open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Н А К А З
31.01.2011 N 8

Про затвердження форми для узагальнення

інформації про результати прискореного перегляду

регуляторних актів

На виконання частини шостої статті 8 Закону України від
14 грудня 2010 р. N 2784-VI ( 2784-17 ) "Про прискорений перегляд
регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами
місцевого самоврядування" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму та додаток до форми для подання Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київськими та
Севастопольськими міськими державними адміністраціями узагальненої
інформації про результати прискореного перегляду регуляторних
актів, що додається.
2. Департаменту регуляторної політики (Мірошниченко О.М.): довести цей наказ до відома Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, відповідних місцевих державних адміністрацій; забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті
Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови - Голову ліквідаційної комісії Яцишину Г.М.
Голова М.Бродський

Додаток

ФОРМА

для узагальнення інформації про результати

прискореного перегляду регуляторних актів
______________________________________________

(назва органу виконавчої влади,

органу місцевого самоврядування)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Проблемні | Ради |Примітка | п/п| питання |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |та статистичні |Сільські |Селищні | Міські | Міські |Районні | Районні у | Районні у |Обласні |Севасто-|Київська| | | дані | | | (міст | (міст | |містах (крім| місті | |польська| міська | | | | | |районного | республі-| | міста |Севастополь | | міська | | | | | | |значення) |канського | |Севастополь)| | | | | | | | | | | значення | | | | | | | | | | | | | в АРК, | | | | | | | | | | | | |обласного | | | | | | | | | | | | |значення) | | | | | | | | ---+---------------+---------+--------+----------+----------+--------+------------+------------+--------+--------+--------+---------| 1 |Кількість | | | | | | | | | | | | |органів | | | | | | | | | | | | |місцевого | | | | | | | | | | | | |самоврядування | | | | | | | | | | | | ---+---------------+---------+--------+----------+----------+--------+------------+------------+--------+--------+--------+---------| 2 |Кількість | | | | | | | | | | | | |створених | | | | | | | | | | | | |робочих | | | | | | | | | | | | |комісій, з них:| | | | | | | | | | | | ---+---------------+---------+--------+----------+----------+--------+------------+------------+--------+--------+--------+---------| 2.1|з порушенням | | | | | | | | | | | | |термінів їх | | | | | | | | | | | | |створення, | | | | | | | | | | | | |визначених | | | | | | | | | | | | |Законом | | | | | | | | | | | | ---+---------------+---------+--------+----------+----------+--------+------------+------------+--------+--------+--------+---------| 2.2|з порушенням | | | | | | | | | | | | |порядку | | | | | | | | | | | | |прискореного | | | | | | | | | | | | |перегляду, | | | | | | | | | | | | |визначеного | | | | | | | | | | | | |Законом | | | | | | | | | | | | ---+---------------+---------+--------+----------+----------+--------+------------+------------+--------+--------+--------+---------| 3 |Загальна | | | | | | | | | | | | |кількість | | | | | | | | | | | | |нормативно- | | | | | | | | | | | | |правових актів,| | | | | | | | | | | | |прийнятих | | | | | | | | | | | | |відповідним | | | | | | | | | | | | |органом | | | | | | | | | | | | |місцевого | | | | | | | | | | | | |самоврядування,| | | | | | | | | | | | |що діяла на | | | | | | | | | | | | |момент початку | | | | | | | | | | | | |перегляду | | | | | | | | | | | | ---+---------------+---------+--------+----------+----------+--------+------------+------------+--------+--------+--------+---------| 4 |Частка | | | | | | | | | | | | |регуляторних | | | | | | | | | | | | |актів у | | | | | | | | | | | | |загальній | | | | | | | | | | | | |кількості | | | | | | | | | | | | |нормативно- | | | | | | | | | | | | |правових актів,| | | | | | | | | | | | |прийнятих | | | | | | | | | | | | |відповідним | | | | | | | | | | | | |органом | | | | | | | | | | | | |місцевого | | | | | | | | | | | | |самоврядування | | | | | | | | | | | | |(у відсотках) | | | | | | | | | | | | ---+---------------+---------+--------+----------+----------+--------+------------+------------+--------+--------+--------+---------| 5 |Загальна | | | | | | | | | | | | |кількість | | | | | | | | | | | | |регуляторних | | | | | | | | | | | | |актів, що | | | | | | | | | | | | |відповідають | | | | | | | | | | | | |принципам | | | | | | | | | | | | |державної | | | | | | | | | | | | |регуляторної | | | | | | | | | | | | |політики (при | | | | | | | | | | | | |цьому окремо | | | | | | | | | | | | |викласти акти, | | | | | | | | | | | | |які мають | | | | | | | | | | | | |найбільший | | | | | | | | | | | | |соціальний та | | | | | | | | | | | | |економічний | | | | | | | | | | | | |вплив на | | | | | | | | | | | | |ключові сфери | | | | | | | | | | | | |розвитку | | | | | | | | | | | | |регіону (не | | | | | | | | | | | | |більше | | | | | | | | | | | | |20 регуляторних| | | | | | | | | | | | |актів), | | | | | | | | | | | | |відповідно до | | | | | | | | | | | | |додатка, | | | | | | | | | | | | |наведеного | | | | | | | | | | | | |нижче) | | | | | | | | | | | | ---+---------------+---------+--------+----------+----------+--------+------------+------------+--------+--------+--------+---------| 6 |Кількість | | | | | | | | | | | | |регуляторних | | | | | | | | | | | | |актів, що не | | | | | | | | | | | | |відповідають | | | | | | | | | | | | |принципам | | | | | | | | | | | | |державної | | | | | | | | | | | | |регуляторної | | | | | | | | | | | | |політики, | | | | | | | | | | | | |з них: | | | | | | | | | | | | ---+---------------+---------+--------+----------+----------+--------+------------+------------+--------+--------+--------+---------| 6.1|кількість | | | | | | | | | | | | |регуляторних | | | | | | | | | | | | |актів, | | | | | | | | | | | | |прийнятих | | | | | | | | | | | | |з порушенням | | | | | | | | | | | | |процедури, | | | | | | | | | | | | |встановленої | | | | | | | | | | | | |Законом України| | | | | | | | | | | | |"Про засади | | | | | | | | | | | | |державної | | | | | | | | | | | | |регуляторної | | | | | | | | | | | | |політики у | | | | | | | | | | | | |сфері | | | | | | | | | | | | |господарської | | | | | | | | | | | | |діяльності" | | | | | | | | | | | | |( 1160-15 ) | | | | | | | | | | | | |(приклади, у | | | | | | | | | | | | |якій сфері, | | | | | | | | | | | | |навести в | | | | | | | | | | | | |аналітичній | | | | | | | | | | | | |довідці додатка| | | | | | | | | | | | |до Форми) | | | | | | | | | | | | ---+---------------+---------+--------+----------+----------+--------+------------+------------+--------+--------+--------+---------| 6.2|кількість | | | | | | | | | | | | |регуляторних | | | | | | | | | | | | |актів, що не | | | | | | | | | | | | |відповідають | | | | | | | | | | | | |вимогам актів | | | | | | | | | | | | |вищої юридичної| | | | | | | | | | | | |сили, а також | | | | | | | | | | | | |компетенції | | | | | | | | | | | | |відповідного | | | | | | | | | | | | |органу | | | | | | | | | | | | |(приклади, у | | | | | | | | | | | | |якій сфері, | | | | | | | | | | | | |навести в | | | | | | | | | | | | |аналітичній | | | | | | | | | | | | |довідці додатка| | | | | | | | | | | | |до Форми) | | | | | | | | | | | | ---+---------------+---------+--------+----------+----------+--------+------------+------------+--------+--------+--------+---------| 6.3|кількість | | | | | | | | | | | | |економічно | | | | | | | | | | | | |недоцільних та | | | | | | | | | | | | |необґрунтованих| | | | | | | | | | | | |регуляторних | | | | | | | | | | | | |актів | | | | | | | | | | | | |(приклади, у | | | | | | | | | | | | |якій сфері, | | | | | | | | | | | | |навести в | | | | | | | | | | | | |аналітичній | | | | | | | | | | | | |довідці додатка| | | | | | | | | | | | |до Форми) | | | | | | | | | | | | ---+---------------+---------+--------+----------+----------+--------+------------+------------+--------+--------+--------+---------| 7 |Кількість | | | | | | | | | | | | |регуляторних | | | | | | | | | | | | |актів, що не | | | | | | | | | | | | |відповідають | | | | | | | | | | | | |принципам | | | | | | | | | | | | |державної | | | | | | | | | | | | |регуляторної | | | | | | | | | | | | |політики та | | | | | | | | | | | | |щодо яких було | | | | | | | | | | | | |прийнято | | | | | | | | | | | | |рішення про | | | | | | | | | | | | |внесення до них| | | | | | | | | | | | |змін (при цьому| | | | | | | | | | | | |окремо викласти| | | | | | | | | | | | |акти, які мають| | | | | | | | | | | | |найбільший | | | | | | | | | | | | |соціальний та | | | | | | | | | | | | |економічний | | | | | | | | | | | | |вплив на | | | | | | | | | | | | |ключові сфери | | | | | | | | | | | | |розвитку | | | | | | | | | | | | |регіону (не | | | | | | | | | | | | |більше | | | | | | | | | | | | |20 регуляторних| | | | | | | | | | | | |актів), | | | | | | | | | | | | |відповідно з | | | | | | | | | | | | |додатком до | | | | | | | | | | | | |Форми, | | | | | | | | | | | | |наведеному | | | | | | | | | | | | |нижче) | | | | | | | | | | | | ---+---------------+---------+--------+----------+----------+--------+------------+------------+--------+--------+--------+---------| 8 |Кількість | | | | | | | | | | | | |регуляторних | | | | | | | | | | | | |актів, що не | | | | | | | | | | | | |відповідають | | | | | | | | | | | | |принципам | | | | | | | | | | | | |державної | | | | | | | | | | | | |регуляторної | | | | | | | | | | | | |політики та які| | | | | | | | | | | | |були визнані | | | | | | | | | | | | |такими, що | | | | | | | | | | | | |втратили | | | | | | | | | | | | |чинність, або | | | | | | | | | | | | |скасовані (при | | | | | | | | | | | | |цьому окремо | | | | | | | | | | | | |викласти акти, | | | | | | | | | | | | |які мають | | | | | | | | | | | | |найбільший | | | | | | | | | | | | |соціальний та | | | | | | | | | | | | |економічний | | | | | | | | | | | | |вплив на | | | | | | | | | | | | |ключові сфери | | | | | | | | | | | | |розвитку | | | | | | | | | | | | |регіону (не | | | | | | | | | | | | |більше | | | | | | | | | | | | |20 регуляторних| | | | | | | | | | | | |актів), | | | | | | | | | | | | |відповідно з | | | | | | | | | | | | |додатком до | | | | | | | | | | | | |Форми, | | | | | | | | | | | | |наведеному | | | | | | | | | | | | |нижче) | | | | | | | | | | | | ---+---------------+---------+--------+----------+----------+--------+------------+------------+--------+--------+--------+---------| 9 |Інші проблемні | | | | | | | | | | | | |питання | | | | | | | | | | | | |(навести) | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток

до Форми

ПЕРЕЛІК

регуляторних актів, переглянутий органами

та посадовими особами
_____________________________________________

(назва органу місцевого самоврядування)

на відповідність принципам державної регуляторної

політики які мають найбільший соціальний

та економічний вплив на ключові сфери розвитку регіону
(надається в електронному виді)

1. Таблиця
---------------------------------------------------------------------------- N | Назва | Розробник | Очікуваний | Стисле | Рішення | з/п |регуляторного|регуляторного|результат від|обґрунтування| (проект | | акта, | акта | реалізації | підстав |рішення) про | |дата та номер| |регуляторного|віднесення до| скасування | | прийняття | | акта | відповідної |або внесення | | | | | категорії | змін до | | | | | (відповідає |відповідного | | | | | принципам |регуляторного| | | | | державної |акта (дата та| | | | |регуляторної | номер | | | | | політики, | прийняття) | | | | | внесення | | | | | | змін, | | | | | | скасування) | | --------------------------------------------------------------------------| Перелік регуляторних актів, що відповідають принципам державної | регуляторної політики | --------------------------------------------------------------------------| 1. | | | | | | --------------------------------------------------------------------------| Перелік регуляторних актів, що не відповідають принципам державної | регуляторної політики та потребують внесення змін до них | --------------------------------------------------------------------------| 1. | | | | | | --------------------------------------------------------------------------| Перелік регуляторних актів, що не відповідають принципам державної | регуляторної політики та потребують визнання такими, що втратили чинність,| або скасування | --------------------------------------------------------------------------| 1. | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------
2. Аналітична довідка _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Директор департаменту
регуляторної політики О.М.Мірошніченко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: