open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

12.06.2014  № 8

Про внесення змін до Бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2014 рік

Відповідно до абзацу четвертого пункту 7 частини сьомої статті 17 та статті 46 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", пункту 5.6 розділу V Порядку складання та виконання бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 25 грудня 2012 року № 45 (із змінами), враховуючи основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2014 рік, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 978, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 року № 82, правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести зміни до Бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2014 рік, затвердженого постановою правління Фонду від 18 грудня 2013 року № 17, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Голова правління

В. Іванкевич
Додаток
до постанови правління
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України
18.12.2013  № 17
(в редакції постанови правління
Фонду соціального страхування
від нещасних  випадків на виробництві
та професійних захворювань України
від 12.06.2014  № 8)

БЮДЖЕТ
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2014 рік

тис. грн.

№ п/п

Показники бюджету

Сума коштів

Питома вага (%)

 

Залишок коштів на початок року

445468,7

6,1

 

Резерв коштів для забезпечення виконання завдань страхування від нещасного випадку на початок року

341000,0

4,6

I. Доходи

1

Поточні надходження

6571714,2

89,2

1.1

Внески роботодавців

6541578,0

88,8

1.2

Кошти, що надійшли від стягнення пені та штрафів за адміністративні правопорушення з посадових осіб страхувальників

6455,8

0,1

1.3

Добровільні внески та інші надходження, отримання яких не суперечить законодавству

23680,4

0,3

2

Прибуток, одержаний від розміщення тимчасово вільних коштів Фонду, у тому числі резерву коштів на вкладних (депозитних) рахунках

4574,3

0,1

 

Всього доходів

6576288,5

89,3

 

Разом коштів з урахуванням залишку та резерву коштів на початок року

7362757,2

100,0

II. Видатки

1

Профілактика нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

59893,9

0,8

2

Витрати, пов'язані з відшкодуванням Пенсійному фонду України виплачених ним пенсій по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та пенсій у зв'язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання

79501,1

1,1

3

Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або в разі його смерті

6330743,2

86,0

4

Медична, професійна та соціальна реабілітація потерпілих на виробництві

339187,4

4,6

5

Видатки по перерахуванню коштів (обслуговування банківськими установами та УДППЗ "Укрпошта")

32609,0

0,4

6

Судові витрати та виконавчий збір

115,9

0,0

7

Витрати на забезпечення діяльності по обслуговуванню потерпілих та інвалідів

6542,4

0,1

8

Видатки на створення лікувально-профілактичної бази Фонду

 

 

9

Витрати на заходи по координації роботи зі страхувальниками

2306,9

0,0

10

Витрати на виконання інших робіт, пов'язаних з координацією страхової діяльності

5870,6

0,1

11

Забезпечення роботи правління та наглядової ради Фонду

183,1

0,0

12

Поточні видатки виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів

432162,2

5,9

13

Капітальні видатки виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів

3835,7

0,1

 

Всього видатків

7292951,4

99,1

 

Резерв коштів для забезпечення виконання завдань страхування від нещасного випадку на кінець року

 

 

 

Залишок коштів на кінець року

69805,8

0,9

{Текст взято з сайту Фонду соцстраху нещасн. випадків www.social.org.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: