open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Попередня

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.01.2019  № 8

Про затвердження політики власності щодо публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України"

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету
телебачення і радіомовлення
№ 82 від 18.02.2019}

На виконання пункту 8 протоколу засідання Кабінету Міністрів України "Про Основні засади впровадження політики власності щодо суб'єктів господарювання державного сектору економіки" від 10.10.2018 № 41, керуючись Законом України "Про управління об'єктами державної власності", Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.01.2017 № 18-р "Питання управління майном публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити політику власності щодо публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (далі - Політика власності), що додається.

2. Сектору консультацій з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ (Божко С.М.) розмістити Політику власності на офіційному сайті Держкомтелерадіо.

3. Публічному акціонерному товариству "Національна суспільна телерадіокомпанія України" вжити заходів щодо забезпечення виконання вимог вищевказаної Політики власності.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Держкомтелерадіо

О.І. Наливайко


Додаток
до наказу Держкомтелерадіо
09.01.2019 № 8

ПОЛІТИКА ВЛАСНОСТІ
щодо публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України"

1. Загальні положення

За результатами розгляду питання про основні засади впровадження політики власності щодо суб'єктів господарювання державного сектору економіки на засіданні Кабінету Міністрів України від 10.10.2018 (протокол № 41) прийнято рішення підтримати розроблені Мінекономрозвитку пропозиції стосовно Основних засад впровадження політики власності щодо субєктів господарювання державного сектору економіки (далі - Основні засади), з текстом яких можна ознайомитися на офіційному сайті Мінекономровзитку http://www.me.gov.ua / Реформа держпідприємств / Стратегічне бачення управління державними підприємствами / Основні засади впровадження політики власності щодо субєктів господарювання державного сектору економіки.

Вищевказані Основні засади впроваджуються, зокрема в господарських товариствах, у статутному капіталі яких понад 50 відсотків акцій (часток) належать державі (далі - суб'єкти господарювання).

Особливо важливим для економіки України підприємством вважається підприємство, вартість активів якого, на момент прийняття рішення про затвердження окремої політики власності, за даними останньої фінансової звітності перевищує 2 млрд. гривень або річний розмір чистого доходу, якого перевищує 1,5 млрд. гривень.

Публічне акціонерне товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (далі - ПАТ "НСТУ", Телерадіокомпанія) є юридичною особою, що утворена шляхом перетворення Національної телекомпанії України відповідно до Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" (далі - Закон), постанов Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 693 "Про утворення публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України" та від 5 серпня 2015 р. № 567 "Деякі питання утворення публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України" та діє відповідно до Статуту Телерадіокомпанії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1039 (далі - Статут).

Телерадіокомпанія є правонаступником майна, прав та обов'язків Національної телекомпанії України, що припинила свою діяльність.

Телерадіокомпанія є публічним акціонерним товариством, 100 відсотків акцій якого належать державі.

Засновником Телерадіокомпанії є держава в особі Кабінету Міністрів України.

Єдиним акціонером Телерадіокомпанії є держава в особі Держкомтелерадіо (далі - акціонер), що безпосередньо виконує функції з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі Телерадіокомпанії.

Основними завданнями Телерадіокомпанії є:

- об'єктивне, повне, своєчасне і неупереджене інформування про суспільно значущі події в Україні та за кордоном;

- надання громадянам України затребуваних інформаційних продуктів, відсутніх на комерційному ринку;

- сприяння якнайповнішому задоволенню інформаційних, культурних та освітніх потреб населення України, у тому числі шляхом створення та поширення економічних, історично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-пізнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дітей та молоді, людей з обмеженими фізичними можливостями, національних меншин, інших соціальних груп;

- оперативне інформування населення про надзвичайні ситуації, що становлять загрозу життю чи здоров'ю людей;

- забезпечення збалансованого і прозорого доступу суб'єктів суспільно-політичного життя до програм (передач) дискусійного формату, зокрема у вигляді дебатів;

- розвиток і зміцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов і культур національних меншин;

- сприяння консолідації українського суспільства;

- сприяння зміцненню міжнародного авторитету України.

Дана політика власності визначає:

- основні цілі та пріоритети, згідно з якими держава управляє корпоративними правами Телерадіокомпанії;

- основні принципи та механізми корпоративного управління Товариства;

- очікувані результати діяльності Телерадіокомпанії.

2. Цілі та пріоритети, згідно з якими держава володіє корпоративними правами Телерадіокомпанії

Телерадіокомпанію утворено з метою захисту свободи слова в Україні, надання суспільству достовірної та збалансованої інформації про Україну і світ, налагоджування громадського діалогу для збільшення суспільної довіри, розвитку громадянської відповідальності, зміцнення української мови та культури, особистості та народу України.

Головною метою діяльності Телерадіокомпанії є задоволення інформаційних та культурних потреб суспільства, залучення громадян до обговорення та вирішення найважливіших соціально-політичних питань, забезпечення національного діалогу, сприяння формуванню громадянського суспільства, забезпечення права кожного на свободу думки і слова, на отримання повної, достовірної та оперативної інформації, відкрите і вільне обговорення суспільних питань.

Кабінет Міністрів України здійснює контроль за використанням і збереженням переданого ПАТ "НСТУ" майна та може визначати суб'єкта управління зазначеним майном.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.01.2017 № 18-р визначено Держкомтелерадіо органом, що здійснює функції з управлінням майном ПАТ "НСТУ".

Телерадіокомпанія має у власності майно, що внесене до її статутного капіталу, та/або інше майно, набуте нею на підставах, що не заборонені законодавством. За Телерадіокомпанією закріплено на праві господарського відання державне майно, що передане їй відповідно до законодавства. Телерадіокомпанія володіє, користується та розпоряджається майном відповідно до мети своєї діяльності з урахуванням обмежень, встановлених законодавством та Статутом.

Здійснення управління державним майном, що не увійшло до статутного капіталу Телерадіокомпанії у процесі перетворення, покладається на акціонера. Зазначене майно закріплюється за Телерадіокомпанією на праві господарського відання.

Телерадіокомпанія не має права безоплатно передавати майно та земельні ділянки іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених Законом.

Телерадіокомпанія має право володіти, користуватися та розпоряджатися майном, набутим за рахунок коштів від власної господарської діяльності, з урахуванням обмежень, встановлених Законом.

3. Загальні принципи управління Телерадіокомпанії

Держава як засновник (в особі Кабінету Міністрів України) та акціонер (в особі Держкомтелерадіо) здійснює функції з управління майном та корпоративними правами Телерадіокомпанії згідно з загальними принципами управління суб'єктами господарювання державного сектору, до яких належать:

- винятковість державної власності; визначення чітких цілей діяльності Телерадіокомпанії;

- паритетність в регулюванні державних та приватних компаній, крім діяльності, пов'язаної із досягненням некомерційний цілей;

- розмежування функцій власника і регулятора;

- професійність в управлінні Телерадіокомпанії;

- дотримання транспарентності при функціонуванні Телерадіокомпанії;

- соціальна відповідальність Телерадіокомпанії.

4. Механізми реалізації принципів управління Телерадіокомпанії

Винятковість державної власності

Телерадіокомпанія є об'єктом загальнодержавного значення. Відчуження, передача (крім короткострокової оренди), приватизація нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва, земельних ділянок, на яких вони розташовані, а також акцій, що належать державі у статутному капіталі Телерадіокомпанії, забороняються.

Відповідно до частини другої статті 4 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" встановлено, що приватизації не підлягають майно Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) та акції, що належать державі у статутному капіталі НСТУ.

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 999 "Про визначення критеріїв віднесення об'єктів державної власності до таких, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави" визначено, що до об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, належать суб'єкти господарювання державного сектору економіки, які відповідають одному або кільком критеріям, зокрема, підприємства, які належать до категорії великих платників податків.

Державна фіскальна служба України (ДФС) визначила реєстр великих платників податків на 2019 рік, який затверджено наказом ДФС від 26.09.2018 № 617 (із змінами і доповненнями, внесеними наказами ДФС від 29.12.2018 № 878 та від 15.01.2019 № 53). До зазначеного реєстру включено ПАТ "НСТУ".

Відповідно до принципу винятковості державної власності, за результатами аналізу функцій ПАТ "НСТУ" визначено, що 100 % акцій Телерадіокомпанії доцільно залишити у державній власності з огляду на важливість виконання Телерадіокомпанією соціальних функцій, які мають важливе значення для суспільства і не можуть у повній мірі виконуватись суб'єктами господарювання недержавного сектору.

Визначення чітких цілей діяльності Телерадіокомпанії

Наглядова рада ПАТ "НСТУ" визначає основні напрями діяльності Телерадіокомпанії.

Телерадіокомпанія провадить господарську діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів та виконання завдань, визначених Статутом.

Телерадіокомпанія провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства, мети і предмета діяльності, передбачених Статутом.

Телерадіокомпанія провадить діяльність із залучення інвесторів, зокрема іноземних, розробляє інвестиційні проекти та контролює стан їх реалізації, бере участь у залученні коштів з міжнародних фінансових ринків у порядку, визначеному законодавством, а також має право залучати кредитні ресурси на внутрішньому ринку.

Паритетність в регулюванні державними та приватними компаніями

Телерадіокомпанія здійснює свою діяльність відповідно до Статуту.

Телерадіокомпанія здійснює свою діяльність на комерційних і конкурентних засадах, з дотриманням законодавства України.

Телерадіокомпанія має здійснювати свою комерційну діяльність у відповідності до загальних положень діяльності недержавних суб'єктів господарювання, на конкурентних умовах та за комерційними принципами.

Корпоративне управління Телерадіокомпанії здійснюється із дотриманням таких основних принципів:

- у корпоративних відносинах стосовно Телерадіокомпанії держава в особі Держкомтелерадіо діє як акціонер з урахуванням наданих законодавством та Статутом Телерадіокомпанії повноважень;

- Телерадіокомпанія забезпечує послідовне впровадження кращих практик корпоративного управління.

До виключної компетенції акціонера належать питання щодо прийняття рішення:

1) про розміщення акцій Телерадіокомпанії;

2) про збільшення статутного капіталу Телерадіокомпанії;

3) про зменшення статутного капіталу Телерадіокомпанії;

4) про дроблення або консолідацію акцій Телерадіокомпанії;

5) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління;

6) затвердження рішення (висновків) ревізійної комісії;

7) затвердження положень про наглядову раду та правління, а також внесення змін до них;

8) затвердження фінансового плану Телерадіокомпанії та звіту про фінансово-господарську діяльність Телерадіокомпанії (річного звіту);

9) вирішення інших питань, що відповідно до законодавства належать до виключної компетенції акціонера.

Розмежування функцій власника і регулятора

Держава розмежовує функції засновника, акціонера та органів управління Телерадіокомпанії.

Органами управління Телерадіокомпанії є:

- наглядова рада;

- правління;

- ревізійна комісія.

У Телерадіокомпанії також створюється спеціальний наглядовий орган в складі органів управління - редакційна рада.

Статутом Телерадіокомпанії чітко закріплено розподіл повноважень акціонера та органів управління Телерадіокомпанії, їх компетенція відповідно до законодавства, з урахуванням особливостей, визначених Законом, з дотриманням принципу уникнення дублювання повноважень.

Професійність в управлінні Телерадіокомпанії

Нагляд за діяльністю Телерадіокомпанії здійснює наглядова рада, що діє в межах повноважень, визначених Законом, Статутом та положенням про наглядову раду ПАТ "НСТУ", що затверджується акціонером.

Склад та порядок формування наглядової ради, вимоги до її членів та підстави припинення їх повноважень встановлюються Законом.

Виконавчим органом Телерадіокомпанії є правління, що формується в порядку, визначеному Законом, Статутом та діє відповідно до положення про правління ПАТ "НСТУ", що затверджується акціонером.

Правління очолює голова правління, який відповідно до принципу професійності в управлінні Телерадіокомпанією обирається на конкурсних засадах в порядку, визначеному положенням про конкурс з обрання голови та членів правління.

Умови діяльності та матеріального забезпечення голови правління визначаються у контракті.

Ревізійна комісія Телерадіокомпанії, контролює фінансово-господарську діяльність правління.

Ревізійна комісія обирається наглядовою радою. Порядок формування ревізійної комісії, а також вимоги до членів та голови ревізійної комісії встановлюються положенням про ревізійну комісію, що затверджується наглядовою радою ПАТ "НСТУ".

Функціонування при дотриманні транспарентності

Відповідно до принципу функціонування при дотриманні транспарентності, Телерадіокомпанія має бути публічною. Телерадіокомпанія звітує про свою діяльність відповідно вимог чинного законодавства, зокрема:

- Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

- постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності" від 19.06.2007 № 832;

- наказу Мінекономрозвитку "Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки" від 02.03.2015 № 205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.03.2015 за № 300/26745;

- постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку оприлюднення інформації про діяльність державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, а також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків" від 09.11.2016 № 1067 та забезпечує проведення аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів, у випадках, передбачених законодавством України.

Інформація про діяльність Телерадіокомпанії розміщується на офіційному веб-сайті Телерадіокомпанії.

Обов'язкова фінансова звітність та результати щорічного аудиту оприлюднюються у друкованих та електронних засобах масової інформації, а також на офіційному веб-сайті Телерадіокомпанії. Щорічний (загальний) звіт про діяльність Телерадіокомпанії оприлюднюється також на офіційному веб-сайті Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Соціальна відповідальність Телерадіокомпанії

Забезпечення принципу соціальної відповідальності передбачає вжиття правлінням Телерадіокомпанії всіх необхідних заходів для:

- вирішення питання професійного та соціального розвитку працівників Телерадіокомпанії;

- створення оптимальних умов для роботи, розвитку та реалізації власного потенціалу персоналу;

- недопущення дискримінації в трудових відносинах;

- забезпечення енергоефективності;

- мінімізації шкідливого впливу на навколишнє середовище;

- обмеження будь-якої співпраці з підприємствами, установами та організаціями, що є резидентами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, за виключенням чинних міжнародних зобов'язань.

5. Очікувані результати діяльності Телерадіокомпанії

Основними очікуваними результатами діяльності Телерадіокомпанії є:

- задоволення інформаційних та культурних потреб суспільства;

- забезпечення умов для ефективного управління майном Телерадіокомпанії, підвищення ефективності його використання;

- підвищення конкурентоспроможності та надання якісних аудіовізуальних послуг в Україні;

- забезпечення максимальної прозорості та достовірності оприлюдненої інформації щодо діяльності Телерадіокомпанією;

- поліпшення фінансових результатів діяльності Телерадіокомпанії;

- співпраця з міжнародними і українськими теле- та радіокомпаніями з метою перейняття кращого світового досвіду для власного розвитку та стабільності;

- сприяння залученню інвестицій Телерадіокомпанією.

{Додаток в редакції Наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення № 82 від 18.02.2019}

{Текст взято з сайту Держкомтелерадіо України http://comin.kmu.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: