надзвичайного стану та особливого періоду, забезпечення в особливий період переведення мереж поштового зв'язку на відповідний режим роботи.

2.45. Здійснює відповідно до законодавства заходи щодо реалізації державної економічної, тарифної, бюджетної, кредитної та страхової політики, політики державних закупівель та фінансового регулювання у галузях транспорту та туризму.

2.46. Координує розробку пропозицій до проектів Державної програми економічного та соціального розвитку, Державного бюджету, Програми діяльності Уряду, розподілу бюджетних коштів, як головного розпорядника.

2.47. Координує моніторинг діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, у т.ч. фінансово-господарського стану та тарифного регулювання.

2.48. Розглядає структури центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, затверджені їх керівниками.

2.49. Погоджує організаційні структури та структури керівного складу підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, приватних акціонерних товариств, функції з управління корпоративними правами щодо яких здійснює Міністерство.

2.50. Координує роботу з фінансового планування, формування фінансових планів підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, приватних акціонерних товариств, функції з управління корпоративними правами щодо яких здійснює Міністерство, здійснення контролю та аналізу їх виконання.

2.51. Погоджує внутрішні довгострокові (більше одного року) та зовнішні короткострокові запозичення (до одного року) підприємств, в тому числі господарських товариств, у статутному фонді яких є державна частка і які належать до сфери управління Міністерства, та здійснює контроль за їх реалізацією.

2.52. Координує співпрацю з фінансовими установами та організаціями, у тому числі міжнародними.

2.53. Координує розробку та реалізацію заходів щодо регулювання природних монополій та оперативного тарифного регулювання з метою створення сприятливих умов транспортування вантажів та перевезення пасажирів транзитом, в міжнародному та внутрішньому сполученнях, переробки вантажів у портах України.

2.54. Координує розробку та впровадження заходів, спрямованих на дотримання підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Міністерства, дисципліни цін і тарифів на транспортні послуги.

2.55. Координує розробку пропозицій щодо преміювання, встановлення надбавок та надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки державним службовцям, яких призначає на посади та звільняє з посад Міністр інфраструктури України, а також керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства.

2.56. Координує формування мережі підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, які отримають кошти з Державного бюджету.

2.57. Координує організацію роботи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту та забезпечує їх здійснення (як в апараті Міністерства так і на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Міністерства).

2.58. Здійснює в межах повноважень разом із відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим та ефективним використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм.

2.59. Очолює постійно діючу Комісію з визначення учасниками бойових дій працівників підприємств, установ та організацій Міністерства.

2.60. Координує організацію роботи Науково-технічної Ради Міністерства.

2.59. Очолює інші комісії, робочі та експертні групи тощо у випадках, визначених наказами Міністерства інфраструктури.

2.61. У своєму безпосередньому підпорядкуванні має Управління економічного розвитку та фінансів, Управління взаємодії з Верховною Радою України, органами державної влади та науки, Управління кадрової служби, Управління документообігу та інформаційно-технічного забезпечення, Сектор бухгалтерського обліку та звітності, бюджетного фінансування.

В межах компетенції скеровує роботу Юридичного департаменту, Управління аудиту та контролю, Режимно-секретного сектору, Сектору мобілізаційної роботи, які безпосередньо підпорядковані Міністру інфраструктури України.

2.62. На період тимчасової відсутності Міністра інфраструктури України та одночасної тимчасової відсутності першого заступника Міністра виконує обов'язки Міністра відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1096 "Про порядок виконання обов'язків міністра у разі його тимчасової відсутності".

2.63. Має право підпису фінансових документів за умови оформлення відповідних документів (картки зразка підписів).

3. Заступник Міністра інфраструктури України
Кава Олександр Степанович

3.1. Координує розробку пріоритетних напрямків щодо формування та реалізації державної політики у сферах залізничного, автомобільного, міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) та метрополітенів.

3.2. Координує питання погодження в установленому порядку нормативної документації на транспортні засоби.

3.3. Координує питання підготовки пропозиції до концепцій, стратегій та програм розвитку галузі залізничного, автомобільного, міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус).

3.4. Координує моніторинг діяльності залізничного, автомобільного, міського електричного транспорту.

3.5. Приймає участь у розробці та опрацюванні проектів актів законодавства з питань залізничного, автомобільного, міського електричного транспорту, розробляє пропозиції щодо їх вдосконалення.

3.6. Координує підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів з питань залізничного, автомобільного, міського електричного транспорту.

3.7. Координує питання підготовки пропозиції щодо формування тарифної політики у сфері залізничного, автомобільного та міського електричного транспорту.

3.8. Координує проведення в установленому порядку стандартизації та сертифікації автотранспортних засобів, робіт (послуг), що виконуються (надаються) автомобільним та міським електричним транспортом.

3.9. Розглядає титули будов (об'єктів) в галузі автомобільного, залізничного транспорту та Державної спеціальної служби транспорту відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.97 № 995 "Про Порядок затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності", погоджує або затверджує їх.

3.10. Очолює інші комісії, робочі та експертні групи тощо у випадках, визначених наказами Міністерства інфраструктури.

3.11. У своєму безпосередньому підпорядкуванні має Відділ залізничного та автомобільного транспорту.

3.12. Спрямовує, координує та контролює діяльність Державної спеціальної служби транспорту, Державної адміністрації залізничного транспорту України.

4. Заступник Міністра інфраструктури України
(з питань боротьби з корупцією)

4.1. Взаємодіє з правоохоронними та іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими установами й організаціями.

4.2. Координує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції

4.3. Координує та контролює проведення службових розслідувань.

4.4. Координує організацію роботи та контролює виконання загальнодержавних програм, планів, заходів з питань запобігання корупційним, економічним та іншим правопорушенням.

4.7. В межах компетенції скеровує роботу Сектору з питань запобігання та виявлення корупції, який безпосередньо підпорядкований Міністру інфраструктури України.

5. Заступник Міністра інфраструктури України
з питань європейської інтеграції
Рейтер Оксана Костянтинівна

5.1. Координує надання пропозиції щодо реалізації державної політики з питань європейської інтеграції.

5.2. Координує розробку концепцій, стратегій, планів розвитку авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового транспорту, дорожнього господарства, поштового зв'язку, метрополітенів, міського електричного транспорту і туризму та програм розвитку і розбудови національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні в частині виконання зобов'язань Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

5.3. Приймає участь у здійсненні заходів, спрямованих на розвиток та планування транс'європейських транспортних мереж, транснаціональних осей, інтеграцію транспортної системи України до європейської та світової транспортних мереж, розвиток інфраструктури туризму, зокрема за напрямами національної мережі міжнародних транспортних коридорів та основних транспортних магістралей.

5.4. Приймає участь у підготовці нормативно-правових актів щодо оптимізації внутрішніх, зовнішньоторговельних, транзитних транспортних потоків та функціонування транспортних вузлів на логістичних принципах, з організації функціонування пунктів пропуску на державному кордоні України, спрощення процедури перетину державного кордону.

5.5. Координує узагальнення практики застосування законодавства з питань європейської інтеграції, що належать до компетенції Міністерства, розроблення пропозицій щодо вдосконалення законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України відповідно до зобов'язань за Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони в частині відповідності до acquis communautaire та в установленому порядку внесення їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України.

5.6. Координує розробку та впровадження державної політики у сфері міжнародного співробітництва з питань транспорту, дорожнього господарства, поштового зв'язку, туризму та курортної сфери.

5.7. Координує надання пропозиції щодо реалізації державної політики у сфері міжнародного співробітництва з питань транспорту, дорожнього господарства, поштового зв'язку, туризму та курортної сфери.

5.8. Координує здійснення участі у міжнародному співробітництві та забезпеченні виконання зобов'язань України, що випливають з членства у міжнародних організаціях, об'єднаннях та інституціях у сферах транспорту, дорожнього господарства, поштового зв'язку, туризму та курортної сфери.

5.9. Координує забезпечення відповідно до законодавства України виконання зобов'язань за міжнародними договорами України з питань, що належать до компетенції Міністерства, та їх імплементацію в національне законодавство України, адаптацію національного законодавства до законодавства ЄС, підготовку пропозицій щодо укладення, приєднання, припинення чи зупинення дії, денонсації міжнародних договорів з питань транспорту, дорожнього господарства, поштового зв'язку, туризму та курортної сфери.

5.10. Затверджує директиви, вказівки і технічні завдання для участі у заходах міжнародного характеру.

5.11. Спрямовує та координує реалізацію єдиної державної політики з питань інвестиційної політики в галузі транспорту, дорожнього господарства та сфері туризму.

5.12. Координує організацію роботи з міжнародними фінансовими інституціями та організаціями з питань залучення інвестицій.

5.13. Координує забезпечення формування планів інвестиційної діяльності відповідно до пріоритетних напрямків розвитку галузі транспорту, дорожнього господарства та сфери туризму.

5.14. Координує реалізацію інвестиційних програм.

5.15. Координує аналіз стану та тенденції освоєння капітальних вкладень на об'єктах транспортного комплексу (використання централізованих капітальних вкладень, власних коштів підприємств та інших інвестицій) державної форми власності.

5.16. Погоджує службові відрядження за кордон керівників державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства.

5.17. Очолює інші комісії, робочі та експертні групи тощо у випадках, визначених наказами Міністерства інфраструктури.

5.18. У своєму безпосередньому підпорядкуванні має Департамент міжнародного співробітництва.

5.19. Має право підпису фінансових документів за умови оформлення відповідних документів (картки зразка підписів).

6. Перший заступник Міністра, заступники Міністра
та заступник Міністра - керівник апарату

6.1. Виконують за дорученням Міністра інші функції, пов'язані із забезпеченням діяльності Міністерства.

6.2. Беруть участь в межах компетенції у розробленні проектів Державної програми економічного і соціального розвитку, Державного бюджету, Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

6.3. Забезпечують виконання заходів з реалізації державної політики стосовно державної таємниці.

6.4. Представляють позицію Міністерства під час розгляду Верховною Радою України законопроектів, інших питань, що належать до їх компетенції, здійснюють їх супроводження під час розгляду комітетами, комісіями Верховної Ради України, а також під час інших заходів у парламенті.

6.5. Інформують Міністра про хід та результати розгляду у Верховній Раді України законопроектів, інших питань, що належать до компетенції Міністерства.

6.6. Забезпечують у межах повноважень взаємодію Міністерства з Секретаріатом Кабінету Міністрів України та Адміністрацією Президента України, органами державної влади та місцевого самоврядування.

6.7. За дорученням Міністра представляють позицію Міністерства на нарадах, засіданнях тощо з питань, що віднесені до його компетенції.

6.8. Вносять пропозиції Міністру щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників підпорядкованих їм структурних підрозділів та їх заступників, про присвоєння їм в установленому порядку відповідних рангів.

6.9. Безпосередньо забезпечують та несуть персональну відповідальність за виконання покладених на них обов'язків.

Начальник
Управління персоналуН.П. Сова

{Схема не наводиться}

{Текст взято з сайту Мінінфраструктури України http://www.mtu.gov.ua}

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: